fbpx

Alstom, lider w dziedzinie inteligentnej i zrównoważonej mobilności, podpisał kontrakt z niemiecką firmą DB Regio AG (DB) na dostawę 29 elektrycznych zespołów trakcyjnych Coradia Stream. Pociągi będą kursować na liniach RE50 (Frankfurt – Fulda – Bebra) i RB51 (Frankfurt – Wächtersbach) od grudnia 2025 roku.

"Po kontrakcie udzielonym przez LNVG na węzeł ekspresowy Brema/Dolna Saksonia w 2021 roku oraz kontrakcie z DB Regio na podsieć Main-Weser pod koniec ubiegłego roku, jesteśmy niezmiernie zadowoleni, że przekonaliśmy również DB swoją ofertą Coradia Stream HC trenuje na liniach RE50 i RB51" – powiedział Müslüm Yakisan, prezes regionu Alstom DACH. "To po raz kolejny pokazuje, że nasza najnowocześniejsza koncepcja dużej przepustowości doskonale spełnia dzisiejsze potrzeby w zakresie mobilności regionalnej w Niemczech". - dodał. 

Coradia Stream HC zapewnia pasażerom wysoki poziom komfortu. Posiada czteroosobowe przedziały z dużymi stołami w pierwszej klasie i małymi stolikami naściennymi w drugiej klasie. Gniazda elektryczne przy siedzeniach i bezpłatna sieć WLAN są również standardem. Coradia Stream High-Capacity została zaprojektowana tak, aby zapewnić bezbarierowy dostęp do wszystkich drzwi na większości stacji. Jest to możliwe dzięki jednolitej wysokości deskowania 600 milimetrów. Pociąg oferuje również 30 miejsc parkingowych dla rowerów.

"Nowe elektryczne piętrowe pociągi wieloczłonowe przyspieszają szybciej. Pozwala to na skrócenie czasu, skracając czas podróży RE50 między Frankfurtem a Fuldą średnio o osiem minut. W przyszłości RE50 będzie kursował nawet do Bebry co w godzinach szczytu. Dzięki poszerzonemu zakresowi usług i wysokiemu poziomowi komfortu podróżowania te nowe pojazdy sprawią, że lokalny transport w Kinzigtal stanie się znacznie bardziej atrakcyjny dla pasażerów" – powiedział Maik Dreser, Prezes Zarządu Regionalnego DB Regio Mitte .

"Te nowe pociągi umożliwią nam zaoferowanie ponad 1080 miejsc między Frankfurtem a wschodnią Heską w godzinach szczytu oraz 840 miejsc w normalnych godzinach w porównaniu z poprzednimi 720" - powiedział dyrektor zarządzający Rhein-Main-Verkehrsverbund, prof. Knut Ringat. "Ponadto pociągi oferują większy komfort dzięki gniazdkom elektrycznym przy siedzeniu i przy stolikach, a także bezpłatnej sieci WLAN. Dzięki połączeniu większej przestrzeni, większego komfortu i szybszych podróży, nasi pasażerowie czerpią znaczne korzyści z nowych pojazdów Alstom. oczekuje się, że pociągi w Kinzigtal wejdą do eksploatacji od grudnia 2025 r., a między Frankfurtem, Centralną Heską i Kassel nawet rok wcześniej." - dodał. 

DB Regio będzie nadal obsługiwać linie RE50 i RB51 po zmianie rozkładu jazdy planowanej na 14 grudnia, 2025, w następstwie zaproszenia do składania ofert przez Rhein-Main-Verkehrsverbund i Nordhessischer Verkehrsverbund. Alstom wyprodukuje pociągi dla kolei Kinzig Valley w Salzgitter. Biuro projektowe z zarządzaniem projektami i umowami, walidacją i uruchomieniem, dokumentacją i szkoleniami będzie również w Niemczech.

Asortyment Coradia firmy Alstom spełnia dzisiejsze wymagania w zakresie transportu regionalnego i międzymiastowego, wykorzystując pociągi eksploatowane od ponad trzydziestu lat. Do tej pory Alstom sprzedał na całym świecie ponad 3300 pociągów Coradia. Kilka krajów europejskich, w tym Dania, Francja, Niemcy, Holandia i Włochy, już korzysta z ich wydajności i komfortu. Gama Coradia oferuje trakcję elektryczną i wysokoprężną, a także inne innowacyjne rozwiązania bezemisyjne, takie jak trakcja akumulatorowa i zasilana wodorem, dla linii niezelektryfikowanych.

Źródło tekstu: alstom.com/Serwis Kolejowy

W ostatnich dniach grudnia 2021 r. Koleje Mazowieckie odebrały kolejnych pięć elektrycznych zespołów trakcyjnych ER 160 FLIRT produkcji Stadlera. Tym samym we flocie mazowieckiego przewoźnika  jest już 26 pojazdów FLIRT.

Pojazdy zostały wyprodukowane w ramach III umowy wykonawczej podpisanej we wrześniu 2020 r.  Będą kursować na trasie Skierniewice – Warszawa – Mińsk Mazowiecki.  Przypomnijmy, że całość tej umowy dotyczy wyprodukowania dla KM 12 pojazdów. Wartość zamówienia to blisko 398 mln zł (brutto). W cenie zawiera się nie tylko zakup samych pojazdów, ale także przeszkolenie pracowników. Na podstawie umowy Stadler będzie również świadczył usługi serwisowe. Koleje Mazowieckie, w ramach przewidzianego prawa opcji, będą miały również możliwość zlecenia wykonania do dwóch napraw w poziomie utrzymania P4 każdego z dostarczonych pojazdów. Projekt uzyskał dofinansowanie z POIiŚ 2014-2020 w wysokości 126,05 mln zł.

Źródło: mazowieckie.com.pl
Źródło: mazowieckie.com.pl

Źródło tekstu: mazowieckie.com.pl/Serwis Kolejowy

PKP Intercity ogłosiło postępowanie w trybie dialogu konkurencyjnego na zakup 63 nowoczesnych, wielosystemowych lokomotyw elektrycznych o prędkości co najmniej 200 km/h, wraz ze świadczeniem usługi utrzymania technicznego pojazdów. Będzie to jeden z największych projektów taborowych w historii Spółki. Zostało przewidziane także prawo opcji, w ramach którego PKP Intercity będzie mogło zamówić maksymalnie 32 dodatkowe lokomotywy.

Pierwszym etapem ogłoszonego postępowania jest składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wnioski mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy. Mają na to czas do 1 lipca 2021 roku. Drugim etapem będzie przeprowadzenie, z wykonawcami zaproszonymi do udziału w postępowaniu, dialogu. Do tego etapu postępowania Zamawiający zaprosi wszystkich wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w ogłoszeniu o zamówieniu. Dialog będzie prowadzony do momentu, w którym Spółka będzie w stanie określić rozwiązania najbardziej spełniające jej potrzeby. O zakończeniu dialogu Spółka niezwłocznie poinformuje uczestniczących w nim wykonawców. Po jego zakończeniu Spółka wzbogacona o informacje pozyskane w trakcie dialogu opracuje specyfikację warunków zamówienia, a następnie zaprosi wykonawców uczestniczących w dialogu do składania ofert. Kolejnym krokiem będzie wybór najkorzystniejszej oferty i udzielenie zamówienia wykonawcy wybranemu w oparciu o kryteria oceny ofert określone w specyfikacji warunków zamówienia.

Harmonogram zakłada zaproszenie do składania ofert w ostatnim kwartale 2021 roku. Rozstrzygnięcie postępowania wstępnie planowane jest na pierwszy kwartał przyszłego roku.

Rozpoczynamy proces jednego z największych zakupów w historii PKP Intercity. Nowoczesne i szybkie lokomotywy pozwolą na szybsze podróże, co będzie miało duży wpływ na dalszy wzrost liczby pasażerów. Nasze plany zakładają, że do 2030 roku chcemy przewozić 74 mln osób rocznie i stać się pierwszym wyborem dla pasażerów przy okazji podróży długodystansowych. Nowe lokomotywy będą elektryczne, co będzie stanowić kolejny krok na naszej drodze do osiągnięcia neutralności klimatycznej” – mówi Marek Chraniuk, Prezes Zarządu PKP Intercity.

Nowe wielosystemowe lokomotywy będą mogły poruszać się na liniach kolejowych zasilanych prądem o różnych wartościach napięć: 3kV DC, 15kV AC, 25kV AC. Dzięki temu poprowadzą pociągi na zmodernizowanych i nowych liniach w Polsce, jak również na trasach międzynarodowych. Producent będzie musiał bowiem uzyskać dopuszczenie do eksploatacji pojazdów w sześciu krajach: Polsce, Niemczech, Austrii, Czechach, Słowacji i na Węgrzech. Wszystkie lokomotywy będą wyposażone w system ETCS poziomu drugiego.

Możliwości wielosystemowych lokomotyw pozwolą na wykorzystanie zmodernizowanych tras kolejowych i zaproponowanie pasażerom bardzo atrakcyjnych czasów podróży, a w przyszłości ich parametry pozwolą na efektywną eksploatację również na nowych liniach kolejowych. Pojazdy obsłużą zarówno trasy krajowe, jak i międzynarodowe, co pozwoli nam rozbudowywać ofertę połączeń zagranicznych” – zapowiada Adam Laskowski, Członek Zarządu PKP Intercity.

19 mld zł inwestycji w rozwój kolei jako ekologicznego środka transportu

W ramach kontynuacji strategii taborowej „PKP Intercity - Kolej Dużych Inwestycji” do 2030 roku Spółka zainwestuje 19 mld zł w nowoczesny tabor. Plany obejmują inwestycje w wagony, nowoczesne lokomotywy, elektryczne zespoły trakcyjne, a także piętrowe składy wagonowe typu push-pull. Potężne inwestycje w nowoczesne pojazdy będą napędzać dalszy rozwój kolei jako najbardziej ekologicznego środka transportu zbiorowego, wpisującego się w założenia Europejskiego Zielonego Ładu. W efekcie flotę przewoźnika zasilą nowe elektryczne pojazdy o znacznie mniejszej emisji CO2, a odpowiednia liczba i jakość taboru dostosowanego do zmodernizowanych linii kolejowych pozwoli na stworzenie spójnej sieci transportowej dla całego kraju. W 2030 roku cały tabor przewoźnika będzie nowy lub zmodernizowany, co zapewni wysoki poziom bezpieczeństwa podróży i wygody. PKP Intercity planuje stać się pierwszym polskim przewoźnikiem pasażerskim, którego działalność będzie neutralna dla klimatu.

Źródło tekstu: PKP Intercity/Serwis Kolejowy

Metrowagonmash dostarczy dwie elektryczne lokomotywy akumulatorowe z asynchronicznymi napędami trakcyjnymi dla metra w Petersburgu – czytamy w komunikacie rosyjskiego producenta taboru.

Pojazdy będą napędzane silnikami elektrycznymi, które mogą być zasilane zarówno z akumulatorów, jak i sieci trakcyjnej. Pozwoli to na kontynuowanie jazdy w przypadku awarii jednego ze źródeł prądu. Lokomotywy będą wykorzystywane jako samodzielne jednostki do wykonywania prac manewrowych, ale także do ciągnięcia wagonów.

Maszyny zostaną oparte na wagonie metra 81-714. W całkowicie metalowym korpusie o konstrukcji spawanej będą znajdowały się dwie kabiny sterownicze. Każda z nich będzie w stanie pomieścić do 4 pracowników, w tym załogę lokomotywy. W miejscu przedziału pasażerskiego zostanie umieszczona komora akumulatorów.

Producent zastosuje w pojazdach wózki ze wzmocnioną ramą. Na każdym z nich zostaną zainstalowane dwa asynchroniczne silniki. Pojemność akumulatorów wyniesie około 1000 A/h, a prędkość konstrukcyjna – 90 km/h. Lokomotywy będą też wyposażone w systemy monitoringu wizyjnego składającego się z 8 kamer: po dwie na każdą kabinę maszynisty, dwie kamery torowe oraz dwie w przedziale akumulatorów.

Zgodnie z warunkami umowy, maszyny zostaną przekazane w 2022 roku – pierwsza w marcu, a druga w maju, i trafią do zajezdni w Siewiernoje i Jużnoje. Zakup odbywa się w ramach programu odnowienia taboru specjalnego Metra w Petersburgu na lata 2020-2025.  

pg

W ramach pakietu usług transportowych PKP Mobility, Polskie Koleje Państwowe wprowadzają możliwość rezerwowania i wypożyczania samochodów, którymi pasażerowie będą mogli kontynuować podróż. Na razie z car-sharingu skorzystają jedynie osoby podróżujące do Trójmiasta.

Wygodny odbiór auta, dostępność buspasów, darmowe parkowanie w płatnych strefach czy przejrzysty cennik – to między innymi korzyści, którymi reklamują swoją nową ofertę Polskie Koleje Państwowe. 17 sierpnia przy dworcu Gdynia Główna ruszył pilotaż usługi, dzięki której pasażerowie kończący tam swoją podróż, używając systemu sprzedaży biletów BILKOM mogą zarezerwować auto. Oferta jest kierowana zarówno do turystów, jak i osób podróżujących w celach biznesowych czy mieszkańców.

Obecnie do dyspozycji podróżnych jest 10 samochodów elektrycznych Nissan Leaf. Jak podają PKP, flota ta ma być poszerzana. Spółka planuje też objąć nową usługą kolejne trójmiejskie dworce, a następnie wprowadzić ją w innych miastach.

„Efektem pilotażu będą dalsze decyzje biznesowe pozwalające na rozszerzenie usługi na inne dworce kolejowe w Polsce oraz rozbudowę floty pojazdów o samochody hybrydowe” – informują PKP S.A. na swojej stronie internetowej.

Szczegóły dotyczące car-sharingu oferowanego przez PKP Mobility można znaleźć [tutaj].

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram