fbpx

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała, że kraje członkowskie Unii Europejskiej zainwestują minimum 85 mld euro w inwestycje związane z rozwojem zrównoważonego transportu. Środki pochodzić będą z funduszy przyznanych w ramach Narodowych Planów Odbudowy i Odporności.

Podczas wystąpienia na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego 8 czerwca br. Ursula von der Leyen podkreśliła, że środki uzyskane przez kraje UE na rzecz zrównoważonego transportu obejmą inwestycje związane z cyfryzacją kolei, budową stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz usprawnieniem komunikacji miejskiej. Łączna kwota, jaką państwa wspólnoty otrzymają na ten cel wynosić będzie minimum 85 mld euro. Pieniądze pochodzą z pakietu pomocowego, jakim Unia chce wesprzeć gospodarki krajów członkowskich, w celu przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19.

Według portalu Railjournal.com, to nie jedyne fundusze, z jakich skorzystać może kolej. Dodatkowe środki to 50 mld przeznaczonych na zieloną energię. W swoim wystąpieniu Przewodnicząca KE zaznaczyła, że chodzi tu głównie o wytwarzanie energii odnawialnej i ekologicznego wodoru. Taka sama pula, która również znajduje się w zasięgu sektora, zainwestowana zostanie w modernizację budynków – począwszy od lokali socjalnych po obiekty administracyjne.

Właśnie do takich inwestycji chcemy zachęcać, ponieważ transport i budynki są dziś jednymi z głównych emitentów gazów cieplarnianych. Widzimy tę samą ambicję w odniesieniu do naszego drugiego przełomowego celu – cyfryzacji” – powiedziała w trakcie swojego wystąpienia Ursula von der Leyen.

Jak podkreśliła w swojej wypowiedzi Przewodnicząca KE, po niespełna roku od rozpoczęcia działań związanych z naprawą unijnej gospodarki Wspólnota znalazła się w miejscu pozwalającym na rozpoczęcie odbudowy opartej o ekologię i cyfryzację. Osiągnięcie celu zagwarantować ma tymczasowy instrument finansowy Next Generation EU, czyli pakiet pomocowy o wartości 750 mld euro. Czwartym co do wielkości przyznanych środków beneficjentem programu ma być Polska, która według zapowiedzi otrzyma wsparcie w wysokości 58,1 mld euro.

hp

Innowacje to już nie tylko przyszłość polskiej gospodarki, ale także teraźniejszość. Polskie spółki Skarbu Państwa intensywnie pracują nad wdrażaniem w swojej działalności najnowszych osiągnięć nauki i techniki, a także tworzą własne, autorskie produkty o dużej innowacyjności – podano w komunikacie Ministerstwa Aktywów Państwowych. Wśród takich spółek resort wymienił m.in. PKP Intercity i PKP S.A.

Innowacyjność to jedna z najważniejszych cech współczesnych gospodarek, opisująca ich zaawansowanie technologiczne, naukowe, przemysłowe i społeczne. Powszechnie uważa się, że wdrażanie innowacji to kluczowy czynnik dla rozwoju zarówno wielkich koncernów, jak i małych przedsiębiorstw działających na rynkach krajowych i zagranicznych.

Polskie spółki Skarbu Państwa konsekwentnie stawiają na innowacje. Dzięki lepszemu transferowi wiedzy ze świata nauki do świata biznesu mogą budować swoją przewagę konkurencyjną poprzez podnoszenie jakości oferowanych usług i towarów, modernizację zakładów przemysłowych, optymalizację produkcji, podnoszenie bezpieczeństwa i komfortu pracy, a także poprzez minimalizację niekorzystnego wpływu na środowisko naturalne.

Według ministra aktywów państwowych, innowacje we współczesnym świecie są szansą na rozwój.

Spółki Skarbu Państwa mają tego świadomość, dlatego wdrażają rozwiązania podnoszące konkurencyjność czy udoskonalające sposób produkcji. Wsparcie działań innowacyjnych jest ważnym elementem polityki właścicielskiej, którą prowadzi Ministerstwo Aktywów Państwowych” – wskazał wicepremier Jacek Sasin.

Spółki Skarbu Państwa wspierają opracowywanie nowych rozwiązań w produkcji, dzięki inwestycjom w bazy badawczo-rozwojowe. Przykładem takiej inwestycji jest niedawno otwarte Centrum Badawczo-Rozwojowe PKN Orlen w Płocku. Warto wspomnieć o nowoczesnych laboratoriach Grupy Azoty. W Centrum Badawczo-Rozwojowym Spółki w Tarnowie właśnie uruchomiono instalację polimeru do tworzenia opakowań nieszkodliwych dla środowiska na bazie skrobi termoplastycznej tworzonej z ziemniaków. Oznacza to, że Grupa Azoty rozpoczyna produkcję ekologicznego plastiku, który będzie biodegradowalny.

Efekty na polu innowacyjności przynosi także współpraca ze znakomitymi ośrodkami naukowymi. Przykładami są wspólne projekty KGHM i Politechniki Wrocławskiej, czy PGNiG i Politechniki Gdańskiej.

Kolej – wygodny i szybki transport

Zgodnie z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu do 2050 roku sektor transportu ma dokonać 90% redukcji emisji gazów cieplarnianych, a rozkładowe podróże poniżej 500 km mają stać się neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla do 2030 roku. Polskie spółki kolejowe już rozpoczęły proces transformacji z wykorzystaniem innowacji w taborze oraz infrastrukturze.

PKP Intercity Kolej Dużych Inwestycji – to największy inwestycyjny projekt polskiego narodowego przewoźnika. W ramach tego projektu, za około 19 mld zł, spółka zakupi ponad 500 nowoczesnych wagonów kolejowych, 38 składów kolejowych typu push-pull, 63 lokomotywy wielosystemowe do obsługi połączeń dalekobieżnych, a także 16 lokomotyw hybrydowych i 20 hybrydowych składów zespolonych. Zamówiony tabor będzie innowacyjny, dostosowany do najwyższych standardów współczesnej podróży pociągiem i zapewniający komfort pasażerom.

Projekt Eco Driving – By zwiększyć efektywność energetyczną, zamontowano liczniki energii elektrycznej w ponad 300 lokomotywach i elektrycznych zespołach trakcyjnych należących do PKP Intercity. Założeniem projektu jest wypracowanie technik prowadzenia pociągu przez maszynistów, które pozwolą na obniżenie ilości zużywanej energii elektrycznej przez wszystkie pociągi prowadzone z wykorzystaniem trakcji elektrycznej. Dzięki tym działaniom przewoźnik przewiduje roczne kilkuprocentowe oszczędności wolumenu energii trakcyjnej, co przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego.

Innowacyjne Dworce Systemowe – to autorski projekt PKP S.A. Oznacza budowę nowych, parterowych budynków dworców z proekologicznymi rozwiązaniami, które powstaną w miejsce najczęściej dużych, niefunkcjonalnych budynków. Wspomniane proekologiczne rozwiązania to np. panele fotowoltaiczne, pompy ciepła czy system odzysku wody deszczowej, która ma służyć do spłukiwania toalet. [czytaj więcej]

Źródło tekstu: Ministerstwo Aktywów Państwowych/Serwis Kolejowy

Przeciwdziałanie wykluczeniu transportowemu, wpływ inwestycji infrastrukturalnych na rynek transportu towarowego, czy Polska jako globalny hub transportowy – to m.in. tematy paneli odbywającego się w dniach 5-6 maja Kongresu 590. W wydarzeniu uczestniczą PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Tegoroczna edycja [Kongresu 590] zorganizowana jest w formule hybrydowej. Przedmiotem rozmów są doświadczenia poprzednich lat, zwłaszcza roku 2020. Omawiane są rozwiązania, które będą wspierać i służyć rozwojowi polskiej gospodarki oraz pomogą wpłynąć na podniesienie jakości życia Polaków.

Ze strony PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. w panelach kongresowych uczestniczy Arnold Bresch, członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., dyrektor ds. realizacji inwestycji.

Dziś PLK uczestniczą w panelu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu transportowemu” (5 maja, godz.14:30-15:15). Jutro spółka zaprasza do debat: „Wpływ inwestycji infrastrukturalnych na rynek transportu towarowego” (6 maja, godz.13:00-13:45) oraz „Polska jako globalny hub transportowy (6 maja, godz. 15:30-16:15).

Kongres 590 to coroczne wydarzenie gospodarcze skupiające przedstawicieli polskiego biznesu, nauki, polityki i legislacji, a także gości zagranicznych. Stanowi arenę wymiany myśli, poglądów i doświadczeń polskich przedsiębiorców, menedżerów, polityków, naukowców oraz ekspertów ekonomicznych. Kongres corocznie odbywa się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Transmisje poszczególnych paneli kongresu dostępne są [tutaj].

Źródło tekstu: Plk-sa.pl/Serwis Kolejowy

Rodzima gospodarka może bardzo zyskać na inicjatywie Nowego Jedwabnego Szlaku. Według szacunków wzrost ruchu towarowego na trasie pomiędzy Chinami a krajami Unii Europejskiej i pobudzenie gospodarki przyniesie Polsce nawet 48 mld zł – podaje portal „Rzeczpospolitej”.

Przed nami szansa na miliardy

„Rzeczpospolita”, powołując się na dane Centre for Economics and Business Research, wskazuje że dzięki „wskrzeszeniu” Jedwabnego Szlaku polska gospodarka może zyskać nawet 48 mld dolarów. Źródło przypomina też o wnioskach z raportu Rohlig Suus Logistics, gdzie podkreślono, iż biorąc pod uwagę korzyści dla państwowych i prywatnych firm, „Nowy Jedwabny Szlak powinien stać się jednym z priorytetowych projektów polskiej gospodarki”.

Obecnie branża transportowa zmaga się z licznymi ograniczeniami z powodu pandemii koronawirusa. Sytuacja uderzyła też w polską kolej. Zgodnie z danymi UTK wynik przewozu towarów koleją za pierwsze trzy kwartały 2020 roku to 162 mln i jest niższy o 33% w porównaniu z tym samym okresem w roku 2019. Pandemia nie przeszkodziła jednak Chinom, które w ubiegłym roku odnotowały najlepsze wyniki importu, eksportu i nadwyżki handlowej w historii.

Polski terminal kluczowy dla projektu

Bardzo istotnym punktem na drodze importowej z Chin do Europy są Małaszewicze, znane jako brama UE na Nowym Jedwabnym Szlaku. Znajduje się tam jeden z największych tzw. suchych portów lądowych w Europie, który ma znaczenie międzynarodowe i przez który przebiega większość pociągów z Chin. W Małaszewiczach towary są przeładowywane z taboru szerokotorowego na normalnotorowy i wyruszają w dalszą drogę na Zachód. W ubiegłym roku spółka PKP Cargo rozpoczęła rozbudowę obiektu, aby zwiększyć jego możliwości przeładunkowe. Po zakończeniu prac terminal ma przyjmować ponad 3 tys. pociągów rocznie. Zgodnie ze strategią na lata 2019-2023 realizowaną obecnie przez PKP Cargo, do 2023 roku spółka chce stać się liderem przewozu towarów na unijnym odcinku Jedwabnego Szlaku.

Europa nie śpi

Reaktywacja Nowego Jedwabnego Szlaku to ogromna szansa na rozwój gospodarczy i doskonała alternatywa dla transportu drogą lotniczą i morską. Inne państwa europejskie również są świadome możliwości, które się z tym wiążą i chcą wpisać się w inicjatywę. Przykładem są Węgry, gdzie w miejscowości Fényeslitke, przy granicy z Ukrainą, właśnie powstaje największy lądowy terminal przeładunkowy w Europie. Inwestycja w obiekt o nazwie Brama Wschód-Zachód będzie kosztowała miliony euro. [czytaj więcej]

Jedwabny szlak to dawna droga lądowa, która od III wieku przed naszą erą aż do wieku XVII naszej ery była wykorzystywana do transportu towarów między Europą a Chinami. Koncepcja stworzenia Nowego Jedwabnego Szlaku została przedstawiona przez władze Chin w 2013 roku. Inicjatywa ma zostać zrealizowana w ramach strategii gospodarczej „jednego pasa i jednej drogi”. W jej ramach planowane jest stworzenie infrastruktury łączącej kraje Azji Środkowej, Bliskiego Wschodu Afryki i Europy oraz połączenie jej z trasą morską, co stworzy nowe możliwości transportu towarów. Obie drogi, lądowa i morska, będą się wzajemnie uzupełniać. Kluczową rolę w koncepcji pełni korytarz z Chin do krajów Unii Europejskiej przebiegający przez Rosję, Białoruś i Polskę.

pg

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram