fbpx

Komisja Europejska zdecydowała, że za działania niezgodne z zasadami uczciwej konkurencji Deutsche Bahn zapłacą 48,3 mln euro kary, Koleje Belgijskie 270 tys. euro, a Koleje Austriackie nie poniosą konsekwencji finansowych. Chodzi o działania ws. transgranicznych przewozów towarów.

Z ustaleń Komisji Europejskiej wynika, że przewoźnicy działali w zmowie, chroniąc swoje interesy. Ich działalność polegała na wzajemnej wymianie informacji w celu koordynowania odpowiedzi na zapytania ofertowe klientów.

Portal Interia Biznes podaje, że zmowa operatorów dotyczyła międzynarodowych bezpośrednich przewozów towarowych, w których transportuje się duże ilości towarów z punktu A do punktu B – bez zbędnych przystanków. Na tego rodzaju usługi często decydują się duże firmy, które korzystają z regularnego transportu dóbr na stałych trasach.

Wiceszefowa Komisji Europejskiej Margrethe Vestager komentując sprawę podkreśliła, że podobne działania nie będą tolerowane.

„Transport kolejowy towarów ma zasadnicze znaczenie dla modelu zrównoważonej gospodarki. Uczciwa konkurencja jest ważna, aby zapewnić klientom najlepszą ofertę przy korzystaniu ze zrównoważonego transportu. Kartel między kluczowymi operatorami, oferującymi kolejowe usługi towarowe w najważniejszych korytarzach kolejowych w całej UE, jest zasadniczo sprzeczny z tym celem. Dzisiejsza decyzja jest jasnym sygnałem, że tego typu zmowa jest nie do przyjęcia” – oświadczyła wiceprzewodnicząca KE, cytowana na portalu Interia Biznes.

Docelowo konsekwencje finansowe dla europejskich przewoźników miały być jeszcze bardziej dotkliwe. Komisja Europejska zdecydowała jednak o obniżeniu kar, po tym jak operatorzy dobrowolnie zgodzili się na ich zapłacenie.

pg

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył kary o łącznej sumie blisko 13,5 mln zł na sześciu producentów drewnianych podkładów kolejowych. Jak wyjaśniono, „przedsiębiorcy zawarli zmowę przetargową na dostawę produktów dla PKP PLK”.

Ukarane spółki to: Track Tec  z Warszawy (7 579 902,27 zł kary), Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe „Bieżanów”  (2 948 654,16 zł kary), Nasycalnia Podkładów w Czeremsze (1 543 545,62 zł kary), Nasycalnia Podkładów w Koźminie Wielkopolskim (1 312 465,85 zł kary), ThyssenKrupp GFT Polska (83 269,76 zł kary) i TRADE-PORT z Katowic (4 484,25 zł kary).

Sprawa dotyczy przetargu z lat2014 i 2015 na dostarczenie belek pod montaż szyn. Wymienione firmy były jedynymi w Polsce przedsiębiorstwami, które mogły wykonać zamówienie. Zmowa miała na celu uniknięcie rywalizacji i podbicie ceny zamówienia. Jak zaznacza UOKiK, Polskie Linie Kolejowe, w związku z podejrzeniem zmowy, unieważniły przetarg.

„W materiałach zebranych w czasie naszego postępowania doskonale widać mechanizm niedozwolonego porozumienia. Przedsiębiorcy uzgodnili pomiędzy sobą, którzy z nich wezmą udział w poszczególnych zadaniach w ramach przetargu oraz kto jaką kwotę zaproponuje. Ustalono zatem w ramach porozumienia nie tylko warunki finansowe, ale także podział realizacji prac, bowiem podmioty niewyłonione w przetargu miały następnie realizować projekt razem z tymi, którym przypadło zamówienie” – wyjaśnił Tomasz Chróstny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Decyzja prezesa UOKiK o ukaraniu przedsiębiorców nie jest prawomocna; firmom przysługuje od niej odwołanie do sądu. Takie działania – według cytowanego przez Kolejowy Portal Informacyjny oświadczenia – zapowiedziała już Grupa KZN Bieżanów. [czytaj więcej]

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram