fbpx

Eksperci Urzędu Transportu Kolejowego zapraszają pasażerów kolei na spotkania w formie zdalnej w ramach cyklu „Dni Pasażera”, które odbędzie się 28 maja 2021 r. w godzinach 10:00-15:00.

„Dzień Pasażera” to kampania informacyjna poświęcona prawom pasażerów kolei prowadzona od wielu lat przez Urząd Transportu Kolejowego. Podczas spotkań podróżni mają okazję uzyskać bezpłatne porady i informacje na temat przysługujących im praw. Z uwagi na ograniczenia epidemiczne w tym roku spotkania będą prowadzone w formie wideokonferencji.

W ubiegłych latach spotykaliśmy się z pasażerami bezpośrednio na dworcach kolejowych i wyjaśnialiśmy wszystkie wątpliwości związane z podróżą koleją. Mimo obecnej sytuacji epidemicznej chcemy kontynuować rozmowy z podróżnymi. Dlatego zdecydowaliśmy się na realizację „Dni Pasażera” w formie zdalnej”mówi dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Rok 2021 to Europejski Rok Kolei. Chcemy promować kolej jako zrównoważony, innowacyjny i bezpieczny środek transportu. Jestem przekonany, że spotkania w formie zdalnej w ramach cyklu „Dni Pasażera” pomogą bezproblemowo podróżować koleją”– dodaje dr inż. Ignacy Góra.

W każdy ostatni piątek miesiąca w godzinach 10:00-15:00 eksperci z Urzędu Transportu Kolejowego podczas spotkania online będą odpowiadali na pytania pasażerów. To dobra okazja, aby podczas rozmowy wyjaśnić wątpliwości i poszukać rozwiązań konkretnych problemów związanych z podróżą pociągiem.

UTK zachęca wszystkich zainteresowanych do wysyłania zgłoszeń przez [formularz internetowy] ze wskazaniem konkretnej godziny oraz określeniem tematyki planowanego spotkania. Wcześniejsze zgłoszenie tematu pozwoli ekspertom przygotować się do rozmowy i jak najlepiej odpowiedzieć na pytania zadane przez podróżnych.

Źródło tekstu: UTK/Serwis Kolejowy

Urząd Transportu Kolejowego opublikował nowy formularz wniosku o wydanie zezwolenia dla typu pojazdu kolejowego, składany za pośrednictwem punktu kompleksowej obsługi (OSS). Zmiana formularza była podyktowana między innymi wejściem w życie przepisów IV pakietu kolejowego.

Dane wszystkich typów pojazdów kolejowych dopuszczonych do eksploatacji są rejestrowane w ramach procesu wydawania zezwolenia na dopuszczenie typu i publikowane w europejskiej bazie typów pojazdów kolejowych dopuszczonych do eksploatacji (ERATV).

Zakres zbieranych danych uległ zmianie wraz z wejściem w życie przepisów filara technicznego IV pakietu kolejowego. Wprowadzone zmiany mają na celu ułatwienie identyfikacji zasadniczych cech konstrukcyjnych typów pojazdów, co jest istotne dla procesu zarządzania konfiguracją przez producenta typu oraz inne podmioty wprowadzające zmiany w typach pojazdów wprowadzonych do obrotu.

Baza danych jest dostępna [tutaj].

[Dane techniczne typu pojazdu] powinny być przesłane przez wnioskodawcę wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia dla typu pojazdu. Przygotowany formularz ułatwia ten proces, wskazując wymagane dane w zależności od kategorii pojazdu kolejowego.

Podstawa prawna

Decyzja wykonawcza Komisji nr 2011/665/UE z dnia 4 października 2011 r. w sprawie europejskiego rejestru typów pojazdów kolejowych dopuszczonych do eksploatacji (Dz. Urz. UE L 264 z 8 października 2011 r., s. 32 z późn. zm.).

Źródło tekstu: Utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram