fbpx

Co najmniej 15 osób odniosło obrażenia w wyniku wykolejenia pociągu, do którego doszło dziś około godziny 7 w austriackich Alpach. Jeden z wagonów składu przewożącego uczniów wpadł do rzeki – podaje agencja prasowa Associated Press.

Jak informują austriackie media, zdarzenie miało miejsce na wąskotorowej linii kolejowej Murtalbahn w Dolinie Mury w środkowej części kraju. Skład złożony z trzech wagonów uległ wykolejeniu, a jeden nich, z pasażerami, wpadł do rzeki biegnącej obok torowiska.

W chwili zdarzenia pociągiem podróżowało ponad 50 uczniów. Dokładna liczba poszkodowanych nie jest znana. Media informują, że lekkie obrażenia niezagrażające życiu odniosło od 15 do 17 osób. Wszyscy uczestnicy wypadku zostali sprawnie ewakuowani z wagonów. Jeden pasażer został przewieziony do szpitala.

Nie wiadomo co było bezpośrednią przyczyną wypadku. Austriackie służby ratownicze poinformowały, że do zdarzenia mogło dojść na skutek uszkodzenia infrastruktury kolejowej przez burzę lub najechania pociągu na przeszkody na torach.

pg

Górnośląska Kolej Wąskotorowa to jedna z największych atrakcji turystycznych nie tylko w regionie. 26 kwietnia, z inicjatywy prezydenta Bytomia Mariusza Wołosza, miasto przystąpiło do Stowarzyszenia Górnośląskich Kolei Wąskotorowych (GKW). Uchwałę w tej sprawie podjęli radni Rady Miejskiej.

Jak wskazuje prezydent Bytomia Mariusz Wołosz, turystyczna kolej wąskotorowa jest najstarszą na świecie czynną koleją tego typu.

(…) Jej początki sięgają 1853 roku. Dla Bytomia to jedna z największych atrakcji, która przyciąga miłośników kolei nie tylko z regionu, ale również z całej Polski” - mówi Mariusz Wołosz.

Aby mogła ona regularnie kursować niezbędne są remonty infrastruktury oraz naprawa i modernizacja istniejącego taboru. Nasze miasto wspiera GKW dotacjami, współfinansuje przewozy dla dzieci i młodzieży oraz modernizację infrastruktury. Jako współwłaściciel i właściciel części taboru, zdecydowaliśmy się na przystąpienie do Stowarzyszenia Górnośląskich Kolei Wąskotorowych” - podkreśla Mariusz Wołosz.

Stowarzyszenie GKW powstało w 2003 roku, a jego głównym celem jest zachowanie w jak najlepszym stanie istniejących linii, obiektów i taboru górnośląskiej wąskotorówki oraz ochrona dóbr kultury i tradycji, jakie stanowią zabytki kolejnictwa i techniki. Przystępując do Stowarzyszenia, miasto Bytom chce nie tylko zaangażować się w promocję tej atrakcji turystycznej, ale też wykorzystać potencjał, jakim jest wpisanie kopalni srebra w Tarnowskich Górach i rezerwatu „Segiet” na światową listę dziedzictwa UNESCO.

Chcemy wykorzystać potencjał, jakim dysponuje Górnośląska Kolej Wąskotorowa. Będziemy starać się wspierać Stowarzyszenie zarówno finansowo, jak również merytorycznie, uczestnicząc w projektach i przedsięwzięciach mających na celu promocję kolei wąskotorowej oraz poprawę jej infrastruktury” - mówi Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia.

Od 2019 r. miasto zwiększyło wydatki inwestycyjne na Górnośląską Kolej Wąskotorową. W 2020 r. zrealizowany został remont 1160 metrów linii kolejowej, łączącej Bytom z zalewem Nakło-Chechło w Miasteczku Śląskim. W ramach zrealizowanych prac wykonawca zmodernizował torowisko w okolicach stacji Bytom Karb Wąskotorowy, Bytom Północny oraz w rejonie Dąbrowy Miejskiej. Zdemontowane zostały stare podkłady i szyny kolejowe, które zastąpiono nowymi. Wykonano także nowe podbudowy z kruszywa. Koszt całej inwestycji wyniósł 834 tys. zł, z czego 769 tys. zł to dofinansowanie z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Miasto Bytom w 2020 roku oprócz remontu torowiska, dofinansowało również Górnośląską Kolej Wąskotorową kwotą blisko 399 tys. zł, tym samym tylko w 2020 roku gmina Bytom wspólnie z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią przekazały na ten cel łącznie ponad 1,2 mln zł.

Górnośląska wąskotorówka jest najstarszą na świecie czynną koleją wąskotorową. Jej początki sięgają 1853 roku. Dla mieszkańców Bytomia oraz turystów odwiedzających miasto stanowi jedną z największych atrakcji w regionie. Łączy Bytom z rezerwatem przyrody „Segiet” oraz ośrodkiem sportowym „Sport Dolina” w Bytomiu - Suchej Górze, kopalnią srebra w Tarnowskich Górach, a także zalewem Nakło-Chechło w Miasteczku Śląskim.

W ubiegłym roku Górnośląska Kolej Wąskotorowa przewiozła łącznie ponad 19,6 tys. osób. Na liczącej 21 km trasie znajduje się dziesięć stacji. Linia wąskotorówki przebiega obok zabytkowej elektrociepłowni w Bytomiu - Szombierkach, a także lokomotywowni w Bytomiu - Karbiu, gdzie można zobaczyć zabytkowe parowozy, wagony wąskotorowe oraz tzw. Salonkę z 1912 roku.

Źródło tekstu: Urząd Miasta Bytomia/Serwis Kolejowy

W Skansenie Taboru Kolejowego w Chabówce dobiegł końca remont zabytkowego parowozu Kp4-3772, należącego do Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej. Prace przy odrestaurowaniu „kapcia” zajęły ponad 4 tys. godzin roboczych – poinformowano w mediach społecznościowych skansenu.

Parowóz trafił do placówki w Chabówce w lutym ubiegłego roku. Remont zabytkowej lokomotywy trwał blisko rok. Zakres prac obejmował kompletną naprawę kotła i jego osprzętu, układu biegowego, silnika parowego i stawidła. Kp4-3772 otrzymał też nową budkę maszynisty oraz galanterię i wszystkie łożyska ślizgowe. Po tysiącach godzin prac, 21 kwietnia lokomotywa w nowym malowaniu opuściła teren Skansenu Taboru Kolejowego w Chabówce i została przetransportowana do siedziby Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej. [zobacz film]

Na stronie skansenu podano, że parowóz Kp4-3772nie jest „rdzennym mieszkańcem” Bieszczad, ale jego historia jest nierozerwalnie połączona z tamtejszą wąskotorówką.

„To właśnie te maszyny przez dziesięciolecia zwoziły bieszczadzkie drewno z Wetliny do Łupkowa i Rzepedzi. Ten egzemplarz został zakupiony przez Fundację Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej w 2007 roku. Pozyskanie, remont i przywrócenie do służby Kp4-3772 stało się dla Zarządu Fundacji Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej bardzo ambitnym i koniecznym do zrealizowania celem, bowiem nie można sobie wyobrazić lepszej wizytówki kolejki niż czynny parowozów Kp4. Egzemplarz o numerze 3772 nie jest rdzennym, bieszczadzkim parowozem, bowiem pochodzi z cukrowni w Kruszwicy. W ciągu siedmiu lat po przybyciu w Bieszczady obsłużył kilka tysięcy pociągów, a w 2014 i 2015 roku był czynny łącznie ponad 200 dni w roku! To bardzo dużo, zważywszy, że górskie trasy bieszczadzkiej kolejki są bardzo wymagające zarówno dla parowozu, jak i drużyn trakcyjnych” – czytamy na portalu skansenu.

Skansen Taboru Kolejowego w Chabówce powstał w 1993 roku na terenie dawnej parowozowni z czasów II Wojny Światowej. Placówka jest znana z najliczniejszej kolekcji związanej z historią polskiej kolei. Na tabor składają się m.in. wycofane z ruchu sprawne parowozy oraz lokomotywy elektryczne i spalinowe, które przeszły rewitalizację. Wykonywanie napraw rewizyjnych i głównych parowozów jest możliwe dzięki zachowanej infrastrukturze oraz doświadczonemu zespołowi specjalistów.

pg

Zdjęcia z remontu maszyny można obejrzeć w galerii poniżej.

Gmina Krasne (pow. przasnyski, woj. mazowieckie) ogłosiła przetarg na sprzedaż zabytkowego wąskotorowego taboru kolejowego Mławskiej Kolei Dojazdowej. Do nabycia są m.in. rumuńskie lokomotywy spalinowe serii Lxd2 oraz wagony osobowe i towarowe. Oferty można składać do 29 kwietnia.

Część taboru należącego do Mławskiej Kolei Dojazdowej jest własnością Gminy Krasne. Lokalna wąskotorówka, będąca obecnie jednym tego typu obiektem na Mazowszu, pozostaje nieczynna od kilku lat, a stan infrastruktury kolejowej i zabytkowego taboru ulega postępującej degradacji. Sprzedaż pojazdów ma być szansą na ich rewitalizację i powrót do dawnej świetności. W przetargu ogłoszonym 14 kwietnia bieżącego roku wystawiono łącznie 9 lokomotyw i wagonów.

Kryterium wyboru ofert składanych w każdej części postępowania będzie najwyższa cena brutto zaproponowana za daną ruchomość – nie niższa niż cena wywoławcza. Pojazdy wystawione na sprzedaż można oglądać w Mławie, Krasnem i Makowie Mazowieckiem. Jest to możliwe po wcześniejszym kontakcie z władzami gminy i ustaleniu konkretnego terminu. Wnioski należy przesyłać mailowo na adres: ug_krasne@krasne.pl. Oględzin można dokonywać do 27 kwietnia bieżącego roku.

Oferty muszą zawierać imię, nazwisko i adres uczestnika lub nazwę i siedzibę firmy, datę sporządzenia, oświadczenie zaakceptowania warunków postępowania, oferowaną cenę i dowód wpłacenia wadium stanowiącego 10% ceny wywoławczej danego pojazdu kolejowego.

Gmina podkreśla, że oferty muszą zostać złożone w formie pisemnej:

1. Ofertę w formie pisemnej wraz z załącznikami należy złożyć do dnia 29.04.2021 roku godz. 10:00 w pokoju nr 1 w Urzędzie Gminy w Krasnem, ul Adama Mickiewicza 23, kod pocztowy 06-408 Krasne, powiat przasnyski, województwo mazowieckie.

2. Sposób złożenia oferty wraz z załącznikami: osobiście, za pośrednictwem Poczty Polskiej, pocztą kurierską, bądź w inny sposób pozwalający na zachowanie pisemnej formy oferty” – wskazano w ogłoszeniu.

W ramach przetargu „Sprzedaż taboru kolejowego stanowiącego własność Gminy Krasne” oferenci mogą składać oferty na następujące pojazdy:

Ruchomość nr 1, Lokomotywa spalinowa Lxd2 produkcji rumuńskiej, przedmiot przetargu zlokalizowany przy ul. Kolejowej, 06-408 Krasne – cena wywoławcza 24 tys. zł. brutto

Ruchomość nr 2, Lokomotywa spalinowa Lxd2 (nr PKP 293) produkcji rumuńskiej (wpisany do rejestru zabytków decyzją nr 113/2020), przedmiot przetargu zlokalizowany przy ul. Leszno, 06-300 Przasnysz – cena wywoławcza 33 tys. zł. brutto

Ruchomość nr 3, Lokomotywa spalinowa Lxd2 (nr PKP 343) produkcji rumuńskiej, przedmiot przetargu zlokalizowany przy ul. Brackiej 9A, 06-500 Mława – 30 tys. zł. brutto

Ruchomość nr 4, Lokomotywa spalinowa SM02 (nr PKP 126), przedmiot przetargu zlokalizowany przy ul. Kolejowej, 06-200 Maków Mazowiecki – 18 tys. zł. brutto

Ruchomość nr 5, Wagon osobowy Bxhpi produkcji rumuńskiej FAUR, datowanie 1984 r., przedmiot przetargu zlokalizowany przy ul. Leszno, 06-300 Przasnysz – 17 tys. zł brutto

Ruchomość nr 6, Wagon osobowy Bxhpi produkcji rumuńskiej FAUR, datowanie 1984 r., przedmiot przetargu zlokalizowany przy ul. Brackiej 9A, 06-500 Mława – 27 tys. zł. brutto

Ruchomość nr 7, Wagon platforma 4 osiowa serii Pddxh, datowanie 1956r., przedmiot przetargu zlokalizowany przy ul. Brackiej 9A, 06-500 Mława – cena wywoławcza 9 tys. zł brutto

Ruchomość nr 8, Wagon towarowo-osobowy FTdxh, przedmiot przetargu zlokalizowany przy ul. Brackiej 9A, 06-500 Mława – 10 tys. zł brutto

Ruchomość nr 9, Wagon towarowy kryty 4 osiowy, przedmiot przetargu zlokalizowany przy ul. Brackiej 9A, 06-500 Mława – cena wywoławcza 5 tys. zł brutto

Formularz ofertowy, wzór umowy, karty ewidencyjne taboru, opinię techniczną rzeczoznawcy oraz obszerną dokumentację fotograficzną i wycenę pojazdów można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej [Gminy Krasne]. Otwarcie ofert nastąpi 29 kwietnia po godzinie 10.

pg

Fundacja Polskich Kolei Wąskotorowych, odpowiedzialna za Kolej Wąskotorową Rogów – Rawa – Biała, prowadzi zbiórkę funduszy na odrestaurowanie zabytkowego, rumuńskiego wagonu motorowego MBxd2-215. Potrzebne jest wsparcie środowisk kolejarskich i pasjonatów!

Wagony motorowe MBxd2 były produkowane w stolicy Rumunii, Bukareszcie, w latach 1984-1986. Pojazdy budowano na potrzeby Polskich Kolei Państwowych, aby ratować będącą wówczas w bardzo trudnej sytuacji krajową kolej wąskotorową. W tym czasie rumuńskie zakłady produkcji taboru FAUR wytworzyły 32 egzemplarze pojazdu.Wraz z wagonami doczepnymi – oznaczonymi przez PKP serią Bxhpi – MBxd2 tworzyły spalinowy zespół trakcyjny FAUR A20D-P. Na przestrzeni kolejnych dziesięcioleci wiele egzemplarzy wagonu zostało zezłomowanych bądź sprzedanych do Rumunii i Czech.

W lipcu ubiegłego roku Fundacja Polskich Kolei Wąskotorowych zdecydowała się na zakup jednego z wagonów o oznaczeniu MBxd2-215, który należał do PKP. Od 1986 roku ten egzemplarz obsługiwał kursy do miejscowości Ozorków (woj. łódzkie), a w roku 1990 został odstawiony do naprawy, która jednak nigdy nie nastąpiła. Od tego czasu wagon pozostawał nieużywany i systematycznie ulegał degradacji. Fundacja pozyskała wagon z zamiarem odrestaurowania i przywrócenia mu dawnego blasku. Pojazd jest jednak w bardzo złym stanie: pozbawiony napędu i elementów wyposażenia. Jego odbudowa wymaga ogromnej determinacji i równie dużych środków finansowych. Koszty odbudowy w warsztacie mogą sięgnąć nawet miliona złotych, dlatego organizacja zdecydowała się na samodzielny remont.

Fundacja podkreśla, że to ostatnia szansa na uratowanie zabytkowego pojazdu.

„Nieliczne zachowane do dziś wagony tego typu są rozchwytywane, każda kolej chciałaby taki posiadać. Stąd nasza decyzja o zakupie i podjęciu próby jego odbudowy. W naszej ocenie to już chyba ostatnia szansa pozyskania takiego typu pojazdu. Stan naszego wagonu jest fatalny, jest on pozbawiony napędu i wyposażenia. Dlaczego chcemy zacząć od remontu akurat tego, a więc najmłodszego, wagonu motorowego w naszej kolekcji? Bo w obecnym stanie nie może on już dłużej oczekiwać takich prac, w odróżnieniu od pozostałych naszych wagonów motorowych. Praktycznie jest już niemal przygotowany do piaskowania będącego pierwszym etapem remontu każdego pojazdu. Ponadto liczymy, że doświadczenie zdobyte dzięki tej pracy pozwoli nam lepiej i sprawniej wykonać remont pozostałych naszych wagonów motorowych” – czytamy na stronie zbiórki.

Samodzielne przeprowadzenie renowacji pozwoli na znaczne obniżenie kosztów przedsięwzięcia, ale pochłonie dużo więcej wysiłku. W pierwszym etapie Fundacja chce wymienić poszycie pojazdu, gdyż oryginalna blacha jest całkowicie zniszczona przez rdzę. W dalszej kolejności wagon zyska zrekonstruowane szyby oraz oryginalne malowanie. Koszty materiałów mają zostać pokryte właśnie ze zrzutki. Oczywiście nie będzie to koniec renowacji. Fundacja planuje także m.in. rekonstrukcję napędu, sterowania, układu hamulcowego i wnętrza pojazdu, tak aby go uruchomić i przywrócić wygląd fabryczny. Pasjonaci kolei mogą pomóc także w zdobyciu silnika – chodzi o jednostkę wykorzystywaną w autobusach „Ikarus”.

Do tej pory udało się zdobyć już ponad połowę potrzebnej kwoty – do zakończenia zrzutki pozostało nieco ponad 9 tysięcy złotych. Inicjatywę można wesprzeć [tutaj]. Fundacja przygotowała upominki dla osób, które pomogą w remoncie pojazdu. Za wpłaty w wysokości kolejno 50, 150 i 300 złotych osoby wspierające otrzymają od fundacji odpowiednio: magnes z wizerunkiem wagonu, kubek z lokomotywami oraz model wagonu MBxd2-215 do samodzielnego złożenia. Serwis Kolejowy zachęca do pomocy w realizacji projektu!

Patryk Galarski

Poniżej zdjęcia z postępu prac nad renowacją wagonu.

Władze Republiki Ghany zapowiadają przeznaczenie co najmniej 2 miliardów dolarów na inwestycje w krajową sieć kolejową do końca 2023 roku. Środki mają trafić zarówno na modernizację istniejących linii, jak i budowę nowych tras – poinformowano na stronie Ministerstwa ds. Rozwoju Kolei Ghany.

Prezydent kraju Nana Addo Dankwa Akufo-Addo poinformował o planach rządu 9 marca, w czasie swojego przemówienia w parlamencie. Podkreślił, że zgodnie z planami finansowymi Ghany na lata 2020-2023 kraj przeznaczy 597 mln dolarów na budowę linii kolejowej Manso – Huni Valley o standardowym rozstawie szyn. Po jej zakończeniu pasażerowie zyskają łatwiejszy dostęp do kolei i większy komfort podróży, a transport towarów na krajowych liniach stanie się bardziej wydajny.

Plany inwestycyjne obejmują także budowę kolei normalnotorowej ze stacji Takoradi do portu lotniczego w Sekondi-Takoradi. Władze zamierzają też zmodernizować wąskotorową trasę pomiędzy Takoradi i Sekondi i dostosować ją do ruchu pociągów normalnotorowych. W kraju ma powstać ponadto nowa linia Kojokrom – Eshiem – Manso o standardowym rozstawie szyn.

„Rozwój projektu kolei ze stacji Takoradi do portu lotniczego zaowocuje budową 102-kilometrowej linii kolejowej między portem Takoradi a Huni Valley” – podkreślił prezydent Ghany, cytowany w komunikacie na rządowej stronie.

Nana Addo Dankwa Akufo-Addo zapewnił, że działania podejmowane przez powołane za jego kadencji Ministerstwo Rozwoju Kolei przynoszą efekty. Organ planuje przeznaczyć środki na modernizację ponad 300 km tras wąskotorowych. Powstanie 10 nowych stacji kolejowych, a 8 innych zostanie zmodernizowanych.

Prezydent poinformował także, że firma China Railway Wuju (Group) Corporation zostanie wykonawcą prac na pięciu odcinkach. Wcześniej Chińczycy otrzymali kontrakt o wartości 500 mln dolarów na trasę Manso – Dunkwa. Wszystkie wymienione zadania mają zostać zrealizowane do końca 2023 roku.

Ghana to kolejny kraj afrykański, który stawia na kolej. W ostatnim czasie strategię mającą poprawić bezpieczeństwo pasażerów i pracowników sektora kolejowego ogłosił Egipt, który planuje także budowę swojego pierwszego systemu szybkiej kolei. [czytaj więcej]

pg

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram