fbpx

Zabytkowy, ale jednocześnie nowoczesny, z komfortową strefą obsługi podróżnych oraz przestrzenią przeznaczoną na aktywność mieszkańców – taki będzie po przebudowie dworzec w Oleśnicy. Dziś (23.06) podpisano w tej sprawie porozumienie z samorządem.

Dzięki sygnowanemu dokumentowi Polskie Koleje Państwowe S.A. zobowiązały się do przeprowadzenia inwestycji w Oleśnicy, pod warunkiem wynajęcia przez lokalny samorząd przestrzeni na dworcu po zakończeniu jego przebudowy. Taka współpraca pozwoli na połączenie w budynku funkcji obsługi podróżnych (poczekalnia, toalety) z usługami dla mieszkańców, które planuje uruchomić na wynajętej od PKP S.A. przestrzeni miasto Oleśnica. W porozumieniu PKP S.A. zobowiązały się do wykończenia lokali zgodnie z przyjętym przez samorząd standardem. Uzgodniono też ścisłą współpracę na każdym etapie inwestycji. Porozumienie podpisali Ireneusz Maślany i Krzysztof Golubiewski – członkowie zarządu PKP S.A. oraz Jan Bronś – burmistrz Oleśnicy. W wydarzeniu wziął udział także Paweł Hreniak – poseł na Sejm RP i wojewoda dolnośląski w latach 2015-2019.

"Podpisanie porozumienia z Oleśnicą to ważny krok na drodze do przebudowy tego obiektu, ponieważ gwarantuje, że po inwestycji dworzec w Oleśnicy, oprócz obsługi podróżnych, za sprawą instytucji, które planuje otworzyć tu samorząd, stanie się również centrum aktywności jej mieszkańców. W województwie dolnośląskim podobny model współpracy już zadziałał. Na przebudowanych dworcach w Malczycach mieści się biblioteka, w Kątach Wrocławskich – Gminny Dom Kultury, a w Zgorzelcu – harcówka" – podkreślił Ireneusz Maślany, członek zarządu PKP S.A.

Obecnie przebudowa zabytkowego, bo pochodzącego z 1868 roku, dworca w Oleśnicy jest na etapie przygotowania. W najbliższym czasie zostanie opracowany program funkcjonalno-użytkowy, określający wstępny zakres inwestycji. Będzie on uszczegółowiony na etapie opracowania dokumentacji projektowej. Jednak już dziś można powiedzieć, iż przebudowa tego historycznego obiektu obejmie poprawę jego estetyki, funkcjonalności oraz umożliwi dostosowanie budynku do współczesnych standardów obsługi podróżnych, w tym osób z niepełnosprawnościami. Jedną z ciekawostek jest planowane przywrócenie wewnętrznego dziedzińca, który pełnił niegdyś funkcję ogrodu-poczekalni. Będzie to możliwe dzięki rozbiórce przybudówek powstałych w II połowie XX wieku. Z kolei dzięki instalacji nowoczesnych systemów monitoringu i przeciwpożarowych nastąpi poprawa bezpieczeństwa na dworcu i w ich otoczeniu. Przy współpracy z samorządem zmieni się również teren przed dworcem. 

Dworzec w Oleśnicy został wpisany do obecnego Programu Inwestycji Dworcowych w ubiegłym roku. Inwestycja będzie finansowana ze środków własnych PKP S.A. i realizowana w formule „Projektuj i buduj”. Wstępnie szacowany termin zakończenia inwestycji to koniec 2025 roku.

Źródło tekstu: pkp.pl/Serwis Kolejowy 

Dzięki sygnowanemu dokumentowi Polskie Koleje Państwowe S.A. zobowiązały się do przeprowadzenia inwestycji w Dąbrowie Białostockiej pod warunkiem wynajęcia przez lokalny samorząd przestrzeni na dworcu po zakończeniu jego przebudowy. Taka współpraca pozwoli na połączenie na dworcu funkcji obsługi podróżnych z usługami dla mieszkańców. 

Źródło: pkp.pl

Po przebudowie obecnego budynku dworca w Dąbrowie Białostockiej, oprócz przestrzeni związanej z obsługą podróżnych (poczekalnia, toalety), gmina na wynajętej powierzchni planuje otwarcie punktu informacji i promocji regionu. W budynku znajdą się również pomieszczenia związane z obsługą ruchu kolejowego. PKP S.A. zobowiązały się do wykończenia lokalu zgodnie z przyjętym przez samorząd standardem. Strony porozumienia zobligowały się również do współpracy na każdym etapie inwestycji.

"PKP S.A. bardzo szeroko współpracują z samorządami w całej Polsce. Jednym z przejawów tych działań jest współdziałanie przy inwestycjach dworcowych. W wielu miejscach w kraju ten model już zadziałał. PKP zainwestowały w dworzec, a powierzchnie na nim wynajął samorząd. Na przykład na otwartych w tym tygodniu po przebudowie dworcu w Kobylnicy (woj. wielkopolskie) działa świetlica wiejska, natomiast w Pobiedziskach za jakiś czas otwarta zostanie biblioteka. Podobny efekt chcemy uzyskać w Dąbrowie Białostockiej" – powiedział Ireneusz Maślany, członek zarządu PKP S.A.

Obecnie przebudowa dworca w Dąbrowie Białostockiej jest na etapie przygotowania. W najbliższym czasie zostanie sporządzony program funkcjonalno-użytkowy, określający wstępny zakres inwestycji. Będzie on uszczegółowiony na etapie opracowania dokumentacji projektowej. Jednak już dziś można powiedzieć, że przebudowa dworca obejmie poprawę jego estetyki, funkcjonalności oraz umożliwi dostosowanie budynku do współczesnych standardów obsługi podróżnych, w tym osób z niepełnosprawnościami. Z kolei dzięki instalacji nowoczesnych systemów monitoringu i przeciwpożarowych nastąpi poprawa bezpieczeństwa na dworcu i w ich otoczeniu. Zmieni się również teren sąsiadujący z dworcem, gdzie zaplanowano nowe miejsca parkingowe oraz stojaki dla rowerów. 

Dworzec w Dąbrowie Białostockiej został wpisany do obecnego Programu Inwestycji Dworcowych w ubiegłym roku. Inwestycja będzie finansowana ze środków własnych PKP S.A. i realizowana w formule „Projektuj i buduj”. Wstępnie szacowany termin zakończenia inwestycji to jesień 2024 roku.

Źródło tekstu: pkp.pl/Serwis Kolejowy

Historyczne, ale z nowymi rozwiązaniami zwiększającymi komfort podróżnych, dostępność obiektów oraz bezpieczeństwo, a do tego z przestrzenią zaaranżowaną całkowicie na nowo z uwzględnieniem potrzeb lokalnego samorządu – dworce w Kobylnicy i Pobiedziskach, bo o nich mowa, zostały właśnie otwarte po przebudowie.

Obydwa budynki to obiekty historyczne, które były modernizowane w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 z dofinansowaniem ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Przebudowy dworców w Pobiedziskach (z 1872 roku) oraz w Kobylnicy (z 1914 roku) trwały prawie dwa lata. W tym czasie przeszły one olbrzymią metamorfozę z poszanowaniem dla ich historycznego charakteru.

"Dworce w Kobylnicy i Pobiedziskach to kolejne zabytkowe obiekty, które przeszły olbrzymią przemianę,  łącząc w sobie historię z nowoczesnością. Dzięki takim inwestycjom jak te kolej zmienia się na lepsze, stając się coraz ciekawszą alternatywą dla transportu indywidualnego. Natomiast dworce stają się ważnymi przestrzeniami dla społeczności lokalnej" – powiedział Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

"Otwarcie dworców w Pobiedziskach i Kobylnicy to kolejny element wielkiej modernizacji polskiej kolei. Mieszkańcy kolejnych miejscowości w województwie wielkopolskim zyskają dzięki temu dostęp do bezpiecznej i komfortowej infrastruktury kolejowej. Mam nadzieję, że zmodernizowane budynki historycznych dworców staną się wizytówkami obydwu miejscowości, centrami lokalnych społeczności oraz ułatwią pasażerom podróżowanie koleją. Wszystko to dzięki Programowi Inwestycji Dworcowych, w ramach którego polski rząd przeznaczy do 2023 r. ponad 2 mld zł na modernizację blisko 200 dworców" – powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury. 

"Rok temu otworzyliśmy dla podróżnych dwa nowe dworce w Pobiedziskach Letnisku i Biskupicach Wielkopolskich, które wybudowaliśmy w formule Innowacyjnych Dworców Systemowych. Dziś otwieramy dwa kolejne, tym razem historyczne, ale równie nowoczesne. Jestem przekonany, że będą one dobrze służyć mieszkańcom nie tylko jak miejsca, z którego wyruszają w podróż, ale również jako przestrzeń spotkań z kulturą" – powiedział Ireneusz Maślany, członek zarządu PKP S.A. 

Pobiedzisko: dworzec-biblioteka

Po otwarciu w ubiegłym roku nowoczesnego dworca Pobiedziska Letnisko, wybudowanego w formule Innowacyjnego Dworca Systemowego, blask odzyskał starszy dworzec w miejscowości. Renowację przeszła elewacja budynku wraz z ceglanymi detalami architektonicznymi oraz oliwkowo-zielona, odtworzona na wzór historycznej, stolarka okienna i drzwiowa. Na elewacji dworca pojawiły się również nowe, podświetlane szyldy z nazwą stacji, napis dworzec kolejowy oraz oprawy oświetleniowe, które nocą światłem podkreślają bryłę obiektu.

Sporo zmian zaszło wewnątrz dworca. Przestrzeń obsługi podróżnych składa się z nowocześnie urządzonej poczekalni. Znajdziemy w niej ławki, gabloty z rozkładem jazdy, elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów. W poczekalni zamontowano również nowoczesne oświetlenie oraz defibrylator automatyczny. W jej bezpośrednim sąsiedztwie znalazły się pomieszczenie kasy biletowej oraz toalety. Pozostałą powierzchnię na parterze i piętrze wynajął samorząd, który planuje tam otworzyć bibliotekę.

To już nie tylko dworzec

W Kobylnicy renowację przeszła elewacja budynku wraz z detalami architektonicznymi. Odzyskała ona jasny kolor, który pasuje do odtworzonej na wzór historycznej zielonej stolarki okiennej i drzwiowej oraz ciemnego poszycia dachowego. Na elewacji z detali warto wspomnieć o podświetlanych szyldach z nazwą dworca (od strony peronów) oraz napisie dworzec kolejowy (od strony miasta). Budynek zyskał również nową iluminację nocną podkreślającą jego bryłę.

We wnętrzu również zaszło wiele zmian. Centrum obsługi podróżnych pełni hol dworca, będący jednocześnie poczekalnią. Został on urządzony w nowoczesny sposób. Szarej posadzce towarzyszą ściany o szaro-beżowej kolorystyce wyłożone wielkoformatowymi płytami doskonale imitującymi naturalny kamień oraz biały sufit z nowoczesnymi kwadratowymi oprawami oświetleniowymi. We wnętrzu podróżni znajdą ławki, gabloty z rozkładami jazdy, elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów, zegar oraz defibrylator. W sąsiedztwie holu położonego w centralnej części budynku zlokalizowano również toalety. We wschodniej przybudówce dworca mieści się punkt pocztowy, natomiast w zachodniej świetlica wiejska o powierzchni ponad 100 m kw.

Przyjazne, bezpieczne i ekologiczne!

Przebudowy dworców w Kobylnicy i Pobiedziskach to nie tylko poprawa ich estetyki, wyglądu zewnętrznego oraz nadanie im nowych funkcji ważnych dla społeczności lokalnej, ale inwestycje w dostępność dworców, ekologię i bezpieczeństwo.

Na obydwóch dworcach wprowadzono szereg rozwiązań sprawiających, że stały się one bardziej przyjazne dla osób z niepełnosprawnościami. Wyeliminowano bariery architektoniczne oraz pojawiły się na nich usprawnienie taki jak na przykład: ścieżki prowadzące z polami uwagi, oznaczenia w alfabecie Braille’a, windy czy kontrastowa kolorystyka wnętrz. Do potrzeb osób o ograniczonej sprawności ruchowej dostosowano również dworcowe toalety.

Inwestycje stały się również okazją do wprowadzenia rozwiązań przyjaznych środowisku. Budynki ocieplono od wewnątrz, a także wymieniono w nich stolarkę okienną i drzwiową na taką o niskim współczynniku przenikania ciepła. Poza tym zainstalowano w nich pompy ciepła, energooszczędne oświetlenie w technologii LED oraz nowoczesne systemy zarządzania budynkiem (BMS), które optymalizują zużycie energii elektrycznej, cieplnej i wody. Sprawia to, że dworce stają się ekologiczne. Z kolei o bezpieczeństwo na dworcach i w ich otoczeniu zadbają nowoczesne systemy: monitoringu, kontroli dostępu oraz sygnalizacji włamania i napadu.

Przebudowa dworców w Pobiedziskach i Kobylnicy to odpowiednio koszt 6,88 mln złotych brutto i 5,71 mln  złotych brutto. Inwestorem były Polskie Koleje Państwowe S.A. Wykonawcą robót budowlanych firma Agrobex Sp. z o.o., a dokumentację projektową przebudów opracowała pracownia architektoniczna WK Architekci ze Swarzędza.

Źródło tekstu: pkp.pl/Serwis Kolejowy

Charakteryzują się nowoczesną estetyką, współczesną formą architektoniczną, a do tego są dostępne, bezpieczne i ekologiczne. Nowe dworce w Gorzkowicach i  Wilkoszewicach zostały właśnie otwarte dla podróżnych.

Obydwa budynki zostały wzniesione od podstaw w formule typowych, modułowych Innowacyjnych Dworców Systemowych w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 z dofinansowaniem ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.  To nowoczesne w formie architektonicznej obiekty, odznaczające się minimalistyczną formą z dominantą w postaci ośmiometrowej wieży zegarowej. Elewacje dworca w Wilkoszewicach i Gorzkowicach są praktycznie identyczne, ale różnią się od siebie detalem, czyli kolorem wykończenia wieży zegarowej. W Gorzkowicach cegła elewacyjna posiada ceglasty kolor, a w Wilkoszewicach jest on jasnoszary. 

W każdym z budynków całość funkcji dworcowych została umieszczona pod wiatą będącą jednocześnie jego zadaszeniem. Podróżni znajdą pod nią otwartą poczekalnię, osłoniętą z trzech stron, z kilkoma siedziskami. Dodatkowo zamontowano tam promienniki, których zadaniem będzie zwiększenie komfortu termicznego podróżnych oczekujących na pociąg w miesiącach jesiennych i zimowych. Pod wiatą zlokalizowano również pomieszczenie toalet, a także stojaki rowerowe i stację naprawy jednośladów. Informacja o przyjazdach i odjazdach pociągów jest wyświetlana na nowoczesnych elektronicznych tablicach. Częścią nowego dworca w Wilkoszewicach jest niewielki pawilon znajdujący się tuż obok nowej bryły. To fragment wcześniejszego budynku, który został poddany estetyzacji, nawiązując stylem do bryły nowego dworca. Znajduje się w nim stanowisko dla dróżnika. 

"Dzięki zaangażowaniu Funduszy Europejskich i środków z budżetu państwa inwestujemy w nowoczesną, komfortową i bezpieczną kolej. Bardzo ważnym elementem tych zmian jest modernizacja dworców. Dworce w Gorzkowicach i Wilkoszewicach zostały zrealizowane w formule niewielkich, modułowych Innowacyjnych Dworców Systemowych – przyjaznych, funkcjonalnych, dostępnych i w pełni dostosowanych do potrzeb wszystkich pasażerów" – powiedział Grzegorz Puda, minister funduszy i polityki regionalnej.

"Dworce w Wilkoszewicach i Gorzkowicach to kolejny dowód na to, że konsekwentnie realizujemy postawiony cel, którym jest przyjazna kolej. Dbamy o komfort podróżnych nie tylko w dużych miastach, ale również mniejszych miejscowościach, czego przykładem są ukończone właśnie inwestycje. Jestem przekonany, że zmodernizowane dworce, infrastruktura torowa i nowoczesne pociągi sprawią, że w naszych codziennych podróżach będziemy jeszcze częściej wybierać kolej" – powiedział Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

"Dworce kolejowe w Wilkoszewicach i Gorzkowicach to pierwsze obiekty w województwie łódzkim otwarte dla podróżnych w ramach obecnego Programu Inwestycji Dworcowych. Obydwa budynki to niewielkie, nowoczesne dworce, wybudowane od podstaw, w formule Innowacyjnych Dworców Systemowych. Niebawem w województwie łódzkim otwarty zostanie kolejny, nieco większy IDS, który PKP S.A. zbudowało w Rogowie" – skomentował Ireneusz Maślany, członek Zarządu PKP S.A.

"Nowoczesne, bezpieczne, ekologiczne i dostępne – w takiej formule są realizowane inwestycje kolejowe, za którymi stoją środki unijne z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dzisiaj z nowych, niewielkich, ale przyczyniających się do poprawy mobilności lokalnej społeczności, dwóch dworców kolejowych w Gorzkowicach i Wilkoszewicach skorzystają pierwsi podróżni. Cieszę się, że wraz z obiektami kolejowymi fundusze unijne przyczyniają się do poprawy ich najbliższego otoczenia, unowocześniając i odnawiając je" – podkreśliła Joanna Lech, p.o. dyrektora CUPT.

Nowe dworce w Gorzkowicach i Wilkoszewicach zostały zaprojektowane jako proste, parterowe budynki, co w praktyce wyeliminowało bariery architektoniczne dla osób z niepełnosprawnościami. Usprawnień jest więcej, gdyż na dworcach i w ich otoczeniu zlokalizowano ścieżki prowadzące oraz tablice dotykowe z planami obiektów, które ułatwią poruszaniu się po nich i orientację osobom niewidzącym i niedowidzącym.

Obydwa budynki są również ekologiczne i bezpieczne. Obiekty wyposażono w system BMS (Building Management System) nadzorujący prace instalacji i urządzeń w celu optymalizacji zużycia energii elektrycznej, cieplnej oraz wody. Energooszczędne jest również oświetlenie budynków. Dla poprawy bezpieczeństwa na dworcach i wokół nich zainstalowano również nowoczesne systemy monitoringu, kontroli dostępu oraz sygnalizacji włamania i napadu.  

Metamorfozę przeszło najbliższe otoczenie dworców. W obu lokalizacjach ułożono nowe chodniki, zamontowano elementy małej architektury (ławki, kosze, oświetlenie), a także powstały nowe parkingi z miejscami przeznaczonymi również dla osób z niepełnosprawnościami i dużych rodzin.

Budowa nowych dworców w Gorzkowicach i Wilkoszewicach była realizowana w formule „Projektuj i buduj”. Koszt inwestycji to odpowiednio 4,06 mln złotych brutto i 3,97 mln złotych brutto. Inwestorem były Polskie Koleje Państwowe S.A, a wykonawcą konsorcjum firm Heli Factor Sp. z o.o. z Warszawy oraz Merx Sp. z o.o. z Białegostoku.

Źródło tekstu: pkp.pl/Serwis Kolejowy

Rozpoczęły się prace budowlane na dworcach w Łomnicy-Zdroju, Piwnicznej-Zdroju i Wierchomli Wielkiej. Inwestycje są realizowane w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 z dofinansowaniem ze środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Planowany termin zakończenia inwestycji to początek 2023 r., a ich koszt to odpowiednio: 4,67 mln zł, 3,5 mln zł oraz 3,91 mln zł.

Dworce zyskają nowy wygląd, poprawi się ich funkcjonalność oraz aranżacja ich bezpośredniego otoczenia. W Wierchomli Wielkiej i Piwnicznej-Zdroju projekty przewidują przebudowę historycznych dworców, natomiast w Łomnicy-Zdroju powstanie całkowicie nowy budynek. Inwestorem są Polskie Koleje Państwowe, a za projekt i wykonanie przebudów odpowiada SKB SA.

"Pod koniec kwietnia tego roku rozpoczęła się przebudowa sześciu dworców w Dolinie Popradu, a dziś ruszają prace związane z przebudową kolejnych, w Wierchomli Wielkiej i Piwnicznej-Zdroju oraz budowa nowego obiektu w Łomnicy-Zdroju. Inwestycje dworcowe w Dolinie Popradu to kolejny element modernizacji polskiej kolei. Dzięki tym inwestycjom mieszkańcy powiatu nowosądeckiego zyskają w pełni funkcjonalne i nowoczesne budynki, które ułatwią pasażerom podróżowanie koleją. Przy pomocy środków z Programu Inwestycji Dworcowych poprawiamy dostęp do bezpiecznej i komfortowej infrastruktury kolejowej również w mniejszych miejscowościach" – powiedział wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

"Dworce Wierchomla Wielka, Piwniczna-Zdrój i Łomnica-Zdrój to ostatnie trzy obiekty w Dolinie Popradu, na których rozpoczęliśmy prace budowlane. Dzięki temu, już w przyszłym roku, mieszkańcy oraz turyści odwiedzający ten rejon Polski skorzystają z komfortowych, bezpiecznych, dostępnych i ekologicznych dworców. Warto tu zaznaczyć, że powody do radości będą mieli również rowerzyści, gdyż w sąsiedztwie budynków zaprojektowano wiaty przeznaczone dla jednośladów, miejsca odpoczynku i stacje naprawy rowerów" – stwierdził członek zarządu PKP SA Ireneusz Maślany.

Dworzec Piwniczna-Zdrój

Gruntowną modernizację przejdzie wybudowany w 1928 roku dworzec w Piwnicznej-Zdroju, który posiada unikatową w Dolinie Popradu konstrukcję szachulcową. W ramach prac renowacyjnych oczyszczona i poddana konserwacji zostanie cegła oraz drewniane elementy elewacji. Stolarka okienna i drzwiowa zostanie odtworzona na wzór historycznej, a całość kompozycji estetycznej zamknie dach wykonany z dachówki w kolorze naturalnej cegły.

W budynku zaprojektowano przestrzeń obsługi podróżnych. Będzie się ona składać z nowocześnie urządzonej poczekalni, utrzymanej w jasnej kolorystyce, wyposażonej w ławki, gabloty z rozkładami jazdy, zegar oraz elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów. Tuż obok niej zaprojektowano dworcową toaletę. Dla podróżnych przez cały rok będzie dostępna także poczekalnia zewnętrzna znajdująca się pod zadaszeniem dworca.

Wraz z renowacją dworca metamorfozę przejdzie również jego najbliższe otoczenie. W sąsiedztwie dworca powstaną nowe chodniki oraz wiata rowerowa z miejscami postojowymi dla jednośladów, stacją naprawy pojazdów oraz kącikiem do odpoczynku. Uporządkowana zostanie także zieleń.

Źródło: gov.pl

Dworzec w Wierchomli Wielkiej

Przebudowany zostanie również zabytkowy dworzec w Wierchomli Wielkiej. Renowację przejdzie elewacja budynku wraz ze znajdującymi się na niej detalami architektonicznymi. Odświeżona zostanie kamienna okładzina kolumn podtrzymujących wiatę. Elewacja zyska również bardziej stonowaną kolorystkę, do której dobrano dachówkę w kolorze naturalnej cegły oraz stolarkę okienną i drzwiową w kolorze zielonym.

We wnętrzu podróżni znajdą nowocześnie urządzoną strefę obsługi podróżnych. Będzie ona wyposażona w ławki z możliwością ładowania urządzeń elektronicznych, gabloty z rozkładami jazdy, zegar oraz elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów. Tuż obok zaprojektowano dworcową toaletę. Resztę powierzchni dworca zajmą pomieszczenia techniczne i przeznaczone dla spółek kolejowych.

Zmiany czekają również otoczenie dworca, które zyska całkowicie nowy ład przestrzenny. Przy samym dworcu zaprojektowano wiatę rowerową oraz miejsce postojowe dla osoby niepełnosprawnej. Natomiast po przeciwnej stronie drogi wojewódzkiej zaplanowano wiatę ze strefą wypoczynku, stojaki na rowery i stację naprawy jednośladów. W sąsiedztwie dworca powstaną nowe chodniki.

Źródło: gov.pl

Nowy dworzec w Łomnicy-Zdroju

Nowy dworzec w Łomnicy-Zdroju będzie nawiązywał kształtem do historycznego budynku, który spłonął w 2008 roku. Nowy obiekt będzie posiadał dużą przeszkloną witrynę w obrębie poczekalni, elewację zaprojektowaną w jasnej kolorystyce. Dla wygody podróżnych powstanie  niewielka przestrzeń do oczekiwania na zewnątrz.

Podróżni będą mogli korzystać z poczekalni wyposażonej w ławki, gabloty oraz elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów. W jej sąsiedztwie zlokalizowano toalety, a pozostałą część budynku przeznaczono na pomieszczenia techniczne.

Dookoła dworca zostaną wykonane nowe chodniki i miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Rowerzystów ucieszy również wiata, pod którą znajdą się stojaki rowerowe, miejsce przeznaczone do odpoczynku oraz stacja naprawy jednośladów.

Źródło: gov.pl

Dworce przyjazne, ekologiczne i bezpieczne

Dworce w Wierchomli Wielkiej, Piwnicznej-Zdroju i Łomnicy-Zdroju zyskają nie tylko na wyglądzie, ale staną się one również przyjazne osobom z niepełnosprawnościami oraz bezpieczne dla środowiska. Będą pozbawione barier architektonicznych i wyposażone w szereg usprawnień, w tym m.in. ścieżki prowadzące, oznaczenia w alfabecie Braille’a, kontrastową kolorystykę wnętrz oraz plany dotykowe dworców.

Podczas inwestycji zaplanowano wdrożenie w obiektach wielu rozwiązań przyjaznych środowisku, w tym m.in. oświetlenia w technologii LED, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła, centralę wentylacyjną z odzyskiem ciepła. Budynki zostaną wyposażone w systemy BMS (Building Management System) sterujące urządzeniami i instalacjami, co pozwoli na optymalne zużycie wody, energii, elektrycznej i cieplnej. Dworce w Dolinie Popradu zostaną również wyposażone w nowoczesne systemy bezpieczeństwa, w tym m.in. w monitoring.

12 dworców kolejowych w Dolinie Popradu

W Dolinie Popradu zostanie przebudowanych w sumie 12 dworców kolejowych. Więcej informacji o inwestycjach prowadzonych przez PKP SA w Miliku, Młodowie, Piwnicznej, Starym Sączu oraz Żegiestowie i Żegiestowie-Zdroju dostępnych jest na stronie: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/ruszaja-prace-budowlane-na-szesciu-dworcach-w-dolinie-popradu 

Szczegółowe informacje dotyczące przebudowy dworców w Zubrzyku, Rytrze i Barcicach dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/ruszyla-przebudowa-dworcow-w-dolinie-popradu 

Źródło tekstu: gov.pl/Serwis Kolejowy

Niewielki, nowoczesny, ekologiczny i bezpieczny – taki jest właśnie dworzec w Wasilkowie, który 12.05 otwarto dla podróżnych. Budynek został wybudowany w formule Innowacyjnego Dworca Systemowego.

Zakończona właśnie budowa nowego dworca w Wasilkowie była siódmą inwestycją sfinalizowaną w województwie podlaskim w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023. Jej realizacja była możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Nowy obiekt w Wasilkowie, to typowy niewielki dworzec aglomeracyjny odznaczający się współczesną i  minimalistyczną formą architektoniczną z dominantą w postaci ośmiometrowej wieży zegarowej. Został on wybudowany w formule typowego Innowacyjnego Dworca Systemowego. Jego elewacja jest utrzymana w  jasnej kolorystyce, co odpowiada współczesnym kanonom w architekturze.

Całość funkcji dworcowych została umieszczona pod wiatą będącej jednocześnie zadaszeniem budynku. Podróżni znajdą pod nią otwartą poczekalnię, osłoniętą z trzech stron, z kilkoma siedziskami. Dodatkowo zamontowano tam promienniki, których zadaniem będzie zwiększenie komfortu termicznego podróżnych oczekujących na pociąg w miesiącach jesiennych i zimowych. Pod wiatą zlokalizowano również pomieszczenie toalet, a także stojaki rowerowe i stację naprawy jednośladów. Informacja o przyjazdach i  odjazdach pociągów jest wyświetlana na nowoczesnych elektronicznych tablicach.

Źródło: pkp.pl

"Dworzec w Wasilkowie to kolejny dowód na to, że konsekwentnie realizujemy postawiony cel, którym jest przyjazna kolej. Jest to niewielki, nowoczesny i proekologiczny obiekt zbudowany w formule Innowacyjnego Dworca Systemowego, który ma obsługiwać głównie ruch aglomeracyjny. Mam nadzieję, że przebudowy i budowy dworców kolejowych sprawią, że w naszych codziennych podróżach będziemy jeszcze częściej wybierać kolej" – powiedział Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.  

"Otwarcie dworca w Wasilkowie to kolejny element wielkiej modernizacji polskiej kolei. Mieszkańcy kolejnej miejscowości w województwie podlaskim zyskają dzięki temu dostęp do bezpiecznej i komfortowej infrastruktury kolejowej. Mam nadzieję, że nowy budynek dworca stanie się wizytówką Wasilkowa oraz ułatwi pasażerom podróżowanie koleją do Białegostoku. Wszystko to dzięki Programowi Inwestycji Dworcowych, w  ramach którego polski rząd przeznaczy do 2023 r. ponad 2 mld zł na modernizację blisko 200 dworców" – powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

"Budowa nowego dworca w Wasilkowie to półmetek wszystkich inwestycji realizowanych przez PKP S.A. w województwie podlaskim w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023. Jeszcze w tym roku planujemy otworzyć dla podróżnych dwa kolejne obiekty w tym regionie Polski. Będą to dworce w  Raciborach i Kuźnicy Białostockiej" – powiedział Ireneusz Maślany, członek zarządu PKP S.A.

"Inwestycja w nowy dworzec w Wasilkowie jest jedną z dwunastu zrealizowanych na trasie linii kolejowej nr  6, które zostały wsparte z budżetu Unii Europejskiej kwotą niemal 30 mln złotych. To projekt, którego celem jest ułatwienie podróży na trasie do Warszawy, a jego realizacja dowodzi tego, iż unijna Polityka Spójności już od 18 lat skupia się na poprawie życia każdego obywatela Unii Europejskiej. Wierzę, że dzięki wykorzystaniu nowych technologii, zastosowanych przy budowie tego budynku, a także estetyce jego wykonania, komfort podróży koleją, dla mieszkańców Wasilkowa oraz innych miejscowości, w których dokonano podobnych inwestycji, w znaczący sposób się zwiększy i będzie zachętą do częstszego korzystania z tej formy komunikacji" – powiedział  Christopher Todd, dyrektor Wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej.

"Otwierany dziś dworzec kolejowy w Wasilkowie jest przykładem tego jak środki unijne unowocześniają polską kolej i przyczyniają  się do zwiększenia komfortu podróży. Niezależnie od wielkości inwestycji i współfinansowania UE w infrastrukturę kolejową, głównym ich celem i zadaniem jest modernizacja, podniesienie poziomu bezpieczeństwa, troska o środowisko i dbałość o dostępność dla jak najszerszego grona odbiorców" – powiedziała Joanna Lech, p.o. dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Nowy dworzec w Wasilkowie to jednak nie tylko nowoczesna i funkcjonalna architektura. Budynek jest w pełni dostosowany do potrzeb osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Posiada szereg udogodnień takich jak m.in.: ścieżki prowadzące, oznaczenia w alfabecie Braille’a, a także tablice dotykowe z planem obiektu.

Na nowym dworcu wdrożono również rozwiązania ekologiczne i zadbano o bezpieczeństwo pasażerów. Budynek wyposażono w system BMS (Building Management System) nadzorujący prace instalacji i urządzeń w celu optymalizacji zużycia energii elektrycznej, cieplnej oraz wody. Ekologiczne, bo energooszczędne jest oświetlenie dworca, natomiast na jego dachu zainstalowano panele fotowoltaiczne do pozyskiwania „zielonej energii”. Dla poprawy bezpieczeństwa na dworcu  zainstalowano również nowoczesny system monitoringu, kontroli dostępu oraz sygnalizacji włamania i napadu.  

Budowa nowego dworca zmieniła również jego otoczenie. W jego sąsiedztwie ułożono nowe chodniki, uporządkowano zieleń, a także wykonano niewielki parking samochodowy z miejscami na osiem pojazdów.

Zakończona właśnie budowa dworca w Wasilkowie kosztowała 3,58 mln złotych brutto i była siódmym sfinalizowanym projektem w województwie. Inwestorem były Polskie Koleje Państwowe S.A., projekt i roboty budowlane zrealizowała firma SKB S.A z Warszawy.

Do tej pory, poza Wasilkowem, PKP S.A. zakończyły w tym regionie Polski inwestycje w Czeremsze, Bielsku Podlaskim, Białymstoku, Siemiatyczach, Jabłoni Kościelnej i Szepietowie. Jeszcze w tym roku dla podróżnych zostaną otwarte dworce w Kuźnicy Białostockiej i Raciborach oraz ruszą prace budowlane w Zdrodach Nowych i Czyżewie. Trzy inwestycje w województwie podlaskim są na etapie przygotowania (Suwałki, Dąbrowa Białostocka i Łapy).

Źródło tekstu: pkp.pl/Serwis Kolejowy

Elewacja w historycznym kolorze, hol odnowiony z dbałością o detale, a do tego szereg nowoczesnych rozwiązań oraz całkowicie nowe zagospodarowanie wnętrz – taki jest dworzec w Bolesławcu, który dnia 6.05 otwarto dla podróżnych po zakończonej przebudowie.

Inwestycja realizowana w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 z dofinansowaniem ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko trwała dwa lata. Przez ten czas bolesławiecki dworzec odzyskał swoje historyczne piękno. Renowacji poddano elewację modernistycznego budynku wraz ze znajdującymi się na niej detalami architektonicznymi. Zyskała ona neutralny kolor, który doskonale współgra z brązową stolarką drzwiową z geometrycznymi podziałami inspirowanymi modernizmem oraz stolarką okienną w kolorze starej bieli. Na uwagę zasługują również kolumny jońskie z piaskowca znajdujące się przy drzwiach wejściowych do przestrzeni obsługi podróżnych.

Źródło: pkp.pl

Składa się ona z obszernego holu, pełniącego jednocześnie funkcje poczekalni. W jego wystroju połączono elementy historyczne z nowoczesnością. Z pietyzmem odnowiono zabytkowe wnętrze, poddając konserwacji akwamarynowe płytki znajdujące się na ścianach oraz kolumnach holu, oraz ceramiczne detale wieńczące okładzinę i kapitele kolumn. Wnętrze wyposażono w ławki, kosze, gabloty na rozkłady jazdy oraz elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów, a także nowoczesne oświetlenie, w formie owalnych opraw sufitowych. Strefa obsługi podróżnych (poczekalnia, kasy biletowe, pomieszczenie dla rodziców z dziećmi, toalety) została funkcjonalnie połączona z przestrzenią komercyjną, gdzie znajduje się salon fryzjerski i w niedalekiej przyszłości otworzy się kawiarnia. Znaczną powierzchnię w budynku dworca zajmą również pomieszczenia biurowe przewidziane dla jednostki Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze.

"Dworzec w Bolesławcu to kolejny dowód na to, że konsekwentnie realizujemy postawiony cel, którym jest nowoczesna i przyjazna kolej. Dzięki zakończonej właśnie inwestycji podróżni skorzystają z pięknie odnowionego dworca, który spełnia współczesne standardy obsługi podróżnych. To już szesnasta zakończona inwestycja w obecnym Programie Inwestycji Dworcowych w województwie dolnośląskim" – powiedział Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

"Otwarcie dworca w Bolesławcu to kolejny element wielkiej modernizacji polskiej kolei. Mieszkańcy zachodniej części Dolnego Śląska zyskają dzięki temu dostęp do bezpiecznej i komfortowej infrastruktury kolejowej. Mam nadzieję, że zmodernizowany historyczny budynek dworca stanie się wizytówką Bolesławca oraz ułatwi pasażerom i turystom podróżowanie po województwie dolnośląskim. Wszystko to dzięki Programowi Inwestycji Dworcowych, w ramach którego polski rząd przeznaczy do 2023 r. ponad 2 mld zł na modernizację blisko 200 dworców" – powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

"Dworzec w Bolesławcu to szesnasta inwestycja, którą zakończyliśmy w województwie dolnośląskim w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023. Dzięki niej dworzec w mieście słynącym ze wspaniałej ceramiki odzyskał historyczne piękno i stał się obiektem nowoczesnym. Jestem przekonany, że będzie on dobrze służył mieszkańcom i wszystkim turystom odwiedzającym Bolesławiec" – podkreślił Ireneusz Maślany, członek zarządu PKP S.A.

"Inwestycje w infrastrukturę kolejową, za którymi stoi znaczne dofinansowanie ze środków unijnych, mają niewątpliwie pozytywny wpływ na komfort podróżowania koleją. Odnowiony i nowo otwarty dworzec kolejowy w Bolesławcu nie tylko zasila mapę zrealizowanych dzięki wsparciu Unii Europejskiej projektów, ale przyczynia się do unowocześnienia wizerunku polskiej kolei. Bezpieczny, ekologiczny, dostępny i unowocześniony z poszanowaniem historycznej konstrukcji – właśnie w takiej formule został zmodernizowany dworzec w Bolesławcu, z którego od dzisiaj mogą korzystać podróżni" – skomentowała Joanna Lech, p.o. dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Źródło: pkp.pl

Dzięki przebudowie dworzec stał się miejscem przyjaznym dla osób z niepełnosprawnościami. Było to możliwie dzięki likwidacji barier architektonicznych, a także wdrożeniu szeregu rozwiązań ułatwiających im korzystanie z budynku np. ścieżek prowadzących, oznaczeń w alfabecie Braille`a, czy map multisensorycznych.

Inwestycja sprawiła, że dworzec stał się również bardziej ekologiczny i bezpieczny. Wprowadzono na nim energooszczędne oświetlenie wykonane w technologii LED wraz z automatyką sterującą, a także wiele rozwiązań ograniczających straty ciepła. Dla optymalizacji zużycia energii elektrycznej, cieplnej i wody wprowadzono systemy BMS (Building Management System) nadzorujący prace instalacji i urządzeń na dworcu. Z kolei dla poprawy bezpieczeństwa budynku i podróżnych – nowoczesne systemy monitoringu, antywłamaniowe oraz przeciwpożarowe. 

Zmiany objęły najbliższe otoczenie dworca. Dawny budynek szaletu odnowiono i przekształcono w wiatę rowerową. Znalazły się tam również pomieszczenia techniczne. W sąsiedztwie dworca powstał również parking rowerowy i  zamontowano nowe elementy małej architektury.

Zakończona właśnie przebudowa dworca w Bolesławcu kosztowała 19,6 mln zł brutto i była szesnastym projektem sfinalizowanym w województwie dolnośląskim w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023.

Inwestorem były Polskie Koleje Państwowe S.A., roboty budowlane wykonała firma LINDNER POLSKA Sp. z o.o., a dokumentację projektową opracowała Anarchi Group Sp. z o.o. Natomiast nadzór inwestorski pełniła SAFAGE SAS.

Dworzec w Bolesławcu wybudowano w 1845 roku. Jednak już w 1866 roku został on rozbudowany o charakterystyczną dla budynku wieżę. Współczesna bryła dworca jest wynikiem przebudowy obiektu z 1926 roku, dzięki której nabrał on modernistycznego charakteru. Gmach został wtedy znacznie powiększony o nowe powierzchnie, w tym hol kasowy i nowe poczekalnie dla podróżnych kilku klas.

Źródło tekstu: pkp.pl/Serwis Kolejowy

Polskie Koleje Państwowe SA przekazały place budowy na dworcach w Miliku, Młodowie, Piwnicznej, Starym Sączu oraz Żegiestowie i Żegiestowie-Zdroju. Inwestycje są realizowane w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 z dofinansowaniem ze środków unijnych. Dzięki prowadzonym pracom zyskają wygląd dworców, ich funkcjonalność oraz bezpośrednie otoczenie. Częściowo są to przebudowy historycznych obiektów, a w dwóch lokalizacjach powstaną całkowicie nowe dworce.

Źródło: gov.pl

"Rozpoczęcie przebudowy dworców w Miliku, Młodowie, Piwnicznej, Starym Sączu oraz Żegiestowie i Żegiestowie-Zdroju  to kolejny element wielkiej modernizacji polskiej kolei. Mieszkańcy Doliny Popradu zyskają dzięki temu dostęp do bezpiecznej i komfortowej infrastruktury kolejowej. Mam nadzieję, że zmodernizowane budynki wszystkich tych dworców staną się wizytówkami wspomnianych miejscowości, ważnymi centrami społeczności lokalnych i ułatwią pasażerom podróżowanie koleją po powiecie nowosądeckim. Wszystko to dzięki Programowi Inwestycji Dworcowych, w ramach którego polski rząd przeznaczy do 2023 r. ponad 2 mld zł na modernizację blisko 200 dworców" – powiedział wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel. 

Dworzec Żegiestów-Zdrój

Dworzec Żegiestów-Zdrój, wybudowany w 1876 roku, to najciekawszy pod względem architektonicznym obiekt tego typu w Dolinie Popradu. W ramach przebudowy historyczna bryła dworca pozostanie niezmieniona, ale metamorfozę przejdą wnętrze budynku i jego otoczenie. Wyższa część będzie pomalowana na jasny kolor, natomiast w niższej, parterowej konserwacji zostanie poddana drewniana okładzina elewacyjna, a także wiata posiadającą ciekawą kolumnadę i ażurową balustradę. Nowością będzie jej częściowe przeszklenie, dzięki czemu zwiększy się przestrzeń obsługi podróżnych wewnątrz budynku. Pod pozostałą częścią wiaty znajdzie się poczekalnia letnia. Dworzec zyska również nową iluminację nocną podkreślająca bryłę budynku i przestrzeń wejściową od strony peronów.

Strefa obsługi podróżnych połączy w sobie nowoczesność z historią. Wnętrze będzie utrzymane w szarościach i bieli. Poczekalnię doświetli duże przeszklenie od strony peronów. Wyeksponowane zostaną ciemnobrązowe belki stropowe. Wnętrze zostanie wyposażone w ławki, gabloty, zegar oraz elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów. W pobliżu poczekalni znajdą się również toalety, a pozostałą przestrzeni dworca zajmą pomieszczenia techniczne.

Zmieni się również najbliższe otoczenie dworca. Od strony drogi wojewódzkiej została zaprojektowana ścieżka prowadząca do specjalnej klatki schodowej wraz z windą, dzięki której dostaniemy się na poziom, gdzie znajduje się dworzec. W jego sąsiedztwie przewidziano również nowe chodniki, elementy małej architektury, w tym wiatę rowerową. Uporządkowana zostanie również zieleń.

Dworce w Żegiestowie i Piwniczej

Kolejnymi historycznymi dworcami, na których rozpoczęły się prace budowlane, są dworce w Żegiestowie i Piwniczej. Budynki te są bardzo podobne do siebie, choć dworzec w Piwnicznej jest nieco większy. Pierwszy z nich zbudowano w 1908 roku, a drugi w 1928. Renowację przejdzie elewacja każdego z budynków wraz ze znajdującymi się na nich detalami architektonicznymi, w postaci pilastrów, gzymsów czy ozdobnych wątków ceglanych. Obydwie elewacje zostaną pomalowane na jasny kolor, z którym będzie współgrać dachówka w kolorze naturalnej cegły. Na wzór historycznej planowane jest odtworzenie stolarki okiennej i drzwiowej.

Na parterze każdego z dworców zaprojektowano poczekalnie utrzymane w odcieniach bieli i szarości. Podróżni znajdą w nich ławki, gabloty oraz elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów. W ich sąsiedztwie zlokalizowano toalety, a pozostałe pomieszczenia zostaną przeznaczone na potrzeby spółek kolejowych.

Metamorfozę przejdą otoczenia dworców kolejowych. Oprócz uporządkowania zieleni, nowych chodników i elementów małej architektury, zaplanowano stojaki i wiaty rowerowe.

Dworce w Miliku i Młodowie

Wśród dworców, na których rozpoczęły się prace budowlane, są także obiekty budowane od podstaw. Są to niewielkie dworce w Miliku i Młodowie - minimalistyczne w bryle, łączą w sobie styl nowoczesny z architekturą górską. Ich cechą charakterystyczną są wielkopowierzchniowe przeszklenia w elewacji, w miejscach, gdzie wewnątrz budynku zaprojektowano poczekalnię. W Miliku elewacja będzie częściowo wykończona bazaltową okładziną, natomiast w Młodowie cegłą. Dworce będą posiadały również iluminację nocną.

Przestrzeń wewnątrz zaprojektowano nowocześnie. Poczekalnie będą utrzymane w bielach i szarościach. We wnętrzach wyeksponowano krokwie w suficie, co nada im ciepła, a poza tym jest nawiązaniem do górskiego charakteru dworców. Aranżacje uzupełniono ławkami, gablotami oraz elektronicznymi tablicami przyjazdów i odjazdów pociągów. W sąsiedztwie poczekalni zlokalizowano toalety i  pomieszczenia techniczne.

Zaniedbany teren w otoczeniu dworców zostanie zaaranżowany na nowo. W Młodowie przy dworcu pojawią się nowe chodniki, stojaki rowerowe i trzy miejsca postojowe, a na terenie należącym do stacji po drugiej stronie ulicy wiata rowerowa z miejscami do odpoczynku. W Miliku przestrzeń w sąsiedztwie dworca będzie zaaranżowana podobnie, z tym że znajdą się tam dwie wiaty rowerowe. Przy obydwóch budynkach zostanie również uporządkowana zieleń oraz zamontowane ławki, kosze i oświetlenie.

Dworzec w Starym Sączu

Ostatnim z sześciu obiektów przekazanych wykonawcy robót jest dworzec w Starym Sączu. Zostanie on kompletnie przebudowany. Choć zasadniczo wielkość dworca nie ulegnie zmianie, to zmieni się jego wygląd zewnętrzny i wnętrze. Bryła dworca będzie bardziej geometryczna, z dominantą w postaci wieży zegarowej położonej w centralnej części budynku. Lekkości  dworcowi nadadzą wielkopowierzchniowe przeszklenia umożliwiające dostęp światła dziennego. Reszta elewacji będzie wykończona okładziną drewnianą, bazaltową i jasnoszarym tynkiem.

We wnętrzu budynku zaprojektowano przestrzeń obsługi podróżnych, lokale na wynajem oraz pomieszczenia przewidziane dla samorządu. Poczekalnia zajmie powierzchnię około 65 m kw. Będzie ona urządzona w stylu nowoczesnym, utrzymana w odcieniach szarości z dużymi przeszkleniami w strefach wejściowych. W jej wnętrzu podróżni znajdą wykonane ze stali nierdzewnej ławki, gabloty na rozkłady jazdy pociągów oraz elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów. Tuż obok poczekalni zlokalizowano toalety oraz niewielki lokal komercyjny.

Metamorfozę przejdzie bezpośrednio otoczenie dworca, które zyska całkowicie nową aranżację. Po północnej stronie budynku powstanie wiata rowerowa wraz z miejscami do odpoczynku oraz uporządkowane zostaną tereny zielone. Natomiast po południowej stojaki rowerowe i niewielki parking samochodowy. Całość aranżacji uzupełnią inne elementy małej architektury takie jak ławki, kosze i oświetlenie.

Dworce przyjazne, ekologiczne i bezpieczne

Dworce, których właśnie rozpoczęto przebudowę, zyskają nie tylko na wyglądzie. Staną się one również przyjazne osobom z niepełnosprawnościami oraz środowisku, a także bezpieczne. Będą pozbawione barier architektonicznych dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej i wyposażone w szereg usprawnień, w tym m.in. ścieżki prowadzące, oznaczenia w alfabecie Braille’a, kontrastową kolorystykę wnętrz oraz plany dotykowe dworców. Podczas inwestycji zaplanowano wdrożenie w obiektach wielu rozwiązań przyjaznych środowisku, w tym m.in. oświetlenia w technologii LED, paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła, centrali wentylacyjnych z odzyskiem ciepła oraz systemów BMS (Building Management System). Te ostatnie sterują urządzeniami i instalacjami w budynku, zapewniając optymalne zużycie wody, energii, elektrycznej i cieplnej. Dworce w Dolinie Popradu zostaną również wyposażone w nowoczesne systemy bezpieczeństwa i monitoringu. 

Planowany termin zakończenia inwestycji polegających na przebudowie i budowie dworców w  Żegiestowie, Żegiestowie-Zdroju, Piwnicznej, Miliku, Młodowie oraz Starym Sączu to początek 2023 roku. Koszt inwestycji to odpowiednio 5,27 mln zł, 5,69 mln zł, 6,53 mln zł, 4,74 mln zł, 4,77 mln zł  i  6,76 mln zł.

Źródło: gov.pl

Źródło tekstu: gov.pl/Serwis Kolejowy

Wczoraj (25.04) w rejonie Dworca Zachodniego w Warszawie doszło do potrącenia mężczyzny przez pociąg Kolei Mazowieckich. Do wypadku doszło na tzw. dzikim przejściu. Mężczyzna jest w stanie ciężkim. 

Policja dostała zgłoszenie o zdarzeniu około godziny 18:00. W rejonie Dworca Zachodniego pociąg KM relacji Warszawa-Rembertów-Sochaczew potrącił mężczyznę. Na miejsce został wezwany śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, oraz interweniowały służby wraz z policją i zespołem medycznym. 

"Mężczyzna potrącony przez pociąg został zabrany do szpitala na dalsze badania. Na miejscu cały czas trwają czynności" – relacjonuje Gabriela Putyra z Komendy Stołecznej Policji.

Jak podał Warszawski Transport Publiczny, do północy wprowadzono wzajemne honorowanie biletów KM – ZTM w pojazdach ZTM Warszawa (pociągi, autobusy, tramwaje, metro) na obszarze 1 i 2 strefy biletowej. Na miejscu nie ma już utrudnień.

Źródło tekstu: Serwis Kolejowy

Budowa dworca tymczasowego, który zastąpi gmach główny dworca kolejowego na czas jego przebudowy, dobiegła końca. Już dzisiaj (20.04) zostanie on otwarty dla podróżnych.

Dworzec tymczasowy jest położony pomiędzy Galerią Wieża Sztuki a budynkiem Poczty Polskiej. Został on zbudowany z 24 modułów kontenerowych. Na parterze dworca zlokalizowano przestrzeń obsługi podróżnych, czyli klimatyzowaną poczekalnię o powierzchni około 45 m kw., kasy biletowe (PKP Intercity i POLREGIO) oraz toalety. 

Na piętrze znalazły się pomieszczenia biurowo-socjalne dla spółek kolejowych. Dworzec tymczasowy jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. Do wejścia do poczekalni prowadzi pochylnia. Wyposażono go również w system informacji głosowej. Będzie on dostępny dla podróżnych przez całą dobę. Można się do niego dostać od strony pl. Niepodległości. Dojście do niego oraz na perony zostanie oznaczone za pomocą specjalnych tablic w żółto-czarnej kolorystyce. Otwarcie dworca tymczasowego nie oznacza automatycznego zamknięcia dotychczasowego dworca w Kielcach. Ten zostanie zamknięty, po przeniesieniu kas POLREGIO, które nastąpi w czwartek (21.04). Wtedy też budynek główny zostanie ogrodzony i wyłączony z obsługi podróżnych. Będzie on niedostępny dla podróżnych do zakończenia prac budowlanych związanych z jego kompleksową przebudową. W ramach inwestycji nie planuje się natomiast wyłączenia tunelu biegnącego pod obecnym dworcem, który nadal będzie dostępny dla podróżnych. Dzięki temu będzie można się dostać na perony nr 2, 3, 4 z peronu 1 oraz od strony miasta.

Uruchomienie dworca tymczasowego pozwoli na rozszerzenie frontu robót na cały budynek kieleckiego dworca i dokończenie niezbędnych do wykonania prac rozbiórkowych, głównie w przestrzeniach, gdzie jeszcze niedawno odbywała się obsługa podróżnych. W najbliższym czasie rozpoczną się również roboty związane ze wzmacnianiem konstrukcji budynku.

Koszt przebudowy dworca w Kielcach to 44,21 mln złotych brutto. Inwestycja jest realizowana w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 z dofinansowaniem ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Inwestorem są Polskie Koleje Państwowe S.A., wykonawcą robót jest firma MGBuilding z Kielc, a projekt przebudowy dworca wykonała pracownia Pas Projekt z Nadarzyna. Planowany termin otwarcia dworca dla podróżnych po przebudowie to druga połowa 2023 roku.

Źródło tekstu: pkp.pl/Serwis Kolejowy

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram