fbpx

Spółka PKP Cargo Connect uczestniczyła w III edycji Forum Portów Ukraińskich, która zakończyła się 30 maja w Odessie. Kierunek ukraiński, mimo konfliktu z Rosją, wydaje się interesujący dla rozwoju biznesu, szczególnie ze względu na ekspozycję na szlaki wiodące z portów Morza Czarnego. Stąd Polska wiąże spore nadzieje z utworzeniem korytarza intermodalnego Morze Bałtyckie – Morze Czarne.

Polskę na Forum reprezentowali zarówno przedstawiciele biznesu, jak i urzędnicy rządowi. Delegacji kolejowej przewodniczył członek zarządu PKP S.A. Andrzej Olszewski. Obecny był też prezes Portu Gdańsk Łukasz Greinke. PKP Cargo Connect reprezentował prokurent spółki Łukasz Strzelecki.

Celem Forum było omówienie tematów z zakresu rozwoju infrastruktury portowej, innowacji i digitalizacji, finansowania projektów w sektorze portowym oraz zwiększenia bazy towarowej, przyciągania potoków ładunków, a wszystko dla kojarzenia partnerów biznesowych i uzupełniania logistyki przemysłowej przez projekty portowo-transportowe.

Forum Portów Ukraińskich (Ukrainian Ports Forum) było dobrym miejscem do promocji korytarza intermodalnego Morze Bałtyckie – Morze Czarne, który to kierunek - jako spółka PKP CARGO CONNECT i cała Grupa PKP CARGO - chcemy rozwijać. Port Odessa przyjmuje z miesiąca na miesiąc coraz więcej kontenerów, a klienci widzą dużą potrzebę ustanowienia stałego połączenia z portem w Gdańsku. Podczas spotkań biznesowych prezentowaliśmy możliwości naszych terminali przeładunkowych na wschodniej granicy. Medyka to miejsce, gdzie przeładowujemy kontenery, a Dorohusk to dobra lokalizacja dla materiałów sypkich. Cieszy duże zainteresowanie okazywane przez naszych ukraińskich partnerów. Rozmawialiśmy też o uruchomieniu pociągów intermodalnych w korytarzu Port Odessa – Port Gdańsk oraz połączeniach w kierunku ukraińskim z polskich portów i Nowego Jedwabnego Szlaku. Zacieśnianie współpracy z Ukrainą w zakresie przewozów kontenerów, ale i naczep multimodalnych, wpisuje się w strategię naszej spółki i poszerzanie sieci pociągów operatorskich” – mówił Łukasz Strzelecki, prokurent spółki PKP CARGO CONNECT.

Prezes PKP CARGO S.A. Czesław Warsewicz wskazał na duży potencjał szlaków transportowych łączących Polskę z Ukrainą.

Po pierwsze, obroty handlowe między Polską a Ukrainą wyniosły w tamtym roku prawie 7,5 mld dolarów, co dało Polsce miano trzeciego partnera handlowego Ukrainy po Niemczech i Chinach. Po drugie, przy dyskusjach o handlu trzeba uwzględnić międzynarodową pozycję Kijowa. Basen Morza Czarnego to ważna część geopolitycznego projektu Trójmorza, a Ukraina to trzeci po Rosji i Turcji kraj leżący nad tym akwenem. Dla wielu przedsiębiorstw wysyłanie towarów z Ukrainy lub tranzytem przez ten kraj do odbiorców w Europie Zachodniej i na innych kontynentach, jak również w drugą stronę, może być bardziej opłacalne przez Gdańsk i pozostałe polskie porty, niż przewożenie ich przez Morze Śródziemne. Gospodarka ukraińska także przeżywa proces konteneryzacji, co otwiera szerokie perspektywy przed operatorami logistycznymi i kolejowymi przewoźnikami intermodalnymi” – podkreślił Czesław Warsewicz.

Po zakończeniu sesji panelowej „Korytarz transportu intermodalnego: Morze Czarne – Morze Bałtyckie. Rozwój, strategia, projekty” przedstawiciele PKP Cargo Connect i Portu Gdańsk wzięli udział w spotkaniu grupy roboczej w zakresie współpracy intermodalnej w korytarzu Morze Bałtyckie – Morze Czarne, która miała na celu rozwinięcie projektu po ubiegłorocznej, październikowej wizycie prezydenta Andrzeja Dudy na Ukrainie i podpisaniu porozumienia między portami morskimi Ukrainy i Polski. Dodatkowo podczas Forum odbyły się spotkania handlowe, których celem było doprowadzenie do uruchomienia pierwszych pociągów w korytarzu Gdańsk – Odessa. Rolą PKP Cargo Connect byłoby zabezpieczenie polskiego odcinka przewozów kolejowych. Dzięki temu, że spółka jest znaczącym operatorem logistycznym, może zapewnić pełny łańcuch usług door-to-door we współpracy z partnerami ukraińskimi i portem w Gdańsku.

Podczas Forum toczyły się rozmowy na temat przewozów towarów spożywczych oraz rozwijania transportu ładunków z kierunków tureckich, a także z Gruzji i Azerbejdżanu, które przez port w Gdańsku mogą trafiać na rynki: brytyjski oraz amerykańskie.

Źródło tekstu: Pkpcargo.com/Serwis Kolejowy

Do 23 kwietnia 2021 r. podmioty zainteresowane mogą składać oferty dotyczące opracowania dokumentacji projektowej terminalu przeładunkowego w Ropczycach. Zamawiającym jest firma PCC Intermodal S.A.

Spółka zaznacza, że warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym jest dostarczenie jej drogą mailową pisma zgłaszającego kandydaturę do 2 kwietnia. Następnie PCC Intermodal S.A. oczekiwać będzie na oferty dotyczące opracowania dokumentacji projektowej.

Podmiot wybrany do realizacji inwestycji zobowiązany zostanie m.in. do wykonania projektu budowy terminalu oraz uzyskania wymaganych pozwoleń w terminie do 28 lutego 2022 r.

PCC Intermodal zakłada, że nowy obiekt, który powstanie w Ropczycach, posiadać będzie m.in. układ drogowy i parking przystosowany do potrzeb pojazdów ciężarowych, plac składowania kontenerów oraz miejsca do ich naprawy i obsługi. Ponadto wzniesione mają być budynki biurowe i techniczne, a także hale, w których znajdą się warsztaty czy magazyny.

Rozbudowana zostanie również infrastruktura kolejowa. Na terenie terminalu mają funkcjonować 4 tory przeładunkowe, minimum trzy tory parkingowe i układ dojazdowy do obiektu.

Szczegóły dotyczące zadania „Budowa kontenerowego terminala przeładunkowego wraz z obiektami towarzyszącymi na terenie Miasta Ropczyce” dostępne są na [stronie] internetowej PCC Intermodal S.A.

hp

Anna Różalska została dyrektorem handlowym spółki PKP Cargo International. Nowe obowiązki pełni od 1 marca 2021 roku – czytamy w komunikacie na stronie firmy.

Anna Różalska pracuje w PKP Cargo International od 2020 roku, a w Grupie PKP Cargo od roku 2016. Do tej pory zajmowała w firmie stanowisko kierownika sprzedaży i odpowiadała za zarządzanie działalnością biznesową w segmencie intermodalnym i motoryzacyjnym. Wcześniej pracowała w DB Cargo Polska. Jest absolwentką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyła także studia podyplomowe na Politechnice Śląskiej w Gliwicach i Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu.

„Anna Różalska posiada wieloletnie doświadczenie w biznesie i zarządzaniu w sektorze transportu kolejowego oraz intermodalnego. Będzie odpowiedzialna za zarządzanie zespołem sprzedażowym, nadzorowanie działań związanych z rozwojem biznesu Grupy PKP CARGO INTERNATIONAL oraz realizację naszych ambitnych celów. Annę Różalską na stanowisku dyrektora handlowego czeka wiele nowych wyzwań i możliwości. W imieniu całej rady nadzorczej życzę jej sukcesów w pracy oraz wielu zadowolonych klientów” – mówi Maciej Walczyk, prezes zarządu PKP Cargo International, cytowany na stronie spółki.

Źródło: Twitter.com PKP Cargo

Spółka pokazała także lokomotywę Traxx od Bombardiera w nowym malowaniu. Wcześniej maszyna jeździła w barwach firmy AWT, która w 2019 roku zmieniła nazwę na PKP Cargo International.

„Lokomotywa Bombardier Traxx 186.353-9 czeskiej spółki PKP CARGO INTERNATIONAL z Grupy PKP CARGO w nowym brandingu. Jest gotowa świadczyć usługi przewozowe klientom w całej Europie” – czytamy we wpisie PKP Cargo na Twitterze.

Źródło: Twitter.com/PKP Cargo

pg

Stowarzyszenie Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego opublikowało na swojej stronie internetowej list, który przesłało do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzeja Bittela. Pismo zawiera opinię ekspertów na temat dokumentu „Kierunki rozwoju transportu intermodalnego do 2030 r. z perspektywą do 2040 r.”.

[Projekt], do którego odniosło się stowarzyszenie, opublikowany został przez ministerstwo w październiku br. i obecnie znajduje się w fazie konsultacji społecznych. Jak podkreśla resort, jego celem jest „identyfikacja działań zmierzających do rozwoju transportu intermodalnego i uwzględnianie potrzeb w tym zakresie w ramach przyszłego dofinansowania w perspektywie finansowej UE 2021-2027”.

SEIM-TSZ w liście do Andrzeja Bittela podkreśla m.in., że tytuł dokumentu nie odnosi się ściśle do zawartej w nim treści. Eksperci zaznaczają, że projekt mówi o transporcie intermodalnym realizowanym za pomocą kolei, zaś jego nazwa sugeruje, iż dotyczy także innych środków transportu.

Ponadto w piśmie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury znajduje się zastrzeżenie dotyczące braku w rządowej publikacji jasnej deklaracji o udziale transportu kolejowego w przewozach intermodalnych. Zdaniem autora opinii, z dokumentu nie wynika, czy wkład tego transportu rośnie, spada czy też pozostaje bez zmian.

Stowarzyszenie Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego sugeruje, jakie działania należy podjąć, aby transport szynowy odgrywał coraz większą rolę w usługach związanych z przesyłem kontenerów.

„(Trzeba – red.) zbudować system transportowy umożliwiający masowy przewóz naczep samochodowych, co pozwoli rozpocząć przejmowanie przez kolej przewozów ładunków spaletyzowanych. Ten system transportowy powinien obejmować utworzenie miejsc koncentracji ładunków w paletach, urządzenia do załadunku i zdejmowania naczep samochodowych z wagonów i przeładunku ich na ciągniki samochodowe oraz park specjalistycznych platform wagonowych” – brzmi jeden z pięciu punktów zawierających wskazania Stowarzyszenia.

Wśród sugerowanych rozwiązań znalazły się także propozycje dotyczące zniesienia opłat od operatorów pociągów intermodalnych za korzystanie z infrastruktury kolejowej oraz budowy sieci centrów logistycznych. Całość listu dostępna jest na [stronie] SEIM-TSZ.

hp

W ubiegłym roku przeładunki w terminalach intermodalnych wyniosły 74,3 mln ton. To wzrost o 10,4% w porównaniu z 2018 r. – wskazuje Główny Urząd Statystyczny w raporcie: „Transport intermodalny w Polsce w 2019 r.”.

Terminal intermodalny to miejsce, dzięki któremu można szybko i bezpiecznie dokonać przeładunku pomiędzy różnymi środkami transportu. Zgodnie z raportem GUS, w ubiegłym roku na terenie Polski takich aktywnych punktów było 38 – 6 morskich i 32 lądowych.

Łączna roczna zdolność przeładunkowa terminali transportu intermodalnego wyniosła 9,3 mln TEU, w tym w terminalach morskich – 6,4 mln TEU, a w terminalach lądowych – 2,9 mln TEU” – czytamy w raporcie GUS.

Jak podał Urząd, w ubiegłym roku w terminalach intermodalnych łącznie przeładowano ponad 74,3 mln ton ładunków skonteneryzowanych - w tym 40,5 mln ton przewieziono transportem morskim. To stanowiło z kolei 30,1% ogółu ładunków przeładowanych w terminalach morskich i lądowych. Samochodem przewieziono 33,3 mln ton, a koleją 26,3 mln ton.

W ogólnej liczbie przeładowanych kontenerów w terminalach morskich i lądowych przeważały kontenery 40’ (66,3%). Udział kontenerów 20’ wyniósł 27,4%, kontenerów 45’ i więcej – 5,2%, a 30’ – 1,2%” – podał Urząd.

Zgodnie z raportem w 2019 roku dominowały ładunki produktów spożywczych, napojów oraz wyrobów tytoniowych. W sumie stanowiły 47,5% wszystkich towarów. W sakli roku to wzrost o 35,8 punktów procentowych. 18,9% to ładunki produktów nieznanych. Chemikalia, produkty chemiczne, włókna sztuczne, wyroby z gumy i z tworzyw sztucznych oraz paliwo jądrowe stanowiły zaś 8,2% wszystkich ładunków. Jak zaznacza GUS, „to spadek o 7,3 p. proc. w stosunku do 2018 r.”.

Transportem samochodowym intermodalnym w zeszłym roku przewieziono ponad 24 mln ton ładunków skonteneryzowanych. Przewozy krajowe, podobnie jak i w 2018 roku, wyniosły ponad 98%. Najwięcej było ich do i z województwa pomorskiego (21,5%), łódzkiego (19,6%) i mazowieckiego (8,6%).

Największy wzrost przewiezionych ton ładunków skonteneryzowanych w porównaniu z rokiem poprzednim odnotowano w województwie podlaskim i świętokrzyskim. Mniej ładunków niż przed rokiem przewieziono natomiast do województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego” –czytamy w opublikowanym raporcie.

Transport intermodalny, jak tłumaczy GUS, pozwala tworzyć nowoczesne łańcuchy transportowe łączące dwa lub więcej rodzajów transportu w jeden system. Oparty jest on na węzłach stanowiących punkty styku różnych gałęzi transportu uczestniczących w przemieszczaniu towarów bez zmiany jednostki ładunkowej.

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram