fbpx

W Skierniewicach (woj. łódzkie) oraz w Suwałkach (woj. podlaskie) funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei ujęli osoby posiadające nielegalne środki odurzające. W obu przypadkach zainteresowanie mundurowych wzbudziło nietypowe zachowanie i nerwowe ruchy zatrzymanych mężczyzn. Jak podaje KG SOK, oba wydarzenia miały miejsce 20 maja bieżącego roku.

W dniu zdarzenia, w godzinach wieczornych dyżurny zmiany z Posterunku Straży Ochrony Kolei w Skierniewicach, podczas obserwacji monitoringu tamtejszego dworca zauważył trzech mężczyzn, których zachowanie wzbudziło jego podejrzenia. Skierowani na teren dworca Funkcjonariusze SOK stwierdzili, że jeden z mężczyzn ma rozszerzone źrenice, a kontakt z nim jest znacznie utrudniony, co może wskazywać na działanie środków odurzających. Podczas czynności przeszukania, wezwani na miejsce zdarzenia funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach stwierdzili, że jeden z mężczyzn posiada przy sobie marihuanę, ukrytą w paczce po papierosach. Dalsze czynności w sprawie wobec 35-latka prowadzi Komenda Miejska Policji w Skierniewicach.
Podobna sytuacja miała miejsce tego samego dnia na terenie stacji towarowej w Suwałkach. Podczas patrolowania stacji Funkcjonariusze SOK z lokalnego posterunku zauważyli dwóch mężczyzn, którzy na ich widok rzucili się do ucieczki. Jeden z mężczyzn próbował wyrzucić woreczek foliowy z podejrzaną zawartością, jednak mundurowi odnaleźli dowód rzeczowy, zawierający 4 gramy marihuany. Obydwaj ujęci 20-latkowie zostali przekazani funkcjonariuszom Policji z Komendy Miejskiej w Suwałkach celem dalszego postępowania.


Źródło tekstu: Kgsok.pl/Serwis Kolejowy

Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei ujęli dwóch nieletnich chłopców w wieku 14 i 11 lat, którzy we wtorek 27 kwietnia układali przeszkody na szlaku kolejowym Jedlicze – Krosno.

Niebezpieczną zabawę nastolatków przerwali funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei, ujmując ich na gorącym uczynku. W trakcie dalszych czynności chłopcy przyznali się do dwóch podobnych czynów popełnionych w dniach 22 i 23 kwietnia.

W dniu zdarzenia, w związku z zaistniałymi wcześniej przypadkami układania przeszkód na torach, funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei z Posterunku w Jaśle prowadzili działania prewencyjne na szlaku kolejowym Jedlicze – Krosno. Po otrzymaniu sygnału z zamontowanej wcześniej fotopułapki, niezwłocznie udali się w rejon przejazdu kolejowo-drogowego w miejscowości Jedlicze. Na miejscu dostrzegli 2 nastolatków, którzy układali na torach wyrwane na przejeździe słupki drogowe służące do oznakowania przejazdu.

Na widok mundurowych sprawcy zaczęli uciekać pozostawiając motocykl, którym wcześniej się poruszali. Po krótkim pościgu zostali ujęci przez funkcjonariuszy SOK. W trakcie trwania dalszych czynności ujęci: 11-latek i 14 latek przyznali się do dwóch wcześniejszych czynów polegających na ułożeniu przeszkód na torach kolejowych w dniach 22 i 23 kwietnia 2021 roku. Dodatkowo nie posiadali uprawnień do kierowania pojazdem, którym się wcześniej poruszali.

Po ustaleniu danych osobowych oraz przybyciu funkcjonariuszy policji, nieletni zostali przekazani pod opiekę rodziców wezwanych na miejsce zdarzenia. Dalsze czynności w sprawie prowadzone są przez funkcjonariuszy z Komendy Miejskiej Policji w Krośnie.

W ostatnim czasie coraz częściej dochodzi do zdarzeń, gdy pozostawione bez nadzoru dzieci i młodzież bawią się m.in. układając przeszkody na torach. Często nie zdają sobie sprawy, że ich „zabawy" zagrażają nie tylko bezpieczeństwu w ruchu pociągów i pasażerom, ale również im samym, gdyż nie zawsze w porę dostrzegą pociąg nadjeżdżający z dużą prędkością.

Źródło tekstu: Kgsok.pl/Serwis Kolejowy

RAILPOL, Europejskie Stowarzyszenie Organizacji odpowiedzialnych za nadzór nad bezpieczeństwem kolei w Europie, zorganizowało 21 edycję akcji 24-BLUE RAD w dniach 24-25 marca 2021 roku.

Skoordynowane działania prowadzone w krajach członkowskich RAILPOL, miały na celu przede wszystkim wzmocnienie i zintensyfikowanie międzynarodowej współpracy policji kolejowej w Europie, a co za tym idzie podniesienie poziomu bezpieczeństwa poprzez zapobieganie i zwalczanie przestępczości na kolei.

Policje państw członkowskich RAILPOL oraz zaproszona przez RAILPOL do współpracy Polska Straż Ochrony Kolei z Policją oraz Strażą Graniczną, przeprowadziły skoordynowane działania na stacjach, szlakach i w pociągach na terenie Europy i Stanów Zjednoczonych.

Celem prowadzonej wspólnie akcji było zapobieganie i wykrywanie najpowszechniejszych zjawisk kryminalnych w sektorze kolejowym. Prowadzono kontrolę tożsamości pasażerów i osób znajdujących się na obszarze kolejowym, zwracając uwagę na zachowanie, które mogłoby wskazywać na możliwość popełnienia czynów zabronionych, takich jak np. zakłócanie bezpieczeństwa i porządku publicznego, kradzieże infrastruktury kolejowej, kradzieże kieszonkowe, posiadanie i zażywanie narkotyków, zachowania antyspołeczne, kradzieże z wagonów towarowych, dewastacje czy wandalizm.  

Podczas akcji przeprowadzonej na obszarach kolejowych będących pod nadzorem poszczególnych członków RAILPOL oraz polskich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, w ww. działania zaangażowanych było ponad 10 093 funkcjonariuszy oraz 1 361 osób z personelu kolejowego. Służby bezpieczeństwa przeprowadziły patrole na 4 591 stacjach kolejowych i w 6 158 pociągach. Ogółem wylegitymowano 40 914 osób.

Funkcjonariusze Policji z krajów zrzeszonych w ramach organizacji RAILPOL oraz Polska Straż Ochrony Kolei wspólnie z Policją i Strażą Graniczną zapobiegli licznym wykroczeniom i przestępstwom zatrzymując ponad 1 100 osób.

W wyniku działania polskich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na obszarze kolejowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach 21 edycji akcji 24BLUE RAD  wylegitymowano ponad 300 osób, ujawniono 5 osób z kartoteką kryminalną oraz 43 osoby poszukiwane. Przeprowadzono 394 patrole na stacjach kolejowych i 303
w pociągach. Skontrolowano 905 skupów złomu, w wyniku czego m.in. odzyskano
1 650 kg elementów metalowych pochodzących z infrastruktury kolejowej. Skonfiskowano ponad 1400 gramów  narkotyków.   

Powyższe osiągnięte rezultaty podkreślają dobrą współpracę międzynarodową
i wymierne korzyści, jakie są uzyskiwane przy  kooperacji służb z różnych krajów  pod patronatem organizacji RAILPOL oraz pomiędzy służbami krajowymi odpowiedzialnymi za szeroko rozumiane bezpieczeństwo kolejowe.

Źródło tekstu: Kgsok.pl/Serwis Kolejowy

21 marca 2021 roku o godzinie 22:20 Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei z Komendy Regionalnej w Szczecinie podczas patrolu szlaku Gryfino – Dolna Odra zauważyli pojazd, którego kierowca zachowywał się nietypowo, zapalał na przemian światła drogowe i awaryjne. Na widok mundurowych mężczyzna próbował odjechać z miejsca zdarzenia. Okazało się, że jest pod wpływem narkotyków.

W niedzielę 21 marca bieżącego roku Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei podczas pełnienia służby w patrolu zmotoryzowanym zauważyli samochód marki Opel Signum zaparkowany przy szlaku kolejowym, w miejscu niedozwolonym. Kierowca pojazdu dziwnie się zachowywał, zapalając na przemian światła drogowe, awaryjne oraz mijania, co wzbudziło podejrzenia mundurowych. Funkcjonariusze SOK podjęli interwencję udając się w kierunku samochodu. W tym samym czasie mężczyzna gwałtownie ruszył próbując zbiec z miejsca zdarzenia.

Mundurowi natychmiast ruszyli w pościg za mężczyzną. W czasie ucieczki kierowca auta zatrzymał się. Jak się okazało w samochodzie zabrakło paliwa. Funkcjonariusze ujęli uciekiniera. W trakcie prowadzonych czynności kierujący pojazdem zachowywał się agresywnie i irracjonalnie twierdząc między innymi, że jest prezydentem i policjantem.

Przybyli na miejsce zdarzenia funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Chojnie ustali, że ujęty 32-letni mężczyzna znajduje się pod wpływem środków odurzających. Podczas przeszukania samochodu odnaleziono woreczek strunowy, w którym znajdowała się marihuana.

Dalsze czynności w sprawie prowadzą funkcjonariusze Policji z Komisariatu w Chojnie.

Źródło tekstu: Kgsok.pl/Serwis Kolejowy

W dniu 24 marca 2021 r. rozpoczęły się szczepienia funkcjonariuszy służb mundurowych przeciwko COVID-19. W ramach tej grupy szczepieniom poddają się m.in. funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei.

24 marca ruszyły szczepienia funkcjonariuszy służb mundurowych, którzy w Narodowym Programie Szczepień zaliczeni zostali do grupy 1c. W ramach tej grupy oprócz funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei szczepieniom poddają się funkcjonariusze i żołnierze Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej oraz Inspekcji Transportu Drogowego.

Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei, realizując powierzone zadania ustawowe w zakresie ochrony życia i zdrowia ludzi oraz ochrony mienia na obszarze kolejowym, w pociągach i w pomieszczeniach do obsługi podróżnych na dworcach kolejowych, od początku epidemii aktywnie włączyli się w działania mające na celu zapobieganie zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2. Chodzi m.in. o prowadzenie kontroli temperatury podróżnych w pociągach wjeżdżających na teren Polski z terenu Niemiec, Czech i Słowacji, zabezpieczanie pociągów na trasie ich przejazdu i stacjach postoju w ramach operacji rządowej, umożliwiającej obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemcom powrót do domu, kontrolne badania temperatury u pracowników obsługi pociągów towarowych wjeżdżających na terytorium Polski.

Ponadto funkcjonariusze SOK na bieżąco realizują zadania w przestrzeni publicznej, w tym w pociągach pasażerskich oraz na dworcach i przystankach pasażerskich egzekwując obowiązek przestrzegania ustalonych nakazów i zakazów w związku z wprowadzonych stanem epidemii. Tym samym, z racji wykonywanych zadań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, na co dzień narażeni są na kontakt z osobami zakażonymi.

Realizacja szczepień dla funkcjonariuszy SOK w ramach jednej z pierwszych grup wskazanych w Narodowym Programie Sczepień zwiększy bezpieczeństwo funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei, w trakcie podejmowanych interwencji.

Źródło tekstu: Kgsok/Serwis Kolejowy

Dnia 17.02.2021 r. na terenie stacji Zabrze Makoszowy Kopalnia funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei ujęli na gorącym uczynku mężczyznę, który wycinał kable telekomunikacyjne odpowiadające za łączność i funkcjonowanie systemu zapowiadania pociągów. 

Dnia 17.02.2021 r. o godzinie 2:45 dyżurny zmiany z Posterunku Straży Ochrony Kolei w Gliwicach otrzymał informację od dyżurnej ruchu stacji Zabrze Makoszowy Kopalnia, że o godz. 2:30 nastąpił zanik łączności na centralce pomiędzy posterunkami ruchu.  W celu ustalenia przyczyny zdarzenia w rejon stacji Zabrze Makoszowy Kopalnia niezwłocznie skierowany został patrol SOK.

Po przybyciu na teren stacji i krótkiej obserwacji terenu funkcjonariusze SOK dostrzegli i ujęli mężczyznę, który wycinał elementy infrastruktury kolejowej znajdujące się w korycie kablowym. W czasie dalszych czynności ustalono, że ujęty sprawca posiadał przy sobie dwa plecaki, duży nóż kuchenny, latarkę oraz rękawice robocze. Do czasu ujęcia przez funkcjonariuszy SOK zdążył wyciąć i przygotować do kradzieży około 50 metrów kabli telekomunikacyjnych. 

Ujęty 36-letni mieszkaniec Zabrza został przekazany wraz z dowodami rzeczowymi przybyłym na miejsce zdarzenia funkcjonariuszom z I Komisariatu Policji w Zabrzu, celem przeprowadzenia dalszych czynności w sprawie.

Za zamach na urządzenia infrastruktury kolejowej sprawca może podlegać karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Źródło tekstu: Kgsok.pl/Serwis Kolejowy

W poniedziałek 15 lutego około godziny 19:30 w okolicach dawnego przejazdu drogowo-kolejowego przy ul. Grunwaldzkiej w Kutnie doszło do tragicznego wypadku. Mężczyzna, który znalazł się na torach, został potrącony przez pociąg i zginął na miejscu – podaje portal kutno.net.pl.

Źródło informuje, że pociąg przewoźnika PKP Intercity potrącił pieszego, który z niewyjaśnionych przyczyn znalazł się na torach. Na skutek odniesionych obrażeń mężczyzna w wieku około 40 lat poniósł śmierć na miejscu. Maszynista nie miał szans na wyhamowanie składu.

Na miejsce wypadku jako pierwsi przybyli strażacy. Obrażenia ofiary były tak rozległe, że odstąpiono od podejmowania czynności ratunkowych. Kolejne działania były prowadzone przez funkcjonariuszy policji i Straży Ochrony Kolei, pod nadzorem prokuratury. Po zdarzeniu ruch na linii został wstrzymany na kilka godzin. Pasażerowie mogli korzystać z komunikacji zastępczej.

„Utrudnienia w ruchu pociągów na linii Warszawa - Kutno - Płock (odcinek Stara Wieś - Kutno). Niektóre pociągi mogą być opóźnione, odwołane, kursujące w skróconej relacji, kursować inną trasą niż przewidziana w rozkładzie jazdy.  Opóźnienia pociągów mogą ulegać zmianie. Szczegółowe informacje o kursowaniu pociągów na stronie www.portalpasazera.pl – poinformowały Koleje Mazowieckie.

Trasa jest już przejezdna. Okoliczności tragicznego w skutkach wypadku zostaną wyjaśnione w toku prowadzonego śledztwa.

pg

Nie żyje kierowca, który w sobotę 30 stycznia wtargnął autem pod jadący pociąg na przejeździe kolejowym w Troszynie (woj. zachodniopomorskie). Na skutek zdarzenia 31-letni mężczyzna poniósł śmierć na miejscu – podaje portal Swinoujskie.info.

Do wypadku doszło na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w miejscowości Troszyn około godziny 12:30. Mężczyzna poruszający się czarnym BMW z nieznanych przyczyn wjechał wprost pod pociąg PKP Intercity „Przemyślanin” relacji Przemyśl – Świnoujście. Maszynista nie miał szans na zatrzymanie składu. Po uderzeniu samochód osobowy był pchany po torach jeszcze przez kilkaset metrów.

Na skutek wypadku 31-letni mieszkaniec gminy Wolin, który prowadził BMW, zginął na miejscu. Ruch kolejowy na odcinku Wysoka Kamieńska – Świnoujście został wstrzymany. Na miejscu zdarzenia przez kilka godzin były prowadzone działania z udziałem funkcjonariuszy policji, straży pożarnej, Straży Ochrony Kolei i prokuratora. Maszynista pociągu był trzeźwy. Przyczyny wypadku zostaną wyjaśnione w toku trwającego postępowania.

Lokalne służby poinformowały, że w momencie zdarzenia w pociągu miało znajdować się około 110 pasażerów. Przewoźnik zapewnił im zastępczą komunikację autobusową.

pg

W piątek 16.01.2021 r. funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei, po krótkim pościgu ujęli 28-latka, który włamał się do kontenera z urządzeniami samoczynnej sygnalizacji przejazdowej i demontował akumulatory zasilające urządzenia sterowania ruchem kolejowym. 

Dnia 16.01.2021 roku około godziny 5:40 dyżurny zmiany z Posterunku Straży Ochrony Kolei w Legnicy otrzymał informację, iż zostało zasygnalizowane włamanie do kontenera z urządzeniami samoczynnej sygnalizacji przejazdowej w rejonie przejazdu kolejowego na szlaku Miłkowice-Chojnów.  Na miejsce zdarzenia niezwłocznie został skierowany zmotoryzowany patrol SOK.

Po przybyciu we wskazany rejon i podjęciu obserwacji terenu, jeden z funkcjonariuszy SOK wykorzystując termowizor zlokalizował mężczyznę, który próbował zdemontować urządzenia znajdujące się w kontenerze SSP. Widząc zbliżający się samochód Straży Ochrony Kolei, sprawca kradzieży wsiadł do zaparkowanego nieopodal auta i zaczął uciekać. Po krótkim pościgu funkcjonariusze SOK zatrzymali pojazd i ujęli mężczyznę. 

W trakcie dalszych czynności w samochodzie sprawcy zabezpieczono dowody rzeczowe m.in.: łom, palnik ręczny, nożyce do cięcia metalu oraz klemy do akumulatora stosowane w szafach SSP. Ponadto przybyli na miejsce zdarzenia automatycy stwierdzili, że w drzwiach do szafy wyłamane zostały dwa zamki, a 5 akumulatorów zostało wyciętych i przygotowanych do kradzieży.

Ujęty 28-latek wraz z zabezpieczonymi dowodami został przekazany funkcjonariuszom Policji z Komisariatu w Chojnowie, gdzie prowadzone są dalsze czynności w sprawie. Z dotychczasowych ustaleń wynika, iż mężczyzna może być sprawcą kilku wcześniejszych kradzieży i dewastacji urządzeń infrastruktury kolejowej.

Źródło tekstu: Kgsok/Serwis Kolejowy

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram