fbpx

Komfortowy, bezpieczny i bardziej dostępny dla podróżnych - taki jest nowy dworzec w Tczewie. Modernizacja dworca została wykonana w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 z dofinansowaniem ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Łączny koszt przebudowy dworca w Tczewie to prawie 17,9 mln złotych.

Dzięki inwestycji pochodzący z 1949 r. modernistyczny budynek, wybudowany według projektu inż. arch. Zygmunta Polatyńskiego, odzyskał swoje walory estetyczne i stał się obiektem nowoczesnym. W oficjalnym otwarciu obiektu wziął udział wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel

"Otwarcie zmodernizowanego dworca w Tczewie to kolejny element przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu. Mieszkańcy kolejnego miasta powiatowego zyskują dostęp do bezpiecznej i komfortowej infrastruktury kolejowej. Mam nadzieję, że nowoczesny i proekologiczny budynek dworca stanie się centrum społeczności lokalnej i ułatwi pasażerom podróżowanie koleją do Gdańska i Warszawy. Wszystko to dzięki Programowi Inwestycji Dworcowych, w ramach którego polski rząd przeznaczy do 2023 r. prawie 2 mld zł na modernizację blisko 200 dworców" – powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu.

Renowacji poddano m.in. elewację. Po ociepleniu wykończono ją ciemnymi klinkierowymi płytkami, które zestawiono z jasną stolarką okienną i drzwiową. Całość uzyskanego efektu podkreśla nowa iluminacja.

Wnętrze dworca nabrało jednorodnego wymiaru estetycznego. Przestrzeń obsługi podróżnych utrzymana jest w neutralnych kolorach. Hol wyposażony jest w nowe ławki, gabloty z rozkładem jazdy, a także elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów oraz całkowicie nowy system informacji głosowej. W sąsiedztwie położonego centralnie holu zlokalizowano kasy biletowe, toalety oraz cztery lokale na wynajem. Z holu również dostaniemy się bezpośrednio do kładki prowadzącej na perony oraz do dzielnicy Zatorze.

Nowością na dworcu są ruchome schody, którymi pasażerowie mogą się przemieścić na poziom – 1, gdzie zlokalizowana jest poczekalnia, pasaż handlowy, komenda Straży Ochrony Kolei oraz pomieszczenia biurowe dla spółek kolejowych.

"Modernizacja obiektu w Tczewie to kolejna, po dworcach w Prabutach i Pszczółkach, inwestycja zakończona w tym roku przez PKP S.A. w województwie pomorskim. Niedawno rozpoczęliśmy budowę nowego dworca w Pruszczu Gdańskim i przebudowę Gdańska Wrzeszcza. To wszystko pokazuje, że Program Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 w tym województwie nabiera rozpędu" – powiedział Ireneusz Maślany, członek zarządu Polskich Kolei Państwowych SA. 

Dzięki przebudowie dworzec w Tczewie stał się też bardziej przyjazny dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. W budynku zamontowane są nowe windy oraz drzwi automatyczne. Ponadto w posadzce przestrzeni ogólnodostępnych oraz najbliższym otoczeniu dworca ułożono specjalne ścieżki prowadzące. Nowością są również oznaczenia w alfabecie Braille’a i plany dotykowe dworca dla osób niewidomych i niedowidzących. Obniżone okienka kasowe ułatwiają obsługę podróżnych poruszających się na wózkach. Usprawnienia dla osób z niepełnosprawnościami to niejedyne nowe rozwiązania na dworcu w Tczewie.

Dworzec stał się bardziej przyjazny środowisku dzięki energooszczędnemu oświetleniu, zastosowaniu paneli fotowoltaicznych do pozyskiwania „zielonej” energii, ociepleniu budynku oraz wymianie stolarki okiennej i drzwiowej. Do optymalizacji zużycia energii elektrycznej, cieplnej oraz wody zamontowano system BMS (Building Management System) sterujący pracą instalacji i urządzeń na terenie obiektu.

W bezpośrednim otoczeniu dworca ułożono nową nawierzchnię nawiązującą do istniejącej na placu przed budynkiem oraz uporządkowano tereny zielone. Przy południowej elewacji zlokalizowano stojaki rowerowe wraz ze stacją naprawy jednośladów.

Źródło tekstu: GOV.pl/Serwis Kolejowy

Na stacji Łódź Kaliska podróżni mogą już korzystać z dwóch dostępniejszych, nowych peronów, które wyposażone są w windy, ławki i wiaty. Na stacji budowane są przejścia podziemne, które ułatwią komunikację. Przebudowa wiaduktu wschodniego oraz wymiana torów i sieci trakcyjnej zwiększą możliwości kolei. Projekt za 337 mln zł jest realizowany z budżetu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Od 10 sierpnia podróżni korzystają z dwóch przebudowanych peronów nr 1 i nr 2 po wschodniej stronie stacji Łódź Kaliska, od strony al. Unii Lubelskiej.

Nowe perony wyposażone są w ławki oraz stumetrowe wiaty. Jasne oświetlenie zapewnia większe bezpieczeństwo po zmroku, a odnowione schody ułatwiają komunikację z przejść podziemnych. Osoby o ograniczonych możliwościach poruszania się mogą korzystać z  wind. Zaplanowane są również dodatkowe „poczekalnie” chroniące przed deszczem.

Na wiaduktach wschodnim i zachodnim nad aleją ks. bp Władysława Bandurskiego zakończono wzmacnianie konstrukcji i murów oporowych. Postępuje remont przejścia podziemnego do budynku dworcowego oraz budowa nowych przejść: pod peronami 4 i 5, oraz łącznika z placu przed dworcem kolejowym w kierunku dworca autobusowego.

Lepsze podróże w aglomeracji i regionie

Kompleksowa modernizacja stacji Łódź Kaliska to istotny element przebudowy Łódzkiego Węzła Kolejowego. Na stacji zatrzymają się pociągi kursujące podziemną trasą z Łodzi Fabrycznej oraz nowych przystanków: Łódź Śródmieście, Łódź Polesie i Łódź Koziny. Efektem inwestycji na stacji Łódź Kaliska będzie lepszy dostęp do kolei z 5 nowych, komfortowych peronów i dodatkowe przejścia podziemne. Przebudowa stacji lepiej zintegruje kolej z komunikacją miejską. Nowe i zmodernizowane perony będą bliżej przystanków autobusowych i tramwajowych. Zapewniony będzie dostęp dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się.

Likwidacja wąskiego gardła

Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. m.in. dzięki wykorzystaniu nieczynnego wiaduktu wschodniego i budowie na nim 3 nowych torów zlikwiduje „wąskie gardło” tj. jednotorowe połączenie z Łodzi Kaliskiej przez Łódź Kaliską Towarową do stacji Łódź Chojny i dalej w kierunku woj. świętokrzyskiego i podkarpackiego.

Zwiększą się możliwości kolei – możliwe będzie prowadzenie większej liczby pociągów, sprawniejsze podróże od Kutna i Łowicza (z linii nr 15) w stronę Zduńskiej Woli, Sieradza, Kalisza (linią nr 14) oraz Tomaszowa Mazowieckiego, Opoczna, Skarżyska, Dębicy (linią nr 25).

Wymienionych zostanie 15 km torów i 47 rozjazdów oraz sieć trakcyjna. Tory będą przygotowane do prędkości 100 km/h (obecnie 60 km/h). Do obsługi stacji będą wykorzystane nowe komputerowe urządzenia sterowania ruchem. Na stacji zamontowany zostanie system dynamicznej informacji podróżnych oraz monitoring.

Źródło tekstu: PKP PLK S.A./Serwis Kolejowy

Przywrócenie obsługi podróżnych, renowacja elewacji, wnętrz i otoczenia, a także poprawa komfortu oraz bezpieczeństwa – to priorytety zbliżającej się przebudowy dworca kolejowego w Dąbrowie Górniczej. PKP S.A. ogłosiły przetarg na modernizację obiektu.

Pochodzący z 1888 roku dworzec, na dawnym szlaku kolei warszawsko-wiedeńskiej, przejdzie prawdziwą metamorfozę z poszanowaniem dla jego historycznego charakteru. Co najważniejsze, na obiekcie zostanie przywrócona obsługa podróżnych. Wszystko to w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 z dofinansowaniem ze środków z budżetu państwa.

Podczas inwestycji renowację przejdzie elewacja dworca, a odtworzone na wzór historyczny stolarka okienna i drzwiowa oraz poszycie dachowe podkreślą zabytkowy charakter obiektu. Całość uzyskanego efektu estetycznego uwydatni nowa iluminacja budynku. 

Zmieni się także wnętrze dworca. Obsługa podróżnych będzie odbywać się w holu pełniącym jednocześnie funkcję ogrzewanej i klimatyzowanej poczekalni. Zostanie on wyposażony m.in. w nowe ławki, gabloty z rozkładami jazdy oraz elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów. W budynku znajdą się pomieszczenia kas biletowych, dwa lokale na wynajem, a w zachodnim skrzydle na dwóch kondygnacjach będą się mieścić powierzchnie przeznaczone dla samorządu. Resztę obiektu zajmą pomieszczenia techniczne oraz biura.

„Ogłoszenie przetargu na przebudowę zabytkowego dworca w Dąbrowie Górniczej to bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców Zagłębia, którzy zyskają dostęp do bezpiecznej i komfortowej infrastruktury kolejowej w kolejnym mieście aglomeracji. Mam nadzieję, że zmodernizowany budynek dworca stanie się jedną z wizytówek miasta i pozwoli na obsługę jak największej liczby podróżnych. Wszystko to dzięki Programowi Inwestycji Dworcowych, w ramach którego polski rząd przeznaczy do 2023 r. prawie 2 mld zł na modernizację blisko 200 dworców” – powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu.

Dzięki przebudowie dworzec zostanie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Przy głównym wejściu do obiektu zostanie wybudowana pochylnia, a w budynku i jego bezpośrednim otoczeniu powstaną ścieżki prowadzące dla osób niewidomych i niedowidzących. Wewnątrz dworca w części zachodniej zaprojektowano wykonanie windy.

Modernizacja dworca w Dąbrowie Górniczej to również inwestycja w ekologię i bezpieczeństwo. W budynku i jego otoczeniu zaprojektowano m.in. energooszczędne oświetlenie czy zbiorniki do magazynowania wody deszczowej. Ponadto planowane jest ocieplenie budynku od wewnątrz, ogrzewanie go z pomocą pomp ciepła, a także montaż stolarki okiennej i drzwiowej o niskim współczynniku przenikalności cieplnej. Za optymalizację zużycia energii elektrycznej, cieplnej i wody oraz pracę urządzeń i instalacji będzie odpowiadał system BMS (Building Management System).

Całkowicie zmieni się zagospodarowanie otoczenia dworca. Oprócz ułożenia nowej nawierzchni, po stronie wschodniej, powstanie 10 miejsc postojowych oraz wiata rowerowa. Ponadto uporządkowana zostanie zieleń, a w sąsiedztwie parkingu powstaną ogrody deszczowe suche o powierzchni 256 m kw., złożone z około 2500 roślin, takich jak kosaciec syberyjski, krwawnica pospolita czy mięta wodna. Ich głównym zadaniem będzie wstępne filtrowanie wody opadowej, a także stopniowe jej uwalnianie do gleby.

Otwarcie ofert w przetargu na wybór wykonawcy przebudowy dworca w Dąbrowie Górniczej zaplanowano na 24 sierpnia. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, roboty budowlane ruszą jeszcze w tym roku. Planowany termin zakończenia inwestycji zostanie podany po zakończeniu procedury przetargowej oraz podpisaniu umowy z wybranym w niej wykonawcą.

Źródło: PKP S.A./Serwis Kolejowy

Po północnej stronie dworca PKP w Gliwicach odbywają się prace związane z powstającym Centrum Przesiadkowym, które skupi wszystkie środki transportu miejskiego. Ma to wpłynąć na poprawę komfortu i jakości podróży mieszkańców całego regionu oraz zwiększyć bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów i kierowców.

Na drugim segmencie zadaszenia Centrum Przesiadkowego trwają prace związane z pokryciem dachowym, montażem tras kablowych oraz instalacją odwodnienia. Zakończono już montaż konstrukcji stalowej segmentu nr 3, jednocześnie zajęto się segmentem najwyższym – nad budynkiem obsługi pasażerskiej. W tym obiekcie kontynuowane są prace związane z wykonaniem aluminiowej elewacji i instalacjami wewnętrznymi. Rozpoczęto także prace wykończeniowe. Wznoszona jest również konstrukcja budynku usługowego (z pomieszczeniami przeznaczonymi pod wynajem).

W sąsiadującej z kompleksem Centrum Przesiadkowego zabytkowej wieży ciśnień zamontowano z kolei nową stolarkę okienną oraz rozpoczęto prace związane z nakładaniem zaprawy naprawczej na żelbetowe ściany. W dalszym ciągu kontynuowane są prace związane z infrastrukturą podziemną, wykonywaniem konstrukcji pod przyszły układ drogowy, przebudową istniejącego tunelu oraz budową nowego przejścia podziemnego i murów oporowych. Wartym odnotowania jest pomysł zastosowanie na jednej z projektowanych ścian szczelinowych okładziny z płyt elewacyjnych na bazie cementu fotokatalitycznego – rozwiązania zarazem proekologicznego i prozdrowotnego. W dłuższej perspektywie czasu materiał ten pozwala bowiem na redukcję stężenia w powietrzu tlenków azotu, tlenków siarki, lotnych związków organicznych takich jak benzen czy toluen, amoniaku, tlenku węgla, chlorków organicznych i aldehydów. Dodatkowo wykazuje właściwości samoczyszczące, sprawdzając się nie tylko przy sadzy, brudzie i cząstkach organicznych, ale i przy pleśni, chorobotwórczych grzybach, glonach, bakteriach i alergenach.

Inwestycję po północnej stronie dworca PKP realizuje konsorcjum firm: Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego SA i Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów SA. Koszt prac to około 184 mln zł. Na ten cel ze środków unijnych pozyskano 129,5 mln zł. Roboty powinny zakończyć się pod koniec sierpnia 2022 r.

Obecnie trwają końcowe prace związane z nowym zagospodarowaniem ul. Na Piasku. Prowadzone są też roboty w zakresie przebudowy sieci uzbrojenia podziemnego w ciągu ul. Okopowej (na odcinku od dworca PKP do placu Piastów) i budowy miejsc parkingowych w obszarze pomiędzy pętlą objazdową przy dworcu, ulicami Okopową i Bohaterów Getta Warszawskiego. W rejonie placu Piastów rozpoczęły się prace przygotowawcze związane z przebudową sieci cieplnej. W najbliższym czasie planowane jest tam uruchomienie frontu robót po wschodniej stronie centralnej wyspy placu.

Przebudowę po południowej stronie dworca PKP realizuje Eurovia Polska. Koszt inwestycji finansowanej z budżetu miasta to ponad 41 mln zł. Prace powinny zakończyć się pod koniec 2022 r.

Źródło tekstu: Urząd Miejski Gliwice/Serwis Kolejowy

20-22 lipca strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Bolesławcu przeprowadzili ćwiczenia na terenach PKP w okolicach bolesławieckiego dworca kolejowego.

Celem trzydniowych działań było zapoznanie strażaków PSP i ratowników OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, z powiatu bolesławieckiego, ze specyfiką prowadzenia działań ratowniczych na obszarach zarządzanych przez spółki kolejowe.

W czasie ćwiczeń szczególną uwagę zwrócono na zagrożenia prowadzenia akcji w pobliżu sieci trakcyjnej i w obrębie torowisk. Dla strażaków ważne było również rozpoznanie możliwości prowadzenia ewakuacji z osobowych szynobusów i różnego rodzaju lokomotyw. Przedstawiciele Kolei Dolnośląskich i spółki Pol-Miedź Trans zapoznali ratowników z procedurami związanymi z awaryjnym otwieraniem drzwi, wygaszaniem lokomotywy wyłącznikiem bezpieczeństwa, oraz z przepisami RID (przewozem kolejowym materiałów niebezpiecznych).

Bardzo ważne były również informacje o zadaniach maszynistów i obsługi pociągów, które związane są z odłączeniem pantografów od sieci i prowadzeniem ewakuacji zagrożonych pasażerów przed przyjazdem jednostek ochrony przeciwpożarowej. Strażakom przypomniano, że droga hamowania składu kolejowego może wynosić nawet 1200 m, a prędkość przejazdowa składów towarowych przez miasto Bolesławiec może osiągać 120 km/h.

Podczas ćwiczeń praktycznych strażacy skupili się na prowadzeniu ewakuacji z zadymionych wagonów, udzielaniu kwalifikowanej pierwszej pomocy podczas zdarzeń mnogich, a także prowadzeniu działań gaśniczych przy pożarach transportowanych cieczy ropopochodnych. Sprawdzono też możliwość awaryjnego odłączenia energii w sieci trakcyjnej oraz możliwości cięcia piłami szablastymi próbki klejonej szyby czołowej z szynobusa.

Mając na uwadze, że przez Bolesławiec przemieszczają się też siły Wojska Polskiego oraz innych wojsk sprzymierzonych, ćwiczeniom przyglądali się również przedstawiciele Wojskowej Komendy Transportu we Wrocławiu. Po zakończeniu działań, przedstawicieli wojska zapoznano również z możliwościami prowadzenia działań ratowniczych przez ciężkie pojazdy ratownictwa technicznego z SGRT Bolesławiec.

Ponadto w ćwiczeniach wykorzystano samochód pożarniczy GBA Iveco z wyposażenia JRG PSP w Bolesławcu oraz hydrauliczny sprzęt ratowniczy pozyskany w 2018 roku z Programu Funduszy Europejskich, pn. „Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym’’. Wymieniony pojazd wyposażony jest m.in. w system CAFS, który pozwala na skuteczniejsze prowadzenie działań gaśniczych i zabezpieczenie pianą sprężoną, zagrożonych pożarem powierzchni cystern kolejowych.

Strażacy z Bolesławca za pomoc w organizacji ćwiczeń i przekazanie fachowej wiedzy podziękowali przedstawicielom Kolei Dolnośląskich S.A., Pol-Miedź Trans Sp. z o.o., PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. oraz Służbie Ochrony Kolei, która zapewniła właściwy poziom zabezpieczenia ćwiczeń.

Źródło tekstu: KP PSP w Bolesławcu/Serwis Kolejowy

Modernizacja budynków i otoczenia dworców Toruń Miasto i Toruń Wschodni jest coraz bliżej realizacji. PKP SA rozpisały przetarg na ich przebudowę.

Przebudowa dworców ma być prowadzona w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków. Poprzez eliminację barier architektonicznych i zastosowanie nowych rozwiązań oba dworce będą w pełni dostosowane do potrzeb użytkowników o ograniczonej możliwości poruszania się: osób starszych, podróżnych z niepełnosprawnościami, pasażerów z dziećmi lub osób z dużymi bagażami. W budynkach zainstalowany zostanie system informacji pasażerskiej: głosowej i wizualnej (wyświetlacze).

Jak informuje PKP SA, prace na dworcu Toruń Wschodni obejmą modernizację budynku oraz przebudowę i zagospodarowanie terenu przydworcowego. Z uwagi na duży potencjał komercyjny zrewitalizowany zostanie także budynek administracyjny znajdujący się obok dworca. Na parterze dworca znajdą się hol główny poczekalni, kasy biletowe, toalety oraz pomieszczenia usługowe (kiosk, gastronomia). Przestrzeń na pierwszym piętrze zostanie wykorzystana na potrzeby hostelu. Rozebrany zostanie bunkier. Pojawią się zieleń i nowe miejsca postojowe.

Na stacji Toruń Miasto zmodernizowany zostanie cały kompleks budynków PKP: dworzec, tzw. „stare szalety” i „stara apteka” – tam powstać ma letnia poczekalnia. Na parterze budynku głównego umiejscowione będą kasy, poczekalnia, toalety i przestrzeń dla najemców komercyjnych, na pierwszym piętrze zaś planowane jest urządzenie hostelu. Założono także rozbiórkę i odtworzenie istniejącego dachu, a także wymianę stolarki z odwzorowaniem historycznego charakteru. W wysokiej sali ma zostać zachowana zabytkowa boazeria. Wykonane zostaną schody na projektowany peron boczny oraz nowe zejście do przebudowanego tunelu pod torami.

Termin składania ofert na przebudowę mija 25 sierpnia 2021 r. Jedynym kryterium wyboru jest cena. Roboty wyceniane są na 26,5 mln zł. Zamawiający będzie ubiegał się o dofinansowanie ze środków unijnych dla dworca Toruń Miasto i zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku nieprzyznania mu środków. Na realizację prac przeznaczono 595 dni. W czasie robót podróżni będą korzystać z dworca tymczasowego. Projekt przygotowała pracownia Rysy Architekci z Transprojektem.

Źródło tekstu: Torun.pl/Serwis Kolejowy

Polski patriota, prawnik, wybitny działacz społeczny i narodowy, zasłużony w okresie powstań śląskich i plebiscytu, trzykrotny marszałek Sejmu Śląskiego Konstanty Wolny został patronem dworca kolejowego w Katowicach.

Uroczystość nadania imienia dworcowi w Katowicach odbyła się 15 lipca na placu Marii i Lecha Kaczyńskich. Z tej okazji na jednym z filarów budynku, na których wspierają się słynne katowickie kielichy, umieszczono „tablicę” poświęconą Wolnemu. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele PKP S.A. oraz środowisk społecznych, naukowych, kulturalnych i politycznych. W spotkaniu uczestniczył również wnuk nowego patrona dworca. Tym samym Katowice stały się czwartym po Warszawie Centralnej, Warszawie Wschodniej i Krakowie Głównym dworcem kolejowym, któremu nadano imię.

„Konstanty Wolny był postacią nietuzinkową, zasłużonym działaczem społecznym i politycznym, a także orędownikiem przynależności Śląska do Polski, dlatego z przyjemnością uhonorowaliśmy jego imieniem dworzec w Katowicach. Osobiście uważam, że inicjatywa nadawania patronów dworcom jest niezwykle cenna i przyczynia się do popularyzacji wiedzy na temat postaci istotnych dla historii Polski i poszczególnych regionów” – ocenił Krzysztof Golubiewski, członek zarządu PKP S.A.

„Dzięki współpracy PKP S. A. oraz Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego po raz kolejny honorujemy w ten sposób wybitnego Polaka, którego osoba i zasługi warte są przypomnienia. Katowicki dworzec staje się zarazem kolejną kartą podręcznika tej naszej "narodowo-kolejowej" edukacji. Dzień nie jest przypadkowy. Konstanty Wolny, narodowo-chrześcijański demokrata, najbliższy współpracownik i przyjaciel Wojciecha Korfantego, był głównym twórcą Statutu Organicznego Województwa Śląskiego – konstytucji śląskiej autonomii uchwalonej przez Sejm Ustawodawczy odrodzonej Polski dokładnie 101 lat temu, w dniu 15 lipca 1920 roku. Później, w latach 1922-1935, jako Marszałek Sejmu Śląskiego, wybierany głosami wszystkich opcji politycznych, tej autonomii bronił, pozostając jednocześnie gorącym polskim patriotą” – podkreślił prof. Jan Żaryn, dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego.

„Muzeum Śląskie, jako jedna z wiodących instytucji kultury województwa śląskiego, ponownie włącza się w uroczystości jubileuszowe związane z upamiętnieniem śląskich zrywów. Informujemy, uczymy, podtrzymujemy i pielęgnujemy pamięć o wydarzeniach z ubiegłego wieku. Przybliżamy mieszkańcom, nie tylko regionu, sylwetki osób, które z poświęceniem i narażeniem życia walczyły o przyłączenie Górnego Śląska do Rzeczypospolitej Polskiej. Jesteśmy przekonani, że prezentacja wystawy „Twarze powstańców” na dworcach kolejowych najważniejszych miast Polski, przygotowanej przez fundację Ślązacy.pl, a której Muzeum Śląskie w Katowicach jest współorganizatorem, dzięki bogactwu i autentyczności ukazywanych materiałów, trafi do wrażliwego odbiorcy, podsyci rosnące zainteresowanie nie tak odległą historią powstań śląskich i przybliży sylwetkę wybitnego człowieka, Marszałka Konstantego Wolnego” – wskazała Maria Czarnecka, dyrektor Muzeum Śląskiego w Katowicach.

Nadanie imienia dworcowi w Katowicach zostało połączone z otwarciem ekspozycji Twarze Powstańców w holu budynku. Składa się ona z trzydziestu plansz przedstawiających wybrane sylwetki najbardziej znanych powstańców śląskich. Wśród nich m.in. tak ważnych dla historii Polski postaci jak Wojciech Korfanty czy Henryk Sławik oraz tych mniej popularnych jak Wiktor Polewka czy Nikodem Sobik. Ekspozycja nie jest jednak tylko i wyłącznie prezentacją biografii wybranych powstańców, ale umieszcza ich osoby w szerszym kontekście wydarzeń, które miały miejsce na Górnym Śląsku po I wojnie światowej, czyli m.in. powstań śląskich czy plebiscytu.

W Katowicach wystawę będzie można oglądać do 29. lipca bieżącego roku. Obecnie jest ona również prezentowana na dworcu Warszawa Centralna, a niebawem znajdzie się także na dworcach Poznań Główny, Wrocław Główny i Kraków Główny.

Źródło tekstu: Pkp.pl/Serwis Kolejowy

Mija dziś termin na zgłaszanie dworców kolejowych do ogólnopolskiego konkursu „Dworzec Roku”. Na podstawie nadesłanych propozycji niezależni eksperci wybiorą obiekty, które będą rywalizować podczas internetowego głosowania.

Zgłoszenia dworca do  IV edycji ogólnopolskiego konkursu „Dworzec Roku” może dokonać każda osoba. Wydarzenie jest organizowane przez Fundację Grupy PKP oraz Fundację ProKolej.

„Nadrzędnym celem konkursu jest nie tylko wyłonienie polskiego dworca kolejowego roku, ale przede wszystkim promocja rozwiązań, które sprawiają, że pociągi stają się coraz chętniej wybieraną formą transportu. Ogromnie cieszy nas rosnące zainteresowanie udziałem wśród pasażerów i miłośników transportu szynowego, obserwujemy również zaciętą rywalizację także wśród samorządowców i prezydentów miast. Mamy nadzieję, że zdrowe zmagania wpłyną przede wszystkim na poprawę jakości obsługi podróżnego” – powiedział prezes Fundacji ProKolej dr Jakub Majewski, pomysłodawca konkursu.

Po zakończeniu etapu zbierania propozycji polskich dworców do konkursu, zostaną przeprowadzone audyty w celu wybrania finałowej grupy. O tym, który obiekt wygra, zdecydują m.in. internauci, których głosy będą decydujące. W minionych edycjach w ten sposób oddano ponad 20 000 głosów.

Przy wyborze finałowych dworców eksperci wezmą pod uwagę:

Prezes Zarządu Fundacji Grupy PKP Katarzyna Kucharek podkreśliła, że poprzez tego typu inicjatywy polska kolej pokazuje swoją otwartość na opinie pasażerów. Wskazała, że to cenne informacje, które mogą pomóc w zmienianiu transportu kolejowego na coraz bardziej przyjazny, funkcjonalny i bezpieczny.

„To właśnie ten kierunek jest dla nas priorytetem, a konkurs »Dworzec Roku« to jeden z licznych projektów Fundacji Grupy PKP, które przyczyniają się do tego, że polska kolej z każdym rokiem staje się coraz nowocześniejsza. Głos podróżnych, a także pasjonatów kolejnictwa, stanowi fundament w budowaniu wizji pozytywnych przemian m.in. na dworcach, a także w ich najbliższym otoczeniu” – wskazała Katarzyna Kucharek.

IV edycję konkursu „Dworzec Roku” honorowym patronatem objęli: Urząd Transportu Kolejowego, Instytut Kolejnictwa, Towarzystwo Urbanistów Polskich, Stowarzyszenie Architektów Polskich oraz Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Partnerem wydarzenia jest firma DASAG.

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy można znaleźć [tutaj].

Źródło tekstu: Fundacja Grupy PKP/Serwis Kolejowy

Program Inwestycji Dworcowych (PID) na lata 2016-2023 realizowany przez PKP SA ma na celu poprawę obsługi pasażerów, infrastruktury kolejowej, zmniejszenie kosztów eksploatacji nowych dworców oraz zapewnienie bezpieczeństwa. Jest on jednym z największych projektów w historii polskiej kolei.


Realizacja Programu Inwestycji Dworcowych przewiduje przeprowadzenie około 200 przedsięwzięć na łączną kwotę około 2 mld zł. Pieniądze na ten cel pochodzą m.in. z funduszy Unii Europejskiej, budżetu państwa oraz ze środków PKP SA. W wyniku podejmowanych działań na dworcach poprawi się obsługa pasażerów oraz nastąpi integracja kolei z innymi gałęziami transportu.

Program Inwestycji Dworcowych jest jednym z filarów inwestycji na kolei. Jego efekty widać w całym kraju. Polskie dworce pięknieją i stają się przyjazne dla podróżnych. Są przykładem pozytywnych zmian dokonujących się na polskiej kolei” – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Prace z poszanowaniem walorów obiektów

Modernizowane dworce zyskują nie tylko na funkcjonalności, ale też na zewnętrznej estetyce. Wszelkie prace remontowe prowadzone są z poszanowaniem walorów architektoniczno-historycznych konkretnych obiektów. Około 50 procent dworców modernizowanych w ramach PID to obiekty objęte opieką konserwatorską. Przykładem może być zakończona przebudowa zabytkowego, niewielkiego dworca w Jabłoni Kościelnej w woj. podlaskim, na linii kolejowej Rail Baltica.

Obiekty odzyskują dawny blask, stają się ponownie wizytówkami miast oraz powodem do dumy dla lokalnych społeczności. Modernizacji poddawane są elewacje, wymieniana jest stolarka okienno-drzwiowa i pokrycia dachów. Dzięki współpracy ze służbami konserwatorskimi udaje się zachować i wyeksponować wiele detali architektonicznych.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury
Poprawa jakości obsługi

Tylko w dwóch ostatnich miesiącach PKP SA podpisały umowy na przebudowę obiektów kolejowych w Gdańsku Wrzeszczu, w Świebodzinie w województwie lubuskim i Opalenicy w województwie wielkopolskim. Pierwsi podróżni skorzystali m.in. ze zmodernizowanych dworców w Radymnie, Prabutach czy z Wałbrzycha Głównego.

PKP SA ogłosiły przetargi na wybór wykonawcy prac budowlanych na obiektach w Kielcach, Łowiczu oraz Milanówku. Niebawem ruszy również przetarg na modernizację Bydgoszczy Zachodniej.

Rozpoczęła się budowa nowego dworca w Pruszczu Gdańskim, który powstanie w formule Innowacyjnego Dworca Systemowego (IDS). Jest to autorska koncepcja PKP SA, mająca na celu zastąpienie dużych niefunkcjonalnych obiektów nowymi. W IDS-ach stosowane są rozwiązania proekologiczne, takie jak panele fotowoltaniczne, odzysk wody deszczowej do spłukiwania toalet, oświetlenie LED i pompy ciepła. Czterdzieści dworców ujętych w PID 2016-2023 to Innowacyjne Dworce Systemowe.

Efektem końcowym realizacji programu modernizacji dworców są nowoczesne obiekty dostosowane do potrzeb pasażerów, w tym osób z ograniczonymi możliwościami poruszania się. Budynki odpowiadają realnym potrzebom lokalnych społeczności, zapewniają funkcje związane ze zmianą środków transportu i zachęcają podróżnych do korzystania z usług kolei.

Źródło tekstu: Ministerstwo Infrastruktury/Serwis Kolejowy

PKP S.A. podpisały umowę na przebudowę dworca kolejowego Gdańsk Wrzeszcz. Wykonawcą inwestycji została firma TYM-BUD Zakład Remontowo-Budowlany Waldemar Tymoszewski. Zmodernizowany obiekt będzie gotowy pod koniec 2022 roku. Koszt zadania to około 13,2 mln zł brutto.

Po przebudowie najbardziej zmieni się wygląd zewnętrzny dworca. Rozproszone dobudówki zostaną zastąpione jedną spójną bryłą. Elewacja ze stali i szkła podkreśli nowoczesny charakter budynku. Wejścia do strefy obsługi podróżnych i prowadzące bezpośrednio do przejścia podziemnego zostaną zaakcentowane wielkoformatowym przeszkleniem. Architekturę zmodernizowanego obiektu podkreśli iluminacja wejścia głównego i elewacji od strony peronów.

Na dachu dworca znajdzie się prawie 400 m2 zieleni. W tym celu zostaną wykorzystane maty wegetacyjne składające się z roślin mało wymagających w uprawie i odpornych na suszę – mchów, rozchodników i ziół. Budynek będzie także wyposażony w 28 paneli fotowoltaicznych do pozyskiwania energii elektrycznej. W obiekcie zostaną również zastosowane pompy ciepła i automatycznie sterowane energooszczędne oświetlenie.

„Podpisanie umowy z wykonawcą przebudowy dworca w Gdańsku Wrzeszczu to bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców Trójmiasta oraz wszystkich turystów korzystających z uroków polskiego morza. Mieszkańcy Gdańska zyskają dostęp do bezpiecznej i komfortowej infrastruktury kolejowej. Mam nadzieję, że zmodernizowany budynek dworca stanie się jedną z wizytówek miasta i pozwoli na obsługę jeszcze większej ilości podróżnych. Wszystko to dzięki Programowi Inwestycji Dworcowych, w ramach którego polski rząd przeznaczy do 2023 r. prawie 2 mld zł na modernizację blisko 200 dworców” – wskazuje Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury.

Dzięki inwestycji pasażerowie zyskają przestronny i nowocześnie urządzony hol z poczekalnią, kasami biletowymi i lokalami handlowymi. Znajdą się w nim: ławki, kosze, gabloty z rozkładem jazdy, elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów oraz nowoczesny system pasażerskiej informacji głosowej. Na jednej ze ścian holu zostaną umieszczone grafiki przedstawiające zmieniający się wygląd dworca na przestrzeni przeszło 150 lat. Dzięki specjalnemu wejściu na środku obiektu, będzie można szybciej dostać się na perony. W jego pobliżu przewidziano też nowocześnie urządzony kompleks toalet oraz trzy lokale handlowo-usługowe. W bezpośrednim otoczeniu dworca zostaną ułożone nowe chodniki oraz zainstalowane będą stojaki rowerowe.

„Dworzec Gdańsk Wrzeszcz to druga najważniejsza inwestycja w województwie pomorskim, którą zaczynamy po rozpoczętej w 2019 roku przebudowie dworca Gdańsk Główny. Dzięki niej, ten odwiedzany codziennie przez tysiące podróżnych obiekt zyska całkowicie nowy wygląd, a poza tym stanie się komfortowy, dostępny i proekologiczny” – mówi Ireneusz Maślany, członek zarządu PKP S.A.

Zmodernizowany obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Na dworcu zostaną zastosowane nowoczesne systemy bezpieczeństwa: monitoringu, kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu oraz przeciwpożarowe. Nad poprawnym działaniem wszystkich urządzeń i instalacji będzie czuwał system BMS (Building Management System).

Przebudowa dworca Gdańsk Wrzeszcz to jedna z 22 inwestycji realizowanych przez PKP S.A. w województwie pomorskim w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023. Inwestycja jest dofinansowana ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Źródło tekstu: Pkp.pl/Serwis Kolejowy

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram