fbpx

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego rozstrzygnęła wątpliwości ws. projektu tzw. rozporządzenia obszarowego. Pozytywnie zaopiniowała projekt, który pozwoli szybciej, sprawniej i bezpieczniej przygotować inwestycje. Zaakceptowany 8 kwietnia dokument to szereg korzyści dla mieszkańców, samorządów i inwestora, który nie ingeruje w codzienne życie mieszkańców.

Rozporządzenie obszarowe to dokument, który wskazuje maksymalny teren, na którym pojawi się Port Solidarność wraz ze zintegrowanym węzłem kolejowo-drogowym. Delegacja Rady Ministrów do wydania rozporządzenia wynika z ustawy o CPK, która wprowadza na takim obszarze szereg zasad. Dzięki nim przygotowanie nowego lotniska będzie procesem szybszym, bardziej efektywnym i przejrzystym, także dla mieszkańców tego obszaru.

„Cieszę się, że projekt rozporządzenia został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, bo to oznacza wspólny i jednoznaczny głos w kluczowych sprawach dotyczących lokalnych społeczności. Projekt wywoływał różne emocje i wątpliwości, ale całe szczęście udało się pozyskać wspólny głos samorządów z całego kraju, który wyraźnie wskazuje na potrzebę i sens istnienia takiego dokumentu dla całej społeczności lokalnej” – podkreśla Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. CPK.

Kilkudziesięciu samorządowców, zebranych na posiedzeniu Zespołu ds. Infrastruktury KWRiST wydało pozytywną opinię na temat dokumentu. Otwiera to drogę do dalszego procedowania rozporządzenia już na etapie rządowym. Od tej pory przyjęcie przez rząd i wejście w życie aktu prawnego to kwestia najbliższych tygodni.

Zapisy rozporządzenia obszarowego są korzystne dla mieszkańców tego obszaru i struktur samorządowych. Dokument zapewnia zabezpieczenie terenowe umożliwiające terminową i sprawną realizację inwestycji. Przepisy wprowadzają m.in. prawo pierwokupu nieruchomości dla spółki CPK, co uniemożliwi spekulacyjny obrót ziemią z terenu inwestycji – niekorzystnego zarówno dla mieszkańców, jak i inwestora.

„Rozporządzenie pozwoli zmniejszyć ryzyko ewentualnych konfliktów przestrzennych (zapobiegnie sytuacji, w której obszary wskazane w planach miejscowych mogłyby kolidować z planami inwestycyjnymi). Nowe przepisy dadzą możliwość skutecznego przeprowadzenia badań, w tym archeologicznych, geologicznych i przyrodniczych, co powinno bezpośrednio przełożyć się na przyspieszenie określenia finalnej lokalizacji inwestycji, a w końcu jej realizacji. Projekt rozporządzenia to wyjście naprzeciw propozycjom mieszkańców, które były zgłaszane w ostatnich tygodniach i miesiącach. Pozytywna opinia samorządów o projekcie rozporządzenia jest istotna nie tylko z punktu widzenia spółki. Dokładamy wszelkich starań, żeby inwestycję zrealizować w harmonii ze społecznościami lokalnymi. W tym obszarze działań nigdy nie będzie za wiele, dlatego chcemy jeszcze bardziej zintensyfikować naszą komunikację z mieszkańcami” – wskazuje Mikołaj Wild, prezes spółki CPK.

Rozporządzenie odpowiada na wątpliwości zgłaszane przez mieszkańców i przekazywane przez władze samorządowe, dotyczące inwestycji planowanych przez spółkę CPK na obszarze 74 km kw. na terenie gmin Baranów, Teresin i Wiskitki. Dzięki temu możliwe będzie wcześniejsze wskazanie dokładnej lokalizacji portu lotniczego wraz z dodatkową infrastrukturą węzła kolejowego.

Mieszkańcy będą mieli również pewność, że nie dostaną pozwoleń na budowy np. domów, która kolidowałyby z planami inwestycyjnymi, przez co w krótkim czasie musiałyby być rozebrane. Nie padną też ofiarami spekulacji gruntowych, które mogłyby mieć miejsce bez wprowadzenia prawa pierwokupu dla spółki.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie gmin, na terenie których stosowane będą szczególne zasady gospodarowania nieruchomościami, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz realizacji inwestycji celu publicznego w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego jest wydawane na podstawie delegacji zawartej art. 28 i w oparciu o zapisy art. 29 ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym. [czytaj więcej]

Źródło tekstu: Cpk.pl/Serwis Kolejowy

Podróżni wygodniej wsiądą do pociągów na przystanku Wierna Rzeka. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wykorzystają maszyny do poprawy toru i zapewnią dobre podróże na trasie Kielce – Częstochowa. Lepszy dostęp do pociągów już umożliwiają nowe perony, m.in. w Bukowej, Czarncy i Włoszczowie. W ostatnich czterech latach na poprawę świętokrzyskiego odcinka linii z Kielc w stronę Śląska przeznaczono 46 mln zł ze środków budżetowych.

Na przystanku Wierna Rzeka, na trasie z Kielc do Częstochowy podróżni zyskają dogodny dostęp do pociągów. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wybudują nowe perony. Przyjęte rozwiązanie ułatwi wsiadanie i wysiadanie z pociągów. Na peronach będzie nowe oświetlenie i oznakowanie. Zamontowana zostanie wiata i ławki. Przystanek będzie dostosowany do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Dojście do kolei ułatwi pochylnia. Ścieżki naprowadzające i wypukłe pasy w nawierzchni peronu ułatwią orientację osobom niedowidzącym i niewidomym.

Na szlaku Piekoszów – Małogoszcz poprawiony będzie tor. Prace zapewnią dobry czas podróży m.in. na trasie Kielce – Częstochowa – Fosowskie. Roboty obejmą 8 km linii. Zaplanowano wykorzystanie specjalistycznego sprzętu – maszyny AHM i oczyszczarki tłucznia. Wyremontowany zostanie również most i przepust. Zapewniony będzie wymagany poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym na przejeździe w pobliżu przystanku Wierna Rzeka, dzięki nowej nawierzchni skrzyżowania z płyt przejazdowych. Rozpoczęcie prac zaplanowano w II poł. roku.

Stały nadzór PLK nad przejazdami kolejowo-drogowymi wymaga również prac. Przebudowane będą skrzyżowania kolejowo-drogowe w Szczukowicach, Małogoszczu, Ludyni, Włoszczowie i Żelisławicach. Na przejazdach poprawiona będzie jezdnia i tory. Urządzenia przejazdowe zostaną wymienione na nowe. Będą też dodatkowe sygnalizatory, które będą informować kierowców o zbliżającym się pociągu. Na przejazdach zamontowany zostanie monitoring. Prace podniosą poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym. Roboty zaplanowano w bieżącym i przyszłym roku.

PLK dbają o dobre podróże między województwem świętokrzyskim a śląskim

Prace PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. na trasie z Kielc w kierunku Częstochowy i Katowic, zapewniają sprawne podróże koleją. W latach 2017-2020 na poprawę świętokrzyskiego odcinka linii przeznaczono 46 mln zł.

Mieszkańcy województwa świętokrzyskiego zyskali lepszy dostęp do kolei dzięki przebudowie peronów na stacjach i przystankach: Czarnca, Bukowa, Ludynia Dwór, Włoszczowa i Kielce Herbskie. Efektem robót jest możliwość wygodnego korzystania z kolei przez wszystkich podróżnych, także osoby o ograniczonych możliwościach poruszania się.

Poziom bezpieczeństwa zwiększyła przebudowa 8 przejazdów kolejowo-drogowych. Roboty wyeliminowały ograniczenia prędkości pociągów, a tym samym zapewnione zostały rozkładowe czasy podróży na międzyregionalnej trasie łączącej woj. świętokrzyskie i śląskie.

Źródło tekstu: Plk-sa.pl/Serwis Kolejowy

Władze Egiptu realizują plan poprawy bezpieczeństwa na krajowej sieci kolejowej. Rada dyrektorów Afrykańskiego Banku Rozwoju (AfDB) zatwierdziła pierwsze 145 mln euro pożyczki na jego realizację – czytamy w komunikacie prasowym na stronie organizacji.

Przyznane środki finansowe mają zostać przeznaczone na wsparcie prac w ramach Programu Modernizacji Egipskich Kolei Narodowych (ENRMP). Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa i zwiększenie przepustowości na krajowych szlakach kolejowych. Dzięki inwestycji nowoczesne systemy zostaną zainstalowane na 950 kilometrach najbardziej eksploatowanych tras. Ma to pozwolić na zwiększenie udziału kolei w rynku przewozów pasażerskich do 2029 roku z 8% do 15%, a w rynku przewozów towarowych z 6% do 10%

Minister ds. współpracy międzynarodowej w rządzie Egiptu Dr Rania A. Al-Mashat wskazała, że rozwój sektora kolejowego będzie miał w najbliższych latach kluczowe znaczenie dla krajowego transportu.

„Bezpieczne, dostępne, wygodne i ekologiczne systemy transportu będą miały kluczowe znaczenie dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. Ulepszenie i rozbudowa egipskiego systemu kolejowego za pośrednictwem ENRMP umożliwi rozwój miast i obszarów wiejskich za pośrednictwem zintegrowanego systemu intermodalnego. Technologia i innowacje oraz zdecydowane zaangażowanie w rozwój transportu będą kluczowe” – podkreśliła minister, cytowana na stronie AFDB.

Realizacja programu ma poprawić sytuację najsłabiej zarabiających obywateli Egiptu, którzy stanowią około 40% całej populacji kraju. Kolej jest dla nich atrakcyjnym cenowo środkiem transportu, z którego często korzystają. Rosnące znaczenie sektora kolejowego będzie miało też pozytywny wpływ na środowisko naturalne, dzięki zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych.

Przypomnijmy, że w kolejnych latach Egipt ma przeznaczyć łącznie ponad 14 mld dolarów na rozwój krajowej sieci i zwiększenie bezpieczeństwa pasażerów. To reakcja na katastrofę kolejową, która miała miejsce pod koniec marca 2021 roku. W jej wyniku zginęło ponad 30 osób, a dziesiątki zostało rannych. [czytaj więcej]

pg

W piątek, 2 kwietnia podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla trasy Gdańsk Południe – Wrzeszcz. Prace projektowe mają zakończyć się w IV kwartale 2022 roku.

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej linii tramwajowej Nowa Politechniczna (trasa Gdańsk Południe – Wrzeszcz) wygrało konsorcjum firm, którego liderem jest Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego SA. Koszt projektu wyniesie blisko 5 milionów złotych.

Trasa tramwajowa Gdańsk Południe – Wrzeszcz (nazywana także Nową Politechniczną) to nowa linia, która docelowo ma połączyć górny i dolny taras Gdańska. Trasa drogi częściowo przebiegać będzie nowym śladem (przez tereny obecnie niezagospodarowane) jak i w śladzie istniejących dróg, które zostaną przebudowane i dostosowane do wymogów projektowanej drogi i trasy tramwajowej.

W pasie Nowej Politechnicznej zaprojektowana zostanie dwutorowa linia tramwajowa, która rozpoczynać się będzie od skrzyżowania Jaśkowa Dolina z ul. Rakoczego dalej ulicami Jaśkowa Dolina i Wileńską. Projekt uwzględni poprowadzenie tramwaju 350-metrowym tunelem wzdłuż ul. Wileńskiej, w okolicy ul. Migowskiej i Morenowej. Według założeń koncepcyjnych, tramwaj ma biec dalej obok ul. Sobieskiego i nieistniejącą jeszcze ul. Nową Politechniczną. W al. Grunwaldzką tramwaj ma włączyć się z ul. Bohaterów Getta Warszawskiego. Projektant ma uwzględnić możliwość etapowania inwestycji.

„Projekt trasy Gdańsk Południe – Wrzeszcz będzie uwzględniać nie tylko linię tramwajową, ale także drogi i trasy rowerowej. Aby umożliwić poprowadzenie tramwaju nową trasą dokumentacja zawierać będzie m.in. przebudowę Jaśkowej Doliny, kilometrowego odcinka ul. Wileńskiej czy ul. Do Studzienki” – wyjaśnia Włodzimierz Bartosiewicz, dyrektor naczelny Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.

Inwestycja wymusi także kompleksową przebudowę sieci podziemnych, w tym przebudowę kanalizacji deszczowej i systemu odwodnienia.

Projekt Nowej Politechnicznej powstanie na podstawie koncepcji przygotowanej przez spółkę Mosty Katowice. Według umowy projektanci tej firmy mieli również opracować dokumentację projektową. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia koncepcji umowa ze spółką została rozwiązana, w związku z czym konieczne było ogłoszenie nowego przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej.

Źródło tekstu: Gdansk.pl/Serwis Kolejowy

Władze Egiptu przeznaczą 14,3 mld dolarów na rozwój krajowej sieci kolejowej i zwiększenie bezpieczeństwa pasażerów. Decyzja to odpowiedź na ubiegłotygodniową katastrofę kolejową, w której zginęło ponad 30 osób – podaje portal Arabnews.com

Rządowe plany zostały ogłoszone podczas spotkania egipskiego ministra transportu Kamela al-Wazira z przedstawicielami Egipskich Kolei Państwowych. Rozmawiano na temat opracowania strategii w celu zapobiegania podobnym wypadkom kolejowym w przyszłości. Szef resortu podkreślił, że środki zostaną przeznaczone na przeprowadzenie prac zwiększających bezpieczeństwo na istniejących liniach.

Kamel al-Wazir powiedział też, że winę za ubiegłotygodniowy wypadek ponosi maszynista jednego z pociągów. Zaznaczył, że trwa dochodzenie w tej sprawie.

„Naszym celem jest stworzenie sieci połączeń kolejowych na najwyższym poziomie bezpieczeństwa. Dużym problemem w tej kwestii jest czynnik ludzki, pracujemy nad zwiększeniem jego niezawodności” – podkreślił Kamel al-Wazir, cytowany przez Arabnews.com.

O podjęcie zdecydowanych działań na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa w transporcie kolejowym zaapelował także prezydent Egiptu Abd al-Fattah as-Sisi. Wskazał, że konieczne prace powinny być prowadzone tak, aby nie zamykać ruchu na głównych szlakach i nie doprowadzić do wykluczenia komunikacyjnego pasażerów.

Wcześniej egipski minister transportu zapowiadał, że przeprowadzenie niezbędnych prac modernizacyjnych wymagałoby zamknięcia głównych linii kolejowych do 2022 roku, a pozostałych do roku 2024. Plan został odrzucony, ponieważ jego wdrożenie znacznie utrudniłoby codzienne funkcjonowanie obywateli. Kolejami egipskimi podróżuje codziennie około miliona osób.

Katastrofa kolejowa w Egipcie miała miejsce 26 marca w pobliżu miasta Sauhadż. Na skutek zderzenia dwóch składów pasażerskich śmierć poniosły co najmniej 32 osoby, a dziesiątki zostało rannych. Prokuratura prowadzi śledztwo w celu wyjaśnienia przyczyn wypadku. [czytaj więcej]

pg

Dla mieszkańców Szepietowa sprawniejsze podróże koleją z dostępnych peronów oraz bezkolizyjne przejazdy nad torami będą efektem modernizacji linii Rail Baltica na odcinku Czyżew – Białystok. Stanęły pierwsze konstrukcje nowej sieci trakcyjnej. Wymienione będą tory. Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A jest współfinansowana ze środków unijnych z instrumentu CEF „Łącząc Europę”.

W Szepietowie, podobnie jak na 5 stacjach i 12 przystankach między Czyżewem a Białymstokiem mieszkańcy i pasażerowie zyskają lepszy dostęp do kolei. Na stacji będą dwa nowe wyższe perony, które ułatwią wsiadanie do pociągów. Przewidziano rozwiązania gwarantujące dostosowanie obiektów do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania. Dla bezpieczeństwa podróżnych, przejście w poziomie szyn zastąpione będzie trasą prowadzącą pod torami na perony. Ustawione będą wiaty i ławki. Wyświetlacze i nagłośnienie zapewnią stały dostęp do informacji o pociągach.

Nie tylko w Szepietowie – podróże obok budowy

Na stacji w Szepietowie zapewniony jest stały dostęp do pociągów z peronu tymczasowego. Podróże odbywają się według ustalonego rozkładu jazdy. Obok torów widać już nowe słupy, na których rozwieszana będzie sieć trakcyjna. Wykonawca usuwa konstrukcje starych peronów i zbędne zabudowania stacyjne. Układane są instalacje niezbędne do obsługi przebudowanej trasy. Pracuje ciężki sprzęt. Przygotowywany jest teren do dalszych prac torowych oraz budowy dwóch wiaduktów nad torami.

Bezkolizyjne skrzyżowania zastąpią przejazdy w poziomie torów przy ul. Mazowieckiej i Przemysłowej. Komunikację w mieście poprawi również budowa dróg dojazdowych wzdłuż torów. Mieszkańcom ul. Kolejowej chodniki zapewnią dogodne dojścia do posesji.

Modernizacja trasy Rail Baltica zwiększa atrakcyjność podróży koleją oraz przewozu ładunków. Prace podnoszą poziom bezpieczeństwa na torach. Inwestycje korzystnie zmieniają komunikację drogową w miejscowościach położonych wokół kolei.

Zmienia się Rail Baltica między Czyżewem a Białymstokiem

Na podlaskim odcinku Rail Baltica prace prowadzone są od granicy województwa do stacji Racibory. W Czyżewie roboty obejmują perony oraz teren wiaduktu kolejowego. Zaawansowana jest budowa przejazdu nad torami w Uhowie. W Białymstoku budowane jest lokalne centrum sterowania ruchem kolejowym, które zapewni bezpieczne i sprawne kursy pociągów. Wykonawca prowadzi prace torowe. W Starosielcach przygotowywana jest trasa łącznicy kolejowej, która połączy linię z Ełku z linią do Bielska Podlaskiego.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. modernizują linię Rail Baltiica z Warszawy do Białegostoku na 70-kilometrowym odcinku Czyżew – Białystok. Inwestycja obejmuje 6 stacji i 12 przystanków. Efektem prac będą szybsze, wygodniejsze i bezpieczne podróże. Zwiększy się dostęp do kolei. Po zakończeniu wszystkich prac, podróż najszybszym pociągiem z Białegostoku do Warszawy zajmie ok. 90 minut. Inwestycja jest ważna również dla przewozów towarowych. Modernizacja zwiększa rolę kolei w przewozach regionalnych, dalekobieżnych oraz na międzynarodowej trasie Rail Baltica, która łączy Europę.

Budowa prowadzona jest w ramach projektu „Prace na linii E75 na odcinku Czyżew – Białystok”. Wartość inwestycji prawie 3,4 mld zł. Projekt współfinansowany ze środków instrumentu CEF „Łącząc Europę” – (Connecting Europe Facility – CEF).

Źródło tekstu: Plk-sa.pl/Serwis Kolejowy

Inwestycje kolejowe CPK to łącznie prawie 1 800 km nowych linii, które mają powstać w Polsce do końca 2034 r. Dla ponad 500 km z nich prace przygotowawcze już trwają. Dla mieszkańców Żor najważniejsza jest planowana budowa linii kolejowej dużych prędkości na odcinku Katowice – Jastrzębie-Zdrój – Ostrawa, która może przechodzić przez teren miasta.

Na Program Kolejowy CPK składa się w sumie 12 tras kolejowych, w tym 10 tzw. szprych CPK prowadzących z różnych regionów Polski do Warszawy i CPK. Łącznie to 30 zadań inwestycyjnych i aż 1 789 km nowych linii kolejowych, których inwestorem jest spółka Centralny Port Komunikacyjny. W województwie śląskim planowana jest budowa przez CPK 100 km nowych linii kolejowych i modernizacja przez PKP PLK 246 km linii istniejących.

Jedną z tych inwestycji będzie budowa linii kolejowej nr 170 na odcinku: Katowice - Chybie – Jastrzębie Zdrój – Godów – granica państwa. Na przygotowanie dokumentacji dla tego projektu spółka CPK otrzymała dofinansowanie z unijnego Instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility). W ramach tego zadania powstanie nowe połączenie transgraniczne Katowice – Ostrawa, które będzie elementem transeuropejskiej sieci TEN-T.

Obecnie spółka CPK prowadzi dla tego odcinka zaawansowane postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy studium techniczno-ekonomiczno środowiskowego. Podpisanie umowy planowane jest w maju tego roku. W ramach tego studium przygotowana zostanie potrzebna dokumentacja, wraz ze wskazaniem rekomendowanego przebiegu linii kolejowej w zakresie koniecznym do prowadzenia działań na kolejnych etapach inwestycji. Przebieg wariantów, które są obecnie brane pod uwagę i będą rozpatrywane w ramach STEŚ, przedstawia mapa, zamieszczona poniżej.

Kolejnym krokiem będą konsultacje społeczne z mieszkańcami, podczas przedstawiciele spółki zaprezentują warianty przebiegu tras na podkładach geodezyjnych (mapach) z propozycjami konkretnych rozwiązań technicznych.

Na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2022 r. wybrany zostanie tzw. wariant inwestorski, który następnie poddany będzie analizie w ramach procedury uzyskania decyzji środowiskowej (DUŚ). W ramach DUŚ również są przewidziane konsultacje społeczne. Na tym etapie będzie można już mówić o ostatecznym przebiegu linii kolejowej i o tym, w jakim zakresie będzie ona przechodziła przez teren Żor.

Mapa pokazująca warianty przebiegu trasy kolejowej przez Żory, Źródło: Zory.pl

Źródło tekstu: UM Żory/Serwis Kolejowy

Przebudowa skrzyżowania i instalacje sygnalizacji świetlnej zintegrowanej z systemem obsługi przejazdu kolejowego – taka propozycja padła 12 marca podczas sesji rady gminy Tuszów Narodowy. Propozycja dotyczy przejazdu kolejowego na remontowanej linii L25 i skrzyżowania dróg w Tuszowie Narodowym. Dotychczasowe propozycje w planowanym remoncie tego odcinka spotykały się ze sprzeciwem społeczności gminy.

Trwa remont linii kolejowej L25. Kończą się prace przy odcinku Mielec – Dębica, wkrótce rozpocznie się procedura ws. fragmentu Mielec – Padew Narodowa. Przy planowaniu tego remontu sporo problemów nastręczają przejazdy kolejowe, które w myśl obecnych przepisów prawnych nie mogą funkcjonować w takiej formie jak dotychczas. To nie jedyny taki problem. Podczas toczącego się remontu, podobne występowały także na odcinku Mielec – Dębica np. w Rzemieniu. Wcześniejsze propozycje rozwiązania tej sytuacji w Tuszowie Narodowym przez PKP Polskie Linie Kolejowe spotkały się ze protestami mieszkańców i sprzeciwem władz gminy. Dziś temat przejazdu kolejowego był omawiany na sesji rady gminy w Tuszowie Narodowym. W imieniu PKP PLK odpowiedzi udzielał Mateusz Wanat dyrektor regionu południowego Centrum Realizacji Inwestycji w PKP Polskie Linie Kolejowe. Samorząd Województwa reprezentował wicemarszałek Piotr Pilch, obecni byli także radni województwa Maria Napieracz i Jan Tarapata oraz dyrekcja departamentu dróg i zbiorowego Transportu Publicznego UMWP.

To nie jest jedyny przypadek w Polsce. Naszym zadaniem jest takie przygotowanie inwestycji, aby pogodzić oczekiwania społeczne z przepisami, w ramach których musimy się poruszać. Ten przypadek w Tuszowie Narodowym jest szczególnie trudny. Bo przejazd i tory znajdują się bardzo blisko drogi powiatowej. Proponujemy stworzyć skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną, która będzie zsynchronizowana z sygnalizacją na przejeździe czyli czerwonymi światłami i rogatkami. Skrzyżowanie będzie wymagało przebudowy, konieczne będzie stworzenie dodatkowych pasów czyli prawo- i lewoskrętów. Tu liczymy na współpracę w tej kwestii samorządu gminy jak i powiatu przy wsparciu pana marszałka” – powiedział dyr. Mateusz Wanat.

Jak zaznaczył część przebudowy związana bezpośrednio z przejazdem byłaby zrealizowana przez PKP PLK w ramach projektu remontu linii, natomiast pozostała część będzie zupełnie nowym zadaniem dla samorządów.

To jest bardzo dobra propozycja. Chcę podkreślić, że Samorząd Województwa nie jest inwestorem. My udzielamy wsparcia na ten cel w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Remont na odcinku Mielec – Dębica to koszt ponad 300 mln zł, z czego wspomniane dofinansowanie to 85 procent. Planując remont na kolejnym odcinku Mielec – Padew wchodzimy już w poziom przetargu pod specjalnym nadzorem Unii Europejskiej stąd też ta inwestycja będzie podległa dokładnej analizie i kontroli. To nie jest zwykły projekt, będzie pierwszy w takiej formule w naszym regionie” – tłumaczył na sesji wicemarszałek Piotr Pilch.

Prowadzona inwestycja nie może być kłopotliwa dla mieszkańców. Dziękuję PKP PLK, że padło to zobowiązanie. To dla nas budujące, że rysuje się tu krajobraz porozumienia” – mówił wójt Tuszowa Andrzej Głaz.

Wielokrotnie mówiono o koniecznej współpracy z powiatem, ale na sesji nie było jednak obecnych przedstawicieli starostwa.

Apeluję, by starosta zorganizował spotkanie, na które przyjedziemy z PKP PLK, by rozmawiać o szczegółach. Prośba do wójta, by działał, bo tu nie ma czasu na zwłokę. Rola starostwa jest bardzo istotna” – podsumował Piotr Pilch.

Źródło tekstu: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/Serwis Kolejowy

Władze Republiki Ghany zapowiadają przeznaczenie co najmniej 2 miliardów dolarów na inwestycje w krajową sieć kolejową do końca 2023 roku. Środki mają trafić zarówno na modernizację istniejących linii, jak i budowę nowych tras – poinformowano na stronie Ministerstwa ds. Rozwoju Kolei Ghany.

Prezydent kraju Nana Addo Dankwa Akufo-Addo poinformował o planach rządu 9 marca, w czasie swojego przemówienia w parlamencie. Podkreślił, że zgodnie z planami finansowymi Ghany na lata 2020-2023 kraj przeznaczy 597 mln dolarów na budowę linii kolejowej Manso – Huni Valley o standardowym rozstawie szyn. Po jej zakończeniu pasażerowie zyskają łatwiejszy dostęp do kolei i większy komfort podróży, a transport towarów na krajowych liniach stanie się bardziej wydajny.

Plany inwestycyjne obejmują także budowę kolei normalnotorowej ze stacji Takoradi do portu lotniczego w Sekondi-Takoradi. Władze zamierzają też zmodernizować wąskotorową trasę pomiędzy Takoradi i Sekondi i dostosować ją do ruchu pociągów normalnotorowych. W kraju ma powstać ponadto nowa linia Kojokrom – Eshiem – Manso o standardowym rozstawie szyn.

„Rozwój projektu kolei ze stacji Takoradi do portu lotniczego zaowocuje budową 102-kilometrowej linii kolejowej między portem Takoradi a Huni Valley” – podkreślił prezydent Ghany, cytowany w komunikacie na rządowej stronie.

Nana Addo Dankwa Akufo-Addo zapewnił, że działania podejmowane przez powołane za jego kadencji Ministerstwo Rozwoju Kolei przynoszą efekty. Organ planuje przeznaczyć środki na modernizację ponad 300 km tras wąskotorowych. Powstanie 10 nowych stacji kolejowych, a 8 innych zostanie zmodernizowanych.

Prezydent poinformował także, że firma China Railway Wuju (Group) Corporation zostanie wykonawcą prac na pięciu odcinkach. Wcześniej Chińczycy otrzymali kontrakt o wartości 500 mln dolarów na trasę Manso – Dunkwa. Wszystkie wymienione zadania mają zostać zrealizowane do końca 2023 roku.

Ghana to kolejny kraj afrykański, który stawia na kolej. W ostatnim czasie strategię mającą poprawić bezpieczeństwo pasażerów i pracowników sektora kolejowego ogłosił Egipt, który planuje także budowę swojego pierwszego systemu szybkiej kolei. [czytaj więcej]

pg

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram