fbpx

Renfe, główna firma transportu kolejowego w Hiszpanii, oraz Transfesa Logistics, główny prywatny operator kolejowy w Hiszpanii, wysłały dnia 24.03 wieczorem pierwszy pociąg z 400 000 kilogramami towarów z Madrytu-Abroñigal na Ukrainę, łącząc kraj z korytarzem solidarności.

Źródło: renfe.com

Renfe Mercancías zapewnia trakcję w Hiszpanii, a także połowę kontenerów każdego  z pociągu (10 z 21), który przyjedzie z obszaru intermodalnego z Madrytu do granicy z Francją, gdzie połączy się z międzynarodowym dalekobieżnym Transfesa Logistics pociągiem organizowanym wspólnie z Grupą DB na Ukrainę z przystankiem pośrednim w Kolonii.

"Jest to korytarz kolejowy, który dociera do kilku miast na Ukrainie i udostępniliśmy go wszystkim tym firmom, organizacjom pozarządowym lub instytucjom, które mogą potrzebować transportu pomocy humanitarnej. Uważamy, że ważne jest, aby wiedzieli, że ten korytarz istnieje i że mogą z niego korzystać, ponieważ w tej chwili pociąg jest jedyną alternatywą do dostarczania żywności, leków i innych niezbędnych produktów dla wielu ludzi na Ukrainie. Zapraszamy również wszystkie firmy i instytucje do współpracy z korytarzem humanitarnym, aby utrzymać go jak najdłużej". - podkreśliła Idoia Galindo, członek Komitetu Wykonawczego Transfesa Logistics odpowiedzialna wraz z Renfe za kierowanie i wdrażanie tej inicjatywy.

Ze swojej strony Transfesa Logistics – DB Cargo organizuje operację, uruchamia trakcję we Francji, Niemczech, Polsce i na Ukrainie, wagony, kontenery, ciężarówki, magazyny oraz obsługę przestawnych osi wagonów, zarówno na granicy hiszpańsko-francuskiej, jak i polsko -ukraińskiej. Na terytorium Hiszpanii 10 z 21 kontenerów z pociągu należy do Transfesy. Do tej operacji dołączyła już firma MSC, która jest wiodącą firmą w transporcie kontenerowym z przeładunkiem 20 kontenerów oraz Grupa Alonso, która zapewnia przeładunek kontenerów na swoim terminalu.

Pierwszy pociąg przewiezie 21 kontenerów z darowiznami od różnych organizacji pozarządowych, rad miejskich i instytucji, przekazywanych przez Wspólnotę Madrytu, która odstąpiła przestrzeń magazynową Szpitala Zendal, stając się centrum pomocy koordynacyjnej z Ambasadą Ukrainy. Magazyn szpitala o powierzchni 5000 metrów kwadratowych jest punktem konsolidacji darowizn od organizacji i instytucji.

Nowy korytarz jest dostępny dla organizacji pozarządowych, instytucji lub firm, które mają duże ilości darowizn i pozwoli przetransportować tę falę solidarności, zwalniając miejsce w hiszpańskich magazynach, aby móc dalej otrzymywać darowizny i wysyłać pomoc bezpośrednio na Ukrainę, skoro kolej jest jedynym środkiem transportu, który obecnie może wjechać w wiele obszarów kraju. Ponadto pociąg ten pozwoli przewieźć równowartość 21 ciężarówek, co ułatwia i przyspiesza dotarcie pomocy humanitarnej do ludności ukraińskiej.

Operacja będzie przebiegać w następujący sposób: darowizny są ładowane do kontenerów, które są przewożone ciężarówką z miejsca ich przechowywania (w tym pierwszym pociągu jest to szpital Zendal) na terminal kolejowy w Madrycie, gdzie zostają załadowane do pociągu, który dociera na Ukrainę. Pociąg zatrzymuje się w Niemczech, gdzie wjeżdża do działającego już korytarza solidarności DB Cargo, przewożącego pomoc humanitarną z różnych krajów europejskich do różnych punktów na Ukrainie.

Odpowiedzialni społecznie

Renfe włączyło do swojej strategii biznesowej Cele Zrównoważonego Rozwoju i Agendę 2030, zatwierdzoną przez ONZ w 2015 roku. 

Renfe zamierza, poprzez tę inicjatywę, współpracować w sytuacji kryzysowej, zbierając fundusze dla Ukrainy i udzielać pomocy w kryzysie humanitarnym.

Źródło tekstu: renfe.com/Serwis Kolejowy

Hiszpański przewoźnik kolejowy Renfe udostępnia swoje pociągi dla osób uciekających z objętej wojną Ukrainy. Raquel Sánchez, minister transportu, mobilności i agendy miejskiej, ogłosiła, że Renfe oferuje bezpłatny dostęp do podróży pociągami obywatelom Ukrainy na terenie całej Hiszpanii, a także tym, którzy chcą się dostać pociągiem do Francji. 

Renfe wszystkie operacje związane z pomocą dla uchodźców z Ukrainy organizuje w Barcelonie, która jest określona jako węzeł lub centrum połączeń do przyjmowania uchodźców przybywających do Hiszpanii, lub tych, którzy chcą dalej podróżować do Francji. Do węzła w Barcelonie docierają pociągi transgraniczne Elipsos (nazwa handlowa firmy Renfe-SNCF in Cooperation), które łączą Francję z Hiszpanią i są również bezpłatne dla ukraińskich uchodźców. 

Po dotarciu do Bracelony uchodźcy mogą wsiąść do dowolnego pociągu Renfe i kontynuować podróż w głąb Europy. Do bezpłatnych podróży, obywatele Ukrainy muszą mieć przy sobie paszport lub dokument tożsamości i okazać go w punktach sprzedaży Renfe, punktach obsługi lub kasach dworcowych. 

Źródło tekstu: renfe.com/Serwis Kolejowy

Przedstawiciele Polski i Hiszpanii zawarli porozumienie o współpracy przy Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Podpisany 31 maja dokument przewiduje współdziałanie obu krajów, które będzie dotyczyło przede wszystkim rozwoju Kolei Dużych Prędkości w Polsce.

Kluczowe rozmowy toczyły się w ramach XIII Polsko-Hiszpańskich Konsultacji Międzyrządowych. Efektem spotkania było podpisanie Porozumienia o Współpracy (Memorandum of Understanding) w obecności premiera Mateusza Morawieckiego. Ze strony polskiej dokument podpisał wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała, a ze strony hiszpańskiej – José Luis Ábalos, minister transportu, mobilności i agendy miejskiej.

Współpraca międzynarodowa to strategiczny element budowy CPK. Duże zainteresowanie zagranicznych podmiotów postrzegamy nie tylko jako możliwość wymiany know-how, ale potwierdzenie słuszności kierunku, w którym zmierzamy. Podpisane porozumienie to wyraźny sygnał ze strony zachodnich partnerów, że CPK to potrzebna, opłacalna i bardzo wartościowa inwestycja dla całej Europy Środkowo-Wschodniej” – wskazuje Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. CPK.

Zawarte porozumienie w szczególny sposób koncentruje się na współpracy w zakresie rozwoju polskiego systemu Kolei Dużych Prędkości. Hiszpania jest jednym ze światowych liderów w obszarze rozwoju i zarządzania systemem szybkich kolei, a strona polska jest zainteresowana czerpaniem z ich doświadczeń w tym zakresie.

CPK stwarza już teraz nowe powiązania gospodarcze Rzeczypospolitej. Zawarte porozumienie umożliwia Hiszpanii aktywne uczestnictwo w tworzeniu systemu KDP w Polsce, a jednocześnie – promocję swojego przemysłu. Dla nas natomiast to niezobowiązująca okazja na wykorzystanie przeszło 30-letniego doświadczenia Hiszpanii w tej dziedzinie, a tym samym poszerzenie możliwości wyboru na kolejne spośród najlepszych z europejskich rozwiązań technologicznych w dziedzinie Kolei Dużych Prędkości” – mówi Mikołaj Wild, prezes spółki CPK.

Hiszpańska szybka kolej

Obecnie długość hiszpańskiej sieci kolei dużych prędkości wynosi 3402 km, a pociągi osiągają prędkość do 310 km/h. KDP w Hiszpanii stanowią 22% całej sieci kolejowej w kraju. Dla porównania: we Francji to 10%, a w Niemczech 4%. W przyszłości planowane jest połączenie hiszpańskiej sieci KDP z francuską.

Hiszpańska szybka kolej Alta Velocidad Española (AVE) funkcjonuje od 1992 roku (budowa rozpoczęła się cztery lata wcześniej) i w ciągu niespełna 30 lat stała się największą siecią KDP w Europie, a wciąż jest rozbudowywana. Hiszpanie zaczęli budować sieć dużych prędkości jako ostatni z dużych krajów Unii Europejskiej, a w tej chwili jest ona o 700 km dłuższa niż francuska, którą budowano od lat 70.

Zarządcą infrastruktury kolejowej w Hiszpanii (w tym torów kolei dużych prędkości) jest państwowe przedsiębiorstwo ADIF, a operatorem pociągów dużych prędkości AVE spółka RENFE.

Źródło: Cpk.pl

Współpraca międzynarodowa CPK

Grono międzynarodowych partnerów CPK się powiększa. W 2020 roku rozpoczęła się współpraca z rządem Wielkiej Brytanii, zaś w lutym 2021 r. – z rządem Korei Południowej. W tym drugim przypadku ministrowie zawarli współpracę równolegle z umową na doradztwo strategiczne, które dla CPK realizuje koreańskie lotnisko Incheon w Seulu. Na horyzoncie pojawiają się kolejne kraje, które chcą dołączyć do grona partnerów CPK.

W ramach przyznanego CPK grantu Komisji Europejskiej, od końca 2020 r. prowadzone są również warsztaty z francuskimi kolejami SNCF. Celem jest wsparcie polskich instytucji i podmiotów odpowiedzialnych za realizację KDP w ramach CPK w zakresie przekazania wiedzy i doświadczenia, które pozwolą stworzyć i zarządzać systemem kolei dużych prędkości w Polsce.

Źródło: Cpk.pl

XIII Polsko-Hiszpańskie Konsultacje Międzyrządowe dotyczyły współpracy strategicznej obu krajów w takich obszarach jak: transformacja energetyczna, infrastruktura, transport, rozwój technologii cyfrowych i synergia krajowych planów odbudowy. Zacieśnianie współpracy w tych obszarach to istotny element przezwyciężania negatywnych skutków pandemii COVID-19, z której zarówno Polska, jak i Hiszpania mają nadzieję wyjść silniejsze, bardziej odporne i bardziej nowoczesne. Elementy te widoczne są w KPO obu państw – w obu przypadkach ich kluczowymi filarami są zielona transformacja, cyfryzacja oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i terytorialnemu.

Program Kolejowy CPK zakłada budowę nowego ogólnokrajowego systemu transportu pasażerskiego opartego o szybkie połączenia. W ramach kolejnych etapów programu do końca 2034 r. powstanie 1789 km nowych linii kolejowych.

Źródło tekstu: Cpk.pl/Serwis Kolejowy

Hiszpańscy zarządcy infrastruktury Adif i Adif AV wydali w 2020 roku łącznie 1,9 mld euro na krajowe projekty kolejowe. W inwestycjach nie przeszkodziło spowolnienie gospodarcze wywołane pandemią koronawirusa. Suma wydatków wzrosła o 7% w stosunku do roku 2019 – podano w komunikacie na stronie Adif.

Oba podmioty skorzystały na wzroście finansowania ze środków Unii Europejskiej. Chodzi o 649 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z instrumentu Łącząc Europę. Dla porównania w roku 2019 suma środków unijnych przeznaczonych na inwestycje kolejowe w Hiszpanii wyniosła około 109 mln euro.

Rozwój sieci konwencjonalnej

Spółka Adif, zarządzająca siecią dostosowaną do ruchu pociągów o standardowej prędkości, zrealizowała zadania inwestycyjne o łącznej wartości 649 mln euro. W komunikacie podano, że to największe środki przeznaczone na inwestycje w krajową sieć od ponad 10 lat i kwota o 8,8% wyższa niż w roku 2019.

Blisko 97 mln euro trafiło na modernizację odcinka transeuropejskiej sieci transportowej Castellbisbal – Tarragona. Rozstaw szyn został zmieniony ze 1688 mm na standardowy. Środki zostały przeznaczone m.in. na elektryfikację linii, montaż instalację sygnalizacji, a także remonty stacji.

157 mln euro pochłonęły łącznie prace modernizacyjne na kolejach regionalnych w Katalonii i Madrycie. Chodzi m.in. o remonty torowisk, montaż systemów ERTMS i elektryfikację odcinków. Inwestycje o wartości ponad 25 mln euro były prowadzone także w regionach Walencji, Asturii i Kantabrii.

Duże inwestycje w KDP

Znacznie więcej środków trafiło na realizację zadań związanych z rozwojem szybkiej kolei. Odpowiedzialna za zarządzanie infrastrukturą kolei dużych prędkości spółka Adif AV zainwestowała w nią w roku 2020 ok. 1,3 mld euro. To wzrost o 6% w stosunku rok do roku. Ponad 277 mln z tej kwoty trafiło na budowę nowej linii Madryt – Galicja. Prace objęły m.in. budowę torowiska oraz elektryfikację trasy i montaż systemów sygnalizacyjnych – pozwoliło to na uruchomienie jednego z odcinków.

Znaczne środki w kwocie ponad 140 mln euro zostały przeznaczone na dalsze prace na trasie kolei dużych prędkości Madryt – Estremadura. Kolejne 132 mln euro trafiły na prace związane z budową trasy Vitoria – Bilbao – San Sebastián.

Miliardy na kolej w 2021 roku

Rok 2021 także ma przynieść duże inwestycje. Zgodnie z planami ogłoszonymi w listopadzie ubiegłego roku Adif i Adif AV planują przeznaczyć na budowę i modernizację infrastruktury środki w wysokości ok. 4,86 mld euro.

pg

Hiszpański narodowy przewoźnik Renfe przyznał firmom Alstom i Stadler kontrakty na dostawę 211 piętrowych pociągów. Łączna wartość zawartych 8 marca umów to blisko 2,5 mld euro.

Zarząd Renfe zdecydował o podzieleniu zamówienia na dwie części. W pierwszej Alstom Transporte dostarczy przewoźnikowi 152 pociągi o długości 100 metrów i łącznej wartości blisko 1,5 mld euro. Z kolei w ramach drugiego etapu Stadler Rail Valencia zbuduje 24 składy o długości 100 metrów i 35 pociągów o długości 200 metrów za łączną kwotę prawie 1 mld euro. Kontrakt obejmuje także zapewnienie zaplecza technicznego i obsługę utrzymaniową nowych maszyn przez okres 15 lat. Usługi te będą realizowane przez specjalnie powołaną spółkę celową, w której 51% udziałów obejmą Alstom i Stadler, a pozostałą część podmiot z Grupy Renfe.

Każdy ze składów ma pomieścić nawet 900 pasażerów – o 20% więcej, niż pociągi Civia kursujące obecnie na metropolitalnych liniach Renfe Cercanías. Pojazdy zostaną dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Będą oferowały także dostęp do szybkiej sieci Wi-Fi oraz miejsca do przewożenia rowerów czy wózków dziecięcych. Zamontowanie co najmniej 10 dużych drzwi w każdym ze składów i odpowiednie zagospodarowanie przestrzeni w wagonach pozwolą na sprawniejsze i wygodniejsze przesiadki pasażerów na przystankach.

Źródło: Renfe.com

Inwestycja w tabor odbywa się w ramach realizacji planu odnowienia floty uruchomionego przez Renfe w 2019 r. Chodzi o zagwarantowanie wysokiej jakości świadczonych usług publicznych w przewozach miejskich i regionalnych. Flota Renfe na tych połączeniach obejmuje obecnie ponad 1000 maszyn, a przetargi na zakup nowych nie były realizowane od 2007 roku. Przewoźnik podaje, że dzięki podejmowanym wysiłkom inwestycyjnym i wielomilionowym zamówieniom, w Hiszpanii uda się stworzyć nawet 52 tysiące nowych miejsc pracy.

Renfe zależy na odmłodzeniu lokalnego taboru metropolitalnego i regionalnego. Niektóre składy świadczące tego typu usługi mają prawie 30 lat i obsługują do 80% połączeń. Maksymalny wiek eksploatacyjny takich jednostek wynosi 40 lat. Strategia pozwoli na zwiększenie efektywności energetycznej i bezpieczeństwa, zapewnienie niezawodności, a także realizację zadań z zakresu poprawy dostępu do transportu kolejowego. Kolejne przetargi mają zostać ogłoszone niebawem.

pg

Hiszpański producent taboru kolejowego Talgo rozpoczął testowanie ultraszybkiego pociągu Talgo Avril. Skład kursuje na linii kolei dużych prędkości Madryt – Galicja. To ostatni krok przed wprowadzeniem pojazdu do produkcji seryjnej – czytamy na stronie Talgo.

Jazdy testowe mają na celu dokładne sprawdzenie wszystkich podzespołów w różnych warunkach eksploatacyjnych. To kluczowy krok w procesie starań o uzyskanie homologacji pojazdu i dopuszczenia go na rynek. Jeśli testy przebiegną pomyślnie Talgo Avril trafi do seryjnej produkcji. Pierwsze 30 składów zasili tabor hiszpańskiego narodowego przewoźnika Renfe.

Talgo Avril może poruszać się z maksymalna prędkością do 360 km/h i pomieścić na pokładzie 581 pasażerów. Jego najwyższa prędkość handlowa wyniesie 330 km/h. Testy homologacyjne mają potrwać kilka tygodni. Producent podaje, że na późniejszym etapie mogą być prowadzone również na innych liniach kolejowych.

Skład liczy 12 wagonów pasażerskich, a jego długość to 200 m. Jest przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zastosowane rozwiązania konstrukcyjne pozwalają na wsiadanie do pojazdu i poruszanie się po nim bez schodów i podjazdów. Zwiększy to komfort jazdy także w przypadku rodziców z wózkami dla dzieci, rowerzystów czy pasażerów z dużymi bagażami.

Firma podkreśla, że Avril to najbardziej zaawansowany szybki pociąg produkowany przez Talgo, który będzie wyznaczał nowe standardy w segmencie szybkiej kolei. Duża pojemność i niska masa pojazdu gwarantują optymalizację kosztów i wydajności. Pozwala to na redukcję emisji dwutlenku węgla i dalsze umacnianie pozycji kolei jako najbardziej zrównoważonego środka transportu.

pg

Hiszpański zarządca infrastruktury kolejowej ADIF ogłosił przetarg na elektryfikację trasy Saragossa-Sagunto – podaje brytyjski portal Railway Gazette. Linia stanowi część towarowego Korytarza Śródziemnomorskiego, łącząc porty Walencji z przemysłowymi obszarami na północy.

Trasa o długości 315 kilometrów zostanie zelektryfikowana w systemie 25 kV 50Hz. Zapewni to kompatybilność z odcinkami kolei dużych prędkości, które obecnie powstają w Hiszpanii. Pozwoli też na kursy pociągów pasażerskich z prędkością do 200 km/h. Koszt operacji szacowany jest na ponad 42 mld euro, a prace mają zakończyć się w 2023 roku. Inwestycja obejmuje również modernizację systemu torów na 13 stacjach kolejowych oraz przebudowę 85 mostów i 10 tuneli.

Railway Gazette przypomina, że jeszcze w 2000 roku trasa Saragossa-Sagunto miała zostać zamknięta. Taki wariant był brany pod uwagę, ponieważ stosunkowo często dochodziło na niej do przypadków wykolejenia pociągów. Wówczas władze zdecydowały się jednak na modernizację linii. Pomysł jej zamknięcia powrócił 8 lat później, jednak został zaniechany m.in. ze względu na apele koncernu General Motors, który transportował tym szlakiem samochody.

Ruch pociągów na linii został utrzymany, a w 2017 roku ruszył państwowy program kolejowy o wartości 385 mln euro. Pozwoliło to na modernizację torów i zwiększenie ruchu pociągów towarowych między Walencją a północnymi regionami Hiszpanii. Obecnie linią Saragossa-Sagunto-Walencja porusza się ok. 30 takich składów dziennie. Elektryfikacja pozwoli na dalsze zwiększenie ruchu towarowego i obsługę składów o długości ponad 700 metrów.

ADIF to hiszpańskie przedsiębiorstwo państwowe, które działa pod nadzorem Ministerstwa Robót Publicznych i Transportu. Firma została powołana w 2005 roku, w wyniku podziału krajowej spółki kolejowej RENEFE i jest odpowiedzialna za budowę oraz zarządzanie większością infrastruktury kolejowej w Hiszpanii.

pg

Hiszpański telekom Telefónica wraz z firmami Huawei, ADIF oraz Ineco współpracują w zakresie badania infrastruktury kolejowej w regionie Galicja. Drony wykorzystujące technologię 5G monitorują szlaki zarządzane przez hiszpańskie państwowe przedsiębiorstwo ADIF – podaje Railway Gazette.

Ruch bezzałogowych statków powietrznych odbywa się na dwóch 10-kilometrowych odcinkach głównej linii ADIF z Vigo do Ourense i Monforte de Lemos, wzdłuż dolin Minho i Sil w pobliżu granicy portugalskiej. Drony robią zdjęcia infrastruktury w pobliżu stacji kolejowych Barra de Miño, Os Peares i Filgueira.

W ramach programu partnerzy ustanowili dwie bazy bezzałogowych statków powietrznych w miastach Ourense i Pontevedra. Druga z wymienionych obsługuje drony wykonujące loty na dużych obszarach i poruszające się poza zasięgiem ludzkiego wzroku.

Pojazdy są wyposażone w kamery z obiektywami zmiennoogniskowymi, wykonującymi zdjęcia sferyczne w 360 stopniach o wysokiej rozdzielczości. Fotografie są przesyłane do baz w czasie rzeczywistym, za pośrednictwem nowo zainstalowanej sieci 5G.

ADIF wskazuje, że program pomoże w monitorowaniu odcinków kolejowych, których stan trudno śledzić z wykorzystaniem konwencjonalnych metod. Pozwoli też na szybsze podjęcie ewentualnych działań naprawczych w przypadku wykrycia problemów i zmniejszy koszty utrzymania infrastruktury kolejowej.

W ramach partnerstwa Telefónica odpowiada za opracowanie strategii projektu, INECO zajmuje się dostarczeniem i konfiguracją dronów. Huawei jest dostawcą technologii 5G oraz odpowiada za analizę danych, z kolei ADIF pełni funkcję głównego koordynatora projektu.

Inicjatywa jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz grantu na rozwój technologii 5G, udzielonego przez hiszpańskie Ministerstwo Gospodarki i Transformacji Cyfrowej.

pg

19 listopada hiszpańska spółka Talgo zapowiedziała, że w 2023 roku ukończy prace nad pociągiem Vittal-One. Pojazd ma stanowić alternatywę dla jednostek z silnikami wysokoprężnymi, operujących na niezelektryfikowanych trasach. Wszystko dzięki napędowi wodorowemu.

Rozwiązanie, które zostanie zastosowane w pociągach Vittal-One firma Talgo zaprezentowała we wrześniu 2020 r. Wykorzystywane w nim ogniwa wodorowe służą do zasilania silników trakcyjnych. Uzupełnienie stanowią dodatkowe akumulatory pomocnicze wspierające przyspieszenie, doładowywane przez energię pozyskiwaną podczas wyhamowywania pojazdu.

Hiszpański producent taboru zapowiedział, że proces wdrażania projektu odbędzie się w dwóch fazach. W 2021 roku na specjalnym obiekcie przeprowadzone zostaną testy walidacyjne. Po ich ukończeniu Talgo planuje zainstalować swój napęd wodorowy w nowym pojeździe kolejowym. Ten etap ma zostać zrealizowany w okresie od 2021 do 2023 roku.

System opracowano jako rozwiązanie modułowe, z myślą o wykorzystaniu go także w innych typach pociągów. Koncepcja ta pozwala również na konwersję z układu wysokoprężnego na wodorowy. Technologia zastosowana przez hiszpańską spółkę ma stanowić alternatywę dla rozbudowanych układów akumulatorowych wykorzystywanych w motoryzacji.

Zielony wodór to już nie przyszłość, to rzeczywistość. Uruchomienie pociągów wodorowych, takich jak ten opracowywany przez Talgo, poprawi mobilność w naszym kraju ramię w ramię ze środowiskiem, ponieważ umożliwi wykorzystanie niezelektryfikowanych linii hiszpańskich przy jednoczesnym zmniejszeniu śladu węglowego” – stwierdził w komunikacie opublikowanym na stronie Talgo prezes firmy José María Oriol.

Według hiszpańskiej spółki, rozwiązanie stanowi odpowiedź na oczekiwania transportu kolejowego. Ma być także alternatywą dla tradycyjnych pociągów z silnikami wysokoprężnymi, gdyż umożliwia rezygnację z paliw kopalnych. To także tańsza opcja dla kosztownych inwestycji związanych z rozbudową sieci trakcyjnej na liniach niezelektryfikowanych.

hp

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) przeznaczy kwotę 890 milionów euro na budowę kolei dużych prędkości w Hiszpanii. Odcinek o łącznej długości 282 km połączy miasta Talayuela i Badajoz – informuje Railway Technology.

Bank zawarł umowę na udzielenie pożyczki firmie Adif Alta Velocidad, która odpowiada za budowę i utrzymanie hiszpańskich linii kolejowych. Pozwoli to na uruchomienie pierwszej transzy pomocy w wysokości 300 milionów euro.

Nowy odcinek wejdzie w skład większej linii szybkiej kolei pomiędzy Madrytem a Estramudarą. Nowe połączenie będzie przebiegało kolejno przez miasta: Talayuela, Navalmoral de la Mata, Plasencia, Cáceres, Mérida i Badajoz.

Na duże znaczenie inwestycji zwraca uwagę prezes Adif Alta Velocidad – Isabel Pardo de Vera.

„Szybkie połączenie z Estremadurą jest jednym z najważniejszych projektów, nad którymi pracuje Adif Alta Velocidad, ponieważ będzie miało ogromny wpływ na całą Hiszpanię, Półwysep Iberyjski i Europę. Wysiłki inwestycyjne pomogą w tworzeniu miejsc pracy; umożliwią rozwój gospodarczy, technologiczny i regionalny. Pozwoli to na pobudzenie gospodarki po kryzysie wywołanym pandemią koronawirusa SARS-CoV-2” – podkreśla szefowa koncernu.

Projekt, będący częścią Europejskiego Korytarza Atlantyckiego, poprawi połączenia pomiędzy Półwyspem Iberyjskim a Europą Środkową. Nowa linia ułatwi również transport między dwoma sąsiadującymi krajami - Hiszpanią i Portugalią.

Według szacunków EBI, na etapie budowy odcinka powstanie około 17 tysięcy miejsc pracy. Po ukończeniu projektu nowa linia kolei dużych prędkości będzie wykorzystywana w ruchu pociągów pasażerskich i towarowych.

pg

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram