fbpx

Warszawska Kolej Dojazdowa 5 kwietnia ruszyła z drugą edycją kampanii pn. „Twoja bezpieczna Wukadka”. Tym razem lokalna społeczność będzie zwracać uwagę na to, jak ważne jest szybkie reagowanie na zdarzenia niebezpieczne na terenie kolejowym oraz podczas podróży. Wspólnie z partnerami kampanii WKD będzie przypominać jak zachować się w sytuacji zagrożenia i jakie sytuacje zgłaszać na numer alarmowy 112, a jakie bezpośrednio do WKD.

Źródło: wkd.com.pl

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. jako przewoźnik i zarządca infrastruktury zapewnia bezpieczne warunki podróży zarówno dla uczestników ruchu drogowego jak i pasażerów WKD. Nie tylko przez utrzymywanie infrastruktury w odpowiednim stanie technicznym, ale również poprzez działania informacyjne i prewencyjne. W 2021 roku, podczas trwania pierwszej edycji kampanii pn. Twoja bezpieczna Wukadka, Spółka wspólnie z Urzędem Transportu Kolejowego rozpoczęła procedurę włączenia przejazdów kolejowych znajdujących się na linii WKD do systemu numeru alarmowego 112. Wszystkie czynności zakończyły się pomyślnymi testami przeprowadzonymi wspólnie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Na przejazdach kolejowych, od wewnętrznej strony krzyży św. Andrzeja i na mechanizmach rogatek, zamieszczone zostały żółte naklejki z indywidualnym numerem przejazdu oraz numerem alarmowym 112 (należy wybrać w przypadku zagrożenia życia) i numerem awaryjnym do służb WKD (należy zgłaszać usterki niezagrażające bezpośrednio życiu).

"Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie kolejowym a w szczególności na przejazdach kolejowo-drogowych zlokalizowanych na naszej linii jest dla WuKaDki bardzo ważne. Cieszę się, że udało się nam włączyć przejazdy WKD do systemu numeru alarmowego 112. Dzięki temu uczestnicy lub świadkowie niebezpiecznego zdarzenia będą mogli szybko zareagować i powiadomić właściwe służby, co pozwoli zapobiec nieszczęściu". – powiedział Michał Panfil, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny WKD. 

W ramach drugiej edycji kampanii pn. „Twoja bezpieczna Wukadka” wspólnie z partnerami WKD będzie przypominać jak zachować się w sytuacji zagrożenia. Jakie zdarzenia zgłaszać na numer alarmowy 112, a jakie bezpośrednio na numer WKD. Numery te są podane na żółtej naklejce znajdującej się na elementach infrastruktury i na oznakowaniach przejazdów. Komendy Powiatowe Policji z Grodziska Mazowieckiego i Pruszkowa w dniu 5 kwietnia będą prowadziły kontrole w najbliższej okolicy przejazdów kolejowych WuKaDki. Podczas tych czynności kierowcy będą otrzymywali od policjantów specjalnie opracowaną przez Spółkę ulotkę dotyczącą żółtej naklejki. Ponadto wspólnie z Radiem Bogoria oraz radiem Bezpieczna Podróż podczas audycji z udziałem pracowników WKD i policji WKD będzie zachęcać do właściwych zachowań na terenie kolejowym, oraz do reagowania i zgłaszania sytuacji niebezpiecznych na numery podane na żółtej naklejce. Na firmowym kanale YouTube, ku przestrodze, WuKaDka cyklicznie będzie zamieszczała filmiki z niebezpiecznych zdarzeń jakie miały miejsce na linii kolejowej WKD.

Źródło tekstu: wkd.com.pl/Serwis Kolejowy

Pierwsze dni wiosny to również start drugiej odsłony wspólnej kampanii edukacyjno-informacyjnej Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i narodowego przewoźnika. W kolejnej części kampanii „Reaguj! Czas Biegnie” na ekranach pociągów będzie można zobaczyć najważniejsze zasady postępowania podczas burzy.

Źródło: intercity.pl

Burza to zjawisko niezależne od nas, ale należy pamiętać, że wiedza i odpowiednie zachowania mogą zminimalizować ryzyko niebezpiecznego zdarzenia. Dlatego, niezwykle ważna jest edukacja dzieci, młodzieży, a także przypominanie starszym o odpowiednich nawykach i zachowaniach. Narodowy przewoźnik, będąc świadom swojej misji społecznej, chętnie połączył siły z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, w celu podnoszenia poziomu bezpieczeństwa wśród rodaków. Co warte podkreślenia, animacje dopasowane są do pór roku, co zwiększa prawdopodobieństwo wykorzystania wiedzy zdobytej czy odświeżonej, dzięki współpracy PKP Intercity i RCB.

"Kampanie prowadzone wspólnie przez PKP Intercity i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ratują ludzkie życie. Bo tak trzeba patrzeć na te z pozoru niewinne animacje wyświetlane na ekranach w pociągach naszego narodowego przewoźnika. PKP Intercity przewozi miliony podróżnych rocznie, jeśli tylko części z nich ta wiedza z kampanii edukacyjnych przyda się w realnym świecie, oznacza to właśnie uratowanie czyjegoś życia lub zdrowia. Tak właśnie rozumiemy misję, jaką mają do wypełnienia spółki Skarbu Państwa. Cieszę się z ich aktywności. Wiem, że będą kolejne odsłony kampanii. Ludzkie życie warto chronić zawsze i wszędzie" –  powiedział Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Podróżujący pociągami PKP Intercity mogą zobaczyć nowe, animowane spoty edukacyjne. W animacjach zawarto pigułkę wiedzy, dotyczącą zasad zachowania się podczas burzy. Z filmów dowiemy się lub odświeżymy sobie wiedzę, jak zachować się podczas burzy w różnych sytuacjach – będąc w domu, podróżując autem, ale też podczas górskich wycieczek, na spacerze w lesie czy kąpiąc się w jeziorze. 

"Współpraca z PKP Intercity układa się świetnie, cieszę się, że jeszcze drugie tyle pracy przed nami. Połączenie sił z narodowym przewoźnikiem pozwala na szerokie dotarcie do społeczeństwa z bardzo potrzebnymi treściami edukacyjnymi. Wiedza jak radzić sobie z niebezpiecznymi sytuacjami oraz jak ich unikać jest elementem budowania odpornego na zagrożenia społeczeństwa, co w dzisiejszych czasach jest niezwykle istotne" – podkreśliła płk Konrad Korpowski, dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

"To już nie pierwsza i z pewnością nie ostatnia kampania edukacyjno-informacyjna z udziałem PKP Intercity. Działania społeczne i edukacyjne są dla nas bardzo ważne, dlatego systematycznie angażujemy się w tego typu akcje i ciągle szukamy nowych pomysłów"– powiedział Jarosław Oniszczuk, członek zarządu PKP Intercity.

Źródło tekstu: intercity.pl/Serwis Kolejowy

Rozpoczęły się interaktywne lekcje w ramach drugiej edycji projektu Kampania Kolejowe ABC. Od stycznia edukatorzy z Urzędu Transportu Kolejowego prowadzą zajęcia dla przedszkoli i szkół podstawowych, podczas których rozmawiają z dziećmi m.in. o bezpieczeństwie w pociągu, na dworcu czy na peronie. Czas ferii zimowych to idealny moment, by przypomnieć zasady prawidłowego zachowania się na terenach kolejowych. Urząd Transportu Kolejowego zachęca do wysyłania zgłoszeń i udziału w projekcie.

W związku z koniecznością dostosowania prowadzonych działań do aktualnej sytuacji epidemicznej obecnie zajęcia prowadzone są w formie online – przy pomocy ogólnodostępnej platformy internetowej Microsoft Teams. Podczas zajęć wykorzystywane są pomoce dydaktyczne, takie jak aplikacja interaktywna czy mobilne miasteczko kolejowe. Po zakończonej lekcji wszyscy uczestnicy otrzymują pakiety bezpiecznego podróżnika zawierające m.in. książkę edukacyjną, zestaw odblasków oraz maskotkę nosorożca Rogatka. Pakiety wysyłane są do placówek pocztą tradycyjną. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

W tym roku zaplanowane jest przeprowadzenie zajęć w ok. 200 placówkach edukacyjnych. Do końca 2023 r. odbędzie się ok. 330 lekcji, w których weźmie udział co najmniej 10 000 dzieci. Łącznie w ramach Kampanii Kolejowe ABC i Kampanii Kolejowe ABC II w zajęciach będzie uczestniczyło ok. 31 tysięcy dzieci z ponad 1 000 placówek z całej Polski.

Aby zgłosić placówkę do udziału w projekcie, trzeba przesłać zgłoszenie na adres: kolejoweabc@utk.gov.pl, podać nazwę przedszkola lub szkoły oraz osobę do kontaktu.

"Uczniowie bardzo chętnie angażują się w rozwiązywanie interaktywnych zadań, podczas których zyskują ważną wiedzę na temat bezpieczeństwa na kolei. Jestem przekonany, że  informacje zdobyte w trakcie zajęć Kampanii Kolejowe ABC przełożą się na zwiększenie świadomości w zakresie prawidłowego zachowania się np. przed przejazdami kolejowo-drogowymi. Dlatego zachęcam wszystkich dyrektorów, nauczycieli i rodziców, aby zgłaszali placówki edukacyjne do udziału w projekcie Kampania Kolejowe ABC II" – powiedział dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

W ramach drugiej edycji projektu planowana jest również realizacja nowej, ogólnopolskiej kampanii medialnej. Urząd planuje rozpoczęcie działań w mediach jeszcze w tym roku. Kampania medialna, realizowana na jeszcze większą skalę niż w poprzedniej edycji, będzie skierowana zarówno do dzieci i młodzieży, jak i ich rodziców, nauczycieli i wychowawców. Istotne jest wzmocnienie oddziaływania na dorosłych odbiorców kampanii – promowanie właściwych reakcji na terenach kolejowych, w pociągu oraz na przejazdach kolejowo-drogowych.

Wraz z 2021 rokiem zakończył się projekt Kampania Kolejowe ABC. W ramach pierwszej edycji projektu zostało zorganizowanych ponad 760 interaktywnych lekcji, w których wzięło udział ponad 21 400 dzieci. Kampania cieszyła się ogromną popularnością i uznaniem odbiorców, dlatego Urząd Transportu Kolejowego postanowił kontynuować działania edukacyjne. Kampania Kolejowe ABC II będzie trwała do końca września 2023 r.

Kampania Kolejowe ABC II realizowana przez Urząd Transportu Kolejowego to druga edycja ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej, propagującej zasady bezpieczeństwa oraz wartości i wzorce związane z odpowiedzialnym zachowaniem się podczas korzystania z transportu kolejowego. Kampania jest współfinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Źródło tekstu: utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram