fbpx

Każdego roku do Urzędu Transportu Kolejowego wpływa ok. 300 wniosków dotyczących świadectw bezpieczeństwa dla użytkowników bocznic kolejowych. Aby ułatwić sporządzanie regulaminów pracy bocznic kolejowych, UTK opracował nowy przewodnik opracowania regulaminu pracy bocznicy kolejowej, który w sposób przejrzysty prezentuje zakres zagadnień, które powinien objąć regulamin.

Na bazie doświadczeń z weryfikacji przesyłanych do Urzędu regulaminów pracy bocznic kolejowych, przygotowane zostało zestawienie informacji i wskazówek, które mogą być pomocne przy opracowywaniu regulaminów pracy bocznic kolejowych.

"Zastosowanie się do przedstawionych propozycji powinno wyeliminować większość identyfikowanych nieprawidłowości" - podkreśla Urząd Transportu Kolejowego.

W przewodniku zawarto ogólne zasady tworzenia regulaminu, wskazówki szczegółowe dotyczące konkretnych zagadnień oraz sugestie odnośnie treści i formy przedstawienia informacji.

"Przewodnik stanowi jedynie zbiór porad i dobrych praktyk i jego stosowanie nie jest obligatoryjne - nie stanowi warunku zatwierdzenia regulaminu przez zarządcę stycznej infrastruktury" - informuję UTK.

Regulamin pracy bocznicy kolejowej powinien obejmować wszystkie zagadnienia techniczne i organizacyjne zarówno w zakresie infrastruktury, jak i obsługi bocznicy. W regulaminie powinien znajdować się ich opis lub odniesienie do przepisów, które dane zagadnienie regulują. Proponowaną strukturę regulaminu określa rozdział 2.2. przewodnika.

W określonych przypadkach możliwe jest rozbudowanie regulaminu pracy bocznicy kolejowej o dodatkowe zagadnienia. Może to dotyczyć postanowień regulaminu dostępu do obiektu infrastruktury kolejowej, jeżeli bocznica stanowi taki obiekt w całości lub w części, oraz postanowień regulaminu sieci, jeżeli bocznica jest udostępniana. Użytkownicy bocznic mogą również zdecydować o opracowaniu odrębnych regulaminów.

Przewodnik nie ma mocy prawnej i jest jedynie zbiorem wskazówek. Stanowi wyjaśnienie wytycznych sporządzania regulaminu pracy bocznicy kolejowej zawartych w obwieszczeniu Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie wytycznych do opracowania regulaminu pracy bocznicy kolejowej, sporządzanego przez jej użytkownika (Dz. Urz. MI. 2010.3.8 z dnia 26 lutego 2010 r.).

Przewodnik dostępny [TUTAJ].

Źródło tekstu utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

Wzorcowy schemat regulaminu pracy bocznicy kolejowej, nowelizacja aktów prawnych mających wpływ na postępowanie dotyczące świadectw bezpieczeństwa, a także proces wydania świadectwa bezpieczeństwa dla przewoźnika kolejowego prowadzącego przewozy wyłącznie w obrębie bocznicy kolejowej – to niektóre zagadnienia, które omówione zostaną podczas szkolenia Akademii Bezpieczeństwa Kolejowego „Świadectwo bezpieczeństwa bocznicy kolejowej”. Warsztaty zaplanowane są na 9 września 2021 r.

Aby wziąć udział w bezpłatnym szkoleniu, organizowanym w ramach Akademii Bezpieczeństwa Kolejowego należy zgłosić się na nie na stronie [tutaj].

Szkolenie ma na celu przybliżenie podmiotom funkcjonującym na rynku kolejowym specyfiki postępowania administracyjnego w sprawie wydania i przedłużenia świadectwa bezpieczeństwa dla użytkownika bocznicy kolejowej, w szczególności w kontekście prawidłowego sporządzania regulaminu pracy bocznicy kolejowej. Skierowane jest do użytkowników bocznic, zarówno tych, którzy zamierzają złożyć wniosek o świadectwo bezpieczeństwa, jak i dla posiadających ważny dokument.

Podczas spotkania zaprezentowany zostanie opracowany przez Prezesa UTK wzorcowy schemat regulaminu pracy bocznicy kolejowej. Omówione zostaną nowelizacje aktów prawnych mających wpływ na postępowanie dotyczące świadectw bezpieczeństwa, a także poszczególne kroki w procesie  wydania świadectwa bezpieczeństwa dla przewoźnika kolejowego prowadzącego przewozy wyłącznie w obrębie bocznicy kolejowej. Poruszone zostaną też najistotniejsze kwestie sporne, związane z interpretowaniem wymogów prawnych.

Celem ABK jest kształtowanie bezpiecznego i konkurencyjnego oraz sprawnie funkcjonującego systemu kolejowego przez wyrównywanie poziomu wiedzy i kompetencji uczestników sektora transportu kolejowego. Akademia stanowi także platformę upowszechniającą i wspomagającą wymianę dobrych praktyk. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Kolejne spotkanie w ramach Akademii Bezpieczeństwa Kolejowego odbędzie się 16 września. Omówione zostaną zagadnienia związane z uzyskiwaniem jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa.

Źródło tekstu: utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

Muzeum Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śląskiej zaprasza wszystkich pasjonatów kolei na zwiedzanie placówki. Na turystów czeka 2,5 ha kolejowej bocznicy z zabytkowym taborem, a także strefa relaksu i Kolejowe Bistro.

Wraz z wydarzeniem„Przywitanie wiosny w Muzeum Kolejnictwa”, 20 marca na muzealnej bocznicy zostały uruchomione zabytkowe maszyny. Działalność wznowił również wagon WARS, co pozwala zwiedzającym na skorzystanie z ciepłego obiadu na wynos lub deseru. Muzeum informuje, że wraz z nadejściem wiosny ruszyła także strefa odpoczynku wśród parowozów dla turystów.

Obiekt działa w oparciu o zasady określone w przekazanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego projekcie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 roku, w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Ekspozycje w budynkach są zamknięte dla turystów, jednak nadal mogą oni zwiedzać ponad 2,5 ha kolejowej bocznicy. Konieczne jest zachowanie reżimu sanitarnego.

Władze muzeum zapewniają, że zespół intensywnie działa, aby zaprezentować pasjonatom jak najwięcej zabytkowych pojazdów.

„Nasz warsztat pracuje nad tym, aby co weekend uruchamiać jak najwięcej lokomotyw z kolekcji Muzeum. Przygotowujemy też atrakcje dla dzieci, jedną z nich jest pociąg zaadaptowany na jednostkę z bajki »Tomek i przyjaciele«"– mówi w rozmowie z Serwisem Kolejowym Katarzyna Szczerbińska-Tercjak, dyrektor jaworzyńskiego muzeum.

Turyści odwiedzający placówkę po intensywnym zwiedzaniu będą mogli odpocząć w otoczeniu zabytkowych lokomotyw. W tym roku – ze względu na konieczność zapewnienia odwiedzającym bezpieczeństwa – strefa relaksu została podzielona na kilka obszarów.

„Nasza bocznica kolejowa ma 2,5 ha powierzchni – jest dosyć obszerna. Dlatego przygotowaliśmy miejsca, w których można wypocząć. Ze względu na pandemię nie będzie to jeden obszar, ale kilka wydzielonych stref, tak aby odwiedzający nas turyści czuli się bezpiecznie. Powstała też mała plaża z leżakami” – wskazuje Katarzyna Szczerbińska-Tercjak.

W placówce działa też Kolejowe Bistro. Osoby odwiedzające muzeum mogą zamówić ciepły posiłek w zabytkowym wagonie WARS.

„Otwieramy sezon turystyczny z naszym autentycznym wagonem WARS z lat 90. To działająca, czynna restauracja uruchomiona przez nas 3 lata temu – jedyna tego typu w Polsce. Ze względu na obostrzenia zamówione potrawy będzie można spożywać tylko na zewnątrz. Dzięki naszemu Kolejowemu Bistro turyści mogą spędzić w Muzeum nawet kilka godzin i zrelaksować się przy obiedzie, deserze, kawie czy herbacie”– wyjaśnia dyrektor placówki.

Miejsce przyjazne rodzinom

Muzeum Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śląskiej to miejsce, w którym mogą wypocząć całe rodziny. Placówka ma również ofertę dla grup zorganizowanych. Dyrektor obiektu serdecznie zaprasza do bliskiego spotkania z historią kolei. Każde odwiedziny to wsparcie dla Muzeum.

Nasi stali bywalcy wiedzą, że wszystko, co robimy ma na celu ratowanie kolejowych zabytków. Każde odwiedziny to mała cegiełka, która pozwala nam na dalszą działalność” – mówi Serwisowi Kolejowemu Katarzyna Szczerbińska-Tercjak.

Już w kolejny weekend, 27 i 28 marca, na kolejową bocznicę wyjadą dwie zabytkowe drezyny Warszawy M-20 – odrestaurowane i całkowicie sprawne. Władze Muzeum wskazują, że co tydzień będą przygotowywane nowe atrakcje: uruchamianie kolejnych lokomotyw parowozowych i spalinowych oraz organizowanie przejazdów dla turystów.

Wszystkie szczegóły odnośnie godzin otwarcia obiektu, przejazdów zabytkowym taborem po bocznicy i cen biletów można znaleźć [tutaj].

Placówka została utworzona w 2004 roku, na terenie zespołu historycznej parowozowni w Jaworzynie Śląskiej. Podstawowy cel jej działania to ochrona dziedzictwa technicznego Śląska i kultywowanie kolejowej tradycji. Kustoszem muzeum jest [Zbigniew Gryzgot] – najstarszy czynny zawodowo maszynista parowozowy w naszym kraju, który pasję do pary od lat przekazuje kolejnym pokoleniom kolejarzy. Na zwiedzających czeka ponad 150 zabytkowych pojazdów kolejowych. W posiadaniu placówki znajduje się m.in. parowóz TKt48-18.

Muzeum w Jaworzynie jest częścią Fundacji Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska, która posiada status organizacji pożytku publicznego. Jej działalność można wesprzeć przekazując 1% podatku. [czytaj więcej]

Patryk Galarski

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram