fbpx

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał decyzje zatwierdzające sposób ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej i opłaty manewrowej na rozkład jazdy 2022/2023 dla „Euroterminala Sławków” sp. z o.o. i Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu.

Stawka jednostkowa opłaty podstawowej ustalona przez „Euroterminal Sławków” sp. z o.o. w rozkładzie jazdy 2022/2023 będzie wynosić 79,07 zł/pockm, natomiast stawka jednostkowa opłaty manewrowej - 131,42 zł/pockm. Nowe stawki zastąpią opłaty obowiązujące na sieci zarządcy od 2019 r.

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu wystąpiła o zatwierdzenie wyłącznie stawki jednostkowej opłaty podstawowej, która wynosi 4,01 zł/pockm. Poprzednio obowiązująca stawka została określona w regulaminie sieci Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei na rozkład jazdy pociągów 2020/2021 r.

Zarządca infrastruktury może podjąć decyzję o stosowaniu na kolejny rozkład jazdy pociągów odpowiadającej mu części cennika obowiązującego w poprzednim rozkładzie jazdy pociągów i zaktualizować regulamin sieci w zakresie cennika. O stosowaniu cennika z poprzedniego rozkładu jazdy pociągów poinformowali Prezesa UTK następujący zarządcy: Cargotor Sp. z o.o., Pomorska Kolej Metropolitalna S.A., CTL Maczki-Bór S.A., Betrans sp. z o.o., PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków oraz PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim.

Przed Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego toczą się obecnie postępowania dotyczące zatwierdzenia projektów cenników złożonych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i PKP Szybką Kolej Miejską w Trójmieście sp. z o.o.

Decyzje zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego pod numerami 9 i 10.

Źródło tekstu: utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram