fbpx

Jak bezpiecznie zachować się w pobliżu przejazdu, w pociągu, na peronie i na drodze – tego nauczyły się dzieci biorące udział w lekcji zorganizowanej przez Urząd Transportu Kolejowego i Główny Inspektorat Transportu Drogowego. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Czarnej niedaleko Wołomina wzięli udział  wyjątkowej multimedialnej lekcji razem z nosorożcem Rogatkiem i krokodylem Tirkiem.

W zajęciach wzięli udział Marcin Trela, Wiceprezes Urzędu Transportu Kolejowego oraz Michał Mostowski,  Zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego. W czasie lekcji dzieci zdobyły wiedzę na temat prawidłowego zachowania na drogach i obszarach kolejowych. Nie zabrakło praktycznych zajęć, przeprowadzono doświadczenie, dzięki któremu dzieci dowiedziały się, dlaczego należy nosić odblaski. Na zakończenie uczniowie wraz z Rogatkiem i Tirkiem z zachowaniem zasad bezpieczeństwa przeszli przez edukacyjne miasteczko kolejowo-drogowe.

"Większość wypadków na kolei to wypadki na przejazdach i potrącenia na tzw. dzikich przejściach. Kolejowe ABC nadal będziemy prowadzić zajęcia edukacyjne w szkołach i przedszkolach na terenie całej Polski, aby dotrzeć do jak największej grupy odbiorców" - mówił Marcin Trela, Wiceprezes Urzędu Transportu Kolejowego. 

"Od wakacji rozpoczniemy nowe działania w ramach kampanii medialnej. Cały czas widzimy potrzebę edukowania społeczeństwa na tematy dotyczące prawidłowych zachowań na obszarach kolejowych, dlatego nasz przekaz będzie teraz kierowany nie tylko do dzieci, ale także do dorosłych" podsumował lekcję Marcin Trela.

"Kampania Kolejowe ABC II" realizowana przez Urząd Transportu Kolejowego to druga edycja ogólnopolskiej akcji informacyjno-edukacyjnej skierowanej do dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym oraz do ich nauczycieli i wychowawców. Lekcje prowadzone w ramach projektu realizowane są na terenie gmin, w których doszło do wypadków i niebezpiecznych zdarzeń na przejazdach czy dzikich przejściach. Kampania jest współfinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Źródło tekstu: kolejoweabc.pl/Serwis Kolejowy

Urząd Transportu Kolejowego kontynuuje cieszącą się ogromną popularnością Kampanię Kolejowe ABC. Już niebawem pojawią się nowe spoty uczące dzieci i dorosłych, jak bezpiecznie zachować się na terenach kolejowych.

Już w wakacje będzie można obejrzeć nowe spoty dla dzieci, wziąć udział w konkursach i wyjątkowych piknikach edukacyjnych. Bohaterem Kampanii Kolejowe ABC, tak jak w poprzednich latach, będzie lubiany przez dzieci nosorożec. Działania w ramach drugiej edycji projektu zostały rozszerzone o nową grupę docelową – rodziców, nauczycieli i wychowawców. Dla nich także zostaną przygotowane spoty telewizyjne, radiowe i działania edukacyjne.

"Objęcie działaniami edukacyjnymi także dorosłych jest bardzo ważne, gdyż dają oni najmłodszym przykład, są dla nich wzorem. Bywa tak, że dzieci są bardziej wrażliwe na kwestie bezpieczeństwa przed przejazdami kolejowymi niż ich rodzice. Jestem przekonany, że wszystkie działania podejmowane w ramach Kampanii Kolejowe ABC, zarówno te skierowane do dzieci, jak i te dla starszych, przyczynią się to poprawy bezpieczeństwa na kolei" – podkreślił dr inż. Ignacy Góra, Prezes Transportu Kolejowego.

Kampanii informacyjno-edukacyjnej będą towarzyszyły liczne działanie medialne, m.in. w telewizji, kinach, internecie, pociągach czy w pobliżu terenów kolejowych. Nowością będzie konto kampanii na Tik-Toku, spoty w radiu czy inne niż do tej pory formy reklamy zewnętrznej. Na dzieci czekać będzie również bardzo dużo konkursów oraz niespodzianki podczas pikników i imprez dla całych rodzin. Działania będą realizowane przez konsorcjum w składzie:  Euvic Effect sp. z o.o. (lider konsorcjum), Sigma Bis S.A., Agencja Reklamowa DSK sp. z o.o., Partner of Promotion sp. z o.o.

Kampania Kolejowe ABC II będzie realizowana do września 2023 roku. Projekt jest finansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 60 000 000,00 zł. Wartość dofinansowania ze środków unijnych  to 51 000 000,00 zł.

Więcej informacji o projekcie Kampania Kolejowe ABC II można znaleźć na stronie www.kolejoweabc.pl, a także na profilach projektu na Facebooku i Instagramie.

Strona internetowa: https://kolejoweabc.pl/ABC2/ 

Profil na Instagramie: https://www.instagram.com/kolejowe_abc/ 

Profil na Facebooku: https://www.facebook.com/kampania.kolejowe.abc/ 

Konto na Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCODe4LvyEAoB3MSiJTKC0vg 

Źródło tekstu: utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

Koleje Małopolskie wspólnie z Urzędem Transportu Kolejowego przeprowadziły warsztaty Kolejowe ABC, które dotyczyły bezpieczeństwa podczas podróżowania koleją. Adeptami małej akademii byli uczniowie klas trzecich szkoły podstawowej nr 90 w Krakowie. W trakcie zajęć uczniowie poznawali także tajniki pracy konduktora i kierownika pociągu.

Kampania Kolejowe ABC realizowana przez Urząd Transportu Kolejowego to ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna z zakresu bezpieczeństwa kolejowego skierowana do dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym oraz ich nauczycieli i wychowawców. Kampania jest współfinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Dzięki dofinansowaniu ze środków Funduszu Spójności został stworzony pakiet edukacyjny wzbogacony o nowoczesne środki przekazu. Kampania dociera do  dzieci i młodzieży ze szkół i przedszkoli z terenu całej Polski, by propagować zasady bezpieczeństwa oraz wartości i wzorce związane z odpowiedzialnym zachowaniem się podczas korzystania z transportu kolejowego.

Źródło: kolejemalopolskie.com.pl

Źródło tekstu: kolejemalopolskie.com.pl/Serwis Kolejowy

Ruszyła nowa strona internetowa Kampanii Kolejowe ABC. Na www.kolejoweabc.pl można znaleźć aktualne informacje na temat zajęć dla uczniów i przedszkolaków, materiały edukacyjne do pobrania oraz zestaw gier przybliżających zasady bezpieczeństwa w pobliżu torów kolejowych, na dworcu i w pociągu.

Na nowej stronie internetowej zamieszczane są informacje dotyczące Kampanii Kolejowe ABC II oraz relacje z bieżących działań. W zakładce „Kalendarz wydarzeń” można sprawdzić, w jakich placówkach edukacyjnych w najbliższym czasie odbędą się zajęcia. Z kolei w „Fotorelacjach” udostępniane są zdjęcia z lekcji, które już się odbyły.

Korzystając z zakładki „Dla dzieci”, najmłodsi mogą poznać zasady bezpieczeństwa obowiązujące na kolei za pomocą gier takich jak: „Znajdź Rogatka”, memory, puzzle o różnych stopniach trudności, interaktywny labirynt i „Stwórz piktogram”. 

Strona została wzbogacona o dodatkowe treści. W zakładce „Filmy” zostały zamieszczone krótkie materiały wideo promujące drugą edycję Kampanii Kolejowe ABC. Udostępniony został także „Album promocyjny”, który zapowiada zaplanowane działania i zawiera podsumowanie poprzedniej edycji projektu.

Ze strony można również pobrać materiały edukacyjne dla dzieci i pomoce dla nauczycieli. Wśród nich znajduje się także kolorowanka przygotowana w języku ukraińskim „Мій друг Рогатек” („Mój Przyjaciel Rogatek”) – do pobrania w formacie PDF.

Urząd Transportu Kolejowego zaprasza do odwiedzenia nowej strony www.kolejoweabc.pl

„Kampania Kolejowe ABC II” realizowana przez Urząd Transportu Kolejowego to druga edycja ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej, propagującej zasady bezpieczeństwa oraz wartości i wzorce związane z odpowiedzialnym zachowaniem się podczas korzystania z transportu kolejowego. Kampania jest współfinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Źródło tekstu: utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

Urząd Transportu Kolejowego zachęca zainteresowane placówki szkolne i przedszkolne do udziału w zajęciach edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa na dworcach, peronach, w pociągach i na przejazdach kolejowo-drogowych.

Nauczyciele i dyrektorzy mogą zgłaszać grupy do udziału w programie, wysyłając wiadomość na adres e-mail: kolejoweabc@utk.gov.pl i wskazując adres placówki oraz osobę do kontaktu.

Zajęcia prowadzone są dla trzech grup wiekowych: przedszkolnych, klas I-III oraz klas IV-VI.

Podczas lekcji wykorzystywane są pomoce dydaktyczne, takie jak aplikacja interaktywna czy mobilne miasteczko kolejowe. Uczestnicy zajęć zdobywają wiedzę na temat prawidłowego przekraczania przejazdów kolejowych, bezpiecznego zachowania w pobliżu torów, w pociągu, na dworcu i peronie. Poznają również znaki drogowe stawiane przed przejazdami kolejowymi, dowiadują się, gdzie można kupić bilet na pociąg i do kogo należy zgłosić się w przypadku zaobserwowania niebezpiecznej sytuacji podczas podróży. Po zakończonej lekcji wszyscy uczestnicy otrzymują pakiety bezpiecznego podróżnika zawierające książki edukacyjne, zestawy odblasków oraz maskotki, bohatera projektu – nosorożca Rogatka. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Źródło: kolejoweabc.pl

Źródło tekstu: kolejoweabc.pl/Serwis Kolejowy

Rozpoczęły się interaktywne lekcje w ramach drugiej edycji projektu Kampania Kolejowe ABC. Od stycznia edukatorzy z Urzędu Transportu Kolejowego prowadzą zajęcia dla przedszkoli i szkół podstawowych, podczas których rozmawiają z dziećmi m.in. o bezpieczeństwie w pociągu, na dworcu czy na peronie. Czas ferii zimowych to idealny moment, by przypomnieć zasady prawidłowego zachowania się na terenach kolejowych. Urząd Transportu Kolejowego zachęca do wysyłania zgłoszeń i udziału w projekcie.

W związku z koniecznością dostosowania prowadzonych działań do aktualnej sytuacji epidemicznej obecnie zajęcia prowadzone są w formie online – przy pomocy ogólnodostępnej platformy internetowej Microsoft Teams. Podczas zajęć wykorzystywane są pomoce dydaktyczne, takie jak aplikacja interaktywna czy mobilne miasteczko kolejowe. Po zakończonej lekcji wszyscy uczestnicy otrzymują pakiety bezpiecznego podróżnika zawierające m.in. książkę edukacyjną, zestaw odblasków oraz maskotkę nosorożca Rogatka. Pakiety wysyłane są do placówek pocztą tradycyjną. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

W tym roku zaplanowane jest przeprowadzenie zajęć w ok. 200 placówkach edukacyjnych. Do końca 2023 r. odbędzie się ok. 330 lekcji, w których weźmie udział co najmniej 10 000 dzieci. Łącznie w ramach Kampanii Kolejowe ABC i Kampanii Kolejowe ABC II w zajęciach będzie uczestniczyło ok. 31 tysięcy dzieci z ponad 1 000 placówek z całej Polski.

Aby zgłosić placówkę do udziału w projekcie, trzeba przesłać zgłoszenie na adres: kolejoweabc@utk.gov.pl, podać nazwę przedszkola lub szkoły oraz osobę do kontaktu.

"Uczniowie bardzo chętnie angażują się w rozwiązywanie interaktywnych zadań, podczas których zyskują ważną wiedzę na temat bezpieczeństwa na kolei. Jestem przekonany, że  informacje zdobyte w trakcie zajęć Kampanii Kolejowe ABC przełożą się na zwiększenie świadomości w zakresie prawidłowego zachowania się np. przed przejazdami kolejowo-drogowymi. Dlatego zachęcam wszystkich dyrektorów, nauczycieli i rodziców, aby zgłaszali placówki edukacyjne do udziału w projekcie Kampania Kolejowe ABC II" – powiedział dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

W ramach drugiej edycji projektu planowana jest również realizacja nowej, ogólnopolskiej kampanii medialnej. Urząd planuje rozpoczęcie działań w mediach jeszcze w tym roku. Kampania medialna, realizowana na jeszcze większą skalę niż w poprzedniej edycji, będzie skierowana zarówno do dzieci i młodzieży, jak i ich rodziców, nauczycieli i wychowawców. Istotne jest wzmocnienie oddziaływania na dorosłych odbiorców kampanii – promowanie właściwych reakcji na terenach kolejowych, w pociągu oraz na przejazdach kolejowo-drogowych.

Wraz z 2021 rokiem zakończył się projekt Kampania Kolejowe ABC. W ramach pierwszej edycji projektu zostało zorganizowanych ponad 760 interaktywnych lekcji, w których wzięło udział ponad 21 400 dzieci. Kampania cieszyła się ogromną popularnością i uznaniem odbiorców, dlatego Urząd Transportu Kolejowego postanowił kontynuować działania edukacyjne. Kampania Kolejowe ABC II będzie trwała do końca września 2023 r.

Kampania Kolejowe ABC II realizowana przez Urząd Transportu Kolejowego to druga edycja ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej, propagującej zasady bezpieczeństwa oraz wartości i wzorce związane z odpowiedzialnym zachowaniem się podczas korzystania z transportu kolejowego. Kampania jest współfinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Źródło tekstu: utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

Napisz, jak bezpiecznie spędzasz ferie z bohaterem Kampanii Kolejowe ABC, nosorożcem Rogatkiem. Przyślij opowiadanie i wygraj nagrody.

Youtube.pl/ UTK Kolejowe ABC

Urząd Transportu Kolejowego zaprasza do udziału w konkursie „Kolej na zimowe opowiadanie z Rogatkiem”. Zadaniem uczestników jest napisanie opowiadania (objętość: min. 1800 – max. 5400 znaków - do liczby znaków nie są wliczane odstępy/spacje) o bezpiecznym spędzeniu ferii z nosorożcem Rogatkiem – bohaterem Kampanii Kolejowe ABC. Tematyka pracy powinna nawiązywać do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz odpowiedzialnego zachowania się na terenach kolejowych, np. w pociągach, na terenie stacji, na przejazdach kolejowo-drogowych.

Nagrodami w konkursie są pakiety edukacyjne zawierające książkę edukacyjną Kampanii Kolejowe ABC II, kolorowankę „Kolejowe przygody nosorożca Rogatka”, upominki odblaskowe, kredki, dużą maskotkę nosorożca Rogatka oraz pendrive. Laureaci zostaną wyłonieni spośród trzech grup wiekowych: 4-6 lat; 7-9 lat; 10-12 lat (po jednym z każdej grupy).

Konkurs trwa od 26 stycznia 2022 r. do 9 lutego 2022 r. do godziny 23:59. Ogłoszenie wyników nastąpi do 16 lutego 2022 r.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w konkursie oraz zasad nadsyłania prac w regulaminie [TUTAJ].

Źródło tekstu: utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

UTK zaprasza do udziału w konferencji zamykającej pierwszą edycję projektu „Kampania Kolejowe ABC” realizowanego przez Urząd Transportu Kolejowego. Podczas konferencji zostaną podsumowane działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego i młodych pasażerów kolei prowadzone w ramach projektu.

Urząd Transportu Kolejowego od 1 stycznia 2017 r. realizuje ogólnopolską kampanię informacyjno-edukacyjną z zakresu bezpieczeństwa kolejowego pn. „Kampania Kolejowe ABC”. Jest ona skierowana do dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym oraz ich opiekunów, nauczycieli i wychowawców.

Wydarzenie odbędzie się 15 grudnia 2021 r. o godzinie 12:00 w formie online. Transmisja będzie dostępna na kanale YouTube UTK pod linkiem https://youtu.be/uxM8Wg_AU40. Do udziału w spotkaniu zostali zaproszeni m.in. przedstawiciele Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

W ramach projektu na terenie całej Polski w przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzone są zajęcia edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa na terenach kolejowych. Dotychczas zostało zorganizowanych ponad 700 takich lekcji. Poza zajęciami w latach 2018 – 2021 realizowana była szeroko zakrojona informacyjno-edukacyjna kampania medialna na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenach kolejowych, dworcach i w pociągach. Powstały m.in. spoty edukacyjne dla dzieci, które były emitowane w kinach, telewizji i w internecie, filmy, gra „Kolejowe ABC”, organizowane były także liczne konkursy z nagrodami. W 2019 r. i 2021 r. odbyły się również pikniki i wydarzenia edukacyjne dla całych rodzin.

„Kampania Kolejowe ABC” zakończy się 31 grudnia 2021 r. W kolejnych latach będzie realizowana druga edycja projektu pn. „Kampania Kolejowe ABC II”. Więcej informacji można uzyskać na stronie: Kolejowe ABC.

Działania podejmowane przez Urząd Transportu Kolejowego są objęte patronatem Ministra Edukacji i Nauki oraz Rzecznika Praw Dziecka.

Źródło tekstu: utk.gov.pl/Serwis Kolejowy 

Urząd Transportu Kolejowego przygotował dla dzieci z całej Polski serię konkursów w grze mobilnej Kolejowe ABC. Uczniowie klas IV-VI mają okazję wygrać edukacyjne miasteczko ruchu drogowego oraz zajęcia na temat bezpieczeństwa w pociągach i na terenach kolejowych.

„Kolejowe ABC – Kolej na bezpieczeństwo” to pierwszy w tym roku konkurs organizowany w aplikacji Kolejowe ABC. Potrwa on do 6 października 2021 r. 

Kolejne konkursy organizowane będą w następujących terminach:

Udział w każdym z nich mogą wziąć uczniowie szkół podstawowych z klas IV-VI z całej Polski. Nagrodą główną dla zwycięskiej klasy jest edukacyjne miasteczko ruchu drogowego oraz wyjątkowe, interaktywne zajęcia na temat bezpieczeństwa na kolei. Za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca przewidziane są nagrody w postaci pakietów edukacyjnych dla całej klasy, m.in. zestaw upominków odblaskowych, książki edukacyjne i maskotka bohatera Kampanii Kolejowe ABC – nosorożca Rogatka.

Zadanie konkursowe polega na zdobyciu jak największej liczby punktów w aplikacji mobilnej Kolejowe ABC. Podczas gry każdy gracz wciela się w młodego podróżnika kolei, którego zadaniem jest zdobycie różnych przedmiotów związanych z podróżą. Wszystkie pozyskane rzeczy zasilają konto z punktami, co wpływa na pozycję danej klasy w rankingu. W dalszych etapach gry każdy bohater otrzymuje zadanie specjalne – podejmuje decyzje zgodne z zasadami bezpieczeństwa na wsi, w mieście, na dworcu i w pociągu.

"Kolejowe ABC to aplikacja na urządzenia mobilne, która bawi i uczy zasad bezpieczeństwa na terenach kolejowych. Do tej pory w ramach aplikacji zostało przeprowadzonych 8 konkursów, w których wzięło udział ponad 22 tysiące uczestników. Popularność konkursów z lat ubiegłych pokazuje, że chęć wygranej mobilizuje uczniów do nauki. Przy okazji rywalizacji dzieci zdobywają wiedzę dotyczącą bezpiecznego zachowania się na dworcach kolejowych, na torach, peronie i w pociągu" – podkreśla dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Ogłoszenie wyników każdego z konkursów nastąpi na stronie internetowej www.kolejoweabc.pl.

Aplikację mobilną Kolejowe ABC można bezpłatnie pobrać z App Store (dla systemu iOS) oraz z Google Play (dla systemu Android). Zgłoszenie do konkursu jest dobrowolne i nieodpłatne.

Gra powstała w ramach projektu „Kampania Kolejowe ABC” realizowanego przez Urząd Transportu Kolejowego. Kampania jest współfinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Źródło tekstu: kolejoweabc.pl/Serwis Kolejowy

Podczas tegorocznej edycji Międzynarodowych Targów Kolejowych Trako odbyła się uroczysta inauguracja drugiej edycji kampanii edukacyjnej Urzędu Transportu Kolejowego - Kolejowe ABC, promującej bezpieczne zachowanie na dworcach, w pociągach oraz w pobliżu torów kolejowych. Koleje Wielkopolskie podpisały porozumienie o współpracy w zakresie promowania bezpieczeństwa.

W pierwszej edycji Kampanii Kolejowe ABC w zajęciach edukacyjnych wzięło udział blisko 20 tys. dzieci z ponad 700 placówek oświatowych. Spoty z nosorożcem Rogatkiem promujące bezpieczeństwo na kolei obejrzały miliony widzów. Były one publikowane m.in. w naszych mediach społecznościowych oraz na monitorach w naszych pociągach. Dlatego cieszymy się, że po sukcesie pierwszej odsłony kampanii mogliśmy dołączyć do grona przewoźników, którzy zadeklarowali dalsze wspieranie tej ważnej inicjatywy. Będziemy dalej szerzyć wartości i wzorce odpowiedniego zachowania się na terenach kolejowych.

"Dane za ten rok wskazują, że ponad 70% wypadków na sieci kolejowej to zdarzenia z osobami przechodzącymi przez tory w miejscach niedozwolonych. Na te wypadki system kolejowy ma naprawdę znikomy wpływ, dlatego tak ważna jest edukacja już od najmłodszych lat. Jestem przekonany, że kontynuacja Kampanii Kolejowe ABC pozwoli w wymierny sposób zwiększyć bezpieczeństwo na polskiej kolei" – podkreślił Ignacy Góra, Prezes UTK.

Do końca 2023 roku przeprowadzone zostaną lekcje dla kolejnych 10 tys. dzieci. Zaplanowana została również intensywna kampania medialna obejmująca działania m.in. w telewizji, kinach, Internecie, radiu czy w pobliżu dworców. Będzie ona skierowana nie tylko do najmłodszych, ale także dorosłych odbiorców. Poza tym przewidziano rodzinne pikniki edukacyjne, konkursy oraz inne aktywności.

Kampania Kolejowe ABC II jest współfinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Łączna wartość projektu to 60 mln zł, z czego 51 mln zł stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Źródło tekstu: koleje-wielkopolskie.com.pl/ Serwis Kolejowy

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram