fbpx

Zintensyfikowane działania prowadzone przez Straż Ochrony Kolei na obszarze kolejowym  przy granicy z Białorusią, w ramach współpracy ze Strażą Graniczną, tylko w marcu br. doprowadziły do wykrycia 6 przypadków nielegalnego przekraczania granicy  Polski z Białorusią. Podczas tych działań ujęto 28. nielegalnych imigrantów różnych narodowości.  

Kryzys migracyjny na granicy Polski z Białorusią wciąż trwa, a Straż Ochrony Kolei prowadzi działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa na kolejowym obszarze przygranicznym. Tylko w marcu br. w wyniku intensywnej współpracy funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei z funkcjonariuszami Straży Granicznej ujawniono 6 prób nielegalnego przekroczenia granicy, podczas których ujęto 28. osób nieposiadających dokumentów uprawniających do przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Pierwsze zdarzenie miało miejsce w dniu 4 marca br. na szlaku Siemianówka – Granica Państwa. Funkcjonariusze z Grupy Operacyjno-interwencyjnej SOK, podczas wspólnych działań z funkcjonariuszami Straży Granicznej z Placówki w Narewce  zauważyli osoby idące torem szlakowym w kierunku przystanku kolejowego Cisówka. W wyniku podjętych działań ujęto ośmiu mężczyzn w wieku od 25  do 40  lat, którzy nie posiadali dokumentów uprawniających do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W trakcie dalszych czynności ustalono, że byli to obywatele Syrii.  

Trzy dni później (7 marca br.) na tym samym szlaku kolejowym funkcjonariusze SOK ujawnili 4 osoby idące drogą leśną, przyległą do torów w kierunku przystanku osobowego Cisówka. Wśród ujętych mężczyzn  w wieku od 24 do 40 lat był jeden obywatel Syrii oraz trzech obywateli Jemenu. Następnego dnia (8 marca), także na szlaku Siemianówka – Granica Państwa, ujęto  27. letniego obywatela Syrii, który nielegalnie  przekroczył granicę Polski z Białorusią.

W okresie od 25 do 29 marca na szlaku Siemianówka – Granica Państwa miały miejsce 3 kolejne próby nielegalnego przedostania się na terytorium RP. 25 marca Funkcjonariusze SOK ujęli pięciu obywateli Nowej Gwinei, którzy szlakiem kolejowym próbowali przemieścić się w głąb kraju. Dwa dni później (27 marca) Straż Ochrony Kolei otrzymała informację od funkcjonariuszy Straży Granicznej, że na terenie bagiennym przyległym do terenu kolejowego znajdują się osoby, które nielegalnie przekroczyły granicę. Na miejsce skierowani zostali funkcjonariusze  SOK, którzy wspólnie z funkcjonariuszami Straży Granicznej i strażakami Państwowej Straży Pożarnej zlokalizowali osoby, które nie potrafiły samodzielnie wydostać się z terenu bagiennego.  Dzięki zaangażowaniu funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei i Straży Granicznej oraz strażaków i żołnierzy  Wojska Polskiego udało się odnaleźć i wyprowadzić w bezpieczne miejsce 9 wycieńczonych osób, które przekroczyły nielegalnie granicę.  

We wtorek 29. marca funkcjonariusze SOK ujęli w obszarze przygranicznym kolejnego nielegalnego imigranta, który poruszał się drogą leśną przyległą do szlaku kolejowego. Był to 20. letni Afgańczyk.

Wszystkie ujęte w marcu br. przez SOK osoby, które nielegalnie przebywały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przekazano funkcjonariuszom Straży Granicznej. 

Źródło tekstu: kgsok.pl/Serwis Kolejowy

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zapowiadają przeprowadzenie inwestycji, która poprawi obsługę terminali przeładunkowych w rejonie przejścia granicznego Medyka – Mostiska II. Spółka ogłosiła przetarg o wartości 26 mln zł, dotyczący zaprojektowania i wykonania robót na liniach łączących Hurko i Krówniki. Prace mają objąć m.in. przebudowę torów, rozjazdów i obiektów inżynieryjnych.

Zarządca sieci kolejowej zapowiada, że dzięki pracom poziom bezpieczeństwa w obsłudze towarów ulegnie poprawie. Zwiększona zostanie także przepustowość tras, a obsługa pociągów będzie sprawniejsza. Wzrost dostępności przejścia granicznego Medyka – Mostiska II ma istotnie wpłynąć na rozwój współpracy gospodarczej w regionie.

Linie kolejowe Hurko - Krówniki 120 i 123 (szerokotorowa) są trasami dojazdowymi do bocznicy zapewniającej spedycję krajową i międzynarodową wraz z przeładunkiem i magazynowaniem wyrobów hutniczych, rud żelaza, węgla, kruszyw, towarów sypkich i przemysłowych w rejonie kolejowego przejścia granicznego z Ukrainą, w Medyce.

Inwestycja zakłada wymianę blisko 19 km torów między stacjami Hurko i Krówniki oraz 9 rozjazdów. Przewidziano remont 5 obiektów inżynieryjnych: wiaduktu i 4 przepustów. W ramach prac podwyższony zostanie poziom bezpieczeństwa na przejeździe kolejowo-drogowym.

Roboty na liniach Hurko - Krówniki mają być prowadzone w latach 2022-2023. Szacunkowa wartość zamówienia to ponad 26 mln zł netto. Projekt jest finansowany z budżetu państwa.

Zadanie: Prace na liniach kolejowych nr 120 i 123 Hurko – Krówniki realizowane jest w ramach projektu „Prace inwestycyjne na przejściu granicznym Medyka - Mościska II”.

PLK zwiększają efektywność transportu transgranicznego na Podkarpaciu

W latach 2016-2020 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przeznaczyły ponad 64 mln zł na modernizacje przejścia kolejowego w Medyce. Zapewniły one efektywniejsze i bezpieczniejsze przewozy towarowe. Wykonano roboty na torach szerokich, na które przyjmowane są pociągi z Ukrainy. Prace objęły wymianę 17 km torów, 62 rozjazdów oraz sieci trakcyjnej i urządzeń sterowania ruchem. Dzięki przeprowadzonym inwestycjom poprawiono stan linii prowadzących do terminali przeładunkowych, m.in. bocznicy CTL Północ Chełm – Hala w Medyce, terminalu PKP CARGO Connect Centrum Obsługi Granicznej w Medyce czy terminalu Rozlewni Paliw Orlen w Żurawicy.

Źródło: PKP PLK S.A./Serwis Kolejowy

Funkcjonariusze podlaskiego oddziału Krajowej Administracji Skarbowej udaremnili przemyt 7 tys. paczek papierosów, ukrytych w pociągu towarowym, który wjechał do Polski z Białorusi. Kontrabanda była transportowana w jednym z wagonów zawierających drewniane zrębki.

Jak poinformował we wtorek st. asp. Maciej Czarnecki, oficer prasowy podlaskiej KAS, przemycane papierosy wykryli podczas kontroli funkcjonariusze z kolejowego przejścia granicznego w Siemianówce. Rynkowa wartość zabezpieczonego towaru to 100 tys. złotych.

Załoga pociągu została przesłuchana. W sprawie przemytu wszczęte zostało postępowanie, które prowadzi Podlaski Urząd Celno-Skarbowy w Białymstoku” - poinformował st. asp. Maciej Czarnecki.

mw

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram