fbpx

W Centrum Wymiany i Analizy Informacji ISAC-Kolej opracowano wytyczne dotyczące cyberbezpieczeństwa dla pracowników kolei. Poradnik powstał na podstawie udostępnionego przez Komisję Europejską dokumentu „Transport cybersecurity toolkit”.

Komisja Europejska udostępniła kilkudziesięciostronicowy dokument pt. „Transport cybersecurity toolkit” dotyczący cyberbezpieczeństwa w transporcie. Na podstawie tego dokumentu, w ramach prac Centrum Wymiany i Analizy Informacji ISAC-Kolej podsektora transportu kolejowego, opracowano i przyjęto wytyczne z zakresu bezpieczeństwa w sieci dla pracowników podmiotów kolejowych.

Podmiot powołany został przez siedem spółek kolejowych: PKP, PKP PLK, PKP IC, PKP Cargo, PKP LHS, PKP SKM, PKP Informatyka Kolejowa. W jego utworzenie zaangażowały się także Instytut Kolejnictwa i Instytut NASK.

Ze względu na coraz szersze wykorzystywanie rozwiązań cyfrowych, wytyczne powinny być jak najszerzej udostępnione pracownikom kolejowym, którzy w swojej pracy korzystają z komputerów. Nowe rozwiązania wykorzystywane są zarówno w zakresie wspierania działania podmiotów gospodarczych, współtworzących system kolei, jak i prowadzenia ruchu i nadzoru eksploatacji kolei.

Wytyczne wraz z artykułem dostępne są [tutaj].

Źródło tekstu: UTK/Serwis Kolejowy

W ramach Europejskiego Roku Kolei Agencja Kolejowa Unii Europejskiej (EUAR) będzie organizować konferencje i seminaria on-line poświęcone funkcjonowaniu sektora kolejowego w Europie. Jedną z pierwszych inicjatyw jest konferencja o cyberbezpieczeństwie, organizowana wspólnie z ENISA.

Cyberbezpieczeństwo jest bardzo ważnym tematem w sektorze kolejowym. Z uwagi na strategiczne znaczenie kolei i konieczność zagwarantowania bezpieczeństwa przewozów, kwestią o podstawowym znaczeniu jest odpowiednie przygotowanie branży na ewentualne cyberataki. Agencja Kolejowa Unii Europejskiej i Agencja Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA) zorganizowały konferencję poświęconą cyberbezpieczeństwu infrastruktury kolejowej – Cybersecurity in Railways. Building a Resilient Railway Infrastructure Together. Konferencja ma na celu rozwijanie dialogu między organizacjami kolejowymi, decydentami, przemysłem, ośrodkami badawczymi oraz organizacjami normalizacyjnymi i certyfikującymi. Zainicjowanie współpracy przyczyni się do podniesienia odporności na zagrożenia systemów teleinformatycznych wykorzystywanych przez transport kolejowy, co przełoży się na wzrost ogólnego bezpieczeństwa krytycznej infrastruktury kolejowej.

Konferencja odbędzie się w dniach 16-17 marca 2021 r. Program konferencji dostępny będzie wkrótce. Konferencja zorganizowana będzie w czterech sesjach: polityka w zakresie cyberbezpieczenstwa, normy i certyfikacja w sektorze kolejowym, badania i innowacje, wymiana informacji i współpraca na rzecz cyberbezpieczeństwa sektora kolejowego w UE. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej ENISA.  

Aby wziąć udział w konferencji, należy zarejestrować się przed rozpoczęciem transmisji na internetowej platformie rejestracji ENISA.

Nagranie z konferencji zostanie udostępnione na kanale EUAR na YouTube.

Źródło tesktu: UTK/Serwis Kolejowy

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram