fbpx

PKP S.A. przekazały plac budowy wykonawcy modernizacji dworca kolejowego w Siedlcach – spółce Texom z Krakowa. Po zakończeniu prac obiekt będzie nowoczesny i dostosowany do współczesnych standardów obsługi podróżnych. Inwestycja ma zakończyć się jesienią 2022 roku. Koszt zadania to 18,7 mln zł brutto.

Obecny budynek siedleckiego dworca został wzniesiony w 1866 roku, a następnie przeszedł przebudowę w latach 90. Mająca się rozpocząć niebawem inwestycja, realizowana w ramach ogólnopolskiego Programu Inwestycji Dworcowych z dofinansowaniem unijnym z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, będzie miała na celu dostosowanie obiektu do współczesnych standardów obsługi podróżnych, a także poprawę jego estetyki. Dokumentację projektową opracowała pracownia architektoniczna Pas Projekt z Nadarzyna.

Metamorfozę przejdzie elewacja budynku, która odzyska ceglany wygląd – właśnie taką posiadał pierwszy wybudowany w 1866 roku dworzec w Siedlcach. Jej górne części zostaną wykończone patynowaną blachą tytanowo-cynkową. W projekcie uwzględniono również symetryczne rozstawienie otworów okiennych, a także wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Nad wejściem głównym do strefy obsługi podróżnych zostanie umieszczony wielkoformatowy zegar.

Przestrzeń obsługi pasażerów będzie składała się z poczekalni i holu o wysokości dwóch kondygnacji, wokół których na dwóch piętrach znajdą się pomieszczenia kas biletowych, toalety oraz lokale handlowo-usługowe. W projekcie parter budynku połączono z pasażem handlowym na piętrze za pomocą klatek schodowych oraz dwóch wind. Hol i poczekalnia zostaną wyposażone w ławki, gabloty z rozkładami jazdy, elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów oraz nowoczesny system informacji głosowej.

„Przekazanie placu budowy wykonawcy prac w związku z przebudową dworca w Siedlcach to ważna wiadomość dla mieszkańców południowego Podlasia. Tak ważne miasto jak Siedlce zasługuje na dostęp do bezpiecznej i komfortowej infrastruktury kolejowej. Mam nadzieję, że nowoczesny i proekologiczny budynek dworca stanie się ważnym centrum społeczności lokalnej i ułatwi pasażerom podróżowanie koleją do Warszawy. Wszystko to dzięki Programowi Inwestycji Dworcowych, w ramach którego polski rząd przeznaczy do 2023 r. prawie 2 mld zł na modernizację blisko 200 dworców” – mówi Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury.

„Przebudowa dworca w Siedlcach to jedna z ważniejszych inwestycji w województwie mazowieckim realizowanych w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023. Jej głównym celem jest poprawa komfortu podróżnych,  bezpieczeństwa, ale również estetyki dworca, który zyska całkowicie nowy wygląd łączący w sobie nawiązania do historii oraz nowoczesność” – wskazuje Ireneusz Maślany, członek zarządu PKP S.A.

Dzięki inwestycji dworzec zyska wiele usprawnień dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Oprócz wspomnianych wind będą to m.in. ścieżki prowadzące z polami uwagi, tabliczki w alfabecie Braille’a, dotykowy plan dworca, automatyczne drzwi czy okienka kasowe dostosowane do obsługi osób poruszających się na wózkach. We wnętrzach zastosowana będzie również kontrastowa kolorystyka, co ułatwi przemieszczanie się po obiekcie osobom niedowidzącym.

Poprawi się również stan techniczny budynku. Wymienione zostaną wszystkie instalacje i urządzenia wewnętrzne. Nacisk położono na ekologię i bezpieczeństwo. Na dworcu zostanie zamontowane energooszczędne oświetlenie wraz z automatyką sterującą, a także system BMS (Building Management System), którego jednym z zadań jest optymalizacja zużycia energii elektrycznej, cieplnej oraz wody. Ponadto budynek zostanie w całości ocieplony, a zamontowana w nim nowa stolarka okienna i drzwiowa spełni obowiązujące normy. Z kolei poprzez instalacje nowoczesnych systemów bezpieczeństwa (monitoring, system kontroli dostępu, system sygnalizacji włamania i napadu), w tym przeciwpożarowych, poprawie ulegnie bezpieczeństwo podróżnych i samego budynku.

Na nowo zagospodarowany zostanie teren w sąsiedztwie dworca. Pojawią się tam wiata rowerowa z 10 stojakami na jednoślady oraz kilka miejsc parkingowych, w tym jedno przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami. Zamontowane zostaną elementy małej architektury takie jak ławki, oświetlenie czy kosze.

Źródło tekstu: Pkp.pl/Serwis Kolejowy

Siedem polskich projektów kolejowych może otrzymać ponad 47 milionów euro dofinansowania z instrumentu „Łącząc Europę” (CEF). Środki przyznano pięciu inwestycjom, a dwie kolejne trafiły na miejsca rezerwowe. Nasz kraj znalazł się na szczycie listy państw Unii Europejskiej pod względem wartości pozyskanych funduszy.

Wyniki konkursu ogłosił w Łodzi wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.

„O wsparcie w konkursie ubiegało się około stu projektów z całej Unii Europejskiej. Polska znalazła się na pierwszym miejscu według wartości pozyskanego dofinansowania wśród wszystkich krajów. To dla nas duży sukces. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu zrealizujemy duże inwestycje infrastrukturalne” – wskazał Waldemar Buda.

Zwycięskie projekty

Środki z instrumentu Łącząc Europę, przyznano pięciu polskim projektom. Kolejne dwa znalazły się na liście rezerwowej i otrzymają dofinansowanie pod warunkiem pozyskania brakujących funduszy krajowych.

Projekt PKP PLK „Prace na linii kolejowej E59, odcinek Kędzierzyn-Koźle – Chałupki – dokumentacja projektowa” uzyskał wsparcie z puli kohezyjnej CEF (85% dofinansowania) w wysokości 18,2 mln euro.

Cztery projekty uzyskały środki z puli ogólnej CEF (50% dofinansowania) w wysokości 26,1 mln euro:

Otrzymanie wsparcia dla dwóch projektów PKP PLK, które znalazły się na liście rezerwowej, możliwe jest pod warunkiem pozyskania zgody Ministerstwa Infrastruktury i PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla obniżonego przez Komisję Europejską, w związku z brakiem środków w puli kohezyjnej CEF, dofinansowania dla tych projektów do 50% kosztów (z pierwotnie wnioskowanego 85%), i uzupełnienia wkładu krajowego:

Szacunkowy budżet konkursu wynosił początkowo 160 milionów euro. Został jednak zwiększony do 307 milionów euro. W jego ramach zostało zgłoszonych łącznie 100 wniosków o dofinansowanie.

Dzięki pozyskanym funduszom zostaną przygotowane do realizacji duże inwestycyjne infrastrukturalne. Można tym samym mówić o otwarciu frontu robót dla wykonawców kolejowych w nowej perspektywie 2021-2027.

Centrum Unijnych Projektów Transportowych będzie odpowiedzialne za bezpośredni monitoring inwestycji.

Fundusze, które łączą Europę

CEF to instrument finansowy zarządzany centralnie przez Komisję Europejską, który dokonuje wyboru projektów do dofinansowania w wyniku ogłaszanych przez siebie konkursów. Tylko najważniejsze w skali całej UE projekty, w dodatku konkurencyjne wobec zgłoszeń z innych Państw Członkowskich, mają szansę otrzymać środki. CEF wspiera trzy obszary: sieć transportową, energetyczną oraz telekomunikacyjną.

Polska uzyskała dotychczas 4,3 miliarda euro dofinansowania z CEF na realizację łącznie 59 projektów w obszarze transportu. Dzięki temu jest największym beneficjentem wsparcia z tego instrumentu.

Więcej na temat zwycięskich projektów Centralnego Portu Komunikacyjnego można przeczytać [tutaj].

Źródło tekstu: MFiPR/Serwis Kolejowy

W Toruniu trwa modernizacja torowisk tramwajowych. Prace realizowane są na trzech odcinkach: w ciągu ul. Bydgoskiej, na Szosie Lubickiej od pl. Daszyńskiego do ul. Ślaskiego i na ul. Broniewskiego pomiędzy ul. Sienkiewicza i Reja.


Prace na ul. Bydgoskiej podzielono na dwa etapy: przebudowywany obecnie odcinek od ul. Reja do ul. Sienkiewicza oraz od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza do ul. Chopina. Stare tory i sieć trakcyjna zostały już zdemontowane. Wykonano także fundamenty pod słupy trakcyjne, studnie drenażowe do odwodnienia torowiska, a także studnie pod wodomierze do jego nawadniania. Na ukończeniu są prace związane z siecią teletechniczną, zasilaniem oświetlenia i obwodów podlewania torowiska zielonego.

Łącznie w ciągu ul. Bydgoskiej zmodernizowane zostanie ponad 2,5 km toru pojedynczego. Odcinek niemal w całości stanie się nowym, zielony torowiskiem. Łącznie pas zieleni będzie miał ponad 1320 metrów bieżących. Nie będzie go tylko w miejscach przystanków i przejazdów drogowo-torowych. Prace na obecnym etapie wykonawca planuje zakończyć w grudniu br., zaś w etapie drugim – w sierpniu 2022 roku.

Kolejny odcinek modernizowany jest w ciągu Szosy Lubickiej, od pl. Daszyńskiego do ul. Ślaskiego. Tam m.in. ukończono już prace związane z montażem fundamentów oraz słupów oświetleniowych na trasie od ul. Leszczynowej do pl. Daszyńskiego i odtworzono nawierzchnię peronów przy ul. Rydygiera i ul. Przy Skarpie. Zamontowano też przejazdy z płyt prefabrykowanych na skrzyżowaniu ul. Rydygiera i ul. Szosa Lubicka, wylano płytę betonową na odcinku od pl. Daszyńskiego do ul. Rydygiera oraz zamontowano wysięgniki trakcyjne na słupach.

Aktualnie na odcinku od pl. Daszyńskiego do ul. Rydygiera kontynuowane są prace związane z montażem i spawaniem szyn, a także przygotowaniem do wykonania podlewów. Na pozostałych odcinkach trwa wklejanie wkładek przyszynowych i tworzenie podlewów. Stawiane są także betonowe obrzeża zamykające zielone torowisko. Zakończenie prac planowane jest do końca tego roku.


Modernizacja trasy, wraz z siecią trakcyjną, w ciągu ul. Broniewskiego jest częścią większego zakresu robót, które obejmują odcinek od pl. Niepodległości do ul. Reja. Zadanie zostało podzielone na dwa etapy:


Prace w ciągu ul. Kraszewskiego zakończyły się w połowie maja. Obecnie jest realizowany kolejny etap robót – pomiędzy skrzyżowaniami ul. Broniewskiego z Sienkiewicza i Reja.

Na odcinku od ul. Kochanowskiego do Sienkiewicza trwa rozbiórka torowiska północnego. Rozpoczyna się korytowanie, wklejanie wkładek w szyny i zbrojenie fundamentów pod słupy trakcyjne. Prowadzone są prace przygotowawcze do wykonania zabezpieczenia ciepłociągu na wysokości Broniewskiego 4 oraz zabezpieczenia kolizji teletechnicznej i energetycznej.

Na odcinku od ul. Reja do Kochanowskiego kontynuowane są prace związane z wykonaniem przyłączy kanalizacji sanitarnej do posesji po stronie południowej oraz przebudowa kolizji wodociągowej wraz z odtworzeniem chodników i jezdni. Trwa też rozbiórka torowiska i wykonywanie fundamentów pod słupy trakcyjne. Po południowej stronie skrzyżowania Reja/Broniewskiego rozpoczyna się budowa nowego oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej. Termin zakończenia prac to koniec bieżącego roku.

Źródło tekstu: MZK Toruń/Serwis Kolejowy

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji we Wrocławiu uzyskało długoterminowe finansowanie w wysokości blisko pół miliarda złotych. Cała kwota zostanie przeznaczona na realizację ambitnego planu inwestycyjnego, który poprawi standard komunikacji miejskiej – podał przewoźnik.

Pozytywna decyzja dwóch komitetów kredytowych – Banków Pekao SA oraz PKO BP – zapewniła MPK finansowanie zwrotne w wysokości 457,1 mln złotych na realizację programu inwestycyjnego na lata 2021-2025.

„Komunikacja miejska jest priorytetem dla prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka. Od początku jego kadencji pojawiło się we Wrocławiu 200 nowych autobusów, podpisaliśmy umowę na 46 nowych tramwajów, a 42 tramwaje poszły do modernizacji. To także 80 milionów rocznie na TORYwolucję, czyli program radykalnej poprawy stanu wrocławskich torowisk” – wylicza Krzysztof Balawejder, prezes MPK Wrocław.

Balawejder podkreśla, że cieszy się, iż Spółka jest „wiarygodnym i ważnym partnerem dla instytucji bankowych”. 

„Teraz, dzięki zapewnieniu finansowania zewnętrznego, możemy realizować kolejne ambitne zadania inwestycyjne, takie jak np. modernizacja naszych zajezdni tramwajowych czy zakup kolejnych nowych tramwajów” – dodaje.

Pieniądze na finansowanie będą pochodziły z emisji obligacji. MPK zainwestuje je w całości w poprawę jakości komunikacji miejskiej i nie zostaną one wydane na bieżące funkcjonowanie spółki.Dzięki tym środkom spółka sfinansuje m.in.:

Te inwestycje są konieczne, bowiem MPK dąży do radykalnej poprawy standardu komunikacji miejskiej poprzez poprawę infrastruktury torowej, zakup nowych pojazdów oraz modernizację zajezdni.

Finansowanie zwrotne jest dość często wykorzystywaną formą pozyskiwania pieniędzy na inwestycje wśród spółek kapitałowych (takich jak MPK Wrocław). Wieloletnie finansowanie ze strony banków świadczy o ich pozytywnym odbiorze obecnej i przyszłej kondycji finansowej wrocławskiego przewoźnika.

„Oznacza to również, że instytucje finansowe w trakcie szczegółowej oceny sytuacji finansowej spółki MPK Wrocław korzystnie oceniły jej zdolność i wiarygodność kredytową. (…) Warto podkreślić, że mieliśmy możliwość skorzystania z różnych form finansowania zewnętrznego, np. poprzez kredyt czy emisję obligacji. Z uwagi, że już wcześniej stosowaliśmy emisję obligacji, wybraliśmy to rozwiązanie. Pozwala nam ono dogodnie dostosować terminy wykupu obligacji do możliwości finansowych spółki  – wskazuje Remigiusz Arendarski, dyrektor finansowy MPK Wrocław.

Źródło tekstu: MPK Wrocław/Serwis Kolejowy

Władze Miasta Szczecina ogłosiły postępowania przetargowe na wykonanie infrastruktury czterech przystanków Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Chodzi o Skolwin Północny, Pomorzany, Zdunowo i Niemierzyn. Oferty można składać do 6 sierpnia bieżącego roku.

O szczegółach przetargów, które ruszyły 5 lipca, poinformowano na oficjalnym portalu Urzędu Miasta Szczecina. Wszystkie zadania realizowane są w ramach budowy infrastruktury towarzyszącej dla Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Zamówienie jest współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Obszar zadań

Zależnie od inwestycji, zakres prac budowlanych obejmie wykonanie takich robót jak: budowa chodników, wykonanie elementów małej architektury, budowa przyłączy telekomunikacyjnych oraz powiązań komunikacyjnych z urządzeniami systemu informacji pasażerskiej, gospodarka drzewostanem czy przebudowa sieci i urządzeń elektroenergetycznych.

Najwięcej prac do przeprowadzenia będzie miał zwycięzca przetargu na budowę przystanku SKM Zdunowo. W tym przypadku roboty obejmą m.in. wykonanie: zatok parkingowych i ścieżki rowerowej, dojścia do peronów, monitoringu wizyjnego, kanalizacji teletechnicznej, a także jezdni wraz z placem do zawracania i skrzyżowaniem z ul. Bałtycką.

Nadzór nad realizacją wszystkich inwestycji obejmie spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie. W zależności od danego postępowania wykonawcy będą mieli od 9 do 210 dni na wywiązanie się z postanowień umowy. Urząd podkreśla, że dzięki inwestycjom znacząco poprawi się infrastruktura, która ma docelowo służyć pasażerom SKM.

SKM pod znakiem zapytania

Miasto ogłosiło kolejne przetargi na budowę infrastruktury przystankowej, jednak cała inwestycja w ramach Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej jest nadal zagrożona. Spółka Trakcja, wykonująca prace torowe z ramienia PKP PLK, ma bardzo duże opóźnienia, co grozi utratą ponad 500 mln euro unijnych funduszy na realizację przedsięwzięcia. [czytaj więcej]

pg

Wiceminister infrastruktury, Pełnomocnik Rządu Rzeczypospolitej Polskiej ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej Marcin Horała oraz Minister Delegowany ds. Transportu przy Ministerstwie Transformacji Ekologicznej Francji Jean-Baptiste Djebbari, rozmawiali o współpracy polsko-francuskiej w ramach projektu CPK. Spotkanie odbyło się 24 czerwca w Warszawie.

Obie strony upatrują w budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego potencjału zacieśnienia dwustronnej współpracy. Celem projektu jest zwiększenie dostępności komunikacyjnej, mobilności, łączności, rozwoju biznesu i wzrostu gospodarczego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Będzie to możliwe dzięki zapewnieniu zrównoważonej, bezpiecznej i odpornej infrastruktury transportowej – zgodnie z priorytetami europejskiego zielonego ładu i unijnej strategii na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności.

W 2020 roku, w ramach projektu „Wdrożenie systemu kolei dużych prędkości w Polsce”, Koleje Francuskie (SNCF) i spółka CPK zainicjowały współpracę dotyczącą przygotowań do planowania, projektowania i budowy kolei dużych prędkości. Inicjatywa ta otrzymała wsparcie Komisji Europejskiej. Warsztaty realizowane w jej ramach odbywają się regularnie i pozwalają na efektywne konsultacje, w których udział biorą przedstawiciele CPK, PKP Intercity, PKP PLK, Instytutu Kolejnictwa, Urzędu Transportu Kolejowego oraz Ministerstwa Infrastruktury. Celem spotkań jest wymiana wiedzy i doświadczenia, wsparcie spółki Centralny Port Komunikacyjny w budowie kompetencji oraz wypracowanie optymalnych standardów technicznych w obszarze KDP w Polsce.

Francja posiada ogromną wiedzę i doświadczenie w zakresie infrastruktury kolei dużych prędkości. SNCF to podmiot zaangażowany w międzynarodowy rozwój sieci KDP, w szczególności w ramach połączeń z sąsiednimi krajami oraz z Wielką Brytanią.

CPK stwarza liczne możliwości do dalszej współpracy polsko-francuskiej na różnych obszarach. Ministrowie postanowili kontynuować i poszerzyć działania w obszarze KDP. Szczegóły zostaną określone w najbliższych miesiącach.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury/Serwis Kolejowy

Dzięki inwestycjom realizowanym przez PKP PLK w województwie Śląskim, przewóz towarów staje się sprawniejszy. Przewoźnicy kolejowi korzystają już z przebudowanej linii z Bytomia do Zabrza Biskupic. W czerwcu ruszyła modernizacja toru między Mysłowicami Brzezinką a Sosnowcem. Wartość prac realizowanych z dofinansowaniem z POIiŚ to ponad 350 mln zł.

Efektem prac  będzie sprawniejszy przewóz towarów koleją w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym. Pociągi z ładunkami pojadą szybciej, zwiększy się przepustowość szlaków oraz wzrośnie poziom bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych. Dzięki zastosowaniu torów bezstykowych i ekranów akustycznych, kolej będzie bardziej przyjazna dla otoczenia. Inwestycja zwiększy też konkurencyjność tego najbardziej ekologicznego środka transportu. Sprawny przewóz ładunków wpłynie na rozwój gospodarki i całego regionu.

Przewoźnicy korzystają z nowych torów

Na odcinku Bytom – Bytom Bobrek – Zabrze Biskupice pociągi jeżdżą już po dwóch nowych torach z prędkością do 100 km/h. W ramach robót wymieniono 9 km torów i sieci trakcyjnej oraz 19 rozjazdów. Wyremontowano też wiadukt kolejowy na szlaku Bytom Bobrek – Zabrze Biskupice i 3 przepusty.

Składy jeżdżą nowym torem także między Zabrzem Biskupicami a Maciejowem Północnym. Obecnie trwają prace na drugim torze: wymieniane są rozjazdy, wzmacniane podtorze, przebudowywana sieć trakcyjna i urządzenia sterowania ruchem. Roboty prowadzone są na obiektach inżynieryjnych. Zmienia się również nastawnia Maciejów Północny – po zakończeniu prac pociągi będą mogły osiągać prędkość do 100 km/h.

W czerwcu rozpoczęły się prace na trzecim odcinku – na linii od Mysłowic Brzezinki do posterunku odgałęźnego Dorota w Sosnowcu. Aktualnie wykonawca demontuje sieć trakcyjną na trasie Sosnowiec Jęzor – Dorota. We wrześniu z pomocą wysokowydajnej maszyny do potokowej wymiany nawierzchni torowej (PUN) zostanie wymienionych ponad 15 km toru. Rozpocznie się też przebudowa zaprojektowanej stacji towarowej Katowice Szopienice Północne. Inwestycja zapewni bardziej wydajny i bezpieczny transport. [zobacz film]

Inwestycja obejmuje prace na 47 km torów i sieci trakcyjnej oraz wymianę 56 rozjazdów. Łącznie zaplanowano odnowę 39 obiektów inżynieryjnych i 4 nastawni.

Zadanie Prace na liniach kolejowych nr: 132, 147, 161, 180, 188, 654, 657 na odcinkach Gliwice – Bytom, Chorzów Stary – Mysłowice oraz Dorota – Mysłowice Brzezinka” realizowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. obejmuje linię kolejową nr 132 na odcinku Bytom – Zabrze Biskupice, linię nr 147 na odcinku Zabrze Biskupice – Maciejów Północny oraz linię nr 180 na odcinku posterunek Dorota (Sosnowiec) – Mysłowice Brzezinka, a także stację Katowice Szopienice Płn.

Inwestycja ma wartość ponad 350 mln zł, dofinansowanie pochodzi z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zakończenie wszystkich prac planowane jest w 2023 r.

Źródło tekstu: PKP PLK S.A./Serwis Kolejowy

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przeprowadzą prace na linii nr 277 z Wrocławia przez Siechnice, w kierunku Jelcza i Opola. Efektem inwestycji będzie sprawniejszy ruch pociągów, zwiększenie możliwości przewozowych na trasie oraz wzrost bezpieczeństwa. Roboty obejmą m.in. przebudowę mostów i wiaduktów, a także budowę drugiego toru. Koszt zadania to ponad 41 mln zł ze środków budżetowych.

Na odcinku Jelcz Laskowice – Wrocław Brochów, wchodzącym w skład linii nr 277, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zwiększą możliwości przewozów koleją dzięki przebudowie dwóch mostów nad ciekami wodnymi i dwóch wiaduktów – nad drogą wojewódzką i lokalną. Spółka zaznacza, że prace są ważne w perspektywie zwiększenia zainteresowania podróżami koleją w aglomeracji wrocławskiej, m.in. na trasie Wrocław Sołtysowice – Jelcz Miłoszyce.

Linia z Wrocławia w kierunku Jelcza i Opola nr 277 ma duże znaczenie w ruchu towarowym. Trasa pozwala m.in. na odciążenie z ruchu towarowego połączenia Wrocław – Opole przez Oławę i Brzeg, które jest wykorzystywane w podróżach aglomeracyjnych, regionalnych i międzynarodowych. Dzięki inwestycji PKP PLK znacznie zwiększą się jej możliwości przewozowe.

Spółka wskazuje, że obiekty, które zostaną poddane przebudowie, służą kolei od 1909 roku. Dzięki pracom możliwa będzie budowa drugiego toru na mostach i wiaduktach oraz w ich sąsiedztwie. Przebudowa wiaduktu nad drogą wojewódzką (ul. Wrocławską) w Czernicy zapewni nową nawierzchnię oraz ścieżki dla ruchu pieszych i rowerzystów. W ramach inwestycji zostanie przeprowadzona również kompleksowa wymiana torów i rozjazdów. Z myślą o budowie nowego toru poszerzony będzie nasyp.

Prace będą wykonywane systematycznie – tor po torze. Po ukończeniu prac i otwarciu jednego toru wykonawca przystąpi do prac przy obiektach na sąsiednim. Realizację robót zaplanowano tak, aby zachować przejezdność linii i nie powodować utrudnień w ruchu na trasie Wrocław – Jelcz.

Wykonawcą zadania będzie konsorcjum firm, którego liderem jest firma Nowak-Mosty Sp. z o.o. z Dąbrowy Górniczej. Wartość umowy wynosi prawie 41,5 mln zł. Inwestycja jest finansowana ze środków budżetowych. Termin realizacji zaplanowano na 26 miesięcy.

Pełna nazwa zadania to: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: "Prace na kolejowych obiektach inżynieryjnych na linii 277 w km 75,523; 77,587; 79,847; 80,585 na odcinku Jelcz Laskowice - Wrocław Brochów" realizowanego w ramach projektu pn.: "Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej Region Śląski".

Źródło tekstu: Plk-sa.pl/Serwis Kolejowy

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowy z wykonawcami na nowe inwestycje w województwie łódzkim. To budowa nowego przystanku w Pabianicach i kładek z windami oraz tworzenie węzłów przesiadkowych w Głownie, Strykowie i Zduńskiej Woli. Zwiększy się dostęp do kolei, poprawi komfort podróży, będą wygodne przesiadki między pociągiem a środkami komunikacji miejskiej.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. realizują projekt „Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Całkowita wartość projektu wynosi 50 mln 221 tys. zł, a wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 30 mln 771 tys.

„Te przystanki są elementem większego programu. Mieszczą się w ramach naszych działań, które od początku podejmowaliśmy - działań, które miały za zadanie skoordynować połączenia kolejowe z innymi środkami transportu. Tego, na czym nam wspólnie bardzo zależy” – mówił marszałek Grzegorz Schreiber.

„Odbudowujemy kolej regionalną i przywracamy dobre połączenia. Zwiększa się komfort obsługi na stacjach i przystankach oraz dostępność do pociągów dla wszystkich podróżnych. Kolejne inwestycje w województwie łódzkim, to budowa nowego przystanku Pabianice Północ oraz zwiększenie jakości dostępu do kolei wraz z integracją z innymi środkami transportu w Zduńskiej Woli, Strykowie i Głownie” – powiedział Ireneusz Merchel, prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Zakres inwestycji:

Przystanki znajdują się na trasie pociągów Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej i będą tzw. węzłami multimodalnymi. Takie rozwiązanie zwiększy możliwość dostępu do kolei dla mieszkańców województwa. Zakończenie prac przewidziano na wszystkich obiektach w 2023 roku.

Od niedzieli nowe przystanki Łódź Retkinia i Łódź Warszawska

Łódź Retkinia – przystanek na linii nr 14 między stacją Łódź Kaliska i stacją Łódź Lublinek zapewni mieszkańcom osiedli Retkinia i Pienista, a także Karolewa i Rokicia szybsze i sprawniejsze dojazdy m.in. do Pabianic, Zduńskiej Woli i Sieradza. Dwa perony są przy centrum handlowym na ul. Maratońskiej. Wyposażono je w ławki, wiaty i elektroniczną informację pasażerską. Osobom o ograniczonych możliwościach poruszania się dostęp do pociągów ułatwią windy i pochylnie.

Łódź Warszawska – bliżej do pociągu będą mieli mieszkańcy osiedli Rogi i Marysin w dzielnicy Bałuty. Przystanek został wybudowany na jednotorowej linii między stacją Łódź Widzew a Zgierz przy ulicy Warszawskiej. Peron wyposażono w ławki i wiaty, a także w zegary, wyświetlacze i infokioski. Winda ułatwi dostęp do kolei osobom o ograniczonych możliwościach poruszania się.

Przystanki Łódź Warszawska, Łódź Retkinia oraz Łódź Radogoszcz Wschód, a także Łódź Stoki, Łódź Marysin i Łódź Arturówek wybudowano i przebudowano w ramach projektu pn. „Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego – z mijanką w rejonie przystanku Łódź Marysin” o wartości 49,3 mln zł netto. Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Źródło tekstu: Plk-sa.pl/Serwis Kolejowy

Wrocławskie MPK informuje, że rozpoczęło kolejną dużą inwestycję torową. Remontem objęte zostały dwa rozjazdy tramwajowe na skrzyżowaniu alei Hallera z ul. Powstańców Śląskich. Po zakończeniu prac zyskają nie tylko pasażerowie, ale także kierowcy i rowerzyści.

Poza wymianą rozjazdów od strony Arkad i Krzyków, zostaną one doposażone w odwodnienia. Pojawią się też nowe szyny na łączących je łukach oraz sterowane elektrycznie i ogrzewane zwrotnice.

Zdaniem prezesa MPK Wrocław Krzysztofa Balawejdera, przedsięwzięcie sprawi, że przejazd przez torowisko stanie się bardziej komfortowy oraz bezpieczniejszy. Inwestycja połączy interesy pasażerów komunikacji miejskiej oraz innych uczestników ruchu.

„W ramach prac wymienimy także nawierzchnię wokół torów, po których jeżdżą samochody i rowery. Teraz będzie ona solidna i równa, tak więc nikt nie powinien martwić się o utratę koła”mówi Krzysztof Balawejder.

Skrzyżowanie alei Hallera z ulicą Powstańców Śląskich jest bardzo ważnym węzłem komunikacyjnym. Aby nie sparaliżować tam ruchu, MPK zamontowało w weekend rozjazdy tymczasowe,po których wagony przemieszczają się pomimo prowadzonych prac. Tramwaje jeżdżą omijając remontowane odcinki. Ruch jest więc prowadzony wahadłowo, choć pasażerowie nie unikną objazdów.

Prace planowo mają zakończyć się do końca sierpnia tego roku. Wymiana rozjazdów i łuków na skrzyżowaniu wyniesie 2 200 488,63 zł brutto.

Źródło tekstu: MPK Wrocław/Serwis Kolejowy

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram