fbpx

3 czerwca 2022 r. w Pradze odbyły się VII polsko-czeskie konsultacje międzyrządowe, którym przewodniczyli premierzy Mateusz Morawiecki i Petr Fiala. W ramach podstolika ds. transportu minister infrastruktury Andrzej Adamczyk i minister transportu Czech Martin Kupka omówili najważniejsze aspekty współpracy dwustronnej w dziedzinie transportu. Wśród poruszonych tematów znalazły się: projekt kolei dużych prędkości (KDPV4), budowa szlaku drogowego S3-D11, rozbudowa Odrzańskiej Drogi Wodnej i rozwój żeglugi śródlądowej.

Źródło: gov.pl

Długoterminowym celem Polski i Czech, jest budowa linii kolei dużych prędkości w relacjach Warszawa – Ostrawa – Brno – Bratysława – Budapeszt i Praga – Brno we współpracy z innymi krajami Grupy Wyszehradzkiej oraz linia Wrocław – Praga, która jest przedmiotem weryfikacji ekonomicznej na podstawie umowy obu stron, w opcji przebiegu trasy przez Hradec Králové. Obecnie trwają analizy określenia możliwych punktów przecięcia granicy PL-CZ na odcinku Katowice – Ostrawa.

"Projekt Kolei Dużych Prędkości jest jednym z elementów rozwoju całej infrastruktury transportowej w Polsce. Obecnie najistotniejsze jest określenie punktów przecięcia wspólnej granicy państwowej przez linie kolei dużych prędkości na odcinku Katowice – Ostrawa oraz Wrocław – Praga, a także zsynchronizowanie terminów planów budów tych linii po obu stronach granicy polsko-czeskiej" – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Budowa szlaku, tj. drogi ekspresowej S3 po stronie polskiej i autostrady D11 po stronie czeskiej, łączącego porty Szczecin i Świnoujście z Pragą przez zachodnie regiony Polski, to obecnie najważniejsze wspólne zadanie drogowe. Po obu stronach granicy kontynuowane są prace budowlane. W Polsce ukończenie ostatnich odcinków drogi ekspresowej S3 zaplanowano na 2024 rok.

Ministrowie wyrazili zamiar odbycia wizyty terenowej odcinków przygranicznych tras S3-D11, by móc na miejscu dokładnie zapoznać się z aktualnym stanem prac budowlanych i przygotowawczych.

"Projekt ten jest kluczowy zarówno w dwustronnych relacjach, jak i dla całego regionu Europy Środkowej, gdyż w dogodny sposób łączy Czechy z polskimi portami morskimi Morza Bałtyckiego. Ten nowoczesny ciąg drogowy po wybudowaniu będzie dźwignią naszych gospodarek, dlatego tak konieczne i kluczowe jest ich ukończenie w najszybszym możliwym czasie. Podtrzymujemy wcześniejszą deklarację wsparcia działań celem maksymalnego przyśpieszenia budowy autostrady D11 po stronie czeskiej" – dodał minister Andrzej Adamczyk.

Podczas podpisania memorandum o współpracy polsko-czeskiej w zakresie rozwoju połączeń Czech z polskimi portami morskimi minister Adamczyk powiedział, że przyczyni się ono do intensyfikacji wzajemnych obrotów handlowych oraz zacieśnienia współpracy w obszarze transportu, w tym w zakresie  wykorzystywania polskich portów morskich, które są do dyspozycji także dla czeskich kontrahentów.

"Polski rząd stawia za kluczowe inwestycje, które przyczynią się do zwiększenia konkurencyjności polskich portów, aby mogły one zapewnić jeszcze lepszą ofertę dla swoich partnerów z państw Grupy Wyszehradzkiej, w tym Republiki Czeskiej. We wszystkich największych polskich portach morskich trwają inwestycje, które mają na celu zwiększenie ich potencjału przeładunkowego, a także rozszerzenie ich oferty rynkowej. Dzięki temu możliwe jest tworzenie efektywnych, niezawodnych i bardzo konkurencyjnych łańcuchów logistycznych dla praktycznie wszystkich typów ładunków" – zaznaczył A. Adamczyk.

Przedstawiciele Polski i Czech wyrazili także zainteresowanie współpracą na rzecz budowy połączenia wodnego na odcinku Ostrawa – Kędzierzyn-Koźle. Kwestią integrującą podejmowane działania jest współpraca na rzecz poprawy żeglowności Odrzańskiej Drogi Wodnej i włączenia jej do transeuropejskiej sieci TEN-T (obecnie uwzględniony jest jedynie odcinek Odry: Szczecin i Świnoujście-Ognica).

Źródło: gov.pl

Rozmowy dotyczyły także rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Poprzednia, VI edycja polsko-czeskich konsultacji międzyrządowych odbyła się 28 sierpnia 2019 roku w Warszawie.

Źródło tekstu: gov.pl/Serwis Kolejowy

Propozycje struktur wymiany informacji umożliwiających migrację danych z istniejących już systemów informatycznych działających u przedsiębiorców kolejowych do rejestrów tworzonych przez UTK będą tematem spotkania organizowanego przez Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów. Spotkanie będzie miało charakter techniczny i odbędzie się 8 czerwca 2022 r. o godz. 13:00 w formie zdalnej.

Nowym zadaniem Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego będzie monitorowanie kompetencji personelu kolejowego w celu zapewnienia bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. Od 1 stycznia 2023 r. w Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów rozpocznie pracę krajowy rejestr maszynistów i prowadzących pojazdy kolejowe. Rejestr będzie zawierał między innymi dane o egzaminowaniu, uprawnieniach i szkoleniach maszynistów i prowadzących pojazdy kolejowe.

Na spotkaniu przedstawione będą do konsultacji propozycje struktur wymiany informacji, umożliwiające migrację danych z istniejących już u przedsiębiorców kolejowych systemów gromadzących dane do rejestrów tworzonych przez UTK. Celem spotkania jest prezentacja proponowanych struktur danych i założeń dla migracji danych do systemu.

Zachęcamy przedstawicieli przedsiębiorstw zatrudniających maszynistów i prowadzących pojazdy kolejowe związanych bezpośrednio z obsługą systemów informatycznych gromadzących dane, jak również odpowiedzialnych za ich funkcjonowanie po stronie technicznej do udziału w spotkaniu.

Chętni proszeni są o przesłanie zgłoszenia na adres: adam.lagoda@utk.gov.pl.

Budowa oprogramowania Systemu Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów realizowana jest w ramach projektu POIS.05.02.00-00-0046/21 „Poprawa bezpieczeństwa kolejowego poprzez budowę Systemu Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce, działanie 5.2: Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T.

Źródło tekstu: utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

Trwają konsultacje w sprawie Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności. Do 17 czerwca można wyrazić swoją opinię na temat zmian w TSI opublikowanych na stronie Agencji Kolejowej Unii Europejskiej. Urząd Transportu Kolejowego zaprasza na spotkania związane z planowanymi zmianami w TSI.

Proces aktualizacji TSI wkracza w finalną fazę. W połowie marca 2022 r. rozpoczęły się konsultacje nad proponowanymi zmianami w przepisach. Przez 3 miesiące zainteresowane strony mogą zgłaszać swoje uwagi odnośnie sugerowanych zmian. Ostateczne zalecenia Agencja planuje przekazać Komisji Europejskiej do końca czerwca, natomiast wejście w życie nowych przepisów planowane jest na początek 2023 r.

Aktualizacja TSI umożliwi dalsze ujednolicenie specyfikacji kolejowych, co pozytywnie wpłynie na elastyczność, wydajność i niezawodność kolei w Europie. Zmiany przepisów pomogą także w realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu, są więc kolejnym krokiem w kierunku osiągnięcia neutralności klimatycznej UE. Proponowane rozwiązania obejmują takie tematy jak rozwój transportu intermodalnego, wdrażanie systemu ERTMS czy też implementacja funkcji zapobiegania wykolejeniu.

Konsultacje są doskonałą okazją dla branży kolejowej do zaprezentowania swoich uwag odnośnie projektowanych zmian TSI. Urząd Transportu Kolejowego zachęca wszystkich uczestników rynku kolejowego w Polsce do analizy nowych przepisów i zgłaszania swoich sugestii. Aktywny udział w procesie konsultacji jest niezwykle istotny, jako że rewizja TSI będzie miała wpływ na branżę kolejową w całej Europie.

Konsultacje zostały uruchomione na stronie Europejskiej Agencji Kolejowej [TUTAJ].

Urząd Transportu Kolejowego zaplanował spotkania, podczas których zaprezentowane zostaną najważniejsze zmiany w TSI, a także zebrane zostaną stanowiska przedstawicieli producentów, przewoźników i zarządców infrastruktury. Celem jest dyskusja o nadchodzących zmianach i wymiana spostrzeżeń. Pierwsze spotkanie odbędzie się 28 kwietnia 2022 r. w ramach Akademii Bezpieczeństwa Kolejowego. Kolejne, dotyczące rewizji TSI Sterowanie, planowane jest na 13 maja. Na pierwsze spotkanie zapisy już się zakończyły, a na drugie zostaną uruchomione pod koniec kwietnia.

Źródło tekstu: utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

Ruszyły konsultacje w sprawie zmian w Technicznych Specyfikacjach Interoperacyjności. 18 marca 2022 r. Agencja Kolejowa Unii Europejskiej opublikowała propozycje zmian w TSI. Uwagi można zgłaszać na stronie Agencji przez 3 miesiące.

Proces aktualizacji TSI wkracza w finalną fazę. Od 18 marca 2022 r. rozpoczęły się konsultacje nad proponowanymi zmianami w przepisach. Przez 3 miesiące zainteresowane strony mogą zgłaszać swoje uwagi odnośnie sugerowanych zmian. Ostateczne zalecenia Agencja planuje przekazać Komisji Europejskiej do końca czerwca, natomiast wejście w życie nowych przepisów planowane jest na początek 2023 r.

Aktualizacja TSI umożliwi dalsze ujednolicenie specyfikacji kolejowych, co pozytywnie wpłynie na elastyczność, wydajność i niezawodność kolei w Europie. Zmiany przepisów pomogą także w realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu, są więc kolejnym krokiem w kierunku osiągnięcia neutralności klimatycznej UE. Proponowane rozwiązania obejmują takie tematy jak rozwój transportu intermodalnego, wdrażanie systemu ERTMS czy też implementacja funkcji zapobiegania wykolejeniu.

Konsultacje są doskonałą okazją dla branży kolejowej do zaprezentowania swoich uwag odnośnie projektowanych zmian TSI. Zachęcamy wszystkich uczestników rynku kolejowego w Polsce do analizy nowych przepisów i zgłaszania swoich sugestii. Aktywny udział w procesie konsultacji jest niezwykle istotny, jako że rewizja TSI będzie miała wpływ na branżę kolejową w całej Europie.

Konsultacje zostały uruchomione na stronie Europejskiej Agencji Kolejowej: https://www.era.europa.eu/library/consultations_en

Urząd Transportu Kolejowego zaprasza na spotkanie, podczas którego zaprezentowane zostaną najważniejsze zmiany w TSI, a także zebrane zostaną stanowiska przedstawicieli producentów, przewoźników i zarządców infrastruktury. Celem jest dyskusja o nadchodzących zmianach i wymiana spostrzeżeń. Spotkanie odbędzie się 28 kwietnia 2022 r. w ramach Akademii Bezpieczeństwa Kolejowego.

Źródło tekstu: utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

Dla planowanego odcinka linii kolejowej Katowice-Ostrawa spółka CPK przygotowała proponowane rozwiązania techniczne, z którymi mogą się zapoznawać mieszkańcy. Po serii lutowych spotkań informacyjnych w trybie online, na początku kwietnia ruszają konsultacje bezpośrednie. Wszystko po to, żeby każdy zainteresowany mógł wyrazić swoje zdanie i zgłosić uwagi. Przebieg tzw. szprychy nr 7 na tym odcinku nie został ostatecznie wytyczony. W grę wchodzą cztery potencjalne warianty.

Celem trwających prac jest wskazanie tzw. wariantu inwestorskiego, który spółka Centralny Port Komunikacyjny jeszcze w tym roku przedstawi jako preferowany we wniosku o decyzję środowiskową. Rozpoczęcie bezpośrednich spotkań w ramach kolejnego etapu konsultacji planowane jest na początek kwietnia. Szczegółowy harmonogram spotkań zostanie opublikowany na stronie internetowej CPK, w zakładce „Dla mieszkańców” i „Konsultacje społeczne”.

Źródło: cpk.pl

W lutym na Śląsku odbyło się 12 dodatkowych spotkań informacyjnych online, m.in. w Katowicach, Rybniku, Łaziskach Górnych, Żorach, Wodzisławiu Śląskim, Godowie, Mszanie i Jastrzębiu-Zdroju. To w ich trakcie mieszkańcy po raz pierwszy mogli zobaczyć proponowane rozwiązania techniczne – dotyczące m.in. proponowanych rozwiązań bezkolizyjnych (np. estakad i tuneli) dla czterech rozważanych wariantów kolejowych.

"W przypadku odcinka Katowice-Ostrawa teren do planowania linii kolejowych dużych prędkości jest niełatwy z uwagi na obszary szkód górniczych, tereny zurbanizowane i sąsiedztwo autostrady A1. Naszym celem jest wskazanie wariantu, który będzie jak najmniej kolidował z zabudową mieszkalną i terenami chronionymi. Korzyści z tej linii dla pasażerów i mieszkańców to skrócenie czasów przejazdu i objęcie transportem kolejowym miast, do których dziś pociągi nie dojeżdżają, np. Jastrzębia-Zdroju" - powiedział wiceminister infrastruktury Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. CPK.

"Wychodząc naprzeciw życzeniom mieszkańców, powracamy w jak najszybszym możliwym terminie do bezpośrednich spotkań konsultacyjnych. Niezależnie od nich już teraz można na naszej stronie internetowej zapoznawać się z proponowanymi rozwiązaniami technicznymi i zgłaszać uwagi. Proces przygotowywania inwestycji przez CPK jest transparentny, dlatego zachęcam wszystkich zainteresowanych do wyrażenia swojego zdania. Prace przygotowawcze dla linii Katowice-Ostrawa są już zaawansowane." - powiedział Mikołaj Wild, prezes spółki CPK.

Źródło: cpk.pl

Prace nad studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowym (STEŚ) dla odcinka „szprychy” nr 7 Katowice – Ostrawa rozpoczęły się w lipcu ubiegłego roku. To wtedy spółka CPK zorganizowała serię spotkań z udziałem przedstawicieli samorządów, odwiedzając np. Katowice, Mikołów, Czerwionkę-Leszczyny, Świerklany, Mszanę, Żory, Godów i Wodzisław Śląski. Wzięły w nich udział także firmy, zakłady pracy, spółki górnicze, przewoźnicy kolejowi itd. To był pierwszy etap społecznych dyskusji na temat proponowanych wariantów.

Potencjalne przebiegi linii były wcześniej korygowane m.in. na podstawie uwag pozyskanych w 2020 r. od mieszkańców i samorządów podczas opracowywania Strategicznego Studium Lokalizacyjnego (SSL). W ramach SSL zostało zgłoszonych przez mieszkańców różnych części Polski prawie 160 tys. uwag, z czego znaczna część dotyczyła właśnie szprychy nr 7, której fragmentem jest odcinek przez Katowice i Jastrzębie-Zdrój.

Według harmonogramu trasa łącząca Katowice z Ostrawą zostanie oddana do użytku przed końcem 2030 r.

W województwie śląskim w ramach Programu Kolejowego CPK powstanie w sumie 100 km nowych linii kolejowych, które wybuduje spółka CPK, a kolejnych 246 km zostanie zmodernizowanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe.

Inwestycje te zapewnią skrócenie czasu przejazdu do Warszawy z Katowic do 1 godz. 40 min. Z Jastrzębia-Zdroju i Rybnika dojedziemy do stolicy w 2 godz. Ponadto, na dotychczasowych liniach kolejowych zwiększy się przepustowość na potrzeby przewozów regionalnych i towarowych.

Wybudowana po polskiej stronie linia kolejowa zostanie wydłużona po czeskiej stronie do Ostrawy. Dzięki temu z Katowic do Ostrawy będzie można przejechać zaledwie w 35 minut, czyli o godzinę krócej niż obecnie.

Spółka CPK jest w stałym kontakcie z przedsiębiorstwem Správa železnic, czyli zarządcą infrastruktury kolejowej w Czechach. Obaj inwestorzy wspólnie wyznaczyli dwie potencjalne lokalizacje dla przejścia Kolei Dużych Prędkości przez granicę.

Na początku stycznia czeski zarządca infrastruktury poinformował o podpisaniu umowy z wykonawcami odpowiednika polskiego STEŚ dla odcinka Prosenice – Ostrawa. Polska i czeska inwestycja są ze sobą skoordynowane.

Trasa Katowice-Ostrawa jest elementem transeuropejskiego korytarza TEN-T, czyli jednym z priorytetów inwestycyjnych UE.

Źródło tekstu: cpk.pl/Serwis Kolejowy

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przedstawiły do zatwierdzenia prezesowi Urzędu Transportu Kolejowego projekt cennika opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej na rozkład jazdy pociągów 2022/2023 w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej i manewrowej.

Projekt cennika opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej na rozkład jazdy pociągów 2022/2023 został przedstawiony w grudniu 2021 r. do zatwierdzenia prezesowi Urzędu Transportu Kolejowego.

Projekt cennika na okres obowiązywania rozkładu jazdy pociągów 2022/2023 został przygotowany na podstawie przepisów ustawy o transporcie kolejowym, rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie udostępniania infrastruktury kolejowej oraz przy uwzględnieniu wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie C-210/18, dotyczącego pobierania opłaty za korzystanie z peronów.

Do kalkulacji stawek jednostkowych opłaty podstawowej i opłaty manewrowej przyjęto planowaną wielkość kosztów bezpośrednio ponoszonych jako rezultat przejazdu pociągu i realizacji manewrów obliczoną na podstawie poniesionych kosztów bezpośrednich w 2020 r. oraz planowaną wielkość pracy eksploatacyjnej obliczoną na podstawie pracy eksploatacyjnej wykonanej w okresie obowiązywania rozkładu jazdy pociągów 2019/2020.

Wysokość stawek jednostkowych uwzględnia standard udostępnianych linii kolejowych na trasie przejazdu pociągu tzn. dopuszczalną prędkość, maksymalne naciski osi, maksymalne naciski liniowe. Obowiązujące przepisy nie przewidują na etapie opracowywania projektu cennika uwzględniania obniżki stawek jednostkowych.

Zarządca infrastruktury kolejowej może przyznawać ulgi w opłacie podstawowej pod warunkiem zapewnienia ich finansowania.

Cztery lata bez zmiany cennika

Od 4 lat, od rozkładu jazdy pociągów 2018/2019, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. nie zmieniały cennika. W przedstawionym cenniku na okres obowiązywania rozkładu jazdy pociągów 2022/23, w stosunku do cennika obowiązującego od 4 lat, średnia stawka jednostkowa zależna od masy i kategorii linii kolejowych wzrasta o 3,2%.

Nie zmienia się część stawki zależna od trakcji i część stawki związana z rodzajem wykonywanych przewozów dla pociągów towarowych o masie nie mniejszej niż 660 ton realizujących przewozy inne niż intermodalne.

Na stronie internetowej zostały opublikowane w formie załączników do Regulaminu sieci 2022/2023:

1) projekt cennika opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej o szerokości torów 1435 mm;

2) zasady ustalania stawek jednostkowych opłaty podstawowej i opłaty manewrowej;

3) wykaz linii kolejowych o szerokości torów 1435 mm z przyporządkowaniem im cennikowych kategorii.

Źródło tekstu: PKP PLK S.A./Serwis Kolejowy

Jak wykorzystać nowoczesne technologie, by zbierać dokładniejsze dane o ruchu pasażerskim na poszczególnych stacjach? Między innymi takiego rozwiązania szukali uczestnicy spotkania zorganizowanego przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Przedstawiciele przewoźników dyskutowali o tym jak w największym stopniu ujednolicić zbieranie danych o wymianie pasażerskiej, tak by informacje przekazywane do UTK były jak najbardziej wiarygodne. Pierwsze zmiany będą uwzględnione już przy informacji za 2021 rok. Dane od przewoźników służą m.in. opracowaniu listy najpopularniejszych stacji kolejowych w Polsce.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zorganizował spotkania z przewoźnikami mające na celu dyskusję, wymianę doświadczeń oraz wypracowanie dobrych praktyk w odniesieniu do stosowanych metod badania ruchu pasażerów. Poruszone zagadnienia dotyczyły m.in.:

Podczas przeprowadzonych rozmów przewoźnicy dzielili się swoimi doświadczeniami dotyczącymi sposobów pozyskiwania danych o wymianie pasażerskiej. Wskazali między innymi na możliwość wykorzystania nowych rozwiązań technicznych pozwalających na zwiększenie dokładności liczenia wsiadających i wysiadających pasażerów. Poruszone zostały również założenia przyjmowane przez przewoźników do obliczeń w przypadku biletów okresowych czy relacyjnych, stosowanie wspólnych ofert oraz podejście do obejmowania danych tajemnicą przedsiębiorstwa. Po spotkaniu trwają jeszcze konsultacje pisemne, w których wyniku przewoźnikom zostaną udostępnione w systemie Kolejowe e-Bezpieczeństwa nowe wzory formularzy sprawozdawczych za 2021 r.

Podejmowane działania mają na celu możliwość prezentacji i publikacji jeszcze lepszych i rzetelnych danych statystycznych.

W efekcie prowadzonych rozmów i konsultacji na stronie dane.utk.gov.pl w zakładce Wymiana pasażerska na stacjach zostały zaktualizowane dane tabelaryczne oraz pliki Excel za 2020 r. po korekcie danych przez PKP SKM w Trójmieście. Przewoźnik wprowadził nową metodę liczenia pasażerów, na stacjach wykorzystując między innymi technologię liczników pasażerów oraz obszar obowiązywania wybranych ofert biletowych

Dzięki dobrym praktykom wprowadzanym przez przewoźników mogą oni planować ofertę w sposób bardziej odpowiadający potrzebom podróżnych, zaś instytucje, organizacje i osoby zainteresowane zjawiskiem wymiany pasażerskiej będą mogły przygotowywać opracowania w oparciu o coraz lepsze jakościowo dane statystyczne. Dane te są agregowane, weryfikowane, a w dalszej kolejności publikowane na stronie Dane Kolejowe.

Źródło tekstu: utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

Urząd Transportu Kolejowego do 24 stycznia czeka na zgłoszenia chętnych, którzy wezmą udział w konsultacjach w sprawie struktury wymiany informacji oraz interfejsu aplikacji API systemu teleinformatycznego do obsługi Krajowego Rejestru Maszynistów i Prowadzących Pojazdy Kolejowe. Przekazywanie danych do rejestru będzie obowiązkowe od 1 stycznia 2023 r.

W związku z nowelizacją ustawy o transporcie kolejowym nowym zadaniem Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego będzie monitorowanie kompetencji personelu kolejowego w celu zapewnienia bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. Od 1 stycznia 2023 r. Prezes UTK rozpocznie prowadzenie krajowego rejestru maszynistów i prowadzących pojazdy kolejowe. Rejestr będzie zawierał między innymi dane o egzaminowaniu, uprawnieniach i szkoleniach maszynistów i prowadzących pojazdy kolejowe.

Trwające prace nad budową systemu pozwalają na dalsze konsultacje w zakresie struktury wymiany informacji oraz interfejsu aplikacji API, umożliwiającej wymianę danych między istniejącymi już u przedsiębiorców kolejowych systemami gromadzącymi dane a samym rejestrem tworzonym przez UTK.

UTK zachęca przedstawicieli przedsiębiorstw zatrudniających maszynistów i prowadzących pojazdy kolejowe, związanych bezpośrednio z obsługą systemów informatycznych gromadzących dane, jak również odpowiedzialnych za ich funkcjonowanie po stronie technicznej do udziału w procesie ustalania zasad integracji oraz ustalenia struktury danych niezbędnych do migracji.

Spotkanie ma charakter techniczny i odbędzie się w formie zdalnej 26 stycznia 2022 r. o godz. 13:00 za pośrednictwem internetu. Chętni do wzięcia udziału w spotkaniu proszeni są do wypełnienia zgłoszenia do 24 stycznia włącznie.

Celem spotkania jest określenie takich wymagań dla nowej aplikacji, by możliwa była łatwa wymiana informacji. Ustalona struktura oraz interfejs aplikacji (ang. API) ułatwi migrację danych oraz umożliwi zainteresowanym organizacjom ich sprawną aktualizację.

Budowa oprogramowania Systemu Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów realizowana jest w ramach projektu POIS.05.02.00-00-0046/21 "Poprawa bezpieczeństwa kolejowego poprzez budowę Systemu Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów" współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce, działanie 5.2: Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T.

Źródło tekstu: utk.gov.pl/Serwis Kolejowy 

W procesie utrzymania pojazdów kolejowych konieczne jest stosowanie części, które mają identyczne funkcje i osiągi jak elementy oryginalne. Ekspertyza stworzy katalog parametrów, które należy porównać, by mieć pewność, że planowana do wymiany część ma odpowiednie funkcje i osiągi.

Ekspertyza, która powstaje na zlecenie Urzędu Transportu Kolejowego, ma ułatwić wszystkim odpowiedzialnym za utrzymanie pojazdów stosowanie odpowiednich części zamiennych. Jakie parametry należy porównać, by stosowane części miały identyczne funkcje i osiągi jak – to najważniejsze pytanie, na które odpowiada dokument. Opracowanie wyjaśnia również poszczególne pojęcia oraz zagadnienia związanych z wymianą w ramach utrzymania.  To istotne zagadnienia dla bezpieczeństwa kolei. Pojazd kolejowy składa się z połączonych ze sobą elementów realizujących poszczególne funkcje całego układu. Zrozumienie ich wzajemnych relacji oraz połączeń funkcjonalnych stanowi istotę właściwej realizacji czynności wchodzących w proces utrzymania.

Plik z konsultowanym tekstem znajduje się [TUTAJ].  

Przekazany został do konsultacji projekt ekspertyzy. Uwagi do projektu zgłaszać można do 10 grudnia 2021 r. na adres utk@utk.gov.pl.

Źródło tekstu: utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

W czwartek 29 lipca odbędzie się spotkanie konsultacyjne online, dotyczące wznowienia połączeń kolejowych do Jastrzębia-Zdroju. Działania podejmowane przez Województwo Śląskie mają na celu przywrócenie 90-tysięcznego miasta na kolejową mapę Polski.

Spotkanie dotyczy projektu „Studium Planistyczno-Prognostyczne w ramach II etapu naboru do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2028 roku dla projektu liniowego pn. Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie kolejowe Jastrzębia-Zdroju z Katowicami”, realizowanego na zlecenie Województwa Śląskiego przez konsorcjum: Infra – Centrum Doradztwa Sp. z o.o. i Instytut Kolejnictwa.

Ideą inwestycji jest utworzenie połączenia kolejowego Katowice – Jastrzębie-Zdrój, biegnącego przez Żory. Środek do tego celu stanowi budowa (lub odbudowa, w zależności od wariantu, który zostanie wybrany) infrastruktury kolejowej pomiędzy Jastrzębiem-Zdrojem, Żorami i Orzeszem. W powiązaniu z istniejącą infrastrukturą, ma to zapewnić atrakcyjne połączenie Jastrzębia-Zdroju, Żor i okolicznych miejscowości m.in. z Katowicami. Spotkanie konsultacyjne dotyczyć będzie szczegółowego przedstawienia rozpatrywanych wariantów przebiegu tej trasy.

Debata odbędzie się w czwartek 29 lipca 2021 r. o godz. 10:00 w formie zdalnej. Zainteresowane osoby mogą przesłać zgłoszenia do uczestnictwa w spotkaniu do 27 lipca. Informacje dotyczące sposobu rejestracji dostępne są [tutaj].

Źródło tekstu: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego/Serwis Kolejowy

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram