fbpx

Technikum Kolejowe im. Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy to wyjątkowa w skali kraju placówka edukacyjna, ponieważ jako jedna z niewielu przygotowuje młodzież do pracy w sektorze. Absolwenci szkoły mogą pochwalić się nie tylko przekazaną przez specjalistów wiedzą teoretyczną, ale także praktyką zawodową odbytą w znaczących podmiotach branży kolejowej.

Bydgoskie Technikum Kolejowe funkcjonuje od 2014 r. Przejęło tradycję i historię placówki edukacyjnej, która funkcjonowała w latach 1952-2005 – najpierw jako Technikum Ekonomiczno-Kolejowe Ministerstwa Kolei, następnie Technikum Kolejowe Ministerstwa Kolei, a potem Zespół Szkół Kolejowych. Decyzja o wznowieniu działalności placówki pod patronatem Bydgoskiej Szkoły Wyższej zapadła w momencie, gdy kolej zaczęła odczuwać braki kadrowe, a sama branża weszła w okres renesansu. Rok po wskrzeszeniu szkoły jej patronem został Mikołaj Kopernik. Z rąk Bydgoskiego Towarzystwa Przyjaciół Kolei otrzymała ona historyczne sztandary placówki edukacyjnej, której tradycje z sukcesem kontynuuje.

Źródło: Technikum Kolejowe im. M. Kopernika w Bydgoszczy

Wyjątkowa w skali kraju

O wyjątkowości bydgoskiego technikum świadczy fakt, że jest ono jedną z nielicznych w kraju placówek skupiających się na kształceniu młodzieży wyłącznie w kierunkach związanych z koleją. Sprawia to, że w jej murach zdobywają wiedzę uczniowie z wielu zakątków Polski. Są to przede wszystkim ludzie z pasją, pozyskujący wiedzę od wykwalifikowanych specjalistów.

Naszą ofertę edukacyjną odróżnia to, że u nas nauczyciele zawodowi są z firm kolejowych, a tym samym mają bieżącą wiedzę dotyczącą zarówno tematyki kolejowej, jak i zmieniających się przepisów” – mówi Serwisowi Kolejowemu mgr Andrzej Poturalski, manager Technikum Kolejowego w Bydgoszczy.

Obecnie w murach Technikum kształci się ponad 300 uczniów. W ofercie szkoły znajdziemy specjalności: budownictwo kolejowe, automatyk, technik transportu kolejowego oraz elektroenergetyka transportu szynowego. Jak informuje Andrzej Poturalski, największym powodzeniem cieszą się dwa ostatnie profile, gdyż po ich ukończeniu absolwenci mogą udać się na kurs maszynisty.

Zapewne zainteresowanie tymi kierunkami jeszcze wzrośnie, a to dlatego, że kursy maszynisty będziemy prowadzić na terenie szkoły. Posiadamy już takie uprawnienia” – zaznacza manager Technikum.

Choć bydgoska szkoła nie jest placówką publiczną, nauka w niej jest bezpłatna. Jedyna opłata wnoszona przez uczniów to obowiązkowe ubezpieczenie. Wszelkie koszty związane z edukowaniem młodzieży ponosi technikum.

Źródło: Technikum Kolejowe im. M. Kopernika w Bydgoszczy

Absolwenci z wymaganym doświadczeniem

Poza nauką przedmiotów zawodowych, dzięki którym uczniowie technikum zdobywają konieczną wiedzę teoretyczną, szkoła zapewnia także możliwość odbywania praktyk. Oferta jest tu bardzo konkretna, a to dzięki podpisaniu przez dyrektora technikum mgr. inż. Tomasza Makowskiego umów w ramach programu „Kadry dla przemysłu”. Jest to inicjatywa objęta patronatem prezesa Rady Ministrów, ministra edukacji i nauki oraz Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. W jej ramach młodzi ludzie zyskują m.in. możliwość zdobycia doświadczenia praktycznego w przedsiębiorstwach wchodzących w skład Grupy ARP S.A. (Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.).

„Po pierwsze, uczniowie mają możliwość odbywania praktyk w spółkach kolejowych oraz uczestnictwa w przedsięwzięciach organizowanych przez te spółki. Po drugie, to wsparcie samego procesu dydaktycznego w technikum” – mówi mgr Poturalski.

Technikum Kolejowe w Bydgoszczy współpracuje m.in. z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A., PKP Intercity, PKP Cargo, Polregio oraz Pojazdami Szynowymi PESA Bydgoszcz S.A. Podmioty te umożliwiają uczniom odbywanie praktyk zawodowych, jednocześnie przygotowując ich do wejścia na rynek pracy z pewnym doświadczeniem, niezwykle istotnym dla potencjalnego pracodawcy. Jak tłumaczy Serwisowi Kolejowemu Andrzej Poturalski, kolej potrzebuje kadr, ponieważ przez wzgląd na likwidację szkół kolejowych, boryka się z luką pokoleniową. Osoby posiadające wiedzę praktyczną i specjalistyczne wykształcenie stanowią cenny nabytek dla firm, które działają w branży.

„Kolej generalnie skupia się na tym, żeby przyjmować ludzi, którzy rozumieją branżę. To atut naszych absolwentów, ponieważ uczą ich zawodowcy ściągani przez nas z firm kolejowych, a zatem nasza młodzież, która idzie na rynek pracy, jest tam bardzo pożądana. Oni wszyscy od ręki mają zatrudnienie” – podsumowuje manager Technikum Kolejowego w Bydgoszczy mgr Andrzej Poturalski.

Piotr Hrabski

W ramach projektu Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym Urząd Transportu Kolejowego organizuje XII uroczyste podpisanie Deklaracji. Inicjatywa ta skierowana jest do wszystkich przedstawicieli branży kolejowej. Jej głównym założeniem jest zdefiniowanie kultury bezpieczeństwa, jako systemu obejmującego postawy określonej grupy wobec ryzyka, bezpieczeństwa i zagrożeń, wskazującego wartości, które w danym obszarze uznawane są za kluczowe.

Wszystkie przedsiębiorstwa i instytucje edukacyjne, dla których bezpieczeństwo stanowi wartość nadrzędną, mogą włączyć się w tworzenie bezpiecznego transportu kolejowego. Przynależność do grona sygnatariuszy umożliwi udział w wydarzeniach organizowanych w ramach projektu. Deklaracja Kultury Bezpieczeństwa stanowi platformę wymiany doświadczeń i przybliża wszystkim jej uczestnikom zagadnienia, których głównym zadaniem jest podnoszenie świadomości w obszarze kultury bezpieczeństwa.

XII uroczyste podpisanie deklaracji odbędzie się 22 kwietnia br. o godz. 11:00. Z uwagi na panującą sytuację epidemiczną spotkanie zostanie zorganizowane w formie wideokonferencji za pośrednictwem aplikacji MS Teams.

Aby przystąpić do deklaracji należy wypełnić formularz zamieszczony na stronie UTK. Informacje o dotychczasowych działaniach związanych z kulturą bezpieczeństwa oraz z Deklaracją można znaleźć w dziale Kultura bezpieczeństwa na stronie UTK. Zgłoszenia można przesyłać za pośrednictwem strony internetowej do 19 kwietnia br.

Projekt został ogłoszony 17 marca 2016 r., a jego głównym założeniem jest wdrożenie zasad kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym oraz zachęcenie wszystkich przedsiębiorców działających w branży kolejowej do poprawy bezpieczeństwa polskiego transportu kolejowego jako wartości nadrzędnej oraz kluczowego warunku dla zrównoważonego rozwoju branży kolejowej.

Deklarację podpisało dotychczas ponad 200 przedstawicieli rynku kolejowego, w tym między innymi: Ministra Infrastruktury, Państwową Komisję Badania Wypadków Kolejowych, Komendanta Głównego Policji, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz zarządców infrastruktury kolejowej, przewoźników, użytkowników bocznic kolejowych, a także jednostki naukowe i badawcze, jednostki certyfikujące, stowarzyszenia i media.

W przypadku wątpliwości bądź pytań dotyczących projektu zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: kultura@utk.gov.pl.

Źródło tekstu: UTK/Serwis Kolejowy

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram