fbpx

O czwartym pakiecie kolejowym, bezpieczeństwie w branży, potrzebach przedsiębiorców i skutkach pandemii mówi nam Piotr Kwietniewski, prezes katowickiej firmy G&K Rail Consulting.

Serwis Kolejowy: Jaka jest rola G&K Rail Consulting w procesie transformacji przepisów kolejowych?

Piotr Kwietniewski: G&K Rail Consulting to firma konsultingowa, działająca w obszarze kolejnictwa. Obecnie skupiamy się głównie na czwartym pakiecie kolejowym, czyli specjalistycznych szkoleniach z zakresu dostosowania systemów zarządzania bezpieczeństwem, systemów zarządzania utrzymaniem. Jest to temat wchodzący w Polsce w życie, którego wdrożenia wymagają od nas Europejska Agencja Kolejowa oraz wewnętrzne rozporządzenia. Ponadto prowadzimy szkolenia techniczne dla komisarzy odbiorczych, dyspozytorów, sygnalistów, a także podstawowe szkolenia kolejowe czy też szkolenia z prac komisji kolejowych.

Jest to szerokie spektrum, które pozwala nam promować naszą działalność, a jednocześnie podnosić kulturę bezpieczeństwa. Wraz z wejściem nowych rozwiązań, będzie ona wymagała dokumentowania, a naszym celem jest udzielenie pomocy firmom z sektora kolejowego w ich wdrażaniu. Dbamy o to, aby nasi klienci sukcesywnie wdrażali w przedsiębiorstwach wymóg dokumentowania kultury bezpieczeństwa, jednocześnie ciągle doskonaląc swoje systemy zarządzania.

SK: Ale to jeszcze nie wszystko...

PK: Tak. Ponadto wraz z firmą SP TECH Solutions zamierzamy rozwinąć ośrodek szkolenia maszynistów. We współpracy z SPTS planujemy wybudować symulator pojazdu kolejowego oraz kreatory tras. Ponadto stworzyć chcemy także systemy informatyczne, które będą pomagały nam w pracy, czyli nadzorze nad systemami zarządzania bezpieczeństwem i utrzymaniem naszych kontrahentów, a także będą pomagały samym kontrahentom w pracy, ułatwiając automatyzację. Idea nasza zakłada odciążenie człowieka poprzez przerzucenie pracy określanej mianem „papierkowej” do systemu, który wykona ją za nas.

SK: Jak G&K Rail Consulting wspiera przewoźników kolejowych w zakresie dyspozycji?

PK: Przede wszystkim, jak już wspomniałem, to szkolenia z czwartego pakietu, wdrażanie, czyli przebudowa systemów – zarówno zarządzania bezpieczeństwem, jak i systemów zarządzania utrzymaniem do wymogów czwartego pakietu. To jest główne założenie, gdyż jako spółka zajmujemy się konsultingiem. To po pierwsze, ale po drugie w ramach świadczonych usług pełnimy także funkcję pełnomocników do spraw zarządzania systemami bezpieczeństwa oraz utrzymania w różnych spółkach. Mamy kilku klientów, których obsługujemy wdrażając w życie czwarty pakiet kolejowy, przy czym staramy się wdrażać wszystkie zmiany w sposób jak najmniej inwazyjny dla przedsiębiorcy, jednocześnie szkoląc pracowników odpowiedzialnych za systemy zarządzania w przedsiębiorstwie.

Doba koronawirusa, która nastała, wymusiła na przedsiębiorcach podjęcie konkretnych działań, w tym redukcję etatów. Obserwuję to u swoich klientów, którym w tej sytuacji ciężko jest powiązać wszystkie aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa nie mając wystarczającej ilości ludzi. Jest to ciężkie do zrobienia, ale na tę chwilę tak kreuje się rzeczywistość i trzeba się do niej dostosowywać, aż nie skończy się czas pandemii i wszystko nie wróci na właściwe tory. Dlatego właśnie należy pomagać przedsiębiorcom w tym, co musi być zrealizowane, a co jest konieczne w dalszym sprawnym funkcjonowaniu ich firm.

SK: Gdzie leżą możliwości poprawy organizacji bezpieczeństwa przepisów?

PK: Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, mogę śmiało stwierdzić, że mamy szerokie pole do popisu. Z samego doświadczenia osoby, która pracowała w kontroli - jako inspektor transportu kolejowego - uważam, że poprawa bezpieczeństwa powinna leżeć na gruncie, a nie tylko w dokumentacji. Najistotniejsze są działania na gruncie, czyli szkolenie się, przede wszystkim świadomość personelu czym jest system. Bo choć ona jest, to jednak ludzie nie zdają sobie sprawy, że to buduje coś większego - że my to budujemy i trzymamy w jakimś celu, a nie jedynie po to, aby po prostu spełnić wymagania. System funkcjonuje po to, żeby zabezpieczyć każdą stronę – od pracownika po pracodawcę – w taki sposób, by później nie było problemów w sytuacji, gdy na przykład dojdzie do wypadku. Świadomość ludzi w tej kwestii jest jeszcze mała i to właśnie ma zmieniać czwarty pakiet. Ma być większe zaangażowanie kierownictwa, rozliczalność powinna być bardziej widoczna i jednocześnie kładzie się większy nacisk na badanie czynnika ludzkiego. Badamy wszystko - od tego, co może wpłynąć na samopoczucie, co może stymulować do pracy itd. Mamy oceniać wszystko w ten sposób, żeby nasz system był po prostu w tej kwestii bezpieczny.

SK: W skrócie więc chodzi o uświadomienie pracowników branży.

PK: Dokładnie - żeby zrozumieli, że wdrażane systemy są po to, by je ciągle doskonalić wraz z udziałem wszystkich pracowników, którzy mogą zgłaszać swoje pomysły. Problem znam z autopsji. Gdy jeździłem jako maszynista, szkolenia z systemów zarządzania bezpieczeństwem (SMS) nie pozwalały, moim zdaniem, na uświadomienie pracownikowi, jak bardzo jest to dla niego istotne. W tej chwili, gdy zobaczyłem to z innej strony, moje podejście jest całkiem inne, świadomość jest całkiem inna. Kwestia budowania przewoźników u innych firm czy zajmowania stanowisk na szczeblu kierowniczym pokazały, że to jednak ma swój cel i musimy to przekazywać szeregowym pracownikom, żeby oni byli świadomi, co to jest i do czego to służy, żeby wiedzieli, że zapisy systemów, jeśli są przestrzegane, zabezpieczają zarówno pracownika, jak i pracodawcę.

SK: Miejmy nadzieję, że przełoży się to na nas wszystkich, i oczywiście na bezpieczeństwo.

PK: Przede wszystkim, bo ono jest tu najważniejsze.

Piotr Kwietniewski, prezes firmy G&K Rail Consulting

Rozmawiał Mateusz Wójtowicz

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram