fbpx

Urząd Transportu Kolejowego zaprasza do wzięcia udziału w kolejnym spotkaniu organizowanym w ramach Ogólnopolskiego Forum Kolejowego, które rozpocznie się 16 czerwca o godz. 10. Tematem dyskusji będą zagadnienia związane z bezpieczeństwem i regulacją kolei przez 18 lat obowiązywania obecnej ustawy o transporcie kolejowym oraz funkcjonowania Prezesa UTK. Wydarzenie zostanie zorganizowane w formule online.

Wprowadzenie czterech pakietów kolejowych, powołanie organów regulacyjnych, orzecznictwo i bezpieczeństwo w transporcie kolejowym oraz wprowadzenie zasad ochrony praw pasażera to główne tematy prelekcji na kolejnej konferencji w ramach Ogólnopolskiego Forum Kolejowego. Branżowe forum pod hasłem „Bezpieczeństwo i regulacja kolei – 18 lat obowiązywania ustawy o transporcie kolejowym i funkcjonowania Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego” odbędzie się w środę 16 czerwca. Podsumowaniem konferencji będzie debata, w trakcie której zebrani zmierzą się z zagadnieniami dotyczącymi kierunków i sposobu rozwoju transportu kolejowego oraz wyjaśnią, czy potrzebni są regulatorzy rynku kolejowego?

Udział w Forum potwierdzili m.in. dr hab. Małgorzata Manowska, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego; Maria-Theresia Röhsler, Przewodnicząca Grupy Niezależnych Regulatorów Rynku Kolejowego IRG-Rail oraz dr Josef Doppelbauer, Dyrektor Wykonawczy Agencji Kolejowej Unii Europejskiej.

Wydarzenie zaplanowane jest w formule mieszanej: prezentacje będą przedstawiane zdalnie, a panel dyskusyjny odbędzie się w formie transmisji dyskusji ekspertów zaproszonych do siedziby Urzędu Transportu Kolejowego. To trzecie z zaplanowanych na ten rok ośmiu spotkań Ogólnopolskiego Forum Kolejowego.

Konferencja jest kierowana przede wszystkim do organów administracji publicznej, przedsiębiorstw kolejowych, uczelni wyższych, organizacji społecznych oraz kancelarii prawnych.

Chętni do udziału Forum są proszeni o wypełnienie [formularza zgłoszeniowego].Agenda spotkania jest dostępna na [stronie] UTK.

Źródło: Utk.gov.pl

Źródło tekstu: Utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

Jak przekazać pasażerom i klientom, że współczesna kolej jest wygodna, szybka, ekologiczna i nowoczesna? Nad odpowiedzią na te i podobne pytania 28 kwietnia zastanawiało się kilkunastu ekspertów podczas Ogólnopolskiego Forum Kolejowego „Nowy wizerunek kolei”. Wydarzenie było pierwszą debatą zorganizowanego przez Urząd Transportu Kolejowego z okazji Europejskiego Roku Kolei.

Dyskusja na temat wizerunku sektora rozpoczęła cykl związany z Europejskim Rokiem Kolei. Uczestnicy Ogólnopolskiego Forum Kolejowego „Nowy wizerunek kolei” zastanawiali się, co robić, by społeczeństwo miało świadomość, że kolej jest nowoczesna, wygodna, szybka i ekologiczna, a przede wszystkim - bezpieczna.

Pamiętajmy, że na wizerunek kolei pracują wszyscy uczestniczy rynku – nie tylko przedsiębiorstwa, ale też każdy pracownik sektora. Wszyscy odpowiadamy za wizerunek naszej branży. Ale co można zrobić, by cała kolej miała coraz lepszą renomę?”rozpoczynając Forum pytał dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, podczas powitania zgromadzonych przypomniał, że kolej to tabor, dworce, stan sieci kolejowych, ale też jakość obsługi pasażerów i klientów, również biznesowych. Polityk podziękował za inicjatywę debaty, która wpisuje się w poprawę wizerunku polskiej kolei. Jak dodał, należy poprawiać wady i eksponować sukcesy.

Na wizerunku polskich kolei ciążył efekt niedoinwestowania w każdej dziedzinie, poczynając od infrastruktury, przez tabor, na inwestycjach w ludzi kończąc. Poprawie tej sytuacji służy Krajowy Program Kolejowy, Program Utrzymaniowy, Kolej Plus, a w najbliższym czasie uruchamiamy Program Przystankowy”– powiedział Andrzej Bittel.

Te programy pokazują, że polska kolej się modernizuje, zmienia, ułatwia dostęp pasażerom. Inwestujemy również w tabor i zmieniamy dworce”– dodał.

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda mówił o inwestycjach infrastrukturalnych.

Na naszych oczach trwa transformacja kolei w Polsce. Modernizowane są setki kilometrów linii, po torach jeżdżą coraz nowocześniejsze pociągi, zwiększa się komfort i bezpieczeństwo pasażerów. W ten proces są zaangażowane ogromne środki unijne i krajowe”– mówił wiceminister Waldemar Buda.

W opinii ministra poprawa komfortu podróżowania, skrócenie czasu jazdy, modernizacja dworców, również w małych miejscowościach, i dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych to priorytety polskiego rządu. Ważne jest też inwestowanie w rozwój regionalnych i lokalnych połączeń kolejowych, co pozwala przeciwdziałać wykluczeniu komunikacyjnemu. W latach 2014-2020 Polska kolej otrzymała około 10,2 miliarda euro. W najbliższych latach programy kolejowe będą finansowane ze środków polityki spójności, instrumentu Connecting Europe Facility – CEF oraz Krajowego Planu Odbudowy.

Informacje na temat przedstawionych prezentacji i debaty dostępne są [tutaj].

W konferencji prowadzonej w formie online wzięło udział niemal 300 osób. Następne spotkanie w cyklu debat Ogólnopolskiego Forum Kolejowego odbędzie się 26 maja i będzie dotyczyć wpływu funduszy unijnych na rozwój kolei.

Źródło tekstu: UTK/Serwis Kolejowy

W ramach Europejskiego Roku Kolei Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zorganizuje cykl debat Ogólnopolskie Forum Kolejowe. Pierwsza dyskusja „Nowy wizerunek kolei” odbędzie się 28 kwietnia. Wydarzenie zaplanowane jest w formule zdalnej.

Wydarzenie podzielone będzie na dwa bloki. W pierwszej części przewidziane są wystąpienia prelegentów, a w drugiej - debata, która skupi się wokół tematu „Co zrobić, by zachęcić pasażerów do korzystania z transportu kolejowego?”.

Celem konferencji będzie m.in. przedstawienie idei i celów Europejskiego Roku Kolei oraz wskazanie zmian, jakie zaszły w transporcie kolejowym dzięki funduszom Unii Europejskiej przeznaczonym na infrastrukturę, zwiększeniu interoperacyjności i wprowadzeniu wspólnotowych regulacji prawnych. Omówione zostaną również działania podjęte w transporcie kolejowym w związku z pandemią COVID-19 oraz wyzwania, przed którymi stanie kolej w świecie po epidemii. Ważnym tematem będzie przedstawienie zagadnienia konkurencyjności kolei wobec innych gałęzi transportu w ujęciu ekonomicznym i społecznym.

Dyskusja dotycząca wizerunku kolei otwiera cykl debat dotyczących nowoczesnej kolei w Polsce. Jesteśmy świadkami wdrażania nowych rozwiązań technicznych i systemów ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa transportu kolejowego. Zmienia się także oferta przewozowa. Nowoczesny tabor i innowacyjne dworce stają się wizytówką współczesnej kolei. Ekologia nie jest już modą, a naturalnym elementem, który uwzględnia się w realizowanych inwestycjach, także w transporcie kolejowym. Cykl naszych debat rozpoczynamy od tematów związanych z wizerunkiem kolei, ponieważ od każdego z nas zależy, jak kolej będzie postrzegana” - powiedział dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

W roli prelegentów w spotkaniu wezmą udział przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Komisji Europejskiej, spółek kolejowych, Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Centralnego Portu Komunikacyjnego, Instytutu Kolejnictwa oraz uczelni wyższych.

Pierwsze spotkanie odbędzie się w środę 28 kwietnia w godzinach 10.00-14.00 na platformie MS Teams. Udział jest możliwy po wcześniejszej rejestracji. Formularz rejestracyjny oraz harmonogram debaty dostępne są na stronie [utk.gov.pl]. W trakcie spotkania zapewnione będzie tłumaczenie w Polskim Języku Migowym.

Źródło tekstu: UTK/Serwis Kolejowy

Eko jazda w Szybkiej Kolei Miejskiej znalazła się w najnowszym raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2020” jako dobra praktyka związana z ochroną środowiska. To debiut przewoźnika w opracowaniu Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

15 kwietnia br. Forum Odpowiedzialnego Biznesu zaprezentowało swój najnowszy raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Opisano w nim eko jazdę w Szybkiej Kolei Miejskiej, czyli taki sposób prowadzenia pociągu, który pozwala ograniczyć zużycie energii elektrycznej. Dzięki temu w 2020 roku, aglomeracyjny przewoźnik kolejowy zaoszczędził 4 tys. MWh energii, czyli tyle, ile potrzeba do zasilenia 1,7 tys. gospodarstw domowych przez cały rok. Ograniczył również emisję CO2 do atmosfery o 3,2 tys. ton.

„Podnoszenie efektywności energetycznej jest jednym z priorytetów Szybkiej Kolei Miejskiej. Eko jazdę wprowadziliśmy już pod koniec 2018 roku. W ubiegłym roku zaoszczędziliśmy z tego tytułu 2,7 miliona złotych. Kluczowe są jednak korzyści dla środowiska naturalnego, a tym samym dla mieszkańców aglomeracji warszawskiej” – mówi Alan Beroud, prezes zarządu Szybkiej Kolei Miejskiej.

„To nasz debiut w raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Ponieważ planujemy rozwijać eko jazdę, a także inwestować w proekologiczne rozwiązania na naszym zapleczu technicznym, liczę że w przyszłym roku zaprezentujemy kolejne dobre praktyki” – dodaje Alan Beroud.

W tym roku Forum Odpowiedzialnego Biznesu prezentuje raport już po raz 19. Najnowsza edycja zawiera 1958 przykładów dobrych praktyk, które zostały zgłoszone przez 225 firm. [więcej informacji]

Kolej a środowisko:

• Kolej w Polsce zużywa około 2,6 TWh energii elektrycznej każdego roku. To 1,5% całego krajowego zużycia. W efekcie do atmosfery trafiają 2 miliony ton dwutlenku węgla. Wyzwaniem dla branży jest przejście na OZE. Do 2030 roku 85% energii na kolei ma pochodzić z odnawialnych źródeł. Dziś 88% pochodzi z węgla.
• W UE kolej emituje do atmosfery około 0,5% CO2, który powstaje w wyniku całej działalności transportowej. Transport drogowy jest odpowiedzialny za 72% emisji tego gazu, a lotnictwo cywilne za ponad 13%.
• Jednym pociągiem Szybkiej Kolei Miejskiej może podróżować w tym samym czasie prawie 1 000 osób. To tyle ile w 500 samochodach, zakładając że w każdym siedzą 2 osoby. Korzystanie z kolei ogranicza zatem ruch w mieście i na drogach dojazdowych, a także sprzyja ochronie środowiska.

Źródło tekstu: SKM Warszawa/Serwis Kolejowy

Przez ostatni rok nasze myślenie o transporcie zdominowała epidemia koronawirusa. Nasz podstawowy cel, jakim jest zagwarantowanie bezpiecznych przewozów nabył nowego ważnego wymiaru – naszego zdrowia” – mówił dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, otwierając VII Forum Bezpieczeństwa Kolejowego. Forum jest coroczną konferencją poświęconą szeroko pojmowanemu bezpieczeństwu na kolei w Polsce, współorganizowaną przez Tor-Audytor i UTK.

W obradach forum wzięło udział ponad 30 ekspertów rynku transportu szynowego. W gronie uczestników byli m.in. dr Josef Doppelbauer, Dyrektor Wykonawczy Agencji Kolejowej Unii Europejskiej oraz Andrzej Bittel, wiceminister w Ministerstwie Infrastruktury. Organizatorami był Urząd Transportu Kolejowego oraz TOR-Audytor. Podczas trzech sesji dyskusyjnych rozmawiano o problemach polskiego sektora kolejowego podczas pandemii koronawisusa, o wdrażaniu IV pakietu kolejowego oraz o zawodach nieodłącznie związanych z branżą kolejową, luce pokoleniowej i działaniach popularyzujących zawody kolejowe wśród młodzieży.


Od początku pandemii koronawirusa w Polsce Urząd Transportu Kolejowego podejmuje działania na rzecz ochrony transportu kolejowego i jego użytkowników. Zainicjował je jeszcze zanim potwierdzono pierwszy przypadek zakażenia w Polsce. Pierwszą inicjatywą było spotkanie w marcu 2020 r. z udziałem m.in. Głównego Inspektora Sanitarnego, przewoźników pasażerskich, zarządców infrastruktury, Straży Ochrony Kolei, a także przedstawicieli ambasad wszystkich państw ościennych. Dyskutowano o możliwych scenariuszach i sposobach działania oraz współpracy w przypadku wystąpienia zagrożenia COVID-19 bezpośrednio na terytorium Polski.

Od początku pandemii UTK monitoruje sytuację przewozową oraz uczestniczy w posiedzeniach rządowego zespołu zarządzania kryzysowego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i naradach zespołu zarządzania kryzysowego w Ministerstwie Infrastruktury. W 2020 r. w UTK przygotowano niemal 300 dziennych raportów na podstawie danych przekazywanych z rynku kolejowego, które dotyczyły zapełnienia pociągów, rezygnacji z połączeń kolejowych oraz stwierdzonych zakażeń w personelu przedsiębiorstw kolejowych. Dzięki temu można na bieżąco monitorować sytuację, ale też podejmować odpowiednie działania wyprzedzające. UTK na bieżąco też publikuje informacje o wpływie COVID-19 na rynek kolejowy.

UTK brał udział w pierwszych dystrybucjach środków dezynfekujących i ochrony osobistej, które przekazała Agencja Rezerw Materiałowych, gdy nie były one jeszcze powszechnie dostępne na rynku. Współpracuje także ze Strażą Graniczną, przekazując jej listy pracowników kolei, którzy przekraczają służbowo granicę. UTK zorganizował spotkanie z organizatorami publicznego transportu zbiorowego, podczas którego wypracowane zostały mechanizmy wsparcia finansowego dla nich. Ponadto na bieżąco informuje podmioty kolejowe o nowych obostrzeniach, zakazach i nakazach wynikających z wprowadzanych przepisów.  

Warto wspomnieć, że podczas debaty omawiającej wpływ epidemii na branżę kolejową wszyscy uczestnicy podkreślali działania UTK w minionym roku i jego duże zaangażowanie w działania osłonowe oraz bliską współpracę z przedsiębiorcami kolejowymi.

W 2020 r. doszło do istotnego spadku liczby wypadków w transporcie kolejowym w stosunku do lat poprzednich. Na liniach kolejowych odnotowanych prawie 20% mniej wypadków niż rok wcześniej. Zmniejszyła się również liczna wypadków na bocznicach kolejowych oraz na przejazdach kolejowo-drogowych i w miejscach nieprzeznaczonych do przekraczania torów kolejowych. Przyczyn można dopatrywać się w nietypowych uwarunkowaniach, jakie przyniosła epidemia koronawirusa. Ograniczenia epidemiczne i spowolnienie gospodarcze przyczyniły się do zmniejszenia zapotrzebowania na przewozy, co w efekcie przełożyło się na ograniczenie ruchu na sieci kolejowej. Jak podkreślano podczas debaty, efektem ograniczeń była zarówno zmniejszona liczba wypadków, ale również podniesienie punktualności, szczególnie w przypadku przewozów towarowych.

Najbardziej miarodajnym wskaźnikiem poziomu bezpieczeństwa na liniach kolejowych jest miernik wypadkowości, który odnosi liczbę zdarzeń do wykonanej pracy eksploatacyjnej. W 2020 r. wskaźnik wypadkowości wyniósł 1,79 i był najniższy w historii danych zbieranych przez UTK.

Działania prowadzone przez UTK spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem przedstawicieli transportu kolejowego” – podsumował dr inż. Ignacy Góra.

Przez cały okres pandemii UTK pracował bez żadnych przerw. Zarówno organizacja, jak i wyposażenie techniczne pozwalają nam na efektywną pracę, również w tych warunkach” – dodał prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Innym ważnym tematem poruszanym podczas obrad Forum było zagadnienie zmian prawnych w zakresie szkolenia maszynistów. Każdy kandydat, który rozpocznie po 1 stycznia 2023 r. szkolenie na licencję maszynisty bądź proces szkolenia przed wydaniem pierwszego w życiu świadectwa maszynisty będzie zdawał egzamin zgodnie ze znowelizowanymi przepisami. Zmianie ulega forma części teoretycznej tych egzaminów – z papierowej na komputerową, a egzamin na świadectwo zostaje rozszerzony o część na symulatorze. Zadanie egzaminacyjne przeprowadzone w oparciu o określony scenariusz pozwoli przede wszystkim na sprawdzenie reakcji egzaminowanego na typowe sytuacje ruchowe oraz sytuacje nadzwyczajne i niebezpieczne, w tym na przykład podczas prowadzenia pociągu w trudnych warunkach atmosferycznych, czy zastosowania właściwych procedur w sytuacjach awaryjnych.

Wprowadzony zostanie Krajowy Rejestr Elektroniczny Maszynistów i Prowadzących Pojazdy Kolejowe. Każdy maszynista będzie miał łatwy dostęp do kompletu informacji dotyczących przebiegu swojego zatrudnienia czy posiadanych uprawnień. W jednym miejscu będzie mógł zapoznać się z działaniami pracodawcy, dokonywać przeglądu wydanych dokumentów, czy zweryfikować ważność badań lekarskich.

W czasie dyskusji poświęconej zawodowi maszynisty uczestnicy zwracali uwagę na wiele problemów, związanych między innymi z regulacjami ustawowymi. Podsumowując dyskusję dr inż. Ignacy Góra stwierdził, że zgadza się z większością uwag zgłoszonych przez panelistów.

Nie powinniśmy dopuszczać do sytuacji, kiedy osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo ludzi i mienia są zatrudniane na różnych zasadach czy są wobec nich stosowane różne kryteria zdrowotne” – uzupełnił swoją opinię prezes UTK i zadeklarował, że jednym z nowych projektów, nad którymi UTK rozpocznie wkrótce prace, jest prowadzenie egzaminów państwowych dla kolejnej grupy zawodowej – dyżurnych ruchu.

Źródło tekstu: UTK/Serwis Kolejowy

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram