fbpx

Ponad  2,5 tys. gości z Europy, Azji i Ameryki Północnej wzięło udział w Forum Ekonomicznym, które odbywało się w dniach 8-10 września w Karpaczu.  Tematem przewodnim tegorocznej edycji była „Europa po pandemii: Solidarność, Wolność, Wspólnota?”. Wśród wielu bloków dyskusyjnych kilka dotyczyło kolei.

W debacie „Transport Kolejowy - krwiobieg polskiej gospodarki” uczestniczyli m.in. wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel, Prezes Urzędu Kolejowego dr inż. Ignacy Góra oraz Prezes Zarządu PKP CARGO S.A. Czesław Warsewicz. Prelegenci podczas panelu podjęli temat bezpieczeństwa i obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorstw kolejowych. Omówili również kwestię rozwoju transportu towarowego i możliwości zwiększenia przewozów w transporcie intermodalnym. Na rozwój sieci terminali intermodalnych oraz dostosowywanie infrastruktury liniowej zwrócił uwagę prezes UTK Ignacy Góra. Wskazał też na potrzebę poprawy jakości usług m.in. w zakresie punktualności.

Urząd Transportu Kolejowego przeprowadził analizy, z których wynika, że „wiele problemów w tym względzie można wyeliminować poprzez odpowiednie planowanie procesu przewozowego oraz przemyślane inwestycje infrastrukturalne”.

„Większa liczba obiektów infrastruktury usługowej czy rozdzielenie ruchu pasażerskiego i towarowego powinny pozytywnie wpłynąć na rozwój transportu intermodalnego na kolei” – czytamy na stronie UTK.

Na Forum obecni byli również przedstawiciele PKP Polskich Linii Kolejowych. Prezes Zarządu  Ireneusz Merchel wziął udział w dwóch debatach:  „Krajowe mega inwestycje szansą na rozwój państwa” oraz „Kolej na gospodarkę – nowe połączenia impulsem do rozwoju regionów”.

Forum Ekonomiczne to od prawie trzech dekad największe w Europie Środkowo-Wschodniej wydarzenie, podczas którego podejmowane są dyskusje w zakresie tematów politycznych, społecznych i gospodarczych. Za każdym razem gromadzi tysiące ludzi z Polski i zagranicy - przede wszystkim liderów państw, polityków, działaczy samorządowych i społecznych, naukowców oraz dziennikarzy.  

Z podsumowującego 2019 r. sprawozdania opublikowanego z końcem lipca b.r. przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego wynika, że w intermodalu nastąpił 10-proc. wzrost masy przewozowej. Dobrze radziły sobie też m.in. przewozy pasażerskie, w których liczba podróżnych wzrosła o 8%.

W „Sprawozdaniu z funkcjonowania rynku transportu kolejowego” urząd wskazał, że ubiegły rok był najlepszym w XXI wieku, jeśli chodzi o liczbę pasażerów kolei. Z jej usług skorzystano blisko 336 mln razy. Wzrosły również praca przewozowa i praca eksploatacyjna. UTK poinformował ponadto, że znacząco zmniejszyła się sprzedaż w kasach biletowych na rzecz kupowania biletów poprzez aplikacje i internetowe systemy sprzedaży.

Jeśli chodzi o transport towarów, szczególną uwagę Urząd zwrócił na wspomniane już przewozy intermodalne, którym – po raz pierwszy w corocznym raporcie – poświęcono osobny rozdział. W ich ramach przetransportowano 19,5 mln ton – o ponad 10% więcej niż w roku 2018.

„Oznacza to wzrost o 1,8 mln ton (ok. 10,2%). Tym samym udział przewozów intermodalnych w rynku przewozów kolejowych mierzony masą przewiezionych ładunków osiągnął poziom 8,3% i był wyższy o 1,2 p.p. niż w 2018 r.” – czytamy w „Sprawozdaniu z funkcjonowania rynku transportu kolejowego”.

Prezes UTK dr inż. Ignacy Góra ocenił, że „ubiegły rok dla kolei był bardzo udany” i widać jej „stale rosnącą popularność” wśród pasażerów. Obejmujący całość polskiego rynku kolejowego raport za 2019 rok można pobrać [tutaj].

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram