fbpx

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w dalszym ciągu nie ogłosił przetargu dotyczącego zakupu hybrydowych pociągów pasażerskich mających obsługiwać połączenia regionalne. Planowano, że nastąpi to pod koniec 2020 r. Przyczyną opóźnienia jest m.in. zmiana harmonogramu prac na bajpasie kartuskim.

Budowa linii tworzących objazd kolejowy między Gdańskiem a Kartuzami realizowana jest przez PKP PLK S.A. oraz Pomorską Kolej Metropolitalną. W ramach projektu, trasa zostanie zelektryfikowana, co wymusza zastąpienie składów spalinowych nowymi składami o napędzie elektrycznym.

Z informacji opublikowanych przez portal Radia Gdańsk wynika, że zapotrzebowanie w oparciu o obecnie obowiązujący układ połączeń oszacowano na 14 EZT. Przez wzgląd na przesunięcie terminu ukończenia budowy bajpasa kartuskiego, urząd postanowił zmienić plany zakupowe. Zdecydowano, iż w skład nowego taboru, poza maksymalnie ośmioma pociągami elektrycznymi, wejdzie 6 hybryd posiadających moduł dojazdowy.

Województwo złożyło wniosek do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o współfinansowanie zakupu tych pojazdów. Z przeprowadzonej przez Departament Infrastruktury analizy ryzyka w zakresie możliwości pozyskania pomocy finansowej na wszystkie 14 pojazdów przyjęto, iż przetarg będzie obejmował zakup pierwszego pojazdu o napędzie elektryczno-spalinowym z opcją na pięć kolejnych i pierwszego pojazdu o napędzie elektrycznym z opcją na kolejne siedem pojazdów. Przyjęto, że występuje duże ryzyko uzyskania tylko częściowego wsparcia tego projektu z Funduszu Inwestycji Lokalnych. Taki model zamówienia sprawdził się przy realizacji projektu zakupu 10 pojazdów o napędzie elektrycznym w ramach RPO WP na lata 2014-2020, gdzie podstawowym zamówieniem było pięć pojazdów” - powiedział cytowany przez Radio Gdańsk rzecznik pomorskiego UM Michał Piotrowski.

Jak wyjaśnia przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego, woj. pomorskie zabezpieczyło w swoim budżecie kwotę w wysokości 55,35 mln zł na zakup jednej hybrydy i jednego EZT. Przetarg planowano ogłosić pod koniec ubiegłego roku, po uzyskaniu wsparcia z Funduszu Inicjatyw Lokalnych.

Rozstrzygnięcia w zakresie rozdziału środków okazały się być niekorzystne, a realizacja projektu bez pozyskania przez województwo wsparcia finansowego jest niemożliwa. W związku z powyższym plan uzupełnienia taboru przeniesiono do Krajowego Planu Odbudowy. Wymusiło to wprowadzenie zmian w Szczegółowych Istotnych Warunkach Zamówienia, aby spełniały one warunki KPO i Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa na lata 2021-2027.

Przewidujemy, iż postępowanie przetargowe w tym zakresie może zostać wszczęte w pierwszym kwartale 2021 roku” – stwierdził Piotrowski w wypowiedzi przytaczanej przez Radio Gdańsk.

Bajpas kartuski to inwestycja, która umożliwi dojazd z Kartuz do Gdańska podczas rozbudowy linii 201. Plany zakładają, że trasa zostanie oddana do użytku przed końcem 2022 roku. Dopiero jej uruchomienie pozwoli na rozpoczęcie prac na szlaku Gdynia – Kościerzyna – Bydgoszcz. Budowa kluczowego dla Pomorza objazdu kolejowego wyniesie około 43 mln zł.

hp

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wybrały konsorcjum firm PHU Rajbud Sp. z o.o. oraz Torhamer Sp. z o.o. Sp.k. na wykonawcę dokumentacji projektowej oraz prac budowlanych dla tzw. bajpasu kartuskiego. Koszt inwestycji to 91,5 mln zł netto. Po uprawomocnieniu się decyzji o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie podpisana umowa z wykonawcą.

Inwestycja zapewni dojazd koleją z Kartuz i okolic do stolicy województwa podczas modernizacji linii nr 201. Podróżni wsiądą do pociągów z przebudowanych, wygodnych peronów m.in. w Gdańsku Kokoszkach i Żukowie Zachodnim. Nowe, dogodne połączenie kolejowe z Gdańskiem będzie gotowe do końca 2022 r.

„PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. konsekwentnie poprawiają kolejowe połączenia w województwie pomorskim, a wybór wykonawcy bajpasu kartuskiego jest kolejnym krokiem w tym kierunku” - powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Bajpas kartuski będzie gotowy przed rozpoczęciem modernizacji linii kolejowej nr 201 z Maksymilianowa przez Kościerzynę do Gdyni. Dojazd koleją z Kartuz do stolicy województwa będzie utrzymany. Realizacja dokumentacji projektowej, a następnie prac budowlanych, przewidziana jest w okresie styczeń 2021 – listopad 2022 r.

Do stolicy województwa z wygodnych peronów

PLK zmodernizują około 9-kilometrowy odcinek linii 229 oraz wyremontują 7-kilometrowy odcinek linii 234, na których nastąpi przywrócenie prędkości pociągów pasażerskich do 80 km/h. Przebudowane zostaną perony w Gdańsku Kokoszkach, Leźnie, Starej Pile i Żukowie Zachodnim, które zostaną dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się.

W Starej Pile wbudowane zostaną nowe rozjazdy oraz dodatkowy tor, które umożliwią sprawne mijanie się pociągów. W ramach opcji dla wykonawcy robót przewidziano budowę mijanki także w Gdańsku Kokoszkach. Umożliwi to utrzymanie dotychczasowej częstotliwości kursowania pociągów z Gdańska do Kartuz i z powrotem, czyli co 60 minut w obu kierunkach. Czas przejazdu pociągu pozostanie na podobnym poziomie, co obecnie. Przepustowość bajpasu kartuskiego, po zakończeniu modernizacji linii nr 201, umożliwi wykorzystanie tej trasy jako lokalnej, alternatywnej linii do podróży z Pojezierza Kaszubskiego do stolicy województwa.

Zgodnie z porozumieniem zawartym 13 sierpnia 2019 r., Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. przy współpracy z miastem Gdańsk odbuduje 1,5-kilometrowy odcinek linii nr 234 między przystankami Gdańsk Kokoszki i Gdańsk Kiełpinek.

Źródło tekstu: Plk-sa.pl/Serwis Kolejowy

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram