fbpx

Urząd Transportu Kolejowego opublikował nowy formularz wniosku o wydanie zezwolenia dla typu pojazdu kolejowego, składany za pośrednictwem punktu kompleksowej obsługi (OSS). Zmiana formularza była podyktowana między innymi wejściem w życie przepisów IV pakietu kolejowego.

Dane wszystkich typów pojazdów kolejowych dopuszczonych do eksploatacji są rejestrowane w ramach procesu wydawania zezwolenia na dopuszczenie typu i publikowane w europejskiej bazie typów pojazdów kolejowych dopuszczonych do eksploatacji (ERATV).

Zakres zbieranych danych uległ zmianie wraz z wejściem w życie przepisów filara technicznego IV pakietu kolejowego. Wprowadzone zmiany mają na celu ułatwienie identyfikacji zasadniczych cech konstrukcyjnych typów pojazdów, co jest istotne dla procesu zarządzania konfiguracją przez producenta typu oraz inne podmioty wprowadzające zmiany w typach pojazdów wprowadzonych do obrotu.

Baza danych jest dostępna [tutaj].

[Dane techniczne typu pojazdu] powinny być przesłane przez wnioskodawcę wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia dla typu pojazdu. Przygotowany formularz ułatwia ten proces, wskazując wymagane dane w zależności od kategorii pojazdu kolejowego.

Podstawa prawna

Decyzja wykonawcza Komisji nr 2011/665/UE z dnia 4 października 2011 r. w sprawie europejskiego rejestru typów pojazdów kolejowych dopuszczonych do eksploatacji (Dz. Urz. UE L 264 z 8 października 2011 r., s. 32 z późn. zm.).

Źródło tekstu: Utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram