fbpx

Rozpoczęły się prace budowlane na dworcach w Łomnicy-Zdroju, Piwnicznej-Zdroju i Wierchomli Wielkiej. Inwestycje są realizowane w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 z dofinansowaniem ze środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Planowany termin zakończenia inwestycji to początek 2023 r., a ich koszt to odpowiednio: 4,67 mln zł, 3,5 mln zł oraz 3,91 mln zł.

Dworce zyskają nowy wygląd, poprawi się ich funkcjonalność oraz aranżacja ich bezpośredniego otoczenia. W Wierchomli Wielkiej i Piwnicznej-Zdroju projekty przewidują przebudowę historycznych dworców, natomiast w Łomnicy-Zdroju powstanie całkowicie nowy budynek. Inwestorem są Polskie Koleje Państwowe, a za projekt i wykonanie przebudów odpowiada SKB SA.

"Pod koniec kwietnia tego roku rozpoczęła się przebudowa sześciu dworców w Dolinie Popradu, a dziś ruszają prace związane z przebudową kolejnych, w Wierchomli Wielkiej i Piwnicznej-Zdroju oraz budowa nowego obiektu w Łomnicy-Zdroju. Inwestycje dworcowe w Dolinie Popradu to kolejny element modernizacji polskiej kolei. Dzięki tym inwestycjom mieszkańcy powiatu nowosądeckiego zyskają w pełni funkcjonalne i nowoczesne budynki, które ułatwią pasażerom podróżowanie koleją. Przy pomocy środków z Programu Inwestycji Dworcowych poprawiamy dostęp do bezpiecznej i komfortowej infrastruktury kolejowej również w mniejszych miejscowościach" – powiedział wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

"Dworce Wierchomla Wielka, Piwniczna-Zdrój i Łomnica-Zdrój to ostatnie trzy obiekty w Dolinie Popradu, na których rozpoczęliśmy prace budowlane. Dzięki temu, już w przyszłym roku, mieszkańcy oraz turyści odwiedzający ten rejon Polski skorzystają z komfortowych, bezpiecznych, dostępnych i ekologicznych dworców. Warto tu zaznaczyć, że powody do radości będą mieli również rowerzyści, gdyż w sąsiedztwie budynków zaprojektowano wiaty przeznaczone dla jednośladów, miejsca odpoczynku i stacje naprawy rowerów" – stwierdził członek zarządu PKP SA Ireneusz Maślany.

Dworzec Piwniczna-Zdrój

Gruntowną modernizację przejdzie wybudowany w 1928 roku dworzec w Piwnicznej-Zdroju, który posiada unikatową w Dolinie Popradu konstrukcję szachulcową. W ramach prac renowacyjnych oczyszczona i poddana konserwacji zostanie cegła oraz drewniane elementy elewacji. Stolarka okienna i drzwiowa zostanie odtworzona na wzór historycznej, a całość kompozycji estetycznej zamknie dach wykonany z dachówki w kolorze naturalnej cegły.

W budynku zaprojektowano przestrzeń obsługi podróżnych. Będzie się ona składać z nowocześnie urządzonej poczekalni, utrzymanej w jasnej kolorystyce, wyposażonej w ławki, gabloty z rozkładami jazdy, zegar oraz elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów. Tuż obok niej zaprojektowano dworcową toaletę. Dla podróżnych przez cały rok będzie dostępna także poczekalnia zewnętrzna znajdująca się pod zadaszeniem dworca.

Wraz z renowacją dworca metamorfozę przejdzie również jego najbliższe otoczenie. W sąsiedztwie dworca powstaną nowe chodniki oraz wiata rowerowa z miejscami postojowymi dla jednośladów, stacją naprawy pojazdów oraz kącikiem do odpoczynku. Uporządkowana zostanie także zieleń.

Źródło: gov.pl

Dworzec w Wierchomli Wielkiej

Przebudowany zostanie również zabytkowy dworzec w Wierchomli Wielkiej. Renowację przejdzie elewacja budynku wraz ze znajdującymi się na niej detalami architektonicznymi. Odświeżona zostanie kamienna okładzina kolumn podtrzymujących wiatę. Elewacja zyska również bardziej stonowaną kolorystkę, do której dobrano dachówkę w kolorze naturalnej cegły oraz stolarkę okienną i drzwiową w kolorze zielonym.

We wnętrzu podróżni znajdą nowocześnie urządzoną strefę obsługi podróżnych. Będzie ona wyposażona w ławki z możliwością ładowania urządzeń elektronicznych, gabloty z rozkładami jazdy, zegar oraz elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów. Tuż obok zaprojektowano dworcową toaletę. Resztę powierzchni dworca zajmą pomieszczenia techniczne i przeznaczone dla spółek kolejowych.

Zmiany czekają również otoczenie dworca, które zyska całkowicie nowy ład przestrzenny. Przy samym dworcu zaprojektowano wiatę rowerową oraz miejsce postojowe dla osoby niepełnosprawnej. Natomiast po przeciwnej stronie drogi wojewódzkiej zaplanowano wiatę ze strefą wypoczynku, stojaki na rowery i stację naprawy jednośladów. W sąsiedztwie dworca powstaną nowe chodniki.

Źródło: gov.pl

Nowy dworzec w Łomnicy-Zdroju

Nowy dworzec w Łomnicy-Zdroju będzie nawiązywał kształtem do historycznego budynku, który spłonął w 2008 roku. Nowy obiekt będzie posiadał dużą przeszkloną witrynę w obrębie poczekalni, elewację zaprojektowaną w jasnej kolorystyce. Dla wygody podróżnych powstanie  niewielka przestrzeń do oczekiwania na zewnątrz.

Podróżni będą mogli korzystać z poczekalni wyposażonej w ławki, gabloty oraz elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów. W jej sąsiedztwie zlokalizowano toalety, a pozostałą część budynku przeznaczono na pomieszczenia techniczne.

Dookoła dworca zostaną wykonane nowe chodniki i miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Rowerzystów ucieszy również wiata, pod którą znajdą się stojaki rowerowe, miejsce przeznaczone do odpoczynku oraz stacja naprawy jednośladów.

Źródło: gov.pl

Dworce przyjazne, ekologiczne i bezpieczne

Dworce w Wierchomli Wielkiej, Piwnicznej-Zdroju i Łomnicy-Zdroju zyskają nie tylko na wyglądzie, ale staną się one również przyjazne osobom z niepełnosprawnościami oraz bezpieczne dla środowiska. Będą pozbawione barier architektonicznych i wyposażone w szereg usprawnień, w tym m.in. ścieżki prowadzące, oznaczenia w alfabecie Braille’a, kontrastową kolorystykę wnętrz oraz plany dotykowe dworców.

Podczas inwestycji zaplanowano wdrożenie w obiektach wielu rozwiązań przyjaznych środowisku, w tym m.in. oświetlenia w technologii LED, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła, centralę wentylacyjną z odzyskiem ciepła. Budynki zostaną wyposażone w systemy BMS (Building Management System) sterujące urządzeniami i instalacjami, co pozwoli na optymalne zużycie wody, energii, elektrycznej i cieplnej. Dworce w Dolinie Popradu zostaną również wyposażone w nowoczesne systemy bezpieczeństwa, w tym m.in. w monitoring.

12 dworców kolejowych w Dolinie Popradu

W Dolinie Popradu zostanie przebudowanych w sumie 12 dworców kolejowych. Więcej informacji o inwestycjach prowadzonych przez PKP SA w Miliku, Młodowie, Piwnicznej, Starym Sączu oraz Żegiestowie i Żegiestowie-Zdroju dostępnych jest na stronie: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/ruszaja-prace-budowlane-na-szesciu-dworcach-w-dolinie-popradu 

Szczegółowe informacje dotyczące przebudowy dworców w Zubrzyku, Rytrze i Barcicach dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/ruszyla-przebudowa-dworcow-w-dolinie-popradu 

Źródło tekstu: gov.pl/Serwis Kolejowy

Polskie Koleje Państwowe SA przekazały place budowy na dworcach w Miliku, Młodowie, Piwnicznej, Starym Sączu oraz Żegiestowie i Żegiestowie-Zdroju. Inwestycje są realizowane w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 z dofinansowaniem ze środków unijnych. Dzięki prowadzonym pracom zyskają wygląd dworców, ich funkcjonalność oraz bezpośrednie otoczenie. Częściowo są to przebudowy historycznych obiektów, a w dwóch lokalizacjach powstaną całkowicie nowe dworce.

Źródło: gov.pl

"Rozpoczęcie przebudowy dworców w Miliku, Młodowie, Piwnicznej, Starym Sączu oraz Żegiestowie i Żegiestowie-Zdroju  to kolejny element wielkiej modernizacji polskiej kolei. Mieszkańcy Doliny Popradu zyskają dzięki temu dostęp do bezpiecznej i komfortowej infrastruktury kolejowej. Mam nadzieję, że zmodernizowane budynki wszystkich tych dworców staną się wizytówkami wspomnianych miejscowości, ważnymi centrami społeczności lokalnych i ułatwią pasażerom podróżowanie koleją po powiecie nowosądeckim. Wszystko to dzięki Programowi Inwestycji Dworcowych, w ramach którego polski rząd przeznaczy do 2023 r. ponad 2 mld zł na modernizację blisko 200 dworców" – powiedział wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel. 

Dworzec Żegiestów-Zdrój

Dworzec Żegiestów-Zdrój, wybudowany w 1876 roku, to najciekawszy pod względem architektonicznym obiekt tego typu w Dolinie Popradu. W ramach przebudowy historyczna bryła dworca pozostanie niezmieniona, ale metamorfozę przejdą wnętrze budynku i jego otoczenie. Wyższa część będzie pomalowana na jasny kolor, natomiast w niższej, parterowej konserwacji zostanie poddana drewniana okładzina elewacyjna, a także wiata posiadającą ciekawą kolumnadę i ażurową balustradę. Nowością będzie jej częściowe przeszklenie, dzięki czemu zwiększy się przestrzeń obsługi podróżnych wewnątrz budynku. Pod pozostałą częścią wiaty znajdzie się poczekalnia letnia. Dworzec zyska również nową iluminację nocną podkreślająca bryłę budynku i przestrzeń wejściową od strony peronów.

Strefa obsługi podróżnych połączy w sobie nowoczesność z historią. Wnętrze będzie utrzymane w szarościach i bieli. Poczekalnię doświetli duże przeszklenie od strony peronów. Wyeksponowane zostaną ciemnobrązowe belki stropowe. Wnętrze zostanie wyposażone w ławki, gabloty, zegar oraz elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów. W pobliżu poczekalni znajdą się również toalety, a pozostałą przestrzeni dworca zajmą pomieszczenia techniczne.

Zmieni się również najbliższe otoczenie dworca. Od strony drogi wojewódzkiej została zaprojektowana ścieżka prowadząca do specjalnej klatki schodowej wraz z windą, dzięki której dostaniemy się na poziom, gdzie znajduje się dworzec. W jego sąsiedztwie przewidziano również nowe chodniki, elementy małej architektury, w tym wiatę rowerową. Uporządkowana zostanie również zieleń.

Dworce w Żegiestowie i Piwniczej

Kolejnymi historycznymi dworcami, na których rozpoczęły się prace budowlane, są dworce w Żegiestowie i Piwniczej. Budynki te są bardzo podobne do siebie, choć dworzec w Piwnicznej jest nieco większy. Pierwszy z nich zbudowano w 1908 roku, a drugi w 1928. Renowację przejdzie elewacja każdego z budynków wraz ze znajdującymi się na nich detalami architektonicznymi, w postaci pilastrów, gzymsów czy ozdobnych wątków ceglanych. Obydwie elewacje zostaną pomalowane na jasny kolor, z którym będzie współgrać dachówka w kolorze naturalnej cegły. Na wzór historycznej planowane jest odtworzenie stolarki okiennej i drzwiowej.

Na parterze każdego z dworców zaprojektowano poczekalnie utrzymane w odcieniach bieli i szarości. Podróżni znajdą w nich ławki, gabloty oraz elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów. W ich sąsiedztwie zlokalizowano toalety, a pozostałe pomieszczenia zostaną przeznaczone na potrzeby spółek kolejowych.

Metamorfozę przejdą otoczenia dworców kolejowych. Oprócz uporządkowania zieleni, nowych chodników i elementów małej architektury, zaplanowano stojaki i wiaty rowerowe.

Dworce w Miliku i Młodowie

Wśród dworców, na których rozpoczęły się prace budowlane, są także obiekty budowane od podstaw. Są to niewielkie dworce w Miliku i Młodowie - minimalistyczne w bryle, łączą w sobie styl nowoczesny z architekturą górską. Ich cechą charakterystyczną są wielkopowierzchniowe przeszklenia w elewacji, w miejscach, gdzie wewnątrz budynku zaprojektowano poczekalnię. W Miliku elewacja będzie częściowo wykończona bazaltową okładziną, natomiast w Młodowie cegłą. Dworce będą posiadały również iluminację nocną.

Przestrzeń wewnątrz zaprojektowano nowocześnie. Poczekalnie będą utrzymane w bielach i szarościach. We wnętrzach wyeksponowano krokwie w suficie, co nada im ciepła, a poza tym jest nawiązaniem do górskiego charakteru dworców. Aranżacje uzupełniono ławkami, gablotami oraz elektronicznymi tablicami przyjazdów i odjazdów pociągów. W sąsiedztwie poczekalni zlokalizowano toalety i  pomieszczenia techniczne.

Zaniedbany teren w otoczeniu dworców zostanie zaaranżowany na nowo. W Młodowie przy dworcu pojawią się nowe chodniki, stojaki rowerowe i trzy miejsca postojowe, a na terenie należącym do stacji po drugiej stronie ulicy wiata rowerowa z miejscami do odpoczynku. W Miliku przestrzeń w sąsiedztwie dworca będzie zaaranżowana podobnie, z tym że znajdą się tam dwie wiaty rowerowe. Przy obydwóch budynkach zostanie również uporządkowana zieleń oraz zamontowane ławki, kosze i oświetlenie.

Dworzec w Starym Sączu

Ostatnim z sześciu obiektów przekazanych wykonawcy robót jest dworzec w Starym Sączu. Zostanie on kompletnie przebudowany. Choć zasadniczo wielkość dworca nie ulegnie zmianie, to zmieni się jego wygląd zewnętrzny i wnętrze. Bryła dworca będzie bardziej geometryczna, z dominantą w postaci wieży zegarowej położonej w centralnej części budynku. Lekkości  dworcowi nadadzą wielkopowierzchniowe przeszklenia umożliwiające dostęp światła dziennego. Reszta elewacji będzie wykończona okładziną drewnianą, bazaltową i jasnoszarym tynkiem.

We wnętrzu budynku zaprojektowano przestrzeń obsługi podróżnych, lokale na wynajem oraz pomieszczenia przewidziane dla samorządu. Poczekalnia zajmie powierzchnię około 65 m kw. Będzie ona urządzona w stylu nowoczesnym, utrzymana w odcieniach szarości z dużymi przeszkleniami w strefach wejściowych. W jej wnętrzu podróżni znajdą wykonane ze stali nierdzewnej ławki, gabloty na rozkłady jazdy pociągów oraz elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów. Tuż obok poczekalni zlokalizowano toalety oraz niewielki lokal komercyjny.

Metamorfozę przejdzie bezpośrednio otoczenie dworca, które zyska całkowicie nową aranżację. Po północnej stronie budynku powstanie wiata rowerowa wraz z miejscami do odpoczynku oraz uporządkowane zostaną tereny zielone. Natomiast po południowej stojaki rowerowe i niewielki parking samochodowy. Całość aranżacji uzupełnią inne elementy małej architektury takie jak ławki, kosze i oświetlenie.

Dworce przyjazne, ekologiczne i bezpieczne

Dworce, których właśnie rozpoczęto przebudowę, zyskają nie tylko na wyglądzie. Staną się one również przyjazne osobom z niepełnosprawnościami oraz środowisku, a także bezpieczne. Będą pozbawione barier architektonicznych dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej i wyposażone w szereg usprawnień, w tym m.in. ścieżki prowadzące, oznaczenia w alfabecie Braille’a, kontrastową kolorystykę wnętrz oraz plany dotykowe dworców. Podczas inwestycji zaplanowano wdrożenie w obiektach wielu rozwiązań przyjaznych środowisku, w tym m.in. oświetlenia w technologii LED, paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła, centrali wentylacyjnych z odzyskiem ciepła oraz systemów BMS (Building Management System). Te ostatnie sterują urządzeniami i instalacjami w budynku, zapewniając optymalne zużycie wody, energii, elektrycznej i cieplnej. Dworce w Dolinie Popradu zostaną również wyposażone w nowoczesne systemy bezpieczeństwa i monitoringu. 

Planowany termin zakończenia inwestycji polegających na przebudowie i budowie dworców w  Żegiestowie, Żegiestowie-Zdroju, Piwnicznej, Miliku, Młodowie oraz Starym Sączu to początek 2023 roku. Koszt inwestycji to odpowiednio 5,27 mln zł, 5,69 mln zł, 6,53 mln zł, 4,74 mln zł, 4,77 mln zł  i  6,76 mln zł.

Źródło: gov.pl

Źródło tekstu: gov.pl/Serwis Kolejowy

Są niewielkich rozmiarów, łączą w wyglądzie nowoczesność i górski charakter, a do tego są przyjazne środowisku i osobom z niepełnosprawnościami. Rozpoczyna się przebudowa pierwszych dworców w Dolinie Popradu.

Źródło: gov.pl

Zubrzyk, Rytro i Barcice to pierwsze trzy z dwunastu dworców w tym rejonie, na których startują prace budowlane. Inwestycje są realizowane w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 z dofinansowaniem ze środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Wszystkie trzy inwestycje to przebudowy dworców, które wpłyną pozytywnie na ich wygląd, funkcjonalność oraz ich bezpośrednie otoczenie.

"W Polsce przybywa komfortowych, bezpiecznych, przyjaznych podróżnym i ekologicznych dworców. Nie inaczej będzie w Dolinie Popradu, gdzie rozpoczynają się właśnie przebudowy trzech obiektów w Zubrzyku, Barcicach i Rytrze. Niebawem dołączą do nich kolejnych dziewięć dworców w Dolinie Popradu" – powiedział Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

"Rozpoczęcie przebudowy dworców Zubrzyk, Rytro i Barcice to kolejny element wielkiej modernizacji polskiej kolei. Mieszkańcy powiatu nowosądeckiego zyskają dzięki temu dostęp do bezpiecznej i komfortowej infrastruktury kolejowej. Mam nadzieję, że zmodernizowane budynki wszystkich tych dworców staną się wizytówkami wspomnianych miejscowości, ważnymi centrami społeczności lokalnych i ułatwią pasażerom podróżowanie koleją po Dolinie Popradu. Wszystko to dzięki Programowi Inwestycji Dworcowych, w ramach którego polski rząd przeznaczy do 2023 r. ponad 2 mld zł na modernizację blisko 200 dworców" – powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

"Po zakończonej niedawno przebudowie Krakowa Swoszowic, rozpoczynamy prace budowlane na kolejnych trzech dworcach w Małopolsce, tym razem w Dolinie Popradu. Są to obiekty w Zubrzyku, Barcicach i Rytrze. Dzięki inwestycjom staną się one budynkami funkcjonalnymi, przyjaznymi dla podróżnych oraz łączącymi w sobie nowoczesność i górski charakter" – podkreślił Ireneusz Maślany, członek zarządu PKP S.A.

"Małopolska od lat konsekwentnie inwestuje w transport kolejowy. Kupujemy nowoczesne pociągi, budujemy innowacyjne zaplecze techniczne. Cieszy fakt, że te milionowe nakłady przynoszą pożądane efekty. Z roku na rok rośnie liczba mieszkańców i turystów, którzy zamiast samochodu wybierają szybkie i ekonomiczne pociągi kursujące po regionie. Modernizacja dworców kolejowych w Dolinie Popradu to inwestycja, która nie tylko usprawni funkcjonowanie okolicznych mieszkańców, ale sprawi, że ziemia sądecka będzie atrakcyjniejsza dla turystów. Cały projekt to wartość ponad 60 milionów złotych, z czego 37 milionów pochodzi z funduszy europejskich. To dzięki nim możemy w Małopolsce tworzyć infrastrukturę kolejową na miarę XXI wieku" – powiedział Witold Kozłowski, marszałek województwa małopolskiego.

"Modernizacja polskiej kolei i zwiększenie jej udziału zarówno w przewozach pasażerskich, jak i towarowych to część Europejskiego Zielonego Ładu. Kolej ma olbrzymi potencjał proekologiczny, dlatego Fundusze Europejskie już od ponad 20 lat wspierają szeroko zakrojoną modernizację głównych szlaków kolejowych przebiegających przez Polskę. Lada moment zakończy się, wsparta w 81% z budżetu Unii Europejskiej, kompleksowa modernizacja kolei w Krakowie, a kontynuowane będzie unowocześnienie linii dojazdowych do stolicy Małopolski oraz wsparcie przebudowy dworców w regionie. Teraz przyszedł czas na dworce w Dolinie Popradu. Dzięki unijnemu wsparciu dworcom w Zubrzyku, Rytrze i Barcicach udało się zapewnić budżet pozwalający, nie tylko na ich odnowienie, ale także na ich kompleksową modernizację. To jeden z elementów unijnej strategii, której zamysłem jest, aby kolej w państwach Unii Europejskiej stała się środkiem transportu pierwszego wyboru" – powiedział Christopher Todd, dyrektor Wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej.

Zubrzyk (od)nowa

Niezwykłą metamorfozę przejdzie dworzec w Zubrzyku. Połączy on w sobie styl nowoczesny w architekturze z elementami stylów górskiego oraz skandynawskiego. Ich wyrazem będzie elewacja, pomalowana na biało, z dużymi powierzchniami przeszklonymi w obrębie poczekalni oraz detalem w postaci drewnopodobnej okładziny wykonanej z bazaltu. To właśnie na niej od strony peronów zostanie zamontowany zegar. Nowy wygląd dworca dopełnią nowe poszycie dachowe wykonane z blachy aluminiowo-cynkowej oraz iluminacja nocna wykonana w technologii LED, podkreślająca strefę wejścia do budynku i jego zarys. Prosta bryła dworca zostanie również wzbogacona o zadaszenie tuż przy wejściu do budynku.

Równie interesująco będzie prezentować się wnętrze dworca. Do dyspozycji podróżnych zaprojektowano poczekalnię o powierzchni około 30 m kw., w której część ścian została przeszklona, a pozostałe pomalowane na biało. Stanowią one tak pożądany w nowoczesnej architekturze kontrast dla szarej posadzki pomieszczenia. Dopełnienie aranżacji wnętrza stanowi sufit, gdzie zdecydowano się na wyeksponowanie delikatnie zdobionych krokwi. To posunięcie dodaje utrzymanemu w odcieniach bieli i szarości wnętrzu nieco ciepła. Poza inspirującym wystrojem w poczekalni podróżni znajdą ławki z miejscem na bagaż, gabloty z rozkładem jazdy, zegar, elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów. W jej sąsiedztwie zaprojektowano toalety.

Zmiany zajdą w bezpośrednim otoczeniu dworca. Ułożone zostaną nowe chodniki, uporządkowana zostanie zieleń oraz zamontowane zostaną nowe elementy małej architektury. W pobliżu dworca powstaną również wiata rowerowa ze słupkiem naprawy rowerów oraz dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. 

R(e)ytro dworzec

Dworzec w Rytrze zachowa swoją historyczną bryłę, a także wygląd elewacji, która zostanie pomalowana na jasny kolor. W projekcie uwzględniono renowację cokołu z piaskowca oraz odtworzenie stolarki okiennej i drzwiowej na wzór historycznej. Ciekawostką będzie przywrócenie wiaty od strony peronów, która zostanie wsparta na drewnianych słupach i pokryta, jak całe zadaszenia, dachówką w kolorze naturalnej czerwieni. Całość w ten sposób uzyskanego efektu estetycznego podkreśli iluminacja zarysowująca kształt budynku. Nowymi elementami będą napisy przestrzenne z nazwą stacji, napisem dworzec kolejowy i logotypem PKP.

Sporo zmian czeka wnętrze budynku. Przestrzeń obsługi podróżnych zaprojektowano w centralnej części dworca. Będzie urządzona na wskroś nowocześnie. Dominującym kolorem będą biele (sufit, ściany) i jasne szarości (posadzka gresowa, okładzina winylowa w dolnej części ścian). Całość aranżacji uzupełnią wykonane ze stali nierdzewnej ławki, a także gabloty, zegar, elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów. Nowoczesny charakter wnętrza podkreślą, proste i geometryczne oprawy LED. Poczekalnia będzie centrum dworca, bezpośrednio z niej dostaniemy się do toalet. Natomiast w skrzydłach dworca, z osobnymi wejściami od zewnątrz, zaprojektowano przestrzeń na potrzeby samorządu lokalnego, lokale na wynajem oraz przeznaczone na potrzeby spółek kolejowych. 

Zmieni się także aranżacja przestrzeni wokół dworca. Po obydwóch stronach budynku powstaną parkingi rowerowe. Od strony południowej zostanie wybudowana wiata wraz z miejscem do odpoczynku oraz stacją naprawczą jednośladów. Natomiast od strony północnej, bliżej ulicy - stojaki rowerowe, za którymi na trawniku znajdzie się rzeźba kwietna. Nowe będą nawierzchnie piesze wokół dworca oraz elementy małej architektury – ławki, kosze oraz gabloty. Na dotychczasowym parkingu przewidziano natomiast naprawę nawierzchni oraz wyznaczenie miejsc postojowych, w tym dla osób z niepełnosprawnościami.

Barcice – klasyka i nowoczesność

Ostatnim z trzech obiektów, na których właśnie rozpoczęto prace budowlane, jest dworzec w Barcicach. Posiada on klasyczną bryłę i wygląd. Renowację przejdzie elewacja budynku, która zyska nowy jasnobeżowy kolor, a w górnych partiach zostanie pokryta brązowym deskowaniem. Z  innych elementów, które nadadzą charakter dworcowi po przebudowie, są: brązowa stolarka okienna i drzwiowa, odtworzona na wzór historycznej, wiata przylegająca do dworca oraz nowe poszycie dachowe, wykonane z dachówki w kolorze naturalnej cegły. Ciekawym elementem wyglądu dworca będą nowe podświetlane napisy oraz zegar „semaforowy” zamontowany na elewacji od strony peronu. Elewacja zyska również iluminację nocną podświetlająca zarys bryły budynku.

Wnętrze dworca to połączenie nowoczesności i historii. Jego centralnym punktem będzie poczekalnia utrzymana w odcieniach bieli i szarości, zgodnie ze współczesnymi trendami w architekturze wnętrz. Białe będą prawie całe ściany i sufit, a jasnoszare – posadzka i okładziny w  dolnej części ścian. Architekci zdecydowali się również na wyeksponowanie drewnianych krokwi w suficie wyższej części poczekalni, co doda wnętrzu charakteru. W poczekalni podróżni znajdą ławki z miejscem na bagaż, gabloty z rozkładem jazdy, zegar, elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów. W jej sąsiedztwie zaprojektowano toalety. Pozostałe pomieszczenia na dworcu przeznaczono pod funkcje techniczne.

Podobnie jak w pozostałych dwóch projektach w przypadku Barcic metamorfozę przejdzie najbliższe otoczenie dworca. Z krajobrazu zniknie, znajdujący się tuż obok budynek gospodarczy, a jego miejsce zajmą tereny zielone, w których sąsiedztwie powstanie wiata rowerowa z miejscami do odpoczynku oraz słupkiem naprawczym dla jednośladów. Tuż przy dworcu zaprojektowano również nowe chodniki oraz miejsce parkingowe dla osoby z niepełnosprawnościami, a także po drugiej stronie torów kilka miejsc postojowych. Całość aranżacji przestrzeni w najbliższej okolicy dworca zostanie uzupełniona o elementy małej architektury, takie jak ławki, kosze, oświetlenie oraz rzeźbę kwietną.

Przyjazne, eko i bezpieczne!

Dworce w Zubrzyku, Rytrze i Barcicach nie zyskają tylko na wyglądzie. Dzięki przebudowom staną się one przyjazne osobom z niepełnosprawnościami oraz środowisku, a także bezpieczne. W projektach zlikwidowano bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się w ich przestrzeni osobom o ograniczonej sprawności ruchowej. Wprowadzono również szereg usprawnień. Wśród nich m.in. ścieżki prowadzące, oznaczenia w alfabecie Braille’a, kontrastową kolorystykę wnętrz oraz plany dotykowe dworców. W pełni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami będą dostosowane toalety, a przy każdym dworcu pojawią się miejsca parkingowe przeznaczone wyłącznie dla tych osób.

Dworce będą przyjazne również środowisku. Każdy z nich zostanie wyposażony w oświetlenie w technologii LED wraz z automatyką sterującą, panele fotowoltaiczne do produkcji „zielonej energii” oraz systemy BMS (Building Management System) sterujące urządzeniami i instalacjami w budynku, zapewniające optymalizację zużycia wody, energii, elektrycznej i cieplnej. Wśród zaprojektowanych rozwiązań ekologicznych znalazły się jeszcze pompy ciepła do ogrzewania budynków oraz centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła. Ostatnim aspektem, na który położono nacisk w inwestycjach, jest bezpieczeństwo obiektów i podróżnych, dlatego wszystkie dworce zostaną wyposażone w nowoczesne systemy monitoringu, kontroli dostępu oraz sygnalizacji włamania i napadu.

Planowany termin zakończenia przebudów dworców Zubrzyk, Rytro i Barcice to początek 2023 roku. Koszt inwestycji to odpowiednio 3,36 mln zł, 6,44 mln zł i 4,22 mln zł. Inwestorem są Polskie Koleje Państwowe, a za projekt i wykonanie przebudów odpowiada SKB S.A.

W Dolinie Popradu w ramach PID 2016-2023 zostanie przebudowanych jeszcze dziewięć dworców: Piwniczna, Piwniczna-Zdrój, Wierchomla Wielka, Żegiestów, Żegiestów-Zdrój, Stary Sącz, Łomnica-Zdrój, Młodów oraz Milik.

Źródło tekstu: pkp.pl/Serwis Kolejowy

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram