fbpx

Koleje Śląskie informują, że 10 maja 2021 roku wprowadzą pierwszą fazę zmian w taryfie przewozowej. Modyfikacje będą wdrażane etapami, a planowane zakończenie procesu ma nastąpić w przyszłym roku. Koleje Śląskie tłumacządecyzjęm.in. wzrostem kosztów funkcjonowania spółki.

Średnia podwyżka cen biletów będzie wynosić 13%, jednak przewoźnik zaznacza, że mimo to pozostanie jednym z najtańszych w Polsce. Na decyzję o zmianie taryfy wpłynęły czynniki wynikające z pandemii COVID-19. Ograniczenia w liczbie pasażerów oraz zawieszenie niektórych kursów (m.in. transgranicznego połączenia na Słowację)poskutkowały zmniejszeniem zysków ze sprzedaży biletów. Jednocześnie spółka ponosi koszty związane z dezynfekcją pociągów oraz eksploatacją taboru.

„Skutki pandemii odczuwają wszyscy organizatorzy transportu publicznego w Polsce, również Koleje Śląskie. Biorąc pod uwagę efekty obecnej sytuacji w kraju i regionie oraz wzrost kosztów funkcjonowania spółki – w tym podwyżki cen energii elektrycznej, napraw i utrzymania taboru, niezbędnym krokiem jest modyfikacja dotychczasowej taryfy. To pierwsza kompleksowa zmiana cenników od pięciu lat i pierwsza istotna przebudowa cenników od początku istnienia Kolei Śląskich” – czytamy w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej przewoźnika.

Wzrost stawki za bilety to nie jedyne zmiany, jakie KŚ wprowadzają w swoim taryfikatorze. Podniesione zostaną także wysokości opłat dodatkowych, takie jak opłata za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu, czy za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt.

Koleje Śląskie zaznaczają, że poza podniesieniem cen biletów planują także wprowadzenie atrakcyjnych ofert skierowanych do osób starszych, rodzin oraz małych grup. Ponadto podróżni będą mogli skorzystać z taryfy pozaszczytowej zawierającej 20-procentową zniżkę. Te rozwiązania wdrożone zostaną we wrześniu, czyli podczas drugiej fazy zmian.

„Codziennie uruchamiamy około 400 pociągów. To niezwykły potencjał komunikacyjny dla mieszkańców naszego województwa. Kolej jako bezpieczny, ekologiczny i wygodny środek transportu może im zatem służyć nie tylko w czasie dojazdu do pracy, ale także poza godzinami szczytu. Zmiana taryfy Kolei Śląskich przede wszystkim ma na celu wprowadzenie prostej taryfy, a także wdrożenie atrakcyjnych ofert, które zachęcą pasażerów do podróżowania z nami” – mówi Aleksander Drzewiecki, prezes zarządu Kolei Śląskich.

Więcej informacji dotyczących zmian w taryfie przewozowej Kolei Śląskich dostępnych jest [tutaj].

hp

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego umorzył postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu cennika PKP Polskich Linii Kolejowych na rozkład jazdy pociągów 2021/2022. Zarządca infrastruktury wycofał swój wniosek. Oznacza to, że opłaty będą na tym samym poziomie, co w obecnym rozkładzie.

PKP PLK na kilka dni przed wydaniem przez Prezesa UTK decyzji w sprawie projektu cennika na rozkład jazdy pociągów 2021/2022, poinformowały o stosowaniu od 12 grudnia 2021 r. opłaty podstawowej i manewrowej na poziomie opłat obowiązujących w rozkładzie 2020/2021. PKP PLK wycofały również wniosek z 18 grudnia 2020 r. o zatwierdzenie projektu cennika w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej i manewrowej na rozkład jazdy pociągów 2021/2022. Prezes UTK umorzył w całości postępowanie administracyjne w tej sprawie.

Na sieci zarządcy od 2018 r. obowiązują więc stawki zatwierdzone decyzją Prezesa UTK z dnia 22 sierpnia 2018 r. PKP PLK poinformowały również o zamiarze zaktualizowania Regulaminu sieci na rozkład jazdy pociągów 2021/2022 w zakresie cennika.

Zarządcy infrastruktury zobowiązani są przedstawić do zatwierdzenia Prezesowi UTK projekty nowych cenników. Prezes UTK weryfikuje poprawność ustalania i pobierania przez zarządcę opłat za udostępnianie infrastruktury. Projekt cennika zarządcy weryfikowany jest w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej i manewrowej obejmującego kalkulację wysokości zastosowanych stawek cząstkowych i współczynników. Prezes UTK może zatwierdzić projekt cennika w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej i manewrowej lub odmówić jego zatwierdzenia.

Zarządca infrastruktury może również, informując Prezesa UTK, podjąć decyzję o stosowaniu na kolejny rozkład jazdy pociągów odpowiadającej mu części cennika obowiązującego w poprzednim rozkładzie jazdy pociągów i zaktualizować regulamin sieci w zakresie cennika.

Źródło tekstu: UTK/Serwis Kolejowy

PKP PLK przedstawiły do zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego projekt cennika opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej. Nowy cennik ma zastąpić ten, który obowiązuje na sieci zarządcy od 2018 r. Prezes UTK zaprasza zainteresowane podmioty do opiniowania projektu cennika narodowego zarządcy infrastruktury.

Po trzyletnim okresie zamrożonych opłat, średnia stawka sieciowa wzrośnie o 2,4% (z 7,77 zł/pockm do 7,96 zł/pockm), bez zmian pozostanie poziom składnika stawki związanego z trakcją (0,22 zł/pockm) oraz wartość mark-upu (1,28 zł/pockm). Średnia stawka dla przewoźników towarowych wzrośnie o 2,3% (z 12,80 zł/pockm do 13,09 zł/pockm).

PKP PLK w nowym projekcie cennika uwzględniły w kosztach bezpośrednio ponoszonych jako rezultat przejazdu pociągu koszty peronów wraz z infrastrukturą umożliwiającą pasażerom dotarcie do peronów. Jest to rezultat wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 10 lipca 2019 r. w sprawie C-210/18 WESTbahn Management GmbH przeciwko ÖBB-Infrastruktur AG. Zgodnie z rozstrzygnięciem korzystanie z peronów pasażerskich objęte jest minimalnym pakietem dostępu do infrastruktury kolejowej, określonym w pkt 1 załącznika II dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego, i nie stanowi świadczenia usługi w obiekcie infrastruktury usługowej.

Uwzględnienie przez zarządcę rozstrzygnięcia Trybunału Sprawiedliwości UE spowoduje, że podwyżka  w przewozach pasażerskich będzie bardziej odczuwalna niż w pozostałych segmentach, w których wzrost kosztów bezpośrednich wynika wyłącznie z uwarunkowań rynkowych. Średnia stawka w przewozach pasażerskich wzrośnie o 8,7% (z 6,10 zł/pockm do 6,63 zł/pockm).

Średnia stawka jednostkowa opłaty manewrowej wzrośnie o 2,7% (z 3,35 zł/pockm do 3,44 zł/pockm). Projekt nowego cennika został opublikowany na [stronie PKP PLK]. Nowy cennik został wprowadzony jako zmiana nr 1 do Regulaminu sieci na rozkład jazdy pociągów 2021/2022.

Prezes UTK weryfikuje poprawność ustalania i pobierania przez zarządcę opłat za udostępnianie infrastruktury. Projekt cennika zarządcy weryfikowany jest w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej i manewrowej obejmującego kalkulację wysokości zastosowanych stawek cząstkowych i współczynników. Prezes UTK może zatwierdzić projekt cennika w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej i manewrowej lub odmówić jego zatwierdzenia.

Każdy zainteresowany może składać do UTK uwagi do zmodyfikowanego projektu. Na uwagi czekamy do 15 stycznia 2021 r. Opinie prosimy przesyłać na adres e-mail: utk@utk.gov.pl, a w tytule wpisać „Uwagi do projektu cennika PKP PLK”.

Źródło tekstu: Utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram