fbpx

Urząd Transportu Kolejowego zachęca do udziału w V edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo - Technicznej „Transport Kolejowy 2022: Przeszłość–Teraźniejszość–Przyszłość”. Wydarzenie adresowane jest do uczniów, studentów oraz doktorantów zajmujących się szeroko rozumianą tematyką transportu kolejowego. Konferencja odbędzie się 25 maja 2022 r. w siedzibie UTK w Warszawie.

Celem spotkania jest przede wszystkim popularyzacja wiedzy na temat kolei wśród uczniów szkół średnich, studentów i doktorantów. Jest wyjątkową okazją do  prezentacji referatów, badań i pomysłów związanych z koleją, a także jej historią i rozwojem.

Referaty obejmują trzy panele tematyczne: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Przewidywane są dwie formy ich prezentacji: wykład (sesja plenarna), lub plakat (sesja plakatowa).

"Polska kolej potrzebuje młodych, kreatywnych i wykształconych fachowców. Konferencja jest okazją, by dać impuls, który przełoży się na zwiększenie zainteresowania zawodami kolejowymi wśród młodzieży. Dla przyszłych i obecnych inżynierów ciekawa może być tematyka związaną z bezpieczeństwem kolejowym, nowymi rozwiązaniami systemowymi i technicznymi. Europejski Rok Kolei posłużył zaprezentowaniu oferty, jaką do młodych ludzi kieruje sektor kolejowy. Liczę na to, że konferencja  skutecznie zachęci do podjęcia pracy w tej branży" – informuje dr inż. Ignacy Góra, Prezes UTK.

Aby wziąć udział w konferencji, należy do 23 marca wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy wraz z abstraktem. Po wypełnieniu i wydrukowaniu formularza należy przesłać go wraz z niezbędnymi podpisami oraz abstraktem na adres: konferencja@utk.gov.pl.

Podczas konferencji, w formie wykładu zaprezentowanych zostanie 10 wybranych przez Komitet Naukowy referatów. O zakwalifikowaniu decydować będzie ocena nadesłanego abstraktu. Konferencja będzie miała charakter hybrydowy. Tylko osoby wygłaszające referat będą uczestniczyć w niej stacjonarnie (w siedzibie UTK).

Szczegóły udziału w konferencji znajdują się w Komunikacie nr 1 V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo – Technicznej Transport Kolejowy 2022: Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość.

Źródło tekstu: utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

Instytut Kolejnictwa zaprasza 15 marca na Jubileuszową Konferencję Naukową zorganizowaną z okazji 70-lecia Instytutu Kolejnictwa oraz 25-lecia ośrodka Eksploatacji Toru Doświadczalnego w Żmigrodzie.

W 2022 roku minie siedemdziesiąt lat istnienia Instytutu Kolejnictwa w Warszawie. Utworzony jako Instytut Naukowo-Badawczy Kolejnictwa był przekształcony w 1958 roku w Centralny Ośrodek Badań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa, a następnie w 1987 roku w Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa. Ostatnia zmiana na Instytut Kolejnictwa nastąpiła w 2010 roku i podobnie jak poprzednie była podyktowana uwarunkowaniami regulacji prawnych.

Aż do roku 2000 Instytut był częścią Polskich Kolei Państwowych. Po restrukturyzacji i komercjalizacji PKP S.A. Instytut stał się jednostką samodzielną, podporządkowaną bezpośrednio ministrowi właściwemu do spraw transportu. Od początku swojego istnienia Instytut odgrywał i odgrywa trudną do przecenienia rolę w systemie transportu szynowego w Polsce. W jego zakładach, pracowniach i laboratoriach pracowało wielu specjalistów, którzy zgromadzili olbrzymi dorobek wiedzy technicznej, organizacyjnej i eksploatacyjnej. Opracowano tu i wdrożono wiele nowatorskich rozwiązań, dzięki którym kolej odnotowała znaczący postęp technologiczny w wielu dziedzinach swojej działalności.

Instytut Kolejnictwa dysponuje torem doświadczalnym o długości 7,7 km, na którym można rozwinąć prędkości do 160 km/h. Tor jest zlokalizowany w odległości 40 km od Wrocławia i 5 km od Żmigrodu.

Konferencja została objęta patronatami honorowymi: Ministra Infrastruktury, Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, Przewodniczącego Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Przewodniczącego Komitetu Transportu PAN, Organizacji Współpracy Kolei OSŻD, Międzynarodowego Związku Kolei UIC oraz Rady Głównej Instytutów Badawczych.

Szczegółowe informacje wraz z linkiem do transmisji  znajdują się [TUTAJ].

Źródło: utk.gov.pl

Źródło tekstu: utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram