fbpx

Kampania Kolejowe ABC zaprasza najmłodszych do udziału w nowym konkursie „Bezpieczne wakacje Rogatka”! Do wygrania jest plecak z nadrukiem postaci bohatera akcji. Zgłoszenia można nadsyłać do 22 czerwca.

Osoby, które chcą wziąć udział w konkursie, muszą obejrzeć nowe filmy z cyklu „Rogatek uczy”. Nagrania są dostępne [tutaj]. Następnie uczestnicy muszą wybrać scenę, w której została przedstawiona ważna dla nich porada dotycząca bezpieczeństwa i narysować ją dowolną techniką plastyczną. Zdjęcia wykonanych prac należy opublikować w komentarzu pod postem konkursowym, dostępnym poniżej.

Przy ocenianiu prac pod uwagę zostaną wzięte pomysł wyboru scenki i kreatywność wykonanej pracy plastycznej. Jury wybierze pięć zdjęć przedstawiających najciekawsze i najbardziej oryginalne prace. Każdy z pięciu Laureatów otrzyma plecak dziecięcy z nadrukiem postaci bohatera „Kampanii Kolejowe ABC”, nosorożca Rogatka.

Konkurs potrwa do 22 czerwca. Jego wyniki zostaną ogłoszone dwa dni później w poście na facebookowym profilu kampanii „Kolejowe ABC”. Dzieci poniżej 13 roku życia muszą poprosić opiekuna prawnego o zgłoszenie i wysłanie odpowiedniego oświadczenia, które jest załącznikiem do [regulaminu] konkursu.

Źródło tekstu: Kolejoweabc.pl

Kolejowe ABC zaprasza najmłodszych do udziału w konkursie plastycznym „Rogatek w podróży”. Do wygrania są plecaki z nadrukiem postaci bohatera kampanii.

Konkurs rozpoczął się 26 kwietnia 2021 r. (od momentu jego ogłoszenia na Facebooku, na profilu „Kolejowe ABC”) i trwa do 4 maja 2021 r. do godziny 23:59. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 7 maja 2021 r. w poście na Facebooku, na profilu „Kolejowe ABC”.

Aby wziąć udział w konkursie, należy:

- wykonać (dowolną metodą) pracę plastyczną pokazującą, co Rogatek, bohater Kampanii Kolejowe ABC, powinien zabrać ze sobą w podróż pociągiem,

- oraz opublikować zdjęcie pracy plastycznej w komentarzu pod postem konkursowym na Facebooku, na profilu „Kolejowe ABC”.

Oceniane będą pomysł i kreatywność wykonanej pracy plastycznej. Jury wybierze 5 zdjęć przedstawiających najciekawsze i najbardziej oryginalne prace. Każdy z pięciu Laureatów otrzyma plecak dziecięcy z nadrukiem postaci bohatera Kampanii Kolejowe ABC, nosorożca Rogatka.

Jeśli masz mniej niż 13 lat, poproś opiekuna prawnego o zgłoszenie i wysłanie odpowiedniego oświadczenia (jest ono załącznikiem do Regulaminu konkursu).

Regulamin oraz więcej informacji dotyczących konkursu dostępne są [tutaj].

Kampania Kolejowe ABC realizowana przez Urząd Transportu Kolejowego to ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna z zakresu bezpieczeństwa kolejowego skierowana do dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym oraz ich nauczycieli i wychowawców.

Źródło tekstu: Kolejowe ABC/Serwis Kolejowy

Ruszył kolejny etap „Kampanii Kolejowe ABC” – bohater kampanii, nosorożec Rogatek, dalej uczy dzieci zasad bezpieczeństwa kolejowego poprzez zabawę. Spoty z Rogatkiem znów można zobaczyć w telewizji.

Nosorożec Rogatek, sympatyczny bohater „Kampanii Kolejowe ABC”, już czwarty rok uczy przedszkolaki i uczniów szkół podstawowych bezpiecznego zachowania w pociągu, w pobliżu torów i na peronie. Wiedza przekazywana przez Rogatka wciąż jest potrzebna. Choć od rozpoczęcia kampanii w 2017 r. liczba poważnych wypadków na liniach kolejowych nieustannie się obniża, nadal trzy czwarte z nich ma miejsce na tzw. dzikich przejściach oraz na przejazdach kolejowych.

W nowej odsłonie medialnej „Kampanii Kolejowe ABC” nosorożec Rogatek poprzez zabawę i wesołe rymowanki uczy dzieci: zachowania na przejściach i przejazdach kolejowych [spot nr 1 oraz nr 2], w pobliżu torów [spot nr 3], na peronie [spot nr 4] i w pociągu [spot nr 5]. Właśnie taka wiedza może w przyszłości uratować życie i zdrowie najmłodszych i ich bliskich. Nadal aż 75,3% wypadków wydarza się przy udziale tzw. strony trzeciej, czyli człowieka, który pieszo lub w pojeździe nie zachowuje zasad bezpieczeństwa kolejowego.

Jednocześnie, mimo pandemii, edukatorzy Urzędu Transportu Kolejowego cały czas prowadzą lekcje bezpieczeństwa – w trybie online. Nauczyciele i dyrektorzy mogą zgłaszać placówki do udziału w programie.

„Do udziału w lekcjach zapraszamy w szczególności placówki znajdujące się w pobliżu przejazdów kolejowych, w gminach, w których w ostatnich latach doszło do wypadków na przejazdach i podczas nielegalnego przechodzenia przez tory”– zachęca dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Podczas lekcji online wykorzystywane są pomoce dydaktyczne, które wspomagają edukatorów prowadzących zajęcia, m.in. aplikacja interaktywna czy mobilne miasteczko kolejowe.

Dzieci aktywnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych w formule zabawy, rozwijając uważność, myślenie przyczynowo-skutkowe oraz utrwalając wiedzę o zasadach bezpieczeństwa kolejowego. Po zakończonej lekcji każdy z uczestników otrzymuje pakiet bezpiecznego podróżnika.

Nauczyciele i dyrektorzy mogą zgłaszać placówki do udziału w programie, wysyłając wiadomość na adres e-mail: kolejoweabc@utk.gov.pl oraz wskazując adres placówki oraz osobę do kontaktu.

Więcej informacji na temat aktualnych działań prowadzonych w ramach „Kampanii Kolejowe ABC” oraz listę placówek, które wzięły już udział w projekcie, można znaleźć na [stronie kampanii].

„Kampania Kolejowe ABC” realizowana przez Urząd Transportu Kolejowego to ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna, propagująca zasady bezpieczeństwa oraz wartości i wzorce związane z odpowiedzialnym zachowaniem się podczas korzystania z transportu kolejowego. Kampania jest współfinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Źródło: Utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

Rusza drugi etap „Kampanii Kolejowe ABC” realizowanej przez Urząd Transportu Kolejowego. Prowadzony od 2017 r. projekt cieszy się ogromną popularnością. W kolejnej odsłonie nie zabraknie nowych, ciekawych pomysłów, które pozwolą na naukę bezpiecznego zachowania w pobliżu torów i w pociągu. Nowa edycja „Kampanii Kolejowe ABC” została objęta patronatem przez Ministra Edukacji i Nauki oraz Rzecznika Praw Dziecka.

„Kampania Kolejowe ABC II” to drugi etap ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej z zakresu bezpieczeństwa kolejowego skierowanej do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz ich rodziców, nauczycieli i wychowawców. [czytaj więcej]

„Do tej pory w ramach pierwszej edycji „Kampanii Kolejowe ABC” dotarliśmy z informacjami o bezpieczeństwie do kilkudziesięciu milionów odbiorców. Jestem przekonany, że nasza akcja i zaplanowana kontynuacja przyczynią się do wzrostu bezpieczeństwa na kolei. Objęcie »Kampanii Kolejowe ABC II« patronatem Ministra Edukacji i Nauki oraz Rzecznika Praw Dziecka jest dla nas szczególnym wyróżnieniem, które znacząco podkreśla wagę działań edukacyjno-informacyjnych prowadzonych przez Urząd Transportu Kolejowego” – podkreśla dr inż. Ignacy Góra, Prezes UTK.

Do końca stycznia 2021 r. podczas „Kampanii Kolejowe ABC” przeprowadzono lekcje interaktywne w ponad 500 placówkach dla ponad 15 tys. dzieci. W telewizji spoty reklamowe obejrzało 18 mln osób, w kinach – ponad 6 mln widzów, a w internecie spoty osiągnęły aż 25 mln wyświetleń. Ponad 4 mln osób obejrzało programy edukacyjne „Twoja kolej” i „Myszka w paski”. Zaangażowani w projekt vlogerzy stworzyli łącznie 16 krótkich filmików, które łącznie miały blisko ponad 3,5 mln wyświetleń. Profile społecznościowe kampanii na Facebooku i Instagramie obserwuje już ponad 40 tys. osób.

Celem drugiej edycji projektu jest dalsze przekazywanie wiedzy, umiejętności i doświadczeń, a także zwiększanie świadomości dzieci i młodzieży oraz ich rodziców, nauczycieli i wychowawców na temat zagrożeń, które mogą wystąpić na terenach kolejowych. W ramach „Kampanii Kolejowe ABC II” zostaną przeprowadzone zajęcia edukacyjno-informacyjne w kolejnych placówkach oświatowych na terenie całej Polski. Poszerzone zostaną także działania medialne, pojawią się nowe materiały interaktywne i filmowe skierowane do dzieci, rodziców i nauczycieli.

Na działania edukacyjne zostanie przeznaczonych 60 mln zł, z czego 9 mln zł z budżetu państwa i 51 mln zł dofinansowania ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i  Środowisko 2014-2020.

Źródło tekstu: Utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

System Zarządzania Bezpieczeństwem i Utrzymaniem, infrastruktura kolejowa, przejazdy kolejowo-drogowe oraz pojazdy kolejowe to przykłady priorytetów nadzoru Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w 2021 r. Na ich podstawie wyznaczono również cele strategii nadzoru, które wspólnie pozwalają na realizację misji Prezesa UTK. Obszary te wyznaczono korzystając z metod analitycznych, które w sposób efektywny pozwalają na określenie poziomów ryzyka w ramach systemu kolejowego.

Podejmowane przez Prezesa UTK działania nadzorcze mają na celu przede wszystkim kreowanie bezpiecznych  i konkurencyjnych warunków świadczenia usług transportu kolejowego. Aby czynności te przynosiły wymierne korzyści dla systemu kolejowego należy określić obszary priorytetowe, które dla bezpieczeństwa transportu kolejowego stanowią elementy krytyczne.

„Nadzór powinien być ukierunkowany przede wszystkim na te działania, które stwarzają najpoważniejsze ryzyka. W tym celu co roku opracowujemy i wdrażamy strategię oraz plan nadzoru, w którym określone są obszary newralgiczne i wyznaczone priorytety. W tym roku do opracowania tych założeń wykorzystane zostały innowacyjne metody uwzględniające m.in. analizy ryzyka oraz macierze ryzyka, które pozwalają na wskazanie, obszarów wymagających podjęcia działań nadzorczych” – przypomina dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

W wyniku analizy zgromadzonych danych, w tym m.in. dotyczących wypadków i incydentów, wyników dotychczasowych kontroli oraz liczby i wagi wykrywanych nieprawidłowości na rok 2021,  wyznaczone zostały obszary priorytetowe, które obejmują zagadnienia:

Przejazdy kolejowo – drogowe są przykładem zagadnienia szczególnie istotnego z punktu widzenia bezpieczeństwa transportu kolejowego, ale również drogowego. Podczas czynności kontrolnych weryfikacji poddaje się m.in. stan techniczny nawierzchni na przejazdach, stan techniczny infrastruktury kolejowej w obrębie przejazdu, oznakowanie oraz jego właściwą kwalifikację. 

Wychodząc od wskazanych obszarów priorytetowych, Prezes UTK określił również cele strategii nadzoru na 2021 rok.  Wyznaczane są one za pomocą planowanych do realizacji zadań i przedsięwzięć, których realizacja ma prowadzić do ograniczenia oraz właściwej kontroli ryzyka tam występującego. Główną zasadą jest tu jasne i przejrzyste określanie celów, tak aby nie pozostawiały wątpliwości co do zgodności z misją organizacji. Są one ściśle sformułowane, mierzalne, ambitne, realistyczne i określone w czasie (zasada SMART).

Na 2021 rok wyznaczonych zostało 9 celów strategicznych w obszarze nadzoru, w tym zwiększanie skuteczności funkcjonowania systemów zarządzania bezpieczeństwem, poprawa bezpieczeństwa na przejazdach w kontekście czynników zależnych od systemu kolejowego, ograniczenie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego, poprawa jakości utrzymania pojazdów kolejowych czy podnoszenie poziomu bezpieczeństwa eksploatacji bocznic kolejowych.

Sformułowane zostały również cele dodatkowe związane między innymi z bezpieczeństwem na przejazdach kolejowo-drogowych. Wypadki w tych miejscach w zdecydowanej większości występują wskutek niewłaściwego zachowania użytkowników dróg i pieszych. W dużo mniejszym zakresie przyczyniają się do nich awarie urządzeń oraz błędy w postępowaniu personelu kolejowego. Podmioty sektora kolejowego mają więc tu ograniczoną możliwość oddziaływania, jednak nie oznacza to, że nie należy podejmować działań pozwalających na ograniczanie występującego tam ryzyka.

„Równie istotne jak nadzór jest podejmowanie działań dodatkowych o charakterze edukacyjno-informacyjnym przeznaczonych do znacznej grupy odbiorców. W przypadku przejazdów kolejowo-drogowych jest to szczególnie szeroki katalog projektów: inicjatywa UTK wdrożenia automatycznego monitoringu na przejazdach, »Kampania Kolejowe ABC« dla najmłodszych, a także edukacja kierowców i kandydatów na kierowców w formie filmu »Bezpieczne przejazdy«. Film ten został nagrodzony na XV Festiwalu FilmAT” – wskazuje Ignacy Góra.

Dodatkowe cele strategiczne oraz inicjatywy realizowane przez Prezesa UTK stanowią więc wsparcie działalności nadzorczej i pozwalają na eliminowanie ryzyka na wielu płaszczyznach systemu kolejowego.

Prezes UTK przedstawiając ogólne cele strategii nadzoru oraz wyjaśnienia dotyczące planu nadzoru realizuje obowiązek wynikający z przepisów rozporządzenia delegowanego Komisji UE 2018/761 z dnia 16 lutego 2018 r. ustanawiającego wspólne metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do nadzoru sprawowanego przez krajowe organy ds. bezpieczeństwa po wydaniu jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa lub autoryzacji w zakresie bezpieczeństwa na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 i uchylającego rozporządzenie Komisji (UE) nr 1077/2012 (Dz. Urz. UE. L Nr 129, str.16),

W [załączniku] opisane zostały w sposób szczegółowy priorytety nadzoru oraz cele strategii nadzoru Prezesa UTK na 2021 rok.

Źródło tekstu: Utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

Pandemia i IV pakiet kolejowy – to dwa hasła, które podsumowują rok 2020 z punktu widzenia Urzędu Transportu Kolejowego. Epidemia koronawirusa spowodował ogromne zmiany w działaniu całego systemu kolejowego, przyniosła spadek liczby pasażerów i nowe wyzwania. Rok 2020 przyniósł też duże zmiany prawne dla kolei. W życie wszedł IV pakiet kolejowy. Praca zdalna nie wpłynęła na jakość obsługi klientów urzędu.

„To był trudny rok dla kolei. Pierwsze miesiące nie zapowiadały kłopotów jakie przyniesie epidemia koronawirusa. Jednak kolej, kolejarze, pracownicy Urzędu Transportu Kolejowego - wszyscy dali radę i pokazali, że można poradzić sobie nawet z tak wyjątkowymi wyzwaniami jakie dostarczył rok 2020” – podsumowuje dr inż. Ignacy Góra, Prezes UTK. 

Bezpieczeństwo w czasie epidemii

Od samego początku stanu epidemii Prezes UTK zaangażowany był w zapewnienie bezpieczeństwa pasażerom i pracownikom kolei, został wyznaczony na koordynatora działań związanych z COVID-19 w systemie kolejowym Na początku marca zorganizował spotkanie z przedstawicielami przewoźników, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz państw sąsiadujących z Polską. Pozwoliło to na szybkie przygotowanie rekomendacji uzgodnionych z GIS. W UTK przygotowano niemal 300 dziennych raportów na podstawie danych przekazywanych z rynku kolejowego, które dotyczyły zapełnienia pociągów, rezygnacji z przewidzianych w rozkładzie połączeń i stwierdzonych zachorowań wśród pracowników przedsiębiorstw kolejowych.

Od początku epidemii UTK zaangażowany był w utrzymanie międzynarodowych połączeń towarowych i koordynował przekazywanie do Straży Granicznej list pracowników kolei, którzy bez kwarantanny mogli przekraczać granice. W trakcie pierwszej fali pandemii odpowiadał również za rozdysponowanie do spółek kolejowych środków ochrony osobistej z zasobów Agencji Rezerw Materiałowych.

Zarówno przedsiębiorcy jak i pasażerowie kolei na stronie internetowej UTK znaleźli aktualne komunikaty dotyczące wytycznych, zaleceń i zmian w prawie związanych ze stanem epidemii. UTK włączyło się w akcję #zawszeNaSłużbie, a w ramach projektu Deklaracji Kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym powstało [filmowe podziękowanie] dla kolejarzy za ich nieprzerwaną pracę w czasie epidemii.

„Czas epidemii to okres wytężonej pracy w UTK związanej z nową sytuacją. Opiniowaliśmy  wiele rozwiązań prawnych, powstało wiele analiz dotyczących wpływu pandemii na sektor kolejowy, UTK zaangażowany był również w procesie pomocy państwa dla przewoźników kolejowych” – przypomina dr inż. Ignacy Góra.

Bezpieczniejsza kolej

Ze wstępnych szacunków wynika, że miernik wypadków w 2020 r. będzie kształtował się na poziomie 1,9. Czyli na jeden milion poc-km doszło do mniej niż dwóch wypadków. To najlepszy wynik od czasu zbierania statystyk przez UTK.

„Kolej staje się bezpieczniejsza, jednak cały czas dążymy do zmniejszenia niebezpiecznych zdarzeń. Monitorujemy bezpieczeństwie i wskazujemy rynkowi niepokojące trendy i obszary, w których należy podjąć działania. Jestem przekonany, że w tworzeniu bezpieczniejszej kolei pomogą również nowoczesne technologie” – mówi dr inż. Ignacy Góra.

Z inicjatywy Prezesa UTK rozpoczęto testowanie innowacyjnych systemów monitoringu na przejazdach kategorii D. Poza automatycznym wykrywaniem niezatrzymania się przed znakiem „Stop”, urządzenia wyświetlają także komunikaty ostrzegające kierowcę o zbyt szybkim zbliżaniu się do linii kolejowej. Nowe rozwiązania pozwalają na automatyczny odczyt danych z tablic rejestracyjnych pojazdów oraz zdalne przekazanie wybranych informacji do wyznaczonego odbiorcy np. służb które mogą wystawić mandat.

 W trosce o bezpieczeństwo podjął także działania mające doprowadzić do wyposażenia w nowoczesne systemy zabezpieczeń linie kolejowe, na których nie jest planowana zabudowa Europejskiego Systemu Sterowania Pociągiem. Na liniach o mniejszym znaczeniu montowany byłby  ETCS Limited Supervision.

Niemal 150 osób wzięło udział w II Forum Kultury Bezpieczeństwa zorganizowanym przez Urząd Transportu Kolejowego. Spotkanie dla sygnatariuszy Deklaracji Kultury bezpieczeństwa tym razem przeprowadzono w sposób zdalny. Tematem prezentacji i debaty był „Czynnik ludzki w IV pakiecie kolejowym i jego rola w kształtowaniu kultury bezpieczeństwa”. Wydany został także II [Magazyn Kultury Bezpieczeństwa].

Do nauki zdalnej przygotowała się Kampania Kolejowe ABC. Ponad 23 tys. osób pobrało materiały do nauki w domu, prowadzone były lekcje on-line, a bohater Kampanii nosorożec Rogatek namawiał do zasłaniania ust i nosa. Przeprowadzono blisko 500 interaktywnych lekcji w przedszkolach i szkołach podstawowych. W zajęciach wzięło udział ponad 14 tys. dzieci. W sposób zdalny zostało ogłoszone [podpisanie umowy] na finansowanie Kampanii Kolejowe ABC II. Budżet nowego projektu wyniesie 60 mln zł (51 mln zł ze środków europejskich i 9 mln z budżetu państwa).

Zdalnie prowadzone były także [szkolenia] Akademii Bezpieczeństwa Kolejowego. W ramach zewnętrznego bloku - Akademii Wiedzy Kolejowej przeszkolonych zostało 1 166 osób. Prowadzone były również intensywne szkolenia dla pracowników UTK w ramach Akademii Rozwoju Inspektora. Przeszkolono niemal 700 osób, czyli statystycznie każdy inspektor uczestniczył w 10 szkoleniach.

Dla rynku

W pierwszym półroczu 2020 r. wszedł w życie filar rynkowy IV pakietu kolejowego, w drugim półroczu zaś filar techniczny. IV pakiet kolejowy przyniósł dla rynku kolejowego szereg ważnych zmian dotyczących przede wszystkim procedury uzyskiwania jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa i zezwoleń na wprowadzenie do obrotu pojazdów kolejowych. Zgodnie z nowymi regulacjami kompetencje do wydawania tych dokumentów w zależności od obszaru działalności i obszaru użytkowania pojazdu, podzielone zostały między Prezesa UTK oraz Agencję Kolejową Unii Europejskiej. Zmianie uległ także sam proces składania wniosków o wydanie jednolitych certyfikatów oraz zezwoleń dla pojazdów. Procedura odbywa się poprzez system informatyczny – OSS (One Stop Shop). Ponadto zmiany dotyczą wprowadzenia zasad gwarantujących niezależność zarządców infrastruktury kolejowej oraz przepisów dotyczących udzielania licencji przewoźnikom i otwartego dostępu.

wydać decyzje o otwartym dostępie krajowym i międzynarodowym. Jestem przekonany, że wydanie tych rozstrzygnięć przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności na torach. Dla przedsiębiorców ważna była również wymagająca ogromu pracy aktualizacja wymagań krajowych dla taboru. Dzięki nowej [„Liście Prezesa”] nie będzie konieczności powtarzania wielu badań przy homologacji taboru”  – stwierdza  Prezes Urzędu Transportu Kolejowego dr inż. Ignacy Góra.

Szczególnym procesem, w którym w 2020 roku zanotowano znaczną liczbę spraw (2 926) były uzgodnienia z zakresu zagospodarowania przestrzennego, w tym m in. projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego takich obszarów jak np. Powiśle w Warszawie czy Bulwary Wisły w Krakowie.

Na potrzeby rynku UTK przygotowało ponad 20 raportów i analiz, które dotyczyły m.in. bezpieczeństwa, wyników przewozowych, punktualności, konkurencji, bocznic czy edukacji kolejowej.

Praca zdalna – Urząd funkcjonuje normalnie

Epidemia koronawirusa wymusiła na wszystkich działania niestandardowe. W pierwszej fazie epidemii Urząd Transportu Kolejowego funkcjonował bez problemu, nawet kiedy ponad 95% załogi pracowało z domu. Znacznie wzrosła liczba spraw załatwianych elektronicznie. W 2020 r. do centrali urzędu wpłynęło 39 087 pism. Jest to liczba porównywalna z 2019 r. Zmieniła się jednak struktura wpływów. Zmniejszyła się liczba pism wysyłanych pocztą tradycyjną, a wzrosła przesyłanych elektronicznie (o prawie 36 %) oraz za pośrednictwem ePUAP (o około 64%). Listów tradycyjnych było mniej o niecałe 7% w porównaniu do 2019 r. Tylko w ciągu ostatnich 3 miesięcy roku różne spotkania zdalne pracowników trwały łącznie ponad 5 tys. godzin.

Nieznacznie wzrosła liczba wniosków o potwierdzenie profilu zaufanego. W 2019 r. było ich 655, a w 2020 – 690.

Działania społecznie odpowiedzialne

Konieczność pracy zdalnej nie zmieniła podejścia do działalności społecznie odpowiedzialnej. W IV [akcji krwiodawstwa] „Kolejowa Kropla Krwi” zorganizowanej przez UTK wzięło udział 40 osób. Została ona przeprowadzona z zachowaniem najwyższych standardów sanitarnych w krwiobusie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Zebrano blisko 10 litrów krwi. Dla pracowników zorganizowane zostały „Dni zdrowia” w formie on-line. Także dodatkowe spotkania z klientami takie jak „Piątki z UTK” (57 spotkań) były organizowane zdalnie.

W ramach akcji „Zabytki kolejnictwa – ocalić od zapomnienia” przeprowadzona została renowacja i digitalizacja dokumentacji parowozu Ty2-323. Na ten temat powstał również reportaż, którego premiera zaplanowana została na 2021 r.

Infografikę z podsumowaniem ubiegłego roku przygotowaną przez UTK można znaleźć [tutaj].

Źródło tekstu: Utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

Ferie to wspaniała okazja do zabawy i rozwijania kreatywności. W tym czasie dzieci mogą skorzystać z warsztatów plastycznych przygotowanych w ramach „Kampanii Kolejowe ABC”. Warto także wziąć udział w nowym konkursie pn. „Ferie z Kolejowym ABC”.

Zespół Kolejowego ABC wraz z sympatycznym nosorożcem Rogatkiem przygotował dla dzieci propozycje kreatywnego spędzenia czasu wolnego podczas ferii. Są to trzy warsztaty plastyczne, dzięki którym dzieci zdobędą nowe umiejętności i rozwiną swoją wyobraźnię. Podczas warsztatu origami najmłodsi nauczą się dokładności i cierpliwości, rozwiną także wyobraźnię przestrzenną i zdolności twórcze. Warsztat modelarski rozwinie ich zdolności manualne i umiejętność planowania przestrzennego. Ponadto zajęcia te uświadomią dzieciom, jak ważne jest dbanie o środowisko naturalne, ponieważ do zrobienia pociągu wykorzystana została makulatura. Ostatnią zabawą jest ozdabianie maski karnawałowej z udostępnionego szablonu. Można go pobrać i wydrukować lub stworzyć własny wzór maski. Wszystkie przedmioty prezentowane w filmikach można wykonać samemu w domu, do czego zachęcamy wszystkie dzieci.

Zapraszamy także do udziału w konkursie plastycznym „Ferie z Kolejowym ABC”. Zwycięzca oraz każda z osób wyróżnionych otrzyma pakiet edukacyjny, w którym znajdą się: książka edukacyjna „Kampanii Kolejowe ABC”, upominki odblaskowe, kredki oraz mała maskotka Rogatka. Zwycięzca otrzyma nagrodę wraz z dużą maskotką Rogatka.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej (dowolną metodą) według wzoru przedstawionego na filmach: nosorożca z origami, pociągu z makulatury lub maski karnawałowej, oraz przesłanie zdjęcia pracy na adres: kolejoweabc@utk.gov.pl lub opublikowanie go w komentarzu pod postem konkursowym w serwisie Facebook na profilu „Kolejowe ABC”. Najbardziej kreatywne prace zostaną nagrodzone i opublikowane na stronach Kampanii Kolejowe ABC.

Konkurs rozpoczyna się 11 stycznia 2021 r. Na zgłoszenia czekamy do 20 stycznia 2021 r. 

Zapraszamy do wspólnej zabawy!

Źródło tekstu: UTK/Serwis Kolejowy

Kampania „Kolejowe ABC” nie zwalnia tempa. Dotarcie do jak największej ilości osób i szersza obecność w mediach to główne założenia drugiej edycji projektu. „W nowej odsłonie zostaną wykorzystane nowe środki społecznego przekazu” – mówi w rozmowie z Serwisem Kolejowym naczelnik Wydziału Komunikacji UTK Tomasz Frankowski.

Kolejowe ABC to ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna realizowana przez Urząd Transportu Kolejowego od 2017 roku. Działania w ramach inicjatywy są skierowane szczególnie do dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym oraz nauczycieli i wychowawców. Pierwsza edycja kampanii dobiegła końca w listopadzie, ale jednocześnie ruszyła jej kolejna odsłona. Naczelnik Wydziału Komunikacji Urzędu Transportu Kolejowego Tomasz Frankowski podkreśla, że najważniejszy cel działań w ramach projektu to poprawa bezpieczeństwa na terenach kolejowych.

„Podobnie jak w przypadku pierwszej edycji projektu, będziemy propagować zasady odpowiedzialnego zachowania się w pobliżu torów, przed przejazdami kolejowymi, na dworcach, stacjach i w pociągach. Nasze zadania w ramach „Kampanii Kolejowe ABC II” to m.in. upowszechnianie zasad bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży na terenie całego kraju, zwiększenie świadomości o zagrożeniach dla bezpieczeństwa oraz promowanie bezpieczeństwa wśród ogółu społeczeństwa poprzez ogólnokrajowe media. Cele projektu będą realizowane poprzez prowadzenie zajęć edukacyjnych w nowych placówkach oświatowych na terenie całej Polski, nieobjętych dotychczas pierwszym etapem projektu. W ramach „Kampanii Kolejowe ABC II” planujemy także poszerzenie działań medialnych. Przeprowadzimy ogólnopolską informacyjno-edukacyjną kampanię medialną skierowaną zarówno do dzieci i młodzieży, jak i ich nauczycieli, rodziców i wychowawców” – wskazuje w rozmowie z Serwisem Kolejowym Tomasz Frankowski.

Pierwsza odsłona już za nami

Działania w ramach kampanii „Kolejowe ABC” były prowadzone w całej Polsce. Maskotka projektu – nosorożec Rogatek, uczy bezpieczeństwa na terenach kolejowych od wielu miesięcy. W ramach kampanii przeprowadzono dotąd blisko 500 interaktywnych lekcji w przedszkolach i szkołach podstawowych. W czasie zajęć szkolnych dzieci mogły poszerzyć swoją wiedzę na temat bezpiecznego korzystania z transportu kolejowego i odpowiedniego zachowania na terenach kolejowych. W zajęciach wzięło udział ponad 14 tys. uczniów. Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej Tomasz Frankowski podkreśla, że z projektem zetknęły się miliony osób.

„Do tej pory filmy edukacyjne z nosorożcem Rogatkiem w telewizji obejrzało około 18 mln osób, a w kinach – ponad 6 mln widzów. W internecie spoty osiągnęły aż 25 mln wyświetleń. Ponad 4 mln osób obejrzało programy edukacyjne „Twoja kolej” i „Myszka w paski”, w których znalazły się wątki dotyczące bezpiecznego podróżowania koleją. Nauka bezpieczeństwa wspierana była również przez popularnych vlogerów. Profile społecznościowe kampanii na Facebooku i Instagramie obserwuje już ponad 40 tys. osób. W ramach Kampanii Kolejowe ABC przeprowadziliśmy do tej pory blisko 500 interaktywnych lekcji w przedszkolach i szkołach podstawowych. W zajęciach wzięło udział ponad 14 tys. dzieci. Jesteśmy przekonani, że edukacja przyniesie efekty. Szczególnie liczymy na zwiększenie bezpieczeństwa, kiedy młodzi staną się samodzielnymi uczestnikami ruchu drogowego” – podkreśla Tomasz Frankowski.

Co w ramach nowego projektu?

Pod koniec listopada prezes Urzędu Transportu Kolejowego i dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych podpisali umowę o dofinansowaniu „Kampanii Kolejowe ABC II” ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wartość projektu to 60 mln zł. [czytaj więcej] Zajęcia dla 10 tysięcy dzieci i intensywna kampania medialna – to główne założenia kolejnej odsłony projektu. Tomasz Frankowski podkreśla, że druga edycja kampanii będzie prowadzona na znacznie szerszą skalę. Chodzi między innymi o większą obecność w mediach.

„Kampania w mediach będzie prowadzona na bardzo szeroką skalę. Chcemy zwiększyć liczbę naszych odbiorców, dlatego zwiększymy zasięg działań i wykorzystamy dodatkowe środki społecznego przekazu. Przygotujemy nowe spoty telewizyjne skierowane do dzieci, a także spoty skierowane do rodziców i nauczycieli. Powstaną nowe materiały interaktywne, filmowe, będziemy realizowali także wiele działań z udziałem nowoczesnych mediów. Jesteśmy na etapie planowania i przygotowywania tego zakresu. Zachęcam do śledzenia [strony kampanii], na której powstanie podstrona nowego projektu. Będziemy tam zamieszczać wszystkie informacje związane z prowadzonymi aktywnościami” – mówi w rozmowie z naszą redakcję naczelnik Wydziału Komunikacji UTK.

Wszystkie aktualne informacje na temat przebiegu kampanii „Kolejowe ABC II” można znaleźć także na stronie projektu na portalu [Facebook].

Patryk Galarski

Za nami kolejny etap Kampanii Kolejowe ABC prowadzonej przez Urząd Transportu Kolejowego. Miliony osób z całej Polski w ciągu 2 lat poznały Rogatka, bohatera akcji. Sympatyczny nosorożec uczy bezpieczeństwa na terenach kolejowych. Można go było zobaczyć w telewizji, internecie, kinach, a nawet na ulicach.

Urząd Transportu Kolejowego uczy bezpieczeństwa razem z bohaterem Kampanii Kolejowe ABC, nosorożcem Rogatkiem m.in. za pomocą spotów reklamowych. Do tej pory w telewizji obejrzało je około 18 mln osób, w kinach – ponad 6 mln widzów, a w internecie spoty osiągnęły aż 25 mln wyświetleń. Ponad 4 mln osób obejrzało programy edukacyjne „Twoja kolej” i „Myszka w paski”, w których znalazły się wątki dotyczące bezpiecznego podróżowania koleją. Nauka bezpieczeństwa wspierana była również przez popularnych vlogerów, takich jak: Mateusz Ciawłowski, MY3 oraz autorów kanałów Hejka tu Lenka, Zabawy Mistrzów, Pusheen Girl i Zwariowani. Zaangażowani w projekt vlogerzy stworzyli łącznie 16 krótkich filmików, które łącznie miały blisko ponad 3,5 mln wyświetleń. Profile społecznościowe kampanii na Facebooku i Instagramie obserwuje już ponad 40 tys. osób.

– Kampania Kolejowe ABC to innowacyjny projekt edukacyjny. Korzystamy z wielu form dotarcia do dzieci z wiedzą o bezpiecznym podróżowaniu. Nosorożec Rogatek stał się rozpoznawalnym symbolem bezpieczeństwa, co pokazują również statystyki spotów i programów – podsumowuje dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. 

Jestem przekonany, że Kampania Kolejowe ABC przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na kolei – dodaje.

W ramach Kampanii Kolejowe ABC przeprowadzono do tej pory blisko 500 interaktywnych lekcji w przedszkolach i szkołach podstawowych. Podczas zajęć dzieci miały okazję poszerzyć swoją wiedzę na temat bezpiecznego korzystania z transportu kolejowego i odpowiedniego zachowania przed przejazdami kolejowymi. Poprzez interaktywne gry i zabawy dowiedziały się, jak bezpiecznie zachowywać się na dworcu, na peronie czy w pociągu. W zajęciach wzięło udział ponad 14 tys. dzieci.

Urząd Transportu Kolejowego aktywnie wspiera dzieci i rodziców także w nauce zdalnej. Na stronie internetowej www.kolejoweabc.pl udostępnione zostały materiały edukacyjne, które są chętnie wykorzystywane przez dzieci, ich rodziców i nauczycieli. Kolorowanka, scenariusze zajęć w formie elektronicznej, podręczniki dla nauczycieli i inne materiały edukacyjne zostały pobrane przez ponad 23 tys. osób.

Nauka i rozrywka – takie połączenie zastosowano przy projekcie gry „Kolejowe ABC” stworzonej w ramach „Kampanii Kolejowe ABC”. Konkursy organizowane w grze przyciągnęły ponad 18 tys. uczniów z klas IV-VI szkół podstawowych. W 2019 r. i 2020 r. łącznie przeprowadzono 8 konkursów, w których główną nagrodą były wyjazdy na tzw. zieloną szkołę.

Pod koniec 2019 r. uczniowie klas IV-VI wzięli także udział w Akcji Mural, czyli konkursie na najlepszą pracę plastyczną reprezentującą najważniejsze zasady bezpieczeństwa na kolei. Nagrodą główną w tym konkursie było przeniesienie zwycięskiego projektu muralu na ścianę budynku oraz odmalowanie szkolnych pomieszczeń. Do konkursu zgłoszono blisko 2 tysiące prac plastycznych z całej Polski przygotowanych przez ponad 19 tys. uczniów i nauczycieli. Wyniki zostały ogłoszone na początku 2020 r. Ostatecznie nagrodę główną zdobyła klasa VI C z Zespołu Szkół w Nowej Sarzynie, a mural wykonany na podstawie jej pracy jest eksponowany na ścianie budynku przy placu Zawiszy w Warszawie do końca 2020 r.

Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju nie odbyły się w tym roku pikniki rodzinne. W 2019 r. w rodzinnych imprezach plenerowych organizowanych przez Urząd Transportu Kolejowego uczestniczyło ponad 21 tys. osób. W trakcie pikników na uczestników czekały liczne zabawy i konkursy z nagrodami. Kolejne imprezy zaplanowane są na okres wakacyjny w 2021 r.

Kampania Kolejowe ABC powstała z troski o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży na terenach kolejowych. Niestety większość wypadków na terenach kolejowych wynika z nieostrożności kierowców oraz pieszych – do 70% wypadków na sieci kolejowej dochodzi na przejazdach kolejowo-drogowych i tzw. dzikich przejściach. W przyszłości, gdy dzieci dorosną, będą samodzielnymi użytkownikami ruchu: kierowcami, pieszymi, pasażerami. Dlatego ważna jest edukacja od najmłodszych lat. W przyszłym roku Urząd Transportu Kolejowego planuje kolejne aktywności w ramach Kampanii Kolejowe ABC. Wszystkie informacje zamieszczane są na stronie www.kolejoweabc.pl oraz profilach „Kampanii Kolejowe ABC” na Facebooku i Instagramie.

Kampania Kolejowe ABC realizowana przez Urząd Transportu Kolejowego to ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna, propagująca zasady bezpieczeństwa oraz wartości i wzorce związane z odpowiedzialnym zachowaniem się podczas korzystania z transportu kolejowego. Kampania jest współfinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Źródło: UTK

Zajęcia dla 10 tysięcy dzieci i intensywna kampania medialna – to założenia drugiej edycji projektu „Kampania Kolejowe ABC”. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego i Dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych podpisali umowę o dofinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej.

Prowadzona obecnie „Kampania Kolejowe ABC” cieszy się ogromną popularnością i uznaniem odbiorców. Do tej pory w ramach projektu w zajęciach edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa na terenach kolejowych wzięło udział już ponad 14,7 tys. dzieci z blisko 500 placówek oświatowych. Do końca 2021 r roku zostanie przeprowadzonych 700 takich zajęć. Wartość projektu to 60 mln złotych, z czego 51 milionów to środki pozyskane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Dzieci są zainteresowane tematem bezpieczeństwa na kolei i zaproponowaną przez nas formułą prowadzenia lekcji. Bardzo chętnie angażują się podczas zajęć. Teraz ważne jest zwiększenie udziału rodziców i opiekunów w promowaniu właściwych reakcji na terenach kolejowych i w pociągu. Dlatego uznaliśmy, że należy kontynuować działania w zakresie podnoszenia wiedzy o bezpieczeństwie na terenach kolejowych oraz rozszerzyć grupę docelową kampanii medialnej – przygotowaliśmy więc projekt „Kampania Kolejowe ABC II”. Cieszę się, że udało się uzyskać dofinansowanie na ten ważny dla bezpieczeństwa cel” – podkreśla prezes Urzędu Transportu Kolejowego dr inż. Ignacy Góra, cytowany na stronie projektu.

W drugiej edycji projektu istotne jest wzmocnienie oddziaływania poprzez zwiększenie jej zasięgu dotarcia. Dlatego planowane jest objęcie kampanią medialną, realizowaną na bardzo szeroką skalę, zarówno dzieci i młodzieży, jak i ich rodziców, nauczycieli i wychowawców. Dzięki rozszerzeniu działań edukacyjnych do końca 2023 roku łącznie w ramach obu projektów w zajęciach edukacyjnych weźmie udział 31 tys. dzieci z ponad 1000 placówek z całej Polski. Działaniami medialnymi zostaną zaś objęte nie tylko dzieci i młodzież, ale także dorośli.

„Kampania Kolejowe ABC II” realizowana przez Urząd Transportu Kolejowego to druga edycja ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej, propagującej zasady bezpieczeństwa oraz wartości i wzorce związane z odpowiedzialnym zachowaniem się podczas korzystania z transportu kolejowego. Kampania jest współfinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Dodatkowa informacja na temat podpisania umów o dofinansowanie dostępna jest również na stronie internetowej Centrum Unijnych Projektów Transportowych. [czytaj więcej] Wystąpienie dr. inż. Ignacego Góry, Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego na wideokonferencji dotyczącej podpisania umów na dofinansowanie można obejrzeć na platformie [YouTube].

Źródło tekstu: Kolejoweabc.pl/Serwis Kolejowy

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram