fbpx

Po niedawnym zawarciu umowy z wykonawcą ruszają prace przy budowie drugiego toru WKD od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego. Na końcowej stacji linii WKD w Grodzisku Mazowieckim odbyła się inauguracja robót budowlanych z udziałem władz województwa, samorządów lokalnych, władz spółki oraz przedstawicieli firmy INTOP Warszawa Sp. z o.o.,  generalnego wykonawcy.

Już w pierwszym kwartale 2023 roku pociągi WKD będą jeździły po nowym drugim torze. To pierwszy element kompleksowej modernizacji infrastruktury kolejowej na odcinku Podkowa Leśna – Grodzisk Mazowiecki.

Jak podkreśla marszałek Adam Struzik, rozpoczynająca się budowa drugiego toru WKD to długo wyczekiwana, ale niezmiernie ważna inwestycja.

"Przedsięwzięcie znacznie poprawi dostępność do szybkiego, bezpiecznego, a przede wszystkim przyjaznego środowisku środka transportu, jakim jest kolej aglomeracyjna. Od lat konsekwentnie wspieramy rozwój kolei... Jako samorząd Mazowsza mamy swój wkład w rozwój inicjatywy podjętej na tych terenach niemal 100 lat temu przez budowniczych EKD" – dodaje marszałek..

Odcinek linii kolejowej WKD o długości 7,5 km pomiędzy Podkową Leśną i Grodziskiem Mazowieckim zostanie rozbudowany i przebudowany. Poza budową nowego toru kompleksowo zmodernizowany zostanie również ten obecnie istniejący, a także stacje "Podkowa Leśna Główna" oraz "Grodzisk Mazowiecki Radońska". Prace obejmą infrastrukturę torową, sterowanie ruchem kolejowym, systemy zasilania, obiekty inżynieryjne, przejazdy kolejowo-drogowe, perony przystankowe. Co istotne, infrastruktura kolejowa zostanie dostosowana do wymagań podróżnych z niepełnosprawnościami.

"Zależy nam na tym, by modernizacja linii na tym odcinku odbyła się jak najsprawniej" – mówi wicemarszałek Rafał Rajkowski.

"Dwa tygodnie temu podpisaliśmy umowę z wykonawcą, a dziś symbolicznie rozpoczynamy budowę. To inwestycja, która bez wątpienia ułatwi podróże mieszkańcom okolicznych gmin. Mamy także nadzieję, że zachęci jeszcze więcej osób do korzystania z Warszawskiej Kolei Dojazdowej" – dodaje wicemarszałek.

Jak z kolei zauważa wicemarszałek Wiesław Raboszuk, Warszawska Kolej Dojazdowa w ostatnich latach skutecznie pracuje na swoją renomę punktualnością i nowoczesnym taborem. 

"Myślę, że realizacja nowej inwestycji przekona kolejnych mieszkańców do podróży kolejowych, które mogą być szybkie, wygodne i przyjazne środowisku. Warto pamiętać, że tak duże projekty nie byłyby możliwe bez pomocy środków unijnych"  – podkreśla Wiesław Raboszuk.

Znaczna pomoc z UE

Całkowita wartość projektu to ponad 150 mln zł, z czego koszt robót budowlanych wyniesie 142,46 mln zł. Na realizację inwestycji spółka pozyskała środki unijne – 74,5 mln zł w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, z czego dofinansowanie robót budowlanych wynosi 68,8 mln zł. Rozpoczęte prace będą prowadzone w kilku etapach. W ramach pierwszego wybudowany zostanie drugi tor na szlaku Podkowa Leśna Zachodnia – Grodzisk Mazowiecki Radońska. Kolejny zakłada kompleksową przebudowę układu torowego stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska, a trzeci i ostatni przebudowę istniejącego dotychczas toru na szlaku Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Maz. Radońska.

"Ruszamy dziś z pracami przy jednym z największych, ale i najbardziej skomplikowanych projektów Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Front robót obejmuje kilka głównych etapów, z których każdy będzie wiązać się z mniejszymi lub większymi niedogodnościami dla pasażerów i mieszkańców. Jesteśmy przekonani, że współpraca z wykonawcą oraz jego doświadczenie i zaangażowanie umożliwią ograniczenie utrudnień do minimum, a prace przebiegną zgodnie z założonym harmonogramem. Mamy na uwadze, iż wszystkie podejmowane działania służą wypełnieniu założeń strategii rozwoju województwa mazowieckiego, mającej na celu polepszenie jakości usług przewozowych oraz zwiększenie mobilności mieszkańców aglomeracji warszawskiej" – powiedział Michał Panfil, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Warszawskiej Kolei Dojazdowej sp. z o.o.

Co zostało dotychczas zrobione?

Dla potrzeb projektu zostało opracowane studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści, dokumentacja o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z raportem oddziaływania na środowisko, opracowano kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową obejmującą także projekt budowlany i wykonawczy, uzyskano niezbędne pozwolenia, zezwolenia, opinie i decyzje administracyjne, w tym m.in. o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, pozwolenie wodno-prawne, dokumentację geologiczno-inżynierską oraz pozwolenie na budowę.

"WKD już przed wojną była bardzo ważnym elementem układu komunikacyjnego stolicy, a w ostatnich latach, po licznych modernizacjach taboru kolejowego stała się wizytówką podwarszawskich miejscowości po zachodniej stronie aglomeracji warszawskiej. Spółka ma już świetny tabor, ale (co jest wyjątkiem wśród spółek kolejowych) sama zarządza swoimi torami, infrastrukturą szynową, a ta wymaga modernizacji. Warunkiem pełnej przepustowości jest dwutorowość na całej linii, na której operuje WKD i dzisiaj mamy możliwość rozpocząć tę inwestycję, współfinansowaną ze środków europejskich oraz budżetu samorządu województwa mazowieckiego" - powiedział Krzysztofa Grzegorza Strzałkowskiego radny województwa mazowieckiego i przewodniczący Klubu Koalicji Obywatelskiej.  

Umowa na budowę drugiego toru na linii kolejowej pomiędzy Podkową Leśną i Grodziskiem Mazowieckim została podpisana w dniu 10 maja 2022 roku, prace przygotowawcze ruszyły natychmiast, zaś termin zakończenia realizacji całej inwestycji to koniec 2023 roku. Po nowym drugim torze, którego budowa została zaplanowana w pierwszej fazie realizacji inwestycji, pasażerowie powinni pojechać już w I kwartale 2023 roku. Wraz z jego otwarciem rozpocznie się rozbiórka oraz kompleksowa przebudowa toru istniejącego.

Jak zauważyła podczas podpisywania umowy z wykonawcą przewodnicząca sejmikowej komisji rozwoju gospodarczego, infrastruktury i przeciwdziałania bezrobociu Anna Brzezińska dzięki tej inwestycji mieszkańcy aglomeracji warszawskiej będą mogli podróżować tanio, szybko i ekologicznie.  

"Będziemy zachęcać mieszkańców do korzystania z kolei. To nie tylko oszczędność czasu, ale także rozwiązanie sprzyjające ochronie powietrza. To bardzo duży i ważny projekt, o czym świadczy, chociażby fakt, że jest w 50 proc. współfinansowany przez Unię Europejską" - powiedziała Anna Brzezińska.

Źródło tekstu: wkd.com/Serwis Kolejowy

Nowoczesna przestrzeń obsługi podróżnych w historycznej bryle, z usprawnieniami dla osób z niepełnosprawnościami oraz rozwiązaniami przyjaznymi środowisku – taki będzie dworzec Bydgoszcz Zachód po zakończeniu inwestycji. PKP S.A. podpisały umowę z wykonawcą robót budowlanych.

Prace budowlane na dworcu rozpoczną się na przełomie maja i czerwca. Dzięki przebudowie budynek stanie się nowoczesny i przyjazny dla wszystkich grup podróżnych. Renowację przejdzie m.in. elewacja, która zyska nową kolorystykę. Pojawi się na niej nowy zegar oraz podświetlany napis z nazwą stacji. Przed wejściem do poczekalni, dzięki przebudowie, powstanie zadaszony przedsionek, w którym również będzie można oczekiwać na przyjazd pociągu.

Całkowicie na nowo zaprojektowano poczekalnię dla podróżnych. Wnętrze będzie utrzymane w bieli i  szarościach oraz doświetlone dzięki dużym oknom umieszczonym w elewacji oraz wielkoformatowej szklanej witrynie w obrębie wejścia głównego. Aranżację uzupełni nowoczesne oświetlenie, w formie kwadratowych opraw podwieszanych do sufitu. W klimatyzowanej poczekalni zaprojektowano również ławki z wyprofilowanym i wygodnym oparciem, gabloty z rozkładami jazdy oraz elektroniczne tablice przyjazdów i  odjazdów pociągów. Tuż przy niej zostaną zlokalizowane toalety. Dworzec będzie przyjazny dla osób z niepełnosprawnościami poprzez wprowadzenie szeregu usprawnień tj. linie prowadzące z polami uwagi, oznaczenia w alfabecie Braille`a czy mapy dotykowe dworca.

"Konsekwentnie realizujemy postawiony cel, którym jest nowoczesna i przyjazna kolej. Przebudowa dworca Bydgoszcz Zachód to kolejny krok na tej drodze. Jestem przekonany, że po zakończeniu inwestycji budynek stanie się obiektem nowoczesnym i przyjaznym dla wszystkich pasażerów oraz spełni ich oczekiwania. Inwestycje w infrastrukturę transportową na terenie polskich aglomeracji  są bardzo istotne z punktu widzenia podróżnych, którzy codziennie korzystają z kolei, aby dotrzeć do pracy, szkoły, na zakupy czy do lekarza" – mówi Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych. 

"Podpisanie umowy na przebudowę dworca Bydgoszcz Zachód to kolejny element wielkiej modernizacji polskiej kolei. Mieszkańcy Bydgoszczy zyskają dzięki temu dostęp do bezpiecznej i komfortowej infrastruktury kolejowej. Mam nadzieję, że zmodernizowany budynek dworca stanie się wizytówką i ważnym punktem na mapie miasta oraz ułatwi pasażerom podróżowanie po województwie. Wszystko to dzięki Programowi Inwestycji Dworcowych, w ramach którego polski rząd przeznaczy do 2023 r. ponad 2 mld zł na modernizację blisko 200 dworców" – mówi Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

"Już niebawem na dworcu Bydgoszcz Zachód ruszą prace budowlane, które całkowicie zmienią ten budynek. Po ich zakończeniu pasażerowie zyskają nowoczesną i komfortową przestrzeń obsługi podróżnych, przyjazną dla osób z niepełnosprawnościami i bezpieczną. Dzięki zastosowanym technologiom i systemom dworzec Bydgoszcz Zachód będzie również przyjazny środowisku" – mówi Ireneusz Maślany, członek zarządu PKP S.A.

Dzięki wprowadzonym podczas inwestycji rozwiązaniom dworzec stanie się bardziej ekologiczny. W budynku i jego otoczeniu zaprojektowano energooszczędne oświetlenie w technologii LED wraz z automatyką sterującą. Ponadto planuje się ograniczenie strat ciepła, poprzez ocieplenie budynku oraz montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej. Za optymalizację zużycia energii elektrycznej, wody i ciepła będzie odpowiadał system BMS (Building Managemnet System) sterujący urządzeniami i instalacjami. Będzie również bezpiecznej, gdyż w ramach inwestycji zostaną zamontowane nowoczesne systemy bezpieczeństwa, w tym m.in. monitoring i systemy przeciwpożarowe.

Metamorfozę przejdzie najbliższe otoczenie budynku. Zaprojektowano pasujące do dworca oświetlenie oraz elementy małej architektury, takie jak ławki i kosze. Zostanie również ułożona nowa nawierzchnia, a przy budynku zaplanowano miejsca postojowe dla samochodów osobowych.

Przebudowa dworca kolejowego Bydgoszcz Zachód jest projektem realizowanym w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023. Jest ona finansowana ze środków własnych PKP S.A., jej koszt wynosi 4,31 mln złotych brutto. Planowany termin zakończenia inwestycji to II kwartał 2023 roku.

Inwestorem są Polskie Koleje Państwowe S.A., wykonawcą robót budowlanych Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane AGAD sp. z o.o. z Torunia, a dokumentację projektową przebudowy dworca opracowała pracownia WK Architekci sp. z o. o. ze Swarzędza.

Źródło tekstu: pkp.pl/Serwis Kolejowy

Na ponad dwudziestu przystankach pasażerowie korzystają z dostępnych peronów. Prace w Reptowie, Miedwiecku i Grzędzicach pozwolą od końca lipca wygodnie wsiadać do pociągów z kolejnych obiektów. Pociągi sprawniej pojadą nowymi torami między Stargardem a Szczecinem Dąbiem.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zmieniają warunki podróży dzięki inwestycji między Poznaniem a Szczecinem. Projekt za ponad 4 mld zł jest współfinansowany z unijnego programu "Łącząc Europę" (CEF).

Na stacji w Reptowie oraz na przystankach w Miedwiecku i Grzędzicach kończy się budowa nowych peronów. Będą wyższe, szersze i dłuższe, co pozwoli pasażerom wygodniej wsiadać i wysiadać z pociągów. Przystanki zostaną dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Wykonane zostaną wygodne dojścia i antypoślizgowa nawierzchnia wraz ze ścieżkami naprowadzającymi dla osób niewidomych i niedowidzących.

W Reptowie bezpieczne i wygodne dojście na perony zapewni przejście pod torami. Zamontowane zostaną nowe wiaty i ławki. Jaśniejsze LED-owe oświetlenie ułatwi bezpieczne podróżowanie po zmroku. Orientację w podróży ułatwią tablice z czytelnym oznakowaniem i gabloty z rozkładami jazdy. Obok przystanków będą stojaki na rowery.

Bezpieczniejszy ruch pociągów, samochodów, pieszych i rowerzystów

W Reptowie, Miedwiecku i Grzędzicach modernizowane są przejazdy kolejowo-drogowe. Efektem prac będzie wyższy poziom bezpieczeństwa ruchu kolejowego i drogowego, m.in. dzięki zamontowaniu nowych rogatek, sygnalizacji świetlnej, oświetlenia i kamer. Chodnik i ścieżki rowerowe zwiększą bezpieczeństwo pieszych oraz rowerzystów.

Pociągi między Stargardem a Szczecinem Dąbiem pojadą po dwóch nowych torach

W 23 miejscowościach na trasie między Poznaniem a Szczecinem można wygodniej wsiadać do pociągów z nowych peronów. Polskie Linie Kolejowe sukcesywnie zwiększają komfort podróży. Tylko na zachodniopomorskiej i lubuskiej części trasy to perony w Podleścu, Mierzęcinie, Bierzwinku, Rębuszu, Starym Klukomiu, Choszcznie, Ziemomyślu, Dolicach, Morzycy, Kolinie, Grzędzicach, Miedwiecku, Reptowie i Szczecinie Zdunowie. Modernizacja zwiększy komfort podróży na ponad 30 stacjach i przystankach.

Na 190 km trasie Poznań – Szczecin, rozkładowe przejazdy pociągów i roboty zapewnia odpowiednia organizacja inwestycji. Dwa nowe tory z siecią trakcyjną i nowoczesnymi urządzeniami sterowania są już gotowe m.in. na szlakach Poznań – Wronki, Słonice – Choszczno oraz Reptowo – Szczecin Dąbie. Jeden tor wykonano m.in. na odcinkach Drawiny – Dobiegniew, Dobiegniew – Rębusz, Choszczno – Dolice i Stargard – Reptowo.

W III kwartale br. pociągi pojadą drugim nowym torem między Stargardem a Reptowem – czyli między Stargardem a Szczecinem Dąbiem podróże pociągiem, już po dwóch torach, będą sprawniejsze.

Krótsze podróże koleją między Poznaniem a Szczecinem

Po zakończeniu inwestycji czas przejazdu między Poznaniem a Szczecinem skróci się. Po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń, najszybsze pociągi pokonają trasę z prędkością 160 km/h, w czasie poniżej 2 godzin. Zwiększy się przepustowość linii - możliwy będzie przejazd większej liczby pociągów i uruchomienie dodatkowych połączeń dalekobieżnych oraz regionalnych. Linia zapewni lepsze warunki przewozu towarów. E59 jest częścią europejskiego korytarza transportowego, prowadzącego z Dolnego Śląska m.in. do zachodniopomorskich portów. Nowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym oraz lokalne centra sterowania w Poznaniu i Stargardzie zwiększą bezpieczeństwo.

Inwestycja „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dąbie” warta ponad 4 miliardy złotych jest współfinansowana z instrumentu Unii Europejskiej „CEF” („Łącząc Europę”). Podróżni skorzystają z zasadniczych efektów prac w 2023 r.

Więcej informacji o inwestycji dostępne [TUTAJ]

Źródło tekstu: PKP PLK S.A./Serwis Kolejowy

Kolejową trasę Ostrołęka – Chorzele (lk35) przygotowuje specjalistyczna maszyna. Budowany jest budynek lokalnego centrum sterowania w Ostrołęce, z którego dyżurni będą prowadzili ruch pociągów. Na nowym moście kolejowym nad Narwią ułożony zostanie tor. Dzięki realizowanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A inwestycji po ponad dwudziestu latach wrócą kolejowe połączenia.

Podróż koleją z Ostrołęki do Chorzel – po zakończeniu prac – zajmie około 50 minut. Pociągi będą mogły jeździć z prędkością 120 km/h. Dla podróżnych przygotowane zostanie 9 stacji i przystanków w: Ostrołęce, Grabowie, Nowej Wsi, Zabielu Wielkim, Jastrząbce, Parciakach, Olszewce, Raszujce, Chorzelach. Powrót połączeń przewidywany jest w 2023 r.

Obecnie specjalistyczna maszyna tzw. podbijarka wyrównuje tor na linii Ostrołęka-Chorzele. Tor jest unoszony i pod podkłady podsypywany jest tłuczeń. Maszyna pracowała już na szlakach Jastrząbka-Parciaki, Grabowo - Jastrząbka, Jastrząbka – Chorzele oraz w obrębie stacji Grabowo. Wykona roboty na stacji Chorzele na pozostałych odcinkach linii.

Przy nowym blisko 250 m moście kolejowym nad Narwią umacniane są skarpy rzeki. Od strony Ostrołęki i Chorzel przygotowywane są najazdy na most. Po przygotowaniu mostu będzie ułożony tor.

W czerwcu na stacji w Ostrołęce rozpocznie się budowa nowego peronu i demontaż starych torów. Budowany jest budynek lokalnego centrum sterowania (LCS), w którym dyżurni ruchu będą pełnić nadzór nad ruchem kolejowym.

Trasa Ostrołęka – Chorzele zapewni dogodne podróże. Na peronach będą nowe wiaty i ławki. Przewidziano jasne oświetlenie oraz gabloty informacyjne i czytelne oznakowanie. Osoby o ograniczonej możliwości poruszania się będą miały ułatwione podróże, gdyż wszystkie perony będą odpowiednio przygotowane, m.in. zastosowane zostaną linie naprowadzające ułatwią drogę osobom niewidomym i słabowidzącym.

W zakresie inwestycji, poza mostem nad Narwią, przebudowanych zostanie także 19 mniejszych obiektów, m.in. 5 mostów. Prace uwzględniają potrzeby ochrony środowiska - przygotowane będą 4 przejścia dla małych zwierząt.

Projekt „Modernizacja linii kolejowej nr 35 na odcinku Ostrołęka-Chorzele” ma wartość około 347 mln zł i ubiega się o częściowe dofinansowanie przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Źródło tekstu: PKP PLK S.A./Serwis Kolejowy

Nowe perony w Chorzelowie, Tuszowie i w Jaślanach zapewnią podróżnym dogodny dostęp do pociągów oraz wyjazd, m.in. w kierunku Mielca, Padwi i Dębicy. Wiadukt drogowy oraz przejście podziemne dodatkowo ułatwią komunikację obok linii kolejowej w Mielcu. Prace warte 106 mln zł realizowane są przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z udziałem środków unijnych z RPO Województwa Podkarpackiego.

Po przywróceniu połączenia kolejowego z Mielca do Dębicy reaktywowany jest kolejny odcinek Mielec – Padew. Inwestycje zwiększają dostępność do kolei i likwidują wykluczenie komunikacyjne.

Na objętym pracami odcinku budowane są perony w Chorzelowie, Tuszowie i Jaślanach. Widać konstrukcje nowych obiektów. Perony będą dostosowane do potrzeb wszystkich podróżnych, w tym osób o ograniczonych możliwościach poruszania się.

Budowany jest wiadukt drogowy nad linią kolejową w Mielcu przy ul. Sienkiewicza. Prace rozpoczęły się od konstrukcji przyczółków. Wiadukt zastąpi dwa przejazdy kolejowo-drogowe. Obiekt zwiększy bezpieczeństwo w ruchu kolejowym i usprawni komunikację drogową.

Nowe przejście podziemne w rejonie stacji kolejowej w Mielcu ułatwi komunikację pieszym. Pod koniec roku mieszkańcy zyskają wygodne i bezpieczne przejście. Trakt w ciągu ulic Drzewieckiego – Skargi, połączy osiedla po przeciwległych stronach stacji.

Inwestycje PLK za 106 mln zł netto realizowane są w ramach projektu: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 25, na odcinku Padew - Mielec - Dębica”. Projekt wpisany jest w Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Dotychczas podpisano już umowy na prace za ponad 323 mln zł netto.

Źródło tekstu: PKP PLK S.A./Serwis Kolejowy

Dąbrówka Jezioro Mucharskie to dodatkowy przystanek na trasie Skawina – Sucha Beskidzka. Zwiększy się liczba miejsc dostępu do kolei w Małopolsce. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły przetarg na inwestycje w ramach Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025.

W Dąbrówce na linii Skawina – Żywiec nr 97 wybudowany zostanie nowy przystanek Dąbrówka Jezioro Mucharskie. Dodatkowe miejsce zatrzymania się pociągu zwiększa dostępność do kolei i możliwości podróży ekologicznym środkiem transportu.

Peron zostanie wyposażony w wiaty, ławki, tablice informacyjne i oznakowanie. Jasne oświetlenie pomoże w orientacji także po zmroku. Udogodnieniem dla osób o ograniczonych możliwości będą pochylnie i ścieżki naprowadzające. Korzystanie z kolei ułatwi parking w pobliżu przystanku.

Zaprojektowanie i wykonanie robót w Dąbrówce zaplanowano w ramach „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021–2025”. Rozpoczęcie prac planowane jest w I kwartale 2023 r. a zakończenie w IV kw. 2023 r.

W województwie małopolskim rządowy program przystankowy obejmuje 6 inwestycji z listy podstawowej w miejscowościach: Wolbrom, Zator, Pisary, Dąbrówka, Nowy Sącz (2 przystanki). Ogłoszono już przetargi na budowę w Zatorze i w Wolbromiu.

Celem „Rządowego Programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025” jest przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu, promowanie ekologicznych środków transportu oraz wspieranie polskiej gospodarki. Zaplanowane zadania inwestycyjne umożliwią podróżnym dostęp do kolejowej komunikacji wojewódzkiej i międzywojewódzkiej. Na ten cel przeznaczono 1 mld zł. Środki zostaną wykorzystane m.in. na wybudowanie lub zmodernizowanie przystanków kolejowych, a także sfinansowanie prac, związanych z dostępnością miejsc parkingowych dla pasażerów. W „Rządowym Programie budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025” uwzględniono 355 lokalizacji w całej Polsce. Na liście podstawowej są 173 lokalizacje, a na liście rezerwowej 182.

Źródło tekstu: PKP PLK S.A./Serwis Kolejowy

Między Radomiem a Radzicami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wymieniają sieć trakcyjną. Inwestycja za 29 mln zł netto pozwoli na sprawne podróże oraz przewóz towarów między Radomiem a Tomaszowem Mazowieckim. Prace są realizowane w ramach większego zadania za ok. 120 mln zł, finansowanego ze środków budżetowych.

Między Radomiem a Radzicami (lk22) wymieniane jest blisko 40 km sieci trakcyjnej. Dzięki inwestycji utrzymane będą dobre parametry przejazdów z prędkością do 120 km/h.

Prace realizowane są etapami dla lepszej obsługi pasażerskiej i towarowej. Obecnie prace prowadzone są na obszarze stacji Radzice. Widać już nowe elementy nad jednym torem - konstrukcje wsporcze i rozwieszone przewody. Kolejnym etapem będzie montaż wieszaków przewodzących, a następnie regulacja sieci trakcyjnej.

W czerwcu prace obejmą stację Radom Krychnowice i szlak Radom Krychnowice – Radom. Później wykonane zostaną odcinki: stacja Przysucha i szlak Drzewica – Przysucha i Przysucha – Wolanów. Całość zadania zakończy się w 2023 r.

Są efekty prac na linii z Radomia do Radzic

Wymiana sieci trakcyjnej to kolejne prace PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. na linii z Radomia do Radzic. Na przebudowę linii PLK przeznaczyły dotychczas około 120 mln zł. Efektem prac są szybsze i sprawniejsze przejazdy pociągów z prędkością 120 km/h oraz zapewnienie bezpieczeństwa na skrzyżowaniach torów i drogi. W 2020 roku za 18 mln zł zmodernizowano tor między Wolanowem, Wieniawą oraz Przysuchą, co poprawiło przepustowość trasy. Na 5 przejazdach kolejowo-drogowych m.in. w Skrzynnie i Skrzyńsku, wymieniono płyty i nawierzchnię drogi. W latach 2017-2018 zmodernizowano ponad 50 km jednego toru pomiędzy Radomiem a Radzicami. Przebudowanych zostało 30 przejazdów kolejowo-drogowych. Wcześniej nową konstrukcję zyskał jeden z dwóch mostów nad Pilicą pomiędzy Radzicami a Tomaszem Mazowieckim.

Źródło tekstu: PKP PLK S.A/Serwis Kolejowy

Wygodne, dostępne dla wszystkich perony i nowe przejście podziemne zapewnią oczekiwane warunki podróży ze stacji Ełk. Podobnie zmienią się warunki na przystanku Ełk Szyba Wschód. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przy utrzymanym ruchu pociągów prowadzą inwestycję za prawie 587 mln zł netto. Projekt jest współfinansowany ze środków CEF „Łącząc Europę”.

Źródło: PKP PLK S.A.

Podróżni na stacji Ełk mogą zobaczyć budowę nowego peronu nr 3. Prefabrykowane ścianki wyznaczają już lokalizację nowego obiektu. Wszystkie trzy nowe perony zostaną podwyższone i poszerzone, co ułatwi wsiadanie i wysiadanie z pociągów. Perony będą zadaszone. 

Obok peronów budowane jest nowe przejście podziemne. Widać prace przy fundamentach i zbrojeniu. Przejście o długości 110 m zastąpi dwa tunele i poprawi komunikację - umożliwi wygodne dojście do pociągów oraz na drugą stronę stacji do osiedla Zatorze. Tunel będzie dostosowany do potrzeb osób o ograniczonej mobilności i wyposażony w windy.

Na stacji Ełk Towarowy postępują roboty przy wzmacnianiu podtorza i budowie nowych rozjazdów. Stacja będzie mogła przyjmować pociągi o długości 740 m. Inwestycja istotne poprawi warunki przewozów towarowych. Wzrośnie znaczenie kolei jako ekologicznego, efektywnego środka transportu.

Na przystanku Ełk Szyba Wschód budowany jest pierwszy z dwóch dwustumetrowych peronów.

Inwestycja w Ełku o wartości 587 mln zł realizowana jest w ramach projektu „Prace na linii kolejowej E 75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa), etap I odcinek Białystok – Ełk”. Prace zaplanowano do końca 2023 r. Inwestycja jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej z instrumentu Connecting Europe Facility (CEF) – „Łącząc Europę”.

Więcej informacji o inwestycji na www.rail-baltica.pl.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Instrumentu „Łącząc Europę”.

Źródło: PKP PLK S.A.

Źródło tekstu: PKP PLK S.A./Serwis Kolejowy

Niewielki, nowoczesny, ekologiczny i bezpieczny – taki jest właśnie dworzec w Wasilkowie, który 12.05 otwarto dla podróżnych. Budynek został wybudowany w formule Innowacyjnego Dworca Systemowego.

Zakończona właśnie budowa nowego dworca w Wasilkowie była siódmą inwestycją sfinalizowaną w województwie podlaskim w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023. Jej realizacja była możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Nowy obiekt w Wasilkowie, to typowy niewielki dworzec aglomeracyjny odznaczający się współczesną i  minimalistyczną formą architektoniczną z dominantą w postaci ośmiometrowej wieży zegarowej. Został on wybudowany w formule typowego Innowacyjnego Dworca Systemowego. Jego elewacja jest utrzymana w  jasnej kolorystyce, co odpowiada współczesnym kanonom w architekturze.

Całość funkcji dworcowych została umieszczona pod wiatą będącej jednocześnie zadaszeniem budynku. Podróżni znajdą pod nią otwartą poczekalnię, osłoniętą z trzech stron, z kilkoma siedziskami. Dodatkowo zamontowano tam promienniki, których zadaniem będzie zwiększenie komfortu termicznego podróżnych oczekujących na pociąg w miesiącach jesiennych i zimowych. Pod wiatą zlokalizowano również pomieszczenie toalet, a także stojaki rowerowe i stację naprawy jednośladów. Informacja o przyjazdach i  odjazdach pociągów jest wyświetlana na nowoczesnych elektronicznych tablicach.

Źródło: pkp.pl

"Dworzec w Wasilkowie to kolejny dowód na to, że konsekwentnie realizujemy postawiony cel, którym jest przyjazna kolej. Jest to niewielki, nowoczesny i proekologiczny obiekt zbudowany w formule Innowacyjnego Dworca Systemowego, który ma obsługiwać głównie ruch aglomeracyjny. Mam nadzieję, że przebudowy i budowy dworców kolejowych sprawią, że w naszych codziennych podróżach będziemy jeszcze częściej wybierać kolej" – powiedział Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.  

"Otwarcie dworca w Wasilkowie to kolejny element wielkiej modernizacji polskiej kolei. Mieszkańcy kolejnej miejscowości w województwie podlaskim zyskają dzięki temu dostęp do bezpiecznej i komfortowej infrastruktury kolejowej. Mam nadzieję, że nowy budynek dworca stanie się wizytówką Wasilkowa oraz ułatwi pasażerom podróżowanie koleją do Białegostoku. Wszystko to dzięki Programowi Inwestycji Dworcowych, w  ramach którego polski rząd przeznaczy do 2023 r. ponad 2 mld zł na modernizację blisko 200 dworców" – powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

"Budowa nowego dworca w Wasilkowie to półmetek wszystkich inwestycji realizowanych przez PKP S.A. w województwie podlaskim w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023. Jeszcze w tym roku planujemy otworzyć dla podróżnych dwa kolejne obiekty w tym regionie Polski. Będą to dworce w  Raciborach i Kuźnicy Białostockiej" – powiedział Ireneusz Maślany, członek zarządu PKP S.A.

"Inwestycja w nowy dworzec w Wasilkowie jest jedną z dwunastu zrealizowanych na trasie linii kolejowej nr  6, które zostały wsparte z budżetu Unii Europejskiej kwotą niemal 30 mln złotych. To projekt, którego celem jest ułatwienie podróży na trasie do Warszawy, a jego realizacja dowodzi tego, iż unijna Polityka Spójności już od 18 lat skupia się na poprawie życia każdego obywatela Unii Europejskiej. Wierzę, że dzięki wykorzystaniu nowych technologii, zastosowanych przy budowie tego budynku, a także estetyce jego wykonania, komfort podróży koleją, dla mieszkańców Wasilkowa oraz innych miejscowości, w których dokonano podobnych inwestycji, w znaczący sposób się zwiększy i będzie zachętą do częstszego korzystania z tej formy komunikacji" – powiedział  Christopher Todd, dyrektor Wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej.

"Otwierany dziś dworzec kolejowy w Wasilkowie jest przykładem tego jak środki unijne unowocześniają polską kolej i przyczyniają  się do zwiększenia komfortu podróży. Niezależnie od wielkości inwestycji i współfinansowania UE w infrastrukturę kolejową, głównym ich celem i zadaniem jest modernizacja, podniesienie poziomu bezpieczeństwa, troska o środowisko i dbałość o dostępność dla jak najszerszego grona odbiorców" – powiedziała Joanna Lech, p.o. dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Nowy dworzec w Wasilkowie to jednak nie tylko nowoczesna i funkcjonalna architektura. Budynek jest w pełni dostosowany do potrzeb osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Posiada szereg udogodnień takich jak m.in.: ścieżki prowadzące, oznaczenia w alfabecie Braille’a, a także tablice dotykowe z planem obiektu.

Na nowym dworcu wdrożono również rozwiązania ekologiczne i zadbano o bezpieczeństwo pasażerów. Budynek wyposażono w system BMS (Building Management System) nadzorujący prace instalacji i urządzeń w celu optymalizacji zużycia energii elektrycznej, cieplnej oraz wody. Ekologiczne, bo energooszczędne jest oświetlenie dworca, natomiast na jego dachu zainstalowano panele fotowoltaiczne do pozyskiwania „zielonej energii”. Dla poprawy bezpieczeństwa na dworcu  zainstalowano również nowoczesny system monitoringu, kontroli dostępu oraz sygnalizacji włamania i napadu.  

Budowa nowego dworca zmieniła również jego otoczenie. W jego sąsiedztwie ułożono nowe chodniki, uporządkowano zieleń, a także wykonano niewielki parking samochodowy z miejscami na osiem pojazdów.

Zakończona właśnie budowa dworca w Wasilkowie kosztowała 3,58 mln złotych brutto i była siódmym sfinalizowanym projektem w województwie. Inwestorem były Polskie Koleje Państwowe S.A., projekt i roboty budowlane zrealizowała firma SKB S.A z Warszawy.

Do tej pory, poza Wasilkowem, PKP S.A. zakończyły w tym regionie Polski inwestycje w Czeremsze, Bielsku Podlaskim, Białymstoku, Siemiatyczach, Jabłoni Kościelnej i Szepietowie. Jeszcze w tym roku dla podróżnych zostaną otwarte dworce w Kuźnicy Białostockiej i Raciborach oraz ruszą prace budowlane w Zdrodach Nowych i Czyżewie. Trzy inwestycje w województwie podlaskim są na etapie przygotowania (Suwałki, Dąbrowa Białostocka i Łapy).

Źródło tekstu: pkp.pl/Serwis Kolejowy

Polskie Koleje Państwowe SA przekazały place budowy na dworcach w Miliku, Młodowie, Piwnicznej, Starym Sączu oraz Żegiestowie i Żegiestowie-Zdroju. Inwestycje są realizowane w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 z dofinansowaniem ze środków unijnych. Dzięki prowadzonym pracom zyskają wygląd dworców, ich funkcjonalność oraz bezpośrednie otoczenie. Częściowo są to przebudowy historycznych obiektów, a w dwóch lokalizacjach powstaną całkowicie nowe dworce.

Źródło: gov.pl

"Rozpoczęcie przebudowy dworców w Miliku, Młodowie, Piwnicznej, Starym Sączu oraz Żegiestowie i Żegiestowie-Zdroju  to kolejny element wielkiej modernizacji polskiej kolei. Mieszkańcy Doliny Popradu zyskają dzięki temu dostęp do bezpiecznej i komfortowej infrastruktury kolejowej. Mam nadzieję, że zmodernizowane budynki wszystkich tych dworców staną się wizytówkami wspomnianych miejscowości, ważnymi centrami społeczności lokalnych i ułatwią pasażerom podróżowanie koleją po powiecie nowosądeckim. Wszystko to dzięki Programowi Inwestycji Dworcowych, w ramach którego polski rząd przeznaczy do 2023 r. ponad 2 mld zł na modernizację blisko 200 dworców" – powiedział wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel. 

Dworzec Żegiestów-Zdrój

Dworzec Żegiestów-Zdrój, wybudowany w 1876 roku, to najciekawszy pod względem architektonicznym obiekt tego typu w Dolinie Popradu. W ramach przebudowy historyczna bryła dworca pozostanie niezmieniona, ale metamorfozę przejdą wnętrze budynku i jego otoczenie. Wyższa część będzie pomalowana na jasny kolor, natomiast w niższej, parterowej konserwacji zostanie poddana drewniana okładzina elewacyjna, a także wiata posiadającą ciekawą kolumnadę i ażurową balustradę. Nowością będzie jej częściowe przeszklenie, dzięki czemu zwiększy się przestrzeń obsługi podróżnych wewnątrz budynku. Pod pozostałą częścią wiaty znajdzie się poczekalnia letnia. Dworzec zyska również nową iluminację nocną podkreślająca bryłę budynku i przestrzeń wejściową od strony peronów.

Strefa obsługi podróżnych połączy w sobie nowoczesność z historią. Wnętrze będzie utrzymane w szarościach i bieli. Poczekalnię doświetli duże przeszklenie od strony peronów. Wyeksponowane zostaną ciemnobrązowe belki stropowe. Wnętrze zostanie wyposażone w ławki, gabloty, zegar oraz elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów. W pobliżu poczekalni znajdą się również toalety, a pozostałą przestrzeni dworca zajmą pomieszczenia techniczne.

Zmieni się również najbliższe otoczenie dworca. Od strony drogi wojewódzkiej została zaprojektowana ścieżka prowadząca do specjalnej klatki schodowej wraz z windą, dzięki której dostaniemy się na poziom, gdzie znajduje się dworzec. W jego sąsiedztwie przewidziano również nowe chodniki, elementy małej architektury, w tym wiatę rowerową. Uporządkowana zostanie również zieleń.

Dworce w Żegiestowie i Piwniczej

Kolejnymi historycznymi dworcami, na których rozpoczęły się prace budowlane, są dworce w Żegiestowie i Piwniczej. Budynki te są bardzo podobne do siebie, choć dworzec w Piwnicznej jest nieco większy. Pierwszy z nich zbudowano w 1908 roku, a drugi w 1928. Renowację przejdzie elewacja każdego z budynków wraz ze znajdującymi się na nich detalami architektonicznymi, w postaci pilastrów, gzymsów czy ozdobnych wątków ceglanych. Obydwie elewacje zostaną pomalowane na jasny kolor, z którym będzie współgrać dachówka w kolorze naturalnej cegły. Na wzór historycznej planowane jest odtworzenie stolarki okiennej i drzwiowej.

Na parterze każdego z dworców zaprojektowano poczekalnie utrzymane w odcieniach bieli i szarości. Podróżni znajdą w nich ławki, gabloty oraz elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów. W ich sąsiedztwie zlokalizowano toalety, a pozostałe pomieszczenia zostaną przeznaczone na potrzeby spółek kolejowych.

Metamorfozę przejdą otoczenia dworców kolejowych. Oprócz uporządkowania zieleni, nowych chodników i elementów małej architektury, zaplanowano stojaki i wiaty rowerowe.

Dworce w Miliku i Młodowie

Wśród dworców, na których rozpoczęły się prace budowlane, są także obiekty budowane od podstaw. Są to niewielkie dworce w Miliku i Młodowie - minimalistyczne w bryle, łączą w sobie styl nowoczesny z architekturą górską. Ich cechą charakterystyczną są wielkopowierzchniowe przeszklenia w elewacji, w miejscach, gdzie wewnątrz budynku zaprojektowano poczekalnię. W Miliku elewacja będzie częściowo wykończona bazaltową okładziną, natomiast w Młodowie cegłą. Dworce będą posiadały również iluminację nocną.

Przestrzeń wewnątrz zaprojektowano nowocześnie. Poczekalnie będą utrzymane w bielach i szarościach. We wnętrzach wyeksponowano krokwie w suficie, co nada im ciepła, a poza tym jest nawiązaniem do górskiego charakteru dworców. Aranżacje uzupełniono ławkami, gablotami oraz elektronicznymi tablicami przyjazdów i odjazdów pociągów. W sąsiedztwie poczekalni zlokalizowano toalety i  pomieszczenia techniczne.

Zaniedbany teren w otoczeniu dworców zostanie zaaranżowany na nowo. W Młodowie przy dworcu pojawią się nowe chodniki, stojaki rowerowe i trzy miejsca postojowe, a na terenie należącym do stacji po drugiej stronie ulicy wiata rowerowa z miejscami do odpoczynku. W Miliku przestrzeń w sąsiedztwie dworca będzie zaaranżowana podobnie, z tym że znajdą się tam dwie wiaty rowerowe. Przy obydwóch budynkach zostanie również uporządkowana zieleń oraz zamontowane ławki, kosze i oświetlenie.

Dworzec w Starym Sączu

Ostatnim z sześciu obiektów przekazanych wykonawcy robót jest dworzec w Starym Sączu. Zostanie on kompletnie przebudowany. Choć zasadniczo wielkość dworca nie ulegnie zmianie, to zmieni się jego wygląd zewnętrzny i wnętrze. Bryła dworca będzie bardziej geometryczna, z dominantą w postaci wieży zegarowej położonej w centralnej części budynku. Lekkości  dworcowi nadadzą wielkopowierzchniowe przeszklenia umożliwiające dostęp światła dziennego. Reszta elewacji będzie wykończona okładziną drewnianą, bazaltową i jasnoszarym tynkiem.

We wnętrzu budynku zaprojektowano przestrzeń obsługi podróżnych, lokale na wynajem oraz pomieszczenia przewidziane dla samorządu. Poczekalnia zajmie powierzchnię około 65 m kw. Będzie ona urządzona w stylu nowoczesnym, utrzymana w odcieniach szarości z dużymi przeszkleniami w strefach wejściowych. W jej wnętrzu podróżni znajdą wykonane ze stali nierdzewnej ławki, gabloty na rozkłady jazdy pociągów oraz elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów. Tuż obok poczekalni zlokalizowano toalety oraz niewielki lokal komercyjny.

Metamorfozę przejdzie bezpośrednio otoczenie dworca, które zyska całkowicie nową aranżację. Po północnej stronie budynku powstanie wiata rowerowa wraz z miejscami do odpoczynku oraz uporządkowane zostaną tereny zielone. Natomiast po południowej stojaki rowerowe i niewielki parking samochodowy. Całość aranżacji uzupełnią inne elementy małej architektury takie jak ławki, kosze i oświetlenie.

Dworce przyjazne, ekologiczne i bezpieczne

Dworce, których właśnie rozpoczęto przebudowę, zyskają nie tylko na wyglądzie. Staną się one również przyjazne osobom z niepełnosprawnościami oraz środowisku, a także bezpieczne. Będą pozbawione barier architektonicznych dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej i wyposażone w szereg usprawnień, w tym m.in. ścieżki prowadzące, oznaczenia w alfabecie Braille’a, kontrastową kolorystykę wnętrz oraz plany dotykowe dworców. Podczas inwestycji zaplanowano wdrożenie w obiektach wielu rozwiązań przyjaznych środowisku, w tym m.in. oświetlenia w technologii LED, paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła, centrali wentylacyjnych z odzyskiem ciepła oraz systemów BMS (Building Management System). Te ostatnie sterują urządzeniami i instalacjami w budynku, zapewniając optymalne zużycie wody, energii, elektrycznej i cieplnej. Dworce w Dolinie Popradu zostaną również wyposażone w nowoczesne systemy bezpieczeństwa i monitoringu. 

Planowany termin zakończenia inwestycji polegających na przebudowie i budowie dworców w  Żegiestowie, Żegiestowie-Zdroju, Piwnicznej, Miliku, Młodowie oraz Starym Sączu to początek 2023 roku. Koszt inwestycji to odpowiednio 5,27 mln zł, 5,69 mln zł, 6,53 mln zł, 4,74 mln zł, 4,77 mln zł  i  6,76 mln zł.

Źródło: gov.pl

Źródło tekstu: gov.pl/Serwis Kolejowy

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram