fbpx

Charakteryzują się nowoczesną estetyką, współczesną formą architektoniczną, a do tego są dostępne, bezpieczne i ekologiczne. Nowe dworce w Gorzkowicach i  Wilkoszewicach zostały właśnie otwarte dla podróżnych.

Obydwa budynki zostały wzniesione od podstaw w formule typowych, modułowych Innowacyjnych Dworców Systemowych w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 z dofinansowaniem ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.  To nowoczesne w formie architektonicznej obiekty, odznaczające się minimalistyczną formą z dominantą w postaci ośmiometrowej wieży zegarowej. Elewacje dworca w Wilkoszewicach i Gorzkowicach są praktycznie identyczne, ale różnią się od siebie detalem, czyli kolorem wykończenia wieży zegarowej. W Gorzkowicach cegła elewacyjna posiada ceglasty kolor, a w Wilkoszewicach jest on jasnoszary. 

W każdym z budynków całość funkcji dworcowych została umieszczona pod wiatą będącą jednocześnie jego zadaszeniem. Podróżni znajdą pod nią otwartą poczekalnię, osłoniętą z trzech stron, z kilkoma siedziskami. Dodatkowo zamontowano tam promienniki, których zadaniem będzie zwiększenie komfortu termicznego podróżnych oczekujących na pociąg w miesiącach jesiennych i zimowych. Pod wiatą zlokalizowano również pomieszczenie toalet, a także stojaki rowerowe i stację naprawy jednośladów. Informacja o przyjazdach i odjazdach pociągów jest wyświetlana na nowoczesnych elektronicznych tablicach. Częścią nowego dworca w Wilkoszewicach jest niewielki pawilon znajdujący się tuż obok nowej bryły. To fragment wcześniejszego budynku, który został poddany estetyzacji, nawiązując stylem do bryły nowego dworca. Znajduje się w nim stanowisko dla dróżnika. 

"Dzięki zaangażowaniu Funduszy Europejskich i środków z budżetu państwa inwestujemy w nowoczesną, komfortową i bezpieczną kolej. Bardzo ważnym elementem tych zmian jest modernizacja dworców. Dworce w Gorzkowicach i Wilkoszewicach zostały zrealizowane w formule niewielkich, modułowych Innowacyjnych Dworców Systemowych – przyjaznych, funkcjonalnych, dostępnych i w pełni dostosowanych do potrzeb wszystkich pasażerów" – powiedział Grzegorz Puda, minister funduszy i polityki regionalnej.

"Dworce w Wilkoszewicach i Gorzkowicach to kolejny dowód na to, że konsekwentnie realizujemy postawiony cel, którym jest przyjazna kolej. Dbamy o komfort podróżnych nie tylko w dużych miastach, ale również mniejszych miejscowościach, czego przykładem są ukończone właśnie inwestycje. Jestem przekonany, że zmodernizowane dworce, infrastruktura torowa i nowoczesne pociągi sprawią, że w naszych codziennych podróżach będziemy jeszcze częściej wybierać kolej" – powiedział Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

"Dworce kolejowe w Wilkoszewicach i Gorzkowicach to pierwsze obiekty w województwie łódzkim otwarte dla podróżnych w ramach obecnego Programu Inwestycji Dworcowych. Obydwa budynki to niewielkie, nowoczesne dworce, wybudowane od podstaw, w formule Innowacyjnych Dworców Systemowych. Niebawem w województwie łódzkim otwarty zostanie kolejny, nieco większy IDS, który PKP S.A. zbudowało w Rogowie" – skomentował Ireneusz Maślany, członek Zarządu PKP S.A.

"Nowoczesne, bezpieczne, ekologiczne i dostępne – w takiej formule są realizowane inwestycje kolejowe, za którymi stoją środki unijne z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dzisiaj z nowych, niewielkich, ale przyczyniających się do poprawy mobilności lokalnej społeczności, dwóch dworców kolejowych w Gorzkowicach i Wilkoszewicach skorzystają pierwsi podróżni. Cieszę się, że wraz z obiektami kolejowymi fundusze unijne przyczyniają się do poprawy ich najbliższego otoczenia, unowocześniając i odnawiając je" – podkreśliła Joanna Lech, p.o. dyrektora CUPT.

Nowe dworce w Gorzkowicach i Wilkoszewicach zostały zaprojektowane jako proste, parterowe budynki, co w praktyce wyeliminowało bariery architektoniczne dla osób z niepełnosprawnościami. Usprawnień jest więcej, gdyż na dworcach i w ich otoczeniu zlokalizowano ścieżki prowadzące oraz tablice dotykowe z planami obiektów, które ułatwią poruszaniu się po nich i orientację osobom niewidzącym i niedowidzącym.

Obydwa budynki są również ekologiczne i bezpieczne. Obiekty wyposażono w system BMS (Building Management System) nadzorujący prace instalacji i urządzeń w celu optymalizacji zużycia energii elektrycznej, cieplnej oraz wody. Energooszczędne jest również oświetlenie budynków. Dla poprawy bezpieczeństwa na dworcach i wokół nich zainstalowano również nowoczesne systemy monitoringu, kontroli dostępu oraz sygnalizacji włamania i napadu.  

Metamorfozę przeszło najbliższe otoczenie dworców. W obu lokalizacjach ułożono nowe chodniki, zamontowano elementy małej architektury (ławki, kosze, oświetlenie), a także powstały nowe parkingi z miejscami przeznaczonymi również dla osób z niepełnosprawnościami i dużych rodzin.

Budowa nowych dworców w Gorzkowicach i Wilkoszewicach była realizowana w formule „Projektuj i buduj”. Koszt inwestycji to odpowiednio 4,06 mln złotych brutto i 3,97 mln złotych brutto. Inwestorem były Polskie Koleje Państwowe S.A, a wykonawcą konsorcjum firm Heli Factor Sp. z o.o. z Warszawy oraz Merx Sp. z o.o. z Białegostoku.

Źródło tekstu: pkp.pl/Serwis Kolejowy

Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ziemi. Z tej okazji Warszawska Kolej Dojazdowa przypomina i zachęca swoich pasażerów do proekologicznych zachowań. Musimy sobie uświadomić, że działania przyjazne środowisku naturalnemu mają wielką wagę. Przewoźnik przekonuje, że mały krok każdego z nas przyniesie ze sobą duże efekty w przyszłości, a swoją postawą i nawykami np. poprzez segregację śmieci wykazujemy troskę o naszą planetę. 

22 kwietnia miliony ludzi na całym świecie świętują Dzień Ziemi. Idea troski o naszą planetę jest wartością nadrzędną - łączy ludzi niezależnie od narodowości, wyznania, zawodu czy też wieku. Organizacje ekologiczne biją na alarm - wymierające gatunki, wycinane lasy, oceany bez ryb i raf koralowych. Najnowszy raport Word Wide Fund for Nature (WWF) o stanie naszej planety ostrzega, że jest ona u kresu możliwości. Nie pozostaje nic innego jak zacząć działać już dzisiaj – jest to czas, kiedy ekologia powinna stać się naszym priorytetem - globalnie i lokalnie - bo za chwilę może być za późno.

Warszawska Kolej Dojazdowa od wielu lat intensywnie działa na rzecz promowania postaw i inicjatyw ekologicznych. Nie tylko dlatego, że sama jest środkiem transportu przyjaznym naturze, ale również dlatego, że jest świadoma, jak istotne jest stosowanie w życiu codziennym postaw korzystnych dla środowiska/natury. WuKaDka zachęca wszystkich pasażerów do sortowania śmieci. Dobrym początkiem do rozpoczęcia działań na rzecz dokonywania pozytywnych zmian w środowisku naturalnym naszej planety jest kształtowanie podstawowych nawyków związanych z prawidłową segregacją śmieci. Niestety, aż 23 procent Polaków w ogóle nie segreguje śmieci. A ci, którzy to robią, nie do końca wiedzą, jak prawidłowo rozdzielać odpady. Często wynika to z niewiedzy, ale często też z wygody – bo łatwiej jest wyrzucić coś do odpadów zmieszanych, niż „rozkładać na czynniki pierwsze”. Musimy uświadomić sobie, że dzięki prawidłowej segregacji, mamy realny wpływ na stan środowiska, w którym żyjemy. Zmniejszamy bowiem nie tylko zużycie surowców, których zasoby są ograniczone, ale także emisję szkodliwych substancji. Wiele zależy od naszych codziennych wyborów i dobrych nawyków. A segregacja jest prosta. Z odpadów wstępnie posortowanych można odzyskać nawet 90 procent surowców.

Warto znać więc pięć podstawowych kategorii pojemników na odpady, tak, aby wiedzieć, co gdzie powinniśmy wrzucać. Każdy z nich ma inny kolor i różne zastosowanie. Są to opakowania na:

* W przypadku kiedy opakowanie składa się z kilku różnych materiałów, najlepszym rozwiązaniem jest oddzielenie ich od siebie i odpowiednia segregacja. Pustych pojemników nie musisz myć – wystarczy opróżnić opakowanie z resztek i wyrzucić je do odpowiedniego kontenera.

Prawidłowa segregacja to podstawa! Tylko od nas zależy, czy działania na rzecz środowiska, zyskają na tyle dużą skalę, że spowodują faktyczne zmiany naszych postaw, zachowań zakupowych, wartości, codziennych nawyków. Chroń środowisko. Nie czekaj i zacznij już dziś.

Źródło tekstu: wkd.com.pl/Serwis Kolejowy 

Na stronie dane.utk.gov.pl pojawiły się nowy dział – Eko kolej. Zawarte tam informacje pozwalają ocenić, jak kolej wypada na tle innych środków transportu pod względem oddziaływania na ludzi i środowisko. Zaprezentowanych zostało kilka kategorii danych dla transportu kolejowego, takich jak emisje gazów cieplarnianych, hałas, koszty zewnętrzne czy wypadkowość. Przedstawiony został również model promujący podróżowanie w zrównoważony sposób. 

Bez wątpienia kolej jest jednym z najbardziej zrównoważonych gałęzi transportu. Świadczy o tym zarówno udział kolei w emisji gazów cieplarnianych w transporcie (w Polsce jest to zaledwie 0,43%), jak też inne wskaźniki obrazujące m.in. koszty zewnętrzne generowane przez różne gałęzie transportu. Aby przewieźć jednego pasażera, społeczeństwo poniesie konkretne, mierzalne koszty z tytułu zanieczyszczenia powietrza, zmian klimatu i hałasu. W przypadku transportu drogowego koszt na sto kilometrów wyniesie 56 zł, transportu lotniczego – 6,8 zł, a transportu kolejowego – 4,7 zł. Transport kolejowy oznacza również mniej osób narażonych na ponadnormatywny hałas w porównaniu z transportem drogowym oraz większe bezpieczeństwo podróżowania. W 2020 r. w transporcie drogowym w Polsce wydarzyło się niemal 60 razy więcej wypadków niż w transporcie kolejowym. Te i inne dane zawarte na stronie Eko kolej pokazują, że warto korzystać z transportu kolejowego – taki wybór jest korzystny dla naszej planety, ale również uzasadniony ekonomicznie.

Eko kolej to baza informacji, które pozwalają lepiej zrozumieć, dlaczego transport kolejowy jest określany najbardziej ekologicznym środkiem transportu. Zebrane dane pochodzą m.in. z publikacji Europejskiej Agencji Środowiska czy Komisji Europejskiej. Strona zawiera odnośniki w wybranych zakresach tematycznych, jak również materiały źródłowe w formie plików Excel. Pozwala również poznać dodatkowe opracowania czy też np. kalkulatory emisji.

Każde zagadnienie zostało dodatkowo przedstawione w formie plakatu przygotowanego przez UTK przy udziale Fundacji „Pro Kolej”. Kolejne opracowania o tematyce Eko kolei będą dostępne w dziale Grafiki i Raporty oraz w wybranym dziale tematycznym.

Źródło tekstu: utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

Modernizacja i elektryfikacja odcinka linii kolejowej Ełk – Giżycko otrzymała wsparcie unijne ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

"Umowa na prace na linii kolejowej nr 38 to kolejny element wielkiej modernizacji polskiej kolei. Wierzę, że elektryfikacja linii wpłynie korzystnie na środowisko przyrodnicze Mazur, a trasa z Ełku do Korsz przyciągnie wielu turystów. Przy wsparciu środków europejskich sukcesywnie zmieniamy polską kolej, czyniąc ją bardziej konkurencyjną i dostępną dla pasażerów" – powiedział wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

Dzięki elektryfikacji 49 km torów kolej na odcinku Olsztyn – Ełk, pociąg na tej trasie przyspieszy nawet dwukrotnie, a podróż skróci się o 50 minut. Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk – Giżycko właśnie wchodzą w fazę realizacji. Cały projekt „Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk – Giżycko wraz z elektryfikacją”, realizowany przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA, stanowi I część większego przedsięwzięcia, podzielonego na 2 fazy:

"Projekt wpisuje się w unijny trend priorytetowego finansowego wsparcia inwestycji ukierunkowanych na rozwiązania zawierające czynnik klimatyczny i środowiskowy. W systemie rozdysponowywanych środków unijnych kolej, z jej w znacznej mierze proekologicznymi projektami, zajmuje szczególne miejsce, również z punktu widzenia założeń nowej perspektywy finansowej UE. Elektryfikacja odcinka kolejowego Ełk – Giżycko wraz z modyfikacją i budową infrastruktury towarzyszącej to krok, który niewątpliwie docenią zarówno przewozy pasażerskie i towarowe, jak i warmińsko-mazurska natura. Dzięki dofinansowaniu w wysokości ponad 640 mln złotych zostanie zrealizowany projekt, który przyspieszy i usprawni przewozy kolejowe w Warmii i Mazurach" – stwierdziła Joanna Lech, p.o. Dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Założenia projektowe

Podstawowym celem realizowanego projektu jest modernizacja i elektryfikacja trasy, co pozwoli usprawnić pasażerski i towarowy transport kolejowy w transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T).

W ramach modernizacji wymieniona będzie nawierzchnia kolejowa na całym odcinku Ełk – Giżycko, z podniesieniem dopuszczalnych nacisków osi do 221 kN i przebudową układów torowych na stacjach dla pociągów towarowych o długości 750 m. Prace obejmą także wzmocnienie podtorza i przebudowę nasypów wraz z torowiskiem w miejscach przesunięcia linii kolejowej oraz udrożnienie i odbudowę odwodnienia.

Elektryfikacja wraz z budową sieci trakcyjnej i zapewnieniem jej zasilania to – obok modernizacji – kluczowy cel projektu.

Inwestycja obejmie także m.in. przebudowę sześciu i budowę dwóch obiektów inżynieryjnych, modernizację trzech stacji i dwóch przystanków osobowych oraz przebudowę systemów zabezpieczających na przejazdach kolejowych.

Zakończenie realizacji całego projektu modernizacji i elektryfikacji linii nr 38 na odcinku Ełk – Giżycko zaplanowano na 2024 rok. Realizacja dalszej części projektu, czyli „Prac na linii kolejowej nr 38 na odcinku Giżycko – Korsze wraz z elektryfikacją” jest planowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

Efekty inwestycji

Linia kolejowa nr 38 na wspomnianym odcinku jest  linią jednotorową, o klasie torów 2. Prędkości techniczne pociągów pasażerskich wahają się w granicach 80-100 km/h z licznymi punktowymi ograniczeniami prędkości, co sprawia, że jakość obsługi ruchu pasażerskiego i towarowego jest ograniczona i nie pozwala na oferowanie usług najwyższej jakości.

Inwestycja zwiększy przepustowość linii kolejowej, skróci czasu podróży pasażerów i towarów, co poprawi jakość usług kolejowych. Zmniejszą się także koszty eksploatacji.

Elektryfikacja nie tylko usprawni połączenia, ale także, poprzez zmniejszenie emisyjności, ograniczy szkodliwe oddziaływanie transportu na środowisko w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich.

Przebudowa urządzeń zabezpieczających na przejazdach kolejowo-drogowych przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa kolejowego.

Źródło tekstu: gov.pl/Serwis Kolejowy 

Pierwszy z sześciu pociągów hybrydowych zamówionych przez Koleje Dolnośląskie dotarł do legnickiej bazy technicznej przewoźnika. Po zakończeniu testów w październiku wyjedzie na tory.

Pociągi hybrydowe Impuls II zostały zakupione w ramach przetargu od nowosądeckiego Newagu. Sześć składów kosztowało w sumie 170 mln zł. Ekologiczna inwestycja Kolei Dolnośląskich przyspieszy podróżowanie i zwiększy jego komfort.

Nowoczesna technologia

Nowe pojazdy wyróżnia dwusystemowy napęd elektryczno-spalinowy, umożliwiający obsługę każdego rodzaju tras, w tym zupełnie niezelektryfikowanych. Pociąg hybrydowy osiąga prędkość 160 km/h, poruszając się w trybie elektrycznym oraz 120 km/h w trybie spalinowym. Zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala również na redukcję emisji spalin.

"Koleje Dolnośląskie od zawsze stawiały na najnowocześniejszą technologicznie flotę. Kontrakt z Newagiem czy jeszcze wcześniej z bydgoską Pesą potwierdza obrany kurs rozwojowy, który chcemy kontynuować. Niebawem przewidziane są kolejne dostawy, które wzmocnią nasz park taborowy. Wszystkie zamówione pojazdy zostaną dostarczone w pierwszym półroczu 2022 roku" – powiedział Damian Stawikowski, prezes Kolei Dolnośląskich.

Pierwszy z zakupionych przez KD Impulsów 2 właśnie szykuje się w pierwszą podróż. W legnickiej bazie technicznej przechodzi przez uzupełniające badania i testy.

"Pojazd komfortowo się prowadzi, w trakcji spalinowej praktycznie tak jak w elektrycznej. Co istotne, spala o wiele mniej niż nasza dotychczasowa flota" – stwierdza Sebastian Andryszak, maszynista-instruktor z KD, który jako jeden z pierwszych miał okazję prowadzić testowo pierwszą dolnośląską „hybrydę”.

Impulsy 2 składają się z trzech członów. Każdy może zabrać na pokład ponad 300 pasażerów. Niskopodłogowe składy dostosowane są do potrzeb osób z ograniczoną możliwością poruszania się. Funkcjonalności taboru służyć będzie ogólnodostępny, bezprzewodowy internet, nowoczesny system informacji pasażerskiej, a także kosze do segregacji odpadów. W celu zwiększenia komfortu podróży pociągi wyposażone zostały w klimatyzację, specjalne miejsca do przewozu rowerów, gniazdka elektryczne oraz porty USB, a także podokienne stoliki.

Ekologiczne rozwiązania

"Nowe pociągi Kolei Dolnośląskich wyróżniają się pod względem ekologicznych rozwiązań. – Jest to pojazd niskoemisyjny zarówno w trakcji elektrycznej, jak i spalinowej, spełnia najnowsze normy emisji spalin" – wylicza Łukasza Zgółka, zastępca dyrektora ds. technicznych w KD.

Zastosowanie innowacyjnej technologii pozwalającej na redukcję emisji spalin nie jest jedynym ekorozwiązaniem w nowych pociągach. Po raz pierwszy na świecie wykorzystano w nich technologię elektronicznego papieru jako informacji dla pasażerów, zastępując tym samym drukowane plakaty, które były dostępne w pojazdach. To rozwiązanie oszczędza energię elektryczną, dając możliwość zdalnego zarządzania wyświetlaną treścią.

"Jako pierwsi na świecie mogliśmy dostarczyć pojazdom szynowym system opierający się na technologii e-papieru. Dzięki pracy naszych specjalistów z zakresu mechaniki i informatyki oraz współpracy z firmą Newag, udało nam się stworzyć dla Kolei Dolnośląskich unikalny produkt służący do emisji treści, w tym regulaminów czy map" – podkreśla Paweł Korczakowski, inżynier sprzedaży ds. systemów IT w Ledatel, firmy, zajmującej się opracowywaniem systemów dla transportu szynowego.

System, który zastąpił drukowane plakaty, składa się z kolorowych wyświetlaczy oraz platformy do zdalnego zarządzania wyświetlaną treścią. Urządzenia pobierają minimalną ilość energii elektrycznej, tylko w momencie zmiany wyświetlanej zawartości (poza tym obraz jest prezentowany bez potrzeby zasilania). Wysoka jakość kontrastu nie męczy oczu (podobnie jak zwykły papier). Platforma może być wykorzystywana w urządzeniach mobilnych i na komputerach PC. Umożliwia zarządzanie czasem emisji komunikatów, grupowanie urządzeń, a także diagnozowanie poprawnością ich działania.

Nowe pojazdy hybrydowe dołączą do obecnie użytkowanych 27 elektrycznych Impulsów. Podpisana ze spółką Newag umowa pozwala regionalnemu przewoźnikowi na zamówienia dodatkowych dwóch pojazdów na warunkach zamówienia podstawowego.

Źródło tekstu: kolejedolnoslaskie.pl/Serwis Kolejowy

W dniach od 16 do 22 września w pociągach PKP Intercity obowiązywać będzie specjalna oferta, w ramach której pasażerowie podróżujący z rowerami zapłacą za ich przewóz symboliczną złotówkę. Polski przewoźnik kolejowy po raz kolejny włącza się w ten sposób w obchody Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu (ETZT).

Do skorzystania z oferty „Rower za złotówkę” uprawniony jest każdy, kto w dniach 16-22 września 2021 zamierza zabrać ze sobą rower i przewieźć go w pociągu PKP Intercity. Promocja obejmuje połączenia krajowe realizowane przez: Twoje Linie Kolejowe (TLK), InterCity (IC), Express InterCity (EIC) lub Express InterCity Premium (EIP). Podróżni mogą nabywać bilety w kasach oraz u konduktora w pociągu (za wyjątkiem połączeń EIP), jak również za pośrednictwem Serwisu e-IC. Będą one ważne jedynie na przewóz roweru w pociągu, na który zostaną wydane. Cena jest stała, więc symboliczną złotówkę rowerzyści zapłacą niezależnie od długości zaplanowanej trasy. Należy przy tym pamiętać, że liczba miejsc na przewóz jednośladów w danym składzie jest ograniczona. Szczegóły dotyczące sposobu przewozu rowerów określa „Regulamin przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez spółkę PKP Intercity S.A.”.

Tegoroczna odsłona „Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju” zachęca do kontynuowania pro-środowiskowych zmian, jakie zaszły w ostatnim czasie w zakresie popularyzacji niskoemisyjnych środków transportu. Działania w ramach popularnej już akcji PKP Intercity „Rower za złotówkę” mają za zadanie nie tylko podtrzymanie tego trendu i promocję idei zrównoważonego transportu, ale także zachęcenie do aktywnego spędzania wolnego czasu.

Kolej na ekologię

PKP Intercity planuje stać się pierwszym polskim przewoźnikiem pasażerskim, którego działalność będzie neutralna dla klimatu. Pomimo, że kolej już teraz wyróżnia niska emisja w porównaniu z innymi środkami transportu, PKP Intercity nie ustaje w wysiłkach, by być jeszcze bardziej „eko”. Wpisuje się to w założenia Europejskiego Zielonego Ładu, który za główne cele dla sektora transportowego przyjmuje znaczne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Plany wyznaczają za cele: ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w transporcie o 90% do 2050 r, podróże rozkładowe poniżej 500 km neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla do 2030 r. oraz kolej jako główny i najmniej emisyjny środek transportu zbiorowego. Dlatego w ramach kontynuacji strategii taborowej „PKP Intercity – Kolej Dużych Inwestycji” do 2030 roku Spółka zainwestuje w nowoczesny tabor aż 19 mld zł. Plany obejmują inwestycje w wagony, nowoczesne lokomotywy, elektryczne zespoły trakcyjne, a także piętrowe składy wagonowe typu push-pull. W efekcie flotę przewoźnika zasilą nowe elektryczne pojazdy o znacznie mniejszej emisji CO2, a odpowiednia liczba i jakość taboru dostosowanego do zmodernizowanych linii kolejowych pozwoli na stworzenie spójnej sieci transportowej dla całego kraju.

Ograniczamy ślad węglowy

Już teraz osoby, które na stronie intercity.pl sprawdzają połączenia przewoźnika, dowiedzą się także, jaki ślad węglowy pozostawi ich podróż pociągiem i o ile korzystniejsza dla środowiska będzie pod tym względem w porównaniu z innymi środkami transportu. Podobna informacja zamieszczana jest na zakupionych biletach.

O Europejskim Tygodniu Zrównoważonego Transportu

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu jest organizowany każdego roku w połowie września. Celem działań jest promocja ekologicznych form mobilności, takich jak transport zbiorowy, ruch pieszy i rowerowy oraz transport multimodalny, czyli łączenie różnych rodzajów transportu. Mottem przewodnim tegorocznej edycji jest „Bezpiecznie i zdrowo dzięki zrównoważonej mobilności”. Kulminacyjnym momentem w trakcie ETZT jest Dzień bez Samochodu, przypadający 22 września.

Źródło tekstu: intercity.pl/Serwis Kolejowy

Budowa drugiego toru na odcinku linii WKD Grodzisk Mazowiecki – Podkowa Leśna to jedna z najbardziej wyczekiwanych przez pasażerów inwestycji przewoźnika. Spowoduje ona poprawę częstotliwości kursowania pociągów z Grodziska Mazowieckiego, ale przede wszystkim przyczyni się do zmniejszenia ruchu na lokalnych drogach. WKD działa zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju, aktywnie wspiera ochronę klimatu, podejmując nie tylko działania proekologiczne, ale również wykorzystując innowacyjne technologie przyjazne środowisku naturalnemu.

Wyniki badań opinii publicznej wskazują, że polskie społeczeństwo ma coraz większą świadomość ekologiczną, poczucie odpowiedzialności za środowisko i jego ochronę – podaje przewoźnik. WKD, pierwsza normalnotorowa elektryczna kolej w Polsce, wpisuje się w ten trend, poprzez działania i inwestycje proekologiczne poprawiające jakość życia lokalnych społeczności. Jednym z takich projektów jest budowa drugiego toru na odcinku Grodzisk Mazowiecki – Podkowa Leśna, który przyczyni się do poprawy jakości powietrza dzięki rezygnacji części kierowców z samochodu na rzecz przejazdów pociągami. Ograniczenie emisji CO2 do atmosfery spowoduje, że mieszkańcy lokalnych gmin będą oddychać czystszym i zdrowszym powietrzem. Kolejnym działaniem, które powinno zachęcić kierowców do podróży pociągami WKD jest budowa wspólnie z gminami sieci parkingów w systemie Parkuj i Jedź, wzdłuż linii przewoźnika. Parkingi wyposażone będą w innowacyjne rozwiązania energetyczne, m.in. ładowarki dla hulajnóg i energooszczędne lampy LED.

W trosce o środowisko naturalne Warszawska Kolej Dojazdowa inwestuje także w technologie bardziej przyjazne przyrodzie, np. fotowoltaikę. Podejmuje też działania ograniczające zużycie papieru poprzez stopniowe wprowadzanie biletów w formie elektronicznej oraz zamieszczanie komunikatów i informacji dla pasażerów na monitorach LCD. Zamontowano nowe automaty biletowe, w których zastosowano technologie pozwalające na zmniejszenie zużycia energii. W celu ograniczenia śladu węglowego, podjęta została również współpraca z dostawcami „zielonej energii” elektrycznej.

Przewoźnik zwraca uwagę na kształtowanie proekologicznych nawyków m.in. wśród dzieci i młodzieży poprzez udział w wydarzeniach takich jak np. „Światowy Dzień Ziemi” czy „Dzień bez samochodu”. W czerwcu br. została zorganizowana akcja pn. „Zielono Nam” w ramach nasadzeń kompensacyjnych po usunięciu drzew na odcinku linii Grodzisk Mazowiecki – Podkowa Leśna na potrzeby budowy drugiego toru. W jej ramach WKD wspólnie z gminą Milanówek rozdała swoim pasażerom 500 sztuk sadzonek drzew. Ponadto gminie Grodzisk Mazowiecki przekazane zostały sadzonki lip drobnolistnych, w celu posadzenia w miejskiej przestrzeni publicznej. W następnym roku przedsięwzięcie będzie kontynuowane we współpracy z gminami, które wyraziły chęć udziału w kolejnych ekologicznych akcjach WKD.

Źródło tekstu: Wkd.com.pl/Serwis Kolejowy

Od 2 czerwca 2021 r. osoby, które na stronie intercity.pl będą sprawdzać połączenia przewoźnika, dowiedzą się, jaki ślad węglowy pozostawi ich podróż pociągiem i o ile korzystniejsza dla środowiska będzie pod tym względem w porównaniu z innymi środkami transportu.

PKP Intercity chce w ten sposób szerzyć wśród pasażerów świadomość oddziaływania poszczególnych środków transportu na środowisko. Kolej charakteryzuje się ponad 3 razy mniejszą emisją dwutlenku węgla niż transport drogowy i ponad 8 razy mniejszą niż lotniczy. W tym celu od czerwca br. PKP Intercity wprowadziło w systemie e-IC informację dla pasażerów nt. śladu węglowego, jaki pozostawi ich podróż pociągiem oraz tego, o ile bardziej ekologiczna będzie ona od przejazdu samochodem lub lotu samolotem. Na tegoroczne wakacje planowane jest wdrożenie nadruku na biletach z informacją o śladzie węglowym.

Chcemy stać się pierwszym polskim przewoźnikiem pasażerskim, którego działalność będzie neutralna dla klimatu. Co więcej, kolej jako najbardziej ekologiczny środek transportu zbiorowego ma ambicję stać się w najbliższych latach środkiem transportu pierwszego wyboru dla jak największej liczby mieszkańców kraju. Wybierając pociągi PKP Intercity zamiast transportu drogowego w samym 2020 roku Polacy przyczynili się do mniejszej o 460 tys. ton emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Plany PKP Intercity zakładają osiągnięcie liczby ponad 74 mln pasażerów w 2030 roku. Dzięki temu zmniejszy się negatywne oddziaływanie na środowisko poprzez przyciągnięcie osób dotychczas korzystających z transportu indywidualnego” – tłumaczy Tomasz Gontarz, Członek Zarządu PKP Intercity.

W jak dużym stopniu wybór środka transportu przekłada się na emisję CO2 widać na konkretnych przykładach. W przypadku podróży PKP Intercity ze Szczecina do Gdańska emitowanych jest 11 kg dwutlenku węgla na pasażera, przy 37 kg przy podróży samochodem i 70 kg samolotem. Podróż między Poznaniem a Krakowem to 13 kg emisji CO2 przy wyborze pociągu, 46 kg dla samochodu i 81 kg dla samolotu. Z kolei wybierając się z Warszawy do Wrocławia należy liczyć się z emisją na poziomie 11 kg w przypadku pociągu, 41 kg w transporcie kołowym i aż 98 kg drogą powietrzą*. Należy także pamiętać, że w przypadku najbardziej emisyjnych podróży lotniczych, często trzeba założyć dojazd do i z podmiejskiego lotniska – co oznacza dodatkowy czas podróży i kolejne kilogramy emisji.

Pasażerowie postrzegają kolej jako ekologiczny środek transportu

Świadomość ekologiczna podróżnych systematycznie rośnie. Już 86% pasażerów pociągów PKP Intercity postrzega kolej jako najbardziej ekologiczny środek transportu zbiorowego – tak wynika z ankiety online dotyczącej m.in. kwestii podejścia podróżnych do ekologii, przeprowadzonej na przełomie marca i kwietnia 2021 r. wśród pasażerów PKP Intercity. We wrześniu ubiegłego roku uważało tak 76% podróżnych. Według deklaracji 51% osób podróżujących składami przewoźnika kwestie związane z ekologią mają wpływ na to, jaki środek transportu oni wybierają. To wzrost o 7 punktów procentowych w stosunku do września 2020 roku, kiedy taką deklarację składało 44% pasażerów.

Więcej informacji o strategii PKP Intercity związanej z ekologią przeczytasz [tutaj].

*Ślad węglowy podawany jest dla jednego pasażera. Wylicza się go na podstawie danych CER (Community of European Railways and Infrastructure) w następujący sposób: odległość handlowa przemnażana jest przez uśredniony poziom emisji w wysokości: pociąg 28gCO2/pkm, samochód 102gCO2/pkm, samolot 244gCO2/pkm. Więcej informacji o śladzie węglowym można znaleźć na www.intercity.pl/co2

Źródło tekstu: PKP Intercity/Serwis Kolejowy

Łódzka Kolej Aglomeracyjna będzie korzystać z energii elektrycznej pozyskiwanej z wiatru i słońca, do zasilania swoich pociągów. Przewoźnik dołącza do Zielonej Kolei - programu powołanego przez Centrum Efektywności Energetycznej Kolei i koordynowanego przez PKP Energetyka. ŁKA planuje także rozpocząć produkcję zielonej energii nietrakcyjnej na własne potrzeby, przy wykorzystaniu instalacji fotowoltaicznych.

List intencyjny dotyczący obu kwestii podpisano 13 maja 2021 r. podczas posiedzenia Rady Programowej Centrum Efektywności Energetycznej Kolei (CEEK). Porozumienie zawarte przez spółki dotyczy wypracowania umowy wieloletniej, na mocy której PKP Energetyka będzie dostarczać Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej energię trakcyjną z OZE.

Przewozy kolejowe w Łódzkiem czeka zielona rewolucja – po regionie jeździć będą pociągi napędzane energią powstałą w elektrowniach słonecznych i wiatrowych. Tym samym ŁKA dołączyła do Programu Zielona Kolej, stworzonego przez Centrum Efektywności Energetycznej Kolei (CEEK), inicjatywę branżową na rzecz ciągłej optymalizacji zużycia energii na polskiej kolei, skupiającą ok. 70 podmiotów, odpowiedzialnych za 95% zużycia energii trakcyjnej w Polsce. Celem Programu jest przejście sektora kolejowego na zasilanie z OZE w 85% do 2030 roku i w 100% docelowo.

Zielona Kolej jest w fazie realizacji – do Programu przystąpiły już DB Cargo Polska i CTL Logistics. Łódzka Kolej Aglomeracyjna jest pierwszym przewoźnikiem pasażerskim, który zadeklarował aktywne dołączenie do procesu transformacji energetycznej kolei, poprzez wykorzystanie OZE do zasilania swoich przewozów.

„Udział Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej w Programie Zielona Kolej świetnie wpisuje się w Strategię Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030. I to w dwa istotne cele na najbliższe lata” – podkreśla Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego.

„Pierwszy z tych celów to poprawa klimatu, co wiąże się ze stopniowym przechodzeniem na przyjazne dla środowiska źródła produkcji i wykorzystania energii. Drugi to rozwój systemu transportowego w regionie, między innymi systematyczne wzbogacanie oferty dla mieszkańców województwa podróżujących pociągami. Ale zamierzamy to robić z troską o środowisko, wykorzystując nowoczesne technologie i inwestując w tabor, który będzie bezpieczny dla klimatu” - dodaje.

ŁKA i PKP Energetyka zobowiązały się także do wspólnego wypracowania modelu wykorzystywania energii wyprodukowanej w instalacjach fotowoltaicznych, które znajdą się na terenach i budynkach należących do łódzkiej kolei. Będą one zasilać infrastrukturę przewoźnika. ŁKA posiada m.in. nowoczesną halę przeglądowo-naprawczą taboru znajdującą się tuż obok stacji Łódź Widzew. Wraz z bocznicą kolejową i myjnią pociągów tworzy ona zaplecze techniczne przewoźnika. Infrastruktura ta zajmuje powierzchnię prawie 4,5 ha. Celem współpracy pomiędzy ŁKA i PKP Energetyka będzie wybór najbardziej efektywnych, innowacyjnych technologicznie oraz korzystnych ekonomicznie i przyjaznych środowisku naturalnemu sposobów jej zasilania, przy wykorzystaniu energii ze słońca. To ważny krok w kierunku zmniejszenia śladu węglowego łódzkiego regionalnego przewoźnika kolejowego.

„Łódzka Kolej Aglomeracyjna kieruje się troską o jak najefektywniejsze wykorzystanie energii i ochronę klimatu. Wprowadziliśmy już rekuperację i ecodriving, dzięki czemu zużywamy średniorocznie 25% mniej energii. Kolejnym, naturalnym kierunkiem jest przejście na zasilanie z OZE, co pozwoli nam zaoferować podróże neutralne klimatycznie. Działamy aktywnie w ramach CEEK-u i cele tej inicjatywy są nam bardzo bliskie. Do tego naszym wieloletnim partnerem energetycznym jest PKP Energetyka. Czujemy satysfakcję, że podjęte dzisiaj zobowiązanie będzie zrealizowane z korzyścią dla środowiska, pasażerów i firmy” – zaznacza Janusz Malinowski, prezes Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.

”Cieszymy się, że działania realizowane dotychczas przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną, takie jak integracja z innymi środkami transportu publicznego, zakupy nowoczesnego taboru czy plany pozyskania pociągów o napędzie hybrydowym, rozszerzone zostaną o Program Zielona Kolej. Mam nadzieję, że spełniając warunek neutralności klimatycznej, kolej stanie się dla pasażerów środkiem transportu pierwszego wyboru” – podkreśla Wojciech Orzech, prezes PKP Energetyka.

„Celem Programu Zielona Kolej jest nie tylko redukcja emisji CO2 wynikająca z podróżowania koleją, ale również zachęcenie do przenoszenia ładunków i potoków pasażerów na transport szynowy” – dodaje Wojciech Orzech.

Zarówno PKP Energetyka, jak i Łódzka Kolej Aglomeracyjna należą do Centrum Efektywności Energetycznej Kolei (CEEK), które dąży do tego, aby kolej była bardziej konkurencyjna i przyjazna środowisku. W zakresie efektywności energetycznej plany zakładają zmniejszenie zużycia energii w sektorze o 1,2 TWh do 2030 r. i redukcję do tego czasu emisji CO2 o 1 mln ton. W tym celu CEEK promuje rozwój technologii rekuperacji, ecodrivingu i wykorzystania instalacji OZE na terenach i obiektach kolejowych. Do tego, od 2019 roku Centrum realizuje Program Zielona Kolej, który zakłada, że w 2030 roku 2,5 TWh (85% energii trakcyjnej) będzie pochodziło z OZE, co przełoży się na redukcję emisji dwutlenku węgla o 8 mln ton.

Źródło tekstu: ŁKA/Serwis Kolejowy

PKP S.A. rozpoczynają budowę kolejnego Innowacyjnego Dworca Systemowego. Nowy, ekologiczny budynek powstanie w Żelistrzewie (woj. pomorskie). Zadanie, prowadzone w ramach Programu Inwestycji Dworcowych, będzie dofinansowane ze środków unijnych.

Dworzec w Żelistrzewie będzie tzw. dworcem systemowym, realizowanym według autorskiej koncepcji PKP S.A. w trybie projektuj i buduj. W ramach prowadzonej inwestycji powstanie nowoczesny, parterowy obiekt dostosowany wielkością do obecnego zapotrzebowania podróżnych. Pasażerowie będą mogli skorzystać z zewnętrznej, osłoniętej wiaty, w której znajdą się miejsca do oczekiwania na pociąg. O przyjazdach i odjazdach składów informować będą elektroniczne tablice.

Nowy obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Znikną dotychczasowe bariery architektoniczne. Na dworcu zaplanowano ścieżki dotykowe dla osób niewidomych i niedowidzących, na zewnątrz pojawią się też mapy dotykowe. W budynku pojawi się także toaleta dostosowana do potrzeb pasażerów z niepełnosprawnościami.

Na nowo zagospodarowane zostanie również otoczenie budynku. Przy dworcu pojawi się niewielki parking dla samochodów osobowych, na którym znajdą się także miejsca wydzielone dla podróżnych z niepełnosprawnościami. Pod zadaszeniem zamontowane będą stojaki rowerowe na 12 jednośladów oraz słupek ze stacją naprawczą. Pojawią się także elementy małej architektury, takie jak ławki i kosze, a część terenu przeznaczona zostanie pod zieleń.

Początek prac budowlanych pod przyszły dworzec w Żelistrzewie to kolejny element przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu. Mieszkańcy kolejnej niewielkiej miejscowości w województwie pomorskim zyskają dostęp do bezpiecznej i komfortowej infrastruktury kolejowej. Mam nadzieję, że nowoczesny i proekologiczny budynek dworca stanie się ważnym centrum społeczności lokalnej i ułatwi pasażerom podróżowanie koleją do tej nadmorskiej miejscowości. Wszystko to dzięki Programowi Inwestycji Dworcowych, w ramach którego polski rząd przeznaczy do 2023 r. prawie 2 mld zł na modernizację blisko 200 dworców” – zaznacza Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury.

Przyszły dworzec w Żelistrzewie będzie nowoczesnym, ekologicznym i komfortowym budynkiem, dostosowanym do obecnych potrzeb pasażerów. Mam nadzieję, że już niebawem wszystkie te zalety docenią nie tylko podróżni, ale również mieszkańcy miejscowości. W ramach tego samego projektu inwestycyjnego dworce systemowe powstaną również w Juracie i Chałupach” – podkreśla Maciej Małecki, wiceminister aktywów państwowych.

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej dało nam szansę na szybszy rozwój kolei. Dzięki środkom krajowym i Funduszom Europejskim polska kolej zyskuje nowy wizerunek. Żelistrzewo to kolejna miejscowość, w której powstanie nowoczesny dworzec dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami” – wskazuje Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

Dworzec w Żelistrzewie to pierwszy obiekt ujęty w szerszym projekcie modernizacji i budowy dworców na linii kolejowej nr 213, na którym rozpoczynają się prace budowlane. Łącznie przy trasie z Gdyni do Helu inwestycje zostaną zrealizowane na jedenastu dworcach. Na ośmiu stacjach budynki zostaną poddane gruntownej przebudowie, a w trzech lokalizacjach powstaną zupełnie nowe, Innowacyjne Dworce Systemowe. W sumie w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 zmodernizowanych i wybudowanych od nowa zostanie niemal 200 dworców kolejowych”mówi Ireneusz Maślany, członek zarządu PKP S.A.

Inwestycja prowadzona jest w formule projektuj i buduj. Za jej realizację odpowiada konsorcjum firm Heli Factor Sp. z o.o. i MERX Sp. z o.o. Zakończenie prac budowlanych planowane jest na przełom 2021 i 2022 roku. Ich koszt wyniesie 3,3 mln zł brutto. Inwestycja będzie dofinansowana ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Źródło tekstu: Pkp.pl/Serwis Kolejowy

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram