fbpx

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę o współpracy z Zespołem Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie. Uczniowie kierunku technik transportu kolejowego będą mieć zapewnione praktyki zawodowe, a najlepsi comiesięczne stypendia. Po zakończeniu edukacji zyskają możliwość pracy na kolei. To 49 szkoła w Polsce kształcąca młodzież na kierunkach kolejowych, z którą współpracują PLK.

Podpisana 13 kwietnia z Zespołem Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. St. Staszica w Chełmie (woj. lubelskie) umowa o współpracy, obejmuje kształcenie przyszłych kolejarzy na kierunku technik transportu kolejowego. Uczniowie będą mieć zapewnione lekcje i praktyki zawodowe u boku wykwalifikowanych pracowników z Zakładu Linii Kolejowych w Lublinie. Za najlepsze wyniki w nauce uczniom będzie przysługiwać comiesięczne stypendium, a po ukończeniu nauki również praca w PKP Polskich Liniach Kolejowych S.A.

"Dobrze wykształcona kadra specjalistów na kierunkach kolejowych to gwarancja kompetentnych pracowników PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Stypendia i wsparcie dla szkół są inwestycją w wykwalifikowanych pracowników, a tym samym w nowoczesną i bezpieczną kolej. Cieszymy się, że zainteresowanie kierunkami kolejowymi systematycznie rośnie i zwiększa się liczba szkół, które podejmują współpracę z PLK" – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Źródło: PKP PLK S.A.

"Dzięki współpracy z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. możemy przygotować i wykształcić wykwalifikowanych pracowników transportu kolejowego. Nasi uczniowie będą mogli skorzystać z atrakcyjnych praktyk zawodowych, wiedzy i doświadczenia kolejarzy, którzy będą wspierać naszych absolwentów. Stypendia i możliwość stabilnej pracy w PKP Polskich Liniach Kolejowych S.A. zachęcą do nauki zawodu" – powiedziała Dorota Bekasiewicz, Dyrektor Zespołu Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. St. Staszica w Chełmie.

Oprócz szkoły w Chełmie, w województwie lubelskim z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. współpracują dwie placówki. Są to Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie oraz Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Generała Franciszka Kleeberga w Dęblinie. 14 najlepszych uczniów z tych szkół otrzymuje stypendia kolejowe. W lubelskich placówkach uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności na kierunkach: technik transportu kolejowego, technik budownictwa kolejowego, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym.

W ramach współpracy ze szkołami, pracownicy PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. prowadzą w szkołach lekcje i organizują praktyki zawodowe oraz wyjścia techniczne, by przygotować uczniów do zawodu, zapoznać z kolejowymi urządzeniami oraz ze specyfiką pracy i bezpiecznego prowadzenia ruchu. Szkoły otrzymują od PLK także materiały dydaktyczne. Dodatkowo na potrzeby szkolnych pracowni zawodowych PLK przekazują m.in. elementy infrastruktury kolejowej: urządzenia sterowania ruchem, szyny, rozjazdy czy semafory. Spółka angażuje się również w wydarzenia w szkołach – konkursy zawodowe, plebiscyty czy dni otwarte.

PLK podpisują umowy o współpracy ze szkołami, które kształcą przyszłych dyżurnych ruchu, automatyków sterowania ruchem oraz kolejowych specjalistów dróg i mostów. Zarządca infrastruktury wspiera edukację przyszłych kolejarzy, chcąc zyskać profesjonalnie przygotowaną kadrę i zapewnić płynne przekazywanie wiedzy oraz doświadczenia zawodowego przez długoletnich pracowników. Uczniom osiągającym najlepsze wyniki w nauce wypłacane są comiesięczne stypendia. W semestrze letnim 2020/2021 ze stypendiów kolejowych w Polsce skorzystało 243 najlepszych uczniów, a w semestrze zimowym 2021/2022 - 275. Dzięki praktykom młodzież zdobywa umiejętności i potrzebne kompetencje zawodowe, które wykorzystają w przyszłej pracy zawodowej.

Źródło tekstu: PKP PLK S.A./Serwis Kolejowy

W związku z sytuacją międzynarodową oraz agresją Rosji na Ukrainę na dworcach Przemyśl Główny, Chełm, Gorzów Wielkopolski i Warszawa Wschodnia powstały punkty recepcyjne. Może z nich skorzystać każdy obywatel Ukrainy.

Punkty recepcyjne na dworcach kolejowych PKP S.A. są czynne i oczekują na obywateli Ukrainy.

Dworzec Przemyśl Główny

Punkt działa całodobowo, znajduje się w poczekalni w budynku dworca. Wchodząc do holu dworca od strony peronów należy kierować się na lewo, a od strony miasta na prawo. W poczekali zostały przygotowane miejsca siedzące oraz leżaki. Na piętrze dworca mieści się obsługa punktu recepcyjnego oraz miejsca sypialne przeznaczone dla rodziców z dziećmi, osób starszych i pozostałych pasażerów oczekujących na dalszą podróż. Na dworcu przygotowywane są posiłki przez Caritas (organizacja charytatywna), które wydają żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Na dworcu są zapewnione również przekąski i woda. Pomocy udzielają także Straż Miejska, Policja, Straż Pożarna oraz Straż Ochrony Kolei.

Dworzec Chełm

Punkt znajduje się w budynku dworca, w pomieszczeniu na lewo od wejścia głównego od strony miasta. Punkt jest czynny w godzinach przyjazdu pociągu Kijów – Warszawa. Punkt będzie czynny również gdy zostaną uruchomione dodatkowe pociągi z Ukrainy.

Warszawa Wschodnia

Punkt znajduje się w budynku dworca lokal 0.35, hol główny od strony ul. Kijowskiej

Dodatkowo na terenie całej Polski uruchomiono punkty informacyjne dla obywateli Ukrainy. Punkty te znajdują się na dworcach:

Białystok (czynny w godz. 8.00-18.00)

Bydgoszcz Główna

Katowice (czynny w godz. 8.00-22.00)

Kraków Główny (czynny w godz. 6.00-22.00)

Lublin Główny

Olsztyn Główny (czynny w godz. 6.00-22.00)

Opole Główne

Poznań Główny (czynny w godz. 8.00-22.00)

Rzeszów Główny (czynny całodobowo)

Szczecin Główny (czynny w godz. 8.00-23.00)

Warszawa Zachodnia

Wrocław Główny (czynny w godz. 6.00-22.00)

Źródło tekstu: PKP PLK S.A./Serwis Kolejowy

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP), Polregio Sp. z o.o. oraz Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie podpisały list intencyjny w sprawie utworzenia nowego kierunku kształcenia w placówce. Uczniowie będą zdobywali wiedzę i doświadczenie wymagane w zawodzie technika transportu kolejowego. Dokument podpisano 14 czerwca, inicjatywa jest realizowana w ramach programu ARP „Kadry dla przemysłu”.

Jednym z najistotniejszych powodów problemów kadrowych we współczesnym przemyśle w Polsce jest niedostosowanie systemu edukacji do wymagań rynku pracy – podaje ARP. Z raportu opublikowanego w ubiegłym roku przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) wynika, że 70 proc. polskich pracodawców ma trudności ze znalezieniem pracowników o pożądanych umiejętnościach, a w przypadku sektora firm średnich jest to aż 76 proc. Poprzez „Kadry dla przemysłu” ARPinicjuje współpracę szkół średnich i wyższych oraz przedsiębiorstw, tak aby wspólnie opracowały dedykowany program studiów. Środowiska akademickie mogą przyczyniać się do zapełnienia luki kadrowej w przemyśle, zaś firmy mogą zapewniać absolwentom jasno wytyczone ścieżki rozwoju zawodowego.

Kiedy uruchamialiśmy Kadry w 2018 roku, naszym celem było łączenie dwóch światów: nauki i przemysłu. Wiedzieliśmy od spółek z Grupy Kapitałowej ARP, że mają trudności w znalezieniu wykwalifikowanych pracowników, że w niewielu szkołach są klasy o profilach odpowiadających na potrzeby firm. Pomogliśmy już branży mechanicznej i od początku programu pomagamy kolejowej. Polregio współpracuje już z 16 szkołami zawodowymi i technicznymi w Polsce. Efektem tego jest prawie 150 odbytych praktyk, wizyty w zakładach pracy, lekcje z praktykami działającymi na co dzień z branżą kolejową. Teraz przyszła kolej na Chełm. Korzyści ze współpracy popłyną do obu stron porozumienia. Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych uatrakcyjni swoją ofertę edukacyjną, a Polregio za kilka lat będzie mógł zatrudnić wykwalifikowanych pracowników. Skorzystają na tym także uczniowie, którzy będą mogli wybierać z większej liczby kierunków kształcenia oraz których szanse na zatrudnienie w kolejnictwie znacznie wzrosną”– powiedział Paweł Kolczyński, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Zgodnie z postanowieniami listu intencyjnego strony będą wspólnie działać na rzecz promocji kształcenia zawodowego, budowania świadomości w zakresie korzyści płynących ze zdobycia takiego rodzaju wykształcenia oraz kreowania pozytywnego wizerunku zawodów technicznych i mechanicznych.

W tym celu Polregio będzie prowadzić następujące działania:

Jesteśmy największym przewoźnikiem pasażerskim w Polsce i wiemy z doświadczenia, że zjawisko luki pokoleniowej na kolei to poważny czynnik, który może ograniczyć dalszy rozwój tego sektora. Istotne jest budowanie kompetencji potrzebnych do pracy na kolei, od jak najmłodszych lat, dlatego dołączyliśmy do projektu w ramach programu Kadr dla przemysłu w Chełmie. POLREGIO może zaoferować zatrudnienie w całym kraju, zarówno w dużych, jak i małych miejscowościach. Jesteśmy stabilnym i pewnym pracodawcą, a praca na kolei to bardzo perspektywiczna ścieżka kariery zawodowej” – wskazał Artur Martyniuk, prezes zarządu Polregio.

Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych, zgodnie z porozumieniem będzie:

Utworzenie nowego kierunku: technik transportu kolejowego stanowi w obecnej sytuacji ogromną szansę rozwoju naszej szkoły. Prężnie rozwijający się transport kolejowy daje szerokie możliwości zatrudnienia i w związku z tym wymaga profesjonalnej kadry. Transport kolejowy jest transportem przyszłości, dlatego też jako szkoła chcemy sprostać tym wyzwaniom, nawiązując równocześnie do chlubnych tradycji kolejnictwa w Chełmie. Mamy nadzieję, że już za kilka lat nasi absolwenci zasilą kadry kolei i spotkacie ich Państwo na kolejowych szlakach” – zaznaczyła Katarzyna Karamać, p.o. dyrektor ZSEiT w Chełmie.

W ostatnim roku, pomimo warunków pandemicznych, ARP oraz szkoły i przedsiębiorstwa wspólnie zorganizowały kilkanaście webinarów i lekcji online. Podczas nich specjaliści z firm z różnych branż dzielili się z uczniami i studentami swoją wiedzą o biznesie i kompetencjach pracowników. Ponadto Agencja uruchomiła platformę e-learningową Przemysłowej Akademii Rozwoju o nazwie „Młody Przemysł”. Dzięki temu uczniowie otrzymali możliwości poszerzania pożądanej przez pracodawcę wiedzy, bezpośredniej komunikacji z pracodawcą oraz współpracy w ramach mikroprojektów.

Nieodłącznym elementem „Kadr dla przemysłu” jest prowadzony od 2019 roku konkurs na najlepszą pracę magisterską, licencjacką i inżynierską. W ubiegłym roku zanotowano ponad dwukrotny wzrost liczby prac nadesłanych w jego ramach.

Źródło tekstu: Agencja Rozwoju Przemysłu/Serwis Kolejowy

Spółka PKP Linia Chełmska Szerokotorowa i władze miasta Chełm będą współpracowały w zakresie kształcenia dedykowanego do zawodów kolejowych. Oba podmioty podpisały dziś list intencyjny w tej sprawie – podano w komunikacie spółki.

Celem porozumienia jest uzupełnienie oferty edukacyjnej i dopasowanie programu do oczekiwań pracodawców z branży kolejowej oraz umożliwienie uczniom realizacji praktyk zawodowych.

W Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie ma ruszyć kształcenie w zawodzie technika transportu kolejowego. Absolwenci tego kierunku będą mogli pracować na stanowiskach: dyżurnego ruchu, nastawniczego, zwrotniczego, dróżnika przewozowego, ustawiacza, manewrowego, rewidenta taboru, kasjera oraz kierownika pociągu.

Sygnatariuszami porozumień są przedstawiciele PKP LCHS sp. z o.o., PKP PLK oraz Urząd Miasta Chełm. Szczegóły współpracy określi umowa.

Źródło: Lhs.com.pl
Źródło: Lhs.com.pl

Źródło tekstu: Lhs.com.pl/Serwis Kolejowy

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram