fbpx

Z udziałem marszałka województwa Mieczysława Struka, wicemarszałka Leszka Bonny i senatora Ryszarda Świlskiego, 30 kwietnia 2021 r. podpisana została w siedzibie PKM SA umowa z firmą TORPOL SA na realizację inwestycji pod nazwą „Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I – rewitalizacja „Kolei Kokoszkowskiej” Faza III – elektryfikacja linii kolejowych nr 248 i 253 wraz z budową przystanku Firoga” – informuje PKM SA.

Pomorska Kolej Metropolitalna SA stale pracuje nad zwiększeniem dostępności transportowej dla mieszkańców Pomorza, a projekt elektryfikacji linii to inwestycja, która sprawi, że dostęp do komunikacji kolejowej na Pomorzu będzie jeszcze lepszy.

Projekt elektryfikacji linii jest zwieńczeniem całości projektu PKM, który rozpoczął się już w 2012 roku, jednak ze względu na brak trakcji na linii kolejowej 201 z Gdyni do Kościerzyny, plany elektryfikacji spółka musiała odłożyć w czasie. Dzięki zawartej dzisiaj umowie już za 21 miesięcy projekt PKM stanie się kompletny. Elektryfikacja linii przyczyni się do uruchomienia połączeń ponadregionalnych na linii PKM. Jako Samorząd Województwa Pomorskiego od lat staramy się rozwijać ofertę przewozową dla mieszkańców regionu. W związku z tą inwestycją pasażerowie z Kartuz i okolic nie muszą się martwić, że na czas wykonywania prac nie będą mieli kolejowego połączenia z Trójmiastem. Dzięki reaktywacji dawnej linii kolejowej z Gdańska przez Starą Piłę do Kartuz i wybudowanie tzw. «bajpasu kartuskiego» mieszkańcy powiatów kartuskiego i kościerskiego będą mogli korzystać z regularnych połączenia kolejowych z Gdańskiem” – powiedział Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

Nowe relacje, pociągi elektryczne, większe składy, czy nowy przystanek Gdańsk Firoga – to tylko niektóre korzyści czekające nas po elektryfikacji linii PKM. Realizacja projektu znacząco wpłynie na komfort podróżowania pasażerów. Liczymy na dynamiczny przyrost osób korzystających z transportu publicznego. Dodatkowo nowy przystanek Gdańsk Firoga, usytuowany będzie pomiędzy przystankami Gdańsk Matarnia oraz Gdańsk Port Lotniczy, w rozwijającej się prężnie dzielnicy Gdańska. To tu mieści się i powstaje wiele nowych firm. Ich pracownicy będą mieli łatwy dostęp do transportu publicznego” – wskazał Leszek Bonna, wicemarszałek województwa pomorskiego odpowiedzialny za transport w regionie.

Spośród 11 złożonych ofert w trakcie prowadzonego postępowania przetargowego, wybrana została najkorzystniejsza oferta - firmy TORPOL SA, której wartość zamówienia podstawowego wynosi 48 850 755,96 zł brutto. Projektowana, prawie 40 km sieć trakcyjna zostanie podwieszona do około 1500 elementów konstrukcji wsporczych. Przy realizacji projektu zastosowane zostaną technologie, które niwelują negatywny wpływ na istniejącą infrastrukturę kolejową, środowisko, otoczenie oraz okolicznych mieszkańców” – powiedział Grzegorz Mocarski, Prezes Zarządu PKM.

Szczegółowe informacje na temat projektu elektryfikacji i innych inwestycji realizowanych przez samorządową spółkę PKM SA dostępne są na stronie internetowej PKM, w zakładce  [projekty].

Źródło tekstu: PKM SA/Serwis Kolejowy

Elektryfikacja całej linii Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i budowa nowego przystanku będzie kosztować ponad 48,8 mln złotych. Pracami zajmie się firma Torpol z Poznania. Ofertę polskiej spółki oceniono jako najbardziej korzystną z aż 11 propozycji, które w lutym br. złożono w ramach przetargu – zaproponowana cena była znacznie niższa od planowanego przez PKM budżetu na tę inwestycję.

Nadchodzi czas, kiedy podróże pociągami PKM realizowane będą w całości po trakcji elektrycznej. Wkrótce spółka podpisze umowę z wykonawcą wyłonionym właśnie w przetargu, a następnie w ciągu kolejnych 18 miesięcy mają zakończyć się prace nad elektryfikacją całej linii. Pracami zajmie się poznańska firma Torpol, która zaproponowała najniższą cenę spośród wszystkich 11 oferentów i zrealizuje inwestycję za nieco ponad 48,8 miliona złotych oraz z tzw. ceną prawa opcji sięgającą ponad 10,8 miliona złotych.

Elektryczne składy i nowy przystanek


Po lutowym otwarciu ofert komisja przetargowa Pomorskiej Kolei Metropolitalnej przeanalizowała wszystkie propozycje pod względem formalnym i merytorycznym, kierując się przy ich ocenie wyłącznie zaproponowaną ceną. Dokładny zakres prac, za który będzie odpowiedzialny wykonawca, to roboty związane z elektryfikacją linii kolejowych nr 248 i 253 oraz budową nowego przystanku PKM – Gdańsk Firoga.

„Linia PKM od początku planowana była do elektryfikacji. Dzięki tej inwestycji podróżni zyskają jeszcze większy komfort podróży, pociągi będą też bardziej pojemne i szybsze. Równocześnie powstanie nowy przystanek. Chodzi tu o przystanek Gdańsk Firoga, pomiędzy Matarnią a Portem Lotniczym. Z peronu będą mogli korzystać pracownicy licznych firm zlokalizowanych w rejonie gdańskiego lotniska” – informuje Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

Kompletna elektryfikacja oznacza, że cichymi i ekologicznymi składami będą też jeździć gdynianie, którzy chętnie korzystają z Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w codziennych podróżach po trójmiejskiej metropolii. Na terenie miasta popularne „PKM-ki” zatrzymują się na stacjach: Gdynia Główna PKP, Gdynia Stadion i Gdynia Karwiny, gdzie powstaje nowoczesny węzeł przesiadkowy.


Tym środkiem transportu można w szybki i łatwy sposób dostać się z Gdyni m.in. do Portu Lotniczego Gdańsk, Kościerzyny, Żukowa czy Kartuz. Jeszcze przed pandemią koronawirusa PKM cieszyła się z rosnącej liczby pasażerów, która sięgała już 4 milionów osób rocznie.


PKM już wcześniej przygotowała kompletny projekt budowlany i wykonawczy oraz zdobyła pozwolenie na budowę dla projektu pn. „Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I – rewitalizacja „Kolei Kokoszkowskiej” Faza III – elektryfikacja linii kolejowych nr 248 i 253 wraz z budową przystanku Gdańsk Firoga”. Opcjonalnie uwzględniono też możliwość budowy dodatkowych 4 rozjazdów kolejowych - w razie konieczności.

Źródło tekstu: UM Gdyni/Serwis Kolejowy

Zakończyła się elektryfikacja ostatniego odcinka na trasie kolejowej z Rosji do Chin. Inwestycja znacznie usprawni ruch pociągów pomiędzy oboma krajami i ułatwi transport towarów. Telekonferencja z udziałem władz Rosji, podczas której otwarto zmodernizowaną linię, odbyła się 22 marca – informują Koleje Rosyjskie (RŻD).

Prace na 117-kilometrowym odcinku Borzja – Zabajkalsk zostały przeprowadzone w ramach projektu przebudowy linii Karymskaja – Zabajkalsk o długości 365 km. Cała trasa łączy Kolej Transsyberyjską z przejściem granicznym Zabajkalsk - Mandżuria na granicy rosyjsko-chińskiej. Modernizacja, a w efekcie zwiększony przewóz towarów na pokładach pociągów, pozwoli na ożywienie lokalnej gospodarki. Dzięki inwestycji przepustowość linii wzrośnie do 110 par składów dziennie.

W wydarzeniu otwarcia linii dla ruchu pociągów uczestniczyli rosyjski minister transportu Witalij Sawjelew, prezes Kolei Rosyjskich Oleg Biełozerow oraz gubernator Kraju Zabajkalskiego Aleksandr Osipow. Minister podziękował wszystkim osobom odpowiedzialnym za realizację inwestycji, podkreślając jednocześnie jej duże znaczenie.

Głos zabrał też prezes zarządu Kolei Rosyjskich Oleg Biełozerow. Zapewnił, że elektryfikacja pozwoli na usprawnienie ruchu pociągów transgranicznych.

„Elektryfikacja odcinka pozwoli na zwiększenie przepustowości, co zapewni wzrost natężenia ruchu pociągów między Rosją a Chinami. Inwestycja nie tylko znacznie obniży koszty eksploatacji linii, ale także uczyni transport kolejowy znacznie bardziej przyjaznym środowisku” – wskazał szef Kolei Rosyjskich, cytowany na stronie RŻD.

W celu modernizacji odcinka o długości 117 km zbudowano ponad 340 km sieci trakcyjnej. W prace było zaangażowanych ponad 500 osób i przeszło 100 jednostek sprzętu budowlanego. RŻD informują, że całkowity koszt elektryfikacji trasy Borzja – Zabajkalsk wyniósł ponad 9,3 mld rubli.

pg

W ogłoszonym przez samorządową spółkę PKM SA przetargu na wykonawcę elektryfikacji Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i budowę nowego przystanku PKM Gdańsk Firoga wzięło udział 11 firm z całej Polski.

Na realizację tej inwestycji PKM SA przewidziała 67,8 mln zł. Spośród nadesłanych ofert trzy znalazły się poniżej tej kwoty, kolejne trzy w jej okolicach, natomiast pięć przewyższa budżet inwestycji. Najtańszą ofertę – na 48,8 mln zł – złożył Torpol S.A. z Poznania, natomiast najdroższą Trakcja S.A. z Warszawy, która elektryfikację PKM wyceniła na 84,1 mln zł. Obecnie wszystkie oferty poddane zostaną szczegółowej analizie formalnej i dopiero po niej wybrany zostanie wykonawca, który na realizację inwestycji będzie miał 21 miesięcy od momentu podpisania umowy.


Realizacja inwestycji pod nazwą „Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I – rewitalizacja „Kolei Kokoszkowskiej” Faza III – elektryfikacja linii kolejowych nr 248 i 253 wraz z budową przystanku Gdańsk Firoga” prowadzona będzie w systemie „buduj”, gdyż samorządowa spółka PKM SA już wcześniej przygotowała dla niej kompletny projekt budowlany i wykonawczy oraz zdobyła pozwolenie na budowę. Wyłoniony w przetargu wykonawca będzie miał do wykonania m.in.:

PKM SA przewidziała opcjonalnie możliwość budowy także dodatkowych 4 rozjazdów (wraz z niezbędnym dostosowaniem systemu SRK), jeśli okaże się to konieczne, stąd w ocenie nadesłanych ofert 95% punktów potencjalni wykonawcy mogą otrzymać za „Zamówienie podstawowe”, a pozostałe 5 % punktów za „Prawo opcji”, na które spółka przewidziała dodatkowo 9,8 mln zł.

Obecnie wszystkie oferty (informacja szczegółowa na skanie poniżej) zostaną poddane szczegółowej ocenie formalnej i dopiero po tej ocenie wybrany zostanie zwycięzca przetargu. Po podpisaniu umowy wykonawca będzie miał 21 miesięcy na realizację wszystkich prac przewidzianych w kontrakcie.

Warto przypomnieć, że linia PKM od samego początku planowana była jako linia zelektryfikowana, jednak ze względu na brak sieci trakcyjnej na linii 201 (Gdynia – Kościerzyna), z którą linia PKM łączy się w Rębiechowie, plany elektryfikacji samorządowa spółka PKM SA musiała odłożyć w czasie – do momentu przygotowania przez PKP PLK projektu elektryfikacji linii 201.

– Elektryfikacja samej linii PKM, bez tworzącej z nią wspólną sieć linii 201 byłaby bezcelowa, bo trakcja elektryczna kończyłaby się „ślepo” w Rębiechowie. Dlatego cały czas namawialiśmy naszych partnerów z PKP PLK do elektryfikacji linii 201 i w najbliższych latach równolegle zelektryfikujemy obie nasze linie – wyjaśnia Grzegorz Mocarski, prezes PKM SA.

– Elektryfikacja pozwoli w pełni wykorzystać potencjał linii, którą przed pandemią jeździło ponad 4 miliony pasażerów rocznie. Dzięki temu już za kilka lat nasi pasażerowie zyskają jeszcze większy komfort podróżowania po linii PKM szybszymi i bardziej pojemnymi pociągami elektrycznymi. Jako samorząd wojewódzki inwestujemy obecnie duże środki w nowy elektryczny tabor, który w przyszłości będzie mógł jeździć także po linii PKM. Pierwsze takie nowoczesne pociągi już od ponad roku jeżdżą na trasach do Słupska i Elbląga – dodaje Mieczysław Stuk, marszałek województwa pomorskiego.

Przy okazji elektryfikacji, PKM SA wróciła także do pomysłu budowy dodatkowego przystanku PKM Gdańsk Firoga, pomiędzy Matarnią i Portem Lotniczym. Analizy marketingowe projektu PKM wykonane w 2010 r. przez ekspertów UE wykazały, że ze względu na powstawanie w pobliżu dużych firm branży IT, w przyszłości wskazane będzie wybudowanie w tym miejscu dodatkowego przystanku PKM. Dlatego już w 2011 r. PKM SA przewidziała rezerwę terenową pod dodatkowy przystanek w tej lokalizacji. Obecnie rejon ten rozwija się już na tyledynamicznie, m.in. dzięki trwałemu zakorzenieniu się w Gdańsku Firodze amerykańskiego giganta informatycznego Intela, że teraz budowa tego przystanku jest już w pełni uzasadniona.

Co ważne, przystanek Gdańsk Firoga planowany jest w standardzie analogicznym do pozostałych przystanków na linii PKM – czyli charakterystycznej tzw. „czerwonej wstążki” zaprojektowanej wcześniej przez gdańskie Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego. Wzór perforacji na czerwonych wiatach będzie nawiązywał do branży informatycznej, która dominuje w sąsiedztwie tego przystanku. Również numeracja tego przystanku dodatkowo podkreśli jego związek z branżą IT. W związku z tym, że stałym elementem grafik na przystankach PKM w Gdańsku jest numeracja (od 1 – Gdańsk Strzyża do 8 – Gdańsk Rębiechowo), a przystanek Gdańsk Firoga powstaje pomiędzy nr 6 (Matarnia) i numerem 7 (Port Lotniczy) będzie miał on numer 6@ – dzięki czemu idealnie wkomponuje się on w gdańską „dolinę krzemową” – jak nazywana jest ta okolica.

Źródło tekstu: PKM S.A./Serwis Kolejowy

Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce (ZZM) wystosował pismo do wiceministra infrastruktury Andrzeja Bittela, ws. nadmiernego użytkowania pojazdów spalinowych na zelektryfikowanych liniach kolejowych. W dokumencie zwraca się uwagę na konieczność prawnego ograniczenia procederu.

W datowanym na 27 stycznia 2021 r. piśmie prezydent związku Leszek Miętek podkreśla, że realizowanie kursów na liniach zelektryfikowanych za pomocą trakcji spalinowej to coraz częstsze zjawisko. Ponadto na podjęcie przez ministerstwo odpowiednich działań wpłynąć powinien fakt nabywania przez niektórych przewoźników starego taboru, przeznaczanego do takiego sposobu realizowania usług.

„Wielu przewoźników nabywa stary tabor spalinowy, który wykorzystywany jest na trasie w stu procentach zelektryfikowanej. Eliminuje to polską kolej z partycypowania środków w ramach funduszy unijnych” – tłumaczy Serwisowi Kolejowemu Leszek Miętek.

Jako główny argument przemawiający za koniecznością podjęcia przez agencję rządową odpowiednich kroków, związek podaje właśnie konieczność troski o środowisko naturalne. Przez wzgląd na członkostwo w Unii Europejskiej, Polska zobowiązana jest do podjęcia działań mających na celu ograniczenie emisji CO₂ do atmosfery.

ZZM podkreśla, że kwestie klimatyczne i osiągnięcie zielonego ładu są problematyczne dla polskiej gospodarki – zwłaszcza w przypadku branży górniczo-energetycznej oraz przemysłu energochłonnego. Z tego też powodu nie opowiada się za natychmiastowym i całkowitym wyeliminowaniem ruchu pojazdów spalinowych po liniach zelektryfikowanych.

„Nie jest to pogląd ortodoksyjny, gdyż zdajemy sobie sprawę, że działania te należy przeprowadzić z głową, aby ukrócić ten proceder” – stwierdza Leszek Miętek.

Biorąc pod uwagę spostrzeżenia wynikające z obserwacji firm kolejowych, Związek zaznacza, że wiele z nich dąży do rozszerzania swojej działalności nie uwzględniając skutków dla klimatu. Pismo skierowane do Andrzeja Bittela ma zwrócić uwagę ministerstwa na konieczność podjęcia działań prawnych, które negatywnie wpływają na branżę kolejową.

Z pełną treścią dokumentu można zapoznać się [tutaj].

hp

Na linii Ocice – Rzeszów wywieszono już ok. 70 km nowej sieci trakcyjnej. Zakończył się ważny etap elektryfikacji trasy, która zapewni sprawniejsze podróże dalekobieżne i regionalne. Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. warta 67 mln zł finansowana jest ze środków budżetowych.

Na linii Ocice – Rzeszów rozwieszono sieć trakcyjną. Wcześniej przygotowano konstrukcje, m.in. 1300 stalowych słupów. Teraz prace obejmują przygotowanie sieci do załączenia napięcia. By zapewnić rozkładowe kursowanie pociągów, roboty prowadzone są głównie nocą. Montowane jest także zabezpieczenie przeciwporażeniowe na wiaduktach drogowych oraz także tablice informacyjne wymagane na zelektryfikowanej linii. Zasilanie trasy w energię elektryczną zapewnią tzw. podstacje trakcyjne. W ubiegłym roku zbudowano trzy z pięciu podstacji w Chmielowie, Nowej Dębie i Cmolasie. Budowane są pozostałe obiekty w Widełce i w Rzeszowie.

Elektryfikacja zwiększy ofertę kolei na Podkarpaciu

Elektryfikacja jednotorowa trasy Ocice – Rzeszów zapewni dogodniejsze połączenia między Rzeszowem a Warszawą przez Sandomierz, Skarżysko-Kamienną i Radom oraz przez Tarnobrzeg, Stalową Wolę i Lublin. Krótsze podróże będą m.in. dzięki wyeliminowaniu zmian lokomotyw spalinowych na elektryczne. Przewoźnicy będą mogli korzystać z nowoczesnych bardziej ekologicznych pojazdów elektrycznych. Będzie lepsza oferta podróży Podmiejską Koleją Aglomeracyjną.

Elektryfikacja podkarpackiej linii to zadanie „Prace na linii nr 71 Ocice – Rzeszów”. Zakończenie planowane jest w połowie 2021 r. Od nowego rozkładu jazdy 2021/2022, po uzyskaniu certyfikatów i zezwoleń, podróżni pojadą pociągami elektrycznymi.

W 2019 r. na linii Ocice – Rzeszów PLK wybudowały mijankę w Majdanie Królewskim. Zwiększyła się przepustowość trasy. Na przystanku przygotowano też nowy peron. Wcześniej na linii dla wszystkich podróżnych zapewniono dostępność do pociągów. W 2016 r. wybudowano nowy przystanek w Chmielowie i wydłużono peron w Głogowie Małopolskim.

Od grudnia trakcją elektryczna kursują pociągi na zelektryfikowanej linii Lublin – Stalowa Wola. W 2019 r., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oddały do eksploatacji zelektryfikowany odcinek Węgliniec – Zgorzelec na międzynarodowej linii E 30. Elektryfikacja linii zwiększ możliwości sprawnych podróży i przewozu ładunków na sieci kolejowej. Nowe możliwości kolej wpisują się w rozwój ekologicznego transportu (Europejski Zielony Ład).

Źródło tekstu: PKP PLK S.A.

Hiszpański zarządca infrastruktury kolejowej ADIF ogłosił przetarg na elektryfikację trasy Saragossa-Sagunto – podaje brytyjski portal Railway Gazette. Linia stanowi część towarowego Korytarza Śródziemnomorskiego, łącząc porty Walencji z przemysłowymi obszarami na północy.

Trasa o długości 315 kilometrów zostanie zelektryfikowana w systemie 25 kV 50Hz. Zapewni to kompatybilność z odcinkami kolei dużych prędkości, które obecnie powstają w Hiszpanii. Pozwoli też na kursy pociągów pasażerskich z prędkością do 200 km/h. Koszt operacji szacowany jest na ponad 42 mld euro, a prace mają zakończyć się w 2023 roku. Inwestycja obejmuje również modernizację systemu torów na 13 stacjach kolejowych oraz przebudowę 85 mostów i 10 tuneli.

Railway Gazette przypomina, że jeszcze w 2000 roku trasa Saragossa-Sagunto miała zostać zamknięta. Taki wariant był brany pod uwagę, ponieważ stosunkowo często dochodziło na niej do przypadków wykolejenia pociągów. Wówczas władze zdecydowały się jednak na modernizację linii. Pomysł jej zamknięcia powrócił 8 lat później, jednak został zaniechany m.in. ze względu na apele koncernu General Motors, który transportował tym szlakiem samochody.

Ruch pociągów na linii został utrzymany, a w 2017 roku ruszył państwowy program kolejowy o wartości 385 mln euro. Pozwoliło to na modernizację torów i zwiększenie ruchu pociągów towarowych między Walencją a północnymi regionami Hiszpanii. Obecnie linią Saragossa-Sagunto-Walencja porusza się ok. 30 takich składów dziennie. Elektryfikacja pozwoli na dalsze zwiększenie ruchu towarowego i obsługę składów o długości ponad 700 metrów.

ADIF to hiszpańskie przedsiębiorstwo państwowe, które działa pod nadzorem Ministerstwa Robót Publicznych i Transportu. Firma została powołana w 2005 roku, w wyniku podziału krajowej spółki kolejowej RENEFE i jest odpowiedzialna za budowę oraz zarządzanie większością infrastruktury kolejowej w Hiszpanii.

pg

Proces elektryfikacji tajwańskich linii kolejowych z Pingdong do Taidong na południu kraju został ukończony. 20 grudnia odbyła się uroczysta ceremonia otwarcia, a 23 grudnia infrastruktura została oddana do użytku – podają portale Railway Gazette i Taiwan News.

Linia o długości ok. 98 km jest zasilana prądem zmiennym 25kV 50 Hz. Jej modernizacja trwała 7 lat, a koszt operacji wyniósł ponad 27,6 mld dolarów tajwańskich, (ok. 3.5 mld zł). Dzięki inwestycji po linii mogą jeździć pociągi Puyuma Express, Taroko Express i nowe maszyny EMU900 z Tajwanu.

Railway Gazette przypomina, że główna linia kolejowa w zachodniej części Tajwanu została zelektryfikowana już w 1979 roku, natomiast modernizacja trasy na wschodnim wybrzeżu zakończyła się w 2014 roku. Dzięki elektryfikacji sieci na południu kraju zostanie wyeliminowana konieczność przesiadki z pociągów elektrycznych na spalinowe.

Minister transportu Tajwanu Lin Chia-lung, cytowany na stronie portalu Taiwan News, podkreślił, że tym samym zakończył się proces elektryfikacji całej sieci kolejowej wokół Tajwanu.

Tajwan może się teraz pochwalić szybką, kompleksową siecią kolejową obejmującą kolej dużych prędkości na zachodnim wybrzeżu i ekspresową kolej na wschodnim wybrzeżu. Umożliwi to Tajwańczykom podróżowanie po kraju w zaledwie sześć godzin. Pasażerowie mogą teraz zaoszczędzić 27 minut czasu podróży z Kaohsiung do Taitung i 39 minut z Kaohsiung do Hualien” – wskazał tajwański minister.

Taiwan News informuje, że w ramach kolejnych inwestycji w infrastrukturę kolejową władze Tajwanu planują zwiększenie wydajności kolei wschodniej, zmniejszenie luki miejsko-wiejskiej w infrastrukturze transportowej oraz zachęcenie turystów do podróżowania koleją.

Minister transportu Tajwanu zapowiedział, że część starszych wagonów używanych w pociągach spalinowych będzie dalej użytkowana. Wejdą one w skład turystycznego pociągu spalinowego, który od 1 stycznia 2021 roku będzie kursował na trasie Fangliao–Taidong.

pg

Estońskie państwowe przedsiębiorstwo kolejowe Eesti Raudtee AS podjęło decyzję o zelektryfikowaniu ogólnokrajowej sieci kolejowej – informuje brytyjski portal Railway-News. Inwestycja ma przynieść korzystne zmiany zarówno dla środowiska, jak i dla gospodarki Estonii.

Kontrakt na realizację przedsięwzięcia został przyznany spółce joint venture. W jej skład wchodzą dwie hiszpańskie firmy inżynieryjne: Ardanuy i Ayesa. W ramach pierwszego etapu inwestycji wykonawca opracuje plan robót, które będą prowadzone na setkach kilometrów torów. W strategii zostaną określone parametry linii napowietrznych i podstacji wymaganych do realizacji zamówienia. Spółka joint venture przedstawi rozwiązania oparte na napięciu 25kV.

Obecnie estońska kolej jest zasilana energią elektryczną jedynie częściowo – głównie na szlakach prowadzących na wschód i zachód od Tallina, stolicy kraju. Projekt elektryfikacji sieci w całej Estonii stanowi odpowiedź na obecne i przyszłe potrzeby w ruchu pociągów pasażerskich i towarowych. Inwestycja przyniesie także pozytywne zmiany ekonomiczne i społeczne oraz będzie korzystna dla środowiska.

W 2019 roku Koleje Estońskie ogłosiły, że w latach 2020-2028 zostanie zelektryfikowanych blisko 900 km torów z istniejących ponad 1200 km. Teraz, pomimo zwiększenia zakresu planowanych robót, przewidywany termin realizacji projektu nie uległ wydłużeniu. Estońskie władze chcą też, aby do 2030 roku 14% energii zużywanej rocznie w sektorze transportu pochodziło ze źródeł odnawialnych.

pg

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram