fbpx

Firmy Siemens Mobility i PKP CARGO – największy kolejowy operator towarowy w Polsce i drugi w Europie - podpisały umowę na zakup 5 lokomotyw Vectron MS wraz z 8-letnią usługą pełnego utrzymania. To najnowocześniejsze w Europie pojazdy mogące przekraczać kolejowe granice bez zatrzymania. Łącznie, flota PKP CARGO będzie liczyć 25 takich wielosystemowych lokomotyw. Dostawy planowane są w pierwszym kwartale 2023 r.

Vectrony to najnowocześniejsze na rynku europejskim, uniwersalne lokomotywy, o modułowej konstrukcji, umożliwiającej łatwe dostosowanie do wymogów użytkowania i specyfiki jazdy w różnych krajach i różnych warunkach eksploatacyjnych. Lokomotywa powstawała z myślą o realizacji różnorodnych zadań przewozowych. Podstawowym założeniem przy budowie pojazdu była wydajność i opłacalność wykonywania zadań trakcyjnych w ruchu krajowym i transgranicznym, zarówno pasażerskim jak i towarowym w Europie.

To trzeci zakup Vectronów w historii PKP CARGO. We wrześniu 2015 r. spółka zdecydowała się na podpisanie umowy na dostawę 15 sztuk, a w 2019 r. skorzystała z opcji na zakup kolejnych 5 elektrowozów. Teraz największy przewoźnik towarowy w Polsce ponownie decyduje się na dostawę 5 lokomotyw Vectron, tym razem z przeznaczeniem do rozwoju transportu intermodalnego w Polsce i Europie.

"Podpisana dzisiaj umowa jest częścią dużego programu inwestycyjnego PKP CARGO dotyczącego zakupu taboru do obsługi połączeń intermodalnych, na który otrzymaliśmy unijne dofinansowanie. Lokomotywy Vectron będą służyły do obsługi przewozów międzynarodowych, których rozwijanie jest jednym z kierunków rozwoju realizowanych przez naszą spółkę. Większość przewozów intermodalnych na polskiej kolei stanowi tranzyt i dlatego potrzebny jest nowoczesny tabor do obsługi połączeń międzynarodowych" – stwierdził Marek Olkiewicz, Członek Zarządu ds. Operacyjnych PKP CARGO S.A.

Podpisana umowa jest elementem realizacji zadania pt. „Lokomotywy wielosystemowe i wagony przeznaczone do przewozów intermodalnych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności (Program Infrastruktura i Środowisko). Umowa podpisana przez PKP CARGO z Centrum Unijnych Projektów Transportowych zakłada dofinansowanie zakupu 220 wagonów-platform do przewozów kontenerów (kontrakt realizuje konsorcjum Wagony Świdnica i ASTRA RAIL Industries) i pięciu lokomotyw wielosystemowych. Wartość obu kontraktów sięga około 247 mln zł netto, w tym prawie 92,4 mln zł stanowi unijne dofinansowanie

Zakupione przez PKP CARGO lokomotywy Vectron MS dysponują mocą 6,4 MW przy zasilaniu napięciem przemiennym i 6,0 MW przy zasilaniu napięciem stałym oraz zostały wyposażone w system ETCS zgodny z obecnie obowiązującymi specyfikacjami (Baseline 3). Posiadają homologację na Polskę, Niemcy, Austrię, Czechy, Słowację oraz Węgry, przy czym pojazdy z platformy Vectron – jako jedyne nowoczesne lokomotywy w Europie – mają dopuszczenia do eksploatacji aż w 20 europejskich krajach.

"Vectrony to wyjątkowe pojazdy, które są w stanie przekraczać europejskie kolejowe granice bez zatrzymania. To istotny element budujący przewagę konkurencyjną PKP CARGO nie tylko w Polsce, ale i całej Europie. Brak zatrzymań na granicy to oszczędność taboru i czasu pracy maszynistów, niższe zużycie energii i znaczne korzyści dla środowiska. Cieszymy się z rozwoju naszej współpracy na kolejne lata, zwłaszcza w obszarze serwisu lokomotyw, gdzie zapewniamy najwyższy poziom dostępności pojazdów oferowany na rynku" - powiedział Hubert Meronk, prezes Siemens Mobility Sp. z o.o.

Poza dostawą elektrowozów umowa z PKP CARGO obejmuje także pełne utrzymanie wszystkich 5 pojazdów do pierwszej naprawy okresowej na poziomie P4 (8 lat) wraz z opcją wykonania tej naprawy. Dodatkowo Siemens Mobility dostarczy oprogramowanie do obsługi eksploatacji lokomotyw oraz zestaw fabrycznie nowych części zamiennych i podzespołów wchodzących w skład tzw. zestawu antyawaryjnego.

Siemens Mobility sprzedał już ponad 1300 lokomotyw Vectron łącznie 61 klientom. Lokomotywy te przejechały ponad 535 milionów kilometrów i są dopuszczone do eksploatacji w Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Czechach, Danii, Finlandii, Niemczech, Węgrzech, Włoszech, Holandii, Norwegii, Polsce, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Szwajcarii i Turcji.

Polscy operatorzy kolejowi zakupili już ponad 100 nowoczesnych elektrycznych lokomotyw Siemensa (Husarze, Vectrony, Smartrony). Na co dzień korzystają z nich PKP CARGO, PKP Intercity, CARGOUNIT, DB Cargo Polska, Lotos Kolej oraz Laude Smart Intermodal.

Źródło tekstu: pkpcargo.com/Serwis Kolejowy

Firma Hyperloop Transportation Technologies zaprezentowała rozwiązanie logistyczne, które ma zwiększyć przepustowość i wydajność przy jednoczesnym zmniejszeniu zanieczyszczenia i zatorów w portach na całym świecie.

Hyperloop Transportation Technologies, znana również jako HyperloopTT, to amerykańska firma badawcza będąca jednym z kluczowych pionierów technologii Hyperloop. Rozwiązanie HyperPort opracowane zostało we współpracy z Hamburger Hafen und Logistik AG, firmą zarządzającą wieloma terminalami kontenerowymi. Współpraca obejmuje ponad 20 000 godzin szczegółowych prac inżynieryjnych, w tym analizy, optymalizacje, integrację oraz modele 3D. Firmy zapewniają, że wszystko zostało zaprojektowane tak, aby spełniało obecne standardy branżowe. 

Koncepcja działania Hyperloop, zwanego również koleją próżniową, opiera się na wysyłaniu specjalnie zaprojektowanych kapsuł, które poruszają się w stalowym tunelu, w którym ciśnienie powinno wynosić około 100 Pa, czyli zaledwie 1% ciśnienia atmosferycznego. Takie rozwiązanie znacząco redukuje opór powietrza i tarcia oraz umożliwia przemieszczanie się z bardzo dużą prędkością.

Firma HyperloopTT twierdzi, że  Hyperport będzie uzupełnieniem tradycyjnych środków transportów w głąb lądu. Rozwiązanie ma odciążyć transport drogowy, kolej i lotnictwo oraz stać się systemem przyjaznym dla środowiska poprzez swoją energooszczędność i niskoemisyjność.

"Kapsuły HyperPort mogą w zrównoważony sposób transportować dwa standardowe 6-metrowe kontenery transportowe, albo jeden większy o długości do 13,7 m  z prędkością samolotu" - pisze na swojej stronie HyperloopTT.

W teorii system mógłby transportować do 2800 TEU (pojemność standardowego kontenera) dziennie w zamkniętym środowisku operacyjnym, które eliminuje standardowe ograniczenia transportowe, zwiększając tym niezawodność, wydajność i bezpieczeństwo. Prędkość frachtu byłaby ograniczona do około 965 km/h (600mph), co uniemożliwia jednoczesne poruszanie się kapsuł pasażerskich na tym samym torze bez utraty ich maksymalnej prędkości, która docelowo ma wynosić 1220 km/h. 

"Korzystając z tej samej bazowej technologii, co nasze systemy pasażerskie, HyperPort może zabezpieczyć łańcuchy dostaw w przyszłości oraz odciążyć operacje w portach morskich" – mówi Andres De Leon, dyrektor generalny HyperloopTT.

Projekt HyperPort’u został obecnie przesłany do przeglądu certyfikacyjnego, a firma twierdzi, że następnym krokiem będzie demonstracja wykorzystująca wirtualną rzeczywistość, która zostanie zaprezentowana na Światowym Kongresie ITS w Hamburgu w październiku tego roku.

kp

Źródło: HyperloopTT

Spółka LTG Cargo specjalizująca się w kolejowym transporcie towarowym utworzyła kolejną spółkę zależną reprezentującą jej interesy poza granicami kraju. Ukraińska filia to następny element realizowanej przez litewskiego przewoźnika międzynarodowej strategii rozwoju – informuje portal Railway Gazette.

W ubiegłym roku LTG Cargo rozpoczęła działalność w Polsce, tworząc spółkę zależną odpowiedzialną za przepływ towarów między naszym krajem i Litwą. 11 stycznia br. przewoźnik ogłosił powstanie swojej ukraińskiej filii, która ma początkowo świadczyć usługi z zakresu spedycji, leasingu taboru oraz innych usług przewozowych.

Nasza nowa linia biznesowa to planowany strategiczny krok w kierunku międzynarodowego rozwoju w Europie Środkowo-Wschodniej, za pomocą którego dążymy do poszerzenia zakresu działań i zwiększenia konkurencyjności w regionie” - powiedział prezes LTG Cargo Egidijus Lazauskas.

Ukraiński rynek przewozów typu cargo jest dla litewskiej spółki atrakcyjny m.in. przez wzgląd na znacznie większą liczbę transportowanych towarów. Szacuje się, że rocznie liniami kolejowymi Ukrainy przesyłanych jest 300 mln ton ładunku, czyli sześciokrotnie więcej niż na Litwie.

LTG Cargo stanowi część litewskiej państwowej spółki kolejowej Lietuvos Geležinkeliai (LTG). Obecnie przewoźnik zakłada, że w dłuższej perspektywie stanie się firmą świadczącą międzynarodowe usługi w zakresie przesyłu towarowego. Jednym z głównych założeń, jakie stawia sobie firma jest pośredniczenie w przepływie ładunków z Rosji, Białorusi, Azji Środkowej i Chin do Europy. Ponadto LTG Cargo chce utworzyć korytarz transportowy łączący Morze Bałtyckie z Morzem Czarnym.

hp


W III kwartale 2020 r. wzrosły przewozy towarów masowych oraz nieidentyfikowalnych. Jednak od początku roku, w porównaniu z 2019 r. zmniejszał się udział węgla, kruszyw i rud w ogólnej masie przewiezionych koleją towarów. Na znaczeniu, w porównaniu z poprzednimi latami, zyskują grupy towarowe związane głównie z przewozami intermodalnymi jak towary nieidentyfikowalne, maszyny, urządzenia, sprzęt elektryczny i elektroniczny, sprzęt transportowy, meble i pozostałe wyroby gotowe. W III kwartale widoczny był mniejszy wpływ epidemii koronawirusa na przewozy kolejowe. W porównaniu z II kwartałem 2020 r. odnotowano wzrost przetransportowanej masy.

W III kwartale 2020 r. przewieziono łącznie 56,9 mln ton, zaś praca przewozowa wyniosła 13,4 mld tonokilometrów. To odpowiednio więcej o 6,1 mln ton i 1,4 mld tonokilometrów w porównaniu ze wcześniejszym kwartałem tego roku. Porównując jednak wyniki rok do roku, w III kwartale 2020 r. przewieziono 2,5 mln ton towarów mniej niż w III kwartale 2019 r., a praca przewozowa była mniejsza o 0,5 mld tonokilometrów.

W grupie węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny przewieziono blisko 20,6 mln ton a praca przewozowa kształtowała się na poziomie 3,1 mld tonokilometrów. Stanowi to spadek w porównaniu z III kwartałem 2019 r. o 8,4% wg masy i 15,5% wg pracy przewozowej. Jednak w porównaniu z II kwartałem 2020 r. wyniki były wyższe odpowiednio o 14,3% (2,6 mln ton) i 12,7% (0,3 mld tonokilometrów).

W III kwartale 2020 r. przewieziono 15,2 mln ton i wykonano pracę przewozową na poziomie 3,7 mld tonokilometrów w transporcie rud metali i produktów górnictwa i kopalnictwa – stanowiło to spadek w porównaniu do III kwartału 2019 r. o 8,9% wg masy i 6,9% wg wykonanej pracy przewozowej, a w porównaniu z II kwartałem 2020 r. wzrosty wyniosły odpowiednio 9,6%(1,3 mln ton) oraz 10,9%(0,4 mld tonokilometrów).

Przewozy grup towarów wskazują, jak po najtrudniejszym okresie dla całej gospodarki stopniowo następował powrót do realizacji przewozów na potrzeby związane np. z budownictwem kolejowym i drogowym. W III kwartale transport kruszyw zwiększył się o blisko 7% w porównaniu z II kwartałem. Co ważne, widoczny jest też wzrost przewozów związanych z przemysłem i sektorem energetycznym” - zaznacza dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Łączne dane za okres od stycznia do września 2020 r., w porównaniu z tym okresem w 2019 r., wskazują na znacząco większe znaczenie innych grup towarowych niż tych związanych z przewozami węgla kamiennego, kruszyw i rud w stosunku do ubiegłego roku. Podczas gdy udział wszystkich pozostałych grup towarowych w 2019 r. po III kwartale wynosił 34% wg masy, to w 2020 r. wynosił on o 3,4 punktu procentowego więcej. Jeszcze większa zmiana miała miejsce w parametrze pracy przewozowej , gdzie obecnie wynosi ona dla pozostałych grup blisko 50%, a rok temu było to o 5,6 punktu procentowego mniej.

„Dane rynkowe wskazują, że w III kwartale w stosunku do II kwartału 2020 r. to przewozy towarowe w komunikacji międzynarodowej wpłynęły na lepsze wyniki przewozów rzeczy. Wstępne dane o przewozach w komunikacji międzynarodowej wskazują na wzrost w III kwartale w porównaniu z poprzednim kwartałem o 22% wg masy i 20% wg pracy przewozowej. W przewozach krajowych wzrost ten wyniósł 7% i 5%. Największe wzrosty odnotowano w imporcie oraz tranzycie” - podsumowuje dr inż. Ignacy Góra, Prezes UTK.

Dokładne dane o grupach towarowych dostępne są w zakładce Przewozy grup towarów w ujęciu kwartalnym w 2020 r. działu Statystyka przewozów towarowych

Źródło tekstu: UTK

Przewóz towarów tylko za pomocą pociągów elektrycznych, czyli o 400 ciężarówek mniej każdego dnia – to plan dotyczący terminalu Nygårdstangen, w norweskim Bergen. Rządowa agencja ds. kolei Bane NOR planuje jego pełne uruchomienie w 2024 r.

Obecnie przepływ towarów w mieście realizowany jest za pośrednictwem transportu kolejowego oraz kołowego. Przyczynia się to do pogorszenia jakości powietrza w Bergen, a także utrudnia przemieszczanie użytkownikom aut osobowych. Aby polepszyć warunki życia w drugim co do wielkości mieście Norwegii, zdecydowano się na zmodernizowanie funkcjonującego tam terminalu przeładunkowego.

Planowane zmiany zakładają przebudowę obiektu w taki sposób, by cały ruch pojazdów związany z transportem towarów obsługiwały pociągi o napędzie elektrycznym. Zostanie on wyposażony m.in. w akumulatorowe urządzenia przeładunkowe oraz punkty służące do ich ładowania. Powstaną też dwa nowe budynki zasilane energią z sieci ciepłowniczej oraz ogniw słonecznych. 

„Cieszymy się, że będziemy mogli otworzyć zielony i przyszłościowy terminal towarowy z korzyścią dla miasta i kolei. Będzie to dobre dla bezpieczeństwa ruchu, lepszego samopoczucia rowerzystów i pieszych, a także dla powietrza w mieście” – stwierdził w komunikacie opublikowanym na stronie Bane NOR kierownik regionalnego terminalu Ove Algrøy.

Nowy terminal dzięki rozbudowie infrastruktury pozwoli na obsługę dłuższych niż do tej pory pociągów. Dodatkowo powstanie połączenie kolejowe między Nygårdstangen a głównym torem na linii Bergen. Według kierownika projektu Eivinda Farestveita Larsena kompleks będzie wydajniejszy od obecnie funkcjonującego o ponad 100%.

Pierwszy ekologiczny terminal w Norwegii powstanie przy jednocześnie funkcjonującym starym obiekcie. W chwili obecnej Bane NOR zaprosiło firmy zainteresowane realizacją inwestycji do składania ofert. Wartość kontraktu to 140 mld NOK (niespełna 141 mln euro). Rozpoczęcie prac planowane jest na rok 2022.

hp

PKP Polskie Linie Kolejowe chcą zwiększyć prędkość pociągów towarowych. Są już gotowe odpowiednie dokumenty, a za dwa lata mają ruszyć inwestycje - powiedział prezes zarządu spółki Ireneusz Merchel „Dziennikowi Gazecie Prawnej”.

W Europie średnia handlowa prędkość pociągu towarowego wynosi 44 km/h. W Polsce waha się ona od 23-25 km/h.  Do końca 2023 roku, zgodnie z zapowiedziami prezesa PKP PLK, polskie składy mają osiągać 35-40 km/h. Będzie to początek zmian.

„Mamy plany i dokumentacje. Rozpoczniemy inwestycje od 2022 roku. Założenie jest takie, i to bardzo realne, że za 5-6 lat to będzie 50-60 km/h. Zakładając, że Europa też pójdzie do przodu, to na pewno już nie zostaniemy z tyłu” – zaznaczył w [wywiadzie] dla „DGP” Ireneusz Merchel.

Jak poinformował prezes PKP PLK, pociągi towarowe linii łączącej Śląsk z portami w Gdańsku i Gdyni pojadą na całej trasie z prędkością nawet 120 km/h. Ma to się stać za 3-4 lata. Ireneusz Merchel zapowiedział także budowę nowej linii Podłęże-Piekiełko, czyli podstawowego ciągu na Słowację. Prace potrwają kilka lat. Będzie to linia towarowa i pasażerska.

„Linia, która idzie z Krakowa poprzez Nowy Sącz i Muszynę (...), tam pociągi towarowe jadą z prędkością 40-50 km/h do 60 km/h maksymalnie. Ten czas jest bardzo długi (...). Prędkość towarowych (dzięki inwestycji - red.) to będzie 120 km/h, pasażerskich 160 km/h. Czas przejazdu z Krakowa do Nowego Sącza to w tej chwili 2,5h. Będzie 1h”  - zapowiedział prezes PKP PLK.

Na początku września Urząd Transportu Kolejowego opublikował raport dotyczący stanu technicznego infrastruktury kolejowej w 2019 r. Przedstawił w nim również dane dotyczące zmiany maksymalnych prędkości na sieci kolejowej PKP PLK. Jak wskazano w dokumencie, obecnie najwięcej odcinków pozwala jeździć z prędkościami między 80 a 120 km/h. [zobacz]

PKP Polskie Linie Kolejowe ponownie pobierają od przewoźników towarowych opłatę rezerwacyjną za niewykorzystaną zdolność przepustową – poinformował Urząd Transportu Kolejowego. Zmiany – do końca obowiązywania obecnego rozkładu jazdy – nie dotyczą przewoźników pasażerskich.

Zniesiona w marcu, na początku epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 opłata miała na celu głównie poprawienie sytuacji finansowej przewoźników pasażerskich. PKP PLK zdecydowały się na jej przywrócenie dla transportu towarowego ze względu na „ zwiększającą się liczbą przypadków niewykorzystania przez przewoźników towarowych zdolności przepustowej”.

„Niewykorzystanie przydzielonych tras powoduje sztuczne blokowanie zdolności przepustowej, przez co inni aplikanci nie mogą zrealizować przewozów zgodnie ze swoimi potrzebami. Z informacji zarządcy infrastruktury kolejowej wynika, że w okresie od maja do lipca niewykorzystanych zostało 16705 tras pociągów, na które nie zostały złożone wnioski o rezygnację” – podał UTK.

Jak wskazano, w okresie maj-lipiec, analogicznie względem 2019 roku, niewykorzystanie tras – łącznie z przypadkami złożenia rezygnacji – wzrosło o 250%.

Lepsze połączenie pomiędzy południem kraju a gdańskim portem - to efekt współpracy, jaką nawiązały DB Cargo Polska oraz A.P. Moller-Maersk. Ruszyło wspólne przedsięwzięcie przewoźnika kolejowego specjalizującego się w transporcie intermodalnym i jednego z największych armatorów kontenerowych na świecie.

DB Cargo Polska poinformowało na swojej stronie internetowej, że uruchomiło pociągi transportujące kontenery należące do A.P. Moller-Maersk z DCT Gdańsk do terminalu Schavemaker znajdującego się w Kątach Wrocławskich. Połączenie to realizowane jest trzy razy w tygodniu i  zostało skoordynowane ze statkami, które przypływają do polskiego portu z Dalekiego Wschodu. Jak zapewnia przewoźnik, współpraca obu firm przyczyni się do rozwoju transportu na osi północ-południe.

Usługa ma w swym założeniu gwarantować klientom odbiór oraz wysyłkę towarów bez nakładania na nich obowiązku organizowania transportu lądowego. Jednocześnie znacząco wpłynie ona na terminowość i bezpieczeństwo przesyłu towarów. Członek Zarządu DB Cargo Polska Paweł Pucek podkreśla, że powyższe rozwiązanie ma także pozytywny wpływ na środowisko poprzez mniejszą emisję CO2 niż w przypadku innych środków lokomocji.

„Powierzenie DB Cargo Polska obsługi kolejowego serwisu kontenerowego przez jednego z największych morskich armatorów na świecie - tak ważnego dla rozwoju korytarza Północ-Południe, to wyraz zaufania i pewności, co do jakości świadczonych przez nas usług” – dodaje Paweł Pucek.

Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez DB Cargo Polska, transport realizowany przez wspomniane pociągi obejmuje wyłącznie kontenery stanowiące własność A.P. Moller-Maersk.

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram