fbpx

Prace na budowie nowej linii tramwajowej, z centrum Torunia do osiedla Jar, prowadzone są już prawie na wszystkich zaplanowanych odcinkach. Część torowiska jest już gotowa, powstają kolejne fragmenty i nowy układ drogowy. Do końca budowy pozostał jeszcze rok. Wtedy nową trasą ruszy pierwszy tramwaj.

Część prac przy budowie nowej linii tramwajowej prowadzona jest w samym centrum Torunia, przy pl. NOT i na Szosie Chełmińskiej. W południowej części pl. NOT sfrezowano nawierzchnię, rozebrano dotychczasowe torowisko, a obecnie trwa rozbiórka jego podbudowy i weryfikacja sieci podziemnych.

Na Chełmińskiej, od pl. NOT do targowiska, powstaje nowa sieć wodociągowa i prowadzone są roboty przy budowie fundamentów słupów trakcyjnych. Dalej powstaje już nowe torowisko. Od targowiska do ul. Dekerta trwają przygotowania do betonowania dolnej płyty torowej, a od Dekerta do ul. Podgórnej – montaż i betonowanie górnej płyty. Od Podgórnej do Trasy Prezydenta Raczkiewicza usuwane są kolizje uzbrojenia podziemnego, a niedługo rozpocznie się betonowanie dolnej płyty torowiska.

Na ul. Długiej, pomiędzy Szosą Chełmińska a ul. Mohna, gotowa jest płyta górna, zamontowano szyny, a obecnie trwają prace uzupełniające brukarskie. Z kolei od Monda do ronda Czadcy przebudowywana jest magistrala ciepłownicza i inne kolizje uzbrojenia podziemnego oraz roboty związane z wykonywaniem dolnych podbudów pod torowisko i jezdnię.

Na skrzyżowaniu ul. Polnej i Ugory układane są płyty prefabrykowane na torowisku. Wykonawca spieszy się, by jak najszybciej przełożyć ruch na jezdnię południową i odblokować ul. Traktorową.

Wzdłuż ul. Watzenrodego, od ronda na Ugorach do ul. Hubego, układane są warstwy podbudowy pod przyszłe torowisko i wiercone są studnie pod posadowienie słupów trakcyjnych. Na odcinku od Hubego do Grasera, pomiędzy jezdnią a torowiskiem, układana jest warstwa humusu pod zielone torowisko, a od Hubego do Strobanda wylewana jest górna płyta torowa.
 

Z powodu prac w różnych miejscach Torunia wprowadzono zmiany w organizacji ruchu drogowego i komunikacji miejskiej. Więcej informacji, mapki, objazdy [TUTAJ].

Źródło: MZK w Toruniu Sp. z o.o./Serwis Kolejowy

Nowy dworzec Dębe Wielkie w woj. mazowieckim został wybudowany w formule Innowacyjnego Dworca Systemowego według autorskiego pomysłu PKP SA w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 z dofinansowaniem ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Jest to obiekt typowy, posiadający nowoczesną, minimalistyczną i funkcjonalną formę architektoniczną.

Dworzec składa się z dwóch części. W pierwszej mieści się przestrzeń obsługi podróżnych, czyli hol pełniący jednocześnie funkcję poczekalni. Urządzono ją zgodnie ze współczesnymi trendami w architekturze, w jasnej kolorystyce, z dużym dostępem światła dziennego poprzez wielkoformatowe szklane witryny. Poczekalnię wyposażono w ławki, gabloty, elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów, system informacji głosowej oraz zegar. Jest ona również w pełni klimatyzowana. W jej sąsiedztwie znajdują się toalety. W drugiej części dworca mieści się lokal na wynajem. Pod zadaszeniem zlokalizowano również ławki dla podróżnych, a także stojaki rowerowe wraz ze stacją naprawy jednośladów. Dominantą architektoniczną w bryle nowego dworca jest 8-metrowa wieża zegarowa. Elewację dworca wykończono czerwoną rustykalną cegłą klinkierową.

"Takie dworce, jak oddawany dzisiaj do użytku w miejscowości Dębe Wielkie, to nasz konkretny wkład w walkę z wykluczeniem komunikacyjnym. Jestem przekonany, że nowy obiekt zrealizowany w znanej i sprawdzonej formule Innowacyjnego Dworca Systemowego będzie dobrze służył mieszkańcom oraz ułatwi pasażerom dostęp do kolei" – powiedział wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu Andrzej Bittel. 

"Na mapie dofinansowanych ze środków unijnych i skutecznie zrealizowanych inwestycji licznie przybywa nowych lub odnowionych obiektów infrastruktury kolejowej. Dzisiaj dołączył ten niewielki, ale nowoczesny, dostępny i wykonany w formule proekologicznej i dostępnościowej dworzec kolejowy Dębe Wielkie na Mazowszu. Cieszę się, że fundusze unijne, stojące za tym projektem, przyczynią się do poprawy komfortu podróżnych oraz pozytywnie wpłyną na zmianę najbliższego otoczenia tego dworca" – stwierdziła dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych Joanna Lech.

Nowy dworzec Dębe Wielkie posiada wiele usprawnień dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Przy jego projektowaniu wyeliminowano bariery architektoniczne. Ponadto wyposażono go w oznakowanie w alfabecie Braille’a, ścieżki prowadzące dla osób niewidomych i niedowidzących, mapy dotykowe oraz toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Ciekawym rozwiązaniem ułatwiającym orientację w przestrzeni osobom niedowidzącym jest zastosowanie kontrastowej kolorystyki wykończenia wnętrz.

Dworzec Dębe Wielkie jest również ekologiczny i bezpieczny. Na jego dachu umieszczono panele fotowoltaiczne. Dworzec wyposażono również w energooszczędne i w pełni zautomatyzowane oświetlenie. Kolejnym rozwiązaniem przyjaznym środowisku są pompy ciepła służące do ogrzewania budynku. Praca całości urządzeń i instalacji na dworcach będzie nadzorowana przez system BMS (Building Management System), którego zadaniem jest m.in. optymalizacja zużycia wody, energii elektrycznej i cieplnej. Dla zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa dworzec wyposażono w nowoczesne systemy monitoringu, kontroli dostępu oraz sygnalizacji włamania i napadu.

Wraz z budową nowego dworca zmieniło się również jego bezpośrednie otoczenie. Do budynku prowadzi nowa droga dojazdowa oraz chodnik od strony przystanku autobusowego. W sąsiedztwie dworca powstał parking dla 24 samochodów, w tym z miejscami dla osób z niepełnosprawnościami oraz rodzin z dziećmi. W otoczeniu budynku wytyczono również nowe chodniki ze ścieżkami prowadzącymi dla osób niedowidzących i niewidomych oraz uporządkowana została zieleń.

Budowa nowego dworca Dębe Wielkie kosztowała łącznie 4,6 mln złotych.

Źródło tekstu: gov.pl/Serwis Kolejowy

Dzięki energii ze źródeł odnawialnych polska kolej staje się jeszcze bardziej ekologicznym środkiem transportu. Na Program Zielona Kolej, realizowany przez PKP Energetyka, składa się wiele inwestycji – w tym budowa magazynów energii trakcyjnej stabilizujących dostępność energii odnawialnej na potrzeby przejazdów kolejowych.  Efektywne działanie systemu dystrybucji energii, w tym gromadzenie, zarządzanie, przetwarzanie i analizę danych wspierają narzędzia platformy Azure Machine Learning, IoT i Power BI Microsoft oraz partner technologiczny - Elitmind.

Transformacja energetyczna polskiej kolei w kierunku OZE oznacza, że energia trakcyjna dostarczana przewoźnikom będzie wytwarzana z odnawialnych źródeł: farm fotowoltaicznych i wiatrowych. Proces ten wymaga równoległej zmiany podejścia do dystrybucji energii trakcyjnej, która z konwencjonalnej i jednokierunkowej zmienia się w rozproszoną i niestabilną.

"Słońce czy wiatr, czyli podstawa OZE, to bardzo „kapryśne” źródła – mają zróżnicowaną w czasie dostępność i moc. Tymczasem pociągi są bardzo wymagającym odbiorcą. Przejazdy kolejowe nie odbywają się w sposób ciągły, jak oświetlenie domów czy ulic, ale impulsowy. To oznacza, że sieć dystrybucyjna zasila przejeżdżający pociąg bardzo dużą mocą i przez krótki czas, po czym znów jest nieobciążona" – opowiada Maciej Rudko, dyrektor Biura Planowania Finansowego i Analiz PKP Energetyka.

Co więcej, rozpędzający się pociąg zużywa więcej energii niż ten jadący ze stałą prędkością. Połączenie podaży OZE i popytu kolei na energię jest więc bardzo dynamicznym i złożonym procesem, który wymaga nowoczesnych rozwiązań opartych o odpowiednie opomiarowanie i analizę danych zbieranych w czasie rzeczywistym.

"Zielona Kolej to program PKP Energetyka, który łączy działania na rzecz niezawodnego transportu kolejowego z technologiami proekologicznymi. To potwierdzenie trendu twin transformation, który łączy innowacje w obszarze energetyki i technologii cyfrowych, tworząc optymalne warunki do wykorzystania potencjału obu, napędzając wzrost spółek oraz całej gospodarki. Firmy energetyczne dysponują ogromnymi ilościami danych, które pozwalają modernizować usługi - prognozować produkcję energii oraz wspierać podejmowanie decyzji biznesowych. Korzyści z tych działań odczuwają klienci i środowisko. Microsoft wspiera klientów na drodze do bezemisyjności i wspólnie z partnerami inwestuje w rozwój narzędzi oraz rozwiązań, które prowadzą do eliminacji emisji dwutlenku węgla" – powiedziała Ewa Drozd, członek zarządu w polskim oddziale Microsoft.

Największy w Europie kolejowy „powerbank”

W procesie stabilizacji dostępności energii odnawialnej na potrzeby przejazdów kolejowych ważną rolę odgrywają magazyny, które przyjmują nadmiary energii i uwalniają ją, gdy pojawia się zapotrzebowanie. PKP Energetyka na początku lipca ubiegłego roku uruchomiła swój pierwszy magazyn energii trakcyjnej dla kolei na Dolnym Śląsku. Miesięcznie zasila on prawie 1,5 tys. przejazdów zarówno pasażerskich pociągów regionalnych i dalekobieżnych, jak i składów towarowych. Kolejowy „powerbank” jest największym tego rodzaju obiektem w Europie. To pierwszy tak duży magazyn pracujący z siecią 3 kV DC. Podobna infrastruktura jest eksploatowana np. w Japonii, ale jej możliwości i znaczenie dla bezpieczeństwa kolejowej sieci elektroenergetycznej są mniejsze. Moc zasobnika energii PKP Energetyka wystarczyłaby do zasilenia 55 tys. tradycyjnych żarówek 100-watowych, 110 tys. zmywarek do naczyń lub 2 tys. piekarników elektrycznych.

"Docelowo planujemy oddać do użytku około 300 takich magazynów w całym kraju. To konieczne, aby w sposób efektywny zasilić polską kolej zieloną energią. Będą one zróżnicowane pod względem pojemności i mocy" – skomentował Marek Kleszczewski, członek zarządu PKP Energetyka.

Cyfrowa moc kolei

Nad pracą całości systemu dystrybucyjnego PKP Energetyka czuwa zaawansowany system informatyczny SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), stanowiący łącznik pomiędzy warstwą OT (Operation Technology) i infrastrukturą IT. Zapewnia on optymalne działanie układu, a także gromadzi dane i parametry jego funkcjonowania. Analitykę danych w tym procesie wspierają narzędzia Azure i Power BI Microsoft. 

"Połączenie sił innowacyjnej firmy energetycznej, której sercem jest nowoczesna dystrybucja energii, z technologią chmurową Microsoft sprawia, że PKP Energetyka może gromadzić, zarządzać, przetwarzać i analizować dane z różnych źródeł za pomocą przyjaznego dla użytkownika interfejsu. Szereg rozwiązań umożliwiających zarządzenie rozproszonymi źródłami energii i zabezpieczenie jej odpowiednich ilości na potrzeby kolei sprawia, że firma jest technologicznie gotowa na wdrożenie Programu Polskiej Zielonej Kolei" – podkreśla Maciej Rudko.

Ekosystem aplikacji Microsoft Power BI, bazujący na platformie chmurowej Microsoft Azure wsparty nowoczesnymi technologiami, takimi jak Internet rzeczy (IoT), sztuczna inteligencja (AI) oraz uczenie maszynowe (ML) mają pozwolić na wdrożenie w organizacji, w możliwie najpełniejszym wymiarze, kultury zarządzania opartej na danych.

"Microsoft Power BI okazał się narzędziem, którego poszukiwaliśmy. Jest to rozwiązanie w pełni dostosowane do użytkownika biznesowego, elastyczne i intuicyjne. Pozwala prezentować dane w przyjazny, efektywny zarządcom sposób. Dodatkowo posiada funkcjonalną aplikację mobilną" – ocenia Andrzej Nowak, ekspert w Biurze Planowania Finansowego i Analiz PKP Energetyka.

Wdrożenie Power BI otworzyło drogę do wykorzystania kolejnych, zaawansowanych technologii chmurowych. W ramach projektu realizowanego przy współpracy z Microsoft oraz Elitmind postanowiono zastosować Azure Machine Learning do zbudowania algorytmów prognozowania produkcji energii z paneli fotowoltaicznych w celu lepszego zbilansowania systemu energetyki kolejowej. Projekt wymagał zaangażowania i koordynacji ze strony kilku działów wewnętrznych PKP Energetyka jak i podmiotów zewnętrznych: Elitmind odpowiedzialne za wdrożenie analitycznego środowiska Microsoft Azure oraz raportowania Power BI, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej jako dostawca danych pogodowych, spółka wspomagająca pozyskiwanie danych z paneli PV oraz właściciel farm fotowoltaicznych.

"Wyzwania tego projektu były w wielu obszarach, od integracji danych z systemów IoT, ich odpowiedniej interpretacji analitycznej oraz zapewnienia wiedzy specjalistycznej w budowie modelu prognozy. Wykorzystaliśmy to, co najlepsze daje nam chmura Azure oraz Power BI, czyli elastyczność i wysoką wydajność w rozsądnych kosztach. Natomiast dobra atmosfera i profesjonalny zespół PKP Energetyka sprzyjał wspólnej kreatywności" – wspomina Robert Woźniak, CEO Elitmind.

Ekosystem innowacyjności

Wdrożenie Microsoft Power BI w PKP Energetyka wciąż trwa. Aktualnie tworzony jest szeroki model data governance w oparciu o framework rekomendowany przez Microsoft. Plany cyfryzacji spółki są zakrojone na szeroką skalę i wpisują się w ekosystem innowacyjności, gdzie za zmianami systemowymi idą efekty biznesowe. Organizacja posiłkuje się e-learningiem dostarczanym przez Elitmind, dzięki czemu szkolonych jest ponad 50 użytkowników, którzy w poszczególnych obszarach biznesowych odpowiadać będą za dostarczanie danych w formie raportów i tworzenie wizualizacji. Jednak by mieć nadzór nad rozwojem self-service BI, PKP Energetyka wprowadza także proces certyfikacji raportów przez wyznaczone komórki, które weryfikują, czy mogą być one upublicznione wewnątrz lub na zewnątrz organizacji. Microsoft Power BI coraz bardziej upowszechnia się w organizacji: obecnie korzysta z niego już ok. 300 użytkowników.

"Wszystko ma służyć temu, aby przełożyć pozyskane dane na informacje, dzięki którym będziemy mogli podejmować właściwe decyzje biznesowe. Dane te powinny być wysokiej jakości i dostępne w czasie rzeczywistym. Tak wyglądają nasze potrzeby i ambicje, dzięki którym będziemy mogli lepiej zrealizować naszą misję „wspierania rozwoju polskiej kolei" – uzupełnia Marek Kleszczewski.

Efektem wykorzystania narzędzi business intelligence ma być ułatwienie osiągnięcia celów zawartych w strategii firmy do 2030 roku, w tym przede wszystkim realizacja Programu Zielona Kolej. Na nim zaś skorzystają wszyscy, bo uzyskana dzięki niemu średnioroczna redukcja emisji CO2 w latach 2021-2030 sięgnie poziomu ok. 800 tys. ton. To zaś odpowiada prawie 34 tys. ha lasów pochłaniających dwutlenek węgla, czyli powierzchni 3 razy większej niż Białowieski Park Narodowy.

Nowoczesna diagnostyka infrastruktury kolejowej, helikoptery i drony do badania sieci energetycznej czy wykorzystanie systemu przewidującego wystąpienie awarii to rozwiązania już dziś wykorzystywane przez spółkę. Kultura innowacyjnego myślenia i działania została włączona do organizacji od początku procesu transformacji. PKP Energetyka postawiła na innowacje, systemowo szukając nowych rozwiązań wewnątrz i na zewnątrz firmy.

"Założyliśmy, że chcemy znaleźć się w światowej ekstraklasie dostawców rozwiązań infrastrukturalnych. Nie osiągnęlibyśmy tego celu bez mocnego wsparcia obszaru innowacji" – powiedział Marek Kleszczewski.

PKP Energetyka jest integratorem i koordynatorem powołanego dwa lata temu, przez Centrum Efektywności Energetycznej Kolei, Programu Zielona Kolej. Celem Programu jest osiągnięcie przez przewoźników kolejowych w 2030 roku 85-procentowego udziału energii ze źródeł odnawialnych, docelowo ma to być 100%.

Źródło tekstu: pkpenergetyka.pl/Serwis Kolejowy

Alstom, światowy lider w zakresie rozwiązań w zakresie zrównoważonej mobilności i kluczowy gracz w hiszpańskim sektorze kolejowym, weźmie udział w kolejnej edycji Kolej na żywo! 2021, która odbędzie się w Madrycie w dniach 30 listopada i 1 grudnia. Wśród wielu działań firma będzie miała pełnowymiarowy wagon metra i będzie uczestniczyć w różnych prezentacjach i spotkaniach, aby pokazać swoje zaangażowanie w zrównoważoną, inkluzywną, bezpieczną, zdrową i wydajną mobilność.

"Na Rail Live 2021 chcemy podzielić się ważnymi aspektami, które jako firma włączyliśmy do naszej strategii wprowadzania innowacji na rzecz bardziej zrównoważonej i inteligentniejszej mobilności. W naszych projektach i strategii kluczowe jest, aby rozwój nowych produktów był coraz częściej bardziej ekologiczne i wydajniejsze, bezpieczne, zróżnicowane i zaangażowane w potrzeby operatorów i podróżnych. Dążymy do promowania rozwoju przyjaznego do życia i rentownego społeczeństwa, mobilności i miast. To jest nasze zobowiązanie"- podkreśla Leopoldo Maestu, dyrektor zarządzający Alstom na Hiszpanię i Portugalii.

Na wystawie Alstom będzie miał ekspertów z różnych obszarów firmy, w tym Leopoldo Maestu (Alstom MD Hiszpania i Portugalia), Eddy Thesee (Alstom VP Cybersecurity Products and Solutions), Paloma Moran (Alstom VP Urban Platform), David Moskowicz (szef of Mobility Orchestration & Passenger Flow Solution) oraz Jaime Borrell (dyrektor ds. rozwoju biznesu w Alstom w Hiszpanii).

Nowe rozwiązania Metro

Alstom będzie miał jedną z kluczowych atrakcji dla odwiedzających tę edycję Rail Live, z modelem w skali 1:1 przyszłych pociągów dla barcelońskiego metra.

Te nowe pociągi, obecnie produkowane w centrum przemysłowym Alstomu w Santa Perpètua w Barcelonie, zawierają najnowsze osiągnięcia w zakresie komfortu, wydajności i zrównoważonego rozwoju, przy najwyższym poziomie zdolności do recyklingu (96,1%), niskim zużyciu energii i zobowiązaniu do przestrzegania najsurowszych przepisów w wykorzystaniu materiałów. Ponadto pociągi te można rekonfigurować w trakcie ich eksploatacji, aby przełączać się między wersją kabinową a wersją automatyczną (GOA4), co umożliwia jazdę bez maszynisty. Jego projekt, uwzględniał również maksymalne wymagania i postępy, aby zapewnić najwyższy komfort na pokładzie, łączność i powszechną dostępność, dla których współpracowaliśmy z Fundación ONCE.

Alstom posiada dwie platformy pociągów metra (MetropolisTM i filmTM) w celu zaspokojenia potrzeb różnych klientów i operatorów. Z ponad 12 000 pojazdów w ruchu w 40 różnych krajach, ponad 10 miliardów pasażerów podróżuje każdego roku jednym z systemów metra produkowanych przez Grupę Alstom na całym świecie.

Strategia rozwoju oparta na innowacjach

W odpowiedzi na bezprecedensowe przyspieszenie potrzeb zrównoważonej mobilności na całym świecie Alstom przedstawił swój plan strategiczny „Alstom w ruchu 2025” w lipcu ubiegłego roku. Zgodnie z tą strategią, aby stać się światowym liderem innowacji na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności, firma znacząco zwiększy swoje inwestycje w badania i rozwój w nadchodzących latach do 550-600 milionów euro rocznie.

Ponadto dzięki nowemu wymiarowi, po integracji Bombardier Transportation, Grupa Alstom posiada najbardziej kompleksowe portfolio rozwiązań w branży, obejmujące wszystkie rodzaje taboru (od tramwajów po pociągi bardzo dużych prędkości), części zamienne, serwis i usługi operacyjne, a także pełen zakres rozwiązań sygnalizacyjnych i technologii mobilności cyfrowej.

Źródło tekstu: Alstom.com/Serwis Kolejowy

Polską Nagrodę Innowacyjności 2020/2021 otrzymała spółka InnoBaltica za projekt systemu FALA i doprowadzenie do rozpoczęcia jego realizacji na terenie województwa pomorskiego. Laureat Grand Prix w dziedzinie innowacji został ogłoszony a nagroda wręczona podczas Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości, który w dniach 5 – 7 października odbywa się w Krakowie. Kapituła konkursu doceniła innowacyjność założeń systemu, którego wdrażanie rozpoczęło się na terenie województwa pomorskiego.

Podczas kongresu na ręce Marcina Stefańskiego, prezesa spółki InnoBaltica, nagrodę wręczył Witold Kozłowski, marszałek województwa małopolskiego.

System FALA (nazwa techniczna to Platforma Zintegrowanych Usług Mobilności) zakłada wprowadzenie na terenie całego województwa pomorskiego ujednoliconego systemu płatności za przejazdy środkami komunikacji zbiorowej, a także przejrzystego systemu informacji pasażerskiej.

Spółka mimo trwającej w kraju pandemii oraz przedłużającego się postępowania w Krajowej Izbie Odwoławczej doprowadziła do podpisania w czerwcu br. umowy z głównym wykonawcą systemu FALA – z konsorcjum firmy Asseco Data Systems i AEP Ticketing Solutions z Włoch. Prace nad wdrożeniem systemu idą pełną parą, a spółka niezależnie od kontraktu z Asseco prowadzi równoległe działania uzupełniające, zmierzające do pozyskania danych do systemu, organizuje warunki umożliwiające montaż walidatorów na przystankach kolejowych, a także pracuje nad budową systemów wspierających obsługę pasażera.

Na realizację projektu pod nazwą „Zwiększenie dostępności regionalnego transportu kolejowego w województwie pomorskim poprzez jego integrację z transportem lokalnym (…)” InnoBaltica uzyskała dofinansowanie w kwocie 90 mln zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dofinansowanie ma pokryć koszt nie tylko systemu informatycznego, ale także 850 urządzeń walidujących na przystankach kolejowych, 5300 urządzeń w pojazdach komunikacji miejskiej (autobusach, trolejbusach i tramwajach), wydania 300 tys. specjalnych kart, zorganizowania 30 punktów obsługi klienta oraz przeprowadzenia kampanii edukacyjno-informacyjnej w całym województwie.

Więcej informacji na stronie internetowej [tutaj].

Źródło tekstu: innobaltica.pl/Seriws Kolejowy

Niemiecki Siemens i władze Uniwersytetu w Birmingham rozszerzają współpracę. Podmioty podpisały list intencyjny w sprawie utworzenia centrum badawczego w celu doskonalenia sektora kolejowego – podano w komunikacie firmy.

Nowy obiekt będzie położony obok fabryki Siemensa, która powstaje w mieście Goole w hrabstwie East Riding of Yorkshire. Centrum stanie się częścią dużego hubu technologicznego (RaisE), który będzie liczył około 2 hektarów powierzchni. Uruchomienie obiektu ma na celu przyspieszenie procesów wdrażania nowoczesnych technologii w sektorze kolejowym. Centrum ma oferować stacjonarne i zdalne szkolenia m.in. w zakresie innowacyjnych rozwiązań cyfrowych, sztucznej inteligencji czy robotyki. Położy także nacisk na ochronę środowiska naturalnego i zastosowanie alternatywnych źródeł energii w branży kolejowej – takich jak ogniwa akumulatorowe oraz wodorowe. Budowa obiektu ma zakończyć się w 2023 roku. Inwestycja wyniesie około 50 milionów funtów i stworzy 250 nowych miejsc pracy.

Dyrektor generalny Siemens Mobility w Wielkiej Brytanii William Wilson wskazuje, że jest to ważna inicjatywa o znaczeniu międzynarodowym.

„Dajemy branży kolejowej jasny sygnał, że Wielka Brytania to lider w dziedzinie innowacji, badań oraz rozwoju w kolejnictwie. Kraj jest otwarty na globalną współpracę” – podkreśla William Wilson, cytowany na stronie Siemensa.

Sambit Banerjee, dyrektor zarządzający ds. taboru i obsługi klienta w Siemens Mobility Limited zaznacza, że to następny etap tworzenia „centrum przyszłości” w Goole.

„Dla nas Goole to znacznie więcej niż zakład produkcyjny taboru. Chodzi o stworzenie uznanego na całym świecie centrum doskonalenia branży kolejowej i cieszę się, że Uniwersytet w Birmingham podziela tę wizję” – dodaje Sambit Banerjee.

Przedsięwzięcie to kolejny etap współpracy Siemensa i Uniwersytetu w Birmingham. Oba podmioty działają już w ramach inicjatywy UKRRIN (UK Rail Research and Innovation Network). Podpisanie listu intencyjnego to efekt umowy między Siemensem a Uniwersytetem, zawartej w lutym ubiegłego roku, która pozwala firmie na wykorzystanie podstawowych wyników badań – przeprowadzonych przez uczelnię – na skalę przemysłową.

pg

Europejska Rada Doradcza ds. Badań Kolejowych (ERRAC) opublikowała nowy „Strategiczny plan badań i innowacji w dziedzinie kolei” (ang. SRIA). Dokument wydany 4 grudnia br. zawiera opis dziewięciu projektów, które zdaniem organu pomogą zwiększyć wkład kolei w rynek przewozów na terenie Europy.

Rozwiązania zaprezentowane w SRIA ukierunkowane są na osiągnięcie trzech celów postawionych przez Radę - dostarczenie nowych usług, optymalizację funkcjonowania systemu kolejowego oraz rozwój i wdrażanie innowacyjnych aktywów. Zdaniem organu, ich zrealizowanie pozwoli znacząco podnieść atrakcyjność kolei, a także rozwiązać problemy, przed jakimi stoi rynek.

Przewodniczący ERRAC Alberto Parrado podkreślił, że kolej stanowi integralną część krajobrazu Starego Kontynentu. Odgrywa także znaczącą rolę w europejskiej kulturze i wpływa na styl życia mieszkańców. W chwili obecnej musi ona jednak sprostać wyzwaniom wynikającym m.in. z wiodącej pozycji tego środka transportu w dziedzinie przemysłu i technologii.

Do wykonania planu Rady ma się przyczynić realizacja dziewięciu projektów przekształcających branżę. Dotyczą one m.in. automatyzacji, wykorzystania rzeczywistości wirtualnej i sztucznej inteligencji, wzmocnienia ekologicznego transportu, inteligentnego zarządzania zasobami oraz rozszerzenia zakresu usług (m.in. inteligentnej integracji w ramach świadczenia usług door-to-door).

Kolej pokazała, że może zaspokoić potrzeby w zakresie mobilności towarów i pasażerów, sprostać wzrostowi przepustowości i może być dostawcą dużych programów przekształcających. Sektor jest bogaty w pomysły na efektywne wykorzystanie technologii i innowacji” - stwierdził Alberto Parrondo, przewodniczący ERRAC.

Więcej o „Strategicznym planie badań i innowacji w dziedzinie kolei” przeczytasz [tutaj].

hp

Szwedzki producent specjalistycznych wagonów do przewozów materiałów ciężkich, firma Kiruna Wagon, opracował nowatorski system załadunku bocznego. Projekt realizowany jest na potrzeby klienta - Södra Cell Värö.

Prototyp zaprezentowany 24 listopada 2020 r. jest zapowiedzią realizacji obejmującego 22 sztuki zamówienia. Model wagonu o nazwie Side Loader XL wyróżnia mechanizm unoszący pionowo całą 20-metrową burtę. Pozwala to na umieszczanie m.in. palet za pomocą wózków widłowych. Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania, ładowanie i rozładunek boczny staje się prostszy. Otwór załadunkowy jest znacznie większy niż w przypadku drzwi przesuwnych. Wyeliminowano także wsporniki, które poza ograniczaniem dostępu są także narażone na uszkodzenia.

Projekt szwedzkiej firmy to efekt jej współpracy z producentem celulozy, firmą Södra Cell Värö. Wymogi postawione przez zleceniodawcę zaowocowały powstaniem wagonu o powierzchni ładunkowej 51 m², który jest w stanie przewieźć jednorazowo towar o masie 51 ton.

„Jeżeli branża kolejowa ma być atrakcyjna jako przyjazna dla środowiska alternatywa dla transportu drogowego, załadunek i rozładunek musi być bardzo wydajny. Dzięki temu wagonowi można zdalnie otworzyć całą długość obu długich boków i uzyskać dostęp do towarów w sposób, który po prostu nie jest możliwy w ciężarówce. Możliwe jest również jednoczesne rozładowywanie całych zestawów pociągów. Duże drzwi ładunkowe stwarzają warunki porównywalne z pracą w magazynie” – stwierdził w komunikacie zamieszczonym na stronie producenta Martin Malmelöv, kierownik produkcji w Kiruna Wagon.

Wagon opracowany przez szwedzkiego producenta, dzięki zastosowanym rozwiązaniom stanowi alternatywę dla transportu kołowego. Masa towarów i powierzchnia ładunkowa znacznie przewyższają te, które dopuszczane są w przypadku ciągników siodłowych z naczepami w państwach UE. Większość krajów ogranicza wagę całkowitą zestawów do 40 ton, a ich długość do maksymalnie 18,75 metra. Daje to około 33 m² powierzchni ładunkowej.

hp

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram