fbpx

Od stycznia tego roku dwa zespoły trakcyjne Impuls 2 typu 36WEh kursują ze Szczecina do Kołobrzegu. Zarząd Województwa zdecydował o zamówieniu jeszcze pięciu takich pojazdów, które zagwarantują najwyższy standard regionalnych przewozów. Inwestycja o wartości 100 mln zł netto oznacza wygodę pasażerów i ochronę środowiska.

Pociągi z podwójnym napędem, elektrycznym i spalinowym, to nowość na polskich torach. Zachodniopomorskie jest pierwszym regionem, który zainwestował w tak nowoczesny tabor. Pojazdy zapewniają komfort i bezpieczeństwo podróży, a także ogromne ułatwienie w organizacji transportu kolejowego. Hybrydy będą kursować tam, gdzie nie cała trasa jest zelektryfikowana i krótszy lub dłuższy odcinek trzeba przejechać na silnikach diesla.

Często z konieczności wykorzystywane są tam spalinówki, mimo że na przykład połowę dystansu można by przejechać na pantografie” – powiedział marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

W hybrydach przełącza się źródło zasilania, co oznacza oszczędność paliwa i ograniczenie emisji spalin. Podwójny napęd pozwala chronić środowisko i zoptymalizować zarządzanie taborem kolejowym. Pociągi hybrydowe mają nie tylko nowoczesne silniki, ale również bardzo nowocześnie zaprojektowaną i wyposażoną przestrzeń pasażerską, co doceniają już podróżujący ze Szczecina do Kołobrzegu” – wskazał marszałek Olgierd Geblewicz.

Trasę do nadmorskiego kurortu obsługują dwie hybrydy zakupione w ubiegłym roku. W umowie z producentem – nowosądecką spółką Newag – zapisano możliwość „skorzystania z prawa opcji zwiększającego przedmiot zamówienia o zakup nie więcej niż dziesięciu sztuk fabrycznie nowych dwunapędowych zespołów trakcyjnych”. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego zdecydował o zakupie pięciu pojazdów. Przewidziano na ten cel 100 mln zł netto.

Dostawy pociągów mają odbywać się etapami. Dwie z pięciu zamówionych hybryd przyjadą na Pomorze Zachodnie już w połowie lipca. Jedna będzie miała bardzo oryginalne, „morskie” malowanie.

Nowe zestawy trakcyjne będą kursowały ze Szczecina do Kołobrzegu, Koszalina i Szczecinka. Mogą być również wykorzystywane do obsługi Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej oraz usprawnienia transportu na lotnisko w Goleniowie.

Jesteśmy krajowym liderem w unowocześnieniu taboru i podnoszeniu jakości przewozów pasażerskich. Stawiamy na bezpieczeństwo i ochronę środowiska” - podkreślił marszałek Olgierd Geblewicz.

2021 ogłosiliśmy rokiem ekologicznym na Pomorzu Zachodnim. Zakup pociągów hybrydowych to jedno z najważniejszych przedsięwzięć, które chcemy zrealizować” - dodał.

Pociągi z klimatyzacją i klimatem


Po zachodniopomorskich torach od stycznia br. kursują dwie hybrydy – bursztynowa i zielona. Następne zamówione składy również ma wyróżniać specjalne malowanie, nawiązujące do klimatu regionu, jego atrakcji i charakterystycznych miejsc. Pojazdy będą wyposażone w klimatyzację, internet bezprzewodowy, monitoring, elektroniczny system informacji pasażerskiej, sygnalizację przeciwpożarową, defibrylator, rampy ładunkowe dla wózków itd. Przewidziano w nich 150 miejsc siedzących plus 160 stojących oraz przestrzeń do przewozu rowerów.


Producentem dwunapędowych zespołów trakcyjnych 36 WEh (o oznaczeniu kolejowym EN63H) jest nowosądecki NEWAG S.A. Hybrydowy napęd tworzy silnik trakcyjny (1600 kW) zasilany z sieci elektrycznej za pomocą odbieraka prądu oraz jednostka napędowa składająca się z dwóch silników spalinowych i generatora prądu. Pojazdy wyposażone są w najnowocześniejsze systemy bezpieczeństwa ruchu, a ich maksymalna prędkość to: 160 km/h (napęd z sieci trakcyjnej) i 120 km/h (silniki diesla).


Województwo Zachodniopomorskie na inwestycje taborowe w ostatnich 10 latach wydało łącznie ponad 1 mld zł brutto. Zakupy w znacznej części zostały sfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Źródło tekstu: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego/Serwis Kolejowy

Europejska filia Toyoty (Toyota Motor Europe) będzie dostawcą ogniw paliwowych do europejskiego projektu pociągu hybrydowego opracowywanego przez konsorcjum FCH2Rail. System zasili skład pasażerski oparty na modelu CIVIA, produkowanym przez hiszpański CAF.

Pociąg będzie pojazdem wykorzystującym napęd wodorowy, przy jednoczesnej możliwości tradycyjnego pozyskiwania energii z sieci trakcyjnej. Zastosowanie modułowych ogniw paliwowych opracowanych przez Toyotę ma zapewnić mu zbliżone osiągi na obu źródłach zasilania.

Akumulatory litowo-tytanowe oraz przetworniki mocy, które montowane będą w hybrydzie opracowywanej przez FCH2Rail, dostarczy CAF. To właśnie hiszpański producent taboru jest liderem konsorcjum, które prowadzi prace rozwojowe nad bi-modalnym pociągiem. W skład grupy wchodzi również Toyota Motor Europe.

W przyszłości koncept oparty na modelu CIVIA ma zastąpić składy pasażerskie z silnikami wysokoprężnymi. Stanowić ma także ekologiczną alternatywę dla modułów spalinowych. Związane jest to z zastosowaniem w tego typu pojazdach hybrydowych przyjaznego dla środowiska zasilania wodorowego. Będzie ono wykorzystywane podczas przemieszczania się po liniach niezelektryfikowanych.

Modułowy system ogniw paliwowych opracowany przez Toyotę zapewni pojazdowi możliwość pokonywania na alternatywnym źródle zasilania większego dystansu, niż w przypadku wykorzystania samych akumulatorów. Zasięg ten zależny będzie od liczby zamontowanych w pociągu zbiorników na wodór.

Plan budowy europejskiej hybrydy został poparty przez Unię Europejską, która przekazała na jego dofinansowanie 10 mln euro z programu „Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Ogniw Paliwowych i Wodoru 2” (JU FCH 2). Łączny budżet projektu wynosi 14 mln euro.

W swojej strategii dotyczącej wodoru Komisja Europejska jasno dała do zrozumienia, że wodór jest obiecującą opcją tam, gdzie elektryfikacja jest trudniejsza - na przykład w określonych częściach sieci kolejowej. Projekt FCH2Rail pokaże, że technologia zapewnia elastyczne, bezemisyjne rozwiązanie zastępujące pociągi z silnikiem Diesla w tych obszarach i nie mogę się doczekać ich wyników” - powiedział Bart Biebuyck, dyrektor wykonawczy JU FCH 2.

Wstępne testy pociągu hybrydowego przeprowadzone zostaną na liniach kolejowych w Hiszpanii i Portugalii. Pojazd, który poddany zostanie modyfikacjom, zapewnił hiszpański operator kolei państwowych Renfe.

hp

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w dalszym ciągu nie ogłosił przetargu dotyczącego zakupu hybrydowych pociągów pasażerskich mających obsługiwać połączenia regionalne. Planowano, że nastąpi to pod koniec 2020 r. Przyczyną opóźnienia jest m.in. zmiana harmonogramu prac na bajpasie kartuskim.

Budowa linii tworzących objazd kolejowy między Gdańskiem a Kartuzami realizowana jest przez PKP PLK S.A. oraz Pomorską Kolej Metropolitalną. W ramach projektu, trasa zostanie zelektryfikowana, co wymusza zastąpienie składów spalinowych nowymi składami o napędzie elektrycznym.

Z informacji opublikowanych przez portal Radia Gdańsk wynika, że zapotrzebowanie w oparciu o obecnie obowiązujący układ połączeń oszacowano na 14 EZT. Przez wzgląd na przesunięcie terminu ukończenia budowy bajpasa kartuskiego, urząd postanowił zmienić plany zakupowe. Zdecydowano, iż w skład nowego taboru, poza maksymalnie ośmioma pociągami elektrycznymi, wejdzie 6 hybryd posiadających moduł dojazdowy.

Województwo złożyło wniosek do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o współfinansowanie zakupu tych pojazdów. Z przeprowadzonej przez Departament Infrastruktury analizy ryzyka w zakresie możliwości pozyskania pomocy finansowej na wszystkie 14 pojazdów przyjęto, iż przetarg będzie obejmował zakup pierwszego pojazdu o napędzie elektryczno-spalinowym z opcją na pięć kolejnych i pierwszego pojazdu o napędzie elektrycznym z opcją na kolejne siedem pojazdów. Przyjęto, że występuje duże ryzyko uzyskania tylko częściowego wsparcia tego projektu z Funduszu Inwestycji Lokalnych. Taki model zamówienia sprawdził się przy realizacji projektu zakupu 10 pojazdów o napędzie elektrycznym w ramach RPO WP na lata 2014-2020, gdzie podstawowym zamówieniem było pięć pojazdów” - powiedział cytowany przez Radio Gdańsk rzecznik pomorskiego UM Michał Piotrowski.

Jak wyjaśnia przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego, woj. pomorskie zabezpieczyło w swoim budżecie kwotę w wysokości 55,35 mln zł na zakup jednej hybrydy i jednego EZT. Przetarg planowano ogłosić pod koniec ubiegłego roku, po uzyskaniu wsparcia z Funduszu Inicjatyw Lokalnych.

Rozstrzygnięcia w zakresie rozdziału środków okazały się być niekorzystne, a realizacja projektu bez pozyskania przez województwo wsparcia finansowego jest niemożliwa. W związku z powyższym plan uzupełnienia taboru przeniesiono do Krajowego Planu Odbudowy. Wymusiło to wprowadzenie zmian w Szczegółowych Istotnych Warunkach Zamówienia, aby spełniały one warunki KPO i Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa na lata 2021-2027.

Przewidujemy, iż postępowanie przetargowe w tym zakresie może zostać wszczęte w pierwszym kwartale 2021 roku” – stwierdził Piotrowski w wypowiedzi przytaczanej przez Radio Gdańsk.

Bajpas kartuski to inwestycja, która umożliwi dojazd z Kartuz do Gdańska podczas rozbudowy linii 201. Plany zakładają, że trasa zostanie oddana do użytku przed końcem 2022 roku. Dopiero jej uruchomienie pozwoli na rozpoczęcie prac na szlaku Gdynia – Kościerzyna – Bydgoszcz. Budowa kluczowego dla Pomorza objazdu kolejowego wyniesie około 43 mln zł.

hp

W laboratorium technicznym w Minden (Niemcy) i na torze testowym Niemieckich Kolei Federalnych przeprowadzone zostaną testy lokomotywy produkcji CRRC. Jednostka zamówiona przez Rail Cargo Hungaria (RCH) może poruszać się po torze niezelektryfikowanym dzięki zastosowaniu kondensatorów.

RCH poinformowało o rozpoczęciu procedur sprawdzających pojazd 2 lutego br. W czasie ich trwania lokomotywa zostanie poddana testom statycznym w laboratorium w Minden w Nadrenii Północnej-Westfalii. Następnie, na torze przeznaczonym do badań technicznych, jednostka odbędzie jazdy analizujące jej trwałość.

Podczas próby dynamicznej chińska lokomotywa będzie musiała przeciągnąć na trasie 500 km skład o masie 300 ton. Ponadto wytrzymałość pojazdu zweryfikowana zostanie po przejechaniu dystansu 1570 km. Łącznie testy mają zająć około 1750 godzin. Jeśli próby wypadną pomyślnie, CRH jako pierwszy przewoźnik w Europie wprowadzi do użytku lokomotywy określane mianem pojazdów e-hybrydowych.

Poza energią pozyskiwanym z trakcji elektrycznej, pojazd doposażony jest w kondensatory dużej mocy, które pozwalają mu kontynuować jazdę na odcinkach niezelektryfikowanych. Zasięg jednostki na zasilaniu zastępczym to około 10 km.

Technologia pojazdu sprawia, że jednostki kondensatorowe, tzw. super pojemności, zapewniają zasilanie dla dalszego transportu liniami bez napowietrznych przewodów. Lokomotywy mogą ładować te urządzenia magazynujące energię stojąc lub podczas transportu, z przewodów napowietrznych lub w punktach ładowania” – informuje na swojej stronie internetowej RCH.

Jak podkreśla przewoźnik, technologia ta pozwala na wykonywanie przez pojazd prac manewrowych w przypadku niezelektryfikowanych bocznic. Dodatkowe zasilanie pozyskiwane z kondensatorów sprawia, że w przypadku awarii sieci trakcyjnej, RCH nie będzie musiało dokonywać kosztownej wymiany lokomotywy na spalinową. Zamówione jednostki wyróżnia bezemisyjność, co czyni je przyjaznymi dla środowiska.

RCH i CRRC zawarły umowę na opracowanie pojazdów w 2019 roku. W jej wyniku chiński producent taboru zobowiązał się do wyprodukowania dwóch lokomotyw manewrowych oraz dwóch przeznaczonych do transportu towarów, które cechować ma bezemisyjność i duża moc. Czas realizacji zamówienia wyznaczono na 36 miesięcy.

Zgodnie z umową CRRC ma także zagwarantować odbiorcy odpowiednie certyfikaty dopuszczające lokomotywy do ruchu na terenie Węgier oraz całej Europy. Przewoźnik będzie leasingował pojazdy przez cztery lata. Jeśli w tym czasie spełnią one wymagania RCH, spółka może przedłużyć dzierżawę lub je odkupić, a także zamówić 20 kolejnych e-hybryd.

Testy przeprowadzane w Niemczech mają pomóc w uzyskaniu homologacji dla lokomotyw, które do tej pory nie były użytkowane na terenie Europy.

Złożoność prac wymaganych do uzyskania homologacji typu (lokomotyw – red.) zwiększa fakt, że w chwili obecnej w UE nie ma doświadczenia technicznego w zakresie chińskich lokomotyw; nie ma też precedensów w zakresie interpretacji wymagań niedawno wprowadzonego IV pakietu kolejowego” – informuje przewoźnik.

Po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń dopuszczających lokomotywy do ruchu, RCH planuje eksploatować pojazdy na terenie Węgier, a także na liniach międzynarodowych. E-hybrydy mają ciągnąć składy m.in. do Grecji, Chorwacji, Bułgarii czy Rumunii.

hp

Pierwsza chińska hybrydowa lokomotywa z paliwowymi ogniwami wodorowymi opuściła linię produkcyjną w fabryce CRRC Datong, w prowincji Shanxi na północy Chin – podaje agencja prasowa Xinhua.

Maszynę zaprezentowano 27 stycznia. Jest przystosowana do ruchu z prędkością do 80 km/h, a zainstalowane ogniwa wodorowe pozwalają na nieprzerwaną jazdę przez 24,5 godziny przy wykorzystaniu pełnej mocy. Maksymalne obciążenie trakcyjne na prostym torze to ponad 5 tysięcy ton.

W hybrydzie zastosowano połączenie systemu wodorowych ogniw paliwowych oraz akumulatorów litowych o dużej mocy. Dzięki temu maszyna jest nie tylko bezpieczniejsza i bardziej przyjazna dla środowiska niż tradycyjne pociągi, ale też cichsza i tańsza w utrzymaniu.

Przedstawiciele spółki CRRC Datong podkreślają, że modułowa konstrukcja lokomotywy pozwala na elastyczne wykorzystywanie mocy w zależności od potrzeb. Dzięki temu pojazd można dostosować do indywidualnych wymagań klientów i pracy w różnych warunkach, m.in. w tunelach czy kopalniach.

Gratulacje z okazji ukończenia prac nad lokomotywą złożyła prezes spółki Polish Institute Izabela Łochowska, cytowana na portalu china.org.cn.

„W dziedzinie ochrony środowiska i porozumień klimatycznych ta hybrydowa lokomotywa jest przyszłością transportu i będzie wyznaczała normy w najbliższych latach. Będzie jeździła nie tylko po chińskich kolejach, ale także po torach w Polsce” – wskazała Izabela Łochowska, cytowana przez china.org.cn.

Firma CRRC Datong to spółka zależna CRRC powstała w 1954 roku. Podmiot skupia się na badaniach, produkcji i konserwacji lokomotyw oraz taboru dla transportu kolejowego.

pg

W dniu 21 stycznia na Dworcu Głównym w Szczecinie odbyła się uroczysta konferencja  poświęcona oficjalnemu przekazaniu pierwszych hybrydowych pojazdów szynowych wyprodukowanych przez NEWAG dla Województwa Zachodniopomorskiego. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego reprezentował Marszałek Olgierd Geblewicz, Wicemarszałek Tomasz Sobieraj, Członkini Zarządu Województwa Anna Bańkowska oraz Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Transportu Jadwiga Rajkiewicz, natomiast Spółkę NEWAG reprezentował Prezes Spółki Zbigniew Konieczek.

Urząd Województwa Zachodniopomorskiego jako pierwszy w Polsce zamówił hybrydowe pojazdy szynowe. Oficjalna premiera pojazdu miała miejsce podczas 13. Międzynarodowych Targów Kolejowych w Gdańsku, gdzie Impuls 2 zdobył nagrodę główną TRAKO 2019 w konkursie im. inż. Ernesta Malinowskiego dla wyrobów i innowacji technicznych stosowanych w kolejnictwie.

Pierwsza polska Hybryda zyskała wyjątkowe malowanie. Pierwszy pojazd przyjmują barwy bursztynu, natomiast zielone malowanie drugiego pojazdu nawiązuje do ekologicznych praktyk wdrażanych w zarządzanie województwem oraz samego położenia regionu.

Te pojazdy Hybrydowe, które jako pierwsze przyjechały na Zachodniopomorskie tory są realizacją wizji naszego województwa jako przyjaznego mieszkańcom, ale także jako najbardziej Proekologicznego województwa w Polsce. Nie wszędzie w Polsce tory są zelektryfikowane, a dzięki tym pociągom dwunapędowym będziemy w stanie podróżować wszędzie tam gdzie jest to możliwe z napędem elektrycznym, a tam gdzie jest to niezbędne tam będziemy poruszać się z napędem spalinowym. Będzie można nimi podróżować komfortowo, ale jednocześnie ekologicznie. Jestem przekonany, że te dwa pociągi będą fantastycznie służyły naszym mieszkańcom, turystom ale i środowisku naturalnemu”– powiedział Olgierd Geblewicz Marszałek Woj. Zachodniopomorskiego.

Jestem niezmiernie dumny, że mogę z Państwem uczestniczyć w uroczystości przekazania dwóch pierwszych hybrydowych pojazdów. Cieszę się, że jest to  województwo Zachodniopomorskie i że jako pierwsi będziecie użytkownikiem tych pojazdów. Nasz kilkuletnia współpraca doprowadziła do tego, że już 42 pojazdy typu Impuls jeżdżą u Państwa, jesteście liderem w Polsce”– wskazał Zbigniew Konieczek Prezes NEWAG SA.

Cieszę się ogromnie i jestem dumny z tego, że zarówno jako pierwsi wymieniliśmy tabor kolejowy na tabor nowoczesny i zmodernizowany oraz nadal jesteśmy jedynymi w Polsce którzy mogą się tym pochwalić. Cieszę się, że podkreślono że to będą pierwsze pojazdy, bo będą kolejne. Jestem ogromnie dumny, że te pociągi są produkcji polskiej, że zostały wyprodukowane w Nowym Sączu przez firmę NEWAG. Gratuluję Panu Prezesowi, że udało się ten projekt zrealizować”– podkreślił Tomasz Sobieraj Wicemarszałek Woj. Zachodniopomorskiego.

Nowatorski hybrydowy zespół trakcyjny IMPULS 2 typu 36WEh jest pierwszym polskim pojazdem szynowym, który oprócz silników elektrycznych posiada też silniki spalinowe, które pozwalają na przejazd po odcinkach pozbawionych sieci trakcyjnej. Zastosowanie innowacyjnej technologii w Impulsie sprawia, że funkcjonalność i zakres zastosowania pojazdu przez przewoźników diametralnie wzrasta, a ponadto komfort jazdy pasażerów radykalnie się podnosi.

Hybrydowy Impuls pomieści 302 osoby, w tym 150 na miejscach siedzących. Przy jego projektowaniu szczególną uwagę zwrócono na bezpieczeństwo i komfort podróży. Przedział pasażerski jest wyposażony w system gaszenia pożaru, system informacji dla podróżnych, system monitoringu GPS, a także komfortowe fotele oraz półki na bagaże. Dodatkowo pojazd ma zabudowane wieszaki na rowery oraz rampy dla niepełnosprawnych. Pojazd 36WEh osiąga prędkość 160 km/h poruszając się w trybie elektrycznym oraz 120 km/h w trybie spalinowym.

Pomorze Zachodnie jest właścicielem największej ilości Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych IMPULS. W ciągu 5 lat, tj. w okresie od 2013 do 2018 flota pojazdów województwa wzbogaciła się o 40 jednostek  z rodziny Impuls (22 EZT Impuls typu 31WE oraz 18 pojazdów typu 36WE). Tym samym czyniąc region najbardziej rozwiniętym pod względem nowej floty pojazdów, a także pod względem dbałości o jego zintegrowanie.

Wartość zamówienia podstawowego wynosi 40 mln zł. Możliwe jest skorzystanie z prawa opcji zamówienia kolejnych 10 pojazdów hybrydowych o wartości 200 mln zł.

Źródło tekstu: Newag.pl

W dniu 22 grudnia br. Urząd Publikacji Unii Europejskiej opublikował ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dostawę 3 sztuk trójczłonowych, dwunapędowych elektryczno-spalinowych zespołów trakcyjnych wraz ze świadczeniem usług ich utrzymania przez okres 10 lat od dnia przekazania pojazdów do eksploatacji. 

Zakup składów elektryczno-spalinowych jest kolejnym etapem rozwoju łódzkiej kolei, w którym Spółka inwestuje w powiększanie swojej floty pociągów. Tabor stworzy możliwość uatrakcyjnienia rozkładu jazdy, pozwoli dojechać do miejscowości, w których obecnie brakuje połączeń kolejowych lub ich ilość jest niewystarczająca. Po zakupie „hybryd” ŁKA planuje uruchomić połączenia pasażerskie na liniach kolejowych, które nie są zelektryfikowane: nr 25 - relacji Łódź/Zgierz – Tomaszów Maz. - Opoczno oraz nr 53 - relacji Łódź/Zgierz – Tomaszów Maz. - Spała. I tak z Łodzi do Tomaszowa Mazowieckiego będzie kursowało 36 pociągów,  z Łodzi do Opoczna pojedzie 20 składów, a z Łodzi do Spały pojadą 4 weekendowe pociągi.

Informacje dotyczące postępowania

Data wszczęcia: 22 grudnia 2020 roku

Termin składania ofert: 26 stycznia 2021 roku godz.: 11:00

Termin Otwarcia ofert: 26 stycznia 2021 roku godz.: 13:00

Terminy realizacji:
Zamówienie podstawowe:

ŁKA przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, dzięki któremu Spółka będzie mogła zamówić dodatkowe 2 pociągi w ramach realizacji umowy, bez konieczności prowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

Zamówienie opcjonalne:

Finansowanie inwestycji

Planowane jest dofinansowanie inwestycji w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Tym samym inwestycja będzie finansowana ze środków własnych oraz środków Unii Europejskiej.

Źródło tekstu: Łódzka Kolej Aglomeracyjna/Serwis Kolejowy

Spółka OptiFuel zadeklarowała, że jest gotowa do realizacji zamówień dot. produkcji nowych bezemisyjnych oraz modernizacji większości standardowych lokomotyw spalinowych. System oferowany przez firmę pozwala przekształcić modele z silnikami wysokoprężnymi w pojazdy zasilane gazem ziemnym i biometanem.

OptiFuel to amerykański producent technologii w zakresie bezemisyjnych rozwiązań dla transportu morskiego, kolejowego oraz generatorów. Obecnie firma wzbogaciła swoją ofertę o silnik zasilany gazem ziemnym lub biometanem (o mocy od 1200 do 2400 KM) dla lokomotyw spalinowych.

Produkt posiada certyfikat EPA (Environmental Protection Agency) – amerykańskiej agencji rządowej odpowiedzialnej m.in. za przestrzeganie wytycznych z zakresu ochrony przyrody. Na swojej stronie internetowej dostawca systemu zapewnia, że jego rozwiązanie ogranicza do zera emisję związków chemicznych, które negatywnie wpływają na środowisko.

Firma z Karoliny Południowej twierdzi, że jest w stanie zmodernizować większość standardowych lokomotyw towarowych. Przebudowa polega na wymianie modułu, w którym znajduje się silnik spalinowy, na konstrukcję OptiFuel z jednostką zasilaną gazem. Operacja ta ma zajmować około 3 godzin. W zależności od rozmiaru ramy, koszt modernizacji wynosi od 1,7 do 2,4 mln dolarów. Cena nowego pojazdu to (w zależności od specyfikacji wybranej przez klienta) kwota od 2 do 2,7 mln USD.

Uważamy, że istnieje zapotrzebowanie na lokomotywy, które dostarczą wartościowe i czystsze, bardziej ekonomiczne rozwiązania jednocześnie dla kolei, jej klientów oraz społeczności miejskich i środowiska” - powiedział Scott Myers, prezes OptiFuel.

Poza przebudową i sprzedażą nowych lokomotyw, OptiFuel oferuje także ich serwisowanie. Bezemisyjne pojazdy objęte są gwarancją przez okres 5 lat lub na 10 000 roboczogodzin. Ponadto firma zapewnia także systemy stacjonarnego oraz mobilnego tankowania gazu.

Silniki dostosowane do lokomotyw OptiFuel oparła na własnym systemie wykorzystywanym w samochodach ciężarowych. Spółka deklaruje, że w 2021 wprowadzi dodatkowe rozwiązania dla rynku kolejowego, morskiego oraz generatorów, oparte na RNG, czyli odnawialnym gazie ziemnym.

hp

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram