fbpx

Z okazji jubileuszu 10-lecia powstania, Koleje Wielkopolskie wspólnie z Szymonem Chwaliszem organizują konkurs artystyczny na plakat. Inicjatywa pod nazwą „Koleje Wielkopolskie – pociąg do sztuki” jest skierowana do młodych artystów, którzy ukończyli co najmniej 13 rok życia. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody. Konkurs potrwa do końca lipca.

Główny cel inicjatywy to promowanie młodych twórców i pomoc w stworzeniu na nowo społecznej wrażliwości na sztukę, która ze względów epidemiologicznych może być mniej dostępna. W tym przypadku przestrzenią sztuki - jako jedno z miejsc jej ekspozycji - staną się pociągi Kolei Wielkopolskich.

Warunki udziału w konkursie

Należy stworzyć plakat odnoszący się do tematu „Koleje Wielkopolskie – pociąg do sztuki”. Tematyka daje szerokie pole do popisu. Na pociąg do sztuki można spojrzeć nie tylko pod względem artystycznych inspiracji w podróży, ale także relacji, których w niej zawieramy – podaje przewoźnik.

Stworzony plakat należy wysłać na adres pociagdosztuki@koleje-wielkopolskie.com.pl wraz ze skanem lub zdjęciem podpisanej zgody na udział w konkursie. Termin zgłoszeń mija 31 lipca bieżącego roku. Konkurs ma charakter otwarty, ale aby wziąć w nim udział należy mieć ukończone 13 lat. Osoby poniżej 18 roku życia zobowiązane są wraz ze zgodą uczestnika przesłać również zgodę opiekuna prawnego.

Praca konkursowa musi spełniać następujące wymagania:

  1. typ pliku grafiki: PDF oraz JPG
  2. DPI: 300,
  3. orientacja: pionowa
  4. wymiary obrazu: B2 (500 mm x 700 mm)
  5. technika dowolna
Nagrody dla laureatów:

I miejsce:

- Promarker Brush 48 Essential Collection

- Promarker 48 Essential Collection

- Bleedproof Marker Pad 75gsm A4 x2.

II i III miejsce:

- Promarker Brush 48 Essential Collection

- Promarker 48 Essential Collection

- Bleedproof Marker Pad 75gsm A4 x2.

Nagroda publiczności:

Wyróżnienia:

Szczegółowe informacje, regulamin i wzory wymaganych dokumentów można znaleźć na [stronie internetowej] Kolei Wielkopolskich.

Źródło tekstu: Koleje-wielkopolskie.com.pl/Serwis Kolejowy

Unia Europejska ustanowiła rok 2021 „Europejskim Rokiem Kolei”. Celem podjętego działania jest promocja kolei jako bezpiecznego i zrównoważonego środka transportu. Spółka Koleje Śląskie przypomina o swoich inicjatywach wpisujących się w inicjatywę.

Idea tego wyjątkowego przedsięwzięcia jest dla Kolei Śląskich szczególnie ważna, ponieważ celem spółki jest tworzenie przestrzeni do wspólnej debaty pomiędzy przewoźnikami, na temat zapewnienia innowacyjnej, bezpiecznej, odpowiedzialnej społecznie oraz satysfakcjonującej kolejowej usługi przewozowej dla wszystkich pasażerów. Jako jeden z największych przewoźników regionalnych w Polsce, Koleje Śląskie od samego początku trwania Europejskiego Roku Kolei realizują działania mające na celu promocję wyboru kolei jako doskonałego środka transportu podkreślając jego wygodę, krótki czas podróży, ekologię i bezpieczeństwo.

W marcu 2021 roku przewoźnik został sygnatariuszem Europejskiej Deklaracji Kultury Bezpieczeństwa opracowanej przez Agencję Kolejową Unii Europejskiej. Podpisując deklarację, spółka zobowiązała się do przestrzegania najwyższych standardów bezpieczeństwa w każdym obszarze jej codziennego funkcjonowania. W ten sposób przewoźnik chce jeszcze bardziej podkreślić zaangażowanie w promowanie pozytywnej kultury bezpieczeństwa transportu kolejowego. Spółka przeprowadza również wśród pracowników badanie dotyczące klimatu bezpieczeństwa w sektorze kolejowym. W oparciu o uzyskane dane, Agencja Kolejowa Unii Europejskiej będzie prowadzić dalsze analizy, a ich wyniki oraz przekazane wnioski przyniosą szanse na rozwój całego europejskiego systemu kolejowego. Warto podkreślić, że Koleje Śląskie jako jedyny polski przewoźnik pasażerski biorą udział w tym badaniu.

W maju 2021 roku Koleje Śląskie wprowadziły do swojej sieci pierwszy przystanek na żądanie – „Zabrzeg Czarnolesie”, który znajduje się na trasie linii S6 i S61  prowadzących do Wisły i Cieszyna. Ta nowo wprowadzona forma postoju ma przyczynić się do poprawy punktualności oraz oszczędności energii. Rozwiązanie to z powodzeniem stosowane jest za granicą w Szwajcarii czy Czechach. W ramach wydarzeń powiązanych z Europejskim Rokiem Kolei, Koleje Śląskie zgłosiły również zorganizowanie dnia otwartego w siedzibie spółki. Takie spotkanie jest dobrą przestrzenią popularyzowania transportu kolejowego wśród pasażerów i sympatyków. Ważnym kanałem promowania kolei są również media społecznościowe, gdzie oprócz przekazywania bieżących istotnych komunikatów, przewoźnik zamieszcza ciekawostki i treści informujące o zaletach transportu kolejowego.

Spółka na co dzień podejmuje również działania oraz wdraża oferty, które mają na celu promowanie kolei jako pierwszego wyboru w momencie planowania podróży. Od lipca 2021 roku, jeżeli pozwolą na to aktualne obostrzenia sanitarne, planowana jest organizacja akcji Kolej na Beskidy, która umożliwi osobom podróżującym pociągami Kolei Śląskich poznać uroki Beskidu Małego, Śląskiego oraz Żywieckiego, ich historii oraz zwyczajów podczas wycieczki w góry z przewodnikiem. Ponadto, w celu promowania podróży poza szczytem, już we wrześniu wprowadzona zostanie możliwość korzystania z innowacyjnej taryfy pozaszczytowej ze zniżką do 20%. Należy podkreślić, że spółka stale monitoruje również liczbę pasażerów i zainteresowanie poszczególnymi trasami oraz tworzy analizy, w oparciu o które wprowadzane są nowe oferty i aktywności promocyjne.

Źródło tekstu: Koleje Śląskie/Serwis Kolejowy

Górnośląska Kolej Wąskotorowa to jedna z największych atrakcji turystycznych nie tylko w regionie. 26 kwietnia, z inicjatywy prezydenta Bytomia Mariusza Wołosza, miasto przystąpiło do Stowarzyszenia Górnośląskich Kolei Wąskotorowych (GKW). Uchwałę w tej sprawie podjęli radni Rady Miejskiej.

Jak wskazuje prezydent Bytomia Mariusz Wołosz, turystyczna kolej wąskotorowa jest najstarszą na świecie czynną koleją tego typu.

(…) Jej początki sięgają 1853 roku. Dla Bytomia to jedna z największych atrakcji, która przyciąga miłośników kolei nie tylko z regionu, ale również z całej Polski” - mówi Mariusz Wołosz.

Aby mogła ona regularnie kursować niezbędne są remonty infrastruktury oraz naprawa i modernizacja istniejącego taboru. Nasze miasto wspiera GKW dotacjami, współfinansuje przewozy dla dzieci i młodzieży oraz modernizację infrastruktury. Jako współwłaściciel i właściciel części taboru, zdecydowaliśmy się na przystąpienie do Stowarzyszenia Górnośląskich Kolei Wąskotorowych” - podkreśla Mariusz Wołosz.

Stowarzyszenie GKW powstało w 2003 roku, a jego głównym celem jest zachowanie w jak najlepszym stanie istniejących linii, obiektów i taboru górnośląskiej wąskotorówki oraz ochrona dóbr kultury i tradycji, jakie stanowią zabytki kolejnictwa i techniki. Przystępując do Stowarzyszenia, miasto Bytom chce nie tylko zaangażować się w promocję tej atrakcji turystycznej, ale też wykorzystać potencjał, jakim jest wpisanie kopalni srebra w Tarnowskich Górach i rezerwatu „Segiet” na światową listę dziedzictwa UNESCO.

Chcemy wykorzystać potencjał, jakim dysponuje Górnośląska Kolej Wąskotorowa. Będziemy starać się wspierać Stowarzyszenie zarówno finansowo, jak również merytorycznie, uczestnicząc w projektach i przedsięwzięciach mających na celu promocję kolei wąskotorowej oraz poprawę jej infrastruktury” - mówi Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia.

Od 2019 r. miasto zwiększyło wydatki inwestycyjne na Górnośląską Kolej Wąskotorową. W 2020 r. zrealizowany został remont 1160 metrów linii kolejowej, łączącej Bytom z zalewem Nakło-Chechło w Miasteczku Śląskim. W ramach zrealizowanych prac wykonawca zmodernizował torowisko w okolicach stacji Bytom Karb Wąskotorowy, Bytom Północny oraz w rejonie Dąbrowy Miejskiej. Zdemontowane zostały stare podkłady i szyny kolejowe, które zastąpiono nowymi. Wykonano także nowe podbudowy z kruszywa. Koszt całej inwestycji wyniósł 834 tys. zł, z czego 769 tys. zł to dofinansowanie z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Miasto Bytom w 2020 roku oprócz remontu torowiska, dofinansowało również Górnośląską Kolej Wąskotorową kwotą blisko 399 tys. zł, tym samym tylko w 2020 roku gmina Bytom wspólnie z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią przekazały na ten cel łącznie ponad 1,2 mln zł.

Górnośląska wąskotorówka jest najstarszą na świecie czynną koleją wąskotorową. Jej początki sięgają 1853 roku. Dla mieszkańców Bytomia oraz turystów odwiedzających miasto stanowi jedną z największych atrakcji w regionie. Łączy Bytom z rezerwatem przyrody „Segiet” oraz ośrodkiem sportowym „Sport Dolina” w Bytomiu - Suchej Górze, kopalnią srebra w Tarnowskich Górach, a także zalewem Nakło-Chechło w Miasteczku Śląskim.

W ubiegłym roku Górnośląska Kolej Wąskotorowa przewiozła łącznie ponad 19,6 tys. osób. Na liczącej 21 km trasie znajduje się dziesięć stacji. Linia wąskotorówki przebiega obok zabytkowej elektrociepłowni w Bytomiu - Szombierkach, a także lokomotywowni w Bytomiu - Karbiu, gdzie można zobaczyć zabytkowe parowozy, wagony wąskotorowe oraz tzw. Salonkę z 1912 roku.

Źródło tekstu: Urząd Miasta Bytomia/Serwis Kolejowy

25 marca odbyło się spotkanie inauguracyjne Koalicji Prezesów Zarządców Infrastruktury. Nowa inicjatywa ma na celu wzmocnienie współpracy w przewozach kolejowych. Wideokonferencja szefów czołowych zarządców infrastruktury kolejowej w Unii Europejskiej umożliwiła poruszenie tematów ważnych dla współpracy międzynarodowej i rozwoju kolejowych połączeń.

Prezesi zarządców infrastruktury kolejowej m.in. z Francji, Niemiec, Włoch, Węgier i Polski zainaugurowali w spotkaniu online nową formę współpracy. W takcie spotkania omawiano planowane zmiany w funkcjonowaniu transeuropejskiej sieci TEN-T oraz towarowych korytarzy RFC.

Rozmowy dotyczyły działań wspierających rozwój międzynarodowego kolejowego ruchu pasażerskiego i towarowego. Podjęto między innymi temat propozycji utworzenia Międzynarodowych Korytarzy Pasażerskich, łączących stolice i główne ośrodki gospodarcze Unii Europejskiej. Na takich trasach uruchomione zostałyby szybkie połączenia pasażerskie.

Omawiano kwestię przyspieszenia zabudowy Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym ERTMS. Poza zabudową urządzeń przytorowych, nieodzowna jest jak najszybsza instalacja urządzeń pokładowych w pojazdach, co zapewni sprawne i bezpieczne podróże koleją.

„Konieczne jest wypracowanie wspólnych standardów dla interfejsów systemów ERTMS, by ich działanie było spójne i efektywne. Modernizując linie kolejowe należy tak kierować środki finansowe, aby przy zwiększaniu możliwości kolejowych korytarzy europejskich nie zaniedbywać linii o znaczeniu regionalnym, które są równie ważne dla systemu transportu kolejowego” podkreślił Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Podczas spotkania zaprezentowano także koncepcję cyfrowego zarządzania działalnością operacyjną kolei. Zakłada ona nowe wykorzystanie standardowych komponentów odpowiedzialnych za zarządzanie, kontrolę i sygnalizację.

Koalicja prezesów będzie zajmować się tematami dotyczącymi m.in. dalszego rozwoju połączeń kolejowych i dostarczać sugestii instytucjom politycznym i decydentom. Będzie to również platforma wymiany informacji na szczeblu prezesów zarządców infrastruktury kolejowej.

Źródło tekstu: Plk-sa.pl/Serwis Kolejowy

Pozytywna jazda – kultura w pociągu okiem dzieci i młodzieży” to hasło konkursu artystycznego organizowanego przez Koleje Dolnośląskie. Inicjatywa skierowana jest do dzieci i młodzieży z dolnośląskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Zadaniem uczestników konkursu będzie wykonanie pracy plastycznej lub zrealizowanie krótkiego nagrania w formie wideo. Uczniowie mogą wykorzystać dowolną technikę, prace mogą mieć m.in. formę obrazu, grafiki komputerowej czy wyklejanki. Jeśli zdecydują się na nagranie filmu, muszą pamiętać, że jego długość powinna wynosić od 30 do 60 sekund.

Tematyka pracy konkursowej musi być związana z propagowaniem pozytywnych zachowań i dobrych obyczajów w czasie podróży koleją. Organizatorzy wskazują, że podczas oceny nadesłanych prac pod uwagę szczególnie będą brane kreatywność i ciekawe ujęcie tematu.

Dla zwycięzców konkursu przygotowano atrakcyjne nagrody. Wśród nich znajdują się: dzień pracy na kolei, szkolenie na symulatorze pociągu, tablety, power banki, książki i kolejowe gadżety.

Organizatorzy czekają na nadsyłanie prac do 31 stycznia 2021 roku. Wszystkie szczegółowe informacje, formularze zgłoszeniowe i adres do wysyłki prac konkursowych są dostępne na [stronie internetowej] przewoźnika.

pg

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram