fbpx

W II kwartale 2021 r. do stacji końcowej punktualnie przyjechało ponad 92% pociągów pasażerskich oraz ponad 43% pociągów towarowych. Punktualność poprawiła się w porównaniu do I kwartału tego roku, kiedy dla pociągów pasażerskich wynosiła ponad 90%, a w przypadku pociągów towarowych niecałe 43%. Przewoźnicy kolejowi uruchomili w II kwartale 2021 r. ponad 426 tys. pociągów pasażerskich oraz ponad 111 tys. pociągów towarowych.

PRZEWOZY PASAŻERSKIE

Od kwietnia do czerwca 2021 r. punktualnie do stacji końcowej dojechało 92,03% pociągów pasażerskich (przy opóźnieniach powyżej 5 minut 59 sekund). W stosunku do pierwszego kwartału oznacza to wzrost o ponad 1,5 pkt procentowego. Najwyższy współczynnik punktualności pociągów pasażerskich w II kwartale odnotowano w kwietniu – 94,01%. W maju współczynnik ten osiągnął wartość 92,62%, natomiast w czerwcu – 89,48%.

Wśród przewoźników pasażerskich uruchamiających więcej niż tysiąc pociągów miesięcznie, najwyższy wskaźnik punktualności w II kwartale odnotowała Warszawska Kolej Dojazdowa – 99,68%. Największy przewoźnik dalekobieżny – spółka PKP Intercity osiągnęła współczynnik punktualności na poziomie 78,01%. Średnie kwartalne opóźnienie pociągów wyniosło ponad 20 minut dla pociągów opóźnionych powyżej 5 minut 59 sekund oraz prawie 8 minut dla wszystkich pociągów.

Jako przyczyna opóźnienia, w II kwartale najczęściej była wskazywana naprawa lub wymiana taboru kolejowego na skutek awarii. W kwietniu oraz czerwcu  znaczenie miało późne zgłoszenie gotowości do odjazdu, natomiast od maja poważny wpływ na punktualność wygenerowały niekorzystne warunki atmosferyczne. Na kolejnych pozycjach wśród przyczyn opóźnień znajdują się: niewłaściwa organizacja prac budowlanych  oraz samobójstwa i wypadki z udziałem ludzi.

"Awarie taboru oraz późne zgłoszenie gotowości do odjazdu związane są bezpośrednio z działalnością przewoźników kolejowych. To zagadnienia, na które powinno się zwrócić szczególną uwagę, by zwiększyć punktualność. Niestety nadal jedną z przyczyn opóźnień jest niewłaściwa organizacja prac budowlanych. Lepsze planowanie robót może w wymierny sposób poprawić punktualność"  – zwraca uwagę dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

PRZEWOZY TOWAROWE

W drugim kwartale 2021 r. punktualnie do stacji końcowej dojechało 43,34% pociągów towarowych. Najwyższą punktualność w tym okresie odnotowano w kwietniu – 45,19%. W maju współczynnik wyniósł 43,23%, natomiast w czerwcu 41,56%. Średnie opóźnienie pociągu towarowego w II kwartale wyniosło 693 minuty.

Szczegółowe wyniki punktualności w przewozach kolejowych za II kwartał 2021 r. oraz dane archiwalne znajdują się na portalu UTK [tutaj].

Źródło tekstu: UTK/Serwis Kolejowy

Polscy przewoźnicy kolejowi w II kwartale 2020 r. przetransportowali ponad 51 mln ton towarów. To mniej o 12,5% w zestawieniu rok do roku. „Widoczne spadki odnotowano m.in. w przypadku węgla i rud metali, wzrosły natomiast np. przewozy intermodalne” - podaje Urząd Transportu Kolejowego.

Trwająca pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 najbardziej odciska się na transporcie pasażerskim, jednak odczuli ją też przewoźnicy towarowi. Jak wskazał UTK, w porównaniu do II kwartału 2019 roku „widoczny jest spadek masy i pracy przewozowej w pięciu kluczowych grupach, tradycyjnie związanych z przewozami kolejowymi”. Chodzi m.in. o paliwa naturalne (węgiel kamienny i brunatny, ropa czy gaz ziemny) i ich pochodne, a także o metale i rudy metali oraz wyroby metalowe, chemikalia czy produkty chemiczne.

Pomimo działań podejmowanych w celu minimalizacji wpływu pandemii, odnotowano spadek parametrów masy i pracy przewozowej dla tak ważnych grup jak te związane z surowcami energetycznymi, produktami hutnictwa czy na potrzeby zakładów chemicznych. W znaczącym stopniu zmniejszyły się również przewozy sektora automotive” - wskazał prezes UTK dr inż. Ignacy Góra.

Jednocześnie szef UTK wskazał na stale poprawiającą się sytuację transportu intermodalnego.

Szczegóły dotyczące przewozów według grup towarowych w I i II kwartale bieżącego roku można znaleźć [tutaj].

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram