fbpx

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS), Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) i Giełda Papierów Wartościowych (GPW) podpisały listy intencyjne w sprawie inicjatywy Polski Cyfrowy Operator Logistyczny (PCOL).

Dzięki informacjom z PCOL, KAS będzie mogła m.in. weryfikować, czy do elektronicznego listu przewozowego została wystawiona faktura. System będzie także przyczyniać się do uszczelniania systemu podatkowego. Przewiduje się, że dane przekazywane z PCOL będą mogły być wykorzystane do zabezpieczenia systemu kontroli transportu i transgranicznego przemieszania odpadów oraz pomóc w wykrywaniu ich nielegalnych składowisk.

GPW w ramach realizacji inicjatywy strategicznej Polskiego Cyfrowego Operatora Logistycznego podpisała listy intencyjne z Krajową Administracją Skarbową oraz Ministerstwem Klimatu i Środowiska, zarządzającym Bazą Danych Odpadowych. Polski Cyfrowy Operator Logistyczny jest pierwszą inicjatywą oraz projektem referencyjnym Ministerstwa Aktywów Państwowych w ramach Programu Synergia.

Synergia to istotny element patriotyzmu gospodarczego, będącego jednym z ważnych przejawów rozwoju dojrzałych gospodarek. Kolejne działania podjęte w ramach Polskiego Cyfrowego Operatora Logistycznego pokazują, że GPW poprzez swoją sprawność i inicjatywę, realizuje taką synergię nie tylko między spółkami Skarbu Państwa z korzyścią dla swoich akcjonariuszy i całej polskiej gospodarki, ale również odpowiada na zapotrzebowanie administracji publicznej” – podkreślił wicepremier Jacek Sasin, Minister Aktywów Państwowych.

Dzięki współpracy z Krajową Administracją Skarbową, Polski Cyfrowy Operator Logistyczny zostanie przygotowany do przeprowadzenia pilotażu E-CMR i E-listu przewozowego oraz aby odpowiadać potrzebom KAS w obszarze uszczelniania systemu podatkowego i uwzględniać przygotowywane założenia do wdrożenia e-faktury. Informacje zawarte na platformie pozwolą KAS na weryfikację, czy do elektronicznego listu przewozowego została wystawiona faktura/rachunek. PCOL będzie mógł dostarczać wiadomości na temat zlecającego i odbierającego transport oraz stron rozliczenia usługi transportu. Pomoże to w uszczelnieniu system podatkowego oraz uprości obieg dokumentów dla użytkowników platformy.

Inicjatywa, do której przystępuje Krajowa Administracja Skarbowa, wpisuje się doskonale w kierunki działania i rozwoju KAS na lata 2021-2024. Informatyzacja usług takich jak elektroniczny list przewozowy, realizowany w ramach innowacyjnego projektu przez GPW, w połączeniu z automatyzacją i digitalizacją usług KAS, przełoży się na uszczelnienie systemu podatkowego i zapewni przedsiębiorcom wykorzystanie najnowszych technologii w prowadzonej przez nich działalności” – powiedziała Magdalena Rzeczkowska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, szef KAS.

W ramach planowanej współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska zarządzającym Bazą Danych Odpadowych, przewiduje się, że dane przekazywane z PCOL będą mogły być wykorzystane do uszczelniania systemu kontroli transportu i transgranicznego przemieszania odpadów. W przypadku pojazdów z zarejestrowanym rodzajem ładunków (odpady, materiały niebezpieczne i mogące mieć negatywny wpływ na środowisko) – Polski Cyfrowy Operator Logistyczny będzie mógł udostępniać dane dotyczące pozycji, takich jak miejsca przekroczenia granicy czy miejsca docelowego rozładunku, co może pomóc w wykrywaniu nielegalnych transportów i składowisk odpadów.

Utworzenie Polskiego Cyfrowego Operatora Logistycznego pozwoli m.in. na pilotażowe przetestowanie mechanizmu monitorowania przewozu odpadów z wykorzystaniem urządzeń GPS w naszym kraju. Dzięki nowej inicjatywie, pozyskane informacje pozwolą na wdrożenie bardziej skutecznych rozwiązań przeciwdziałającym nielegalnemu transportowi odpadów w Polsce” – powiedział Michał Kurtyka, Minister Klimatu i Środowiska.

Polski Cyfrowy Operator Logistyczny, dzięki przejmowaniu kolejnych segmentów transportu (drogowy, kolejowy, morski, lotniczy), rodzajów transportu (drobnica, cało-pojazdowe, kontenerowe, wagonowe) oraz rozszerzając kolejno działalność (od spedycji i przewozu towarów, dystrybucji, zarządzania frachtami poprzez logistykę magazynową czy usługi celne) od państwowych spółek i firm działających na rynku polskim logistycznym, może w perspektywie 5 lat zdobyć pozycję jednego z dominujących podmiotów wśród operatorów logistycznych. Wszystko dzięki wykorzystaniu know-how i zasobów krajowych.
Dalszy proces cyfryzacji pozwoli na zbieranie danych dotyczących korytarzy transportowych, obsługę polskich terminali przeładunkowych, a wdrożenie elektronicznego krajowego i międzynarodowego listu przewozowego pozwoli ograniczyć działalność w szarej strefie.
Działalność PCOL pozwoli na oszczędności po stronie spółek skarbu państwa w obszarach związanych z obsługą transportu i logistyki, przy jednoczesnym zachowaniu marży, realizujących przewozy polskich przewoźników. Wypracowane przez operatora zyski pozostaną w kraju, nie będą transferowane do central podmiotów zagranicznych.

Polski rynek Transportu Spedycji i Logistyki jest wart rocznie około 140 mld złotych. Wartość marż, które mogłyby zostać wytransferowane z Polski, przy obecnej ich wysokości często na poziomie 20-30%,  może sięgać nawet kilkudziesięciu miliardów złotych. Jak wskazuje MKiŚ, zbierane dane, takie jak lokalizacja floty przewoźników czy wieziony towar, to nieoceniony zasób wiedzy, który powinien być chroniony i pozostać w Polsce.

Źródło tekstu: Ministerstwo Klimatu i Środowiska/Serwis Kolejowy

Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej z Białegostoku i Placówki Straży Granicznej w Terespolu przechwycili blisko 2,5 mln paczek papierosów przemyconych do Polski na pokładzie pociągu. Towary o wartości prawie 37 mln zł ujawniono w 3 kontenerach na terenie gminy Terespol (woj. lubelskie). To największy udaremniony przemyt papierosów w historii naszego kraju.

Służby ustaliły, że znaczne ilości papierosów pochodzących z przemytu mogą znajdować się na obszarze terminala przeładunkowego położonego w lubelskiej gminie Terespol. Trzy wytypowane kontenery zostały przetransportowane z Białorusi do Polski na pokładzie pociągu. Podczas sprawdzania ładunków okazało się, że zamiast deklarowanego towaru (wermikulitu i elementów grzewcze) w kontenerach ukryto gigantyczną papierosową kontrabandę.

Łącznie zabezpieczono blisko 2,5 mln paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy, wartych ok. 37 mln zł. Gdyby nielegalny towar trafił do sprzedaży, Skarb Państwa straciłby ponad 60 mln zł. Pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Białej Podlaskiej trwają w tej sprawie czynności, które mają ustalić osoby odpowiedzialne za przemyt papierosów do Polski.

To nie jedyny w ostatnim czasie rekordowy przemyt ujawniony przez podlaskie służby. W lutym bieżącego roku funkcjonariusze podlaskiej KAS i Podlaskiego Oddziału SG wspólnie udaremnili na drogowym przejściu granicznym w Kuźnicy przemyt blisko 1,8 mln paczek nielegalnych papierosów, wartych ponad 27,6 mln zł.

Źródło tekstu: MF/KAS/Serwis Kolejowy

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram