fbpx

Polskie Koleje Państwowe S.A. przystąpiły do Wspólnego Europejskiego Przedsięwzięcia Kolejowego Europe’s Rail Joint Undertaking (EU-Rail), które powstało w ramach perspektywy finansowej Horyzont Europa. EU-Rail będzie wyznaczać kierunki prac badawczo-rozwojowych, służących unowocześnieniu sektora kolejowego i zwiększeniu jego konkurencyjności.

PKP S.A. zostały jednym z 25 członków fundatorów EU-Rail, którzy wspólnie z Komisją Europejską przygotowują plan działań badawczo-rozwojowych dla kolei na lata 2022-2031. Członkowie fundatorzy to największe podmioty z branży kolejowej działające na terenie Unii Europejskiej. Wśród nich znaleźli się operatorzy kolejowi m.in. z Niemiec (Deutsche Bahn), Francji (Société nationale des chemins de fer français), Hiszpanii (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias), Włoch (Ferrovie dello Stato Italiane), Austrii (Österreichische Bundesbahnen), Holandii (Nederlandse Spoorwegen wspólnie z ProRail), Szwecji (Trafikverket) oraz Czech (České dráhy). Wśród producentów największe koncerny to m.in. Alstom, CAF, Hitachi, Indra wspólnie z Talgo, Siemens oraz inni przedsiębiorcy z Niemiec, Francji, Włoch, Hiszpanii, Niderlandów, Norwegii i Czech. Zakres przyszłych prac EU-Rail dotyczy różnych aspektów związanych z przewozami pasażerów i towarów oraz zapewnieniem usług powiązanych z obsługą transportu kolejowego, a wszystkie te działania mają służyć interoperacyjności kolei i wspierać ujednolicenie oraz standaryzację wypracowanych rozwiązań.

"Działanie PKP S.A., związane z udziałem w partnerstwie kolejowym utworzonym w perspektywie finansowej Horyzont Europa, to bardzo ważna inicjatywa zarówno z punktu widzenia polskich kolei, jak i gospodarki naszego kraju. Nie wyobrażam sobie, aby tworzenie rozwiązań spajających transport europejski w jednolity i sprawnie działający system, odbywało się bez udziału polskich przedsiębiorców. Stąd też inicjatywa podjęta przez PKP S.A. bardzo dobrze wpisuje się w te założenia, a środowisko badawczo-rozwojowe wytworzone przez tę Spółkę stanowi doskonały przykład synergii i współpracy polskich podmiotów" – powiedział Jacek Sasin, wiceprezes Rady Ministrów, minister aktywów państwowych.

PKP S.A. w ramach EU-Rail oferują swoje doświadczenia i zakładają rozwój innowacyjnych koncepcji w zakresie zarządzania dworcami i utrzymania nieruchomości, a także planują udział w pracach związanych z cyfryzacją procesów kolejowych, budowaniem rozwiązań proekologicznych, sprzyjających redukcji różnego typu zanieczyszczeń oraz minimalizujących zużycie mediów. Realizowane będą także działania związane ze zwiększeniem wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych oraz wspierających wykorzystanie paliw alternatywnych.

"Dzięki zaangażowaniu PKP S.A. w dotychczasowe prace związane z przygotowaniami do utworzenia EU-Rail szereg podmiotów z naszego kraju będzie miało możliwość skorzystania z dofinansowania prac badawczych z funduszy Horyzontu Europa. Opierając się o doświadczenia zdobyte przez PKP S.A. przy realizacji projektów Horyzontu 2020, nasza Spółka podjęła się roli koordynatora współpracy badawczo-rozwojowej zarówno z podmiotami na arenie międzynarodowej, jak i z naszymi partnerami w kraju" – powiedział Krzysztof Mamiński, prezes zarządu PKP S.A. i przewodniczący Międzynarodowego Związku Kolei (UIC).

Na potrzeby udziału polskiego sektora kolejowego w EU-Rail przy PKP S.A. zbudowany został ekosystem składający się z podmiotów zainteresowanych realizacją wspólnych prac. W ekosystemie tym biorą udział zarówno podmioty świadczące usługi związane z transportem, firmy współdziałające z branżą kolejową, jak i podmioty naukowe z całego kraju. Zbudowane środowisko badawczo-rozwojowe daje unikalną szansę realizacji celów każdemu z jego uczestników. Dzięki działaniom w EU-Rail mogą oni rozwijać innowacje i nowoczesne rozwiązania technologiczne, czerpiąc doświadczenie i wiedzę od partnerów z całej Europy. Jest to również szansa na rozpropagowanie polskiej myśli technicznej, a także ukazanie możliwości i potencjału polskiej nauki na arenie międzynarodowej.

"Opierając się na założeniach Strategii PKP S.A. na lata 2021-2025 z perspektywą do 2030, podjęliśmy się wysiłku zbudowania ekosystemu badawczo-rozwojowego, który wspólnie może wypracować innowacyjne rozwiązania na potrzeby kolei w Polsce oraz w Europie. Utworzenie tego środowiska to ciężka, kilkunastomiesięczna praca, zarówno komórki badawczo-rozwojowej PKP S.A., jak i osób reprezentujących naszych partnerów z różnych przedsiębiorstw, uczelni i instytutów naukowych. Formalne rozpoczęcie funkcjonowania ekosystemu zbudowanego przy PKP S.A. w strukturach EU-Rail jest dopiero pierwszym krokiem, który wymaga dalszego zaangażowania i wytężonej pracy, co powinno przynieść rezultaty w postaci pilotaży rozwiązań w dużej skali dla całego sektora kolejowego" – powiedział Rafał Zgorzelski, członek zarządu ds. strategii i logistyki PKP S.A., odpowiedzialny w Spółce za funkcjonowanie obszaru badań, rozwoju i cyfryzacji.

W kolejnych krokach związanych z przygotowaniem i rozpoczęciem projektów badawczo-rozwojowych w EU-Rail zakłada się uruchomienie trzech konkursów grantowych, z których pierwszy powinien zostać ogłoszony na koniec pierwszego kwartału 2022 roku. Jego rozstrzygnięcie przewiduje się we wrześniu 2022 roku, co umożliwi uruchomienie projektów od grudnia 2022 roku. Kolejne konkursy przewidziane są na 2025 oraz 2027 rok, a realizacja uruchomionych w ramach perspektywy Horyzont Europa projektów będzie możliwa do końca 2031 roku.

Źródło tekstu: gov.pl/Serwis Kolejowy

Unia Europejska ustanowiła rok 2021 „Europejskim Rokiem Kolei”. Celem podjętego działania jest promocja kolei jako bezpiecznego i zrównoważonego środka transportu. Spółka Koleje Śląskie przypomina o swoich inicjatywach wpisujących się w inicjatywę.

Idea tego wyjątkowego przedsięwzięcia jest dla Kolei Śląskich szczególnie ważna, ponieważ celem spółki jest tworzenie przestrzeni do wspólnej debaty pomiędzy przewoźnikami, na temat zapewnienia innowacyjnej, bezpiecznej, odpowiedzialnej społecznie oraz satysfakcjonującej kolejowej usługi przewozowej dla wszystkich pasażerów. Jako jeden z największych przewoźników regionalnych w Polsce, Koleje Śląskie od samego początku trwania Europejskiego Roku Kolei realizują działania mające na celu promocję wyboru kolei jako doskonałego środka transportu podkreślając jego wygodę, krótki czas podróży, ekologię i bezpieczeństwo.

W marcu 2021 roku przewoźnik został sygnatariuszem Europejskiej Deklaracji Kultury Bezpieczeństwa opracowanej przez Agencję Kolejową Unii Europejskiej. Podpisując deklarację, spółka zobowiązała się do przestrzegania najwyższych standardów bezpieczeństwa w każdym obszarze jej codziennego funkcjonowania. W ten sposób przewoźnik chce jeszcze bardziej podkreślić zaangażowanie w promowanie pozytywnej kultury bezpieczeństwa transportu kolejowego. Spółka przeprowadza również wśród pracowników badanie dotyczące klimatu bezpieczeństwa w sektorze kolejowym. W oparciu o uzyskane dane, Agencja Kolejowa Unii Europejskiej będzie prowadzić dalsze analizy, a ich wyniki oraz przekazane wnioski przyniosą szanse na rozwój całego europejskiego systemu kolejowego. Warto podkreślić, że Koleje Śląskie jako jedyny polski przewoźnik pasażerski biorą udział w tym badaniu.

W maju 2021 roku Koleje Śląskie wprowadziły do swojej sieci pierwszy przystanek na żądanie – „Zabrzeg Czarnolesie”, który znajduje się na trasie linii S6 i S61  prowadzących do Wisły i Cieszyna. Ta nowo wprowadzona forma postoju ma przyczynić się do poprawy punktualności oraz oszczędności energii. Rozwiązanie to z powodzeniem stosowane jest za granicą w Szwajcarii czy Czechach. W ramach wydarzeń powiązanych z Europejskim Rokiem Kolei, Koleje Śląskie zgłosiły również zorganizowanie dnia otwartego w siedzibie spółki. Takie spotkanie jest dobrą przestrzenią popularyzowania transportu kolejowego wśród pasażerów i sympatyków. Ważnym kanałem promowania kolei są również media społecznościowe, gdzie oprócz przekazywania bieżących istotnych komunikatów, przewoźnik zamieszcza ciekawostki i treści informujące o zaletach transportu kolejowego.

Spółka na co dzień podejmuje również działania oraz wdraża oferty, które mają na celu promowanie kolei jako pierwszego wyboru w momencie planowania podróży. Od lipca 2021 roku, jeżeli pozwolą na to aktualne obostrzenia sanitarne, planowana jest organizacja akcji Kolej na Beskidy, która umożliwi osobom podróżującym pociągami Kolei Śląskich poznać uroki Beskidu Małego, Śląskiego oraz Żywieckiego, ich historii oraz zwyczajów podczas wycieczki w góry z przewodnikiem. Ponadto, w celu promowania podróży poza szczytem, już we wrześniu wprowadzona zostanie możliwość korzystania z innowacyjnej taryfy pozaszczytowej ze zniżką do 20%. Należy podkreślić, że spółka stale monitoruje również liczbę pasażerów i zainteresowanie poszczególnymi trasami oraz tworzy analizy, w oparciu o które wprowadzane są nowe oferty i aktywności promocyjne.

Źródło tekstu: Koleje Śląskie/Serwis Kolejowy

16 września przypada Europejski Dzień Maszynisty Kolejowego. W Polsce święto to ustanowiono 28 października 1995 roku uchwałą II Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych.

Zawód maszynisty na Ziemiach Polskich istnieje od ponad 170 lat. Pierwszym polskim fachowcem w tej dziedzinie był Leon Miastowski, który w 1844 roku poprowadził parowóz Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. Obecnie w całym kraju uprawnienia do prowadzenia pojazdów kolejowych ma ponad 17 tys. osób.

O maszynistach w dniu ich święta pamiętał m.in. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego Ignacy Góra, który podziękował za codzienną służbę oraz życzył „zadowolenia z wykonywanego zawodu, zrozumienia ze strony pasażerów i dobrej współpracy w zespołach”.

„Tak jak przed laty, tak i obecnie wszyscy jesteśmy świadomi jak odpowiedzialnym i ważnym w strukturze rynku kolejowego jest zawód maszynisty. To w Waszych rękach każdego dnia jest bezpieczeństwo setek tysięcy ludzi w trakcie ich podróży - tych bliskich i tych dalekich. To również dzięki Waszemu profesjonalizmowi i zaangażowaniu miliony ton różnych towarów docierają bezpiecznie i terminowo do celu” – zaznaczył prezes UTK.

Życzenia złożyła również Rada Krajowa Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce, która podkreśliła, że dziś motto Związku „Niech nas łączy honor i więź zawodowa” nabiera szczególnego znaczenia.

„Z okazji tego wyjątkowego dla nas dnia składamy życzenia bezpiecznej pracy, szczęśliwych powrotów do rodzin, zdrowia i wszelkiej pomyślności wszystkim maszynistom. Życzymy, aby z dumą wykonywali ten odpowiedzialny i piękny zawód” – podkreśliła Rada Krajowa ZZM.

Inicjatorem Europejskiego Dnia Maszynisty jest organizacja „Autonomiczne Europejskie Związki Zawodowe Maszynistów ALE”, która zrzesza ok. 65 tys. maszynistów m.in. z Polski, Belgii, Niemiec, Bułgarii, Czech, Chorwacji czy Grecji. W naszym kraju święto po raz pierwszy obchodzone było 14 września 1996 roku w Czerwieńsku. Jak podaje ZZM, „szerszy zasięg Centralne Obchody Europejskiego Dnia Maszynisty Kolejowego uzyskały dwa lata później”.

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram