fbpx

20-22 lipca strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Bolesławcu przeprowadzili ćwiczenia na terenach PKP w okolicach bolesławieckiego dworca kolejowego.

Celem trzydniowych działań było zapoznanie strażaków PSP i ratowników OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, z powiatu bolesławieckiego, ze specyfiką prowadzenia działań ratowniczych na obszarach zarządzanych przez spółki kolejowe.

W czasie ćwiczeń szczególną uwagę zwrócono na zagrożenia prowadzenia akcji w pobliżu sieci trakcyjnej i w obrębie torowisk. Dla strażaków ważne było również rozpoznanie możliwości prowadzenia ewakuacji z osobowych szynobusów i różnego rodzaju lokomotyw. Przedstawiciele Kolei Dolnośląskich i spółki Pol-Miedź Trans zapoznali ratowników z procedurami związanymi z awaryjnym otwieraniem drzwi, wygaszaniem lokomotywy wyłącznikiem bezpieczeństwa, oraz z przepisami RID (przewozem kolejowym materiałów niebezpiecznych).

Bardzo ważne były również informacje o zadaniach maszynistów i obsługi pociągów, które związane są z odłączeniem pantografów od sieci i prowadzeniem ewakuacji zagrożonych pasażerów przed przyjazdem jednostek ochrony przeciwpożarowej. Strażakom przypomniano, że droga hamowania składu kolejowego może wynosić nawet 1200 m, a prędkość przejazdowa składów towarowych przez miasto Bolesławiec może osiągać 120 km/h.

Podczas ćwiczeń praktycznych strażacy skupili się na prowadzeniu ewakuacji z zadymionych wagonów, udzielaniu kwalifikowanej pierwszej pomocy podczas zdarzeń mnogich, a także prowadzeniu działań gaśniczych przy pożarach transportowanych cieczy ropopochodnych. Sprawdzono też możliwość awaryjnego odłączenia energii w sieci trakcyjnej oraz możliwości cięcia piłami szablastymi próbki klejonej szyby czołowej z szynobusa.

Mając na uwadze, że przez Bolesławiec przemieszczają się też siły Wojska Polskiego oraz innych wojsk sprzymierzonych, ćwiczeniom przyglądali się również przedstawiciele Wojskowej Komendy Transportu we Wrocławiu. Po zakończeniu działań, przedstawicieli wojska zapoznano również z możliwościami prowadzenia działań ratowniczych przez ciężkie pojazdy ratownictwa technicznego z SGRT Bolesławiec.

Ponadto w ćwiczeniach wykorzystano samochód pożarniczy GBA Iveco z wyposażenia JRG PSP w Bolesławcu oraz hydrauliczny sprzęt ratowniczy pozyskany w 2018 roku z Programu Funduszy Europejskich, pn. „Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym’’. Wymieniony pojazd wyposażony jest m.in. w system CAFS, który pozwala na skuteczniejsze prowadzenie działań gaśniczych i zabezpieczenie pianą sprężoną, zagrożonych pożarem powierzchni cystern kolejowych.

Strażacy z Bolesławca za pomoc w organizacji ćwiczeń i przekazanie fachowej wiedzy podziękowali przedstawicielom Kolei Dolnośląskich S.A., Pol-Miedź Trans Sp. z o.o., PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. oraz Służbie Ochrony Kolei, która zapewniła właściwy poziom zabezpieczenia ćwiczeń.

Źródło tekstu: KP PSP w Bolesławcu/Serwis Kolejowy

Zagrożenie przejęcia lokomotywy i wtargnięcie osoby postronnej do kabiny maszynisty - z taką sytuacją w trakcie służby musiał zmierzyć się pracownik LOTOS Kolej podczas ćwiczeń organizowanych przez spółkę na stacji Sosnowiec Jęzor w poniedziałek 14 grudnia.

Zgodnie ze scenariuszem tuż po godzinie 23.00 do kabiny maszynisty prowadzącego pociąg z wagonami wypełnionymi gazem, podając się za pracownika kolei, wtargnęła osoba postronna, która zażądała jazdy w kierunku przeciwnym do zamierzonego. Jak relacjonuje pracownik Lotos Kolej, osoba ta zachowywała się bardzo swobodnie, była pewna siebie, a prośby o opuszczenie kabiny nie dawały rezultatu. Mimo stresujących warunków, maszynista, wykorzystując chwilę nieuwagi nieproszonego gościa, zdołał skontaktować się z dyżurnym ruchu, który wezwał policję.

„Ćwiczenia, jakie zorganizowaliśmy, mimo że krótkie i mniej spektakularne niż dotychczas, prowadzone z naszym udziałem, miały na celu sprawdzenie możliwości przejęcia pojazdu kolejowego z napędem przez osoby nieuprawnione. Sama lokomotywa to olbrzymia masa często przekraczająca 100 ton, natomiast cały pociąg towarowy to zwykle 4 000 ton i więcej.  W Lotos Kolej mówimy w szczególności o transporcie towaru niebezpiecznego, co stanowi ok. 55% przewożonego wolumenu. Rozpędzony i nienależycie nadzorowany pociąg w przypadku uprowadzenia może przyczynić się do katastrofy w ruchu lądowym - nie tylko na terenie infrastruktury kolejowej, ale również w jej otoczeniu. Ćwiczenie takich sytuacji jest niezwykle istotne, ponieważ dzięki temu nie ponosząc konsekwencji, możemy zareagować i doskonalić obowiązujący w Lotos Kolej System Zarządzania Bezpieczeństwem przewozów kolejowych. Dzięki zaaranżowanej sytuacji, na którą pracownicy nie byli przygotowani, mogliśmy wyciągnąć wnioski, jakie w najbliższym czasie będą szerzej analizowane, a niezbędne działania znajdą swoje odzwierciedlenie w naszej dokumentacji systemowej i będą podstawą do dalszych szkoleń maszynistów” – podkreśla Dyrektor ds. Bezpieczeństwa Lotos KolejAdam Dyl.

Spółka od 10 lat regularnie przeprowadza ćwiczenia mające na celu sprawdzenie obowiązujących w spółce procedur w zakresie bezpieczeństwa i współpracy różnych służb na terenie kolejowym. Dotychczas w szkoleniach wielokrotnie brała udział Straż Pożarna, policja wraz z pododdziałem gdańskich antyterrorystów oraz Straż Ochrony Kolei. W ramach ćwiczeń przeprowadzono symulacje m.in. rozszczelnienia wagonów-cystern z gazem czy neutralizację ładunku wybuchowego przyczepionego do wagonu z paliwem.  

„Teren kolejowy to miejsce, w którym może zdarzyć się wiele niebezpiecznych sytuacji, nie tylko związanych bezpośrednio z prowadzeniem pociągu, ale także takich o podłożu terrorystycznym, dlatego tak ważne są praktyczne ćwiczenia z zakresu bezpieczeństwa organizowane cyklicznie w naszej spółce” – podsumowuje Prezes Lotos Kolej Anatol Kupryciuk.

Źródło tekstu: Lotoskolej.pl/Serwis Kolejowy

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram