fbpx

Spółka Centralny Port Komunikacyjny wybrała najkorzystniejszą ofertę prac przygotowawczych dla odcinka Warszawa Zachodnia – CPK – Łódź. To 140 km nowych torów kolejowych, które stworzą pierwszy element systemu kolei dużych prędkości w Polsce. Dzięki niemu pasażerowie dojadą z Warszawy do Łodzi w 45 minut, czyli prawie dwa razy szybciej niż obecnie.

Prawie 140-kilometrowy odcinek Warszawa – CPK – Łódź Niciarniana to kluczowy element tzw. szprychy nr 9. Nowe tory kolejowe umożliwią dojazd z Warszawy do CPK w 15 minut, a do Łodzi – w 45 minut (obecnie 1 godz. 20 min.). Z Łodzi do CPK pasażerowie dotrą pociągiem w 30 minut. Ta linia pozwoli na włączenie Portu “Solidarność” w system kolei dużych prędkości w Polsce, a w ramach kolejnych etapów poprowadzi dalej w stronę Wrocławia i granicy z Czechami (docelowo powstanie także kolejowa odnoga w kierunku Poznania).

Przedmiotem zamówienia jest tzw. STEŚ, czyli studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe dla planowanej nowej linii kolejowej Warszawa – CPK – Łódź (bez odcinka w obrębie węzła CPK, którego dotyczy inny z trwających obecnie dziewięciu przetargów kolejowych CPK).

Za najkorzystniejszą uznano ofertę konsorcjum firm IDOM, Multiconsult, Transprojekt Gdański i Arcadis – właśnie te firmy przygotują wspólnie STEŚ dla pierwszej linii kolei dużych prędkości Zwycięskie konsorcjum złożyło ofertę opiewającą na kwotę 24,7 mln zł netto. Pozostałe oferty zostały złożone przez konsorcja: Egis i Jaf-Geotechnika (29,5 mln zł netto) oraz Voessing Polska i Instytut Kolejnictwa (30,9 mln zł netto). O wyborze zdecydowały cena (w 50 proc.) i doświadczenie personelu (pozostałych 50 proc.).

Kolejny ważny etap za nami. Działając wspólnie z wybranym wykonawcą wyznaczymy optymalny przebieg dla pierwszej linii wchodzącej w skład programu CPK. Kluczowej z punktu widzenia obsługi Portu Solidarność, a jednocześnie jednego z najważniejszych elementów nowej sieci transportu publicznego. Zaczniemy tak szybko, jak to jest możliwe. Podpisanie umowy nastąpi natychmiast po zakończeniu procedur koniecznych dla zapewnienia transparentności działania” – mówi Mikołaj Wild, prezes spółki CPK.

Zgodnie z prawem zamówień publicznych, przed zakończeniem postępowania muszą zostać dopełnione ostatnie formalności. W postępowaniu mogą zostać złożone odwołania, które mogą wpłynąć na przedłużenie procedury. Jej zwieńczeniem będzie podpisanie umowy z wykonawcą, który rozpocznie realizację zleconych usług.

Na przygotowanie STEŚ wybrany w przetargu wykonawca będzie miał ok. 10 miesięcy (realizacja i rozliczenie całej umowy może potrwa pięć miesięcy dłużej, ponieważ przedmiot zamówienia zawiera w sobie także dokumentację geologiczną i mapy do celów projektowych).

W ramach STEŚ wykonawca dostarczy spółce CPK m.in. prognozy ruchu, a także analizy – np. ruchowo-eksploatacyjne, techniczne, środowiskowe czy wielokryterialne – oraz przygotuje dokumentację geologiczno-inżynierską, mapy do celów projektowych. Celem STEŚ jest opracowanie dla linii kolejowej specjalistycznej dokumentacji na potrzeby projektowe wraz ze wskazaniem jej rekomendowanego przebiegu.

Na 140-kilometrowym odcinku Warszawa – CPK – Łódź pociągi mają się rozpędzać do maksymalnie 250 km/h. Jednocześnie parametry projektowe (np. promienie łuków) umożliwią podniesienie prędkości w przyszłości do 350 km/h, jeśli będzie taka potrzeba. Na potrzeby systemu dużych prędkości CPK zakłada zastosowanie zasilania 25 kV AC.

Nowa linia Warszawa - Łódź jako element szprychy nr 9 będzie powiązana z istniejącymi szlakami:

Według harmonogramu pierwsze roboty budowlane mają ruszyć w 2023 r. CPK zakłada, że odcinek linii łączący Łódź przez CPK z Warszawą zostanie oddany do użytku przed końcem 2027 r.

Następnym etapem prac przygotowawczych – po wykonaniu STEŚ – będzie opracowanie dokumentacji projektowej, czyli m.in. projektu koncepcyjnego, materiałów do decyzji środowiskowej i projektu budowlanego. Spółka CPK jest na etapie wstępnych konsultacji rynkowych przed ogłoszeniem przetargu na umowę ramową dotyczącą opracowania dokumentacji projektowej dla 30 zadań inwestycyjnych CPK.

Program Kolejowy CPK zakłada budowę łącznie prawie 1800 km nowych linii, które mają powstać do końca 2034 r. Na te inwestycje składa się w sumie 12 tras kolejowych, w tym 10 „szprych” prowadzących z różnych regionów Polski do Warszawy i CPK.

Źródło tekstu: Cpk.pl/Serwis Kolejowy

Spółka RB Rail zaprezentowała projekt pociągu kolei dużych prędkości dla szlaku Rail Baltica. Wizualizacje mają dać ogólne wyobrażenie o tym, jak będą wyglądały składy przyszłości w krajach bałtyckich – czytamy w komunikacie spółki. Inicjatywa wpisuje się w Europejski Rok Kolei.

Spółka podkreśla, że design pociągu jest inspirowany czymś, co łączy kraje regionu, czyli Bałtykiem. Barwy składu nawiązują do słońca, morza i piasku. Wirtualny model jest wzorowany na współczesnych, najnowocześniejszych składach pociągów dużych prędkości, które kursują w Europie i na całym świecie. RB Rail przypomina jednak, że jest to jedynie przykładowa wizualizacja.

Pierwsza i druga klasa

Wizualizacja przewiduje, że pociąg będzie składał się z 8 wagonów klasy standardowej, a w każdym z nich znajdzie się 70 miejsc siedzących dla pasażerów. Wyposażenie obejmie m.in. dostęp do sieci Wi-Fi, gniazd USB, kontaktów do ładowania urządzeń i ekranów wyświetlających aktualne informacje pasażerskie.

Wagon drugiej klasy/Źródło: Railbaltica.org

Wagony pierwszej klasy zaoferują wyższy poziom komfortu – w postaci np. większej przestrzeni osobistej i mniejszej liczby pasażerów. Przewidziano też specjalną strefę dla osób podróżujących służbowo – obejmie ona m.in. salę konferencyjną z ekranem prezentacyjnym.

Wagon pierwszej klasy/Źródło: Railbaltica.org

Pomiędzy obiema klasami znajdzie się wagon restauracyjny oferujący ciepłe i zimne przekąski dla pasażerów składu. W projekcie przewidziano też przestrzeń umożliwiającą łatwy transport wózków inwalidzkich czy rowerów. Wszystkie toalety w wagonach będą wyposażone w miejsca do przewijania niemowląt. Projekt oferuje także rozwiązania dla pasażerów podróżujących ze zwierzętami.

Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu

Spółka podkreśla, że kolej jest nie tyko najbezpieczniejszym środkiem zbiorowego transportu, ale jednocześnie najbardziej ekologicznym. Rail Baltica będzie pierwszą linią KDP łączącą kraje bałtyckie, dlatego ma oferować najwyższe standardy. W składzie znajdzie się m.in. nowoczesny system przeciwpożarowy, a także monitoring, system kontrolujący czujność maszynisty i system pozwalający pasażerom na szybką kontrolę z obsługą pociągu. Wszystko po to, aby zapewnić maksymalny komfort i bezpieczeństwo w trakcie podróży.

pg

Konsorcjum, w skład którego wchodzą Siemens Mobility i Škoda Transportation, wygrało przetarg na dostawę 180 wagonów dla składów dużej prędkości. Zamawiającym są Koleje Czeskie (České dráhy). Pojazdy będą wykorzystywane do realizacji kursów na trasach międzynarodowych – informuje Zdopravy.cz.

O wynikach przetargu poinformowano 12 kwietnia na stronie internetowej Siemens Mobility. Wartość kontraktu wynosi 12,5 miliarda koron (około 2,19 mld zł). Model wybrany przez przewoźnika to Viaggio Comfort. Zanim wagony zostaną dopuszczone do ruchu, dwa z nich wykorzystane będą do przeprowadzenia niezbędnych testów.Termin dostawy pierwszych egzemplarzy wyznaczono na 2024 rok.

W przyszłości wagony wejdą w skład 20 dziewięcioczłonowych pociągów, które mają obsługiwać połączenia z Pragi do Hamburga, Budapesztu oraz Wiednia. Każdy z zestawów pomieści na pokładzie 555 pasażerów w dwóch klasach (99 w klasie 1 oraz 456 w klasie 2).

Jednym z wymogów stawianych w przetargu przez Koleje Czeskie było przystosowanie wagonów do dużych prędkości. Wiąże się to z planami ČD dotyczącymi podniesienia maksymalnej prędkości na liniach konwencjonalnych z dotychczasowych 160 do 200 km/h. Według specyfikacji producenta, wartość ta dla Viaggio Comfort wynosi maksymalnie 230 km/h.

„W Czechach planowane jest zwiększenie prędkości na liniach konwencjonalnych do 200 km/h i budowa linii dużych prędkości. Dzięki temu w przyszłości pociągi będą mogły jeździć z prędkością wyższą niż maksymalna dozwolona prędkość 160 km/h. Dlatego musimy kontynuować planowane inwestycje w nowe pociągi, które będą spełniały wymagania dotyczące norm pojazdów poruszających się po sieciach konwencjonalnych i dużych prędkości w Europie Środkowej” – powiedział Ivan Bednárik, prezes zarządu spółki České dráhy.

Poza przystosowaniem do dużych prędkości, wagony będą się wyróżniać także komfortem. Znajdą się w nich m.in. ergonomiczne, rozkładane fotele, ładowarki indukcyjne do telefonów, gniazda USB oraz 230V, a także WiFi i system audiowizualnej informacji pasażerskiej.

Źródło: Siemens.com

Ponadto składy zawierać będą przedziały restauracyjne, miejsca przystosowane do przewozu rowerów, wózków dziecięcych i wózków inwalidzkich. Wagony mają być też przystosowane do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością ruchową – pozbawione będą barier utrudniających wsiadanie i wysiadanie czy korzystanie z toalety.

Źródło: Siemens.com

hp

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. skierowały do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi wniosek o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – w części dotyczącej budowy Trasy Kolei Dużych Prędkości (KDP) – na rzecz Centralnego Portu Komunikacyjnego Sp. z o.o.

Wniosek dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa linii kolejowej na odcinku od dworca Łódź Fabryczna w kierunku dworca Łódź Kaliska do linii nr 14 i 25 oraz linii nr 15, której głównym elementem jest tunel średnicowy z podziemnymi przystankami oraz tunel KDP”.

„Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pozwoli CPK na znaczne przyspieszenie przygotowania i realizacji kluczowej inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego w zakresie budowy w tunelu odcinka nowej linii kolejowej nr 85 na terenie Łodzi. Nowa linia kolejowa będzie wyprowadzała ruch dalekobieżnych pociągów z Łodzi w kierunku Poznania i Wrocławia” – podkreślił prezes zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Ireneusz Merchel.

Wspólne działania obu Spółek są możliwe, ponieważ 4 marca 2021 roku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały z Centralnym Potem Komunikacyjnym Sp. z o.o. porozumienie o współpracy w zakresie przygotowania i realizacji tunelu KDP w Łodzi. Celem współpracy jest zarówno wsparcie przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. inwestycji budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego poprzez wykorzystanie jej zasobów technicznych, ekonomicznych i środowiskowych oraz sprawne przeprowadzenie procesów inwestycyjnych obu Spółek.

PLK kontynuują obecnie na terenie Łodzi inwestycję - budowę tunelu średnicowego od stacji Łódź Fabryczna do stacji Łódź Kaliska/Żabieniec wraz z nowymi przystankami Łódź Śródmieście, Łódź Polesie. Projekt „Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), Etap II, Odcinek Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec” zwiększy możliwości podroży koleją w obszarze połączeń dalekobieżnych, regionalnych i aglomeracyjnych. Inwestycja współfinansowana jest z POIiŚ.

Źródło tekstu: Plk-sa.pl/Serwis Kolejowy

W wielkiej Brytanii trwa budowa wiaduktu Colne Valley – najdłuższego w ramach powstającej linii kolei dużych prędkości HS2 – podaje spółka HS2 Ltd. Obiekt będzie liczył 3,4 km i umożliwi jazdę pociągów z prędkością do 320 km/h.

Prace rozpoczęły się w tym tygodniu. Inżynierowie ze spółki join venture Align pracujący na placu budowy umieścili już w ziemi pierwszy z 292 pali pod fundamenty wiaduktu. Elementy nie będą wbijane w ziemię, ale umieszczane w uprzednio wywierconych otworach. Niektóre pale mają nawet 55 metrów wysokości. Cała operacja odbywa się w konsultacjach ze spółką wodociągową Affinity Water i publicznym podmiotem ds. środowiska Environment Agency.

Po ukończeniu budowy, pociągi na trasie HS2 pojadą obiektem nad kilkoma jeziorami i drogami na północny zachód od Londynu. Wiadukt będzie o prawie 1 km dłuższy od słynnego mostu kolejowego Forth Bridge w Szkocji, który liczy ponad 2,5 km długości. Obiekt o wysokości ponad 10 metrów będzie opierał się na 56 filarach. Jego elementy konstrukcyjne mostu ważą ponad 6000 ton. Po zakończeniu prac szybkie pociągi pojadą wiaduktem z maksymalną prędkością do 320 km/h.

Inżynierowie wskazują, że wygląd wiaduktu został zainspirowany lotem kamienia odbijającego się od powierzchni wody.

„Wiadukt Colne Valley będzie jedną z najbardziej charakterystycznych konstrukcji w ramach projektu HS2. To wspaniałe obserwować, jak prace ruszają pełną parą. Chcę podziękować całemu zespołowi za ogromną pracę, jaką wykonał, aby doprowadzić nas do tego punktu” – podkreślił Rohan Perin, Central 1 Project Client w HS2 Ltd, cytowany na stronie spółki.

W połowie lutego informowaliśmy, że brytyjski parlament wyraził zgodę na realizację zadań w ramach drugiej fazy projektu HS2. System będzie największą linią kolei dużych prędkości po ukończonej w roku 2000 HS1. Pociągi rozpędzą się na niej nawet do 360 km/h. Zgodnie z założeniami cała trasa ma zostać ukończona do 2035 roku. Za realizację inwestycji odpowiada spółka HS2 Ltd. [czytaj więcej]

pg

Wizualizacje wiaduktu są dostępne poniżej.

Hiszpańscy zarządcy infrastruktury Adif i Adif AV wydali w 2020 roku łącznie 1,9 mld euro na krajowe projekty kolejowe. W inwestycjach nie przeszkodziło spowolnienie gospodarcze wywołane pandemią koronawirusa. Suma wydatków wzrosła o 7% w stosunku do roku 2019 – podano w komunikacie na stronie Adif.

Oba podmioty skorzystały na wzroście finansowania ze środków Unii Europejskiej. Chodzi o 649 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z instrumentu Łącząc Europę. Dla porównania w roku 2019 suma środków unijnych przeznaczonych na inwestycje kolejowe w Hiszpanii wyniosła około 109 mln euro.

Rozwój sieci konwencjonalnej

Spółka Adif, zarządzająca siecią dostosowaną do ruchu pociągów o standardowej prędkości, zrealizowała zadania inwestycyjne o łącznej wartości 649 mln euro. W komunikacie podano, że to największe środki przeznaczone na inwestycje w krajową sieć od ponad 10 lat i kwota o 8,8% wyższa niż w roku 2019.

Blisko 97 mln euro trafiło na modernizację odcinka transeuropejskiej sieci transportowej Castellbisbal – Tarragona. Rozstaw szyn został zmieniony ze 1688 mm na standardowy. Środki zostały przeznaczone m.in. na elektryfikację linii, montaż instalację sygnalizacji, a także remonty stacji.

157 mln euro pochłonęły łącznie prace modernizacyjne na kolejach regionalnych w Katalonii i Madrycie. Chodzi m.in. o remonty torowisk, montaż systemów ERTMS i elektryfikację odcinków. Inwestycje o wartości ponad 25 mln euro były prowadzone także w regionach Walencji, Asturii i Kantabrii.

Duże inwestycje w KDP

Znacznie więcej środków trafiło na realizację zadań związanych z rozwojem szybkiej kolei. Odpowiedzialna za zarządzanie infrastrukturą kolei dużych prędkości spółka Adif AV zainwestowała w nią w roku 2020 ok. 1,3 mld euro. To wzrost o 6% w stosunku rok do roku. Ponad 277 mln z tej kwoty trafiło na budowę nowej linii Madryt – Galicja. Prace objęły m.in. budowę torowiska oraz elektryfikację trasy i montaż systemów sygnalizacyjnych – pozwoliło to na uruchomienie jednego z odcinków.

Znaczne środki w kwocie ponad 140 mln euro zostały przeznaczone na dalsze prace na trasie kolei dużych prędkości Madryt – Estremadura. Kolejne 132 mln euro trafiły na prace związane z budową trasy Vitoria – Bilbao – San Sebastián.

Miliardy na kolej w 2021 roku

Rok 2021 także ma przynieść duże inwestycje. Zgodnie z planami ogłoszonymi w listopadzie ubiegłego roku Adif i Adif AV planują przeznaczyć na budowę i modernizację infrastruktury środki w wysokości ok. 4,86 mld euro.

pg

Chiński producent taboru CRRC Changchun Railway Vehicles zakończył pierwsze w tym kraju testy zderzeniowe kolei dużych prędkości – podaje portal agencji informacyjnej Xinhua.net

Producent poinformował, że testy zakończyły się 4 marca. Były prowadzone w mieście Changchun w prowincji Jilin, w północno-wschodniej części Chin. Na linii kolejowej o długości 8,7 km, zderzeniu zostały poddane dwa szybkie, ośmioczłonowe składy – każdy o masie 462 ton. Jeden z pociągów, poruszając się z prędkością 36 km/h, czołowo uderzył w drugi, stojący w tym czasie na torach . Firma wskazała, że chodziło o oddanie rzeczywistych warunków kolizji składów.

Źródło: Facebook.com/Xinhua News

Badanie miało na celu dostarczenie informacji na temat wytrzymałości konstrukcji pociągów dużych prędkości w warunkach nieoczekiwanej kolizji. Chińska firma podkreśliła, że testy zakończyły się pełnym sukcesem. Zgodnie z założeniami, na skutek zderzenia żaden ze składów nie wzniósł się ponad tor, ani nie wykoleił, a karoseria pociągów nie została uszkodzona. Było to możliwe dzięki specjalnie zaprojektowanym zderzakom pochłaniającym siłę uderzenia.

Źródło: Facebook.com/Xinhua News

Li Benhuai, starszy specjalista ds. projektowania pociągów w CRRC Changchun Railway Vehicles, podkreślił że testy ułatwią dalsze prace nad poprawą bezpieczeństwa pasażerów kolei i działania na rzecz zminimalizowania szkód ewentualnych wypadków. Zapowiedział także, że w przyszłości firma przeprowadzi kolejne testy zderzeniowe oraz przetestuje inne technologie, które mają zapewnić bezpieczeństwo w segmencie kolei dużych prędkości.

pg

Ministerstwo Infrastruktury Ukrainy ogłosiło plany budowy Kolei Dużych Prędkości. Pierwsza linia pozwalająca na jazdę z prędkością do 250 km/h połączy Polskę i Lwów. Nowoczesna infrastruktura będzie dostosowana do ruchu pociągów z kategorii InterCity i towarowych – czytamy w komunikacie na stronie ukraińskiego resortu.

O planach Ukrainy poinformował Minister Infrastruktury Władysław Kriklij w swoim wystąpieniu na ogólnokrajowym forum „Ukraina 30. Infrastruktura” 22 lutego 2021 roku. Wskazał, że strategia wpisuje się w trwający Europejski Rok Kolei.

„Po raz pierwszy od 30 lat przeznaczymy 4 miliardy hrywien z budżetu państwa na rzecz poprawy komfortu pasażerów kolei na Ukrainie. Wyprodukujemy 100 nowych wagonów i przeprowadzimy elektryfikację na wielu liniach. Jednak najważniejszy punkt naszego planu to budowa kolei dużych prędkości. Potrzebujemy połączeń na miarę XXI wieku, zintegrowanych z krajami Unii Europejskiej” – podkreślił szef ukraińskiego resortu infrastruktury, cytowany na rządowej stronie.

W komunikacie czytamy, że rząd wybrał już trasy, które mają zostać zbudowane w ramach realizacji przyszłego projektu szybkich kolei. Wśród nich znalazły się linie: Kijów – Lwów – Polska, Kijów – Odessa, Kijów – Charków oraz Kijów – Dniepr – Zaporoże.

„Pierwsza linia kolejowa o prędkości do 250 km/h połączy Polskę i stację Skniłów we Lwowie. Zaoferuje też możliwość przedłużenia trasy do Kijowa i dalszy rozwój Transeuropejskiej Sieci Transportowej TENT-T. Projekt zakłada budowę infrastruktury do obsługi pociągów InterCity i przewozów kontenerowych w kierunku Unii Europejskiej” – dodał Minister.

Wiceminister Infrastruktury w rządzie Ukrainy Dmytro Abramowicz przekazał, że dzięki budowie systemu szybkiej kolei pasażerowie będą mogli podróżować między miastami nawet 3 razy szybciej niż obecnie.

„Według wstępnych szacunków Ministerstwa Infrastruktury Ukrainy i międzynarodowych ekspertów, pasażerowie pojadą z Kijowa do Lwowa w 2 godziny i 40 minut. Obecnie czas takiej podróży wynosi 5 godzin” – wskazał wiceszef resortu.

Rząd Ukrainy zapowiada przeprowadzenie w ciągu pół roku szeregu konsultacji odnośnie budowy KDP z partnerami zagranicznymi. Wskazano, że na dużych dystansach jest to doskonała alternatywa dla każdego środka transportu.

pg

Projekt budowy etapu 2a linii kolei dużych prędkości High Speed 2 (HS2) uzyskał poparcie brytyjskiego parlamentu i zgodę królewską – podaje portal Railway-News. Władze Wielkiej Brytanii podkreślają, że sieć HS2 to największa inwestycja kolejowa od lat.

Zakres prac na odcinku o łącznej długości 58 km wchodzącym w skład etapu 2a obejmuje budowę dwóch tuneli, 17 wiaduktów, 65 mostów, a także bazy konserwacyjnej. Szlak połączy się z jedną z głównych linii kolejowych w Crewe i ma zostać ukończony szybciej niż uprzednio planowano.

O ogromnym znaczeniu inwestycji mówił premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson.

„To przełomowy moment w naszej infrastrukturalnej rewolucji. HS2 to najbardziej znaczący projekt kolejowy naszego pokolenia: przekształcający połączenia między miastami i znacznie zwiększający przepustowość krajowej sieci kolejowej. Idąc naprzód wywiązujemy się z naszej obietnicy zrównoważonego rozwijania całego kraju. Budowa etapu 2a przyniesie tysiące nowych miejsc pracy i otworzy nowe możliwości przed lokalnymi firmami” – wskazał Johnson cytowany przez Railway-News.

Źródło podaje, że w ramach etapu 2a linii HS2 zostanie stworzonych 5 tysięcy tymczasowych miejsc pracy przy budowie trasy, oraz 140 stałych etatów w bazie konserwacyjnej w hrabstwie Staffordshire.

źródło: Mediacentre.hs2.org.uk

Mark Thurston, szef spółki HS2 Ltd odpowiedzialnej za realizację inwestycji, podkreśla, że budowa linii pobudzi krajową gospodarkę.

„Parlament dostrzega ogromny potencjał programu i udziela mu zdecydowanego poparcia. HS2 to pierwsza duża linia kolejowa budowana na północy kraju od ponad 100 lat. Projekt zaowocuje ogromnym ożywieniem gospodarczym w naszych miastach i zapewni społeczeństwu bardziej ekologiczny transport. Wraz z rozpoczęciem budowy powstanie 5 tysięcy nowych miejsc pracy oraz jeszcze więcej w całym łańcuchu dostaw. HS2 odgrywa kluczową rolę dla odbudowy gospodarki Wielkiej Brytanii po pandemii” – podkreślił szef HS2 Ltd.

System kolei dużych prędkości HS2 będzie największą tego typu linią po ukończonej w 2000 roku HS1. Trasa połączy miasta Londyn, Birmingham, Manchester oraz Leeds i będzie przystosowana do ruchu pociągów z prędkością do 360 km/h. Projekt pozwoli na zwiększenie przepustowości na istniejących liniach, w efekcie poprawiając dostęp do lokalnych i regionalnych usług kolejowych.

Przewozy pasażerskie na trasach z etapu 2a mają rozpocząć się w latach 2029­-2033. Z kolei etap 2b ma zostać ukończony w 2035 roku. Budowa High Speed 2 ruszyła we wrześniu 2020 r. Zgodnie z szacunkami z roku 2019 inwestycja będzie kosztowała łącznie ponad 80 mld funtów brytyjskich.

Youtube.com/HS2 Ltd

pg

Ministerialny Komitet ds. Polityki Gospodarczej Finlandii przyjął plan finansowania budowy linii kolei dużych prędkości ze stolicy kraju do granicy z Rosją – podaje portal International Railway Journal. Koszt inwestycji przekracza 2,5 mld euro.

Nowa trasa szybkiej kolei z początkiem w Helsinkach będzie przebiegała kolejno przez miasta Porvoo i Kouvola oraz miejscowość Vainikkala, aż do granicy z Rosją. Szlak połączy regiony Kainuu, Karelię Północną Uusimaa i będzie obsługiwał połączenia transgraniczne do Sankt Peterstubra.

Nadzór nad realizacją projektu zostanie powierzony nowej państwowej spółce. Obecnie prowadzone są rozmowy z władzami lokalnymi w celu jej utworzenia. Większościowymi udziałowcami będą państwo i samorządy lokalne. Jedna z gmin zadeklarowała już chęć udzielenia inwestycji wsparcia finansowego w wysokości 10 mln euro. 

Trasa znacznie zwiększy komfort pasażerów podróżujących między Helsinkami a Rosją. Obecnie połączenie ze stolicy Finlandii do Sankt Petersburga obsługiwane jest wspólnie przez narodowych przewoźników obu krajów w ramach usługi Allegro Pendolino. Czas jazdy pociągu wynosi ponad 3 godziny.

Źródło podaje, że nowa linia połączy się z rosyjską koleją dużych prędkości Moskwa – Sankt Petersburg, która ma zostać oddana do użytku w 2026 roku. Po zrealizowaniu obu projektów podróż koleją pomiędzy stolicami Finlandii i Rosji zajmie zaledwie sześć godzin.

pg

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram