fbpx

22 czerwca 2022 r. odbyła się organizowana przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego konferencja „Plany mobilności, czyli jak pracodawca może zadbać o bardziej zrównoważony transport?”. Przedstawienie idei zarządzania mobilnością oraz planu mobilności dla obiektu, wymiana doświadczeń związanych z zarządzaniem mobilnością dla wybranych obiektów i obszarów w Polsce, a także prezentacja narzędzi, które mogą być wykorzystane przez pracodawców do promowania zrównoważonej mobilności – tych treści mieli okazję wysłuchać uczestnicy konferencji.

"Cieszę się, że tym tematem planów mobilności udało nam się zainteresować tak liczne grono słuchaczy. Mam nadzieję, że wszyscy uczestnicy, tak jak i ja, uważają, że bardzo istotne jest to jak pracodawca może zadbać o bardziej zrównoważony transport. Powiemy dzisiaj o narzędziach, które mogą pomóc w kształtowaniu wyborów komunikacyjnych zwiększających wykorzystanie transportu publicznego. W tym procesie niewątpliwie ważna jest rola kolei. Ma ona potencjał, aby stanowić rdzeń systemów komunikacyjnych i być najchętniej wybieranym środkiem transportu" – konferencję otworzył dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Prezes UTK mówił o potrzebie zmiany nawyków transportowych w społeczeństwie w kontekście wyzwań związanych z potrzebą ograniczenia emisji dwutlenku węgla oraz wykorzystania ropy naftowej. Podkreślił, że transport kolejowy jest bardzo wydajny, cechuje się niską terenochłonnością i jest niskoemisyjny.

W kolejnym wystąpieniu dr Michał Wolański opowiadał jak skutecznie zmienić nawyki komunikacyjne. Podkreślał, że dla każdego planu bardzo ważne jest, jakie zachowania prezentuje kierownictwo organizacji. Jak sobie zaplanujesz, tak będziesz dojeżdżał – te słowa podsumowujące wystąpienie dr. Wolańskiego w bardzo sugestywny sposób mówią, dlaczego planowanie mobilności jest tak ważne. Następnie dr Katarzyna Nosal-Hoy na przykładzie wybranych obszarów biurowych przedstawiła, jakie trudności może powodować nieprzemyślane podejście do transportu. Omówiła również przebieg procesu opracowania planu mobilności i zwróciła szczególną uwagę na jasne określenie celów, które powinny zostać osiągnięte dzięki jego realizacji

W dalszej części spotkania, zaprezentowane zostały doświadczenia Warszawy oraz Wrocławia w promowaniu zrównoważonej mobilności. Zdaniem Waldemara Laska, Zastępcy dyrektora Biura Infrastruktury w Urzędzie m.st. Warszawy, na etapie uzyskiwania dokumentacji w trakcie budowy nowych obiektów, realizacja planów mobilności powinna być obowiązkowa, jednak poddaje to pod dyskusję. Trzeba jednak pamiętać, że kluczem do funkcjonowania tych planów jest współpraca pracodawcy lub zarządcy budynku. Monika Kozłowska-Święconek, dyrektor Biura Zrównoważonej Mobilności w Urzędzie Miejskim Wrocławia,  podzieliła się doświadczeniami związanymi ze wdrażaniem planu mobilności dla Urzędu Miejskiego Wrocławia i podkreśliła, jak ważne jest przekonywanie pracowników do zmiany.

Słuchacze mieli okazje również dowiedzieć się, jak przebiegał proces opracowania planu mobilności dla Politechniki Krakowskiej, a także zapoznać się z wynikami badania mobilności pracowników Urzędu Transportu Kolejowego. Następnie przedstawione zostały oferty oraz narzędzia, które mogą być wykorzystywane przez pracodawców w celu wspierania zrównoważonej mobilności pracowników. Adam Jędrzejewski, Prezes Stowarzyszenia Mobilne Miasto stwierdził, że współdzielona mobilność powinna być zawsze uwzględniana w planach mobilności w szczególności w dużych miastach, w których jest ona dostępna. Pracodawcy powinni dążyć do zaoferowania jej swoim pracownikom w sposób cyfrowy.

Zaprezentowano również oferty przewoźników kolejowych oraz organizatora publicznego transportu zbiorowego kierowane do pracodawców, dzięki którym pracownicy mogą korzystać z ulgowych przejazdów środkami transportu publicznego Pani Edyta Baran, Kierownik Działu Sprzedaży Biletów  ZTM w Warszawie podkreśliła, że Warszawski Transport Publiczny jest alternatywą na rosnące ceny paliwa oraz koszty parkowania samochodów, a jednym z oczekiwań pracowników są benefity wspierające budżet domowy. Wskazała również, w jak prosty sposób pracodawca może przystąpić do współpracy z ZTM w celu wykupienia biletów dla pracowników.

Omówiono również wybrane aspekty planowania mobilności miejskiej dla obiektów i grup użytkowników. Dr hab. inż. Grzegorz Karoń, prof. Politechniki Śląskiej stwierdził z kolei, że opracowując plan mobilności trzeba zwrócić uwagę zarówno na specyfikę obiektu jak i potrzeby poszczególnych grup użytkowników, którzy z niego korzystają oraz ich preferencje i aktywności. Opisane zostały również innowacyjne rozwiązania w transporcie kolejowym wdrażane przez spółki Grupy PKP, obejmujące m.in. inwestycje dworcowe, projekt PKP Mobility, czy ofertę Wspólny Bilet. Dr Rafał Zgorzelski, członek zarządu PKP S. A., podkreślał, że dworce kolejowe, służą nie tylko celom związanym z podróżowaniem, ale sprawują również funkcje społeczne, miastotwórcze i komercyjne.

W trakcie debaty uczestnicy poszukiwali odpowiedzi na pytanie, czy plany mobilności dla obiektów to narzędzie, które ma szanse przyjąć się w Polsce. Wnioski płynące z wypowiedzi uczestników wskazywały, że pracodawcy w Polsce są gotowi do wspierania zrównoważonej mobilności, jednak potrzebne są systemowe zachęty. Uczestnicy stwierdzili również, że koniecznym warunkiem do poprawy warunków podróżowania jest przemyślana urbanistyka. Uczestnicy wskazywali, że ogromny potencjał w tym obszarze mają dworce kolejowe, jednak potrzebne są badania w celu wzajemnego dopasowania potrzeb generatorów ruchu i oferty komunikacyjnej. W podsumowaniu debaty stwierdzono, że planowanie mobilności ma w Polsce perspektywy na rozwój i powinno być upowszechniane. W debacie uczestniczyli: Marcin Trela – Wiceprezes Urzędu Transportu Kolejowego, Adam Jędrzejewski – Prezes Stowarzyszenia Mobilne Miasto, dr Michał Wolański z Kolegium Zarządzania i Finansów w Szkole Głównej Handlowej,  Monika Kozłowska-Święconek – dyrektor Biura Zrównoważonej Mobilności w Urzędzie Miejskim Wrocławia oraz dr hab. inż. Grzegorz Karoń, prof. Politechniki Śląskiej z Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej.

W trakcie konferencji zaprezentowane zostały również poradniki opracowane na zlecenia Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz Urzędu m.st. Warszawy, które zawierają praktyczne wskazówki, jak pracodawca może samodzielnie opracować plan mobilności.

Materiały z konferencji dostępne są na stronie internetowej UTK, a zapis konferencji w serwisie YouTube.

Źródło tekstu: utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

Każdego dnia duże obiekty, takie jak siedziby przedsiębiorstw, centra handlowe, placówki edukacyjne czy osiedla mieszkaniowe są celem podróży tysięcy osób. Część tych podróży realizowana jest samochodami osobowymi, które znacząco przyczyniają się do emisji CO2, hałasu, odpowiadają za ogromną część wypadków komunikacyjnych i zatłoczenie na drogach.

Konieczne jest poszukiwanie rozwiązań, które zachęcą użytkowników do wyboru alternatywnych sposobów podróżowania, takich jak transport publiczny. Plan mobilności dla obiektu jest narzędziem, które wspomaga ten proces. 22 czerwca 2022 r., w trakcie konferencji organizowanej przez Urząd Transportu Kolejowego, zaprezentowane zostaną zasady sporządzania takich planów, dotychczasowe doświadczenia oraz narzędzia wspomagające pracodawców we wspieraniu zrównoważonej mobilności.

Plany mobilności w wielu krajach są wymagane przez przepisy prawa. W Polsce narzędzie to jest mało popularne, jednak wielu pracodawców w Polsce dostrzega potrzebę stosowania rozwiązań zachęcających pracowników do wyboru transportu publicznego, dojazdów rowerem czy dojazdów z wykorzystaniem systemu carpooling. Organizowana konferencja ma przyczynić się do popularyzacji idei i zasad sporządzania takiego dokumentu, pokazać korzyści z jego wdrożenia oraz zachęcić do przygotowania takich dokumentów przez pracodawców, oraz inne podmioty zarządzające obiektami generującymi codzienne podróże.

W trakcie konferencji przedstawione zostaną zagadnienia związane z zarządzaniem mobilnością oraz omówiony zostanie proces przygotowania planu. Zaprezentowane będą doświadczenia wybranych miast związane z promowaniem zrównoważonej mobilności, a także praktyczne rozwiązania, jakie pracodawcy mogą zaoferować swoim pracownikom.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli organizacji, których dotykają problemy związane z komunikacją, a także wszystkich pracodawców, które poszukują innowacyjnych rozwiązań wspierających ekologiczne postawy wśród swoich pracowników.

Spotkanie prowadzone będzie w trybie zdalnym 22 czerwca 2022 r. od godziny 10.00. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Zapisy na konferencję poprzez [FORMULARZ].

HARMONOGRAM:

Źródło tekstu: utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

Konferencja „Plany mobilności, czyli jak pracodawca może zadbać o bardziej zrównoważony transport?” poświęcona będzie planowaniu mobilności dla obiektów, które każdego dnia generują dużą liczbę podróży. Plany mobilności to innowacyjne narzędzie, które pozwala zwiększyć wykorzystanie transportu publicznego, w tym transportu kolejowego, a także innych sposobów przemieszczania się, stanowiących alternatywę dla indywidualnych dojazdów samochodami osobowymi. Celem konferencji jest przybliżenie słuchaczom idei opracowania planów mobilności, podzielenie się praktycznymi wskazówkami oraz omówienie doświadczeń związanych z przygotowaniem planów. Konferencją odbędzie się w trybie zdalnym 22 czerwca 2022 r.

Wyzwania związane z celami Europejskiego Zielonego Ładu w zakresie ograniczenia emisji CO2 wymagają aktywnego poszukiwania przyjaznych dla środowiska rozwiązań. W tym procesie istotną rolę odgrywa również transport, który odpowiada za 21% emisji w Polsce. Konieczne jest więc zachęcanie użytkowników do wyboru niskoemisyjnych sposobów podróżowania. Zachęty powinny być oparte o lokalne uwarunkowania i motywacje użytkowników. Plan mobilności jest narzędziem, który pozwala wdrożyć odpowiednie, korzystne dla pracowników i pracodawców oraz dla środowiska rozwiązania.

W trakcie konferencji omówione zostaną zasady sporządzania tego typu dokumentów oraz doświadczenia związane ze wdrażaniem planów dla wybranych obiektów. Przedstawione zostaną również praktyczne narzędzia, które pracodawcy mogą wykorzystać do promowania alternatywnych środków transportu wśród swoich pracowników. Część wystąpień zostanie poświęcona rozwiązaniom oferowanym przez podmioty rynku kolejowego. Jako prelegenci wystąpią eksperci ze środowiska akademickiego, samorządów lokalnych oraz stowarzyszeń i firm, posiadający doświadczenie w opracowywaniu, wdrażaniu i promowaniu rozwiązań z zakresu zrównoważonej mobilności.

Wydarzenie ma przyczynić się do popularyzacji wiedzy na temat narzędzia, jakim jest plan mobilności, pokazać korzyści z jego wdrożenia oraz zachęcić do przygotowania takich dokumentów przez pracodawców, oraz inne podmioty zarządzające obiektami generującymi codzienne podróże.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli organizacji, których dotykają problemy związane z komunikacją, a także wszystkich pracodawców, które poszukują innowacyjnych rozwiązań wspierających ekologiczne postawy wśród swoich pracowników.

Spotkanie prowadzone będzie w trybie zdalnym 22 czerwca 2022 r. od godziny 10.00. Szczegóły dotyczące zapisów, agenda zostaną opublikowane w kolejnym komunikacie na stronie www.utk.gov.pl. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI:

Źródło tekstu: utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

Prawie 100 osób, zarówno stacjonarnie, jak i zdalnie uczestniczyło w V edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej "Transport Kolejowy 2022 Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość" organizowanej przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Uczestniczący w konferencji pracownicy nauki, studenci, doktoranci oraz uczniowie szkół średnich wysłuchali 15 referatów w sesji plenarnej i plakatowej.

Wykład inauguracyjny "Kolej i transport intermodalny – szansa na neutralność klimatyczną" wygłosił dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. Jednym z omawianych zagadnień był Nowy Jedwabny Szlak. Koszt przewozu koleją kontenera na tej trasie jest o kilkanaście procent większy, niż transport morski, ale czas potrzebny na dotarcie towaru koleją jest ponad dwukrotnie krótszy. Kolej pozwala na realizację planu redukcji gazów cieplarnianych emitowanych przez transport. Za 8 lat jako kraj członkowski Unii Europejskiej powinniśmy zredukować emisję pochodzącą z transportu o 55%, a w roku 2050 wyeliminować ją całkowicie.

Podczas konferencji przedstawiono kilkanaście referatów dotyczących zagadnień związanych z branżą kolejową. Część historyczną ukazano w wystąpieniu poświęconym ruchowi kolejowemu oraz zabezpieczeniom na liniach lokalnych i kolejach dojazdowych dawnej PKP. Znaczna część referatów była związana z zagadnieniami ekologicznymi na kolei: panele fotowoltaiczne do zasilania wagonów pasażerskich, analiza ekonomiczna zastosowania tramwajów dwusystemowych czy użycie trakcji wodorowej jako napędu przyszłości.

Sprawy bezpieczeństwa na kolei omówiono w wystąpieniach poruszających tematykę ETCS, ETCS Limited Supervision oraz proponowane zmiany na przejazdach kolejowo-drogowych poprzez modernizację sygnalizatora drogowego. Zagadnienia związane z technologią omówiono w prezentacjach dotyczących systemów pomiarowych hałasu i stanu torowisk, wykorzystania kompozytów jako alternatywnego materiału konstrukcyjnego, odporności systemów transportu szynowego i zasadności zastosowania w Polsce wagonów w wychylnym nadwoziem.

"To już piąta edycja konferencji organizowanej przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. W pięciu edycjach wzięło udział już 300 osób, a z obecną edycją wygłoszonych będzie ponad 100 referatów. Wielu uczestników po skończeniu nauki zatrudniło się w branży kolejowej, również w Urzędzie Transportu Kolejowego" - powiedział otwierając spotkanie dr inż. Ignacy Góra, Prezes UTK.

Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty za udział w konferencji. Wyróżnienie Komitetu Naukowego za  referat sesji plenarnej otrzymali:

Wyróżnienie Prezesa UTK otrzymali Nikodem Wiśniewski, Szymon Szczęśniak, Janusz Gołaszewski z Zespołu Szkół Logistycznych nr 12 we Wrocławiu za pracę "Ruch pociągów oraz urządzenia zabezpieczenia ruchu kolejowego na liniach lokalnych i kolejach dojazdowych dawnej sieci PKP - wczoraj, dziś oraz perspektywy na przyszłość".

W Komitecie naukowym konferencji znaleźli się: 

dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, 

dr hab. Zbigniew Tucholski, prof. PAN z Polskiej Akademii Nauk (Przewodniczący Komitetu Naukowego), 

dr hab. inż. Jakub Młyńczak, prof. P.Ś. z Politechniki Śląskiej (Zastępca Przewodniczącego Komitetu Naukowego, który przewodniczył obradom), 

 • prof. dr hab. inż. Andrzej Chudzikiewicz z Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, 
 • dr inż. Wojciech Gamon z Politechniki Śląskiej, 
 • dr hab. inż. Jerzy Wojciechowski, prof. UTH Rad. z Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, 
 • dr inż. Marzena Graboń - Chałupczak z Akademii WSB, 
 • dr inż. Aleksander Drzewiecki z Kolei Śląskich, 
 • dr hab. inż. Grzegorz Zając, prof. P.K. z Politechniki Krakowskiej, 
 • dr inż. Paweł Rolek z Instytutu Transportu Kolejowego, 
 • dr hab. inż. Artur Kierzkowski, prof. PWr z Politechniki Wrocławskiej, 
 • dr Jan Siudecki z Urzędu Transportu Kolejowego, 
 • dr inż. Zbigniew Kędra z Politechniki Gdańskiej, 
 • dr inż. Tomasz Kuminek z Urzędu Transportu Kolejowego, 
 • dr inż. Andrzej Kochan z Politechniki Warszawskiej,
 • mgr Ewa Bartosińska z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Źródło tekstu: utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

"Kolej na Dolny Śląsk" jest konferencją otwierającą cykl debat o kolei w regionach. Wydarzenie jest realizowane w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej #WybieramZbiorKom i odbędzie się 27 maja w Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu.

W trakcie konferencji zaplanowano dwa panele dyskusyjne dotyczące rozwoju regionalnego transportu pasażerskiego oraz jeden panel poświęcony kolejom dużych prędkości. Wśród zaproszonych prelegentów znaleźli się samorządowcy, parlamentarzyści, przedstawiciele Spółek kolejowych, eksperci branżowi oraz aktywiści.

Wydarzenie na Facebooku dostępne [TUTAJ].

Podczas debat zaproszeni Goście poruszą zagadnienia związane z/ze:

Rejestracja na wydarzenie dostępna [TUTAJ].

Źródło tekstu: Stowarzyszenie Wykluczenie Transportowe/Serwis Kolejowy

Transportowy Dozór Techniczny będzie gospodarzem 6. Europejskiej Konferencji JOIN TRANS 2022 „Spajanie pojazdów szynowych”, która odbędzie się w Warszawie oraz online w dniach 11–12 maja 2022 r. Jej organizatorem jest SLV Halle oraz Transportowy Dozór Techniczny, a partnerem European Commitee for Welding of Railway Vehicles – Europejski Komitet ds. Spajania Pojazdów Szynowych.

Nowe techniki i technologie wymagają europejskich nieustających uzgodnień, których celem jest zniesienie barier przy współpracy w budowie pojazdów szynowych oraz wzajemne uznawanie standardów. Zagadnienie to ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo, komfort pasażerów i innych użytkowników oraz na koszty produkcji. Jednolite standardy w postaci norm dotyczących spawania pojazdów skrócą procedury wzajemnego stosowania elementów konstrukcyjnych produkowanych w krajach Unii Europejskiej.  

Sześć lat temu Transportowy Dozór Techniczny zdobył uznanie European Committee for Welding of Railway Vehicles (ECWRV) oraz dokument „Certficate about recognition”, dzięki temu polskie podmioty działające w obszarze spawania pojazdów szynowych i ich części mają łatwiejszy dostęp do rynku europejskiego. Dwa lata później, w 2018 r. Transportowy Dozór Techniczny jako pierwsza i jedyna jednostka w Europie (oprócz Niemiec), został dopuszczony do niemieckiego rejestru certyfikatów materiałów dodatkowych do spawania. To oznacza, że polskie podmioty, i nie tylko, zajmujące się produkcją materiałów dodatkowych do spawania uzyskały możliwość uzyskania certyfikatów potwierdzających spełnienie wymagań rozdziału 5.3.2 normy EN 15085-4 oraz możliwość ich stosowania podczas spawania pojazdów szynowych i ich części składowych w TDT. 

W JOIN TRANS 2022 będą uczestniczyć przedstawicieli firm z Polski, Niemiec, Austrii, Słowacji Czech i Hiszpanii. 

W Polsce każdego roku Transportowy Dozór Techniczny organizuje krajowe konferencje gromadzące przedstawicieli firm branży kolejowej oraz ośrodków badawczo-naukowych i certyfikacji, będące platformą wiedzy i doświadczeń.

W tegorocznym międzynarodowym wydarzeniu po raz pierwszy będą uczestniczyć producenci sprzętu kolejowego z Chin oraz Indii, sygnalizując zainteresowanie doświadczeniami unifikacji kolejowych produkcyjnych norm i standardów między krajami UE. 

Konferencji JOIN TRANS 2022 towarzyszyć będą pokazy technologii i produktów. Patronat honorowy nad konferencją JOIN TRANS 2022 objął Minister Infrastruktury.

Źródło tekstu: tdt.gov.pl/Serwis Kolejowy

11 kwietnia Urząd Transportu Kolejowego wspólnie z fundacją ProKolej zaprasza na II edycję konferencji „Prawo kolejowe – praktyka i kontrola sądowa”. Konferencja ma na celu wymianę wiedzy i doświadczeń oraz integrację środowiska prawniczego skupionego wokół branży kolejowej.

Tegoroczne spotkanie kierowane jest do prawników oraz specjalistów zajmujących się regulacją rynku i bezpieczeństwem systemu kolejowego. Tematyka wydarzenia będzie dotyczyła prawa administracyjnego, gospodarczego, cywilnego oraz kwestii regulacyjnych i legislacyjnych.

Udział w spotkaniu jest możliwy w formie stacjonarnej lub zdalnej - za pośrednictwem platformy MS Teams. Miejsce konferencji to siedziba Urzędu Transportu Kolejowego przy Alejach Jerozolimskich 134 w Warszawie. W obu przypadkach uczestnictwo jest bezpłatne, ale wymaga wcześniejszej rejestracji i potwierdzenia ze strony organizatorów. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie fundacji ProKolej: https://kolej365.pl/prawo-kolejowe-2/

Źródło tekstu: utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

W związku z panującą sytuacją w Polsce oraz z zaangażowaniem uczestników w szeroko pojętą pomoc Urząd Transportu Kolejowego wydłużył termin przesłania formularza zgłoszeniowego wraz z abstraktem do 28 marca.

Wszyscy zainteresowani udziałem w V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo Technicznej Transport Kolejowy 2022 Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość powinni przesłać formularz zgłoszeniowy wraz z abstraktem do poniedziałku, 28 marca 2022 r.

Ważne terminy:

W przypadku pytań kontakt pod numerem telefonu 507 676 057 lub za pomocą poczty elektronicznej pod adres konferencja@utk.gov.pl.

Informacje o konferencji [TUTAJ].

Źródło tekstu: utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

Kilkudziesięciu przedstawicieli przedsiębiorców z branży kolejowej, Urzędu Transportu Kolejowego oraz dziennikarze z mediów poświęconych kolei uczestniczyli w Forum Bezpieczeństwa Kolejowego zorganizowanym w Warszawie. Forum to coroczna konferencja poświęcona szeroko pojmowanemu bezpieczeństwu na kolei w Polsce, organizowana przez Tor-Audytor oraz Urząd Transportu Kolejowego.

"Bezpieczeństwo systemu kolejowego jest wartością nadrzędną i trzeba robić wszystko by je z roku na rok zwiększać. Forum to miejsce, w którym jako przedstawicieli branży możemy wymienić się doświadczeniami i dyskutować w gronie ekspertów, praktyków" – powiedział dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego otwierając IX Forum Bezpieczeństwa Kolejowego. 

Prezes UTK podkreśli też ważną rolę zmian w prawie, które czynią kolej jeszcze bezpieczniejszą. Ignacy Góra dziękował za osobiste zaangażowanie Andrzeja Adamczyka, Ministra Infrastruktury i Andrzeja Bittela, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury w procesy legislacyjne związane projektami takimi jak Centrum Monitorowania i Egzaminowania Maszynistów, ETCS Limited Supervison czy nowoczesne metody monitoringu przejazdów kolejowo-drogowych.

List w imieniu Andrzeja Bittela, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury odczytał Jakub Kapturzak, Zastępca Dyrektora Departamentu Kolejnictwa w MI.

Forum rozpoczęło się od debaty „Wszyscy na jednego” – działania i plany UTK w Polsce oraz strukturach EUAR. Na pytania Jakuba Madrjasa z portalu rynek-kolejowy.pl i Miesięcznika Rynek Kolejowy oraz Piotra Dudy z portalu kolejnaprawo.pl odpowiadał dr inż. Ignacy Góra.

Prezes UTK odniósł się do pierwszych informacji dotyczących awarii Lokalnych Centrów Sterowania. Mówił także o przyczynach zdarzeń polegających na pominięciu sygnału stój, oraz sposobach, które im zapobiegną. Poza systemem ETCS ważne jest również odpowiednie szkolenie maszynistów. Kandydaci do zawodu - od przyszłego roku egzaminowani będą przez UTK. Ignacy Góra zapewnił, że Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów dysponuje już trzema symulatorami, ale trwają prace dotyczące np. kalibracji sprzętu. Prezes UTK podsumował także Europejski Rok Kolei. Przyznał, że do szerokiego grona odbiorców dotarła informacja o tym, że kolej jest bezpieczna i ekologiczna. Dzięki projektowi UTK młodzi ludzie mogli się również dowiedzieć, że kolej jest świetnym, perspektywicznym miejscem pracy.

Ocena bezpieczeństwa

Kamil Wilde, Wiceprezes UTK omówił stan bezpieczeństwa kolejowego w 2021 r. Według wstępnych szacunków miernik wypadkowości w ubiegłym roku wyniósł 2,22, co oznacza niewielki wzrost w porównaniu z wynikami z poprzednich dwóch lat. Na sieci kolejowej i bocznicach doszło do 713 wypadków. Niezmiennie ok. 75% wszystkich wypadków na liniach kolejowych to zdarzenia z udziałem strony trzeciej, spoza systemu kolejowego. Na przejazdach kolejowo-drogowych doszło do 221 wypadków, 199 zdarzeń to potrącenia osób, które znalazły się nielegalnie na terenie kolejowym. Nadal najniebezpieczniejsze są przejazdy kat. D, które są zabezpieczone jedynie krzyżem św. Andrzeja lub krzyżem św. Andrzeja i znakiem Stop. UTK przygotowuje możliwość wprowadzenia innowacyjnych systemów monitoringu na przejazdach tej kategorii.

Przedstawiciele UTK omówili również bieżące zagadnienia związane ze wdrażaniem IV pakietu kolejowego, szczegółowe założenia Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów, które zacznie działać do końca bieżącego roku oraz tematykę sygnalistów, audytów i kontroli jako elementu systemu SMS.

Źródło tekstu: utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

Aby wziąć udział w konferencji, należy do 23 marca wypełnić i przesłać swoje zgłoszenie udziału w V edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo - Technicznej „Transport Kolejowy 2022: Przeszłość–Teraźniejszość–Przyszłość”. Wydarzenie adresowane jest do uczniów, studentów oraz doktorantów zajmujących się szeroko rozumianą tematyką transportu kolejowego. Konferencja odbędzie się 25 maja 2022 r. w siedzibie UTK w Warszawie.

Celem spotkania jest przede wszystkim popularyzacja wiedzy na temat kolei wśród uczniów szkół średnich, studentów i doktorantów. Jest wyjątkową okazją do  prezentacji referatów, badań i pomysłów związanych z koleją, a także jej historią i rozwojem.

Referaty obejmują trzy panele tematyczne: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Przewidywane są dwie formy ich prezentacji: wykład (sesja plenarna), lub plakat (sesja plakatowa).

"Polska kolej potrzebuje młodych, kreatywnych i wykształconych fachowców. Konferencja jest okazją, by dać impuls, który przełoży się na zwiększenie zainteresowania zawodami kolejowymi wśród młodzieży. Dla przyszłych i obecnych inżynierów ciekawa może być tematyka związaną z bezpieczeństwem kolejowym, nowymi rozwiązaniami systemowymi i technicznymi. Europejski Rok Kolei posłużył zaprezentowaniu oferty, jaką do młodych ludzi kieruje sektor kolejowy. Liczę na to, że konferencja  skutecznie zachęci do podjęcia pracy w tej branży" – poinformował dr inż. Ignacy Góra, Prezes UTK.

Aby wziąć udział w konferencji należy do 23 marca wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy wraz z abstraktem. Po wypełnieniu i wydrukowaniu formularza należy przesłać go wraz z niezbędnymi podpisami oraz abstraktem na adres: konferencja@utk.gov.pl.

Podczas konferencji, w formie wykładu zaprezentowanych zostanie 10 wybranych przez Komitet Naukowy referatów. O zakwalifikowaniu decydować będzie ocena nadesłanego abstraktu. Konferencja będzie miała charakter hybrydowy. Tylko osoby wygłaszające referat będą uczestniczyć w niej stacjonarnie (w siedzibie UTK).

Szczegóły udziału w konferencji znajdują się w Komunikacie nr 1 V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo – Technicznej Transport Kolejowy 2022: Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość.

Źródło tekstu: utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram