fbpx

Współpraca w obszarze badawczym, edukacyjnym i kadrowym to założenia porozumienia o współpracy między Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego a Collegium Witelona Uczelnią Państwową z Legnicy.

Źródło: utk.gov.pl

Porozumienie podpisali dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego oraz prof. dr hab. Andrzej Panasiuk, Rektor Collegium Witelona Uczelni Państwowej. Urząd zobowiązał się między innymi do opiniowania programów kształcenia na kierunkach ze specjalnościami związanymi z transportem kolejowym czy do współpracy w zakresie praktyk studenckich. Uczelnia deklaruje m.in. uruchomienie oraz prowadzenie studiów podyplomowych i kursów, oraz szkoleń związanych z transportem kolejowym. Dodatkowo strony porozumienia będą wzajemnie informowały się o organizowanych konferencjach, seminariach, studiach podyplomowych i szkoleniach z zakresu zarządzania bezpieczeństwem, wdrażania interoperacyjności.

Misją Urzędu Transportu Kolejowego jest kreowanie bezpiecznych i konkurencyjnych warunków świadczenia usług transportu kolejowego. Natomiast jego wizją jest bycie nowoczesnym i otwartym urzędem, dbającym o wysokie standardy wykonywania usług na rynku transportu kolejowego.

Collegium Witelona Uczelnia Państwowa to publiczna uczelnia, która powstała 1 lipca 1998 r. jako Wyższa Szkoła Zawodowa. Od 15 marca 2000 r. do 31 grudnia 2021 r. funkcjonowała pod nazwą Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy. Na Uczelni funkcjonują 3 wydziały: Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych, Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych oraz Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej. Uczelnia oferuje możliwość kształcenia na kilkunastu kierunkach studiów pierwszego (studia licencjackie i inżynierskie) i drugiego stopnia (studia magisterskie).

Przy Uczelni funkcjonuje Ośrodek Szkolenia i Egzaminowania Maszynistów oraz Kandydatów na Maszynistów. Wspólnie z Uczelnią Urząd Transportu Kolejowego zaangażowany jest w projekt badawczy „Innowacyjny system szkoleń maszynistów i dyżurnych ruchu w aspekcie podniesienia poziomu bezpieczeństwa w transporcie kolejowym – program pilotażowy”.

Dla UTK istotna jest współpraca ze szkołami wyższymi. Podobne porozumienia podpisane zostały już z 12 uczelniami.

Źródło tekstu: utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram