fbpx

Na dworcu PKP w Bytomiu doszło wczoraj do potrącenia mężczyzny. 55-latek w niewyjaśnionych okolicznościach znalazł się na torach przed nadjeżdżającym pociągiem. Z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala.

Lokalne media informują, że około godziny 14 mieszkaniec Bytomia, przebywający na pierwszym peronie dworca PKP, wpadł na torowisko, tuż przed pociągiem relacji Lubliniec – Katowice. W wyniku potrącenia mężczyzna doznał obrażeń kończyn i twarzy. Ofiarę wypadku przetransportowano do szpitala. Na chwilę obecną nie jest znany jej stan zdrowia.

Trwają czynności mające ustalić przyczyny zdarzenia. Policja na razie nie poinformowała, czy wtargnięcie 55-latka na tory było działaniem celowym.

Jak podaje portal Dziennikzachodni.pl, pomimo zdarzenia ruch kolejowy na dworcu nie został wstrzymany. Pociągi przekierowywano na inne tory w celu zapewnienia płynności przejazdów.

hp

Górnośląska Kolej Wąskotorowa to jedna z największych atrakcji turystycznych nie tylko w regionie. 26 kwietnia, z inicjatywy prezydenta Bytomia Mariusza Wołosza, miasto przystąpiło do Stowarzyszenia Górnośląskich Kolei Wąskotorowych (GKW). Uchwałę w tej sprawie podjęli radni Rady Miejskiej.

Jak wskazuje prezydent Bytomia Mariusz Wołosz, turystyczna kolej wąskotorowa jest najstarszą na świecie czynną koleją tego typu.

(…) Jej początki sięgają 1853 roku. Dla Bytomia to jedna z największych atrakcji, która przyciąga miłośników kolei nie tylko z regionu, ale również z całej Polski” - mówi Mariusz Wołosz.

Aby mogła ona regularnie kursować niezbędne są remonty infrastruktury oraz naprawa i modernizacja istniejącego taboru. Nasze miasto wspiera GKW dotacjami, współfinansuje przewozy dla dzieci i młodzieży oraz modernizację infrastruktury. Jako współwłaściciel i właściciel części taboru, zdecydowaliśmy się na przystąpienie do Stowarzyszenia Górnośląskich Kolei Wąskotorowych” - podkreśla Mariusz Wołosz.

Stowarzyszenie GKW powstało w 2003 roku, a jego głównym celem jest zachowanie w jak najlepszym stanie istniejących linii, obiektów i taboru górnośląskiej wąskotorówki oraz ochrona dóbr kultury i tradycji, jakie stanowią zabytki kolejnictwa i techniki. Przystępując do Stowarzyszenia, miasto Bytom chce nie tylko zaangażować się w promocję tej atrakcji turystycznej, ale też wykorzystać potencjał, jakim jest wpisanie kopalni srebra w Tarnowskich Górach i rezerwatu „Segiet” na światową listę dziedzictwa UNESCO.

Chcemy wykorzystać potencjał, jakim dysponuje Górnośląska Kolej Wąskotorowa. Będziemy starać się wspierać Stowarzyszenie zarówno finansowo, jak również merytorycznie, uczestnicząc w projektach i przedsięwzięciach mających na celu promocję kolei wąskotorowej oraz poprawę jej infrastruktury” - mówi Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia.

Od 2019 r. miasto zwiększyło wydatki inwestycyjne na Górnośląską Kolej Wąskotorową. W 2020 r. zrealizowany został remont 1160 metrów linii kolejowej, łączącej Bytom z zalewem Nakło-Chechło w Miasteczku Śląskim. W ramach zrealizowanych prac wykonawca zmodernizował torowisko w okolicach stacji Bytom Karb Wąskotorowy, Bytom Północny oraz w rejonie Dąbrowy Miejskiej. Zdemontowane zostały stare podkłady i szyny kolejowe, które zastąpiono nowymi. Wykonano także nowe podbudowy z kruszywa. Koszt całej inwestycji wyniósł 834 tys. zł, z czego 769 tys. zł to dofinansowanie z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Miasto Bytom w 2020 roku oprócz remontu torowiska, dofinansowało również Górnośląską Kolej Wąskotorową kwotą blisko 399 tys. zł, tym samym tylko w 2020 roku gmina Bytom wspólnie z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią przekazały na ten cel łącznie ponad 1,2 mln zł.

Górnośląska wąskotorówka jest najstarszą na świecie czynną koleją wąskotorową. Jej początki sięgają 1853 roku. Dla mieszkańców Bytomia oraz turystów odwiedzających miasto stanowi jedną z największych atrakcji w regionie. Łączy Bytom z rezerwatem przyrody „Segiet” oraz ośrodkiem sportowym „Sport Dolina” w Bytomiu - Suchej Górze, kopalnią srebra w Tarnowskich Górach, a także zalewem Nakło-Chechło w Miasteczku Śląskim.

W ubiegłym roku Górnośląska Kolej Wąskotorowa przewiozła łącznie ponad 19,6 tys. osób. Na liczącej 21 km trasie znajduje się dziesięć stacji. Linia wąskotorówki przebiega obok zabytkowej elektrociepłowni w Bytomiu - Szombierkach, a także lokomotywowni w Bytomiu - Karbiu, gdzie można zobaczyć zabytkowe parowozy, wagony wąskotorowe oraz tzw. Salonkę z 1912 roku.

Źródło tekstu: Urząd Miasta Bytomia/Serwis Kolejowy

Do niecodziennego zdarzenia doszło w sobotę 3 kwietnia na szlaku Tarnowskie Góry – Miasteczko Śląskie. Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei podjęli interwencję wobec mężczyzny, który ukradł 800 kilogramów węgla. Na widok mundurowych sprawca chciał odjechać samochodem z miejsca zdarzenia i próbował potrącić jednego z funkcjonariuszy.

W dniu zdarzenia funkcjonariusze SOK, pełniąc służbę w zmotoryzowanym patrolu na szlaku Tarnowskie Góry – Miasteczko Śląskie, o godzinie 6:50 zauważyli mężczyznę, który ładował worki z węglem do samochodu dostawczego marki Opel. Mundurowi natychmiast podjęli interwencję. Na widok funkcjonariuszy SOK mężczyzna pośpiesznie wsiadł do samochodu próbując odjechać z miejsca zdarzenia. Uciekinier nie reagował na wezwania do zatrzymania pojazdu i usiłował najechać na  jednego z interweniujących mundurowych. W trakcie dalszej ucieczki  uszkodził dwa znaki drogowe.

Po krótkim pościgu Funkcjonariusze SOK ujęli mężczyznę na terenie Bytomia – sprawcą kradzieży okazał się 34-letni mieszkaniec tego miasta. Mężczyzna został przekazany funkcjonariuszom z Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach, którzy prowadzą dalsze czynności w sprawie. Podczas prowadzonych czynności w samochodzie sprawcy zabezpieczono 16 worków węgla – około 800 kg.

Źródło tekstu: Kgsok.pl/Serwis Kolejowy

Pasażerowie dojeżdżający z Bytomia do Zabrza od dziś ponownie mogą korzystać z linii tramwajowej nr 5, która kursuje na trasie Bytom pl. Sikorskiego – Zabrze Zaborze pętla. Przypomnijmy, że linia tramwajowa nr 5 nie kursowała do Zabrza z powodu remontu torów tramwajowych w Zabrzu – Biskupicach.

Przywrócenie ruchu tramwajowego nie jest jednoznaczne z zakończeniem prac. Wykonawca ma jeszcze wiele do zrobienia. Jednym z takich elementów jest przystanek Biskupice Ziemska [nż], którego obsługa na razie będzie zawieszona, gdyż platformy nie są jeszcze gotowe. Wszystko jednak zmierza w dobrą stronę i liczymy, że prace zakończą się zgodnie z przyjętym terminem – mówi Andrzej Zowada, rzecznik spółki Tramwaje Śląskie SA.

Zmodernizowana linia tramwajowa Bytom – Zabrze Biskupice – Zabrze Zaborze

Powrót „5” na stałą trasę z Bytomia do Zabrza Zaborza oznacza zmiany w rozkładzie jazdy, który jest dostępny na stronie Zarządu Transportu Metropolitalnego. Warto dodać, że od 8 lutego zawieszone zostanie kursowanie komunikacji zastępczej tj. linii nr T-5.

Źródło tekstu: UM Bytom

Lepszy dostęp do kolei z nowego przystanku Chorzów Uniwersytet i przebudowanych stacji, krótsze podróże oraz sprawniejszy przewóz towarów ze Śląska w stronę portów. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. rozpoczynają przebudowę linii Śląsk – porty (nr 131) na odcinku Chorzów Batory – Bytom – Nakło Śląskie. To jedna z największych inwestycji kolejowych za ponad 1,2 mld zł netto, dofinansowana z unijnego programu POIiŚ.

Dla podróżnych efektem inwestycji będzie większa dostępność kolei z nowego przystanku Chorzów Uniwersytet i nowych peronów na stacjach: Chorzów Miasto, Chorzów Stary, Bytom, Bytom Karb, Radzionków oraz przystankach Bytom Północ i Radzionków Rojca. Zapewniony będzie dostęp dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Komfort podróży zwiększy nowe nagłośnienie, oświetlenie, czytelne oznakowanie, a także ławki i wiaty. Na stacji Bytom przewidziano odnowienie wiaty nad trzema peronami.

Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A między Chorzowem a Nakłem Śląskim zwiększa dostępność do podróży koleją w województwie śląskim, ale jest też istotna dla rozwoju ważnej trasy towarowej. Kolej staje się coraz sprawniejszym, najbardziej przyjaznym dla środowiska środkiem transportu. Budujemy kolej bezpieczną, komfortową i coraz bardziej punktualną” – powiedział sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzej Bittel.

Modernizacja linii kolejowej nr 131 będzie milowym krokiem do nowoczesnej i przyjaznej kolei w województwie śląskim. Prace, które obejmą m.in. wymianę sieci trakcyjnej, budowę i przebudowę peronów, pozwolą osiągnąć większe prędkości pociągów, przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa. Transport szynowy stanie się bardziej przystępny również dla osób niepełnosprawnych. Inwestycja znacząco poprawi stan infrastruktury w regionie, a co za tym idzie - jakości życia jego mieszkańców” – powiedział wicewojewoda śląski Robert Magdziarz.

Modernizacja jest ważna dla poprawy przewozów towarowych w stronę Tarnowskich Gór, Lublińca i Kluczborka, Inowrocławia, Bydgoszczy oraz Gdańska i Gdyni. Zwiększą się możliwości przyjaznego środowisku transportu kolejowego. Zostanie wymienione 80 km torów i sieci trakcyjnej. Będą nowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym, co sprawi, że zwiększy się przepustowość linii – będzie mogło sprawnie kursować więcej pociągów. Lokalne Centrum Sterowania w Bytomiu, wyposażone w nowoczesny system sterowania ruchem kolejowym, zwiększy poziom bezpieczeństwa, podobnie jak przebudowa przejazdu i przejść dla pieszych. Zaplanowano budowę i przebudowę 29 obiektów inżynieryjnych, m.in. wiaduktów kolejowych w Radzionkowie (ul. Zejera i ul. Kużaja) i Świętochłowicach (ul. Katowicka).

Podpisana dziś umowa za ponad 1,2 mld zł netto, na odcinek Chorzów – Nakło Śląskie na linii nr 131 ze Śląska do portów pokazuje, że PKP Polskie Linie Kolejowe konsekwentnie realizują inwestycje z Krajowego Programu Kolejowego i efektywnie wykorzystują środki unijne. Sytuacja pandemii nie przerwała realizacji inwestycji, ogłaszania przetargów oraz podpisywania umów na ważne społecznie i gospodarczo kolejowe projekty” – powiedział prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Ireneusz Merchel.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały z firmą PORR S.A. umowę „Prace na linii kolejowej nr 131 na odcinku Chorzów Batory - Nakło Śląskie” w ramach projektu „Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice – Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo”. Wartość prac to 1,2 mld zł netto. Dofinansowanie z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W 2021 roku będą realizowane prace projektowe, a budowę przewidziano na lata 2022- 2024.

Korzystnie zmienia się trasa kolejowa Śląsk – porty (linia nr 131)

PLK podpisały we wrześniu 2019 roku dwie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót na ponad 100 km odcinku linii: Kalina (Herby Nowe) - Rusiec Łódzki - Zduńska Wola Karsznice. Po pracach projektowych, wykonawcy rozpoczęli roboty, które zakończą się w połowie 2023 r. Przebudowane tory i nowe urządzenia zabezpieczające umożliwią przejazd pociągów pasażerskich z prędkością do 140 km/h, a towarowych do 120 km/h.

W realizacji jest przetarg na zaprojektowanie odcinka Nakło Śląskie – Kalina (Herby Nowe). Planowane zakończenie prac projektowych przewidziane jest na połowę 2023 roku. W kolejnych latach będzie możliwa realizacja robót budowlanych.

Źródło: Plk-sa.pl/Serwis Kolejowy

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram