fbpx

W poniedziałek 26 lipca warszawska Stacja Muzeum startuje z tegoroczną edycją "Stacji Dzieci" - wakacyjnym projektem dydaktyczno-kulturalnym, skierowanym do dzieci w wieku od 7 do 14 lat. Zajęcia będą miały formę półkolonii i potrwają do 30 lipca.

Podczas wydarzenia Stacja Muzeum zamienia się w małe miasto, które ma swoje urzędy, miejsca pracy, walutę i czuwającą nad porządkiem policję. Uczestnicy warsztatów poznają różne zawody oraz uczą się określonych ról społecznych, a co najważniejsze - integrują się.

Opiekę nad dziećmi w trakcie zajęć sprawują opiekunowie grup, pracownicy muzeum i wolontariusze. Na czas zabawy mali obywatele stają się pełnoprawnymi obywatelami swojego miasta i członkami społeczności.

Udział w "Stacji Dzieci" jest nieodpłatny. Obowiązują zapisy.

Partnerami tegorocznej edycji "Stacji Dzieci" są: Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A., Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "MEDITRANS" SPZOZ w Warszawie, Mazowiecki Instytut Kultury, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie i Straż Miejska m.st. Warszawy.

Najważniejsze informacje

26 lipca 2021 roku pierwsi ochotnicy stawią się na wybranych stanowiskach pracy. To właśnie oni sami zdecydują, jaki zawód danego dnia będą wykonywać. Za udział w dwugodzinnych warsztatach otrzymają zapłatę w walucie obowiązującej jedynie w Stacji Dzieci. Za zarobione pieniądze uczestnicy mogą zrobić zakupy w specjalnie do tego przygotowanym sklepiku obsługiwanym również przez dzieci.

Od godz. 13 do 14 odbędą się pokazy zorganizowane przez Partnerów akcji. To niecodzienna okazja, by z bliska przyjrzeć się ich pracy, osobiście porozmawiać i zadać pytania ratownikom medycznym czy pracownikom Urzędu Transportu Kolejowego, i posłuchać płyt winylowych w towarzystwie pracownika Mazowieckiego Instytutu Kultury. W pokazach będą mogły wziąć udział dzieci, które nie zdążą zapisać się na warsztaty.

W trakcie warsztatów uczestnicy otrzymają obiad. Do ich dyspozycji będzie także woda do picia (organizatorzy proszą o wyposażenie dzieci w kubki plastikowe lub bidony, najlepiej podpisane).

W plikach do pobrania znajduje się [Regulamin] oraz [Karta uczestnika]. Oryginały dokumentów powinny trafić do Stacji Muzeum w dniu, w którym dziecko bierze udział w zajęciach. Dokumenty można będzie wypełnić również na miejscu. Rejestracja uczestników będzie czynna od godz. 9:30.

Zapisu można dokonać pod adresem e-mail edukacja@stacjamuzeum.pl

Więcej informacji na temat „Stacji Dzieci” można znaleźć [tutaj] oraz pod numerem telefonu: 22 620 04 80, wew. 106.

Źródło tekstu: Stacja Muzeum/Serwis Kolejowy

Rozpoczęła się IV edycja największego konkursu kolejowego w Polsce, współorganizowanego przez Fundację Grupy PKP i Fundację ProKolej. Inicjatywa „Dworzec Roku” z każdą kolejną odsłoną zdobywa coraz większą popularność. Tylko w zeszłym roku w głosowaniu wzięło udział ponad 13 tys. osób, które wskazały najlepszy dworzec kolejowy w kraju.

„Konkurs «Dworzec Roku» to okazja na pokazanie przykładów pozytywnych zmian, jakie przechodzi polska kolej”podkreśla dr Jakub Majewski, prezes zarządu Fundacji ProKolej, pomysłodawca konkursu.

„Dla osób zajmujących się transportem i rozwojem miast to także okazja do zebrania opinii pasażerów i znalezienia dobrych praktyk, które należałoby promować” – dodaje.

„W naszej działalności aktywnie wspieramy różnorodne projekty, dzięki którym kolej staje się bezpieczniejsza, nowocześniejsza, bardziej przyjazna pasażerom – jednym słowem, lepsza. Taką inicjatywą jest właśnie konkurs «Dworzec Roku». To nie tylko forma wyróżnienia dworca jako budynku, ale także, a może przede wszystkim, forma docenienia wszystkich tych, dzięki którym ten element kolejowej infrastruktury nieustannie się rozwija”mówi Katarzyna Kucharek, prezes zarządu Fundacji Grupy PKP.

Konkurs „Dworzec Roku” rozpoczyna się od zebrania puli obiektów, na które trzeba zwrócić uwagę. Zgłoszeń może dokonać każdy – organizacje branżowe, władze lokalne, samorządy czy indywidualne osoby. Zebrane propozycje poddawane są weryfikacji. Następnie w teren wyruszają audytorzy, którzy dokonują szczegółowej oceny poszczególnych propozycji. Badają m.in. elementy takie jak design, zagospodarowanie przestrzeni, czystość, oświetlenie, jakość komunikatów stacyjnych, czytelność informacji pasażerskiej, przesiadki z pociągów do komunikacji miejskiej, dostępność parkingów, atrakcyjność otoczenia czy profesjonalizm obsługi. Wyniki zbierane od lipca do początków września są podstawą wyboru finałowej dziesiątki. Spośród tych obiektów, dzięki głosom internautów, wyłoniony zostanie zwycięski dworzec. O tym, który obiekt kolejowy wygra, może zadecydować każdy.

„Konkurs „Dworzec Roku” to forma dialogu między środowiskiem kolejowym a użytkownikami tej gałęzi transportu. Rosnące zainteresowanie tą inicjatywą dowodzi, że pasażerowie dostrzegają pozytywne zmiany zachodzące na polskich dworcach i oddając głos w konkursie, chcą promować proponowany kierunek rozwoju naszej branży” – dodaje Katarzyna Kucharek, prezes zarządu Fundacji Grupy PKP.

„W poprzednich trzech edycjach konkursu udział wzięło już ponad 20 tys. osób. Choć rekordowa frekwencja miała miejsce rok temu, to jesteśmy przekonani, że IV edycja będzie cieszyć się jeszcze większą popularnością. Tym bardziej, że doświadczenie uczy, że wygrana konkretnego dworca to nie tylko zwrócenie uwagi jedną stację, to doskonała promocja miasta i całego regionu” – wskazuje dr Jakub Majewski.

Konkurs „Dworzec Roku” to przedsięwzięcie Fundacji ProKolej oraz Fundacji Grupy PKP. Inicjatywa realizowana od 2017 roku ma na celu popularyzację dobrych praktyk w obszarze infrastruktury kolejowej. IV edycja konkursu ruszyła 11 maja.

Dworce kolejowe do konkursu można zgłaszać na stronie: https://dworzec-roku.pl/ 

Źródło tekstu: Fundacja PKP/Serwis Kolejowy

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło piąty już konkurs w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych GOSPOSTRATEG, którego celem jest wzrost wykorzystania rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych. W tegorocznym konkursie poszukiwane są m.in. innowacyjne projekty, będące odpowiedzią na zgłoszone przez Ministerstwo Infrastruktury zagadnienia dotyczące wykluczenia komunikacyjnego.

Przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu

Pierwszym z podejmowanych w konkursie zagadnień badawczych jest zgłoszona przez Ministerstwo Infrastruktury „Analiza skali wykluczenia komunikacyjnego na obszarze Polski wraz z rekomendacjami zmian legislacyjnych w kontekście publicznego transportu zbiorowego”.

Lata regresu regionalnej i lokalnej komunikacji autobusowej oraz likwidacja linii kolejowych doprowadziły do pozbawienia wielu pozamiejskich obszarów dostępu do publicznego transportu zbiorowego.

Kompleksowa diagnoza tematyki wykluczenia komunikacyjnego pozwoli na określenie propozycji rozwiązań, w tym zmian legislacyjnych, rozumianych jako narzędzie do przeciwdziałania temu wykluczeniu.

- Określenie skali wykluczenia komunikacyjnego oraz jego rozłożenia przestrzennego w Polsce umożliwi identyfikację obszarów, które najpilniej potrzebują interwencji w zakresie dostępności komunikacyjnej. Inwestycje publiczne skutecznie pomogą zwalczyć wykluczenie komunikacyjne oraz przyczynią się do powrotu Polski na ścieżkę szybkiego rozwoju gospodarczego – powiedział wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury

Do konkursu mogą przystąpić konsorcja jednostek naukowych, w których skład wchodzi maksymalnie pięć podmiotów. Zgłoszone projekty mogą obejmować badania podstawowe, badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz prace przedwdrożeniowe – te ostatnie są obligatoryjnym elementem projektu.

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 5 lutego i potrwa do 5 kwietnia 2021 roku.

Więcej informacji o konkursie GOSPOSTRATEG oraz dokumentacja znajduje się na stronie NCBR.

Źródło tekstu: Ministerstwo Infrastruktury/Serwis Kolejowy

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram