fbpx

PKP Intercity inwestuje w bocznicę kolejową Kraków Główny Zachód. Jedna z głównych stacji postojowych przewoźnika, gdzie stacjonują m.in. pociągi Pendolino, zostanie gruntownie przebudowana. Wykonawcą prac będzie katowickie przedsiębiorstwo DOMBUD S.A.

Przewoźnik kolejowy poinformował 27 lipca 2021 r. o podpisaniu umowy z Przedsiębiorstwem Budowlanym DOMBUD S.A., której wartość wynosi blisko 44,8 mln zł brutto. Dotyczy ona modernizacji bocznicy Kraków Główny Zachód. Celem inwestycji jest podniesienie standardu utrzymania taboru.

Na stacji postojowej przygotowywanych do trasy jest kilkadziesiąt pociągów przewoźnika dziennie. Dzięki przebudowie zoptymalizowany zostanie czas obsługi pojazdów oraz poprawiona będzie gospodarka wodna obiektu. Po zakończeniu prac, obiekt zyska nowe możliwości, takie jak kompleksowe czyszczenie taboru i przygotowanie do trasy pociągów wyjeżdżających z Krakowa.

Proces unowocześniania polskiej kolei jest dobrze przemyślany. Świetnie pokazuje to program inwestycyjny PKP Intercity, który zakłada nie tylko zakupy i modernizacje taboru, lecz także projekty infrastrukturalne. Nowoczesne, przyjazne środowisku stacje postojowe zapewnią wysoki poziom obsługi technicznej floty pociągów, która będzie rozrastać się wraz z realizacją kolejnych inwestycji. Konsekwentne działania naszego narodowego przewoźnika przybliżają nas do celu, jakim jest bezpieczna, komfortowa, przewidywalna, dostępna i ekologiczna kolej” – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Prace zostaną przeprowadzone w ramach trzech głównych zadań. Pierwsze z nich - przebudowa sieci sprężonego powietrza oraz przebudowa instalacji wodnej i budowa stacjonarnej instalacji do odfekalniania wagonów jest elementem projektu „Kolej na dobre połączenia – unowocześnienie wagonów i lokomotyw dla PKP Intercity S.A.” [POIS.05.01.00-00-0022/17-00] i będzie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Pozostałe dwa zadania obejmują przebudowę sieci i urządzeń grzewczych oraz zasilania składów pociągów, a także oświetlenia i sieci trakcyjnej czy przebudowę budynku warsztatowo-magazynowego do obsługi wagonów. Planowany termin realizacji umowy wynosi 30 miesięcy od dnia jej zawarcia. Ponadto PKP Intercity prowadzi postępowanie przetargowe w trybie zaprojektuj i buduj na budowę nowoczesnej automatycznej myjni wraz z urządzeniami oraz towarzyszącą infrastrukturą na terenie stacji postojowej Kraków Główny Zachód.

Cieszy nas podpisanie kontraktu na kolejną już inwestycję infrastrukturalną. Stacja postojowa w Krakowie jest jednym ze strategicznych obiektów w naszej spółce o dużym znaczeniu dla codziennego ruchu pociągów PKP Intercity, dlatego jej przebudowa wpłynie pozytywnie na przyszły kształt oferty połączeń z i do Krakowa. Inwestycja nie tylko podniesie standard utrzymania taboru, lecz także poprawi komfort pracy załogi” – wskazał Marek Chraniuk, Prezes Zarządu PKP Intercity.

Cieszymy się, że będziemy mogli uczestniczyć w procesie unowocześniania polskiej kolei. Jako firma z 75-letnią tradycją jesteśmy właściwie przygotowani do realizacji robót na bocznicy kolejowej Kraków Główny Zachód. Podczas wykonywania robót będziemy ściśle współpracować z Inwestorem, gdyż prace będą realizowane na terenie czynnego obiektu” – powiedział Paweł Chalecki, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomicznych DOMBUD S.A.

Ponad 2,5 mld zł na nowoczesne, przyjazne środowisku stacje postojowe

Inwestycja w stację postojową w Krakowie to element konsekwentnie realizowanego, największego programu inwestycyjnego w historii spółki pn. „PKP Intercity – Kolej Dużych Inwestycji”. Jego celem jest modernizacja i zakup nowego taboru oraz dalsze podnoszenie komfortu podróży, a także unowocześnianie stacji postojowych. Program przewiduje przebudowę 17 bocznic kolejowych w całej Polsce z zastosowaniem w nich najnowszych rozwiązań, redukujących negatywny wpływ na środowisko. Ponadto PKP Intercity planuje wykorzystać do pokrycia częściowego zapotrzebowania na energię elektryczną na swoich stacjach postojowych odnawialne źródła energii w postaci paneli fotowoltaicznych. Do 2030 roku PKP Intercity wyda na unowocześnianie zapleczy technicznych prawie 2,6 mld zł.

W ramach kontynuacji strategii „PKP Intercity – Kolej Dużych Inwestycji” do 2030 roku Spółka zainwestuje 19 mld zł w nowoczesny tabor oraz zaplecza techniczne. PKP Intercity planuje stać się pierwszym polskim przewoźnikiem pasażerskim, którego działalność będzie neutralna dla klimatu.

Źródło tekstu: PKP Intercity S.A./Serwis Kolejowy

Rozpoczęły się prace budowlane na należącej do PKP Intercity bocznicy kolejowej Szczecin Zaleskie Łęgi. Realizacja inwestycji umożliwi obsługę większej liczby pociągów, co przełoży się na rozwój oferty połączeń przewoźnika do i ze Szczecina.

Warta blisko 94 mln zł brutto inwestycja jest kolejnym przedsięwzięciem infrastrukturalnym realizowanym w ramach największego programu inwestycyjnego w historii PKP Intercity. Przedmiotem podpisanej z firmą Torpol umowy jest przebudowa i rozbudowa bocznicy kolejowej Szczecin Zaleskie Łęgi. Planowany termin realizacji inwestycji wynosi 30 miesięcy od dnia zawarcia kontraktu. Wartość przedsięwzięcia wynosi 89,9 mln zł brutto. Umowę wartą 3,6 mln zł brutto na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego PKP Intercity podpisało z „EKOCENTRUM – Wrocławski Ośrodek Usług Ekologicznych” Sp. z o.o.

Inwestycja o strategicznym znaczeniu

Roboty obejmują m.in. budowę nowej hali do napraw i przeglądu pojazdów kolejowych, wyposażonej w kanały rewizyjne oraz stanowisko dla podnośników Kutruffa, a także długiego na 200 metrów kanału przeglądowego. Umożliwi to wykonywanie bieżących przeglądów technicznych taboru na pierwszym i drugim poziomie utrzymania. Kontrakt obejmuje także dostawę i montaż stanowiska do zabezpieczenia taboru przed powstaniem oblodzenia i wykonanie części technologicznej myjni pociągów. Powstaną też nowe budynki zaplecza socjalno-technicznego dla załogi. Projekt zakłada również budowę nowych torów i rozjazdów wraz z ich oświetleniem, międzytorzy z nawierzchnią utwardzoną, a także sieci trakcyjnej nad torami. Po przebudowie poprawi się także gospodarka wodna obiektu.

„Ten projekt pokazuje, jak wielkie oddziaływanie mają ambitne i konsekwentnie realizowane programy inwestycyjne, do jakich zachęcamy i stymulujemy spółki Skarbu Państwa. Niemal 100 milionów złotych, jakie spółka PKP Intercity zainwestuje w bocznicę w Szczecinie, będzie miało wpływ na rozwój nie tylko jej samej, ale też firm, które wezmą udział w pracach. Zyskają wszyscy – pracownicy, lokalna społeczność, a przede wszystkim pasażerowie. Przebudowa obiektu umożliwi kompleksową obsługę nowoczesnego taboru, a jednocześnie pozwoli na rozwój oferty połączeń z i do Szczecina. Bardzo nas cieszy, że nasz narodowy przewoźnik kolejowy stale zwiększa dostępność komunikacyjną i zapewnia dogodne możliwości podróżowania po kraju milionom Polaków. Ten projekt wpisuje się w realizację Polskiego Ładu, który zakłada równomierny rozwój całego kraju” – mówi Maciej Małecki, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Rozbudowa stacji Szczecin Zaleskie Łęgi ma duże znaczenie dla PKP Intercity w obliczu realizowanego programu inwestycyjnego. W jego wyniku w ostatnich dwóch latach znacząco zwiększyła się liczba przejeżdżających przez Szczecin pociągów zestawionych ze zmodernizowanych wagonów, co podniosło standard podróżowania. Obsługa nowoczesnego taboru wymaga stworzenia wyspecjalizowanego zaplecza i stanowisk roboczych do jego obsługi.

Rozwój oferty dla Szczecina

W opracowanej przez PKP Intercity strategii rozwoju oferty połączeń istotne będą możliwości stworzone przez realizowaną obecnie modernizację linii kolejowej łączącej Szczecin i Poznań. Dzięki podniesieniu dopuszczalnej prędkości na tym odcinku do 160 km/h, czas podróży między miastami może skrócić się nawet o 50 minut. Zmodernizowana linia stworzy również możliwość rozwoju oferty połączeń ze Szczecina przez Poznań w kierunku południowej i południowo-wschodniej części Polski, m.in. do Wrocławia, Krakowa, Przemyśla i Lublina. Więcej pociągów planowanych jest także do obsługi trasy do Olsztyna przez Gdańsk.

„Inwestycja w stację postojową w Szczecinie przygotowuje nas do rozwoju oferty dla Pomorza Zachodniego. Znaczenie tej lokalizacji będzie rosnąć wraz z postępem modernizacji linii kolejowych prowadzonych przez zarządcę infrastruktury oraz sukcesywnym pojawianiem się na torach nowych i zmodernizowanych wagonów. W najbliższych latach siatka połączeń PKP Intercity będzie rozwijać się konsekwentnie, a Szczecin będzie jednym z ośrodków, które będą mieć do dyspozycji więcej połączeń” – deklaruje Marek Chraniuk, Prezes Zarządu PKP Intercity.

„Po zakończeniu inwestycji w Szczecinie będziemy mogli odprawiać na tej stacji około 30 pociągów dziennie. Dziś ta liczba jest o połowę mniejsza. O ok. 30 procent zwiększy się także zatrudnienie, głównie o pracowników odpowiedzialnych za realizację przewozów. Obecnie na stacji pracuje około 100 osób. Inwestycja pozwoli nie tylko na poprawę standardu obsługi pasażerów, lecz także zdecydowanie poprawi komfort i warunki pracy załogi, co dla zarządu spółki jest również bardzo ważne” – zaznacza Adam Laskowski, Członek Zarządu PKP Intercity.

Zakończenie rozbudowy stacji Szczecin Zaleskie Łęgi wpłynie też na rozwój oferty połączeń pomiędzy Szczecinem a Warszawą – trasę w krótszym czasie obsłuży więcej pociągów, co zapewni lepsze możliwości dojazdu do stolicy.

Zadanie inwestycyjne jest uwzględnione w projekcie „Kolej na dobre połączenia – unowocześnienie wagonów i lokomotyw dla PKP Intercity S.A.” (POIS.05.01.00-00-0022/17-00) realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Inwestycje w nowoczesne, przyjazne środowisku zaplecza techniczne

Inwestycja w stacje postojową w Szczecinie to element konsekwentnie realizowanego największego programu inwestycyjnego w historii spółki – „PKP Intercity – Kolej Dużych Inwestycji”. Jego celem jest modernizacja i zakup nowego taboru oraz dalsze podnoszenie komfortu podróży, a także modernizacja stacji postojowych. Program przewiduje przebudowę 17 bocznic kolejowych w całej Polsce z zastosowaniem w nich nowoczesnych rozwiązań, redukujących negatywny wpływ na środowisko. Ponadto PKP Intercity planuje do pokrycia częściowego zapotrzebowania na energię elektryczną wykorzystać na swoich stacjach postojowych odnawialne źródła energii w postaci paneli fotowoltaicznych. Do 2030 roku PKP Intercity wyda na unowocześnianie zapleczy technicznych prawie 2,6 mld zł.

W ramach kontynuacji strategii taborowej „PKP Intercity – Kolej Dużych Inwestycji” do 2030 roku Spółka zainwestuje również 19 mld zł w nowoczesny tabor. PKP Intercity planuje stać się pierwszym polskim przewoźnikiem pasażerskim, którego działalność będzie neutralna dla klimatu.

Źródło tekstu: PKP Intercity/Serwis Kolejowy

Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej zaprasza na wydarzenie „Klasyki na tory”. Jutro o godzinie 12 na kolejową bocznicę placówki wyjadą dwie drezyny zbudowane na bazie samochodu Warszawa M20.

Zabytkowe pojazdy wchodzą w skład kolekcji należącej do Fundacji Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska. Muzeum podaje, że pierwsza drezyna na bazie Warszawy M20 powstała w Fabryce Samochodów Osobowych (FSO) w 1956 roku. Auta osobowe zostały dostosowane do ruchu na torach i były wykorzystywane w służbie na polskiej kolei aż do lat 90.

Jeden z egzemplarzy, całkowicie sprawny i kompletnie odrestaurowany, znajduje się w jaworzyńskim Muzeum Kolejnictwa na Śląsku. Niedawno do kolekcji placówki została także włączona druga drezyna na bazie Warszawy M20 pochodząca z Węgier. Pojazd nieznacznie różni się budową względem polskiego odpowiednika. Dziś turyści będą mogli obejrzeć oba eksponaty.

Wszystkie informacje dotyczące eventu można znaleźć na [stronie wydarzenia] na portalu Facebook. Informacje o biletach do Muzeum Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śląskiej dostępne są [tutaj].

pg

We wtorek 27 kwietnia na bocznicy kolejowej w Lesznie spłonęły dwa wagony. Do sytuacji doszło prawdopodobnie w wyniku zaprószenia ognia. To już trzeci pożar, który wybuchł w tym miejscu w ostatnich miesiącach.

Jak informuje portal Leszno.naszemiasto.pl, około godz. 20 policjanci z pobliskiego posterunku zaobserwowali ogień, który opanował dwa wagony na bocznicy kolejowej przy ul. Kilińskiego. Mundurowi bezzwłocznie powiadomili o tym fakcie straż pożarną.

Do akcji skierowane zostały dwa zastępy z komendy PSP w Lesznie oraz jeden z OSP Leszno-Gronowo. W wyniku pożaru spłonęły wnętrza dwóch wagonów, a cztery inne uległy okopceniu. Po opanowaniu sytuacji strażacy sprawdzili, czy w środku nie było ludzi, gdyż – jak informują lokalne media – w stojących na bocznicy wagonach często nocują osoby bezdomne.

„Pożar szybko udało się opanować. Przeszukaliśmy wagony, ale na szczęście nie było tam żadnych osób. Po konsultacjach z PKP są przypuszczenia, że ogień mogły zaprószyć osoby bezdomne” powiedział cytowany przez portal Elka.pl mł. bryg. Adam Stępczak z KM PSP w Lesznie.

To drugie takie zdarzenie na bocznicy przy ul. Kilińskiego w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Poprzednio, 17 kwietnia, spaleniu uległ piętrowy wagon przeznaczony do zezłomowania. W tamtym przypadku również uznano, że przyczyną było zaprószenie ognia.

hp

Z początkiem marca w Niemczech uruchomiony został pakiet środków, mający poprawić dostęp przedsiębiorstw do kolei. Kwota 200 mln euro przeznaczona będzie na wsparcie budowy nowej oraz modernizację istniejącej infrastruktury łączącej obiekty przemysłowe z siecią krajową – informuje portal Railway Gazette.

Do 2030 roku niemieckie Ministerstwo Transportu i Infrastruktury Cyfrowej (MTiIC) planuje zwiększyć do co najmniej 25% udział kolei w przewozie towarów. Uruchomienie pakietu środków ma wesprzeć inicjatywę przez zachęcenie przedsiębiorstw do stopniowego odstępowania od przewozów samochodowych.

Kwota 200 mln euro przeznaczona zostanie na dofinansowanie inwestycji związanych z budową i modernizacją oraz utrzymaniem prywatnych bocznic kolejowych. Z pieniędzy zawartych w pakiecie pokrytych zostanie do 50% związanych z tym kosztów. W przypadku obiektów multimodalnych znajdujących się na obszarach wiejskich, wsparcie wynieść może nawet 80%. Środki udostępniane będą przez okres pięciu lat.

Ponadto rząd Republiki Federalnej Niemiec podjął działania mające uprościć procedury związane z zatwierdzaniem projektów budowy bocznic i kolejowych połączeń przemysłowych. Ministerstwo planuje także uszczegółowić zakres odpowiedzialności finansowej za zapewnienie i utrzymanie połączeń realizowanych na tych obiektach. Ma to uchronić przedsiębiorców przed nadmiernym obciążeniem kosztami przez zarządców infrastruktury kolejowej.

MTiIC zwróciło również uwagę, aby podczas planowania terenów przemysłowych i handlowych uwzględniać możliwość zapewnienia im połączenia kolejowego. Zdaniem ministra transportu Andreasa Scheuera przyczyni się to do łatwiejszego przechodzenia firm na przewóz towarów pociągami.

hp

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram