fbpx

Fundacja Grupy PKP przekazała darowiznę na działalność Fundacji nowohuckie.pl. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów zakupu kamery do studia audiowizualnego w kompleksie Zarządu Prowincjalnego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (SAC) w Warszawie.

Fundacja nowohuckie.pl działa od 2014 roku. Misją organizacji jest propagowanie wartości uniwersalnych, prowadzenie działalności naukowej i edukacyjnej zgodnie z Magisterium Kościoła Rzymskokatolickiego, a także działalności w zakresie kulturowo-rozrywkowym oraz promocji turystycznej i regionalnej. Swoje cele realizuje poprzez produkcję nagrań wideo oraz dźwiękowych, w tym muzycznych. Ponadto przygotowuje liczne warsztaty, konferencje i zajęcia edukacyjno-wychowawcze. Nieszablonowość powyższych działań polega na wykorzystywaniu współczesnych środków przekazu w działalności ewangelizacyjnej.

Prezes zarządu Fundacji Grupy PKP Katarzyna Kucharek podkreśliła, że wsparcie dla organizacji zajmującej się przedsięwzięciami edukacyjnymi jest ważnym elementem działalności Fundacji.

„Cieszymy się, że mogliśmy udzielić tej pomocy i przekazać darowiznę na tę konkretną inicjatywę. Doskonale rozumiemy, jak istotne są działania edukacyjne i jaką rolę odgrywają w społeczeństwie. Od samego początku istnienia naszej Fundacji wspieramy stowarzyszenia i organizacje, które propagują zwracanie się ku wartościom uniwersalnym” – dodała Katarzyna Kucharek.

Fundacja nowohuckie.pl dzięki zakupionej kamerze umożliwi młodzieży występ w studiu Radia Pallotti.FM oraz Telewizji Pallotti.TV, gdzie młodzi ludzie będą mogli rozwijać swoje talenty i pasje w obszarach kultury, i kształtować postawy patriotyczne.

„Poprzez tworzenie tego typu projektów, łatwiej będzie dotrzeć do osób z rozmaitych środowisk, by konfrontować różne spojrzenia, wymieniać się wiedzą, umiejętnościami, jak również wspierać te obszary, gdzie młodzi potrzebują pomocy związanej z budowaniem własnej tożsamości narodowej i odnalezieniem wartościowego sensu w życiu” – zaznaczył ks. Łukasz Gołaś, prezes Fundacji nowohuckie.pl.

Źródło tekstu: Fundacja Grupy PKP/Serwis Kolejowy

Fundacja Grupy PKP wsparła Zespół Opiekuńczy MOPS w Tczewie. Dzięki udzielonej darowiźnie, placówka otrzymała aparat Polaris HP S wykorzystywany do laseroterapii wysokoenergetycznej i biostymulacji.

Terapia laserem wysokoenergetycznym, to jedna z wiodących dziedzin fizykoterapii. Celem zakupu lasera wysokoenergetycznego jest leczenie osób starszych – mieszkańców Zespołu Opiekuńczego MOPS oraz osób korzystających z Dziennego Domu Pobytu i Klubu Senior +. Laser w krótszym czasie umożliwia uzyskanie lepszych efektów terapeutycznych. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i biostymulująco. Dodatkowo leczy zmiany zwyrodnieniowe, zapalne, przeciążeniowe stawów, ścięgien i mięśni kręgosłupa.

„Jednym z celów statutowych Fundacji Grupy PKP są działania społeczne z zakresu ochrony i promocji zdrowia, jednocześnie wsparcie dla seniorów pozostaje dla nas niezwykle ważną kwestią. Wiemy, że wiele starszych osób nie może liczyć na pomoc ze strony rodziny i tym samym mamy świadomość, że każde działanie pro-seniorskie jest bardzo istotne”– mówi Katarzyna Kucharek, prezes zarządu Fundacji Grupy PKP.

„Dzięki pomocy wielu osób i instytucji, w tym Fundacji Grupy PKP, udało się dokonać zakupu ważnego urządzenia, którego stosowanie będzie niosło korzyści: podtrzyma sprawność i kondycję seniorów. Serdecznie dziękujemy za udzielone wsparcie. Nie liczy się to, ile posiadasz, ale ile dajesz innym i jak się z nimi dzielisz” – wskazuje Wioletta Niewiarowska-Mindak, kierownik Zespołu Opiekuńczego.

Ośrodek w Tczewie ma charakter interwencyjny i oferuje szeroki wachlarz udogodnień. Pacjenci mogą liczyć na całodobową opiekę pielęgniarską oraz wizyty lekarza POZ. Dodatkowo placówka ma salę rehabilitacyjną, gabinet odnowy biologicznej, a każdy pokój jest wyposażony w instalację przywoławczą. Seniorzy mogą korzystać z zabiegów, które są dostosowane do ich potrzeb. Mają do wyboru: rehabilitację ruchową, ćwiczenia na przyrządach, światłolecznictwo, masaże lecznicze bądź terapię zajęciową.

Źródło tekstu: Fundacja Grupy PKP/Serwis Kolejowy

Przy Międzynarodowym Związku Kolei (UIC) powstała nowa grupa robocza – UIC Trespass and Suicide Prevention Network (TreSP-Network – Zapobieganie Przechodzeniu przez Tory w Miejscach Niedozwolonych i Samobójstwom). Jej główne cele to stworzenie stałej platformy do opracowania rozwiązań przeciwdziałających wtargnięciom oraz samobójstwom na torach, wymiana najlepszych międzynarodowych praktyk w tym zakresie, a także współpraca przy stworzeniu globalnej kampanii dotyczącej wskazanego tematu. W działania podmiotu zaangażowana jest także Fundacja Grupy PKP.

Przewodniczącym grupy roboczej na pierwszą, dwuletnią kadencję został Aleksandr Iwanenko, a jego zastępcą dr Ann Mills. W pierwszym spotkaniu, które odbyło się 28 czerwca w formie wideokonferencji, wzięło udział 35 uczestników z 16 krajów. Chociaż istnieją krajowe inicjatywy mające na celu rozwiązywanie problemów samobójstw na terenach kolejowych i wtargnięć na tory, żadna z nich nie ma wymiaru globalnego. Dlatego pojawiła się potrzeba stworzenia podmiotu, który mógłby zmienić tę sytuację. Propozycja powstania TreSP-Network została jednogłośnie zatwierdzona przez Platformę Bezpieczeństwa UIC.

„Każde przedsięwzięcie, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa na przejściach kolejowo-drogowych, jak i w okolicach torów, jest niezwykle cenne i potrzebne. To dodatkowa możliwość współpracy oraz wymiany doświadczeń na szczeblu międzynarodowym. Dlatego idea TreSP-Network ma pełne poparcie ze strony Fundacji Grupy PKP, której jednym z głównych obszarów działalności jest dążenie do podniesienia poziomu bezpieczeństwa w transporcie kolejowym” – powiedziała Katarzyna Kucharek, prezes zarządu Fundacji Grupy PKP, która wzięła udział w posiedzeniu TreSP-Network.

Isabelle Fonverne, starszy doradca ds. bezpieczeństwa w UIC, zwróciła uwagę, że ponad połowa ofiar śmiertelnych wypadków kolejowych w Unii Europejskiej to osoby, które w sposób nieuprawniony wkroczyły na tory (61 proc.). Prawie jedna trzecia wypadków ma miejsce na przejazdach kolejowo-drogowych (33 proc.).

Vasilij Semenovih, zastępca kierownika Departamentu Ekologii, Ochrony Pracy i Bezpieczeństwa Przemysłowego Kolei Rosyjskich, omówił wypadki kolejowe, do których doszło w jego kraju w 2020 roku,. Analizy dokonano z uwzględnieniem lokalizacji, pory dnia, rodzaju pociągów, kategorii osób, wieku (szczególnie młodzieży) i płci. Wskazał też na poczynione inwestycje w celu wdrożenia rozwiązań technicznych i organizacyjnych oraz działań edukacyjnych, których celem jest zapobieganie wypadkom na torach.

Kolejne spotkanie w ramach grupy TreSP-Network odbędzie się w połowie października. Sesję na temat wtargnięć i samobójstw na torach zaplanowano również na 8 czerwca przyszłego roku, przed konferencją inaugurującą ILCAD 2022 (International Level Crossing Awareness Day – Międzynarodowy Dzień Bezpieczeństwa na Przejazdach). Wydarzenia związane z 14. edycją ILCAD odbędą się w dniach 8-10 czerwca 2022 r. w Denver i Pueblo Colorado w USA.

Źródło tekstu: Fundacja Grupy PKP/Serwis Kolejowy

Fundacja Grupy PKP zorganizowała akcję wspierającą Kolejowy Ośrodek Wypoczynkowy w Łącku. Dzięki zaangażowaniu pracowników Fundacji, a także spółek z Grupy PKP, dzieci z niepełnosprawnościami oraz z najuboższych rodzin kolejarskich będą mogły wziąć udział w letnich turnusach rehabilitacyjnych.

Kolejowy Ośrodek Wypoczynkowy w Łącku znajduje się w urokliwej leśnej scenerii w okolicach Płocka. Jest miejscem, gdzie latem organizowane są bezpłatne wakacje dla dzieci dotkniętych różnymi rodzajami niepełnosprawności oraz tych z ubogich rodzin kolejarskich. Na terenie ośrodka znajdują się domki letniskowe z łazienkami, wagony kolejowe zaadaptowane na potrzeby mieszkalne, pomieszczenia sanitarne, stołówka oraz świetlica.

Placówką zarządza ks. Ryszard Marciniak, krajowy animator Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich. Zorganizowanie miejsca, w którym dzieci mają szansę na wakacyjny wypoczynek blisko natury, ma bardzo ważne znaczenie dla poprawy kondycji zdrowotnej najmłodszych. Do przygotowania ośrodka na ich przyjazd, konieczne są jednak coroczne prace porządkowe.

Chcąc umożliwić dzieciom wyjazd na wakacje, Fundacja Grupy PKP po raz kolejny zorganizowała akcję wolontariatu dla pracowników spółek kolejowych. Inicjatywa spotkała się z dużym odzewem. Liczna grupa z zapałem i energią przybyła do Łącka i przygotowała ośrodek na przyjazd dzieci. W inicjatywę włączyli się pracownicy spółek: PKP, PKP Energetyka, PKP Intercity oraz PKP Telkol.

Przesłaniem mojej kapłańskiej misji jest bycie z ludźmi i dla ludzi, szczególnie tych najbardziej potrzebujących, co w szczególny sposób wyraża się właśnie w prowadzeniu ośrodka w Łącku, będącym oazą miłości i szacunku do bliźniego. Z ogromną wdzięcznością i wzruszeniem przyjąłem informację o kolejnej akcji wolontariatu pracowników spółek kolejowych w naszej placówce. Jest to nieocenione wsparcie. Bez niego trudno byłoby stworzyć odpowiednie warunki dla dzieci, dla których pobyt w ośrodku jest często jedyną szansą na spędzenie wakacji poza domem” – zaznaczył ks. Ryszard Marciniak.

Kolejarze wykonali cały zakres prac porządkowych, m.in.: odkurzanie domków letniskowych oraz mieszkalnych wagonów kolejowych, uprzątnięcie ich dachów, mycie i malowanie okien, pielenie, a także zagrabianie liści z rozległego terenu łąckiego ośrodka. Dzięki mobilizacji i dobrej organizacji założony plan został zrealizowany.

Jestem pod wrażeniem, z jaką chęcią i zaangażowaniem osoby, które zgłosiły chęć wzięcia udziału w akcji, przystąpiły do działania. Taka postawa jest godna podziwu i naśladowania, szczególnie, że robiliśmy to dla dzieci, które są w trudnej sytuacji życiowej. To już kolejna tego typu inicjatywa i za każdym razem spotyka się ona z bardzo dużym odzewem ze strony pracowników spółek z Grupy PKP, co pokazuje, jak wiele osób wykazuje wrażliwość na potrzeby innych ludzi i jak ogromna jest chęć niesienia im pomocy. To właśnie jest najcenniejsze w tym, co robimy” – wskazała prezes zarządu Fundacji Grupy PKP Katarzyna Kucharek.

Źródło tekstu: Fundacja Grupy PKP/Serwis Kolejowy

Myjka ultradźwiękowa i kleszcze laparoskopowe to niezbędny sprzęt medyczny wykorzystywany na szpitalnych oddziałach. Fundacja Grupy PKP wraz z PKP Linią Hutniczą Szerokotorową sp. z o.o. przekazały darowiznę dla Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie, dzięki której możliwy będzie zakup tego cennego wyposażenia.

Pandemia koronawirusa spowodowała, że placówki medyczne zostały obciążone dodatkowymi kosztami, które powodują przesunięcie lub rezygnację z części inwestycji. Mając na uwadze dobro pacjentów oraz jak najlepsze funkcjonowanie zakładów opieki zdrowotnej, z pomocą ruszyły Fundacja Grupy PKP oraz spółka PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa.

W odpowiedzi na prośbę ze strony Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu oraz Dyrekcji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie, podmioty udzieliły finansowego wsparcia na zakup aparatury medycznej w postaci myjki ultradźwiękowej i kleszczy laparoskopowych.

„Od początku pandemii bardzo angażujemy się w walkę z rozprzestrzenianiem i skutkami koronawirusa. Szczególne miejsce poświęcamy służbie zdrowia na tych obszarach, przez które przebiega linia szerokotorowa. Wspieramy również naszych pracowników i ich rodziny zachęcając do udziału w akcji szczepień. Tym razem nasze środki trafiły do szpitala w Nowej Dębie. Mam nadzieję, że dzięki temu personel medyczny będzie miał lepsze warunki do pomocy pacjentom” – podkreślił Zbigniew Tracichleb, prezes zarządu PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Dzięki zakupowi nowego wyposażenia, personel będzie miał stworzone warunki do utrzymania wysokiego poziomu usług medycznych, co przekłada się na zapewnienie bezpieczeństwa pobytu pacjentów.

„Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, w jakiej sytuacji na przestrzeni ostatniego roku znalazły się placówki medyczne w Polsce. Doceniamy ogromny wysiłek i dziękujemy za poświęcenie pracownikom szpitali, a także innych zakładów opieki zdrowotnej. Dlatego razem z PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o., realizując swoje cele statutowe, postanowiliśmy pomóc Szpitalowi Powiatowemu w Nowej Dębie. Jesteśmy przekonani, że dzięki przekazanym środkom przyczynimy się do uratowania zdrowia i życia wielu osób” – wskazała Katarzyna Kucharek, prezes zarządu Fundacji Grupy PKP.

Darowizna dla szpitala w Nowej Dębie to nie jedyna forma wsparcia dla systemu ochrony zdrowia, w którego udzielenie włączyła się w ostatnich miesiącach Fundacja Grupy PKP. Ponad 5 mln złotych trafiło do placówek medycznych, m.in. na zakup specjalistycznego sprzętu i odczynników potrzebnych do diagnostyki. Były to środki pozyskane dzięki darowiznom spółek Grupy PKP. Ponad 800 tys. zł zostało natomiast przekazane Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie. Aparatura umożliwiła wykrywanie obecności wirusa SARS-CoV-2 w materiale klinicznym. 1,5 mln złotych trafiło z kolei do Narodowego Instytutu Leków i umożliwiło Instytutowi rozpoczęcie testów na obecność koronawirusa.

Fundacja wraz z PKP Linią Hutniczą Szerokotorową sp. z o.o. przekazała też środki finansowe na zakup sprzętu medycznego oraz środków ochrony osobistej m.in. do czterech szpitali. Łączna wartość tej darowizny wyniosła milion złotych. 

Źródło tekstu: Fundacja Grupy PKP/Serwis Kolejowy

Wojna na wschodzie Ukrainy to dramat dla tysięcy osób. Skutki konfliktu najbardziej odczuwają dzieci. Nie zapomina o nich Fundacja Grupy PKP, która przekazała darowiznę dla podopiecznych Chrześcijańskiego Centrum Dziecięcego „Arka” we wsi Pioniersk na przedmieściach Mariupola.

Fundusze pochodzące od Fundacji przeznaczono na realizację projektu, w ramach którego zostanie zakupiony sprzęt do powstającej przy ośrodku sali gimnastycznej. Jej wyposażenie umożliwi zorganizowanie wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i sportowych, a także zachęci dzieci i młodzież do częstszego odwiedzania Centrum oraz dbania o rozwój fizyczny.

Jako Fundacja Grupy PKP w swoich działaniach znacznie wychodzimy poza obszar związany wyłącznie z koleją. Zajmujemy się też sferą charytatywną, dobroczynną, jak również rozwiązywaniem problemów społecznych. Z tego względu los mieszkańców wschodniej Ukrainy, którzy zostali dotknięci tragedią wojny, nie może być dla nas czymś, na co pozostaniemy obojętni”– powiedziała Katarzyna Kucharek, prezes zarządu Fundacji Grupy PKP.

Dodała również, że piętno konfliktu zbrojnego w szczególny sposób odciska się na dzieciach i dlatego Fundacja włączyła się w rozbudowę ośrodka w Pioniersku, by właśnie w nim najmłodsi mogli znaleźć opiekę, pomoc i nieco radości w tej dramatycznej dla nich rzeczywistości.

Funkcjonowanie Chrześcijańskiego Centrum Dziecięcego „Arka”, znajdującego się w strefie działań wojennych, to szansa dla dzieci z rodzin wielodzietnych, będących w trudnej sytuacji, a także tych, które ucierpiały w wyniku walk. W ośrodku mogą liczyć na udział w zajęciach muzyczno-plastycznych, wsparcie w nauce czy kontakt z psychologami. Do Pionierska przyjeżdżają też duchowni, którzy w miejscowej kaplicy odprawiają msze święte i udzielają sakramentów.

Placówkę regularnie odwiedzają dzieci mieszkające nie tylko w Pioniersku, ale również w kilku innych miejscowościach strefy działań wojennych. Pomagają w gospodarstwie domowym, uczą się i bawią, przebywając w ciepłym i rodzinnym otoczeniu. Wszystkie działania ośrodka mają na celu stworzenie przyjaznej atmosfery, poświęcanie każdemu podopiecznemu jednakowej uwagi, a także zaspokojenie jego potrzeb duchowych i społecznych.

Źródło tekstu: Fundacja Grupy PKP/Serwis Kolejowy

Mundur galowy wyróżnia każdego kolejarza, jest powodem do dumy i wyrazem najważniejszych kolejarskich wartości. Podobnie jak zasady, które reprezentuje, powinien być otaczany szczególną dbałością. Z inicjatywy Fundacji Grupy PKP został wydany poradnik, tłumaczący, na co zwrócić uwagę, by w mundurze prezentować się godnie i w sposób zgodny z kolejowymi zwyczajami.

Publikacja „Poradnika noszenia munduru kolejarza” jest jedną z inicjatyw Fundacji, związanych z ogłoszeniem roku 2021 Europejskim Rokiem Kolei. Promowanie kolei jako zrównoważonego i bezpiecznego środka transportu oraz uświadomienie roli kolejnictwa w europejskiej kulturze, to cel wydarzeń towarzyszących ERK.

Jednym z głównych założeń działalności Fundacji Grupy PKP jest ochrona i popularyzowanie kolejowego dziedzictwa historycznego. W zakres ten wpisuje się również przypominanie i podkreślanie tego, jakie znaczenie miał i ma dla kolejarzy ich mundur, który jest z nimi obecny od momentu budowy pierwszych dróg żelaznych na ziemiach polskich.

Źródło: Pkp.pl

Jak w słowie wstępnym publikacji wskazał Krzysztof Mamiński, prezes zarządu PKP S.A., „mundur od zawsze był najważniejszym wyposażeniem kolejarzy. (…) Powinien być traktowany jako synonim pełnienia bardzo istotnej i zaszczytnej służby”. Zwrócił również uwagę, że pracownicy kolei swoją postawą powinni pokazywać, jak dać najlepszy przykład innym.

„Dokładajmy wszelkich starań, aby przyczynić się do odrodzenia etosu kolejarza. Przypominajmy młodszym pokoleniom, że nosząc mundur, wyznajemy takie wartości jak: honor, sumienność, odpowiedzialność”zaznaczył Krzysztof Mamiński.

To dzięki mundurowi rodzi się poczucie przynależności do kolejarskiej rodziny, a tym samym do określonego kręgu norm i zasad, na co zwróciła uwagę prezes zarządu Fundacji Grupy PKP Katarzyna Kucharek.

„Mundur wymaga szacunku, tak jak wartości które symbolizuje. To, jak jest noszony, kształtuje również nasz wizerunek. Z tego względu warto pamiętać o tym, by prezentować się w nim z należytą powagą. Pomocą w tej kwestii może posłużyć poradnik wydany przez naszą Fundację, który w szczegółowy i przejrzysty sposób, także dzięki zawartym w nim ilustracjom, wskazuje standardy noszenia munduru galowego kolejarza” – zauważyła Katarzyna Kucharek.

Źródło tekstu: Fundacja Grupy PKP/Serwis Kolejowy

Wykłady, wystawy, konkursy, imprezy sportowe i turystyczne – Stowarzyszenie Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „Kolejarz” oraz Stacja Muzeum przygotowały bogaty program obchodów jubileuszu 160-lecia budowy Drogi Żelaznej Petersbursko-Warszawskiej. Jednym z jego punktów jest konkurs malarski, w którego realizację włączyła się również Fundacja Grupy PKP.

Chcąc przypomnieć historię budowy, eksploatacji, infrastrukturę i ludzi związanych z Drogą Żelazną Petersbursko-Warszawską, SKSTiK „Kolejarz” oraz Stacja Muzeum uruchomiły trwające dwa lata obchody. Z myślą o wszystkich miłośnikach sztuki i historii kolei przygotowano konkurs malarski. Jednym z celów organizatorów jest chęć dotarcia do jak największej liczby kolejarzy, pasjonatów kolejnictwa, a także ich rodzin, rozwijających swoje zainteresowania malarskie oraz historyczne.

Ważnym aspektem jest również zwrócenie szczególnej uwagi na dzieje kolei na dawnych ziemiach polskich, jej historyczną architekturę oraz infrastrukturę, ze szczególnym uwzględnieniem dawnej Drogi Żelaznej Petersbursko-Warszawskiej.

Konkurs jest jednoetapowy. Prace, wykonane jedną z technik plastycznych: rysunek, praca na płótnie, grafika, akwarela, rycina lub pastel można zgłaszać do 15 sierpnia. Wernisaż i ogłoszenie wyników zaplanowano na 4 września.

Realizując swoje cele statutowe, m.in. w zakresie krzewienia kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym w szczególności prowadzenia działań związanych z tradycjami i historią kolejnictwa, oraz nauki i edukacji, Fundacja Grupy PKP włączyła się w realizację wydarzenia.

Oprócz konkursu malarskiego SKSTiK "Kolejarz" oraz Muzeum Sportu i Turystyki organizuje również I Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny pt. „Tu była Droga Żelazna Petersbursko-Warszawska”. Prace, w dwóch kategoriach: pojedyncze zdjęcie oraz cykl zdjęć, można przesyłać do 30 kwietnia 2022 roku. Ogłoszenie wyników nastąpi do końca czerwca przyszłego roku. Szczegółowe informacje oraz regulaminy konkursów można znaleźć [tutaj].

***

W roku 1851 r. uzyskano zgodę na rozpoczęcie prac związanych z budową Drogi Żelaznej Petersbursko-Warszawskiej (zakończenie nastąpiło 15 grudnia 1862 r.), której celem było połączenie dwóch stolic - Warszawy z Petersburgiem. Była to druga droga kolejowa na terenie Królestwa Polskiego (po warszawsko-wiedeńskiej) i czwarta na ziemiach Imperium Rosyjskiego. Jej powstanie, obok zadań transportowych, było jednocześnie przyczynkiem do rozwoju społecznego terenów leżących na jej trasie.

Źródło tekstu: Fundacja Grupy PKP/Serwis Kolejowy

Blisko 600 okolicznościowych kartek to efekt pracy podopiecznych Stowarzyszenia Pomocy Szansa w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej Wojownicy. Projekt został zrealizowany m.in. dzięki darowiźnie udzielonej przez Fundację Grupy PKP.

Darowiznę Fundacji Grupy PKP przeznaczono na pokrycie kosztów przygotowania kartek bożonarodzeniowych w ramach wsparcia działań i poprawy warunków życia społecznego osób z niepełnosprawnościami.

Celem projektu Stowarzyszenia była kontynuacja procesu rehabilitacji podopiecznych biorących udział w warsztatach w Dołubowie w woj. podlaskim. Obok efektu wizualnego i artystycznego ważny w tworzeniu unikatowych kartek świątecznych był też rozwój motoryki małej uczestników wydarzenia.

Prezes zarządu Fundacji Grupy PKP Katarzyna Kucharek podkreśliła, że wsparcie dla organizacji zajmującej się osobami z niepełnosprawnościami jest ważnym obszarem działalności Fundacji.

„Cieszymy się, że po raz kolejny mogliśmy pomóc Stowarzyszeniu Pomocy Szansa i przekazać darowiznę na tę konkretną inicjatywę. Doskonale rozumiemy, jak ogromne znaczenie dla rozwoju społecznego osób z niepełnosprawnościami mają tego typu zajęcia i jaką rolę odgrywają w przebiegu rehabilitacji. Od samego początku istnienia naszej Fundacji wspieramy stowarzyszenia i organizacje, których podopieczni zmagają się z różnymi schorzeniami” – powiedziała Katarzyna Kucharek.

Podczas realizacji projektu zostało przygotowanych około 600 unikatowych kartek świątecznych. Wykonało je 30 osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi oraz 8 instruktorów terapii zajęciowej.

Stowarzyszenie Pomocy Szansa funkcjonuje od ponad 20 lat. W ramach swojej działalności prowadzi 10 placówek rehabilitacyjno-edukacyjno-terapeutycznych dla dzieci, dorosłych i seniorów. Współpracuje również z lokalną społecznością, samorządem i biznesem.

Źródło tekstu: Fundacja PKP/Serwis Kolejowy

Rozpoczęła się IV edycja największego konkursu kolejowego w Polsce, współorganizowanego przez Fundację Grupy PKP i Fundację ProKolej. Inicjatywa „Dworzec Roku” z każdą kolejną odsłoną zdobywa coraz większą popularność. Tylko w zeszłym roku w głosowaniu wzięło udział ponad 13 tys. osób, które wskazały najlepszy dworzec kolejowy w kraju.

„Konkurs «Dworzec Roku» to okazja na pokazanie przykładów pozytywnych zmian, jakie przechodzi polska kolej”podkreśla dr Jakub Majewski, prezes zarządu Fundacji ProKolej, pomysłodawca konkursu.

„Dla osób zajmujących się transportem i rozwojem miast to także okazja do zebrania opinii pasażerów i znalezienia dobrych praktyk, które należałoby promować” – dodaje.

„W naszej działalności aktywnie wspieramy różnorodne projekty, dzięki którym kolej staje się bezpieczniejsza, nowocześniejsza, bardziej przyjazna pasażerom – jednym słowem, lepsza. Taką inicjatywą jest właśnie konkurs «Dworzec Roku». To nie tylko forma wyróżnienia dworca jako budynku, ale także, a może przede wszystkim, forma docenienia wszystkich tych, dzięki którym ten element kolejowej infrastruktury nieustannie się rozwija”mówi Katarzyna Kucharek, prezes zarządu Fundacji Grupy PKP.

Konkurs „Dworzec Roku” rozpoczyna się od zebrania puli obiektów, na które trzeba zwrócić uwagę. Zgłoszeń może dokonać każdy – organizacje branżowe, władze lokalne, samorządy czy indywidualne osoby. Zebrane propozycje poddawane są weryfikacji. Następnie w teren wyruszają audytorzy, którzy dokonują szczegółowej oceny poszczególnych propozycji. Badają m.in. elementy takie jak design, zagospodarowanie przestrzeni, czystość, oświetlenie, jakość komunikatów stacyjnych, czytelność informacji pasażerskiej, przesiadki z pociągów do komunikacji miejskiej, dostępność parkingów, atrakcyjność otoczenia czy profesjonalizm obsługi. Wyniki zbierane od lipca do początków września są podstawą wyboru finałowej dziesiątki. Spośród tych obiektów, dzięki głosom internautów, wyłoniony zostanie zwycięski dworzec. O tym, który obiekt kolejowy wygra, może zadecydować każdy.

„Konkurs „Dworzec Roku” to forma dialogu między środowiskiem kolejowym a użytkownikami tej gałęzi transportu. Rosnące zainteresowanie tą inicjatywą dowodzi, że pasażerowie dostrzegają pozytywne zmiany zachodzące na polskich dworcach i oddając głos w konkursie, chcą promować proponowany kierunek rozwoju naszej branży” – dodaje Katarzyna Kucharek, prezes zarządu Fundacji Grupy PKP.

„W poprzednich trzech edycjach konkursu udział wzięło już ponad 20 tys. osób. Choć rekordowa frekwencja miała miejsce rok temu, to jesteśmy przekonani, że IV edycja będzie cieszyć się jeszcze większą popularnością. Tym bardziej, że doświadczenie uczy, że wygrana konkretnego dworca to nie tylko zwrócenie uwagi jedną stację, to doskonała promocja miasta i całego regionu” – wskazuje dr Jakub Majewski.

Konkurs „Dworzec Roku” to przedsięwzięcie Fundacji ProKolej oraz Fundacji Grupy PKP. Inicjatywa realizowana od 2017 roku ma na celu popularyzację dobrych praktyk w obszarze infrastruktury kolejowej. IV edycja konkursu ruszyła 11 maja.

Dworce kolejowe do konkursu można zgłaszać na stronie: https://dworzec-roku.pl/ 

Źródło tekstu: Fundacja PKP/Serwis Kolejowy

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram