fbpx

„Moja pasja, moja edukacja” to nazwa projektu, w ramach którego Fundacja Grupy PKP oraz PKP Energetyka przekazały sprzęt komputerowy szkole podstawowej z Popowa Kościelnego. Komputery zostaną wykorzystane m.in. podczas prowadzenia zajęć zdalnych.

„Od początku trwania pandemii angażujemy się w różnego rodzaju akcje podejmujące walkę ze skutkami rozprzestrzeniania się koronawirusa. Między innymi dzięki działaniom Fundacji Grupy PKP w zeszłym roku kilkudziesięciu uczniów z najuboższych rodzin otrzymało sprzęt do nauki online. Bardzo się cieszymy, że przekazując komputery szkole z Popowa Kościelnego, możemy wesprzeć edukację dzieci i młodzieży w tak trudnym dla wszystkich okresie” – wskazuje Katarzyna Kucharek, prezes zarządu Fundacji Grupy PKP.

Szkoła Podstawowa im. Kazimiery Augustynowicz w Popowie Kościelnym otrzymała w ramach projektu „Moja pasja, moja edukacja” 14 komputerów. Część z nich zainstalowano w salach lekcyjnych, dzięki czemu nauczyciele zyskali możliwość prowadzenia lekcji zdalnych bezpośrednio z gabinetów dydaktycznych. Pozostały sprzęt pozwoli doposażyć salę komputerową w kolejne stanowiska dla uczniów.

„Dzięki darowiźnie przekazanej przez Fundację PKP nasz projekt został w stu procentach zrealizowany. Wzrosły standardy nauczania, jak również komfort pracy nauczycieli. Dzięki realizacji tego projektu możemy rozpocząć kolejny, jakim będzie wdrożenie w szkole elektronicznego dziennika. Bez wyposażenia szkoły w stanowiska komputerowe realizacja tego zamierzenia byłaby niemożliwa” – zaznacza Anna Mazurkiewicz, dyrektor szkoły.

Szkoła podstawowa w Popowie Kościelnym jest placówką prowadzoną przez Nadbużańskie Towarzystwo Oświatowe „Moja Wieś”. W kilkuosobowych klasach uczy się niespełna 60 uczniów, a kadrę stanowi 11 nauczycieli. W 2007 r. szkole nadano imię Kazimiery Augustynowicz, nieżyjącej już nauczycielki popowskiej podstawówki.

Źródło: Fundacja Grupy PKP/Serwis Kolejowy

Spółka Metro Warszawskie włączyła się w akcję pn. „Zbiórka Komputerów dla Warszawskich Uczniów”, zorganizowaną przez Młodzieżową Radę m. st. Warszawy, przy współpracy z Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń oraz wsparciu Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy.

Akcja polega na zbiórce sprzętu IT, komputerów i innych akcesoriów, dla uczniów i uczennic warszawskich placówek oświatowych.

W dniu 14 grudnia, w siedzibie Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, mieszczącego się przy ulicy Starej w Warszawie, Metro Warszawskie przekazało 50 sztuk komputerów Szkole Podstawowej nr 28 im. Stefana Żeromskiego zlokalizowanej na warszawskim Targówku.

Jest nam niezmiernie miło, że mogliśmy przyłączyć się do tej wspaniałej i niezwykle potrzebnej inicjatywy.

Źródło tekstu: Metro Warszawskie Sp. z o.o.

Fundacja Grupy PKP wraz z PKP Energetyka przekazały Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu sprzęt komputerowy o łącznej wartości blisko 40 tys. zł. Komputery zostaną wykorzystane przez wojewódzkie stacje sanitarne w Krakowie i Łodzi.

W wyniku darowizny Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie oraz Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi zostały wyposażone łącznie w 75 stanowisk komputerowych. Sprzęt pomoże w realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Bohaterami w walce ze skutkami pandemii są przede wszystkim ludzie – to oni, poprzez wykonywanie swoich obowiązków zawodowych związanych z ochroną zdrowia – zmagają się codziennie w nierównej walce z podstępnym wrogiem. Mamy jednak świadomość, że ich zadania byłyby o wiele trudniejsze w realizacji, gdyby nie odpowiednie wsparcie techniczne. Dlatego też jesteśmy głęboko przekonani, że sprzęt komputerowy, który przekazujemy stacjom sanitarnym dzięki spółce PKP Energetyka, pozwoli na jeszcze sprawniejsze wykonywanie stojących przed nimi wyzwań” – podkreśla prezes zarządu Fundacji Grupy PKP Katarzyna Kucharek.

Rozbudowa infrastruktury technicznej wspierającej pracę inspekcji sanitarnej to jedno z najpilniejszych zadań w walce z pandemią. Sprzęt przekazany przez Fundację Grupy PKP pomoże w szybszym zbieraniu i analizowaniu danych przez terenowe służby sanitarne, a tym samym w lepszej kontroli zakażeń”– wskazuje rzecznik prasowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego Jan Bondar.

Wiemy z własnego doświadczenia, jak bardzo technologia pomaga w walce z kryzysem. Zwłaszcza w pandemii sprawdza się znana prawda, że nie można sprawnie zarządzić tym, czego nie można zmierzyć. Dlatego tak ważne jest, aby regionalne jednostki sanepidu miały odpowiednie narzędzia. Dzięki temu mogą podejmować lepsze decyzje. To nasz drobny wkład i jednocześnie podziękowanie za ogromny wysiłek wszystkich służb medycznych” – zaznacza Beata Górniak, członek zarządu PKP Energetyka.

Dotychczas za pośrednictwem Fundacji Grupy PKP w ramach zwalczania skutków pandemii wywołanej SARS-CoV-2 spółki kolejowe przekazały placówkom medycznym ponad 5 mln złotych, m.in. na zakup sprzętu dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie oraz odczynników i innych środków, żeby uruchomić badania laboratoryjne w kierunku COVID-19 w Narodowym Instytucie Leków. Oprócz pomocy finansowej dla placówek medycznych Fundacja Grupy PKP prowadzi również działania wspierające. Polegają one m.in. na pomocy osobom przebywającym w kwarantannie domowej, udostępnianiu maseczek pracownikom branży kolejowej oraz zbiórce komputerów, niezbędnych do e-learningu, dla dzieci z rodzin potrzebujących takiego wsparcia. Wspólnie z Caritas Polska i Fundacją Wsparcia Ratownictwa RK oraz Centrum Okopowa Fundacja Grupy PKP przekazała prawie 26 000 litrów wody źródlanej Żywiec Zdrój w ramach akcji #WdzięczniMedykom.

Źródło tekstu: Pkp.pl/Serwis Kolejowy

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram