fbpx

Wagony platformy oraz urządzenia sterowania ruchem kolejowym to ostatnie darowizny PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. dla szkół i stowarzyszeń w minionym roku. Spółka tylko w 2021 r. przekazała 16 organizacjom materiały, urządzenia i sprzęt – niewykorzystywane już na torach – na cele promocyjne, dydaktyczne, rozwój kolei rekreacyjnej oraz promocję kolei.

Darowizny PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. są ciekawymi eksponatami muzealnymi, promują kolejowe tradycje, przypominają historię żelaznych dróg oraz sprzyjają utrzymaniu i rozwojowi historycznych kolejek.

Ostanie w tym roku darowizny PLK trafiły do Klubu Sympatyków Kolei we Wrocławiu, Toruńskiej Kolejowej Izby Tradycji oraz Wielkopolskiego Towarzystwa Ochrony Zabytków Kolejnictwa w Poznaniu.

"Pielęgnowanie pamięci o historii kolejnictwa w Polsce to niezwykle ważne zadanie. Wspieramy przekazywanie nieużywanych elementów taboru oraz urządzeń kolejowych. Dzięki darowiznom PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., przedmioty, które nie pełnią już swojej roli na sieci kolejowej, stają się atrakcją i źródłem informacji o historii kolei" – powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Trzy wagony platformy otrzymał Klub Sympatyków Kolei we Wrocławiu. Dwa wagony typu 2Z i jeden 4Z zostały wyprodukowane przez Hutę „Ostrowiec” w latach pięćdziesiątych XX w. W PLK wykorzystywano je jeszcze w 2001 r. m.in. do przewozu szyn w województwie śląskim. Wagony uzupełnią kolekcję zabytkowego taboru kolejowego w Dolnośląskim Społecznym Muzeum Kolejnictwa. Będą atrakcją i źródłem informacji o historii kolei. Po renowacji zostaną udostępnione na wystawach czasowych lub w pociągach okolicznościowych. To kolejna darowizna PLK dla Klubu Sympatyków Kolei. Organizacja otrzymała już wagon Zakładów Przemysłu Metalowego H. Cegielskiego w Poznaniu, wagon kryty, wagon techniczno-gospodarczy oraz dwa radiotelefony Radmor FM 3006.

"Od lat wspieramy instytucje i organizacje zajmujące się ochroną zabytków kolejowej techniki oraz promujące wiedzę o kolei. Takie działania, to więcej atrakcji dla pasjonatów kolei i turystów. Nieużywany na torach sprzęt wykorzystywany jest w edukacji przyszłych pracowników kolei. Przekazujemy następnym pokoleniom wiedzę o historii i tradycji dróg żelaznych, co dla kolejarzy jest bardzo ważne" – skomentował Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Urządzenia sterowania ruchem kolejowym trafiły do Toruńskiej Kolejowej Izby Tradycji. To nastawnica suwakowa czterorzędowa z 1943 r. oraz tarcza ostrzegawcza kształtowa z 1951 r. Zostaną przekazane jeszcze: tarcza manewrowa kształtowa oraz rzadko spotykany semafor kształtowy dwuramienny (karzełkowy) z 1950 r. Urządzenia pomogą stowarzyszeniu rozpowszechniać wiedzę o kolejnictwie, pielęgnować tradycje kolejowego rzemiosła oraz propagować transport szynowy. Wszystkie urządzenia zostaną wystawione jako eksponat muzealny na terenie stacji Toruń Główny. Zwiedzającym jest już udostępniona nastawnica suwakowa czterorzędowa.

Sygnalizatory przejazdowe otrzymało Wielkopolskie Towarzystwo Ochrony Zabytków Kolejnictwa w Poznaniu. Dwa urządzenia zostaną umieszczone w izbie muzealnej w Stęszewie. Po odnowieniu i uruchomieniu sprzęt z linii kolejowej Wrocław – Poznań będzie częścią ekspozycji. Urządzenia „dostarczą” informacji o historii i technice kolejowej. To już druga darowizna PLK dla stowarzyszenia z Poznania. Organizacja otrzymała wcześniej urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Już jest prezentowana nastawnica mechaniczna ze stacji Poznań Wola.

Darowizny od PLK – edukują oraz przypominają o historii kolei

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przekazały ponad 100 darowizn instytucjom, które dbają o historię i tradycję kolei. W 2021 r. PLK wsparły m.in. Towarzystwo Przyjaciół Wolsztyńskiej Parowozowni, które otrzymało ponad 100-letnią nastawnicę. Unikatowe urządzenie ze stacji Zduny na linii kolejowej Oleśnica – Chojnice zostało wyprodukowane w 1904 r. przez firmę Hein, Lehmann & Co AG z Berlina. To jedna z najstarszych nastawnic mechanicznych w Polsce. Dzięki darowiźnie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A miłośnicy kolejnictwa i turyści zobaczą pracę dawnych urządzeń. Również w ubiegłym roku PLK podarowały Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie podkłady i tory, dzięki którym powstaje stanowisko do ćwiczenia akcji ratowniczych prowadzonych podczas wypadków na torach.

Źródło tekstu: PKP PLK S.A./Serwis Kolejowy 

Zarząd PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. przyjął dokument pn. „PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – zamierzenia inwestycyjne na lata 2021-2030 z perspektywą do 2040 roku”. Wraz z nim, w dniu 29 czerwca 2021 r. zatwierdzono opracowanie w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Dokument ma na celu wskazanie priorytetów rozwoju sieci kolejowej w Polsce w perspektywie do 2040 roku, poprzez identyfikację projektów inwestycyjnych, najlepiej służących osiągnięciu celów wyznaczonych transportowi kolejowemu.

Zadaniem prognozy oddziaływania na ekosystem jest identyfikacja i ocena przewidywanych wpływów na otoczenie wynikających z realizacji projektów inwestycyjnych wskazanych w dokumencie. W przypadku możliwości wystąpienia tzw. znaczących negatywnych oddziaływań na środowisko, prognoza ma wskazać działania minimalizujące.

Przed przyjęciem oba opracowania zostały poddane publicznym konsultacjom. Zainteresowani dwukrotnie mogli przekazywać uwagi i wnioski w terminach: od 16 października do 13 listopada 2020 r. oraz od 23 marca do 12 kwietnia 2021 r. Postulaty zostały przeanalizowane, a zgłoszenia uznane za zasadne uwzględniono w treści dokumentu strategicznego oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

Informacje dotyczące rozpatrzenia zgłoszonych uwag i wniosków są zawarte w pisemnym podsumowaniu, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Ostateczny dokument przyjęty przez Zarząd PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. uchwałą nr 390/2021 „PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – zamierzenia inwestycyjne na lata 2021-2030 z perspektywą do 2040 roku” wraz ze szczegółowym opracowaniem dotyczącym oceny wpływu na ekosystem dostępny jest [tutaj].

Źródło tesktu: PKP PLK S.A./Serwis Kolejowy

Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej zaprasza na wydarzenie „Klasyki na tory”. Jutro o godzinie 12 na kolejową bocznicę placówki wyjadą dwie drezyny zbudowane na bazie samochodu Warszawa M20.

Zabytkowe pojazdy wchodzą w skład kolekcji należącej do Fundacji Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska. Muzeum podaje, że pierwsza drezyna na bazie Warszawy M20 powstała w Fabryce Samochodów Osobowych (FSO) w 1956 roku. Auta osobowe zostały dostosowane do ruchu na torach i były wykorzystywane w służbie na polskiej kolei aż do lat 90.

Jeden z egzemplarzy, całkowicie sprawny i kompletnie odrestaurowany, znajduje się w jaworzyńskim Muzeum Kolejnictwa na Śląsku. Niedawno do kolekcji placówki została także włączona druga drezyna na bazie Warszawy M20 pochodząca z Węgier. Pojazd nieznacznie różni się budową względem polskiego odpowiednika. Dziś turyści będą mogli obejrzeć oba eksponaty.

Wszystkie informacje dotyczące eventu można znaleźć na [stronie wydarzenia] na portalu Facebook. Informacje o biletach do Muzeum Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śląskiej dostępne są [tutaj].

pg

Spółka CPK wybrała zwycięzcę przetargu na przygotowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) dla budowy ok. 140-kilometrowego odcinka linii kolejowej nr 29: Ostrołęka – Łomża – Giżycko. Jest to kluczowy fragment tzw. szprychy nr 3 na północnym wschodzie Polski. Wykonawcą inwestycji zostało konsorcjum spółek: Egis Polska, Egis Rail i JAF Geotechnika, które zaproponowało cenę 20,1 mln zł netto.

Budowa nowego odcinka linii nr 29, między Ostrołęką, Łomżą i Giżyckiem, przyniesie duże korzyści pasażerom. Skróceniu ulegnie czas przejazdu pociągów łączących centralną Polskę z Podlasiem i Mazurami, zwiększając tym samym potencjał turystyczny tego regionu.

W ramach STEŚ powstanie analiza przebiegów planowanej linii kolejowej oraz inne specjalistyczne opracowania: techniczne, środowiskowe i ekonomiczne. Na ich podstawie spółka CPK wskaże preferowany przebieg trasy w zakresie koniecznym do prowadzenia dalszych działań. Wykonawca będzie miał 14 miesięcy na przygotowanie kluczowych trzech etapów STEŚ. Realizacja i rozliczenie całej umowy może potrwać łącznie 19 miesięcy, ponieważ w skład zamówienia wchodzi także dokumentacja geologiczna i mapy do celów projektowych.

Inwestycje CPK pozwolą uzupełnić braki w sieci kolejowej w Polsce. Łomża to dziś jedno z największych miast w kraju pozbawionych dostępu do kolei pasażerskiej. Po wybudowaniu szprychy nr 3 to się zmieni, a czas przejazdu z Warszawy do Łomży wyniesie 1 godz. 25 minut. W ten sposób zrealizują się cele inwestycji kolejowych CPK takie jak likwidacja wykluczenia komunikacyjnego i poprawa komunikacji w regionach” – mówi Mikołaj Wild, prezes spółki CPK.

Źródło: Cpk.pl

Dzięki inwestycji czas podróży koleją z Warszawy do Ostrołęki wyniesie godzinę, a do Łomży około 75 minut. Ponadto na dotychczasowych liniach kolejowych wzrośnie przepustowość na potrzeby przewozów regionalnych i towarowych. Pierwsze roboty budowlane między Ostrołęką i Łomżą mają ruszyć w 2023 r. i potrwać do końca 2027 r.

Źródło: Cpk.pl

Spółka CPK zobowiązała się też, że dofinansuje prowadzone przez samorządy prace przygotowawcze dla modernizacji lokalnej linii kolejowej nr 223 z Orzysza przez Mikołajki, Mrągowo i Biskupiec do Czerwonki. Inwestycja została zakwalifikowana do drugiego etapu naboru w ramach Programu Kolej+, który jest realizowany przez PKP PLK.

Dzięki pracom prowadzonym w ramach projektu CPK na terenie województwa podlaskiego powstanie ok. 56 km nowych linii kolejowych, a kolejnych ok. 265 km zostanie zmodernizowanych. W ten sposób ponad milion mieszkańców regionu zyska dostęp do połączeń pasażerskich.

Zakres robót, przyjęte harmonogramy oraz szczegóły przygotowywanych zadań można śledzić na stronie [Kolej na Polskę] i w mediach społecznościowych pod hasztagiem #KolejNaPolske.

Źródło tekstu: Cpk.pl/Serwis Kolejowy

Premier Mateusz Morawiecki oraz Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk odwiedzili wczoraj plac budowy nowego dworca Warszawa Zachodnia. Złożyli także wizytę w siedzibie spółki PKP Intercity Remtrak. Politycy zapowiedzieli duże inwestycje w infrastrukturę drogową i kolejową. Na te cele ma trafić 200 mld złotych.

W czasie swojego przemówienia w Warszawie premier Mateusz Morawiecki wskazał, że rząd stawia na „kolej przyszłości” poprzez zaangażowanie ogromnych środków finansowych – zarówno z budżetu państwa, jak i ze źródeł unijnych.

Inwestycje w kolej pozwolą na zmianę układu komunikacyjnego poprzez unowocześnienie powiązań międzyregionalnych tak, żeby cała Polska mogła rozwijać się równomiernie” – mówił Mateusz Morawiecki.

Z tej stacji, Warszawa Zachodnia, bierze początek nowa jakość na polskiej kolei. To tutaj rozpoczyna się w sposób symboliczny polska przyszłość komunikacyjna. Ambitny plan, który realizujemy od 2015 roku, to inwestycje na liniach kolejowych, dworcowe, taborowe oraz na drogach krajowych i samorządowych” – dodał minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Podczas wydarzenia podpisano też umowę na budowę kolei dużych prędkości w ramach CPK na odcinku Warszawa – CPK – Łódź. W gminie Opoczno premier oraz minister infrastruktury Andrzej Adamczyk odwiedzili również firmę PKP Intercity Remtrak (specjalizującą się w naprawach, konserwacji i remontach taboru kolejowego oraz sprzętu transportowego), która skorzystała z pomocy państwa w ramach Tarczy Antykryzysowej.

Inwestycje kolejowe to rdzeń programu CPK. Zawarta umowa na STEŚ dla odcinka Warszawa - Łódź to jedna z wielu, jakie podpiszemy w ciągu najbliższych tygodni. W tym miejscu rozpoczynamy nowy etap historii transportu kolejowego w Polsce. Dziesiątki miliardów są inwestowane w infrastrukturę kolejową, w podtrzymanie dotychczasowych linii i zwiększenie ich możliwości” – zaznaczył wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała.

Przebudowa stacji Warszawa Zachodnia – stworzenie multimodalnego węzła przesiadkowego łączącego publiczny transport zbiorowy

Zakres inwestycji obejmuje kompleksową przebudowę stacji Warszawa Zachodnia, a w szczególności:

Dzięki tej inwestycji powstanie m.in. multimodalny węzeł przesiadkowy łączący publiczny transport zbiorowy – transport tramwajowy, autobusowy w tym międzymiastowy z transportem kolejowym. Ponadto unowocześniony zostanie system sterowania ruchem kolejowym oraz informacji pasażerskiej.

Inwestycje kolejowe Centralnego Portu Komunikacyjnego

Na Program Kolejowy CPK składa się w sumie 12 tras kolejowych, w tym 10 tzw. szprych prowadzących z różnych regionów Polski do Warszawy i CPK. To łącznie prawie 1800 km nowych linii, które mają powstać do końca 2034 r. 
Inwestycje są walką z wykluczeniem komunikacyjnym. Sieć torów Kolei Dużych Prędkości będzie dostępna również dla połączeń regionalnych i aglomeracyjnych, co bezpośrednio przełoży się na dostępność transportową. Polepszy się także przepustowość dla transportu towarowego. Całość programu zostanie zrealizowana w latach 2020-2034.

Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że inwestycje w kolej wymagają wyobraźni i wieloletnich inwestycji. Są one związane z realizacją całościowego planu gospodarczego, jakim jest Polski Ład, a którego częścią jest m.in. Program Kolejowy CPK.

Polski Ład a nowe inwestycje

Firma PKP Intercity Remtrak specjalizuje się w naprawach, konserwacji i remontach taboru kolejowego i sprzętu transportowego. Spółka skorzystała z pomocy państwa w ramach Tarczy Antykryzysowej.

Firma, która była przeznaczona do likwidacji oraz zwolnienia ok. 300 osób, dzisiaj, po kilku latach nowych zleceń, planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, zatrudnia nowych ludzi – 600 pracowników. A nowy, III etap rozwoju to kolejne miejsca pracy. I to jest właśnie Polski Ład w praktyce. Polską kolej trzeba modernizować, by była ona wysokiej jakości. Tę jakość, ale i bezpieczeństwo zapewniają takie firmy jak Remtrak” – podsumował Mateusz Morawiecki.

Premier podkreślił, że Polski Ład będzie służył coraz lepiej polskim pasażerom oraz wzmocni potencjał transportowy i możliwości handlowe Polski. Jak dodał, „to jest właśnie mechanizm naczyń połączonych całej polskiej gospodarki”.

Źródło tekstu: Ministerstwo Infrastruktury/Serwis Kolejowy

Spółka RB Rail AS, powołana w celu realizacji projektu Rail Baltica, poinformowała o wyborze dostawcy usług inżynieryjnych w zakresie budowy podsystemu energetycznego. Zwycięzcą przetargu jest niemiecko-hiszpańsko-włoskie konsorcjum. 100% energii elektrycznej zasilającej linię pochodzić ma ze źródeł odnawialnych.

O wyniku przetargu RB Rail AS poinformowała w poniedziałek (26.04). Kontrakt podpisany 23 kwietnia zawarty został z konsorcjum, w skład którego wchodzą firmy DB Engineering & Consulting GmbH, IDOM (IDOM Consulting, Engineering, Architecture, S.A.U.) oraz Italferr SpA. Wartość umowy wynosi 23,2 mln euro.

„Podpisując kontrakt rozpoczynamy prace nad jednym z najtrudniejszych projektów elektryfikacji kolei w Europie. Przy standardowych projektach elektryfikacji kolei dużych prędkości o długości około 300 km, Rail Baltica z linią o długości 870 km jest wyjątkowa. Wdrożenie podsystemu energetycznego dla całej linii Rail Baltica Global w sposób skonsolidowany pozwoli w pełni zapewnić wymagania w zakresie bezpieczeństwa i interoperacyjności, a także zmaksymalizować korzyści wynikające z ekonomii skali” – powiedział Marc-Philippe El Beze, dyrektor techniczny w RB Rail AS.

Pierwszy etap prac konsorcjum będzie obejmował wykonanie opracowań techniczno-ekonomicznych niezbędnych do przygotowania zamówień na projekty i budowę niezbędnej infrastruktury. W skład podsystemu energetycznego wejdą: systemy sterowania i zarządzania energią, podstacje trakcyjne oraz linie wysokiego napięcia łączące je z publiczną siecią elektryczną.

W późniejszym okresie, podczas wdrażania projektów, przedstawiciele porozumienia firm będą pełnić funkcje kontrolne nad ich realizacją. Ponadto, zgodnie z umową, nadzorować mają prace testowe i uruchomieniowe, a także koordynować przeglądy i odbiory aż do momentu wyeliminowania usterek.

„Jesteśmy dumni, że zobowiązaliśmy się do wykorzystania 100% energii odnawialnej do zasilania Rail Baltica. Jest to ważny krok w realizacji naszego celu, jakim jest zbudowanie projektu Rail Baltica jako infrastruktury zrównoważonej środowiskowo. Efektywne wykorzystanie energii odnawialnej do zasilania Rail Baltica jest kluczowym elementem, który uczyni transport kolejowy przyjaznym dla środowiska i będzie alternatywą dla transportu drogowego i lotniczego w krajach bałtyckich. Z niecierpliwością czekamy na współpracę z odpowiednimi instytucjami krajów bałtyckich, aby osiągnąć ten ambitny cel” - podkreślił Jean-Marc Bedmar odpowiedzialny za systemy kolejowe i eksploatację w RB Rail AS.

hp

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. decyzją Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego otrzymały nową pięcioletnią autoryzację bezpieczeństwa. Dokument potwierdza zgodność wdrożonego przez zarządcę infrastruktury systemu zarządzania bezpieczeństwem z obowiązującymi przepisami prawa i zdolność spełniania wymagań niezbędnych do bezpiecznego projektowania, eksploatacji i utrzymania infrastruktury kolejowej.

Urząd Transportu Kolejowego, na wniosek PLK, przez ostatnie kilka miesięcy sprawdzał, czy wdrożony przez zarządcę infrastruktury system zarządzania bezpieczeństwem jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i właściwie stosowany oraz czy PLK rzetelnie wypełniają ciążące na niej obowiązki w zakresie m.in. bezpiecznego prowadzenia ruchu pociągów. Prezes UTK wydaje autoryzację bezpieczeństwa na wniosek zarządcy infrastruktury. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. otrzymały ponownie autoryzację bezpieczeństwa z terminem obowiązywania od czerwca 2021 r. do 2026 r. 

„Decyzja Prezesa UTK potwierdza, że PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. spełniają wszystkie wymagania, jakie są przewidziane dla europejskich zarządców infrastruktury kolejowej. Bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem, a ruch pociągów i zarządzanie siecią kolejową odbywa się zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi, organizacyjnymi i technicznymi”– podkreśla Marek Olkiewicz, wiceprezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

System zarządzania bezpieczeństwem PLK umożliwia wykonywanie zadań wszystkim przewoźnikom kolejowym zgodnie z technicznymi specyfikacjami interoperacyjności, krajowymi przepisami bezpieczeństwa i warunkami określonymi w ich certyfikatach bezpieczeństwa. Ponadto, system zapewnia właściwą koordynację działań zarządcy i przewoźników kolejowych w sytuacjach awaryjnych na sieci kolejowej zarządzanej przez PLK.

Poprzednia autoryzacja wydana była w 2015 r.

Źródło tekstu: PKP PLK/Serwis Kolejowy

Prace na odcinku Ozorków – Łęczyca przekroczyły półmetek. To ważna inwestycja o wartości ok. 130 mln, która zwiększy dostępność do kolei i zapewni lepsze przejazdy pociągów między Łodzią a Kutnem. W Ozorkowie, Łęczycy i Sierpowie widać nowe perony. Układane są tory i wywieszana sieć trakcyjna. Prace są realizowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ze środków budżetowych.

Na stacjach w Ozorkowie, Łęczycy i Sierpowie są już wybudowane nowe perony. Wykonawca kończy układanie nawierzchni ze ścieżkami naprowadzającymi dla osób niewidomych i niedowidzących. Zamontowane są słupy oświetleniowe. Perony będą wyposażone w wiaty i ławki. Przygotowane będzie czytelne oznakowanie. Przewidziano także stojaki rowerowe. Dzięki inwestycji PLK mieszkańcy będą mogli łatwiej wsiadać do pociągów. Zapewnione będą dobre podróże do Łodzi i Kutna. Pociągi pasażerskie przyspieszą z obecnych 70-90 km/h do 120 km/h.

Nowe tory i sieć trakcyjna

Przebudowany układ torowy na stacjach Ozorków i Łęczyca zapewni sprawniejszy przejazd pociągów i lepsze warunki do przewozu towarów. Zbudowano już nowy tor na szlaku Ozorków – Łęczyca. Kończy się układanie torów na stacji Łęczyca. Wykonywane są prace torowe również na stacji Ozorków. Obok linii kolejowej budowana jest nowa sieć trakcyjna. Na stacji Łęczyca oraz na szlaku Ozorków – Łęczyca już ustawiono konstrukcje wsporcze. Specjalistyczne pojazdy sieciowe wywieszają sieć trakcyjną.

Inwestycja na jednotorowej linii między Ozorkowem a Łęczycą obejmuje 5 peronów, 17 km torów, 2 mosty, 4 przepusty oraz 17 rozjazdów. Wzrost poziomu bezpieczeństwa przyniesie modernizacja 10 przejazdów kolejowo-drogowych.

Projekt pn. Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych na linii kolejowej nr 16 na odcinku Ozorków – Łęczyca od km 35,884 do km 47,397 linii kolejowej nr 16 w ramach projektu pn. „Prace na liniach kolejowych nr 15, 16 na odcinku Łódź Kaliska – Zgierz – Kutno” o wartości 129,5 mln zł netto jest finansowany ze środków budżetowych.

Dla lepszych podróży z Łodzi do Kutna

By zapewnić sprawną komunikację kolejową na linii Łódź – Kutno realizowane są również prace na odcinku Łódź Kaliska – Zgierz oraz Zgierz – Ozorków. Modernizowana jest stacja Łódź Żabieniec. Korzystnie dla podróżnych zmienia się stacja Zgierz. Na linii wymieniane są tory, sieć trakcyjna
i urządzenia sterowania ruchem. Przebudowywane są wiadukty kolejowe w Zgierzu.

Po modernizacji pociągi pasażerskie na całym odcinku Łódź Kaliska – Zgierz – Ozorków – Łęczyca przyspieszą ze 100 km/h do 120 km/h, a towarowe z 60 km/h do 100 km/h.

Projekt pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 16 Łódź Widzew – Kutno na odcinku Zgierz – Ozorków” o wartości 172,8 mln netto jest dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w kwocie 143,3 mln zł.

Prace na jednotorowej linii na odcinkach Zgierz – Ozorków i Ozorków – Łęczyca wymagały wprowadzenia zastępczej komunikacji autobusowej. Na odcinku Łódź Kaliska – Zgierz pociągi jeżdżą po jednym torze. Zmiany zostały uwzględnione w rozkładach jazdy i nie wpływają na planowe kursowanie pociągów.

Trasa Łódź - Kutno na odcinku Łódź Kaliska – Łęczyca zostanie przebudowana do 2022 roku.

Źródło tekstu: PKP PLK S.A./Serwis Kolejowy

Pociągiem dojedziemy do lotniska w Pyrzowicach z Tarnowskich Gór lub z Zawiercia. W Zawierciu PKP Polskie Linie Kolejowe SA rozpoczynają prace. Wartość zadania to ponad 660 mln zł. Dofinansowanie pochodzi z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Inwestycja zwiększy możliwości podróży oraz dostęp do kolei w regionie.

PKP Polskie Linie Kolejowe SA rozpoczęły prace nad inwestycją, która zapewni dojazd koleją do lotniska w Pyrzowicach. W pierwszej kolejności na tzw. łącznicy linii od stacji Zawiercie do linii 182 prowadzącej na lotnisko zostaną przebudowane tory, wybudowana zostanie też nowa sieć trakcyjna oraz przebudowany most kolejowy w Zawierciu. Następnie w stacji Zawiercie wybudowany będzie nowy peron i tor. Przebudowane zostaną także dwa tory, a prace obejmą również sieć trakcyjną i urządzenia sterowania ruchem kolejowym.

- Inwestycja z Krajowego Programu Kolejowego zwiększy dostępność do kolei, połączy środki komunikacji i umożliwi dojazd pociągiem do portu lotniczego Katowice Airport. To duży impuls do rozwoju gospodarczego regionu. Przy wykorzystaniu środków unijnych powstaje kolej bezpieczna, komfortowa i dostosowana do wymagań europejskich - powiedział wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

Na terenie prac widać sprzęt wykonawcy. Specjalistyczne maszyny, tzw. Palownice, przygotują pale pod słupy trakcyjne. Przebudowa obejmuje tory na łącznicy. W styczniu rozpoczną się prace przy moście kolejowym w Zawierciu. Roboty nie będą wpływały na rozkładowy przejazd pociągów po linii Dąbrowa Górnicza – Zawiercie – Częstochowa. Prace w obszarze łącznicy i stacji Zawiercie planowane są do końca 2021 roku.

Efektem inwestycjibędzie dojazd z Zawiercia do lotniska w 23 min, a z Tarnowskich Gór w niecałe 20 min. Podróżnym z Katowic i z Częstochowy przejazd zajmie niecałą godzinę. Dostęp do kolei zwiększą stacja Pyrzowice Lotnisko i nowe przystanki: Miasteczko Śląskie Centrum, Mierzęcice, Zawiercie Kądzielów. Z myślą o wygodzie podróżnych zostaną zmodernizowane perony na stacjach: Tarnowskie Góry, Siewierz i Poręba, a w Zawierciu powstanie nowy peron. Wszystkie będą dostosowane do obsługi osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Piesi będą korzystać z nowych przejść podziemnych w Pyrzowicach Lotnisku i Siewierzu. W Zawierciu, Pyrzowicach i Tarnowskich Górach zostaną zamontowane windy. Perony będą oświetlone i wyposażone w wiaty i ławki. Komfort i bezpieczeństwo w podróży zapewnią nagłośnienie i monitoring oraz czytelne oznakowanie i tablice informacyjne.

W ramach zadania zostanie odbudowany 30-kilometrowy nieczynny odcinek toru między Tarnowskimi Górami a Siewierzem. Rewitalizacja i elektryfikacja dotyczyć będzie ok. 48 km linii kolejowej. Do portu lotniczego pociągi będą jeździć z prędkością do 140 km/h, a towarowe do 80 km/h. Inwestycja obejmie 52 obiekty inżynieryjne, w tym budowę dwupoziomowych skrzyżowań, m.in. z autostradą A1 i drogą wojewódzką DW 913 Będzin – Pyrzowice. Będzie bezpieczniej dzięki modernizacji 38 przejazdów kolejowo-drogowych.

Wartość inwestycji „Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry – Zawiercie” to 660 mln zł, dofinansowanie unijne w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wynosi ponad 500 mln zł. Zakończenie inwestycji zaplanowane jest w II kwartale 2023 roku.

Źródło tekstu: Ministerstwo Infrastruktury/Serwis Kolejowy

Na przełomie listopada i grudnia 2020 r. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał 11 decyzji administracyjnych przyznających czterem przewoźnikom kolejowym prawo otwartego dostępu do infrastruktury kolejowej. Dla większości wydanych przez Prezesa UTK rozstrzygnięć podstawę prawną stanowiło rozporządzenie 869/2014, które wygasło 12 grudnia 2020 r.

Prezes UTK wydał pozytywne decyzje czterem przewoźnikom kolejowym:

Jawne wersje decyzji zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Prezesa UTK.

- Cieszę się, że mogłem wydać kolejne decyzje w sprawie otwartego dostępu. Jestem przekonany, że wydanie tych rozstrzygnięć przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności na torach. Pasażerom zostaną zapewnione dodatkowe połączenia, całoroczne i sezonowe, stanowiące uzupełnienie  podstawowej oferty przewozowej w ramach kontraktów służby publicznej – stwierdza dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Dla 10 decyzji administracyjnych podstawę prawną rozpatrzenia sprawy stanowiły regulacje rozporządzenia 869/2014. Akt ten utracił moc od 12 grudnia 2020 r. Oznacza to, że podstawę prawną dla niezakończonych oraz przyszłych postępowań dotyczących otwartego dostępu będzie stanowiło rozporządzenie 2018/1795. Jedną z najważniejszych modyfikacji przewidzianych w rozporządzeniu 2018/1795 jest przekazanie przez aplikanta właściwemu zarządcy infrastruktury oraz Prezesowi UTK powiadomienia o planowanym wykonywaniu nowej usługi z odpowiednim wyprzedzeniem - na co najmniej 18 miesięcy przed wejściem w życie rocznego rozkładu jazdy pociągów, w którym ma być realizowana usługa w ramach otwartego dostępu. W przypadku wydania pozytywnej decyzji przez organ regulacyjny zachowanie tego terminu ma stanowić gwarancję uruchomienia przewozów w terminie określonym przez aplikanta.

Zestawienie podstawowych informacji dotyczących usług, które mają być realizowane na podstawie decyzji w sprawie otwartego dostępu, znajduje się [tutaj].

Źródło tekstu: UTK/Serwis Kolejowy

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram