fbpx

Spółka Pol-Miedź Trans poinformowała 11 czerwca na swojej stronie internetowej, że na początku maja odebrała pierwszą partię wagonów przystosowanych do przewozów intermodalnych. Łącznie przewoźnik zamówił 100 nowych platform, których dostawa ma zakończyć się w 2022 r.

Pierwszą partię odebraną przez Pol-Miedź Trans Sp. z o.o. stanowią 23 wagony przystosowane do przewozu kontenerów. Platformy produkowane w oparciu o krajowy przemysł zostały pozyskane w ramach umowy podpisanej ze spółką INFRACERT TSI. Producent dostarczy przewoźnikowi łącznie 100 sztuk wagonów. Inwestycja została przeprowadzona w ramach projektu pn. „Zakup nowych wagonów platform i lokomotyw do przewozu ładunków w transporcie intermodalnym”. Wagony zostały uzyskane - w oparciu o dofinansowanie na realizację planowanej inwestycji - z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Założeniem projektu jest konieczność dywersyfikacji oferowanych przez Spółkę usług transportowych. Jego realizacja przełoży się na poprawę konkurencyjności na rynku przewozów kolejowych, a co za tym idzie pozytywnie wpłynie na wyniki finansowe przewoźnika.

Projekt obejmuje zakup nowego taboru wyspecjalizowanego do transportu intermodalnego, składającego się z 31 wagonów platform 60’ serii Sgnss oraz 69 wagonów platform 80’ serii Sggrss. Równolegle została zakupiona lokomotywa elektryczna jednosystemowa dedykowana do prowadzenia zestawów intermodalnych. Wartość inwestycji przekracza 66 mln zł, z czego 26,9 mln zł stanowi kwota pozyskana w ramach dofinansowania.

Zakup wagonów platform umożliwi rozszerzenie oferty Pol-Miedź i pozwoli na pozyskanie nowych klientów. W efekcie Spółka będzie mogła oferować szerszy wachlarz usług w ramach transportu kolejowego, co pozwoli nie tylko na optymalizację kosztów transportowych, ale również pozytywnie wpłynie na środowisko i bezpieczeństwo transportu.

Dokonane zakupy taboru intermodalnego wpisują się w realizację strategii rozwoju firmy i zwiększają jej atrakcyjność na rynku przewozów towarowych.

Zakończenie dostaw wagonów oraz lokomotywy w ramach projektu przewidywane jest na drugą połowę 2022 roku.

Źródło tekstu: Pol-Miedź Trans Sp. z o.o./Serwis Kolejowy

PKP Cargo Connect, spółka z Grupy PKP Cargo, uruchomiło testowe połączenie kontenerowe na Nowym Jedwabnym Szlaku z Chin do swojego terminala w Gliwicach. Firma jest operatorem na odcinku Małaszewicze – Gliwice B Kontenerowa. Pierwszy pociąg przewiózł ładunki z przeznaczeniem do centrum dystrybucyjnego klienta w Czechach.

W ramach tego połączenia Grupa PKP Cargo zapewniła transport koleją na polskim odcinku, obsługę celną, obsługę na terenie terminala PKP Cargo Connect w Gliwicach oraz dowozy transportem samochodowym do ostatecznych miejsc przeznaczenia w Czechach w ramach usługi door-to-door.

„Usługa ta jest doskonałym rozwiązaniem dla nadawców i odbiorców przesyłek, ponieważ poszczególne etapy transportu, pomimo zmiany środka transportu, realizowane są w tej samej jednostce ładunkowej – w tym przypadku kontenerze 40HC. Dodatkowo wykorzystanie transportu samochodowego na trasie Gliwice – Czechy pozwoli na optymalizację przewozu pod kątem czasu oraz na dostarczenie just-in-time odpowiedniej ilości kontenerów zgodnie z oczekiwaniem klienta” – wskazuje Ivan Ružbacký, prezes PKP Cargo Connect.

Uruchomienie nowego połączenia na tej trasie będzie miało istotny wpływ na import towarów z Chin na rynek czeski.

„Uruchomienie połączenia kontenerowego na tej trasie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów. Grupa PKP CARGO, mając kompleksową ofertę logistyczną, może łączyć w razie potrzeby różne rodzaje transportu, tak jak w tym przypadku. Zapewniamy naszym klientom obsługę celną towarów, ich przeładunek, magazynowanie, składowanie. Uruchomienie regularnych połączeń spowoduje wzrost znaczenia terminala intermodalnego w Gliwicach i daje szanse na rozwój dalszych połączeń operatorskich na trasie Chiny – Polska – Czechy” –  podkreśla Czesław Warsewicz, prezes PKP Cargo.

Dzięki już istniejącym oraz planowanym połączeniom operatorskim terminal w Gliwicach staje się jednym z najważniejszych intermodalnych hubów przeładunkowych w regionie. Spółka PKP CARGO CONNECT realizuje stąd bezpośrednie połączenia z Duisburgiem (Niemcy), Piacenzą (Włochy) i Małaszewiczami, będącymi bramą do Unii Europejskiej na Nowym Jedwabnym Szlaku i dalej w eksporcie europejskich towarów do Azji, m.in. do Xi’an, Chengdu i Chongqing w Chinach. W najbliższym czasie zostanie uruchomione kolejne połączenie operatorskie w kierunku Turcji.

Źródło tekstu: Pkpcargo.com/Serwis Kolejowy

Portugalski prywatny przewoźnik kolejowy Medway zapowiada uruchomienie w czwartym kwartale 2021 r. nowego połączenia intermodalnego. Pociągi oznaczone marką Vasco da Gama mają kursować codziennie między terminalami w Portugalii a Stuttgartem (Niemcy).

Portal Railwaygazette.com informuje, że przewidywany czas przejazdu pociągu z Lizbony do Stuttgartu i z powrotem wyniesie około 72 godzin. Wpłynie na to m.in. różnica rozstawu szyn występujących na trasie i konieczności dostosowania składów do poruszania się po linii normalnotorowej. Na Półwyspie Iberyjskim szerokość toru wynosi 1668 mm.

Pociągi Medway mają kursować przez skrajnię znajdującą się w hiszpańskim mieście Irun, leżącym przy granicy z Francją. Przewoźnik planuje w ten sposób zapewnić sobie możliwość świadczenia usług także na terenie tych dwóch państw.

Firma planuje również utworzenie nowego terminalu multimodalnego, stanowiącego punkt zbiorczy towarów dostarczanych z obszaru całej Portugalii. Rozpatrywane są dwie najdogodniejsze lokalizacje przy linii Beira Alta, która łączy centrum kraju z granicą hiszpańską.

Poprzednie próby kolejowego połączenia Niemiec i Portugalii nie powiodły się. Podejmował je m.in. koncern Volkswagen, który chciał za pomocą pociągów dostarczać komponenty do zakładów montażowych na Półwyspie Iberyjskim. Problemem okazało się znalezienie odpowiednich tras biegnących przez terytorium Francji.

Firma Medway uważa, że tym razem uruchomienie połączenia jest możliwe dzięki procesom usprawniającym transport kolejowy na terenie Europy. Zdaniem jej prezesa Carlosa Vasconcelosa, będzie ono stanowiło znacznie atrakcyjniejszą ofertę niż przewozy samochodowe.

hp

W porcie Szczecin pojawiła się nowa linia kolejowa. Wygląda imponująco. Mierzy blisko trzy i pół kilometra. Docelowo będzie długa na pięć kilometrów. Skomunikuje Ostrów Grabowski, w tym m.in. obecnie Fińskie nabrzeże kontenerowe ze szklakami kolejowymi wiodącymi do i z kompleksu portowego Szczecin-Świnoujście.

Wszystko za sprawą inwestycji wspólnej ZMPSiŚ SA oraz PKP PLK ukierunkowanej na poprawę dostępu kolejowego do portów w Szczecinie i Świnoujściu. Nowe tory pojawiły się w miejscu starych usuniętych, ale też w zupełnie nowych lokalizacjach. Poprzedziły je roboty ziemne i odwodnieniowe. Pod torowiskiem wzmocniono grunt, by zapewnić sprawny przejazd cięższych pociągów towarowych. Wykonawca zamontował słupy i konstrukcje wsporcze dla nowej sieci trakcyjnej. Sprawny i bezpieczny przewóz towarów do portu zapewni też modernizacja obiektów inżynieryjnych.

Prace torowe toczą się nie tylko w samych portach, ale i na stacjach kolejowych obsługujących porty: stacji Szczecin Port Centralny i stacji Świnoujście. Realizują je PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Dotychczas położono już ponad 27 kilometrów nowych torów. W rejonie stacji Szczecin Port Centralny ułożono ich ponad 17 kilometrów. Wybudowano sieć trakcyjną i  zamontowano urządzenia służące bezpieczeństwu ruchu kolejowego - sygnalizatory i urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Z kolei na stacji Świnoujście zakończono prace na drodze dla pieszych między peronami przystanku Świnoujście Port a stacją Świnoujście. Przebudowano 10 km torów wraz z siecią trakcyjną. Montowane są ważne elementy układu torowego, m.in. rozjazdy, które odpowiadają za sprawną obsługę pociągów na stacji. Prace modernizacyjne obejmują również stację Lubiewo, gdzie przed budową nowych torów demontowana jest sieć trakcyjna oraz tory między Lubiewem a Świnoujściem.

Docelowo inwestycja umożliwi dojazd do portów dłuższych i cięższych składów. Pojadą pociągi 750-metrowe o obciążeniu 221 kN na oś. Dzięki likwidacji wąskich gardeł, składy towarowe zostaną obsłużone szybciej i sprawniej. Zwiększą się możliwości przeładunkowe stacji w Szczecinie i w Świnoujściu. Porty przyjmą i odprawią więcej ładunków, co poprawi wzrost konkurencyjności przewozów towarowych i potencjału samych portów oraz pozytywnie wpłynie na rozwój gospodarczy regionu. Na inwestycji skorzystają także pasażerowie podróżujący z przystanku Świnoujście-Warszów, bowiem przebudowa poprawi warunki dostępu do pociągów.
W ramach inwestycji w portach zmodernizowanych zostanie blisko 100 kilometrów torów (Szczecin – 61, Świnoujście – 35) oraz prawie 84 kilometry sieci trakcyjnej. O dużej skali prac na stacjach świadczy wymiana aż 285 rozjazdów (Szczecin – 177 i Świnoujście – 108). Poziom bezpieczeństwa podniesie montaż nowoczesnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz przebudowa 12 przejazdów kolejowo-drogowych w Szczecinie i 10 w Świnoujściu. W Szczecinie zostanie przebudowany most nad rzeką Parnicą oraz 3 wiadukty kolejowe.

Inwestycja „Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu” warta około 1,5 miliarda złotych dofinansowana jest z unijnego instrumentu finansowego CEF – „Łącząc Europę”. Wartość dofinansowania to 510 mln zł. Zakończenie prac planowane jest na połowę 2022 roku. (MWL,25.01.2021)

Źródło tekstu: Port.szczecin.pl/Serwis Kolejowy

Koleje Białoruskie podsumowały wyniki przewozów intermodalnych za ubiegły rok. Spółka przetransportowała ponad milion kontenerów TEU, co oznacza 140-procentowy wzrost w stosunku do 2019 roku – poinformowano na stronie internetowej Kolei Białoruskich.

Spółka podkreśla, że w ostatnich latach nastąpił dynamiczny wzrost wolumenu przewozów intermodalnych. W 2020 roku zwiększył się on 4-krotnie w porównaniu do roku 2015, kiedy koleją przetransportowano 254 tys. 20-stopowych kontenerów. Koleje Białoruskie wskazują, że ważnym kierunkiem rozwoju pozostaje transport intermodalny na trasie Chiny-Europa-Chiny, którą w ubiegłym roku przewieziono przeszło 550 tys. kontenerów TEU. To 1,6 razy więcej niż w roku 2019. Spółka przypomina też, że jeszcze w 2011 roku praktycznie nie realizowała transportu kontenerów lądowych na tym szlaku.

Główne trasy przejazdu pociągów kontenerowych w komunikacji wschód-zachód-wschód przebiegają przez przejście graniczne Brześć/Terespol. Nowoczesny terminal kontenerowy stacji Brześć Północny zapewnia usługi w zakresie magazynowania, konsolidacji kontenerów i terminowej obsługi terminala. W 2020 roku wolumen przeładunków na wspomnianej stacji wzrósł o 15% w stosunku do poziomu z 2019 roku.

Koleje Białoruskie zapowiadają, że ze względu na dynamiczny wzrost wolumenu ruchu kontenerowego spółki, wraz z uczestnikami rynku usług transportowych, w 2021 roku będą kontynuowane prace na rzecz rozwoju ruchu na białorusko-polskich przejściach granicznych Bruzgi/Kuźnica Białostocka i Swisłocz/Siemianówka.

Spółka wyraziła też wdzięczność dla podmiotów gospodarczych Republiki Białorusi, współpracowników i partnerów za wspólne działania. Koleje Białoruskie liczą na dalszą korzystną współpracę mającą na celu rozwój i realizację nowych wspólnych projektów biznesowych w zakresie przewozów kontenerowych.

pg

Lepsze połączenie pomiędzy południem kraju a gdańskim portem - to efekt współpracy, jaką nawiązały DB Cargo Polska oraz A.P. Moller-Maersk. Ruszyło wspólne przedsięwzięcie przewoźnika kolejowego specjalizującego się w transporcie intermodalnym i jednego z największych armatorów kontenerowych na świecie.

DB Cargo Polska poinformowało na swojej stronie internetowej, że uruchomiło pociągi transportujące kontenery należące do A.P. Moller-Maersk z DCT Gdańsk do terminalu Schavemaker znajdującego się w Kątach Wrocławskich. Połączenie to realizowane jest trzy razy w tygodniu i  zostało skoordynowane ze statkami, które przypływają do polskiego portu z Dalekiego Wschodu. Jak zapewnia przewoźnik, współpraca obu firm przyczyni się do rozwoju transportu na osi północ-południe.

Usługa ma w swym założeniu gwarantować klientom odbiór oraz wysyłkę towarów bez nakładania na nich obowiązku organizowania transportu lądowego. Jednocześnie znacząco wpłynie ona na terminowość i bezpieczeństwo przesyłu towarów. Członek Zarządu DB Cargo Polska Paweł Pucek podkreśla, że powyższe rozwiązanie ma także pozytywny wpływ na środowisko poprzez mniejszą emisję CO2 niż w przypadku innych środków lokomocji.

„Powierzenie DB Cargo Polska obsługi kolejowego serwisu kontenerowego przez jednego z największych morskich armatorów na świecie - tak ważnego dla rozwoju korytarza Północ-Południe, to wyraz zaufania i pewności, co do jakości świadczonych przez nas usług” – dodaje Paweł Pucek.

Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez DB Cargo Polska, transport realizowany przez wspomniane pociągi obejmuje wyłącznie kontenery stanowiące własność A.P. Moller-Maersk.

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram