fbpx

W poniedziałek, 27 czerwca spółka CPK uruchomiła pierwszą pulę gruntów zamiennych dla mieszkańców, na których działkach powstanie Centralny Port Komunikacyjny. To kolejny ruch spółki skierowany do społeczności lokalnej, który ma zachęcić do przystąpienia do Programu Dobrowolnych Nabyć (PDN) i dać sprzedającym szerokie możliwości wyboru przyszłego miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności rolniczej.

Centralny Port Komunikacyjny ma bardzo dobrą wiadomość dla mieszkańców, którzy wciąż zastanawiają się nad udziałem w Programie Dobrowolnych Nabyć, chcieliby nadal prowadzić działalność rolniczą lub nie chcą czekać na decyzję o wywłaszczeniu za odszkodowaniem. W ramach współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa (KOWR) spółka CPK przejęła do zasobu nieruchomości ponad 190 hektarów. Zostaną one zaproponowane wszystkim zainteresowanym zamianą nieruchomości w ramach Programu Dobrowolnych Nabyć.

Pozyskane z KOWR grunty rolne, z uwagi na ich wartość i różnorodność, dają możliwość przeniesienia w nowe miejsce prowadzonej działalności rolniczej. Co ważne, przeniesienie gospodarstwa także zostanie sfinansowane przez CPK. W zasobie znalazły się nieruchomości o różnej wielkości, specyfice i odległości od lokalizacji Portu Solidarność (do 100 km od obszaru lotniska, zgodnie z preferencjami mieszkańców, które wyrazili w trakcie badań) – każdy chętny mieszkaniec będzie mógł wybrać taki grunt, który będzie optymalny z punktu widzenia jego potrzeb.

"To kolejny dowód na to, że dotrzymujemy słowa, jeśli chodzi o propozycje dla mieszkańców z terenu inwestycji. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom społeczności lokalnej i cały czas szukamy optymalnych rozwiązań, które ułatwią i wspomogą wszystkich, którzy zdecydują się wziąć udział w Programie Dobrowolnych Nabyć. Takie współdziałanie z KOWR i Ministerstwem Rolnictwa to dowód na to, że rząd jest zdeterminowany, by CPK przygotowywać jednocześnie wspierając i wzmacniając polskie rolnictwo i rolników" - powiedział Marcin Horała, wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. CPK. 

Obecnie spółka posiada w zasobie 190 hektarów nieruchomości zamiennych, trwają prace nad rozszerzeniem listy o kolejne grunty, które CPK w niedalekiej przyszłości będzie mógł zaproponować w ramach PDN.

"Co istotne, rolnicy z Baranowa, Teresina i Wiskitek będą mieli możliwość dalszego prowadzenia gospodarstw rolnych. Przeznaczamy na ten cel atrakcyjne nieruchomości pochodzące z zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Liczę, że wielu rolników skorzysta z naszej oferty" - dodał Rafał Romanowski, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi. 

"Przekazując grunty Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przede wszystkim pomaga rolnikom, którzy będą chcieli nadal prowadzić swoją działalność. To szczególnie ważne w kontekście ograniczeń w obrocie gruntami rolnymi w Polsce. Ponadto w ten sposób KOWR dokłada swoją cegiełkę do inwestycji CPK" - powiedział Jacek Malicki, p.o. zastępca dyrektora generalnego KOWR. 

Program Dobrowolnych Nabyć jest skierowany do właścicieli, współwłaścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości z obszaru inwestycji. PDN ma jeden podstawowy cel: na możliwie wczesnym etapie pozyskać nieruchomości na potrzeby inwestycji drogą dobrowolnych transakcji sprzedaży lub wymiany. Dotychczas do udziału w Programie zgłosiło się prawie 400 osób. Każdego miesiąca, zawierane są kolejne transakcje.

"Program Dobrowolnych Nabyć to dodatkowy etap, który opracowaliśmy z myślą o mieszkańcach chcących już teraz sprzedać swoją nieruchomość, czerpiąc korzyści zaproponowane przez spółkę CPK. Zachęcam wszystkich niezdecydowanych do przystąpienia do PDN, co umożliwia skorzystanie z form wsparcia niedostępnych w procesie wywłaszczeń" - powiedziała Katarzyna Dobrońska, dyrektor Biura Relacji z Otoczeniem Inwestycji. 

Program umożliwia skorzystanie z wielu ułatwień i udogodnień. To m.in.: kompleksowa organizacja przeprowadzki, bezpłatny i dopasowany do potrzeb właściciela proces notarialny (spółka jest w stanie zapewnić specjalistyczną pomoc np. w przypadku konieczności uregulowania stanu prawnego gruntu) oraz możliwość użytkowania nieruchomości po dokonaniu transakcji sprzedaży – do momentu rozpoczęcia prac budowalnych na danym terenie.

Więcej informacji dotyczących Programu Dobrowolnych Nabyć można uzyskać za pośrednictwem infolinii: +48 539 188 404 – od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00, a także na stronie www.twojpdn.pl. Dodatkowo mieszkańcy mogą zadawać pytania lub umawiać się na spotkania pisząc na adres: pdn@cpk.pl.

Źródło tekstu: cpk.pl/Serwis Kolejowy

Równo rok po zawarciu umowy na prace przygotowawcze spółka CPK przedstawiła tzw. wariant inwestorski dla 140-kilometrowego odcinka Kolei Dużych Prędkości Warszawa-Łódź. Między Warszawą, CPK i Łodzią pociągi będą jeździć 250 km/h, a w przyszłości nawet 350 km/h. W przygotowaniu są już następne odcinki kolejowych „szprych”, które uzupełnią istniejącą sieć i skrócą czasy przejazdów dla pasażerów z całej Polski.

Spółka CPK udowadnia, że inwestycje kolejowe można realizować szybciej, zgodnie z harmonogramami, przy zachowaniu najwyższych standardów. Rok temu, w obecności premiera Mateusza Morawieckiego, na modernizowanej stacji Warszawa Zachodnia został podpisany kontrakt na studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STEŚ) dla linii dużych prędkości Warszawa-Łódź. Zaledwie 12 miesięcy później, na Dworcu Łódź Fabryczna, spółka wskazała jej rekomendowany przebieg, czyli tzw. wariant inwestorski. To rekordowe tempo, nienotowane przy tak dużych inwestycjach od wielu lat.

Wariant inwestorski w wersji interaktywnej:

"Odcinek Warszawa-Łódź jest pierwszym projektem w ramach Programu Kolejowego CPK, dla którego rozpoczęliśmy realizację STEŚ. I dzisiaj, ogłaszając wariant inwestorski, dokładnie rok później dowodzimy, że inwestycje kolejowe w Polsce da się realizować sprawniej i efektywniej, dotrzymując zakładanych harmonogramów. Planowana linia zapewni pasażerom wygodny dojazd do Portu Solidarność, a zarazem na nowo połączy Łódź i Warszawę, skracając czas podróży między tymi miastami o połowę. Historia transportu RP wkracza na nowe tory" -  powiedział Marcin Horała, pełnomocnnik rządu ds. CPK. 

Rekomendowany przebieg nowej linii Warszawa-Łódź został wybrany spośród czterech wariantów na podstawie analiz, w tym m.in.: społeczno-gospodarczych, ruchowo-eksploatacyjnych, technicznych, środowiskowych i ekonomicznych. Przeprowadzono również analizę kosztów i korzyści oraz analizę wielokryterialną, w których zostały uwzględnione m.in. czynniki techniczne i ekonomiczne, a przede wszystkim społeczne i środowiskowe.

Źródło: cpk.pl

Wybrany wariant (W31) to najkorzystniejszy przebieg nowej linii. Gwarantuje najmniejszą kolizję z zabudową, najkrótsze czasy przejazdu oraz najniższe koszty budowy. Z analizy kosztów i korzyści (AKK) wynika, że jest też najkorzystniejszy ekonomicznie. Główne źródło korzyści społeczno-ekonomicznych (ok. 50%) to oszczędności czasu zarówno dla dotychczasowych podróżnych kolejowych, jak i dla tych, którzy do pociągów przesiądą się z samochodów.

Wartość bieżąca netto (NPV) oszczędności czasu dla pasażerów w perspektywie 30 lat to ponad 19 mld złotych. Znaczenie będzie też miała mniejsza liczba wypadków na drogach i na liniach kolejowych (25% korzyści). W perspektywie 2050 r. można spodziewać się, że na trasie Warszawa-Łódź liczba pasażerów wzrośnie 3-krotnie (względem 2019 roku).

Źródło: cpk.pl

Dla proponowanych wariantów zostały przeprowadzone konsultacje z samorządowcami i mieszkańcami wszystkich gmin, przez które przebiegają. Spółka CPK zorganizowała w tym celu 25 otwartych spotkań konsultacyjnych oraz dwie tury spotkań z włodarzami 21 gmin. W tym czasie do CPK wpłynęło prawie 19 tys. opinii i uwag, które wzięto pod uwagę w ramach analizy wielokryterialnej.

Cały obszar obejmujący cztery proponowane warianty podlegał również inwentaryzacji przyrodniczej. Przez 14 miesięcy na terenie obejmującym łącznie ok. 27 000 hektarów eksperci prowadzili obserwacje środowiskowe. Wykonano badania m.in. siedlisk roślin, bezkręgowców, płazów, ptaków i ssaków, w tym nietoperzy.

"Tę część projektu udało się zrealizować w rekordowym czasie dzięki pełnemu zaangażowaniu i determinacji całego zespołu CPK. Mamy świadomość, że inwestycje kolejowe CPK spowodują zdecydowany wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Warszawy, Łodzi oraz wielu innych miast i regionów" -  powiedział Mikołaj Wild, przes zarządu spółki CPK. 

W pracach nad STEŚ szczególną uwagę zwrócono na dobre wpisanie nowej linii Warszawa-Łódź w funkcjonowanie całej sieci kolejowej. Dzięki temu powstaną łącznice do istniejących linii umożliwiające prowadzenie ruchu regionalnych ekspresów łączących np. Skierniewice i Łowicz z Łodzią. W Brzezinach po wschodniej stronie Łodzi powstanie nowa stacja, dzięki czemu możliwe będzie włączenie tego miasta do sieci kolejowej. Inwestycja przyniesie więc korzyści nie tylko dla ruchu dalekobieżnego, ale również dla połączeń wojewódzkich. To istotna różnica w stosunku do poprzedniego studium dla tej linii opracowanego 10 lat temu.

Źródło: cpk.pl

W kolejnym kroku wariant inwestorski razem z dwoma wariantami alternatywnymi zostanie przedstawiany przez spółkę CPK we wniosku o tzw. decyzję środowiskową do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ). Jest to etap poprzedzający uzyskanie tzw. decyzji lokalizacyjnej i pozwolenia na budowę, a następne jej realizacji. Harmonogram zakłada, że linia dużych prędkości między Warszawą Zachodnią a Łodzią Fabryczną zostanie uruchomiona równocześnie z Portem Solidarność.

"To był jeden z najbardziej dynamicznych projektów, jakie realizowaliśmy. Nie przypominam sobie innego tak obszernego opracowania, które powstałoby tak szybko. A jednocześnie mamy w pełni wartościowy rezultat prac o najwyższej jakości. Cieszymy się, że mogliśmy być częścią projektu i trzymamy kciuki za jego dalszy przebieg". - skomentował Marcin Warda, prezes Idom w Polsce, przedstawiciel konsorcjum wykonującego STEŚ.

Źródło: cpk.pl

Dzięki tej inwestycji pasażerowie dojadą do Portu Solidarność: z Warszawy w ok. 15 min, z Łodzi w ok. pół godziny. Z Warszawy do Łodzi dojedziemy w ok. 45 minut (prawie dwa razy szybciej niż obecnie). Pociągi z pasażerami będą jeździły w pierwszym etapie z prędkością do 250 km/h. Przyjęte przez spółkę CPK założenia projektowe umożliwią jej podniesienie w przyszłości nawet do 350 km/h – jeśli będzie takie zapotrzebowanie.

W dalszej kolejności nowa trasa Warszawa-Łódź zostanie wydłużona. Dzięki temu powstanie szybkie połączenie kolejowe między Warszawą CPK i Łodzią a Wrocławiem i Poznaniem, którego koncepcja od swojego kształtu bywa nazywana „igrekiem”. W kolejnych miesiącach powinniśmy poznać proponowany wariant inwestorski dla 200-kilometrowego odcinka Łódź-Wrocław.

Posłuchaj podcastu “Cześć, pogadajmy konkretnie!” na temat wariantu inwestorskiego KDP Warszawa-Łódź.

Spółka CPK przygotowuje budowę 12 nowych tras kolejowych, w tym 10 tzw. szprych, prowadzących z różnych regionów Polski do Warszawy i nowego lotniska. W sumie to 30 zadań inwestycyjnych i prawie 2 000 km nowych linii kolejowych, które mają zostać zrealizowane do końca 2034 r.

Źródło: cpk.pl

Źródło tekstu: cpk.pl/Serwis Kolejowy

Najlepsza uczelnia przyrodniczo-rolnicza w Polsce - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie została kolejnym partnerem naukowo-badawczym Centralnego Portu Komunikacyjnego. To już kolejne, siódme tego rodzaju porozumienie, które w ostatnim czasie zostało podpisane przez spółkę CPK. Wcześniej umowy o współpracy zostały zawarte z: Politechniką Warszawską, Siecią Badawczą Łukasiewicz, Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Uczelnią Łazarskiego, Politechniką Łódzką i Politechniką Gdańską.

Centralny Port Komunikacyjny to obecnie największa inwestycja infrastrukturalna w Polsce. Aby ją zrealizować, spółka CPK rozwija jej profesjonalne zaplecze, nawiązując współpracę z najlepszymi ośrodkami naukowo-badawczymi w Polsce. Taką placówką jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - wiodący uniwersytet przyrodniczy prowadzący badania i kształcący studentów w kierunkach przyrodniczych, technicznych, ekonomicznych i społecznych.

"Centralny Port Komunikacyjny budujemy w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju. Współdziałanie z SGGW pomoże nam ją odpowiednio implementować. Obszarami, w których dostrzegamy szczególnie duży potencjał do współpracy są m.in.: hydrologia, ochrona przyrody i oddziaływanie na środowisko, budownictwo pasywne, architektura krajobrazu i wnętrz. Chcemy, aby nowoczesna architektura funkcjonalnie połączona z zielenią stworzyła obiekt nie tylko przyjazny dla pasażerów, ale i była wizytówką Polski na świecie" - powiedział Mikołaj Wild, prezes spółki CPK. 

Źródło: cpk.pl

W zakres współpracy między CPK i Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego wchodzą m.in. wspólne projekty: badawcze, naukowe i edukacyjne, przygotowywanie przez SGGW prac badawczych na potrzeby projektu CPK oraz organizacja przez uczelnię dedykowanych studiów magisterskich i podyplomowych. Studenci będą mogli odbywać staże w spółce CPK, spółka będzie miała też możliwość zamawiania tematów prac semestralnych i dyplomowych. Ważnym elementem porozumienia będzie transfer wiedzy między CPK a uczelnią, w tym konsultowanie i opracowywanie przez naukowców elementów składowych projektu. To tylko niektóre z kilkunastu obszarów współpracy, które weszły w skład podpisanej umowy.

"Nasza uczelnia przywiązuje dużą wagę, by programy studiów były na bieżąco aktualizowane i dostosowywane do potrzeb gospodarki i rynku pracy. Dzięki współpracy ze spółką CPK zyskamy dostęp do perspektywicznego pracodawcy, zaś CPK otrzyma dostęp do ważnego ośrodka naukowego i przygotowania kadr. Nowoczesne centra badawcze, którymi dysponujemy oraz obecność wybitnych ekspertów, pozwalają na kształcenie i prowadzenie badań naukowych na światowym poziomie oraz transfer wyników do gospodarki, co ma wpływ na wysoką innowacyjność". - powiedział prof. Michał Zasada, rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. 

Zawarte dotychczas porozumienia z ośrodkami naukowo-badawczymi to element szerszej strategii CPK w dziedzinie innowacji. Wraz z postępem prac spółka planuje zaangażować szerokie grono środowiska naukowego w działania związane z realizacją inwestycji.

Źródło tekstu: cpk.pl/Serwis Kolejowy 

Do końca 2034 roku spółka Centralny Port Komunikacyjny planuje wybudować 12 tras kolejowych, w tym 10 tzw. szprych, prowadzących z różnych regionów Polski do Warszawy i nowego lotniska. W sumie to prawie 2000 km nowych linii kolejowych. Przygotowując się do przetargu na roboty budowlane spółka rozpoczeła 29.04 wstępne konsultacje rynkowe (WKR) z potencjalnymi wykonawcami.

Celem ogłoszonych przez spółkę CPK konsultacji jest dialog z rynkiem w sprawie m.in. założeń planowanego postępowania przetargowego na roboty budowlane, warunków i kryteriów oceny ofert, zapisów umownych umożliwiających realizację zamówienia, rozkładu ryzyka między zamawiającego a wykonawców, pakietowania czy zakresu zamówień.

Spółka CPK planuje również skonfrontować podejście polskiego rynku do innowacyjnych rozwiązań stosowanych z powodzeniem za granicą takich jak np. rozliczenie w formule open book, tzw. target price, podwykonawca mianowany czy dostawy własne zamawiającego.

W konsultacjach mogą wziąć udział aż 33 podmioty z branży budowlanej. Wykonawcy uczestniczący w WKR będą podzieleni na wykonawców generalnych (odpowiedzialnych za całość procesu inwestycyjnego) i wykonawców poszczególnych branż. Konsultacje są więc kierowane zarówno do największych firm z branży budowlanej w Polsce i za granicą, jak i do lokalnych podmiotów specjalizujących się w poszczególnych branżach (roboty przygotowawcze, torowe, trakcyjne, sterowanie ruchem kolejowym itd.) oraz do organizacji zrzeszających firmy z branży budowlanej.

Szczegółowe informacje dotyczące WKR można znaleźć na platformie internetowej SmartPZP [TUTAJ]. Konsultacje prowadzone są w języku polskim i częściowo angielskim (w zakresie dokumentacji i odpowiedzi na pytania). Termin składania wniosków do udziału w konsultacjach upływa dnia 23 maja 2022 r. o godz. 10:00. 

Postępowanie na roboty budowlane dla inwestycji kolejowych będzie kolejnym dużym przetargiem spółki CPK. W październiku 2021 r. ogłoszono postępowanie na projektowanie kolejowych "szprych” o wartości ponad 7 mld zł, do którego zostało zakwalifikowanych 11 oferentów m.in. z Polski, Belgii, Hiszpanii, Szwecji, Norwegii czy Korei Południowej.

Natomiast w styczniu tego roku ruszył przetarg na inżyniera kontraktu, czyli podmiotu, który w imieniu spółki CPK będzie nadzorował poszczególne etapy inwestycji w programie kolejowym. Szacowana wartość tej umowy to 2,5 mld zł. W tym przypadku oferentów jest 20, m.in. z Polski, Francji, Niemiec i Stanów Zjednoczonych.

Oba postępowania są na etapie kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, która poprzedza podpisanie umowy.

Obecnie CPK realizuje 10 kontraktów na studia wykonalności (STEŚ) w różnych częściach Polski. Dotyczą one kolejowych odcinków: Warszawa – Łódź, Łódź – Wrocław, Żarów – granica z Czechami, Sieradz – Poznań, Katowice – Ostrawa, Łętownia – Rzeszów, Trawniki – Zamość – Bełżec, Ostrołęka – Łomża – Giżycko, CPK - Płock - Włocławek i węzła kolejowego CPK. Łącznie prace przygotowawcze trwają już na 1300 km.

Źródło tekstu: cpk.pl/Serwis Kolejowy

Kolejne prace przygotują CMK do prędkości powyżej 200 km/h, czyli będą warunki do krótszych podróży koleją m.in. na trasie z Warszawy w stronę Krakowa, Katowic, Wrocławia. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę na prace torowe. Inwestycja za blisko 270 mln zł netto finansowana jest ze środków własnych i budżetowych.

Inwestycje Polskich Linii Kolejowych przygotowują CMK do sprawnych i bezpiecznych podróży z prędkością powyżej 200 km/h. Prace na trasie między Grodziskiem Mazowieckim a Zawierciem obejmą wymianę torów na 43-kilometrowym odcinku między Psarami a Zawierciem. Ponadto prace dotyczą m.in. regulacji sieci trakcyjnej, uzupełniania podsypki tłuczniowej, podbicia torów oraz wymiany elementów mocowania szyn. Rozpoczęcie robót zaplanowano w II kwartale br., a zakończenie w 2023 r. Ruch pociągów na CMK będzie utrzymany.

Umowa „Wykonanie robót torowych celem podniesienia prędkości na linii kolejowej nr 4 Grodzisk Mazowiecki - Zawiercie” jest realizowana w ramach większego projektu „Modernizacja linii kolejowej nr 4 - Centralna Magistrala Kolejowa etap II”. Wykonawcą jest spółka z Grupy Kapitałowej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. – Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. Finansowanie inwestycji zapewnione jest ze środków krajowych.

Po Centralnej Magistrali Kolejowej z prędkością powyżej 200 km/h

Inwestycje na Centralnej Magistrali Kolejowej skrócą czas podróży. Polskie Linie Kolejowe dostosowują linię do prędkości powyżej 200 km/h. Dla zwiększenia poziomu bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym, w ramach projektu PLK zmodernizowały 73 obiekty na CMK, w tym mosty, przepusty i wiadukty oraz przejścia pod torami. 5 przejazdów drogowo-kolejowych zastąpiono bezkolizyjnymi skrzyżowaniami.

Od 2021 r. kierowcy korzystają z wiaduktów nad torami CMK w Radwanie i Zachorzowie Kolonii w województwie łódzkim. Przebudowane zostały stacje m.in. w Olszamowicach, Włoszczowie Północ, Idzikowicach, Opocznie Płd. Na szlaku Opoczno Południe - Olszamowice, Idzikowice - Opoczno Południe wymieniono sieć trakcyjną.

Realizowana jest modernizacja 21 obiektów, w tym 4 wiaduktów, 2 mosty, 15 przepustów na szlaku Opoczno Płd. - Pilichowice. Wdrażany jest Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym ERTMS/ETCS poziom 2 wraz z budową systemu sterowania ruchem kolejowym na odcinku między Korytowem a Zawierciem.

Po wykonaniu wszystkich prac uruchomieniu systemu ERTMS/GSM-R systemu ERTMS/ETCS poziom 2 oraz przeprowadzeniu procesu certyfikacji i uzyskaniu zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji całej linii CMK będzie możliwy przejazd z prędkością do 250 km/h.

Centralna Magistrala Kolejowa zapewnia połączenia między Warszawą, Krakowem, Katowicami i Wrocławiem. Jest ważna również w ruchu regionalnym dla mieszkańców województw: świętokrzyskiego, łódzkiego i mazowieckiego.

Źródło tekstu: PKP PLK S.A./Serwis Kolejowy

Dla planowanego odcinka linii kolejowej Katowice-Ostrawa spółka CPK przygotowała proponowane rozwiązania techniczne, z którymi mogą się zapoznawać mieszkańcy. Po serii lutowych spotkań informacyjnych w trybie online, na początku kwietnia ruszają konsultacje bezpośrednie. Wszystko po to, żeby każdy zainteresowany mógł wyrazić swoje zdanie i zgłosić uwagi. Przebieg tzw. szprychy nr 7 na tym odcinku nie został ostatecznie wytyczony. W grę wchodzą cztery potencjalne warianty.

Celem trwających prac jest wskazanie tzw. wariantu inwestorskiego, który spółka Centralny Port Komunikacyjny jeszcze w tym roku przedstawi jako preferowany we wniosku o decyzję środowiskową. Rozpoczęcie bezpośrednich spotkań w ramach kolejnego etapu konsultacji planowane jest na początek kwietnia. Szczegółowy harmonogram spotkań zostanie opublikowany na stronie internetowej CPK, w zakładce „Dla mieszkańców” i „Konsultacje społeczne”.

Źródło: cpk.pl

W lutym na Śląsku odbyło się 12 dodatkowych spotkań informacyjnych online, m.in. w Katowicach, Rybniku, Łaziskach Górnych, Żorach, Wodzisławiu Śląskim, Godowie, Mszanie i Jastrzębiu-Zdroju. To w ich trakcie mieszkańcy po raz pierwszy mogli zobaczyć proponowane rozwiązania techniczne – dotyczące m.in. proponowanych rozwiązań bezkolizyjnych (np. estakad i tuneli) dla czterech rozważanych wariantów kolejowych.

"W przypadku odcinka Katowice-Ostrawa teren do planowania linii kolejowych dużych prędkości jest niełatwy z uwagi na obszary szkód górniczych, tereny zurbanizowane i sąsiedztwo autostrady A1. Naszym celem jest wskazanie wariantu, który będzie jak najmniej kolidował z zabudową mieszkalną i terenami chronionymi. Korzyści z tej linii dla pasażerów i mieszkańców to skrócenie czasów przejazdu i objęcie transportem kolejowym miast, do których dziś pociągi nie dojeżdżają, np. Jastrzębia-Zdroju" - powiedział wiceminister infrastruktury Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. CPK.

"Wychodząc naprzeciw życzeniom mieszkańców, powracamy w jak najszybszym możliwym terminie do bezpośrednich spotkań konsultacyjnych. Niezależnie od nich już teraz można na naszej stronie internetowej zapoznawać się z proponowanymi rozwiązaniami technicznymi i zgłaszać uwagi. Proces przygotowywania inwestycji przez CPK jest transparentny, dlatego zachęcam wszystkich zainteresowanych do wyrażenia swojego zdania. Prace przygotowawcze dla linii Katowice-Ostrawa są już zaawansowane." - powiedział Mikołaj Wild, prezes spółki CPK.

Źródło: cpk.pl

Prace nad studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowym (STEŚ) dla odcinka „szprychy” nr 7 Katowice – Ostrawa rozpoczęły się w lipcu ubiegłego roku. To wtedy spółka CPK zorganizowała serię spotkań z udziałem przedstawicieli samorządów, odwiedzając np. Katowice, Mikołów, Czerwionkę-Leszczyny, Świerklany, Mszanę, Żory, Godów i Wodzisław Śląski. Wzięły w nich udział także firmy, zakłady pracy, spółki górnicze, przewoźnicy kolejowi itd. To był pierwszy etap społecznych dyskusji na temat proponowanych wariantów.

Potencjalne przebiegi linii były wcześniej korygowane m.in. na podstawie uwag pozyskanych w 2020 r. od mieszkańców i samorządów podczas opracowywania Strategicznego Studium Lokalizacyjnego (SSL). W ramach SSL zostało zgłoszonych przez mieszkańców różnych części Polski prawie 160 tys. uwag, z czego znaczna część dotyczyła właśnie szprychy nr 7, której fragmentem jest odcinek przez Katowice i Jastrzębie-Zdrój.

Według harmonogramu trasa łącząca Katowice z Ostrawą zostanie oddana do użytku przed końcem 2030 r.

W województwie śląskim w ramach Programu Kolejowego CPK powstanie w sumie 100 km nowych linii kolejowych, które wybuduje spółka CPK, a kolejnych 246 km zostanie zmodernizowanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe.

Inwestycje te zapewnią skrócenie czasu przejazdu do Warszawy z Katowic do 1 godz. 40 min. Z Jastrzębia-Zdroju i Rybnika dojedziemy do stolicy w 2 godz. Ponadto, na dotychczasowych liniach kolejowych zwiększy się przepustowość na potrzeby przewozów regionalnych i towarowych.

Wybudowana po polskiej stronie linia kolejowa zostanie wydłużona po czeskiej stronie do Ostrawy. Dzięki temu z Katowic do Ostrawy będzie można przejechać zaledwie w 35 minut, czyli o godzinę krócej niż obecnie.

Spółka CPK jest w stałym kontakcie z przedsiębiorstwem Správa železnic, czyli zarządcą infrastruktury kolejowej w Czechach. Obaj inwestorzy wspólnie wyznaczyli dwie potencjalne lokalizacje dla przejścia Kolei Dużych Prędkości przez granicę.

Na początku stycznia czeski zarządca infrastruktury poinformował o podpisaniu umowy z wykonawcami odpowiednika polskiego STEŚ dla odcinka Prosenice – Ostrawa. Polska i czeska inwestycja są ze sobą skoordynowane.

Trasa Katowice-Ostrawa jest elementem transeuropejskiego korytarza TEN-T, czyli jednym z priorytetów inwestycyjnych UE.

Źródło tekstu: cpk.pl/Serwis Kolejowy

Inwestycje Centralnego Portu Komunikacyjnego w rejonie Łodzi wkraczają w kolejną fazę. Spółka CPK kompletuje dokumentację do wniosku o decyzję lokalizacyjną dla tunelu dużych prędkości w Łodzi. Dla odcinka Warszawa-CPK-Łódź wkrótce zostanie wskazany wariant inwestorski.

Projektowany tunel dalekobieżny CPK w Łodzi to najbardziej zaawansowana spośród inwestycji CPK. 4-kilometrowy podziemny przejazd posiada już decyzję środowiskową, a od listopada ubiegłego roku wkroczył w fazę projektowania. W pierwszej połowie marca spółka planuje odebrać tzw. koncepcję programowo-przestrzenną tunelu, a miesiąc później złożyć wniosek o decyzję lokalizacyjną (to kolejny ważny kamień milowy).

Według harmonogramów, po pozyskaniu decyzji lokalizacyjnej w IV kwartale tego roku spółka CPK planuje złożyć – wraz z kompletnym projektem budowlanym i uzgodnieniami dotyczącymi m.in. fazowania robót – wniosek o pozwolenie na budowę.

"Budowa Kolei Dużych PrędkościŁódź-CPK-Warszawa, której elementem jest tunel w Łodzi, to bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców. Wszystkie związane z CPK inwestycje, w tym budowa Portu Solidarność, szybkich linii kolejowych do Warszawy, Wrocławia i Poznania i poszerzenie autostrady A2, to ogromna szansa rozwojowa dla Łodzi i całego województwa" - powiedział wicepremier Piotr Gliński, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Źródło: cpk.pl

"Łódź wraz z regionem będzie jednym z największych beneficjentów inwestycji lotniskowych i kolejowych CPK. Dzięki nim ze stolicy województwa pojedziemy częściej i szybciej do największych miast w Polsce, np. do Warszawy w 45 minut (dziś trwa to dwa razy dłużej), a do Wrocławia i Poznania w 1 godz. 10 min (zamiast obecnych 3 godz.)" - podkreślił wiceminister infrastruktury Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. CPK.

Z Portu Solidarność będzie można dojechać koleją do Łodzi z prędkością do 250 km/h w zaledwie pół godziny. Na terenie miasta pociągi dużych prędkości będą zatrzymywać się na dworcu Łódź Fabryczna. Wyjście tunelu na powierzchnię przewidziane jest w okolicach osiedla Retkinia i istniejącej linii kolejowej nr 14 (na południowy zachód od Łodzi Kaliskiej). Dalej trasa poprowadzi w stronę Sieradza, za którym będzie rozwidlała się w stronę Poznania i Wrocławia (od swojego kształtu linia jest nazywana „igrekiem”). W grudniu spółka CPK podpisała umowę na dofinansowanie tego zadania w wysokości ok. 60 mln zł z unijnego instrumentu CEF („Łącząc Europę”).

Tunel CPK to niejedyny podziemny przejazd kolejowy w Łodzi. Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe buduje tunel dla ruchu aglomeracyjnego – także przez Łódź Fabryczną, ale dalej przebieg jest już inny – powstaną trzy nowe przystanki kolejowe: Śródmieście, Polesie i Koziny. Następnie tunel PLK będzie się rozwidlał: na północ do stacji Łódź Żabieniec i na południe do stacji Łódź Kaliska.

Dla tzw. szprychy nr 9 CPK, czyli linii kolejowej, która połączy Warszawę z Łodzią, Poznaniem i Wrocławiem (tzw. igreka), zgodnie z harmonogramem opracowywane są studia techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STEŚ). Ten etap najbardziej zaawansowany jest to dla 140-kilometrowego odcinka między Warszawą i Łodzią, dla którego prace planistyczne trwają od połowy ubiegłego roku. 

Źródło: cpk.pl

Proponowane warianty zostały skonsultowane z samorządowcami i mieszkańcami ze wszystkich gmin między Warszawą i Łodzią, przez które przebiegają. W tej sprawie do spółki i do wykonawcy STEŚ wpłynęło blisko 19 tys. opinii i uwag. To właśnie w odpowiedzi na nie spółka CPK opracowała korekty i szczegółowe rozwiązania techniczne (np. dotyczące zastosowania wiaduktów i tuneli).

Jeszcze w tym miesiącu rozpocznie się druga tura konsultacji, czyli spotkania informacyjne – tym razem w trybie online – która potrwa do końca marca i podczas której mieszkańcy będą mogli zobaczyć zawężoną do trzech liczbę wariantów i proponowane dla nich rozwiązania techniczne. Poprzedza ona wskazanie tzw. wariantu inwestorskiego, który spółka CPK przedstawi do wniosku o decyzję środowiskową w pierwszej połowie roku. Kolejny etap to przygotowanie dokumentacji budowlanej i wniosek o decyzję lokalizacyjną.

W przypadku ponad 200-kilometrowego odcinka między Łodzią i Wrocławiem konsultacje w ramach studium wykonalności również postępują konsekwentnie. Tutaj uszczegółowione rozwiązania projektowe wraz z rozwiązaniami technicznymi mają zostać zaprezentowane mieszkańcom na przełomie marca i kwietnia – wtedy ruszy drugi etap konsultacji.

Inwestycje CPK dla województwa łódzkiego oznaczają budowę 219 km nowych linii kolejowych przez spółkę CPK i modernizację 305 km istniejących tras kolejowych przez PKP PLK.

Źródło: cpk.pl

Nieodłączną częścią inwestycji CPK są zadania, których inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Rządowe założenia są takie, że jednocześnie z uruchomieniem Portu Solidarność będzie już poszerzona autostrada A2 od skrzyżowania z autostradą A1 do granicy Warszawy. Od węzła Łódź Północ do Pruszkowa GDDKiA dobuduje trzeci pas, a od Pruszkowa do Konotopy – czwarty pas ruchu w każdą stronę.

GDDKiA dysponuje już decyzją środowiskową. W sprawie tej inwestycji trwają obecnie konsultacje rynkowe z firmami budowlanymi. Jak wynika z harmonogramów GDDKiA, podpisanie umowy na projekt i budowę ma nastąpić na przełomie 2022 i 2023 roku.

Spółka CPK przygotowuje budowę 12 tras kolejowych, w tym 10 tzw. szprych, prowadzących z różnych regionów Polski do Warszawy i nowego lotniska. W sumie to 30 zadań inwestycyjnych i prawie 2000 km nowych linii kolejowych, które mają zostać zrealizowane do końca 2034 r.

Źródło: cpk.pl

Obecnie CPK realizuje 10 kontraktów na studia wykonalności (STEŚ) w różnych częściach Polski. Dotyczą one kolejowych odcinków: Warszawa – Łódź, Łódź – Wrocław, Żarów – granica z Czechami, Sieradz – Poznań, Katowice – Ostrawa, Łętownia – Rzeszów, Zamość – Bełżec, Ostrołęka – Łomża – Giżycko, CPK - Płock - Włocławek i węzła kolejowego CPK. Łącznie prace przygotowawcze trwają już na 1300 km.

Zakładana na podstawie prognoz IATA roczna przepustowość pierwszego etapu Portu Solidarność to 40 mln pasażerów i 1 mln ton cargo, które mają zostać obsłużone w pierwszym etapie na dwóch równoległych drogach startowych. W części lotniskowej inwestycja jest na etapie zaawansowanych badań środowiskowych i terenowych, przygotowywania master planu i wykupu nieruchomości. W grudniu zeszłego roku spółka ogłosiła preferowaną lokalizację lotniska. Obejmuje ona teren ok. 41 km kw. na północ na obszarze trzech gmin: Baranowa, Teresina i Wiskitek – po północnej stronie autostrady A2.

Źródło tekstu: cpk.pl/Serwis Kolejowy

Aż dwadzieścia sześć firm z całego świata złożyło oferty w postępowaniu na wykonawcę prac przygotowawczych na terenie Portu Solidarność. Wśród nich są krajowi liderzy oraz duże firmy m.in. z Hiszpanii czy Turcji. Szacowana wartość zamówienia to ponad 1,7 mld zł.

Celem postępowania, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, jest wyłonienie ośmiu wykonawców, którym spółka CPK będzie zlecać poszczególne zadania (prace przygotowawcze na terenie Portu Solidarność) w ramach uproszczonego trybu postępowań wykonawczych.

Wpłynęło 19 ofert - od 6 konsorcjów (złożonych łącznie z 13 podmiotów) i 13 firm działających samodzielnie. Są to największe przedsiębiorstwa budowlane z Polski oraz duże firmy z Europy i Azji, mające doświadczenie przy dużych projektach infrastrukturalnych. Pełną listę spółek, które złożyły oferty, można znaleźć na SmartPZP spółki CPK.

"Rynek pozytywnie zareagował na naszą koncepcję współpracy z wykonawcami w ramach umów ramowych. To dobry znak. Oferty złożyli uznani wykonawcy z bogatym doświadczeniem krajowym i międzynarodowym. Wykonawcy słusznie postanowili zainwestować w budowanie długoterminowych relacji opartych na wiarygodności i zaufaniu. Podobnie jak w przypadku innych umów ramowych, na pierwszym etapie postępowania, po sprawdzeniu kryteriów formalnych, będziemy brać pod uwagę przede wszystkim doświadczenie oferentów, zdolności finansowo-ekonomiczne oraz ich zasoby. Przy procedowaniu zamówień wykonawczych, ważną rolę będzie odgrywać natomiast cena i czas realizacji" - powiedział prezes spółki CPK Mikołaj Wild. 

W zakres zamówienia wchodzą prace przygotowawcze przy budowie lotniska, czyli m.in. niwelacja gruntu, zagospodarowanie terenu budowy, realizacja obiektów tymczasowych, rozbiórki, przyłącza do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby inwestycji i inne prace niewymagające sporządzenia projektu architektoniczno-budowlanego.

"Do zadań wykonawców będzie należało także: dokonywanie zgłoszeń robót budowlanych, prace geodezyjne i opracowanie dokumentacji powykonawczej. Zamówienie obejmuje również liczne prace i usługi towarzyszące, m.in. opracowywanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, a także pozyskiwanie decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii niezbędnych do przeprowadzenia inwestycji" - skomentował Krzysztof Owczarczyk, dyrektor Biura Realizacji Programu Lotniskowego CPK. 

Zgodnie z prawem zamówień publicznych przed zakończeniem postępowania muszą zostać dopełnione ostatnie formalności. W postępowaniu mogą zostać złożone odwołania, które mogą wpłynąć na przedłużenie procedury. Jej zwieńczeniem będzie podpisanie umowy ramowej z każdą z wyłonionych firm.

Spółka CPK konsekwentnie realizuje założony harmonogram i zgodnie z planem zamierza rozpocząć prace przygotowawcze na terenie lotniska w 2023 roku. Zakresy i terminy kolejnych działań będą dostosowywane do procesów pozyskiwania decyzji administracyjnych i nabywania przez CPK kolejnych nieruchomości. Zakończenie prac przygotowawczych powinno zbiec się z rozpoczęciem robót zasadniczych. Dzięki temu skróci się czas realizacji i utrzymane zostanie odpowiednie tempo procesu inwestycyjnego.

Umowa ramowa na roboty budowlane to kolejny duży przetarg spółki CPK. W październiku 2021 r. ogłoszono postępowanie na projektowanie inwestycji kolejowych o wartości ponad 7 mld zł. Natomiast w styczniu br. ruszył przetarg na inżyniera kontraktu, czyli podmiotu, który w imieniu spółki CPK będzie nadzorował poszczególne etapy inwestycji w programie kolejowym. Szacowana wartość tej umowy to 2,5 mld zł.

W grudniu zeszłego roku spółka ogłosiła preferowaną lokalizację lotniska. Obejmuje ona teren ok. 41 km kw. na obszarze trzech gmin: Baranowa, Teresina i Wiskitek.

Port Solidarność w ramach pierwszego etapu będzie posiadał dwie drogi startowe o długości 4 000 m każda. W części lotniskowej inwestycja jest na etapie zaawansowanych badań środowiskowych i terenowych, przygotowywania master planu i wykupu nieruchomości, a w części kolejowej opracowywania studiów techniczno-ekonomiczno-środowiskowych (STEŚ) dla ok. 1 300 km planowanych linii (np. Warszawa – CPK - Łódź -Wrocław - granica z Czechami) i projektu budowlanego w przypadku tunelu dalekobieżnego w Łodzi.

Źródło tekstu: cpk.pl/Serwis Kolejowy

Blisko dwustu mieszkańców gmin Baranów, Teresin i Wiskitki uczestniczyło w zdalnym spotkaniu, które zorganizowała spółka CPK. Rozmawiano o preferowanym obszarze lokalizacji Portu Solidarność, Programie Dobrowolnych Nabyć oraz kwestiach prawnych.

Zgodnie z zapowiedziami w połowie grudnia spółka CPK opublikowała preferowany obszar lokalizacji Portu Solidarność. Informacje te zostały zawarte w liście do mieszkańców, który dotarł do każdego gospodarstwa domowego na wskazanym terenie. Eksperci spółki przybyli na miejsce posiedzenia Rady Społecznej, które ostatecznie – z winy organizatorów – nie odbyło się.

Spółka CPK zorganizowała spotkanie online, podczas którego przedstawiciele CPK przekazali najważniejsze informacje dotyczące inwestycji. Wydarzenie odbyło się w formie zdalnej, dzięki czemu każdy zainteresowany mógł bez zakłóceń wysłuchać przedstawicieli spółki i zadać pytania. Mieszkańcy chętnie skorzystali z tej możliwości – zdalne zebranie śledziła blisko 200-osobowa publiczność, która zadała ok. 150 pytań.

"Bardzo dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy wzięli udział w spotkaniu. Dzisiejsze wydarzenie najlepiej pokazuje, że spokojna i merytoryczna rozmowa to najlepszy sposób na efektywną komunikację, która przynosi korzyści obu stronom. Jestem bardzo zadowolona z przebiegu spotkania – to postęp w relacji ze społecznością lokalną. Oczywiście kontynuujemy dialog – myślimy o następnych krokach i już niebawem przedstawimy kolejne informacje. Mamy nadzieję, że takie zdarzenia jak niedoszłe posiedzenie Rady Społecznej w grudniu już się nie powtórzą". - powiedziała Katarzyna Dobrońska, dyrektor Biura Relacji z Otoczeniem Inwestycji w Spółce CPK.

Podczas spotkania eksperci spółki przedstawili preferowany obszar lokalizacji Portu Solidarność – omówili kryteria wyboru oraz analizowane warianty. Zaprezentowano także korzyści związane z udziałem w Programie Dobrowolnych Nabyć (PDN) oraz propozycję renty dla osób sprzedających nieruchomość i kończących działalność rolniczą. Przybliżone zostały również kwestie organizacji badań terenu, badań środowiskowych i ich podstawy prawne oraz przedstawiono informacje o zasobach wód podziemnych i powierzchniowych, oraz omówiono kwestie związane z gospodarowaniem wodą na terenie inwestycji.

CPK przypomina, że niezależnie od innych form komunikacji spółki, wciąż dostępna jest infolinia, pod którą mieszkańcy mogą znaleźć odpowiedzi na nurtujące pytania w zakresie lokalizacji Portu Solidarność. Infolinia jest dostępna pod numerem +48 539 188 159 od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00. Dodatkowo mieszkańcy mogą zadawać pytania lub umawiać się na spotkania indywidualne za pomocą adresu lokalizacja@cpk.pl.

Źródło tekstu: cpk.pl/Serwis Kolejowy

Spółka CPK i Sieć Badawcza Łukasiewicz podpisały ramową umowę o współpracy. Zakłada ona możliwość wykorzystania wyników prac naukowo-badawczych Łukasiewicza podczas projektowania i budowy CPK. Wszystko to ma służyć wypracowaniu innowacyjnych rozwiązań technicznych i technologicznych m.in. na potrzeby inwestycji lotniskowych, kolejowych czy budowy aerotropolis.

Źródło: cpk.pl

Współpraca z Siecią Badawczą Łukasiewicz ma zapewnić Centralnemu Portowi Komunikacyjnemu zaplecze badawczo-rozwojowe, a docelowo stymulować powstawanie nowych technologii, które pozytywnie wpłyną zarówno na realizację CPK, jak i na konkurencyjność polskiej gospodarki. Współdziałanie obu podmiotów zakłada wykorzystanie potencjału badawczego Łukasiewicza w tak perspektywicznych obszarach, jak np. inteligentna infrastruktura logistyczna, nowoczesne materiały budowlane i konstrukcyjne czy systemy zarządzania informacją o zagrożeniach w transporcie lądowym i powietrznym.

"Megaprojekty są nie tylko pozytywnym bodźcem dla PKB, gospodarki i rynku pracy, ale również impulsem dla rozwoju nauki i innowacyjności. Ze względu na skalę wyzwań naszego programu musimy uważnie obserwować najnowsze trendy technologiczne i w oparciu o nie poszukiwać skutecznych, niekiedy niepraktykowanych dotąd rozwiązań. Do tego potrzebna jest współpraca z najwyższej klasy specjalistami, aby poszukiwanie innowacji nie stało się „sztuką dla sztuki”. Dzięki współpracy z Siecią Badawczą Łukasiewicz uzyskujemy dostęp do wiedzy i zasobów najlepszych instytutów naukowych w Polsce. Uzyskujemy w ten sposób możliwość wykorzystania dorobku polskiej nauki do wsparcia transformacyjnego charakteru programu CPK" - powiedział Mikołaj Wild, prezes spółki CPK.

"Instytuty Łukasiewicza mają potencjał realizowania multidyscyplinarnych projektów w obszarach transportu, logistyki, lotnictwa, automatyzacji i nowych materiałów w partnerstwie z przedsiębiorstwami dużej skali. Chcemy wykorzystać nasz know-how, pełniąc funkcję zaplecza B+R dla Centralnego Portu Komunikacyjnego. Już dziś w naszym portfelu znajduje się kilkadziesiąt projektów, które mają potencjał wdrożeniowy, a to dopiero początek możliwości Łukasiewicza, za którym stoi grupa ponad 4500 naukowców i inżynierów. Cieszymy się na współpracę z CPK i nowe możliwości rozwoju, które realizacja tego projektu otwiera przed polską gospodarką" - podkreślił Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz. 

Wspólne projekty CPK i Łukasiewicza mają być częściowo finansowane ze środków unijnych w ramach programu Horyzont Europa. W wyścigu o pozyskanie funduszy europejskich obie strony umowy wesprze Centrum Foresightu i Współpracy Międzynarodowej. To powołana w ubiegłym roku przy Łukasiewicz – ORGMASZ jednostka, której zadaniem jest m.in. wspieranie polskiej nauki poprzez zaangażowanie w realizację europejskich projektów badawczych.

Jak wynika z raportu firmy analitycznej Kearney, docelowo do 2040 r. inwestycje związane z CPK wygenerują łącznie ok. 290 tys. nowych miejsc pracy, 780 mld zł wartości dodanej (opisuje przyrost wartości dóbr w danym okresie) i prawie bilion złotych wzrostu produkcji.

Źródło tekstu: cpk.pl/Serwis Kolejowy

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram